PDA

View Full Version : Prawo karne wykonawcze


Strony : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

 1. Pomyłka pisarska sądu i jej konsekwencje
 2. Kurator sadowy a szkoła
 3. Zarządzenie wykonania kary pozbawienia wolnosci .Zażalenie?
 4. zapytanie do uzytkowników i wielka prosba o odpowiedz
 5. Niewinnie oskarżony
 6. Przywrócenie terminu odwołania
 7. Prokurator a zwrot kosztów sprawy
 8. Czas oczekiwania
 9. wyrok w zawieszeniu, a kasacja
 10. Dozór kuratorski
 11. Wykaz osób niepożądanych na terenie RP
 12. molestowanie
 13. zwrot poręczenia majątkowego
 14. Uprawa konopi
 15. zawiadomienie o wykonaniu kary dodatkowej
 16. pouczenie za posiadanie marihuany
 17. Parkowanie samochodu pod oknami bloku
 18. Posiadanie a zawiasy
 19. Grzywna raty
 20. sprawa mniejszej wagi
 21. [wyrok; 178a 2k.k.] jazda na rowerze a niekaralność
 22. mediacja
 23. Wgląd do akt sprawy-rodzina.
 24. Czas wyroku za jazdę po alkoholu
 25. zeznania świadka obciążające samego siebie
 26. Odszkodowanie za nie słuszne tymczasowe aresztowanie
 27. grzywna i kara pozbawienia wolności
 28. Jak sprawdzić niekaralność w Anglii
 29. art. 300 k.k. a dłużnik alimentacyjny WAŻNE
 30. wyrok łączny ważne
 31. Kara grzywny a kasacja
 32. Marihuana pomówienie POmocy
 33. sprawa o odszkodowanie
 34. czy policja może żądać próbek mojego pisma?
 35. Okres próby ,a otrzymana grzywna z tego samego artykułu
 36. obowiazek naprawienia szkody a przedterminowe zwolnienie
 37. dramatyczne konsekwencje, POMOCY
 38. zwrot zatrzymanej gotówki
 39. wyroki
 40. Wezwanie do odbycia kary
 41. odwieszenie wyroku co robić
 42. Pobicie, polubowne zakończenie sprawy.
 43. prawo
 44. Odwieszenie wyroku
 45. prawidłowść wykonania kary?
 46. Oszustwo allegro
 47. Drugi wyrok za to samo!!! Co robic???
 48. Odwołanie od postanowienia sądu ds. nieletnich
 49. pomocy
 50. Przymusowe leczenie a kara w zawieszeniu za znęcanie psychiczne
 51. Co mi grozi? Ukryte dodatkowe opłaty za złamanie zakazu sądowego!
 52. Warunkowe zwolnienie cofniete bez powodu
 53. odwołanie od odwieszenia kary a nakaz stawienia się w ZK
 54. Art.148 par.2 - a przerwa w karze
 55. odwołanie od wniosku o warunkowe umorzenie
 56. Pozew o zadośćuczenienie - jak napisać ?
 57. System dozoru elektronicznego (elektroniczna opaska) - cz. II
 58. problem z prawem pomocy
 59. Czy możliwe jest wszczęcie postępowania gdy sprawca oszustwa ukrywa się zagranicą.
 60. Za duża ilość spóźnień w systemie dozoru elektronicznego - jak się wytłumaczyć?
 61. Rozbój, paserstwo jaka kara
 62. Wykonanie kary pozbawienia wolności.
 63. kradzież pieniędzy,kurator
 64. Zatrudnienie skazanego wyrokiem nauczyciela
 65. straz graniczna i nieaktualna baza danych?
 66. samoukaranie i postanowienie o przkazaniu sprawy
 67. przywłaszczenie ---
 68. Czy moge się jakoś odwołać od wyroku jak dostałem juz pismo o stawienie się do ZK
 69. koszty sądowe interpretacja orzeczenia
 70. Przywlaszczenie mienia, art.284 p.2
 71. nawiązka
 72. Konsekwencje nienaprawienia "szkody"
 73. warunkowe zawieszenie kary więzienia???
 74. problem z policją
 75. Kara za jazdę na gapę.
 76. naruszenie dóbr osobistych
 77. widzenie lub rozmowa telefoniczna gdy sprawa jest prowadzona przez sledczych
 78. Pobicie
 79. pytanie odnosnie "ułaskawienia"
 80. Nadzór kuratora a zmiana mieszkania
 81. Popelnienie oszustwa w trakcie dozoru policyjnego
 82. Przedawnienie wykonania kary
 83. Chcą mnie wsadzić nie wiem co mam zrobić
 84. Nieletni a wypadek rowerowy
 85. Zamiana
 86. Kara w Niemczech a Polska
 87. nielegalna informacja
 88. Marihuana/Świadek
 89. Kpk
 90. pytanie
 91. konflikt interesu?
 92. Pytanie dot. zwrotu prawa jazdy
 93. Właściwość Sądu w zw z Art 207 par 1 KK
 94. Jak wyegzekwować nakaz naprawienia szkody
 95. działanie w grupie przestępczej a odwieszenie kary
 96. zatarcie KRK
 97. Drugi wyrok w zawieszeniu
 98. niezameldowanie
 99. Grzywna
 100. egzekucja kary grzywny
 101. Zatarcie skazania po wyjsciu na warunkowe
 102. Kilka pytań-odroczenie,przerwa w karze,wokanda..
 103. terminy posiedzeń a postanowinienie sądu
 104. Problem z terminowością sądu
 105. Sekcja Wykonania Orzeczeń...
 106. wyzwana od grubasow
 107. kradzież pieniędzy
 108. czy moge ubiegac sie o licencje taxi?
 109. Dozór elektroniczny?,czy mółbym na to liczyć?
 110. wyrok łączny skomplikowana sprawa
 111. Prace społeczne
 112. zawieszenie kary
 113. Wyrok w zawieszeniu a kolejne sprawy przed uprawomocnieniem wyroku
 114. Kara pozbawienia wolności czy dozór eletroniczny
 115. wymazanie niekaralnosci przed upływem 5 lat !! prosze o porady !
 116. wyrok w zawieszeniu i grzywna
 117. Z kim ugoda pozasądowa - sprawa z art 278 par 2 kk?
 118. kradzież, nierealizowanie obowiązku szkolnego
 119. OBRAŻANIA UCZUĆ RELIGIJNYCH a proces
 120. Jazda rowerem po alkoholu
 121. oroczenie wykonania kary
 122. wyrok nakazowy
 123. co to oznacza?
 124. odroczenie wykonania kary
 125. co za jazde pod wpływem
 126. Odroczenie od kary pozbawienia wolnosci
 127. Pismo do sekcji wykonawczej ws. niepłacenia
 128. wyrok łączny
 129. Dostałem "bilet" do wiięzienia. Czy mogę to odroczyć, zawiesić itd... ?
 130. odwołanie odroczenia wykon.kary w trakcie pobytu w zakładzie karnym
 131. Sprawa bardzo pilna prosze o pomoc
 132. Odroczenie kary pozbawienia wolnosci
 133. wyrok czy mogę iść do wojska?
 134. świadek w sprawie gróźb karalnych
 135. zawieszenie wykonania czy dozór elektroniczny
 136. Zleceniodawca zabrał pieniądze, a nie zrobił określonej pracy
 137. List gończy w polsce!!!
 138. Zarządzenie wykonanie kary pozbawienia wolnosci
 139. Złaczenie kary
 140. przerwa w karze
 141. osadzony i jego prawa
 142. Wyłudzenie pieniędzy 500 zł
 143. Wezwanie do sądu - niepełnoletni
 144. czas na zaplate pokrzywdzonemu?
 145. przerwa w karze prosze o pomoc
 146. Niedyskretny kurator.
 147. Wyrok rok próby
 148. kara pozbawienia wolności a grzywna
 149. Recedywa czy Petka kiedy wokanda
 150. odwolanie od dobrowolnego poddania sę karze
 151. Grzywna a kara
 152. wyrok w zawieszeniu a nie karalnosc
 153. odbywanie kary
 154. Założenie lokaty przez osadzonego
 155. znieslawienie?
 156. Wyrok łączny
 157. sprawa i wyjście na wolność
 158. Wyrok łączny przy apelacji
 159. zażalenie na postanowienie sądu
 160. czy zgodzić się na ugodę?
 161. Czy to mozliwe??
 162. Pomocy.Bardzo sie boje...
 163. jaki wyrok?
 164. Defraudacja firmowych pieniedzy
 165. prosze mi napisac o co chodzi w tym pismie
 166. Groźba bezprawna -pozbawianie życia!
 167. Okradziony samochód
 168. byłego sądzą prawie 2 lata za jazdę po pijaku na służbie!!
 169. wyroki w zawieszeniu a następna kara
 170. areszt śledczy
 171. sąd
 172. zarzut
 173. Prace społeczne
 174. konfiskata telefonu?
 175. jak wyciągnąć z więzienia
 176. petardy
 177. aresz za list gończy
 178. ofiara przemocy
 179. przywłaszczenie
 180. Czy możliwe jest złożenie wniosku o zbadanie przez biegłego lekarza
 181. akt oskarżenia bez ugody z prokuratorem
 182. Moje zeznania
 183. przykra przeszłość
 184. zdany egzamin a odbior prawka nierobiac badan lekarskich
 185. zakaz proawdzenia pojazdow na 2 lata
 186. Zakaz stadionowy
 187. Umorzenie warunkowe wyjazd do usa, wplata
 188. Nieumyslne paserstwo ponownie ...
 189. Przekroczenie 24 pkt karnych - skomplikowana sytuacja
 190. Pomówienie o pobicie,wyrok skazujący.Odwołać się i oskarżyć o pomówienie?
 191. Jak długi termin ?
 192. 15 dni aresztu za niewykonane prace społeczne pomocy!
 193. Uderzenie dyrektora szkoły
 194. Wyrok sądu apleacyjnego-kiedy do więzienia
 195. Przedawnienie karalności a praca w mundurze?
 196. Czy mogę się ubiegać od odszkodowanie??
 197. sprawa karna
 198. Przepadek korzyści majątkowej-pytania
 199. Zatrzymanie za posiadanie marihuany
 200. Interpretacja art. 178 § 1 kkw
 201. zamiana odsiadki na karę grzywny
 202. Pilne pomocy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 203. Oświadczenie o zmianie zeznań
 204. Sde
 205. pilnie proszę o pomoc art 178 a kk § 1 zmodyfikowany
 206. Apelacja
 207. Zwrot kosztów podróży dla świadka. Czy z odsetkami?
 208. Postępowanie w sprawie oskarżenia o "dilerke"
 209. Jazda samochodem po zakazie prowadzenia pojazdów, ale bez pj.
 210. Wezwanie jako świadek na policje, a co potem??
 211. Wyłudzenia i oszukiwanie na koszt osoby 3
 212. Wezwanie o umorzenie należności sądowych.
 213. Wezwanie
 214. Prawo jazdy
 215. zatarcie skazania z krk i zaswiadczenie o niekaralnosci
 216. Praca na cele społeczne
 217. godziny do odpracowania
 218. Przedawnienie wyroku..
 219. Pozwolenie na wyjazd za granicę
 220. Sądowy zakaz prowadzenia samochodów osobowych
 221. Wniosek o warunkowe umorzenie postepowania
 222. grzywa i jej forma zastępcza
 223. Konsekwencje nie uczęszczania do szkoły.
 224. Pobicie, ból głowy, zgłoszenie, leczenie.
 225. Zaginione akta sprawy
 226. Jaki powinien być wyrok z art. 191 k.k.
 227. Praca użytecznie społeczna
 228. Jazda rowerem pod wpływem alkoholu / Wyrok
 229. Wyrok łączny
 230. Oszustwo
 231. przedłużenie terminu spłaty ??
 232. Kara ograniczenia wolności - praca społeczna
 233. zakaz prowadzenia pojazdów a mimo to jazda ?
 234. zakaz prowadzenie pojazdów
 235. Odpowiedź na wezwanie do sądu!!??
 236. Wgląd do akt
 237. Zatarcie skazania
 238. zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych
 239. 4,2g marihuany jaki wyrok
 240. kara łączna a odwieszenie jednego z wyroków
 241. odwieszenie kary przez zły sąd
 242. grzywna
 243. Prace społeczne a odsiadka...
 244. Pomoc o co z tym chodzi?
 245. Propagowanie Satanizmu
 246. włamanie
 247. Zaświadczenie o niekaralności, karany czy nie?
 248. L4 lub oświadczenie lekarza, a sprawa o odwieszenie
 249. Odwieszenie wyroku
 250. ZK - półotwarty