Uchylenie prawomocnej decyzji !!! - Forum Prawne

 


Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Postępowanie administracyjne

Postępowanie administracyjne - aktualne tematy:


Odpowiedz
 
29-02-2012, 19:01  
miszel997
Użytkownik
 
Posty: 131
Domyślnie RE: Uchylenie prawomocnej decyzji !!!

Pytanie bardzo ważne :

Pismo do kierowane do Pana inspektora nadmieniam do dziś bez odpowiedzi :

Proszę o natychmiastowe i skuteczne wstrzymanie prac budowlanych realizowanych przez Inwestora, ze względu na toczące się śledztwo prowadzone przez Ośrodek Zamiejscowy Prokuratury Rejonowej w Przysusze z siedzibą w Szydłowcu (Kserokopia zawiadomienia z dnia 28.05.2009 r w załączniku) , która powołała biegłego sądowego do oceny przyczyny odchylenia się ściany i rozerwania łączności stropu i ściany co spowodowało zagrożenie zawalenia się zawalenia się ściany mojego budynku oraz czy budowa jest prowadzona zgodnie z projektem budowlanym zatwierdzonym przez Wydział Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Szydłowcu.

Kontynuowanie budowy uniemożliwi dostęp do ławy fundamentowej i zacierania zaniedbań powstałych podczas wykonywania wykopów. Ponadto zgodnie z decyzją Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie nr decyzji 1092/09 z dnia 8.06.2009 mam prawo wniesienia skargi do wojewódzkiego Śadu Administracyjnego w Warszawie w ciągu 30 dni, ponieważ decyzja ta narusza prawa budowlanego, z czego zamierzam skorzystać.

Jednocześnie kategorycznie stwierdzam, że nie zgadzam na kontynuację budowy wg wariantu I propozycji określonej w ekspertyzie do czasu zakończenia się postępowania prokuratorskiego oraz odbudowania walącej się ściany począwszy od fundamentów.
Muszę również zabezpieczyć zabezpieczyć sufit w dwóch pokojach mojego domu przed zawaleniem się. Zgodę na kontynuację budowy wg wariantu I wyraziłem, będąc przezekonany, że wszystko odbywa się zgodnie z projektem budowlanym. ( mowa przy tworzeniu ekspertyzy spotkaniu - nie mając jeszcze tej ekspertyzy ) Obecnie po zapoznaniu się z dokumentacją projektową stwierdziłem, że ściana mojego budynku powinna być inaczej zabezpieczona od razu po wykonaniu głębokich wykopów, tym bardziej jak stwierdzono w ekspertyzie, że inspektor nadzorujący budowę a zarazem kierownik budowy stwierdził, że ława fundamentowa wykonana była z kamienia na glinie i kamienie te można było ręcznie wyjmować, więc trzeba było "dmuchać na zimne" i zastosować właściwe podpory zgodnie z dokumentacją i bezpośrednio po wykonaniu głębokich wykopów, a nie zacierać ślady i zalewać strop, pomimo decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Szydłowcu o wstrzymanie budowy.

Do wiadomości Prokuratury

Brak odpowiedzi na pismo do dnia dzisiejszego pismo z 25.06.2009

Proszę o podpowiedź
miszel997 jest off-line  
29-02-2012, 22:01  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 14.876
Domyślnie RE: Uchylenie prawomocnej decyzji !!!

Cytat:
Napisał/a miszel997

Brak odpowiedzi na pismo do dnia dzisiejszego pismo z 25.06.2009
należy napisać zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego na podstawie art. 37 KPA

a od siebie dodam małą analogię
nie wiem, czy grywał pan w jakąś grę, która ma precyzyjnie określone zasady np. szachy
taką grą jest postępowanie administracyjne, gdzie można tylko dokładnie stosować jego zasady, aby osiągnąć cel

żadne rozwiązanie obejściowe lub podobne, zamierzonego celu nie przyniesie, bo będzie niezgodne z zasadami, mimo że intencje i zamiary szlachetne

rozpoczął pan kilka wątków i żaden jest niezakończony, więc proponuję zakończyć te, co pan rozpoczął, bez rozwiązań autorskich, które stworzają pozorny ruch, że coś się dzieje


to tak jakby zamiast rozegrać do końca partię szachów, rozłożyć kilka szachownic i poprzestać na każdej na kilku pierwszych ruchach
stanowczo odradzam taką taktykę, bo tylko ona prowadzi do chaosu

rozpoczęte wątki trzeba konsekwentnie dokończyć
voyteg jest off-line  
29-02-2012, 22:36  
miszel997
Użytkownik
 
Posty: 131
Domyślnie RE: Uchylenie prawomocnej decyzji !!!

Okej

Zawiadomienie

Tut. Ośrodek prokuratury zawiadamia mnie jako pokrzywdzonego, że postanowieniem prokuratury z dnia 30 stycznia 2011 roku wszczęte zostało śledztwo pod nr.......
w sprawie :
I.Niedopełnienia obowiązku przez Powiatowego Inspektora Nadzoru w okresie 14.07.2009 r do 13. września 2011 r, tj. o przestępstwo z art. 231 & 1 kk i art. 164 & 1 kk w zw. z art. 11 & 2 KK.
II. Wykonywania robót budowlanych w sposób mogący spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia przez pełniącego funkcję kierownika budowy w okresie 14 lipca 2009 r do maja 2010 r przy budowie budynku mieszkalno - usługowego usytuowanego w Szydłowcu .................... Nr 6, tj. o przestępstwo z art. 90 ustawy z dnia 07.07. 1994 r. Prawa Budowlanego

można to na ludzki przetłumaczyć ?
miszel997 jest off-line  
29-02-2012, 22:49  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 14.876
Domyślnie RE: Uchylenie prawomocnej decyzji !!!

można - oznacza, że prokurator wszczął postępowanie i proponuję, aby odszukał pan kodeks karny i kolejno odczytał z jakiego powodu artykuł po artykule

pytania z tego zakresu proszę zadawać w dziale prawo karne

proponuję, aby jedno zdanie w odwołaniu od decyzji skierowanym do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego napisał pan o tym, mniej więcej tak

"dodatkowym argumentem w tej sprawie jest wszczęcie dnia 30 stycznia 2011 przez prokuraturę śledztwa w sprawie (i zacytować te dwa punkty, co pan wyżej napisał) o czym zostałem zawiadomiony pismem z prokuratury <znak pisma> z dnia. kopię tego zawiadomienia przekazuję w załączeniu"
voyteg jest off-line  
29-02-2012, 23:02  
miszel997
Użytkownik
 
Posty: 131
Domyślnie RE: Uchylenie prawomocnej decyzji !!!

a czy do głównego - skargę można i co może ona stworzyć :

na brudno :

Skarga

Proszę po raz kolejny o interwencję w mojej sprawie gdyż nadzór budowlany, który pozwala na nie wykonywanie decyzji, która w świetle prawa jest decyzją ostateczną – pozawala na wykonywanie zmian – gdzie jak wiadomo w decyzji 1968/09 informuje mnie sam, że z materiału zgromadzonego w sprawie wynika, że decyzja MWINB nr 1092/09 z dnia 08.06.2009r. jest ostateczna w administracyjnym toku instancji. Organ powiatowy nie może na podstawie wpisów w dzienniku budowy, w wyniku korekty zaleceń przez rzeczoznawcę budowlanego zmienić nakazanych czynności i robót budowlanych. Takie zmiany mogą nastąpić tylko i wyłącznie w odpowiednim trybie określonym przepisami prawa. Ponadto chciałbym zaznaczyć, że zmiana ta została zmieniona bez mojej wiedzy. Przez co na skutek nie wykonania tej, że decyzji – zostałem z problemem na zimę , – który trwa do dnia dzisiejszego. Ponadto na skutek nie wykonania tej decyzji i nie powiadomienia mnie - moja żona poroniła – straciłem nienarodzone dziecko – a żona znalazła się w szpitalu - ze względu na stres związany z tą całą trudną sytuacją. Dlatego też tym bardziej gdyż Nadzór budowlany skupił się tylko na dobrze drugiej strony – i nie brał mojego zdania pod uwagę świadczą o tym pisma kierowane do pana Inspektora Nadzoru Budowlanego, gdzie, choć pan nie wykonał decyzji – a wybudował inwestycję i mimo nie wykonania części decyzji – została mu odebrana część budynku, a teraz mimo mojej nie zgody – nadzór postanowił uchylić część decyzji, do której wielokrotnie prosiłem – o interwencję w jej wykonaniu. Ponadto pragnę przypomnieć, że kiedy to ja chciałem zmienić decyzję – druga strona została zapytana o zdanie w tej samej kwestii i odmówiła – nie wyrażając zgody na jej zmianę. Gdzie nadzór mnie poinformował, że musi być obopólna zgody – natomiast, gdy druga strona – zmieniła decyzję – wystarczyło jej wezwanie zaznaczam tego samego eksperta, – który w raz z kierownikiem budowy – na prośbę inwestora zmienił to w ten sposób, że nadzór budowlany mnie o tym fakcje nie powiadomił – tym bardziej, – że decyzja ta była decyzją ostateczną? Nadzór Budowlany powinien stać na straży prawa – i zadbać również o bezpieczeństwo – a w tym przypadku – wiem – iż do dnia dzisiejszego nie mogę nadal korzystać z części mieszkalnej i usługowej – i żyć cały czas w strachu gdyż – w toczącym się równomiernie sądzie cywilnym – ekspert – stwierdził – że zmian ta o której wspominam – jest nie trafiona i stanowi realne zagrożenie – dla życia mojego i mojej rodziny – gdyż wierzba dachowa nie ma oparcia w ścianie – i tym bardziej zimom pod naporem śniegu – grozi zawaleniem. A chyba rola Urzędu powinna kierować się w pierwszej kolejności zapewnieniem bezpieczeństwa – a dopiero później strony.
Również pragnę zauważyć, że ten sam ekspert pan Janiec, który zmienił postanowienie tej decyzji – w sądzie cywilnym już nie wykluczył udziału inwestorów w szkodzie. A nawet stwierdził, że rozbiórka poprzedniego budynku i drgania z wykonywaniem robót ziemnym w jakiś stopniu przyczyniły się do powstania tej szkody.

Dlatego jeszcze raz proszę o interwencję w tej sprawie – w sposób rzetelny gdyż, dzięki tym zmianom sporządzonym bez mojej wiedzy – boję się o swoje i moje rodziny bezpieczeństwo. Zaznaczam iż przez zmianę tą moja – żona straciła nienarodzone dziecko i musiała przebywać w szpitalu . A problem pozostał.

Nadzór odebrał część domu inwestorów – gdzie inwestor miał obowiązek w części pierwszej wyremontować narożnik – a zostawił szczelinę – o średnicy około 8 cm, którą jak stwierdził kierownik budowy ktoś z budowy zaszpachlował a szczelina jest na wylot – zaznaczam – że pan inspektor Powiatowy odebrał tą część decyzji jako wykonaną – natomiast ekspert Inwestora – robiąc ekspertyzę nawet jej nie sfotografował bo nie pasowała do jego koncepcji – gdyż był świeżym pęknięciem. W chwili obecnej Nadzór – uchyla drugą część tej decyzji, która została niewykonana. Ponadto, mimo – że pan Inwestor nie ma odbioru już od dłuższego czasu mieszka z rodziną. W chwili obecnej również prowadzone jest postępowanie prokuratury w Szydłowcu przeciwko panu Inspektorowi

Załączniki :
- Pismo bez odpowiedzi złożone prze zemnie, z dnia 25.06.2009 r.
- Potwierdzenie prowadzenia przez prokuraturę,
- wypis ze szpitala mojej żony,
- Ekspertyza sądowa twierdzące, że odstąpienie od wykonania tej części decyzji przez pan Inspektora Nadzoru Budowlanego – utrzymuje będące zagrożenie dla życia mego i mojej rodziny i na pewno nie przywróciła stanu pierwotnego.
miszel997 jest off-line  
29-02-2012, 23:04  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 14.876
Domyślnie RE: Uchylenie prawomocnej decyzji !!!

Cytat:
Napisał/a miszel997
a czy do głównego - skargę można i co może ona stworzyć
bez sensu, bo GINB i tak przekaże do WINB
pismo zostanie potraktowane jako skarga, a administracyjnie to nic nie da, poza wylaniem żali

napisałem panu w poprzednim wątku, jak wpleść wątek prokuratorski w odwołanie do WINB

proszę przeczytać KPA, bo znów zaczyna pan eksperymentować
voyteg jest off-line  
29-02-2012, 23:12  
miszel997
Użytkownik
 
Posty: 131
Domyślnie RE: Uchylenie prawomocnej decyzji !!!

co to KPA ?
miszel997 jest off-line  
29-02-2012, 23:16  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 14.876
Domyślnie RE: Uchylenie prawomocnej decyzji !!!

Kodeks Postępowania Administracyjnego - KPA

proponuję, aby jedno zdanie w odwołaniu od decyzji skierowanym do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego napisał pan o tym, mniej więcej tak

"dodatkowym argumentem w tej sprawie jest wszczęcie dnia 30 stycznia 2011 przez prokuraturę śledztwa w sprawie (i zacytować te dwa punkty, co pan wyżej napisał) o czym zostałem zawiadomiony pismem z prokuratury <znak pisma> z dnia. kopię tego zawiadomienia przekazuję w załączeniu"
voyteg jest off-line  
29-02-2012, 23:20  
miszel997
Użytkownik
 
Posty: 131
Domyślnie RE: Uchylenie prawomocnej decyzji !!!

Dziękuję - jutro z pewnością jeszcze pojawi się jakieś nowe pytanie - dobranoc
miszel997 jest off-line  
02-03-2012, 17:05  
miszel997
Użytkownik
 
Posty: 131
Domyślnie RE: Uchylenie prawomocnej decyzji !!!

SKARGA

Dnia 15.06.2010 złożyłem podanie zawierające wniosek w sprawie dotyczącej niewykonania decyzji MWINB z dnia 08.06.2009r., znak WINB.WOP.AW.7144-911/09 uchylającej decyzję PINB w Szydłowcu nr 18/09 z dnia 05.2009 r., znak : PINB – 7353/15/09 i na podstawie art. 51 ust.1 pkt ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz 1118 z późn. Zm. ) nakazującej Państwu ***************wykonywanie następujących czynności i robót budowlanych :
- zwiększenie z pięciu do siedmiu ilość zastrzałów podpierających wschodnią szczytową ścianę budynku Pana Michała Madeja
- sprawdzić każdy z węzłów drewnianej konstrukcji wsporczej podpierającej ścianę szczytową w terminie 3 dni od momentu doręczenia decyzji.
Po wykonaniu powyższych czynności przystąpić do wykonywania robót budowlanych parteru i stropu. W czasie wykonywania stropu zmienić rozwiązanie konstrukcji stropu, zgodnie z ekspertyzą techniczną, a następnie należy wykonać remont narożnika wschodnio – północnego budynku Pana ( ja ).
W dalszej kolejności w terminie do 30 dni należy wykonać zakres robót na obiekcie Pana ( ja ) określonego jako wariant „1”, zgodnie z ekspertyzą techniczną :

- rozebrać wschodnią ścianę szczytową obiektu na wysokości od kalenicy do poziomu stropu nad parterem

- wyrównać powierzchnię rozebranej ściany szczytowej w poziomie stropu drewnianego nad parterem kilkoma warstwami cegły. Jeśliby wystąpiła taka szansa ( ocenę takiej możliwości będzie można dokonać po rozbiórce ściany i odkryciu czoła stropu ) zakotwić strop drewniany budynku w nadmurowanych warstwach ściany
- rozebrać fragment kamiennej ściany szczytowej zastąpić wykonaną ścianą z desek mocowanych do drewnianego szkieletu ryglowego.
- uzupełnić w miarę potrzeby więźbę ( może być potrzebna wymiana jednej krokwi ) oraz pokrycie dachowe>

Należy zauważyć, że zgodnie z art. 51 ust. 3 Prawa budowlanego po upływie terminu lub na wniosek inwestora, właściwy organ sprawdza wykonanie obowiązek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i wydaje decyzję :

1. o stwierdzeniu wykonania obowiązku albo
2. w przypadku niewykonania obowiązku – nakazującą zaniechania dalszych robót budowlanych bądź rozbiórkę obiektu lub jego część, bądź doprowadzenie obiektu do stanu pierwotnego.
Zgodnie z art. 37 & 1 ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego na niezałatwienie sprawy w terminie stronie służy zażalenie do organu administracji publicznej wyższego stopnia.

Zgodnie z wyjaśnieniami PINB w Szydłowcu w trakcie trwania prac budowlanych przy budowie obiektu, rzeczoznawca budowlany mgr. Inż. ********** autor opracowanej ekspertyzy dokonał korekty swoich zaleceń z opracowanej ekspertyzy, między innymi nie jest konieczne, gdyż wykonany strop stanowi wystarczającą przeponę poziomu stabilizującą ścianę wschodnią budynku ( mojego ).

Z materiałów zgromadzonych w sprawie wynika, że organ powiatowy nie sprawdził czy Inwestor *************** wykonali nałożone na nich decyzji MWINB nr 1092/10 z dnia 08.06.2009 r. obowiązki.

Jednocześnie należy zauważyć, że decyzja MWINB nr 1092/09 z dnia 08.06.2009r. jest ostateczna w dzienniku budowy, w wyniku korekty zaleceń przez rzeczoznawcę budowlanego zmienia nakazanych czynności i robót Budowlanych.

W tym miejscu zaznaczam – że nie powiadomienie mnie przyczyniło się do stresu i w efekcie do utraty nienarodzonego dziecka przez moją żonę.

Natomiast pan Inspektor mimo dostania 30 dni nie podjął działań – nie doprowadził do przywrócenia do stanu. Mało tego w chwili obecnej próbuje tą samowolę budowlaną zlegalizować – Nadmieniam, że w efekcie takiego dziłania istnieje zagrożenie dla mnie i mojej rodziny – zaś nie wykonanie tej decyzji nie przywróciło pierwotnego stanu mojego domu.
Ponadto należy zauważyć – że inny ekspert sądowy mgr. Inż. *********** sporządził ekspertyzę sądową – gdzie twierdzi że, „wobec zaistniałych niekorzystnych zjawisk koniecznym było wykonanie decyzji nr 1092/09 dla zapobieżenia dalszym odkształceniom ściany szczytowej. Zalecenia zawarte w decyzji będącej wynikiem ekspertyzy zostały wykonane prawidłowo w zakresie podparcia tarczą stropu ściany sąsiada, co potwierdza zapis w dzienniku budowy ( punkt 2 opinii). Zapis odnośnie rezygnacji z rozbiórki szczytowej ściany strychowej z powodu jej pionowości jest nie trafiony z powodu Fałszywych przesłanek na których oparł tą korektę swojej opinii rzeczoznawca „
Dowód : opinia techniczna i opinia uzupełniająca:

Ponadto pragnę zauważyć – że 15.10.2009 Mazowiecki Inspektorat Nadzoru odmówił mi uchylenia tejże decyzji MWINB nr 1092/09 z dnia 08.06.2009r. Gdzie „Pismami z dnia 21.09.2009r. tut. Organ zwrócił się do stron postępowania –*************oraz*************– z zapytaniem, czy wyrażają zgodę na uchylenie decyzji MWINB nr 1092/09 z dnia 8.06.2009r. Obie strony w swoich odpowiedziach nie wyraziły zgody na uchylenie w/w decyzji.
Wobec powyższego, iż nie zaistniała niezbędna przesłanka, dotycząca zgody stron postępowania, organ tutejszy uznał za konieczne odmówić zmiany wskazanej na wstępie decyzji, i tym samym nie uwzględnić wniosku (mojego )

Teraz okazało się, że radca Inwestora składa o stwierdzenie wygaśnięcia w części decyzji ostatecznej organu wojewódzkiego – mowa o tej samej gdzie byli przeciwni nadmieniam 2011 rok – decyzja z dnia 8.06.2009 r., Nr 1092/09 r, Mazowiecki WINB decyzją z dnia 13.09.2011 r., Nr 1308/11, znak : WINB.WOP.AW.7155 – 33/10, wydaną na podstawie art. 162 &1 pkt 1 KP, stwierdził wygaśnięcie własnej decyzji z dnia 08.06.2009 r., Nr 1092/09, znak : WINB. WOP. AW. 7144 – 911/09 W części dotyczącej obowiązku wykonania zakresu robót na obiekcje ( moim ) określony jako wariant „1”

Tekst prawnika inwestora :

Należy podkreślić, że „Mazowiecki WINB nie był uprawniony do merytorycznego rozpatrzenia wniosku o stwierdzenia wygaśnięcia w części własnej decyzji ostatecznej
z dnia 08.06.2009 r., nr 1092/09, znak : WINB.WOP.AW.7144 -911/09 Wydanej na podstawie art. 138 1 pkt 2 Kpa, uchylającej decyzję organu powiatowego z dnia 05.05.2009 r., nr 18/09, znak : PINB – 7353/15/09 i orzekającej o nałożeniu na inwestorów wykonania określonych robót budowlanych.
Zgodnie z art. 162 & 1 Kpa Organ administracyjny publicznej, który wydał decyzję w pierwszej istancji, stwierdza jej wygaśnięcie, jeżeli decyzja :
1) Stała się bezprzedmiotowa, a stwierdzenie wygaśnięcia takiej decyzji nakazuje przepis prawa albo gdy leży to w interesie społecznym lub interesie strony.
2) Zasada wydania z zastrzeżeniem dopełnienia przez stronę określonego warunku, a strona nie dopełniła tego warunk”.

Dlatego składam skargę na rażącą procedurę dzięki której od 3 lat nie mogę korzystać
z większej części domu, utraciłem przychód w granicach 30 tysięcy zł, moja żona straciła nienarodzone dziecko – dom mój został jeszcze bardziej zniszczony co potwierdza ekspertyza odnoście rozwarstwień szczelin – również należy zauważyć, że pan Inspektor Budowlany na wysokości parteru nie dopilnował naprawy narożnika w moim domu i zaakceptował odbiór parteru inwestora – o czym na zdjęciach w dołączonej ekspertyzie
( uszkodzony narożnik ) i nie zawiadomił mnie o tym fakcje - względem odbioru jest wykonana ta część decyzji. Ponadto należy zauważyć – że postępowanie pana inspektora jest jednostronnie – nie jest to na pewno w interesie społecznym, ani mojej strony. Wystarczy spojrzeć – że inwestor mimo nie wykonania obowiązku – i braku odbioru budynku ma się bardzo dobrze – zdołał się zameldować i mieszka, podczas gdy ja nie mogę korzystać z większości domu – ponadto nie został w żaden sposób przywrócony stan pierwotny, a wręcz przeciwnie rozszczelnienie z 10 zmieniło się na 20 . Co poświadcza ekspertyza pana Komorowskiego. Ponadto pan Inspektor stwierdził – że budynek nadaje się do mieszkania – gdzie szczelina widoczna od zewnątrz domu na zewnątrz to około 10 cm, natomiast u stropu 20 cm a w szczycie około 45 cm. Ponadto mój dach w wyniku korekty wspomnianej przez pana Jańca nie zgodnej z prawem – czemu ostatnio Inspektor w piśmie zaprzecza – zostawiło realne zawalenie – gdyż mój dach nie ma oparcia w bocznej ścianie przez co w zimę boję się o zawalenie mojego domu – tezę tę potwierdza pan ekspert sądowy mgr inż. *************

Dodatkowym argumentem w tej sprawie jest wszczęcie dnia 30 stycznia 2011 przez prokuraturę śledztwa w sprawie pod nr Ds. 1232/11 z dnia. kopię tego zawiadomienia przekazuję w załączniku.

proszę o komentarz lub podpowiedz
miszel997 jest off-line  
Linki sponsorowane
Odpowiedz

Postępowanie administracyjne - Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ zaskarżenie prawomocnej decyzji w sprawie zezwolenia na budowę odpowiedzi: 15
§ uchylenie prawomocnej decyzji odpowiedzi: 1
§ Wznowienie sprawy rozgraniczeniowej po prawomocnej ostatecznej decyzji odpowiedzi: 0
§ Unieważnienie prawomocnej decyzji odpowiedzi: 8
§ zmiana, czy uchylenie decyzji? odpowiedzi: 1


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:04.