Koszty opłata egzekucyjna wyrok SN - Forum Prawne

 


Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo cywilne > Komornik i postępowanie egzekucyjne

Komornik i postępowanie egzekucyjne - aktualne tematy:


Odpowiedz
 
13-02-2011, 20:43  
marcin230580
Użytkownik
 
Posty: 65
Domyślnie Koszty opłata egzekucyjna wyrok SN

Doszłem do porozumienia z wierzycielem i spłaciłem dług w ratach, po spłacie długu, otrzymałem pismo od komornika o Postanowieniu Na Wniosek Wierzyciela o umorzeniu postępowania art.825 pkt.1 kpc. W uzasadnieniu pisze Wierzyciel złozył wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego w całości.Powyższe koszty postępowania zostały zapłacone do kwoty: 72,82 zł z zaliczki wierzyciela. Pozostała część zaliczki w wysokości 18,20 zostanie zwrócona wierzycielowi po uprawomocnieniu się postanowienia. Do zapłaty przez dłuznika pozostaje kwota 271,67 tytułem opłaty egzekucyjnej, którą należy przekazać na konto komornika.Moje pytanie brzmi czy komornikowi należy się ta opłata egzekucyjna jeśli żadnych czynności nie podjął.Następne pytanie nie odwołałem się do Sądu w ciągu 7 dni lecz napisałem pismo do komornika o umorzeniu w odpowiedzi dostałem iż umorzenie kosztów egzekucyjnych jest nie możliwe. Kwotę 271,67 można spłacić w 5 ratach cztery raty po 50,00 zł, 5 rata 71,67. Znalazłem w internecie wyrok SN z dn.12.02.2009 Syg.akt III CZP 142/08, że komornikowi nie należy się opłata egzekucyjna jeśli na wniosek wierzyciela umorzono postępowanie. Co moge zrobić dalej minął termin na odwołanie się do Sądu, czy mogę odwołać się do sądu o przywrócenie terminu i złożenie odwołania przesłanka nie wiedza pełna o wyroku SN.i o bezprawnym działaniu w takim przypadku komornika.
marcin230580 jest off-line  
14-02-2011, 07:47  
lokata
Ekspert
 
Posty: 4.816
Domyślnie RE: Koszty opłata egzekucyjna wyrok SN

Zasadniczą kwestią jest kiedy zostało wszczęte postępowanie egzkucyjne?
lokata jest off-line  
14-02-2011, 07:56  
marcin230580
Użytkownik
 
Posty: 65
Domyślnie RE: Koszty opłata egzekucyjna wyrok SN

Nie wiem kiedy dokładnie do komornika trafiło-może wyczytam z pisma. Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 18-01-2008, syg.akt .... zaopatrzony w klauzulę wykonalności z dnia.27-03-2008r. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym po rozpoznaniu wniosku wierzyciela z dnia.17-12-2010 o umorzeniu postępowania egzekucyjnego postanowił
1) na podstawie przepisu art.825 pkt 1 kpc wszczęte przeciwko dłużnikowi postępowanie egzekucyjne umorzyć.
marcin230580 jest off-line  
14-02-2011, 08:05  
marcin230580
Użytkownik
 
Posty: 65
Domyślnie RE: Koszty opłata egzekucyjna wyrok SN

Wyszukałem pismo od wierzyciela z dnia 19.11.2009, wzywające mnie do uregulowania należności stwierdzonej nakazem zapłaty.Jednocześnie informuje że przeciwko mnie toczy się postępowanie egzekucyjne, które prowadzi komornik.
marcin230580 jest off-line  
14-02-2011, 08:18  
marcin230580
Użytkownik
 
Posty: 65
Domyślnie RE: Koszty opłata egzekucyjna wyrok SN

Skontaktowałem się z wierzycielem, wierzyciel poinformował mnie że wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej wystawił dnia.17.04.2008r.
marcin230580 jest off-line  
14-02-2011, 08:19  
lokata
Ekspert
 
Posty: 4.816
Domyślnie RE: Koszty opłata egzekucyjna wyrok SN

Istotne jest kiedy zostało wszczęte a nie umorzone postepowanie egzekucyjne. Z jakiego dnia jest pismo komornika pt. "Zawiadomienie o wszczęciu egzekucji" albo choć pod jaką sygnaturą akt było porowadzone postępowanie (KM .../...)?
lokata jest off-line  
14-02-2011, 08:22  
marcin230580
Użytkownik
 
Posty: 65
Domyślnie RE: Koszty opłata egzekucyjna wyrok SN

Syg.akt KM 868/08
marcin230580 jest off-line  
14-02-2011, 08:51  
lokata
Ekspert
 
Posty: 4.816
Domyślnie RE: Koszty opłata egzekucyjna wyrok SN

W takim razie nie będzie mieć zastosowania do Pana sprawy orzeczenie Sądu Najwyższego syg. III CZP 142/08 gdyż
Przepis prawny:
Uchwała z dnia 12 lutego 2009 r. Sąd Najwyższy III CZP 142/08
Komornikowi nie przysługuje, na podstawie art. 49 ust. 1 w związku z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (jedn. tekst: Dz.U. 2006 r. Nr 167, poz. 1191 ze zm.) w brzmieniu tych przepisów sprzed nowelizacji dokonanej ustawą z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 112, poz. 769), opłata stosunkowa w wypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela z powodu zapłaty przez dłużnika wierzycielowi pełnej kwoty dochodzonej w tym postępowaniu egzekucyjnym.

Pan został prawdopodobnie obciążony opłatą z art. 49 ust. 2 ukse w jej brzmieniu po ww. nowelizacji tj.
Przepis prawny:
Art. 49.
(...)
2. W sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych w przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela oraz na podstawie art. 823 Kodeksu postępowania cywilnego komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 5 % wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania, jednak nie niższej niż 1/10 i nie wyższej niż dziesięciokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Jednakże w razie umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela zgłoszony przed doręczeniem dłużnikowi zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 1/10 przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.
3. W celu pobrania opłat, o których mowa w ust. 2, komornik wydaje postanowienie, w którym wzywa dłużnika do uiszczenia należności z tego tytułu w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. Postanowienie po uprawomocnieniu się podlega wykonaniu w drodze egzekucji bez zaopatrywania w klauzulę wykonalności.
(...)
lokata jest off-line  
14-02-2011, 09:26  
marcin230580
Użytkownik
 
Posty: 65
Domyślnie RE: Koszty opłata egzekucyjna wyrok SN

Nie rozumiem za co mam płacić komornikowi jak on żadnych czynności komorniczych nie wykonał.W uzasadnieniu wyroku SN "Ponadto, przepis art.49 ust.2 zdanie drugie ustawy nadal przyjmuje m.in. wartość wyegzekwowanej części świadczenia zgłoszonego do egzekucji za kryterium ustalenia wysokości opłaty stosunkowej. Potwierdza to tezę o powiązaniu należnej komornikowi opłaty z efektywnością prowadzonej przez niego egzekucji, rozumianej jako zaspokojenie wierzyciela w wyniku skutecznych działań komornika (V.uzasadnienie uchwały SN z dnia 26 września 2000r., III CZP 26/00,OSNC 2001 R., NR 4, POZ.54.
Komornik nie wykonywał żadnych czynności komorniczych w celu wyegzekwowania kwoty, nie była to efektywna prowadzona egzekucja z jego strony.Czy mogę złożyć odwołanie jeśli minął termin 7 dni,lub o przywrócenie terminu, i udowodnić że komornik nie prowadził efektywnej egzekucji.Całość zadłużenia spłaciłem bezpośrednio wierzycielowi.
marcin230580 jest off-line  
14-02-2011, 09:48  
lokata
Ekspert
 
Posty: 4.816
Domyślnie RE: Koszty opłata egzekucyjna wyrok SN

Cytat:
Napisał/a marcin230580
Czy mogę złożyć odwołanie jeśli minął termin 7 dni,lub o przywrócenie terminu, i udowodnić że komornik nie prowadził efektywnej egzekucji.Całość zadłużenia spłaciłem bezpośrednio wierzycielowi.
Oczywiście, że może Pan próbować, ale jak ma Pan zamiar uzasadnić wniosek o przywrócenie terminu?
Ponadto, skoro tak interesują Pana orzeczenia SN, to radzę zapoznać sie jeszcze z tym (które akurat ma zasosowanie do Pana sprawy):

Przepis prawny:
Uchwała z dnia 29 października 2009 r. Sąd Najwyższy, III CZP 82/09

W przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela po zawiadomieniu dłużnika o wszczęciu egzekucji, od świadczenia spełnionego przez dłużnika bezpośrednio wierzycielowi, komornik pobiera opłatę określoną w art. 49 ust. 2 zdanie pierwsze ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (jedn. tekst: Dz.U. z 2006 r. Nr 167, poz. 1191 ze zm.) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 112, poz. 769).
lokata jest off-line  
Linki sponsorowane
Odpowiedz

Komornik i postępowanie egzekucyjne - Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Opłata egzekucyjna + opłata stosunkowa? odpowiedzi: 6
§ opłata egzekucyjna - pytanie do kumatych:) odpowiedzi: 17
§ Art. 299 KSH i opłata egzekucyjna komornika odpowiedzi: 1
§ Opłata egzekucyjna a opłata stosunkowa. Pomocy!!! odpowiedzi: 7
§ Zwolnienie z długu a opłata egzekucyjna odpowiedzi: 3
§ Wyrok TK z 23-05-2005 (koszty postępowania) odpowiedzi: 0


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:34.