Orzeczono jak w sentencji - Forum Prawne

 


Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Postępowanie administracyjne > Prawo administracyjne


Odpowiedz
 
17-04-2013, 12:13  
sylzgr
Początkujący
 
Posty: 13
Domyślnie Orzeczono jak w sentencji

Czy jeśli w decyzji administracyjnej zabraknie stwierdzenia "biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji" jest to jakiś poważny błąd? jeśli tak to z jakich przepisów prawa to wynika?
sylzgr jest off-line  
17-04-2013, 12:40  
adante
Stały bywalec
 
Posty: 1.102
Domyślnie RE: Orzeczono jak w sentencji

Cytat:
Napisał/a sylzgr
Czy jeśli w decyzji administracyjnej zabraknie stwierdzenia "biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji" jest to jakiś poważny błąd?
Nie. Co powinna zawierać decyzja wskazuje art. 107 k.p.a.

Art.107.§1.Decyzja powinna zawierać: oznaczenie organu administracji publicznej, datę wydania, oznaczenie strony lub stron, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i prawne, pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie, podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji lub, jeżeli decyzja wydana została w formie dokumentu elektronicznego, powinna być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Decyzja, w stosunku do której może być wniesione powództwo do sądu powszechnego lub skarga do sądu administracyjnego, powinna zawierać ponadto pouczenie o dopuszczalności wniesienia powództwa lub skargi.
§2.Przepisy szczególne mogą określać także inne składniki, które powinna zawierać decyzja.
§3.Uzasadnienie faktyczne decyzji powinno w szczególności zawierać wskazanie faktów, które organ uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł, oraz przyczyn, z powodu których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej, zaś uzasadnienie prawne - wyjaśnienie podstawy prawnej decyzji, z przytoczeniem przepisów prawa.
§4.Można odstąpić od uzasadnienia decyzji, gdy uwzględnia ona w całości żądanie strony; nie dotyczy to jednak decyzji rozstrzygających sporne interesy stron oraz decyzji wydanych na skutek odwołania.
§5.Organ może odstąpić od uzasadnienia decyzji również w przypadkach, w których z dotychczasowych przepisów ustawowych wynikała możliwość zaniechania lub ograniczenia uzasadnienia ze względu na interes bezpieczeństwa Państwa lub porządek publiczny.
adante jest off-line  
18-04-2013, 13:30  
sylzgr
Początkujący
 
Posty: 13
Domyślnie RE: Orzeczono jak w sentencji

Bardzo dziękuję za informację pozdrawiam
sylzgr jest off-line  
Linki sponsorowane

Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:58.