Komornik-Umowa o dzieło - Forum Prawne

 


Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo cywilne > Komornik i postępowanie egzekucyjne

Komornik i postępowanie egzekucyjne - aktualne tematy:

  • § Upadłość konsumencka
    Witam mam takie pytanie czy jesli moja mam ma emeryturę i potrąca jej komornik ( nie ma żadnego majątku...
  • § Związek konkubencki a windykac...
    Z moją obecną partnerką żyjemy w konkubinacie.Wprowadziła się do mojego mieszkania po urodzeniu naszego...
  • § Brak odpowiedzi od komornika.
    Witam blisko pięć lat temu otrzymałem od komornika decyzję o wszczęciu wobec mnie postępowania egzekucyjnego na...

Odpowiedz
 
03-03-2009, 18:35  
Ajakibs
Początkujący
 
Ajakibs na Forum Prawnym
 
Posty: 12
Domyślnie Komornik-Umowa o dzieło

Do mojego zakładu pracy przyszło od Komornika Sądowego::
"Zajęcie wynagrodzenia za pracę oraz wierzytelności zasiłku chorobowego i wezwanie do dokonywania potrąceń".
Mam więc pytanie:

Czy dotyczy to również jednorazowej wypłaty z tytułu Umowy o dzieło?
Zaznaczam, że Umowa ta została zawarta już po nadejściu w/w pisma komornika.
Byłbym wdzięczny za jakieś wyjaśnienia - no i o ile można: jakie przepisy prawne regulują powyższą sprawę.
Ajakibs jest off-line  
03-03-2009, 18:44  
Bedek
Ekspert
 
Bedek na Forum Prawnym
 
Posty: 10.861
Domyślnie RE: Komornik-Umowa o dzieło

Zajęcie jest skuteczne.
Pojęciem „wynagrodzenie za pracę” objęte są wszelkie dochody, jakie dłużnik uzyskuje od pracodawcy w związku z pozostawaniem w stosunku pracy. Również z umowy o dzieło.
Art 880 i nast. kpc.
Bedek jest off-line  
03-03-2009, 19:12  
Krispl
Przyjaciel forum
 
Posty: 2.464
Domyślnie RE: Komornik-Umowa o dzieło

Inaczej się taktuje umowę o dzieło a inaczej umowę o pracę. W kpc czyli z punktu widzenia egzekucji umowa o dzieło może być traktowana tak jak umowa o pracę ale tylko wtedy kiedy jest podstawowym, powtarzającym się źródlem utrzymania dłużnika i jest zawierana periodycznie np. co miesiąc, podobnie jak umowa zlecenie. W tym wypadku umowa o dzieło jest jednorazowa a więc nie jest domyślnie podstawowym żródłem utrzymania dłużnika i podlega egzekucji w 100 % pod warunkiem że zajęcie będzie miało w nazwie "zajęcie wierzytelności". Prosze zwrócić uwagę na art. 833 par. 2 kpc:
...
Art. 833. (694) § 1. Wynagrodzenie ze stosunku pracy podlega egzekucji w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy.
§ 2. (695) Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do uposażeń posłów i senatorów, należności członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i ich domowników z tytułu pracy w spółdzielni, wynagrodzeń członków spółdzielni pracy oraz wszystkich świadczeń powtarzających się, których celem jest zapewnienie utrzymania.
§ 3. Ograniczeń przewidzianych w § 2 nie stosuje się do wierzytelności członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu udziału w dochodach spółdzielni przypadających im od wniesionych do spółdzielni wkładów.
§ 4. Świadczenia pieniężne przewidziane w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym podlegają egzekucji w zakresie określonym w tych przepisach.
§ 5. Do egzekucji z rent przysługujących z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej i z rent zasądzonych przez sąd lub ustalonych umową za utratę zdolności do pracy albo za śmierć żywiciela lub wypłacanych z dobrowolnego ubezpieczenia rentowego oraz do egzekucji ze świadczeń pieniężnych przysługujących z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa stosuje się przepisy o egzekucji ze świadczeń przewidzianych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin.
§ 6. (696) Nie podlegają egzekucji świadczenia alimentacyjne, zaliczki alimentacyjne, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe i dla sierot zupełnych.
...

Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła za co wystawia rachunek.

Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.
Krispl jest off-line  
03-03-2009, 19:22  
Bedek
Ekspert
 
Bedek na Forum Prawnym
 
Posty: 10.861
Domyślnie RE: Komornik-Umowa o dzieło

Słusznie Krispl

Zupełnie mi to uciekło.
Jeśli to jest jednorazowa umowa - masz zupełną rację.
Bedek jest off-line  
04-03-2009, 18:02  
Ajakibs
Początkujący
 
Ajakibs na Forum Prawnym
 
Posty: 12
Domyślnie RE: Komornik-Umowa o dzieło

Witajcie Koledzy. I serdeczne dzięki Bedek i Krispl za wasze szybkie odpowiedzi, które dodały otuchy mojemu skołatanemu sercu .

Poczyniłem dalsze badania tego problemu i ustaliłem co następuje:
Bedek napisał:
Cytat:
Pojęciem „wynagrodzenie za pracę” objęte są wszelkie dochody, jakie dłużnik uzyskuje od pracodawcy w związku z pozostawaniem w stosunku pracy. Również z umowy o dzieło.
Otóż uważam, że to nie jest tak: bo wypłata z tytułu Umowy o Dzieło (jak również Umowy-zlecenia) nie jest wynagrodzeniem, wynikającym ze stosunku pracy (jak napisał Bedek). Umowy o dzieło i umowy-zlecenia są umowami cywilno-prawnymi nie podlegającymi przepisom Kodeksu Pracy. Tak więc, nie mają zastosowania do tych umów regulacje dotyczące ograniczeń egzekucji z wynagrodzenia o pracę, gdyż dotyczą one wynagrodzeń otrzymywanych ze stosunku pracy. A także - jak to zacytował Krispl na podstawie art. 833, par. 2 - dotyczy to
Cytat:
"...wszystkich świadczeń powtarzających się, których celem jest zapewnienie utrzymania".
Tak więc, zajęcie komornicze dotyczące Umów o dzieło (i Umów-zlecenia) - o ile komornik tego wyraźnie zażąda - podlega wyłącznie odnośnym przepisom k.p.c (tak sądzę ?). I błędem jest szukanie odnośnych przepisów - w Kodeksie Pracy. Tych przepisów tam po prostu nie ma.

W moim przypadku, komornik żąda zajęcia wynagrodzenia za pracę (z odnośnymi ograniczeniami typu: 50% lub - do poziomu minimalnego wynagrodzenia za pracę - obecnie 1276,- zł brutto). I błędem jest wysyłanie mu wynagrodzeń z tytułu jednorazowej umowy o dzieło - bo on po prostu tego nie zażądał. A swoją drogą - ciekawe dlaczego . A mógł tego dokonać formułując np. żądanie: zajęcie wszystkich wierzytelności i wszystkich praw majątkowych dłużnikowi (czyli mnie).

Co do opinii Krispla (och jeszcze raz dzięki za dobre wieści ...) - to mam jeszcze inny interesujący według mnie komentarz, dotyczący przypadku, gdy komornik zażądał zajęcia wszelkich wierzytelności i praw (a nie tylko wynagrodzenia za pracę).
Cytat:
Podkreślenia wymaga fakt, iż zajęta wierzytelność musi istnieć w chwili zajęcia i przysługiwać dłużnikowi. Natomiast egzekucję z wierzytelności powstałych później można prowadzić tylko na podstawie nowego zajęcia (tak SN w orzeczeniu z dnia 19 sierpnia 1971 r., I CR 308/71). Tak więc, jeżeli nie zostały zawarte kolejne umowy o dzieło, wierzytelności, które z nich mogą dopiero powstać, nie są jeszcze zajęte, a do egzekucji z nich potrzebne będzie dokonanie nowego zajęcia przez komornika. Z prawa nie wynika obowiązek informowania komornika o zamiarze zawierania kolejnych umów o dzieło. Ewentualnie, taki obowiązek może powstać po zwarciu takiej umowy.
Jest to cytat wzięty z wypowiedzi, której pełny tekst można znaleźć po linkiem:
Drukowanie strony - - Postępowanie przed sądem - e-prawnik.pl

No cóż - tak więc istnieje jakaś nadzieja, że na podstawie cytowanego powyżej orzeczenia SN w z dnia 19 sierpnia 1971 r., I CR 308/71 - nie wszystko jednak "jest przechlapane" - nawet gdy jak twierdzi Krispl: zajęcie będzie miało w nazwie tekst "zajęcie wierzytelności".

Hm ... . Tylko co to znaczy owo:
"Z prawa nie wynika obowiązek informowania komornika o zamiarze zawierania kolejnych umów o dzieło. Ewentualnie, taki obowiązek może powstać po zwarciu takiej umowy".

A więc - jak nalezy rozumieć to sformułowanie "...Ewentualnie..." itd. No bo to chyba dla Głównego Księgowego firmy jest bardzo ważne: a więc jak bardzo należy "odsłaniać" się przed komornikiem. W szczególności - jeżeli chce się bronić - zgodnie z obowiązującym prawem - interesów pracownika; a na tym powinno przecież każdej firmie zależeć.

O.K. jeszcze raz pięknie dziękuję - no i prośba o jakiś dodatkowy komentarz co do przedstawionych przeze mnie powyżej uzupełnień.

Tak więc - co na to powiecie Panowie Krispl i Bedek?
Oczywiście zapraszam serdecznie do dyskusji również innycvh uczestników naszego Forum. A przede wszystkim - innych "nieszczęśników" targanych kolejnymi zajęciami komorniczymi.

... Których pozdrawiam - Ajakibs
Ajakibs jest off-line  
04-03-2009, 19:02  
Bedek
Ekspert
 
Bedek na Forum Prawnym
 
Posty: 10.861
Domyślnie RE: Komornik-Umowa o dzieło

Wg mnie - decydujące znaczenie ma to - czy jest to jedna incydentalna umowa o dzieło - czy też są to "świadczenia powtarzające się".
Bedek jest off-line  
06-03-2009, 13:31  
Ajakibs
Początkujący
 
Ajakibs na Forum Prawnym
 
Posty: 12
Domyślnie RE: Komornik-Umowa o dzieło

Pełna zgoda Bedek - ale w końcowej części mojego ostatniego Postu podniosłem fakt, że również w przypadku nieperiodycznych Umów o dzieło - komornik nie ma prawa zajmować wynikających z tych umów wierzytelności o ile wierzytelności te powstały po dacie pisma komorniczego o zajęciu.
A wynika to z cytowanego w w/w Poście Orzeczenia I CR 308/71 Sądu Najwyższego z dnia 19 sierpnia 1971 r.

Chciałbym również szerzej skomentować cytowane w moim poprzednim Poście sformułowanie:
Cytat:
Z prawa nie wynika obowiązek informowania komornika o zamiarze zawierania kolejnych umów o dzieło. Ewentualnie, taki obowiązek może powstać po zwarciu takiej umowy.
Otóż wydaje się, że owo sformułowanie "... Ewentualnie..." dotyczyc może przypadku, gdy komornik zobowiązuje na piśmie zakład pracy dłużnika o bezzwłocznym informowaniu go o wszystkich umowach o dzieło zawartych po dacie jego pisma o zajęciu wierzytelności.
A więc chodziłoby tu nie o informację o zamiarze zawarcia umów o dzieło w przyszłości - a o dokonanym w przyszłym okresie fakcie zawarcia takich umów. Wówczas, komornik mógły wysłać do zakładu pracy następne pisma z nakazem zajęcia nowo powstałych wierzytelności (i raczej na pewno by tak zrobił ). Ale - podkreślam - wierzytelności już w danym przyszłym momencie istniejących; a nie dopiero mających zaistnieć.
Ajakibs jest off-line  
06-03-2009, 15:33  
Bedek
Ekspert
 
Bedek na Forum Prawnym
 
Posty: 10.861
Domyślnie RE: Komornik-Umowa o dzieło

Jasne.
No to w takim razie komornik zajął nie tą co powinien wierzytelność.
Bedek jest off-line  
06-03-2009, 16:49  
Ajakibs
Początkujący
 
Ajakibs na Forum Prawnym
 
Posty: 12
Domyślnie RE: Komornik-Umowa o dzieło

Zgadza się Bedek .

U mnie do komornika wysyłane są "standardowe" potrącenia z wynagrodzenia o pracę - czyli 50% pensji; a ponadto - ostatnio strącono mi 50% wypłaty z jednorazowej Umowy o dzieło. Czyli nieprawidłowo potraktowano wypłatę z jednorazowej Umowy o dzieło - jako wynagrodzenie za pracę.

A powinno być 0% (czyli nic) bo w tytule zajęcia komorniczego nie było sformułowania o zajęciu "wszystkich wierzytelności i praw majątkowych". No bo gdyby tak było - to w/w zajęcie komornicze powino wynosić (według Krispla) - 100%.

Reasumując: tak czy owak - zajęcie akurat 50% nie było poprawne.
Tak więc w przeciwieństwie do ikony z Twojego ostatniego Postu wyglądającej tak:
- ja mój bieżący Post zaopatruję ikoną taką: .

A tak przy okazji: a jak jest z potrącaniem 13-tej pensji, nagród jubileuszowych itp.?
Czy tu też podlega to potrąceniu - tak jak za "wynagrodzenie za pracę". No i ile procent? Jak to się w ogóle oblicza i jaka jest tego podstawa prawna - Kodeks Pracy?

P.S. Przepraszam za nieprofesjonalny tytuł linku do strony e-prawnik (tj. "Drukowanie strony ... itd") - jaki podałem w jednym z moich poprzednich Postów. Bardziej elegancki wygląd tego linku powinien wyglądać tak:

Zajęcie wierzytelności-Umowa o Dzieło-e-prawnik.pl

Pozdrowienia, Ajakibs
Ajakibs jest off-line  
06-03-2009, 16:54  
Kolor
Użytkownik
 
Posty: 97
Domyślnie RE: Komornik-Umowa o dzieło

Pewnie, że komornik napisał nie to co powinien, ale jeśli wyśle zajęcie wierzytelności, to egzekwuje się 100 %, jak to już zostało napisane.

Moim skromnym zdaniem egzekwuje się 100 % także wtedy, gdy umowa o dzieło czy tam zlecenia zawierana jest cyklicznie co miesiąc. Ustawodawca w art. 833 posłużył się pojęciem "świadczenie powtarzające się". Świadczenie powtarzające się musi być świadczeniem powtarzającym się z istoty tego świadczenia (np. alimenty, renty, czynsze), a nie z woli stron - bo np. zawierają co miesiąc umowę zlecenia. Taka umowa jest umową zlecenia, zawieraną co miesiąc od nowa dobrowolnie przez strony, nie jest natomiast "świadczeniem powtarzającym się" - bo wcale nie "musi" być podpisana ponownie i obowiązywać w następnym miesiącu. Ale chętnie poznam inne opinie na ten temat
Kolor jest off-line  
Linki sponsorowane

Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:25.