decyzja administracyjna - Forum Prawne

 


Wróć   Forum Prawne > Różne > Forum Młodych Prawników


Odpowiedz
 
17-05-2012, 15:59  
kalafiorro
Przyjaciel forum
 
Posty: 1.271
Domyślnie RE: decyzja administracyjna

Nie do końca... Uzasadnienie faktyczne powinno opisywać stan faktyczny, czyli gdzie była kontrola, co stwierdzono w czym, jakie podjęto kroki (jeśli w ogóle) przed wydaniem decyzji.

Uzasadnienie prawne to nie tylko wskazanie przepisów, które zostały naruszone, ale również uzasadnienie, czyli "zgodnie z art. x stężenie rtęci w takich rozmiarach jest niedopuszczalne blablabla"... Chodzi w uzasadnieniu prawnym o uzasadnienie, dlaczego organ uznał, że naruszone zostały określone normy itd.
kalafiorro jest off-line  
17-05-2012, 16:29  
Agnieszka3M
Ekspert
 
Posty: 18.358
Domyślnie RE: decyzja administracyjna

cytuje ponownie
4. Decyzja, o której mowa w ust. 3, zawiera:
1) zobowiązanie wprowadzającego do obrotu baterie lub akumulatory do odpowiedniego publicznego wezwania sprzedawców detalicznych, sprzedawców hurtowych oraz użytkowników końcowych baterii lub akumulatorów niespełniających wymagań określonych w art. 8 i 9 do oddawania tych baterii i akumulatorów na koszt i odpowiedzialność wprowadzającego do obrotu baterie lub akumulatory;
2) określenie miejsca lub miejsc przyjmowania baterii i akumulatorów niespełniających wymagań określonych w art. 8 i 9;
3) nakaz przetworzenia i recyklingu wycofanych z obrotu baterii i akumulatorów, zgodnie z przepisami ustawy.

kim jest Prezes Ryć osoba fizyczną prowadzącą dzialalność, czy Prezesem spółki - nadal nie wiem kto jest stroną
Agnieszka3M jest off-line  
17-05-2012, 16:39  
Fegris
Początkujący
 
Posty: 8
Domyślnie RE: decyzja administracyjna

Według kontroli produkcji akumulatorów w firmie Ryć która wykazała nieprzestrzeganie przepisów produkcji baterii. - no to wg. mnie to mam chyba że powinnam napisać: "kontroli taśmy produkcyjnej" akumulatorów w firmie Ryć z siedzibą w Warszawie ul przekątna 13. (a kroków żadnych nie podjęto a właściwie teraz podejmują przez wycofanie baterii z obrotu, bo nie da się zmienić składu chemicznego w akumulatorach chyba że poprzez ponowne ich wytworzenie)

Uzasadnienie prawne
Zgodnie z Art. 8. 1. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. 2009 r. Nr. 79 poz. 666 ze zm.) Wprowadzane do obrotu baterie i akumulatory zamontowane w sprzęcie, nie mogą zawierać więcej niż 0,0005 % wagowo rtęci. Na podstawie Art. 10 ust. 1,2,3,4 1)-3), 8.Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. 2009 r. Nr. 79 poz. 666 ze zm.) należy wycofać z obrotu i przetworzyć niespełniające norm akumulatory na koszt i w firmie przedsiębiorstwa produkującego ten sprzęt.

2) Zobowiązuje prezesa firmy Ryć Jana Nowaka do wezwania wszystkich sprzedawców i użytkowników „akumulatorów Ryć” do oddawania ich w siedzibie firmy Ryć w Warszawie ul Przekątna 13, na koszt firmy Ryć. - nie wiem jak mam zapisać czy jest "osoba fizyczną prowadzącą dzialalność, czy Prezesem spółki " ( nie wystarczy prezes firmy...)
Fegris jest off-line  
17-05-2012, 16:54  
Agnieszka3M
Ekspert
 
Posty: 18.358
Domyślnie RE: decyzja administracyjna

przeczytaj dokładnie cytowany art. i zobacz w jakiej sytuacji Główny Inspektor wydaje decyzję a kiedy Wojewódzki

5. Wojewódzki inspektor inspekcji handlowej właściwy ze względu na miejsce kontroli sprzedawcy detalicznego lub sprzedawcy hurtowego może zarządzić w toku kontroli, w drodze decyzji, wstrzymanie dystrybucji baterii lub akumulatorów niespełniających wymagań określonych w art. 8 i 9.

3. W przypadku niewycofania z obrotu baterii i akumulatorów niespełniających wymagań określonych w art. 8 i 9 Główny Inspektor Ochrony Środowiska wydaje z urzędu decyzję o wycofaniu z obrotu tych baterii lub akumulatorów.

wypadałoby napisać kto przeprowadził kontrolę, kiedy, w jaki sposób stwierdził przekroczenie, wydał decyzję, nie wykonano jej więc i tak dalej
Agnieszka3M jest off-line  
17-05-2012, 17:10  
Fegris
Początkujący
 
Posty: 8
Domyślnie RE: decyzja administracyjna

Uzasadnienie faktyczne
Ponieważ po przeprowadzonej kontroli przez Wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej 10 marca br. w firmie Jana Nowaka „Ryć”, która poprzez przeprowadzone testy wykazała nieprzestrzeganie przepisów produkcji baterii; akumulatory zamontowane w wózkach widłowych, zawierające 0,0007 % wagowo rtęci i nie zostały wycofane z produkcji, która jest niedopuszczalna gdyż nie spełnia przyjętych norm, towar może powodować niebezpieczne spięcia co może doprowadzić do zagrożenia życia. Zbyt duża ilość rtęci ma negatywny wpływ na środowisko. Kierując się względami ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa ludzi, towar musi być wycofany z obrotu.
Fegris jest off-line  
18-05-2012, 16:31  
Fegris
Początkujący
 
Posty: 8
Domyślnie RE: decyzja administracyjna

Warszawa 19.05.2012r.
Główny Inspektor Ochrony Środowiska
Ul. Prosta 13
Warszawa

Decyzja nr. 40. / 300

Na podstawie Art. 104 § 1 i § 2 Ustawy z dnia14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz Art.10 ust.1 i 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. 2009 r. Nr. 79 poz. 666 ze zm.).

Główny Inspektor Ochrony Środowiska;
1) Wycofuje z obrotu na terenie całego kraju „akumulatory Ryć”
2) Zobowiązuje prezesa firmy Ryć- Jana Nowaka do wezwania wszystkich sprzedawców i użytkowników „akumulatorów Ryć” do oddawania ich w siedzibie firmy Ryć w Warszawie ul Przekątna 13, na koszt firmy Ryć.
3) Nakazuje również przetworzenie i recykling wycofanych z obrotu „akumulatorów Ryć”, zgodnie z przepisami ustawy.
4) Niniejszej decyzji nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.


Uzasadnienie faktyczne
Ponieważ po przeprowadzonej kontroli przez Wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej 10 marca br. w firmie Jana Nowaka „Ryć”, która poprzez przeprowadzone testy wykazała nieprzestrzeganie przepisów produkcji baterii; akumulatory zamontowane w wózkach widłowych, zawierające 0,0007 % wagowo rtęci i nie zostały wycofane z produkcji, która jest niedopuszczalna gdyż nie spełnia przyjętych norm. Towar może powodować niebezpieczne spięcia co może doprowadzić do zagrożenia życia. Zbyt duża ilość rtęci ma negatywny wpływ na środowisko. Kierując się względami ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa ludzi, towar musi być natychmiast wycofany z obrotu.

Uzasadnienie prawne
Zgodnie z Art. 8. 1. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. 2009 r. Nr. 79 poz. 666 ze zm.) Wprowadzane do obrotu baterie i akumulatory zamontowane w sprzęcie, nie mogą zawierać więcej niż 0,0005 % wagowo rtęci. Na podstawie Art. 10 ust. 1,2,3,4 1)-3), 8.Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. 2009 r. Nr. 79 poz. 666 ze zm.) należy wycofać z obrotu i przetworzyć nie spełniające norm akumulatory na koszt i w firmie przedsiębiorstwa produkującego ten sprzęt.

Pouczenie
Na podstawie Art. 127 § 1 i § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 8 ust.1 oraz Art. 10 ust. 1,2,3,4 1)-3), 8, stronie przysługuje odwołanie od niniejszej decyzji.

Zgodnie z Art. 129 Kodeksu postępowania administracyjnego, odwołanie wnosi się do Ministra Ochrony Środowiska za pośrednictwem Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Na podstawie Art. 108. § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, decyzja podlega natychmiastowej wykonalności.


Główny Inspektor Ochrony Środowiska
w Warszawie ,
Jan Kowalski
Otrzymuje;
1. Jan Nowak zam.
Warszawa ul. Przekątna 13
Fegris jest off-line  
Linki sponsorowane
Odpowiedz

Forum Młodych Prawników - Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ decyzja administracyjna odpowiedzi: 2
§ Decyzja administracyjna - odpowiedzi: 1
§ błędna decyzja administracyjna odpowiedzi: 2
§ decyzja administracyjna odpowiedzi: 1
§ Decyzja administracyjna odpowiedzi: 2
§ decyzja administracyjna odpowiedzi: 3


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:26.