PDA

View Full Version : Prawo karne wykonawcze


Strony : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

 1. System dozoru elektronicznego (elektroniczna opaska) - cz. II
 2. problem z prawem pomocy
 3. Czy możliwe jest wszczęcie postępowania gdy sprawca oszustwa ukrywa się zagranicą.
 4. Za duża ilość spóźnień w systemie dozoru elektronicznego - jak się wytłumaczyć?
 5. Rozbój, paserstwo jaka kara
 6. Wykonanie kary pozbawienia wolności.
 7. kradzież pieniędzy,kurator
 8. Zatrudnienie skazanego wyrokiem nauczyciela
 9. straz graniczna i nieaktualna baza danych?
 10. samoukaranie i postanowienie o przkazaniu sprawy
 11. przywłaszczenie ---
 12. Czy moge się jakoś odwołać od wyroku jak dostałem juz pismo o stawienie się do ZK
 13. koszty sądowe interpretacja orzeczenia
 14. Przywlaszczenie mienia, art.284 p.2
 15. nawiązka
 16. Konsekwencje nienaprawienia "szkody"
 17. warunkowe zawieszenie kary więzienia???
 18. problem z policją
 19. Kara za jazdę na gapę.
 20. naruszenie dóbr osobistych
 21. widzenie lub rozmowa telefoniczna gdy sprawa jest prowadzona przez sledczych
 22. Pobicie
 23. pytanie odnosnie "ułaskawienia"
 24. Nadzór kuratora a zmiana mieszkania
 25. Popelnienie oszustwa w trakcie dozoru policyjnego
 26. Przedawnienie wykonania kary
 27. Chcą mnie wsadzić nie wiem co mam zrobić
 28. Nieletni a wypadek rowerowy
 29. Zamiana
 30. Kara w Niemczech a Polska
 31. nielegalna informacja
 32. Marihuana/Świadek
 33. Kpk
 34. pytanie
 35. konflikt interesu?
 36. Pytanie dot. zwrotu prawa jazdy
 37. Właściwość Sądu w zw z Art 207 par 1 KK
 38. Jak wyegzekwować nakaz naprawienia szkody
 39. działanie w grupie przestępczej a odwieszenie kary
 40. zatarcie KRK
 41. Drugi wyrok w zawieszeniu
 42. niezameldowanie
 43. Grzywna
 44. egzekucja kary grzywny
 45. Zatarcie skazania po wyjsciu na warunkowe
 46. Kilka pytań-odroczenie,przerwa w karze,wokanda..
 47. terminy posiedzeń a postanowinienie sądu
 48. Problem z terminowością sądu
 49. Sekcja Wykonania Orzeczeń...
 50. wyzwana od grubasow
 51. kradzież pieniędzy
 52. czy moge ubiegac sie o licencje taxi?
 53. Dozór elektroniczny?,czy mółbym na to liczyć?
 54. wyrok łączny skomplikowana sprawa
 55. Prace społeczne
 56. zawieszenie kary
 57. Wyrok w zawieszeniu a kolejne sprawy przed uprawomocnieniem wyroku
 58. Kara pozbawienia wolności czy dozór eletroniczny
 59. wymazanie niekaralnosci przed upływem 5 lat !! prosze o porady !
 60. wyrok w zawieszeniu i grzywna
 61. Z kim ugoda pozasądowa - sprawa z art 278 par 2 kk?
 62. kradzież, nierealizowanie obowiązku szkolnego
 63. OBRAŻANIA UCZUĆ RELIGIJNYCH a proces
 64. Jazda rowerem po alkoholu
 65. oroczenie wykonania kary
 66. wyrok nakazowy
 67. co to oznacza?
 68. odroczenie wykonania kary
 69. co za jazde pod wpływem
 70. Odroczenie od kary pozbawienia wolnosci
 71. Pismo do sekcji wykonawczej ws. niepłacenia
 72. wyrok łączny
 73. Dostałem "bilet" do wiięzienia. Czy mogę to odroczyć, zawiesić itd... ?
 74. odwołanie odroczenia wykon.kary w trakcie pobytu w zakładzie karnym
 75. Sprawa bardzo pilna prosze o pomoc
 76. Odroczenie kary pozbawienia wolnosci
 77. wyrok czy mogę iść do wojska?
 78. świadek w sprawie gróźb karalnych
 79. zawieszenie wykonania czy dozór elektroniczny
 80. Zleceniodawca zabrał pieniądze, a nie zrobił określonej pracy
 81. List gończy w polsce!!!
 82. Zarządzenie wykonanie kary pozbawienia wolnosci
 83. Złaczenie kary
 84. przerwa w karze
 85. osadzony i jego prawa
 86. Wyłudzenie pieniędzy 500 zł
 87. Wezwanie do sądu - niepełnoletni
 88. czas na zaplate pokrzywdzonemu?
 89. przerwa w karze prosze o pomoc
 90. Niedyskretny kurator.
 91. Wyrok rok próby
 92. kara pozbawienia wolności a grzywna
 93. Recedywa czy Petka kiedy wokanda
 94. odwolanie od dobrowolnego poddania sę karze
 95. Grzywna a kara
 96. wyrok w zawieszeniu a nie karalnosc
 97. odbywanie kary
 98. Założenie lokaty przez osadzonego
 99. znieslawienie?
 100. Wyrok łączny
 101. sprawa i wyjście na wolność
 102. Wyrok łączny przy apelacji
 103. zażalenie na postanowienie sądu
 104. czy zgodzić się na ugodę?
 105. Czy to mozliwe??
 106. Pomocy.Bardzo sie boje...
 107. jaki wyrok?
 108. Defraudacja firmowych pieniedzy
 109. prosze mi napisac o co chodzi w tym pismie
 110. Groźba bezprawna -pozbawianie życia!
 111. Okradziony samochód
 112. byłego sądzą prawie 2 lata za jazdę po pijaku na służbie!!
 113. wyroki w zawieszeniu a następna kara
 114. areszt śledczy
 115. sąd
 116. zarzut
 117. Prace społeczne
 118. konfiskata telefonu?
 119. jak wyciągnąć z więzienia
 120. petardy
 121. aresz za list gończy
 122. ofiara przemocy
 123. przywłaszczenie
 124. Czy możliwe jest złożenie wniosku o zbadanie przez biegłego lekarza
 125. akt oskarżenia bez ugody z prokuratorem
 126. Moje zeznania
 127. przykra przeszłość
 128. zdany egzamin a odbior prawka nierobiac badan lekarskich
 129. zakaz proawdzenia pojazdow na 2 lata
 130. Zakaz stadionowy
 131. Umorzenie warunkowe wyjazd do usa, wplata
 132. Nieumyslne paserstwo ponownie ...
 133. Przekroczenie 24 pkt karnych - skomplikowana sytuacja
 134. Pomówienie o pobicie,wyrok skazujący.Odwołać się i oskarżyć o pomówienie?
 135. Jak długi termin ?
 136. 15 dni aresztu za niewykonane prace społeczne pomocy!
 137. Uderzenie dyrektora szkoły
 138. Wyrok sądu apleacyjnego-kiedy do więzienia
 139. Przedawnienie karalności a praca w mundurze?
 140. Czy mogę się ubiegać od odszkodowanie??
 141. sprawa karna
 142. Przepadek korzyści majątkowej-pytania
 143. Zatrzymanie za posiadanie marihuany
 144. Interpretacja art. 178 § 1 kkw
 145. zamiana odsiadki na karę grzywny
 146. Pilne pomocy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 147. Oświadczenie o zmianie zeznań
 148. Sde
 149. pilnie proszę o pomoc art 178 a kk § 1 zmodyfikowany
 150. Apelacja
 151. Zwrot kosztów podróży dla świadka. Czy z odsetkami?
 152. Postępowanie w sprawie oskarżenia o "dilerke"
 153. Jazda samochodem po zakazie prowadzenia pojazdów, ale bez pj.
 154. Wezwanie jako świadek na policje, a co potem??
 155. Wyłudzenia i oszukiwanie na koszt osoby 3
 156. Wezwanie o umorzenie należności sądowych.
 157. Wezwanie
 158. Prawo jazdy
 159. zatarcie skazania z krk i zaswiadczenie o niekaralnosci
 160. Praca na cele społeczne
 161. godziny do odpracowania
 162. Przedawnienie wyroku..
 163. Pozwolenie na wyjazd za granicę
 164. Sądowy zakaz prowadzenia samochodów osobowych
 165. Wniosek o warunkowe umorzenie postepowania
 166. grzywa i jej forma zastępcza
 167. Konsekwencje nie uczęszczania do szkoły.
 168. Pobicie, ból głowy, zgłoszenie, leczenie.
 169. Zaginione akta sprawy
 170. Jaki powinien być wyrok z art. 191 k.k.
 171. Praca użytecznie społeczna
 172. Jazda rowerem pod wpływem alkoholu / Wyrok
 173. Wyrok łączny
 174. Oszustwo
 175. przedłużenie terminu spłaty ??
 176. Kara ograniczenia wolności - praca społeczna
 177. zakaz prowadzenia pojazdów a mimo to jazda ?
 178. zakaz prowadzenie pojazdów
 179. Odpowiedź na wezwanie do sądu!!??
 180. Wgląd do akt
 181. Zatarcie skazania
 182. zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych
 183. 4,2g marihuany jaki wyrok
 184. kara łączna a odwieszenie jednego z wyroków
 185. odwieszenie kary przez zły sąd
 186. grzywna
 187. Prace społeczne a odsiadka...
 188. Pomoc o co z tym chodzi?
 189. Propagowanie Satanizmu
 190. włamanie
 191. Zaświadczenie o niekaralności, karany czy nie?
 192. L4 lub oświadczenie lekarza, a sprawa o odwieszenie
 193. Odwieszenie wyroku
 194. ZK - półotwarty
 195. Prace spoleczne
 196. wezwanie na posiedzenie nierozumiem tresci pisma.
 197. Odroczenie wykonania kary
 198. Bezpodstawne oskarżenie o kradzierz
 199. Zażalenie
 200. można uznać za pobicie?
 201. Wyrok zaoczny a uzasadnienie wyroku
 202. Akt oskarzenia 62.1
 203. Pracę społeczne
 204. Wezwanie - drugi koniec Polski
 205. dobrowoelne poddanie sie karze, zwolnienie od ponoszenie kosztów sądowych
 206. Odroczenie - parę pytań
 207. Czy zabiorą mi prawo jazdy ?
 208. proszę o pomoc
 209. Nieudana waga
 210. Naprawienie szkody
 211. Grzywna i koszty sądowe
 212. oskarżona o kradzież w domu prywatnym
 213. Allegro
 214. niepoczytalność odwyk a więzienie
 215. Dozór kuratora sądowego
 216. Wezwanie na posiedzenie-przedmiotem zarządzenie wykonania warunkowo zawieszonej kary
 217. odroczenie wykonania kary w trybie art 150 KKW
 218. Dozór kuratora ?
 219. Koszta sądowe
 220. Brak odpowiedzi ze strony prokuratora
 221. kradzież przedawnienie - odzyskanie pieniędzy
 222. Dziwna sprawa, odwieszenie wyroku który jest złaczony w innym wyroku
 223. Poręczenie majątkowe
 224. Co teraz z tym zrobić?
 225. czy jest szansa na przedterminowe zawieszenie odbywania kary?
 226. Dwóch takich samych a inni
 227. Odmowa skladania zeznan - specjalnie zeby osmieszyc system.
 228. Psychiczne znęcanie się nad małżonką
 229. Trudna sytuacja rodzinna, pobicie, alkochol, rozbój
 230. art. 335 & 1kpk
 231. Ograniczenie wolności- nieodpłatna praca, a posiedzenie w postępowaniu wykonawczym
 232. wyjazd za granice a odwieszenie
 233. sde
 234. Nerwica natręctw a przestępstwo
 235. Odwieszenie kary
 236. zastępcza kara pozbawienia wolności - zamiana
 237. Zła opinia kuratora
 238. Zatrzymane prawo jazdy - od kiedy?
 239. Oszustwo allegro-podrobiony towar.
 240. Zastepcza kara pozbawienia wolności.
 241. Proszę o pomoc.
 242. wywiady do wyroku łacznego
 243. Wyrok w zawieszeniu podczas odbywania kary pozbawienia wolności
 244. Decyzja Sądu o przymusowe doprowadzenie oskarżonego
 245. Grzywna - odroczenie lub rozłożenie na raty
 246. Uchylenie dozoru policyjnego
 247. Informacje o przestępstwie
 248. Prosze O Wasza Pomoc I Wiedze.
 249. Apelacja Prokuratora, proszę o pomoc.
 250. Wyrok Trybunału a Prawo o ruchu drogowym