PDA

View Full Version : Prawo karne wykonawcze


Strony : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

 1. odwieszenie wyroku
 2. Czy mam szanse zawiesic kare
 3. Oszustwo
 4. uchwala siedmiu sędziów
 5. kurator przy warunkowym umorzeniu postępowania
 6. Uszkodzenia Mienia
 7. Koszty sądowe, komornik, egzekucja, przedawnienie
 8. Wypadek kolizja pod wpływem dziwna sprawa
 9. ile trwa rozpatrzenie wniosku o wstrzymanie stawiennictwa do ZK
 10. Grzywna zamieniona na areszt
 11. Verified by Visa? Kradzież.
 12. czy pojde do wiezienia...?
 13. wniosek o obrączke elektroniczną
 14. kradzież radia - odszkodowanie
 15. Oskarżenie prywatne.
 16. Rozprawa a świadkowie
 17. Odzucenie wniosku przez sad penitencjarny
 18. Ugoda pomimo odbywania kary
 19. zmiana środka zapobiegawczego a art 258 kk
 20. sprzeciw -dobrowolne poddanie się karze.PILNE
 21. Wykonanie kary pozbawienia wolności
 22. Zniszczenie mienia
 23. prosze o rade
 24. Oskarżenie o pomówienie na forum
 25. Termin na wniesienie o uzasadnienie wyroku.
 26. Błędy formalne w postępowaniu przygotowawczym
 27. Kradzież w hipermarkecie
 28. Łącz Kary
 29. Przerwa w karze
 30. ponowny wniosek o zatarcie skazania
 31. 288kk
 32. Wyrok / Zatarcie / Pytanie / Zdjęcie
 33. każdy mówi coś innego.pomocy
 34. Odszkodowanie i grzywna.
 35. zakaz opuszczania kraju
 36. Wyłudzenie pożyczki przez własną matkę..
 37. problem z sąsiadem
 38. wyrok wydany,brak reakcji ze strony oskarżonego
 39. Jakzda po alkoholu Francja
 40. Zakaz stadionowy ?
 41. Co grozi za to. ?
 42. Uchylenie nadzoru kuratora
 43. Dozór kuratora
 44. wyrok łączny
 45. Brak uzasadnienia postanowienia w przedmiocie dowodów rzeczowych
 46. Skutki braku pełnomocnictwa w aktach sprawy karnej
 47. Jazda na rowerze po spożyciu alkocholu
 48. Zamiana prac społecznych na areszt
 49. Kaucja a tymczasowe aresztowanie
 50. zatrzymanie prawa jazdy, a punkty karne?
 51. Zapłata szkody a zawieszenie wyroku
 52. Zarządzenie wykonania kary pozbawienia wolności warunkowo zawieszonej
 53. pomoc przy areszcie
 54. porada
 55. Godziny społeczne zamiana na pozbawienie wolności odroczenie
 56. Odwołanie od aresztu
 57. odroczenie wyroku
 58. Co robić/napisać na termin stawienia się do ZK (Odwołanie)
 59. kobieta w ciąży a godzinki
 60. korupcja za załatwienie pracy w policji
 61. pobicie - odszkodowanie za zniszczone mienie.
 62. to chyba za dużo?
 63. Zatrzymane prawo jazdy ponad dwa lata temu w czerwcu!!!
 64. Naprawa szkody w postaci spłaty
 65. czy coś można zrobic?
 66. Odbiór prawa jazdy
 67. Zmazany wyrok?
 68. Uniewinnienie a odwolanie prokuratorski
 69. Kara Grzywna
 70. Odroczenie wykonania kary
 71. Zeznałam iż w bójce nie widziałam sprawcy moich obrażeń,zataiłam prawdę u Prokuratora
 72. sde czy wszedł już w życie przepis
 73. Odwolanie od postanowienia sadu w sprawie nieletniego.
 74. ZK
 75. hmm prawko i problem
 76. Dozór policyjny
 77. Brutalne pobicie w autobusie
 78. Kradzież z włamaniem - jako kierowca
 79. Nie dotrzymanie warunków okresu próbu
 80. System dozoru czy odroczenie?
 81. Procedura oskarżenia
 82. Wyrok łączny a czas oczekiwania
 83. Nakaz aresztowania
 84. Zakaz stadionowy
 85. Wyrok, a przyszłość. Pilne
 86. Bezpodstawny dozór kuratora
 87. Pomyłka pisarska sądu i jej konsekwencje
 88. Kurator sadowy a szkoła
 89. Zarządzenie wykonania kary pozbawienia wolnosci .Zażalenie?
 90. zapytanie do uzytkowników i wielka prosba o odpowiedz
 91. Niewinnie oskarżony
 92. Przywrócenie terminu odwołania
 93. Prokurator a zwrot kosztów sprawy
 94. Czas oczekiwania
 95. wyrok w zawieszeniu, a kasacja
 96. Dozór kuratorski
 97. Wykaz osób niepożądanych na terenie RP
 98. molestowanie
 99. zwrot poręczenia majątkowego
 100. Uprawa konopi
 101. zawiadomienie o wykonaniu kary dodatkowej
 102. pouczenie za posiadanie marihuany
 103. Parkowanie samochodu pod oknami bloku
 104. Posiadanie a zawiasy
 105. Grzywna raty
 106. sprawa mniejszej wagi
 107. [wyrok; 178a 2k.k.] jazda na rowerze a niekaralność
 108. mediacja
 109. Wgląd do akt sprawy-rodzina.
 110. Czas wyroku za jazdę po alkoholu
 111. zeznania świadka obciążające samego siebie
 112. Odszkodowanie za nie słuszne tymczasowe aresztowanie
 113. grzywna i kara pozbawienia wolności
 114. Jak sprawdzić niekaralność w Anglii
 115. art. 300 k.k. a dłużnik alimentacyjny WAŻNE
 116. wyrok łączny ważne
 117. Kara grzywny a kasacja
 118. Marihuana pomówienie POmocy
 119. sprawa o odszkodowanie
 120. czy policja może żądać próbek mojego pisma?
 121. Okres próby ,a otrzymana grzywna z tego samego artykułu
 122. obowiazek naprawienia szkody a przedterminowe zwolnienie
 123. dramatyczne konsekwencje, POMOCY
 124. zwrot zatrzymanej gotówki
 125. wyroki
 126. Wezwanie do odbycia kary
 127. odwieszenie wyroku co robić
 128. Pobicie, polubowne zakończenie sprawy.
 129. prawo
 130. Odwieszenie wyroku
 131. prawidłowść wykonania kary?
 132. Oszustwo allegro
 133. Drugi wyrok za to samo!!! Co robic???
 134. Odwołanie od postanowienia sądu ds. nieletnich
 135. pomocy
 136. Przymusowe leczenie a kara w zawieszeniu za znęcanie psychiczne
 137. Co mi grozi? Ukryte dodatkowe opłaty za złamanie zakazu sądowego!
 138. Warunkowe zwolnienie cofniete bez powodu
 139. odwołanie od odwieszenia kary a nakaz stawienia się w ZK
 140. Art.148 par.2 - a przerwa w karze
 141. odwołanie od wniosku o warunkowe umorzenie
 142. Pozew o zadośćuczenienie - jak napisać ?
 143. System dozoru elektronicznego (elektroniczna opaska) - cz. II
 144. problem z prawem pomocy
 145. Czy możliwe jest wszczęcie postępowania gdy sprawca oszustwa ukrywa się zagranicą.
 146. Za duża ilość spóźnień w systemie dozoru elektronicznego - jak się wytłumaczyć?
 147. Rozbój, paserstwo jaka kara
 148. Wykonanie kary pozbawienia wolności.
 149. kradzież pieniędzy,kurator
 150. Zatrudnienie skazanego wyrokiem nauczyciela
 151. straz graniczna i nieaktualna baza danych?
 152. samoukaranie i postanowienie o przkazaniu sprawy
 153. przywłaszczenie ---
 154. Czy moge się jakoś odwołać od wyroku jak dostałem juz pismo o stawienie się do ZK
 155. koszty sądowe interpretacja orzeczenia
 156. Przywlaszczenie mienia, art.284 p.2
 157. nawiązka
 158. Konsekwencje nienaprawienia "szkody"
 159. warunkowe zawieszenie kary więzienia???
 160. problem z policją
 161. Kara za jazdę na gapę.
 162. naruszenie dóbr osobistych
 163. widzenie lub rozmowa telefoniczna gdy sprawa jest prowadzona przez sledczych
 164. Pobicie
 165. pytanie odnosnie "ułaskawienia"
 166. Nadzór kuratora a zmiana mieszkania
 167. Popelnienie oszustwa w trakcie dozoru policyjnego
 168. Przedawnienie wykonania kary
 169. Chcą mnie wsadzić nie wiem co mam zrobić
 170. Nieletni a wypadek rowerowy
 171. Zamiana
 172. Kara w Niemczech a Polska
 173. nielegalna informacja
 174. Marihuana/Świadek
 175. Kpk
 176. pytanie
 177. konflikt interesu?
 178. Pytanie dot. zwrotu prawa jazdy
 179. Właściwość Sądu w zw z Art 207 par 1 KK
 180. Jak wyegzekwować nakaz naprawienia szkody
 181. działanie w grupie przestępczej a odwieszenie kary
 182. zatarcie KRK
 183. Drugi wyrok w zawieszeniu
 184. niezameldowanie
 185. Grzywna
 186. egzekucja kary grzywny
 187. Zatarcie skazania po wyjsciu na warunkowe
 188. Kilka pytań-odroczenie,przerwa w karze,wokanda..
 189. terminy posiedzeń a postanowinienie sądu
 190. Problem z terminowością sądu
 191. Sekcja Wykonania Orzeczeń...
 192. wyzwana od grubasow
 193. kradzież pieniędzy
 194. czy moge ubiegac sie o licencje taxi?
 195. Dozór elektroniczny?,czy mółbym na to liczyć?
 196. wyrok łączny skomplikowana sprawa
 197. Prace społeczne
 198. zawieszenie kary
 199. Wyrok w zawieszeniu a kolejne sprawy przed uprawomocnieniem wyroku
 200. Kara pozbawienia wolności czy dozór eletroniczny
 201. wymazanie niekaralnosci przed upływem 5 lat !! prosze o porady !
 202. wyrok w zawieszeniu i grzywna
 203. Z kim ugoda pozasądowa - sprawa z art 278 par 2 kk?
 204. kradzież, nierealizowanie obowiązku szkolnego
 205. OBRAŻANIA UCZUĆ RELIGIJNYCH a proces
 206. Jazda rowerem po alkoholu
 207. oroczenie wykonania kary
 208. wyrok nakazowy
 209. co to oznacza?
 210. odroczenie wykonania kary
 211. co za jazde pod wpływem
 212. Odroczenie od kary pozbawienia wolnosci
 213. Pismo do sekcji wykonawczej ws. niepłacenia
 214. wyrok łączny
 215. Dostałem "bilet" do wiięzienia. Czy mogę to odroczyć, zawiesić itd... ?
 216. odwołanie odroczenia wykon.kary w trakcie pobytu w zakładzie karnym
 217. Sprawa bardzo pilna prosze o pomoc
 218. Odroczenie kary pozbawienia wolnosci
 219. wyrok czy mogę iść do wojska?
 220. świadek w sprawie gróźb karalnych
 221. zawieszenie wykonania czy dozór elektroniczny
 222. Zleceniodawca zabrał pieniądze, a nie zrobił określonej pracy
 223. List gończy w polsce!!!
 224. Zarządzenie wykonanie kary pozbawienia wolnosci
 225. Złaczenie kary
 226. przerwa w karze
 227. osadzony i jego prawa
 228. Wyłudzenie pieniędzy 500 zł
 229. Wezwanie do sądu - niepełnoletni
 230. czas na zaplate pokrzywdzonemu?
 231. przerwa w karze prosze o pomoc
 232. Niedyskretny kurator.
 233. Wyrok rok próby
 234. kara pozbawienia wolności a grzywna
 235. Recedywa czy Petka kiedy wokanda
 236. odwolanie od dobrowolnego poddania sę karze
 237. Grzywna a kara
 238. wyrok w zawieszeniu a nie karalnosc
 239. odbywanie kary
 240. Założenie lokaty przez osadzonego
 241. znieslawienie?
 242. Wyrok łączny
 243. sprawa i wyjście na wolność
 244. Wyrok łączny przy apelacji
 245. zażalenie na postanowienie sądu
 246. czy zgodzić się na ugodę?
 247. Czy to mozliwe??
 248. Pomocy.Bardzo sie boje...
 249. jaki wyrok?
 250. Defraudacja firmowych pieniedzy