Wyrok Sądu. Zwrot poniesionych kosztów. - Forum Prawne

 


Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo cywilne


Odpowiedz
 
03-04-2012, 12:22  
82asik
Użytkownik
 
82asik na Forum Prawnym
 
Posty: 136
Domyślnie Wyrok Sądu. Zwrot poniesionych kosztów.

Witam.
Złożyłem w sądzie cywilnym pozew o zapłatę w postępowaniu nakazowym. Otrzymałem z Sądu nakaz zapłaty. W otrzymanym nakazie zapłaty Sąd nakazuje pozwanemu zapłatę kwoty, która była przedmiotem pozwu. W pozwie wniosłem również o zwrot poniesionych kosztów. M.in. wydruki dowodów, wysyłka korespondencji do pozwanego i Sądu, podróż samochodem na pocztę, wniesienie pozwu. Co do zwrotu poniesionych kosztów Sąd nakazuje pozwanemu zwrot jedynie kwoty 30 PLN za wniesienie pozwu. Nie nakazuje mu natomiast zwrotu pozostałych kosztów. Wiem, że nie ma tutaj wróżek, ale co mogło być powodem takiego postanowienia Sądu?
82asik jest off-line  
03-04-2012, 12:57  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Wyrok Sądu. Zwrot poniesionych kosztów.

Cytat:
Napisał/a 82asik
Witam.
Wiem, że nie ma tutaj wróżek, ale co mogło być powodem takiego postanowienia Sądu?
Obowiązujące przepisy co do zwrotu kosztów procesu?
 
03-04-2012, 13:24  
82asik
Użytkownik
 
82asik na Forum Prawnym
 
Posty: 136
Domyślnie RE: Wyrok Sądu. Zwrot poniesionych kosztów.

Cytat:
Napisał/a stern-75
Obowiązujące przepisy co do zwrotu kosztów procesu?
To pytanie czy stwierdzenie?

Poprzednim razem przy pozwie cywilnym nie było z tym problemu. Poniesione koszty zostały mnie zwrócone co do złotówki.
Gdzie można znaleźć przepisy regulujące zwrot poniesionych kosztów?
82asik jest off-line  
03-04-2012, 13:29  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Wyrok Sądu. Zwrot poniesionych kosztów.

Art. 98. kodeksu postępowania cywilnego

§ 1. Strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony (koszty procesu).

§ 2. Do niezbędnych kosztów procesu prowadzonego przez stronę osobiście lub przez pełnomocnika, który nie jest adwokatem, radcą prawnym lub rzecznikiem patentowym, zalicza się poniesione przez nią koszty sądowe, koszty przejazdów do sądu strony lub jej pełnomocnika oraz równowartość zarobku utraconego wskutek stawiennictwa w sądzie. Suma kosztów przejazdów i równowartość utraconego zarobku nie może przekraczać wynagrodzenia jednego adwokata wykonującego zawód w siedzibie sądu procesowego.
 
04-04-2012, 08:39  
82asik
Użytkownik
 
82asik na Forum Prawnym
 
Posty: 136
Domyślnie RE: Wyrok Sądu. Zwrot poniesionych kosztów.

OK.

Czyli takie koszty jak np.
1. Wydruk formularza P i WD,
2. Wydruk np. maili jako dowodów dołączonych do pozwu,
3. Wysyłka listem poleconym pozwu do Sądu,
4. Przed złożeniem pozwu np. wysyłka do strony listu ZPO „Wezwanie do zapłaty”,
5. Podróż na pocztę.

Takich wydatków nie można zaliczyć jako koszty procesu, mimo, że ich poniesienie było konieczne, aby złożyć pozew?
82asik jest off-line  
04-04-2012, 09:56  
amadis
Stały bywalec
 
amadis na Forum Prawnym
 
Posty: 7.121
Domyślnie RE: Wyrok Sądu. Zwrot poniesionych kosztów.

Mozna, ale nalezy je udokumentować. O ile nie powinno być problemu z udokumentowaniem opłat pocztowych (na potwierdzeniu nadania jest kwota) to już w przypadku kosztów drukowania pozwu i załączników należałoby przedstawić fakturę.
Osobiście składałem pozew miesiąc temu i samych załączników wyszło mi przeszło 120 (60x2). Drukowałem sam i nie mogę tego dochodzić w pozwie.

Cytat:
Napisał/a 82asik
5. Podróż na pocztę.
To już przesadziłeś
Można ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu i utraconych zarobków.
Koszt dojazdu: na podstawie przedłozonego biletu a w przypadku podróży własnym srodkiem transportu(samochodem) złozonego oswiadczenia. Z tym że jak dojechałeś własnym pojazdem to i tak koszty obliczaja na podstawie ceny biletu środka komunikacji publicznej(PKS, PKP) na daną odleglość. W mojej instytucji tak było.
amadis jest off-line  
20-08-2012, 11:22  
Drastyczny
Użytkownik
 
Drastyczny na Forum Prawnym
 
Posty: 132
Domyślnie RE: Wyrok Sądu. Zwrot poniesionych kosztów.

RE:
"Koszt dojazdu: na podstawie przedłozonego biletu a w przypadku podróży własnym srodkiem transportu(samochodem) złozonego oswiadczenia. Z tym że jak dojechałeś własnym pojazdem to i tak koszty obliczaja na podstawie ceny biletu środka komunikacji publicznej(PKS, PKP) na daną odleglość. "

Czy zostało to w jakiś sposób uzasadnione ?

18 lipca 2012 SN podjął uchwałę, w której stwierdził, że strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić koszty przejazdu adwokata, jeśli były one niezbędne do celowego przejazdu i celowej obrony.
Adwokat za każdy kilometr podróży własnym samochodem liczył 0,8358 zł, stosując w tym zakresie przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19 grudnia 2002r.

Dopuszczalny jest nawet przelot samolotem, który do najtańszych nie należy (Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 20 kwietnia 2011 r. I CZ 22/11 wskazał, że dopuszczalne jest również rozliczenie w taki sposób wydatku poniesionego na transport lotniczy)

Skoro pełnomocnikowi się należy to co dopiero stronie występującej osobiście ...


ale może niech wypowie się ktoś bardziej doświadczony jak to jest ze zwrotem kosztów przejazdu do sądu prywatnym samochodem.

Ciekawi mnie też sprawy czy samochód musi być własnością strony czy też można go pożyczyć (np. od kogoś z rodziny) ... ?
Drastyczny jest off-line  
20-08-2012, 14:05  
Tomu
Ekspert
 
Tomu na Forum Prawnym
 
Posty: 13.315
Domyślnie RE: Wyrok Sądu. Zwrot poniesionych kosztów.

No tak, w tej sprawie CZ chodziło o to, że pełnomocnik zabukował bilet na rozprawę, która się nie odbyła na skutek cofnięcia środka zaskarżenia. Z uzasadnienia SN:
Cytat:
Zgodnie z art. 98 § 3 k.p.c. do niezbędnych kosztów procesu strony reprezentowanej przez tzw. pełnomocnika profesjonalnego zalicza się m.in. wynagrodzenie, jednak nie wyższe niż stawki opłat określone w odrębnych przepisach i wydatki jednego adwokata. Wydatkiem jest również podróż pełnomocnika w celu wzięcia udziału w rozprawie. Nie znajduje obecnie uzasadnienia twierdzenie, że podróż ta powinna odbywać się przy wykorzystaniu najtańszego środka transportu. Z uwagi na znaczną odległość do siedziby Sądu możliwe jest skorzystanie z transportu lotniczego. Pełnomocnik uczestnika istotnie nie stawił się na rozprawie w dniu 14 kwietnia 2010 r., nie ma jednak podstaw do twierdzenia, że nie poniósł wcześniej związanych z tym kosztów. Z akt sprawy wynika, że w dniu 7 kwietnia 2010 r., wpłynęło do Sądu Okręgowego pismo procesowe wnioskodawczyni, zawierające cofnięcie apelacji. Wyznaczona na dzień 14 kwietnia 2010 r. nie została odwołana, a niestawiennictwo na rozprawie zostało spowodowane powiadomieniem uczestnika o cofnięciu apelacji. Sam ten fakt nie oznacza, że istniała możliwość anulowania przelotu i uzyskania zwrotu kosztu biletu.
Stronę cofającą środek zaskarżenia uznaje się za przegrywającą sprawę, zatem w związku z cofnięciem apelacji przez wnioskodawczynię koszty procesu należą się uczestnikowi (por. postanowienie SN z dnia 9 czerwca 2000 r., sygn. akt I PKN 97/00, OSNP z 2002 r., nr 1, poz. 14; postanowienie SN z dnia 11 grudnia 2009 r., sygn. akt V CZ 58/09, niepubl.). W sprawie została złożona odpowiedź na apelację, kwestia zaś oceny nakładu pracy pełnomocnika procesowego pozostaje w gestii orzekającego sądu, a ingerowanie przez Sąd Najwyższy w tę ocenę uzasadnione jest w szczególnie rażących wypadkach, który w tej sprawie nie zachodzi.
Wobec powyższego, na podstawie art. 39814 § 1 k.p.c. w zw. z art. 3941 § 3 k.p.c., Sąd Najwyższy orzekł jak w sentencji.
O ile ja wiem, sądy zazwyczaj - tam, gdzie się da (są połączenia), w wypadku stron, zasądzają wg cen biletów II klasy np. pociągu.
Tomu jest off-line  
Linki sponsorowane
Odpowiedz

Prawo cywilne - Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Zwrot części poniesionych kosztów odpowiedzi: 0
§ Zwrot poniesionych kosztów w byłym związku partnerskim odpowiedzi: 8
§ Zwrot kosztów poniesionych na szkolenie. odpowiedzi: 2
§ Zwrot poniesionych kosztów odpowiedzi: 7
§ Zwrot poniesionych kosztów transportu - allegro odpowiedzi: 1


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:12.