likwidacja sklepu a VAT z pozostałego towaru - Forum Prawne

 


Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Prawo finansowe i podatkowe


Odpowiedz
 
31-08-2010, 18:49  
bożka1
Początkujący
 
Posty: 14
Domyślnie likwidacja sklepu a VAT z pozostałego towaru

Likwiduję sklep obuwniczy lokal już zdałam, pozostałe obuwie mam w domu i pomału udaje mi sie sprzedać ale poniżej ceny zakupu netto moje pytanie brzmi co z podatkiem VAT będzie liczony od ceny zakupu, czy ceny sprzedaży?
jeżeli będę zamykała działalność i zostane z tym towarem czy płacę podatek VAT i podatek dochodowy, pomimo, że i tak poniosłam stratę i zostałam z niesprzedanymi butami?
bożka1 jest off-line  
01-09-2010, 12:06  
kloseczka
Użytkownik
 
Posty: 198
Domyślnie RE: likwidacja sklepu a VAT z pozostałego towaru

po pierwsze, podatek VAT należny powinien być naliczony od ceny sprzedaży,

po drugie, towar którego nie sprzedałaś musisz ująć w tzw. spisie z natury (remanencie) sporządzonym na dzień likwidacji, zaś podstawą opodatkowania będzie cena nabycia towarów ujętych w ww. remanencie bez podatku VAT.

Należy też pamiętać o wcześniejszym powiadomieniu Naczelnika Urzędu Skarbowego o sporządzeniu takiego remanentu (por. przepisy o kpir).
kloseczka jest off-line  
02-09-2010, 15:49  
bożka1
Początkujący
 
Posty: 14
Domyślnie RE: likwidacja sklepu a VAT z pozostałego towaru

Bardzo dziekuję, ale proszę o jeszcze jedną informację co z podatkiem dochodowym też go będę płaciła po wykonaniu końcowego remamentu?
bożka1 jest off-line  
03-09-2010, 01:34  
kloseczka
Użytkownik
 
Posty: 198
Domyślnie RE: likwidacja sklepu a VAT z pozostałego towaru

Podatek dochodowy przy likwidacji działalności również należy rozliczyć.

Przy czym podatek ten rozlicza się dość specyficznie. Polecam w tym względzie lekturę art. 24 ust. 3 i art. 44 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.


art. 24 ust. 3. W razie zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o likwidacji działalności gospodarczej, dochód ustala się przy zastosowaniu do wartości ustalonej według cen zakupu pozostałych na dzień likwidacji towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, wyrobów gotowych, braków i odpadków oraz rzeczowych składników majątku związanego z wykonywaną działalnością, niebędących środkami trwałymi - takiego wskaźnika procentowego, jaki wynika z udziału dochodu w przychodach w okresie ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym nastąpiła likwidacja działalności, a jeżeli w tym okresie dochód nie wystąpił - w roku podatkowym poprzedzającym rok, w którym nastąpiła likwidacja. Za datę likwidacji działalności gospodarczej uważa się datę określoną w zawiadomieniu, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Nie ustala się dochodu na dzień likwidacji, jeżeli:
1) w wyniku zmiany formy prawnej lub połączenia przedsiębiorstw składniki majątku objęte remanentem zostały wniesione w formie wkładu lub aportu do nowo powstałego lub istniejącego przedsiębiorcy;
2) nastąpiła całkowita lub częściowa zmiana branży;
3) osoba fizyczna wniosła w formie wkładu lub aportu do spółki cywilnej albo spółki handlowej składniki majątku objęte remanentem;
4) nastąpiło przekształcenie spółki cywilnej w spółkę handlową lub osobowej spółki handlowej w inną osobową spółkę handlową albo w kapitałową spółkę handlową.

art.44 ust. 4. Podatek od dochodu, o którym mowa w art. 24 ust. 3, ustala się w formie ryczałtu w wysokości 10 % tego dochodu. Podatek jest płatny w terminie płatności zaliczki za ostatni miesiąc prowadzenia działalności, a w przypadku podatników, którzy wybrali kwartalny sposób wpłacania zaliczek - w terminie płatności zaliczki za ostatni kwartał prowadzenia działalności. W tym przypadku podatnik jest obowiązany w terminie płatności tego podatku złożyć w urzędzie skarbowym spis pozostałych na dzień likwidacji towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, wyrobów gotowych, braków i odpadków oraz rzeczowych składników majątku związanego z wykonywaną działalnością, w tym także dzieł sztuki, eksponatów muzealnych i aparatury audiowizualnej, niebędących środkami trwałymi, wycenionych według cen zakupu, jeżeli wydatki na ich nabycie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.
kloseczka jest off-line  
Linki sponsorowane
Odpowiedz

Prawo finansowe i podatkowe - Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Sprzedaż pozostałości towaru po zawieszeniu DG. odpowiedzi: 4
§ Gwarancja a likwidacja sklepu odpowiedzi: 3
§ Likwidacja sklepu a pracownica w ciąży odpowiedzi: 2
§ Likwidacja sklepu a gwarancja odpowiedzi: 6
§ likwidacja sklepu odpowiedzi: 1
§ Likwidacja sklepu i zwrot towaru do dostawcy odpowiedzi: 1


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:56.