Wykopanie stawu - Forum Prawne

 


Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Postępowanie administracyjne > Prawo administracyjne


Odpowiedz
 
25-06-2011, 16:37  
sspider69
Użytkownik
 
Posty: 30
Domyślnie Wykopanie stawu

Orientuje się ktoś może jakie potrzebuję pozwolenia na wykopanie stawu ??

Wiem że do 30m2 nie muszę nikogo pytać o zdanie a powyżej potrzebuję zezwoleń.

Jak to jest ze strażą pożarną, podatkami, architektami itp.

Jeśli ktoś jest obeznany w temacie chętnie go polecę jako pomoc przy załatwianiu wszystkich formalności dla ludzi chcących kopać stawy.
sspider69 jest off-line  
25-06-2011, 17:39  
corporate'owiec
Przyjaciel forum
 
Posty: 755
Domyślnie RE: Wykopanie stawu

Cytat:
Napisał/a sspider69
Wiem że do 30m2 nie muszę nikogo pytać o zdanie a powyżej potrzebuję zezwoleń.
1. Na budowę oczka wodnego do 30 m2 nie jest wymagane pozwolenie na budowę - natomiast wymagane jest dokonanie zgłoszenia przed rozpoczeciem robót budowlanych stanowi o tym art. 29 ust. 1 pkt 15 oraz art. 30 ust. 5 ustawy prawo budowlane - zgłoszenie należy wnieść do właściwego PINB-u.

2. Natomiast, jeżeli chodzi o konieczność uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, to jego uzyskanie jest konieczne niezależnie od wielkości stawu - ponieważ staw (czy to rybny czy rekreacyjny) jest uznawany za urządzenie wodne na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 19 lit. c ustawy prawo wodne a pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na wykonanie urządzeń wodnych o czym stanowi art. 122 ust. 1 pkt 3 tej ustawy.

Katalog wyjątków od wymogu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego zawarty w art. 123 ustawy prawo wodne nie zawiera zapisu analogicznego do tego znajdującego się w art. 29 ust.1 pkt 15 ustawy prawo budowlane.

Przepis prawny:


Art. 29 ustawy prawo budowlane

1. Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:

15) przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 30 m2;Przepis prawny:

art. 30 ustawy prawo budowlane

1. Zgłoszenia właściwemu organowi wymaga, z zastrzeżeniem art. 29 ust. 3:
1) budowa, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1–3, 5–19 i 20a–21;
1a) budowa, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 20 – z zastrzeżeniem art. 29a;
2) wykonywanie robót budowlanych, o których mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1, 4–6
oraz 9–13;
3) budowa ogrodzeń od strony dróg, ulic, placów, torów kolejowych i innych
miejsc publicznych oraz ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m i wykonywanie
robót budowlanych polegających na instalowaniu:
a) krat na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej
i zamieszkania zbiorowego oraz obiektach wpisanych do rejestru zabytków,
b) urządzeń o wysokości powyżej 3 m na obiektach budowlanych,
c) (uchylona);
4) budowa obiektów małej architektury w miejscach publicznych.
2. W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych
oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie,
o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2, oraz, w zależności od potrzeb, odpowiednie
szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane
odrębnymi przepisami. W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia właściwy
organ nakłada, w drodze postanowienia, na zgłaszającego obowiązek
uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku
ich nieuzupełnienia – wnosi sprzeciw, w drodze decyzji.
5. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.
corporate'owiec jest off-line  
25-04-2012, 08:58  
spamergt
Stały bywalec
 
Posty: 2.052
Domyślnie RE: Wykopanie stawu

Witam chciałbym wykopać staw jednak z racji obowiązujących przepisów i innych okoliczności musi to być staw do 30 m2. Niestety z racji, że jest to bardzo mały staw wręcz sadzawka planuję wykopać stawy 3x po 30m2. Czy w tym przypadku mogę na zgłoszeniu podać, że kopie stawy 3x po 30m2 czy muszę zrobić to osobno po jednym zgłoszeniu na staw?
spamergt jest off-line  
Linki sponsorowane
Odpowiedz

Prawo administracyjne - Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ kopanie stawu odpowiedzi: 9
§ Wykopanie stawu a polskie prawo odpowiedzi: 0
§ Wykopanie stawu w celu odwodnienia gruntów rolnych odpowiedzi: 0
§ Zanieczyszczenie prywatnego stawu: odpowiedzi: 2
§ Zwyrodnienie stawu barkowego odpowiedzi: 1


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:11.