wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej - Forum Prawne

 


Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Postępowanie administracyjne


Odpowiedz
 
27-02-2012, 15:48  
rangiz9
Początkujący
 
Posty: 24
Domyślnie wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej

Mam takie pytanie. W ilu egzemplarzach składa się wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej. Wniosek jest składany do SKO za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. I teraz mam dylemat, czy złożyć jeden czy też 2 wnioski.
rangiz9 jest off-line  
27-02-2012, 18:23  
obywatel12345
Początkujący
 
Posty: 7
Domyślnie RE: wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej

A czy decyzja jest już prawomocna ?

Z zasady odwołanie od decyzji składa się w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu który ją wydał.

Należy pamiętać, że:
Przepis prawny:

Stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej jest weryfikacją decyzji ostatecznej w trybie nadzwyczajnym. Każda decyzja administracyjna, zanim się stanie decyzją ostateczną, może być zmieniona (uchylona) w trybie zwykłym.

Sytuacje, w których organ administracji publicznej stwierdza nieważność decyzji administracyjnej, zostały wyliczone w art. 156 k.p.a.

§ 1. Organ administracji publicznej stwierdza nieważność decyzji, która:

1. wydana została z naruszeniem przepisów o właściwości,
2. wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa,
3. dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną,
4. została skierowana do osoby nie będącej stroną w sprawie,
5. była niewykonalna w dniu jej wydania i jej niewykonalność ma charakter trwały,
6. w razie jej wykonania wywołałaby czyn zagrożony karą,
7. zawiera wadę powodującą jej nieważność z mocy prawa.

§ 2. Nie stwierdza się nieważności decyzji z przyczyn wymienionych w § 1 pkt 1, 3, 4 i 7, jeżeli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło dziesięć lat, a także, gdy decyzja wywołała nieodwracalne skutki prawne.

Kolejną przesłanką stwierdzenia nieważności jest wydanie decyzji bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa. Do decyzji wydanych bez podstawy prawnej NSA w swoim orzecznictwie zalicza decyzje:

1) wykraczające poza sferę stosunków administracyjnoprawnych;

2) wydane na podstawie przepisów prawnych pozaustawowych;

3) wydane w sprawach, w których stan prawny jest kształtowany z mocy samego prawa, co wyklucza możliwość działania administracji w formie decyzji;

4) wydane w sprawach, w których z mocy przepisów prawa materialnego czynności powinny być dokonane w formie innej niż decyzja;

5) wydane na podstawie przepisów prawa materialnego regulujących stany faktyczne oczywiście odmienne od stanów faktycznych sprawy rozstrzyganej taką decyzją, a więc wydane na podstawie przepisów, które nie mogą mieć zastosowania w danej sprawie.

obywatel12345 jest off-line  
Linki sponsorowane

Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:40.