Obligatoryjne odwieszenie wyroku? - Forum Prawne

 


Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Prawo karne > Prawo karne wykonawcze

Prawo karne wykonawcze - aktualne tematy:

  • § Pobicie ze sprzętem
    Witam, przejdę od razu do sedna, więc tak, 19 lat skończę 2 czerwca, w poniedziałek tj. 2 maja br. około godziny...
  • § Prace spoleczne za granica.
    Witam. Od dluzszego czasu mieszkam w Holandii, mam tu swoje mieszkanie, stala prace itp. W Polsce na wniosek kuratora...
  • § postępowanie wykonawcze - graf...
    Witam jakiś czas temu zostałem złapany przez policje na malowaniu graffiti w dzień. Sprawa wygląda tak że miałem...

Odpowiedz
 
24-09-2013, 22:04  
magnatex
Ekspert
 
magnatex na Forum Prawnym
 
Posty: 7.474
Domyślnie RE: Obligatoryjne odwieszenie wyroku?

Cytat:
Napisał/a Arkadiusz Stanislaw Kot
Przykro to stwierdzić lecz Ekspert się myli!!!
Równie przykro jest mi to stwierdzić, ale chyba nie zadałeś sobie trudu zwrócenia uwagi na jeden - w sumie niewielki - szczegół: datę...
Nasza rozmowa miała miejsce przeszło trzy lata temu, a odnosisz ją do orzeczenia które zapadło dwa miesiące temu... Widzisz różnicę...? Informacja jakiej trzy lata temu Ci udzieliłem, wynikała zarówno z obowiązującego wówczas stanu prawnego, jak i orzecznictwa sądów.

Dalej - jeśli wczytasz się w treść owego orzeczenia, to niewątpliwie zauważysz, że Trybunał dał ustawodawcy 18 miesięcy na zmianę tego przepisu, a dopóki przepis nie zostanie zmieniony, ma moc obowiązującą.
magnatex jest off-line  
25-09-2013, 11:22  
Arkadiusz Stanislaw Kot
Użytkownik
 
Arkadiusz Stanislaw Kot na Forum Prawnym
 
Posty: 44
Domyślnie RE: Obligatoryjne odwieszenie wyroku?

Poszedłem za radą Eksperta i wczytałem się w treść: "3. Trybunał doszedł do wniosku, że sąd wykonawczy, wydając postanowienie na podstawie art. 75 § 1 k.k., rozstrzyga o prawach i obowiązkach skazanego. Dlatego postanowienie to dotyczy sprawy w rozumieniu art. 45 ust. 1 konstytucji." Z tego co pamiętam to Konstytucja (mimo że wadliwa) została opracowana 2 kwietnia 1997 roku. "1. Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd". Zadałem sobie trud i to wielokrotnie. Tak zwany wymiar sprawiedliwości nie ma nic wspólnego ze swoją nazwą. Sądy karne z jednym wszechmocnym Sędzią. Z fabrykowanymi oskarżeniami. Przypominają raczej feudalne bezprawie. Niż system sprawiedliwego osądzania. O czym Szanowny Ekspert doskonale wie. Reasumując Orzeczenie T.K. tylko potwierdziło to co wszyscy (ja 3 lata temu) wiedzą. Tak ta patologia działa - Rozstrzeliwuje patriotów a następnie po latach ich rehabilituje i przywraca im godności. Obłuda i żenada. Odzwierciedla to dokładnie kawał:
"Poseł jadąc samochodem potrącił 2 pieszych na przejściu.
Przychodzi do znajomego prokuratora i pyta:
- Co z tym zrobimy?
Prokurator po chwili odpowiada:
- Myślę, że ten, który głową rozbił przednią szybę może dostać 5 lat za uszkodzenie cudzego mienia, a ten drugi, co odleciał w krzaki 8 lat za próbę ucieczki z miejsca wypadku".
Tak to działa dopóki nie nadejdzie Dzień Sprawiedliwości
Tak Polska jest bogatym krajem będzie wypłacać odszkodowania.
Życzę miłego dnia
Arkadiusz Stanislaw Kot jest off-line  
25-09-2013, 11:44  
Finister
Stały bywalec
 
Posty: 3.175
Domyślnie RE: Obligatoryjne odwieszenie wyroku?

Sąd wydaje orzeczenia na podstawie obowiązującego prawa, ale go nie tworzy. Pretensje to chyba raczej do polityków, a nie sądów, bo to nie sąd uchwalił art. 75 kk w dotychczasowym brzmieniu. Nie mam skłonności do pieniactwa, ale śmiem twierdzić, że orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego ma charakter polityczny i zostało wydane jako sposób rozwiązania problemu przeludnienia w zakładach karnych, z którym Państwo się boryka.
Finister jest off-line  
25-09-2013, 16:16  
Arkadiusz Stanislaw Kot
Użytkownik
 
Arkadiusz Stanislaw Kot na Forum Prawnym
 
Posty: 44
Domyślnie RE: Obligatoryjne odwieszenie wyroku?

Tak Sąd wydaje orzeczenia na podstawie obowiązującego prawa. Lecz to Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (ustawa zasadnicza Rzeczypospolitej Polskiej) jest aktem prawnym o najwyższym znaczeniu. Natomiast Kodeksy są to tylko akty normatywne. Państwo to się boryka z nieprzestrzeganiem podstawowych praw człowieka o czy wielokrotnie napominał ETPCz. Przypomnę

Prokurator przyznał się do stosowania aresztów wydobywczych – za rządów PO | Polskie Piekiełko

Puenta bez pieniactwa:
Ład i porządek a "spokój" władzy to są dwa różne byty. Utrzymanie ładu i porządku jest obowiązkiem państwa prawa. I nie może to się odbywać kosztem demokratycznych praw i wolności. Natomiast "spokój" władzy jest właśnie osiągany bezprawiem, wzrastającym totalitaryzmem i zamordyzmem.
Arkadiusz Stanislaw Kot jest off-line  
25-09-2013, 20:54  
Finister
Stały bywalec
 
Posty: 3.175
Domyślnie RE: Obligatoryjne odwieszenie wyroku?

Osobiście nie widzę nic niekonstytucyjnego w obligatoryjnym zarządzeniu kary.
Gro osadzonych w ZK to osoby, którym sąd zarządził wykonanie uprzednio zawieszonej kary. A jako, że problem przeludnienia w więzieniach pęcznieje, a dotychczasowe sposoby jego rozwiązania, jak np. Ustawa o dozorze elektronicznym nie przyniosły efektu, to znalazł się inny sposób. Tyle tylko, że moim zdaniem przytoczony przez Ciebie wyrok TK też przeludnienia w znacznym stopniu nie zlikwiduje, bo nie w zarządzaniu kar tkwi problem przestępczości. Już lepiej było ogłosić amnestię, ale która władza by się na to odważyła ryzykując gniew ludu, tego ludu, który raczej optuje za zaostrzaniem kar, a nie wypuszczaniem więźniów z więzień. Decyzja o amnestii byłaby pewnie bardzo niepopularna i skończyłaby się znacznym spadkiem poparcia. No, ale to nie forum polityczne...
Finister jest off-line  
26-09-2013, 06:09  
Arkadiusz Stanislaw Kot
Użytkownik
 
Arkadiusz Stanislaw Kot na Forum Prawnym
 
Posty: 44
Domyślnie RE: Obligatoryjne odwieszenie wyroku?

Szanowny Ekspercie. Postanowiłem się podzielić Pana uwagami: "Dalej - jeśli wczytasz się w treść owego orzeczenia, to niewątpliwie zauważysz, że Trybunał dał ustawodawcy 18 miesięcy na zmianę tego przepisu, a dopóki przepis nie zostanie zmieniony, ma moc obowiązującą." z moim znajomym.
O tuz co napisał (cytuję w całości)

dr Marcin Górski
radca prawny
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Panie Arku,

moim zdaniem można próbować.

Zacznijmy od tego, że nie jest to takie proste, jak pisze Moderator. Sprawa wymaga rozważenia z punktu widzenia, z jednej strony, funkcji sądów powszechnych w zakresie bezpośredniego stosowania konstytucji, (której bezpośrednie stosowanie jest konstytucyjnie domniemane), funkcji i skutku wyroku TK z odsuniętym terminem wejścia w życie, a także znaczenia wyroku odnoszącego się do ochrony podstawowych praw i wolności jednostki. Kwestia jest, więc zniuansowana i można formułować argumentację za przyjęciem, że do Pana sytuacji ma zastosowanie wyrok TK, jak i argumentację o przeciwnym wektorze.

Skutki orzeczenia TK, którego wejście w życie odsunięto w czasie (do max. 18 m-cy) są przedmiotem sporów doktrynalnych. Można znaleźć argumenty, że skoro Sądy – zgodnie z konstytucją – są niezawisłe i podlegają tylko konstytucji i ustawom, to sąd jest uprawniony (i zobowiązany) do samodzielnej odmowy zastosowania przepisów ustawy, które są niezgodne z konstytucją, zwłaszcza w przypadku, w którym doszło już do stwierdzenia niezgodności przepisu ustawy z konstytucją, chociaż wyrok Trybunału Konstytucyjnego ma odroczony skutek. Obalenie domniemania konstytucyjności (to domniemanie polega na tym, że przepis uznajemy za zgodny z konstytucją, dopóki Trybunał we właściwym postępowaniu nie stwierdzi z mocą powszechnie obowiązującą, że jest odmiennie) następuje – przy przyjęciu tego poglądu – z chwilą stwierdzenia niezgodności, a nie z chwilą wejścia w życie wyroku. Taki pogląd można oprzeć na niektórych orzeczeniach SN (np. z dnia 29 sierpnia 2001 r., sygn. III RN 189/00).

Uczciwie przyznaję, że jest też pogląd odmienny (bliższy moim poglądom), zgodnie, z którym, skoro ustrojodawca przewidział szczególną kompetencję TK do “odsuwania w czasie” skutków wyroku, to w takim szczególnym przypadku sąd powszechny nie może sobie dowolnie stwierdzić, że przepis jest niekonstytucyjny – mamy bowiem dobitne potwierdzenie, że jednak jest konstytucyjny jeszcze przez 18 miesięcy, bo Trybunał tak dokładnie określił.

Ale ja bym wznowienie wszczynał. Dodałbym, że przyjęcie poglądu o niemożności powołania się na niekonstytucyjność przepisu z uwagi na odsunięcie w czasie wejścia w życie wyroku TK jest niezgodne z zasadą równości (bo tworzy nieuprawnione zróżnicowanie adresatów normy, wyróżnianych tylko ze względów temporalnych, tj. ze względu na to, w którym momencie “dopadnie” takiego adresata wyrok TK), nadto zaś wydaje się niedopuszczalne w przypadku rozstrzygania o podstawowych prawach i wolnościach obywateli, kiedy nie ma rozsądnego uzasadnienia nadrzędnym interesem państwa, aby odmówić adresatowi normy powołania się na niekonstytucyjność przepisu. Trzeba, bowiem mieć na względzie powód, dla którego ustrojodawca wprowadził do Konstytucji możliwość odsunięcia w czasie wejścia w życie wyroku TK. Powód zaś był prozaiczny – chodziło o względy budżetowe. Czasem natychmiastowe wejście w życie wyroku (14 dni od publikacji w Dz. U.) mogłoby powodować katastrofę finansów państwa. Ta szczególna formuła modelowania temporalnych skutków wyroku nie może być nadużywana w sprawach, w których takie "budżetowe” uzasadnienie nie występuje. Przykładem takiej właśnie sprawy jest Pana sprawa – budżet państwa nie straci nic na tym, że nie pójdzie Pan siedzieć. Więcej – budżet państwa zyska, bo każda odsiadka kosztuje podatnika.
Podsumowując – poszedłbym z tym wnioskiem, powołując tę argumentację i orzeczenia SN.
Dla uzupełnienia wiedzy – przesyłam ciekawy tekst prof. Marka Safjana, byłego Prezesa TK, który tę problematykę tłumaczy, (chociaż nie ze wszystkimi tezami się zgadzam, bo Prof. Safjan to cywilista, a ja patrzę jednak silniej od strony ochrony praw człowieka i krytykuję założenie o równości wagi interesu publicznego i praw jednostki – bo mi to trąci zawsze totalitaryzmem trochę ): Skutki prawne orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Proszę zwrócić uwagę, że nawet jednak dość zachowawczy Prof. Safjan pisze w końcowym fragmencie wywodu: “Dopuszczałbym natomiast odstąpienie od wąskiej ujętej retroaktywności wtedy, kiedy cel i waga rozstrzygnięcia TK z punktu widzenia gwarancji udzielanych podstawowym prawom i wolnościom jednostki wymaga retrospektywnego zastosowania tego rozstrzygnięcia”. Otóż to. W przypadku tego rodzaju orzeczenia jak w tej sprawie, w którym nie chodzi o prawa np, socjalne, tylko o prawa i wolności osobiste (jednak nie tylko “starsze”, ale i chronione nie tylko na poziomie Konstytucji, ale też Europejskiej Konwencji), zarazem zaś nie widać żadnego uzasadnienia (może poza organizacyjnym, związanym z potrzebą dostosowania przepisów KPK do standardu konstytucyjnego – ale to słabe uzasadnienie i oparte na założeniu słabości ustawodawcy) dla odsuwania skutków orzeczenia w czasie w odniesieniu do danej sprawy (np. Pana sprawy) – uważam, że można bronić tezy, iż brak jest podstaw dla sądowej odmowy bezpośredniego zastosowania normy konstytucyjnej. Na marginesie już tylko zaryzykowałbym tezę, że w ogóle – wobec konstytucyjnego domniemania bezpośredniego zastosowania konstytucji, o czym interesująco pisze np. Pani dr Wegner-Kowalska na przykładzie sądów administracyjnych – odmowa bezpośredniego zastosowania konstytucji, zwłaszcza w zakresie przepisów gwarantujących prawa i wolności fundamentalne, musi mieć silne podstawy nie tylko normatywne, ale i aksjologiczne. Już sam fakt istnienia opisanego sporu świadczy o tym, że najsilniejsze to one nie są.

Panie Arku – może Pan oczywiście przegrać, ale ja bym próbował. W końcu – co ryzykujemy? Najwyżej Sąd odmówi wznowienia. Ryzyko zaś czekania jest takie, że może Pan trafić na Sąd, który uzna, że skoro czekał Pan 18 miesięcy, a mógł Pan wnosić o wznowienie zdaniem danego składu, to przeleciał Panu termin i jest za późno. Po co więc ryzykować czekanie? Najwyżej po upływie tych 18 miesięcy złoży Pan wniosek ponownie.

Pozdrawiam serdecznie i dziękuję za pamięć oraz polecam się, a także przepraszam za przydługi i pewnie trochę nieciekawy wywód (jak również zachęcam to podzielenia się tym wywodem w ramach forum – może spotka się z jakąś ciekawą kontrargumentacją, która wywoła w nas ponowną refleksję – kto wie?),
Arkadiusz Stanislaw Kot jest off-line  
26-09-2013, 08:26  
Arkadiusz Stanislaw Kot
Użytkownik
 
Arkadiusz Stanislaw Kot na Forum Prawnym
 
Posty: 44
Domyślnie RE: Obligatoryjne odwieszenie wyroku?

„Osobiście nie widzę nic niekonstytucyjnego w obligatoryjnym zarządzeniu kary”. („Wsadzać, wsadzać, wsadzać”. W Vabank to było śmieszne. Tam # niestety nie jest. Dziękuję najwyższemu, że to nie Pani pisała Konstytucję.) Gro osadzonych w ZK to osoby, którym sąd zarządził wykonanie uprzednio zawieszonej kary. A jako, że problem przeludnienia w więzieniach pęcznieje, a dotychczasowe sposoby jego rozwiązania, jak np. Ustawa o dozorze elektronicznym nie przyniosły efektu, to znalazł się inny sposób. Tyle tylko, że moim zdaniem przytoczony przez Ciebie wyrok TK też przeludnienia w znacznym stopniu nie zlikwiduje, bo nie w zarządzaniu kar tkwi problem przestępczości. Już lepiej było ogłosić amnestię, ale która władza by się na to odważyła ryzykując gniew ludu, tego ludu, który raczej optuje za zaostrzaniem kar, a nie wypuszczaniem więźniów z więzień. Decyzja o amnestii byłaby pewnie bardzo niepopularna i skończyłaby się znacznym spadkiem poparcia. No, ale to nie forum polityczne...

Szanowna Pani. Punkt widzenia od miejsca siedzenia. „Wsadzać, wsadzać, wsadzać”. W Vabank to było śmieszne. Tam # niestety nie jest. Dziękuję najwyższemu, że to nie Pani pisała Konstytucję. Już A. Wyszyński powiedział: „Nie ma niewinnych są tylko źle przesłuchani”. Proszę Uważać! Nie twierdzę, że siedzą tam # tylko sami niewinni. Lepiej jest uwolnić 100 winnych niż wsadzić 1 niewinnego. Wrażliwości zapewne by się zmieniła gdyby Panią to dotyczyło (oby nigdy). Jeżeli jednak wsadza się na podstawie pomówienia. Polecam lekturę daje do myślenia jeżeli ktoś chce zrozumieć.

Kto naciska na sędziów | Tygodnik "Przegląd"

„Zajrzą kiedyś do archiwów
A innych?
B. Piwnik – Gdy myślę o tak masowo stosowanych aresztach tymczasowych, myślę też, że przyjdzie czas, gdy trzeba będzie ponieść odpowiedzialność za to, co kiedyś się robiło.
Że tak łatwo w Polsce posadzić kogoś w areszcie i trzymać go latami?
B. Piwnik – Oczywiście, że tak. Jaka jest w tym rola sędziów przedłużających areszt, mimo że śledztwo nie przynosi rezultatów? A sędziów drugiej instancji? Przecież od decyzji o zastosowaniu tymczasowego aresztowania, które stosuje sąd rejonowy, składane są zażalenia do sądów odwoławczych. Kiedyś będzie można sięgać do tych akt, zobaczyć, jak sędziowie oceniali wnioski prokuratorów, czy były te dowody, na które się powoływano. Znam sprawę, gdzie sąd się powoływał na zeznania świadka, który nigdy nie był przesłuchiwany. A zeznania miały obciążać. Słyszę, jak prokuratura w Białymstoku prowadziła postępowanie karne przeciwko paniom sędziom z Suwałk – jedna popełniła samobójstwo, a druga posiedziała sobie za kratkami. Później została uniewinniona. Wróciła do zawodu i zażądała odszkodowania. Za dużo chce – zaczęto komentować. A ja pytam: jaka jest cena zniszczenia życia paru pokoleń? Przecież w tych Suwałkach za trzy pokolenia będą mówili: a to wnuczka tej łapownicy, co w więzieniu siedziała. Pytam: czy poniósł jakąś odpowiedzialność prokurator prowadzący śledztwo? Poniósł ten, który nadzorował?”

„Polityka” Posiedzi, to skruszeje Piotr Pytlakowski, Andrzej Goszczyński (nr 2377 / 2002-11-23) W stanach zjednoczony grupę studentów architektury wypuszczono na ulicę w ramach eksperymentu na wózkach inwalidzkich. Zrozumieli dopiero wówczas, co to są wysokie krawężniki e.t.c. Gdyby u nas studentów prawa (a może i inne osoby), chociaż na kilka dni zamknąć w z.k. ich wrażliwości pewnie by się zwiększyła. Nie w represyjności (zamordyzmie) jest klucz do rozwiązania. To tylko eskaluje przemoc. Nie sądzę by celem np. Pan Rzeplińskiego było: „…problem przeludnienia w więzieniach…” Tu zadziałał czynnik ludzki. A przepełnienia łatwo bardzo łatwo rozwiązać. Wynajęcie (dzierżawa) Kołymy. Jak powołuje się takiego Andrzeja Kryże (krew na rękach) syna Romana Kryże sędzia orzekający w procesach politycznych, funkcjonariusz stalinowskiego aparatu represji (krew na rekach). To nie ma się, co dziwić że „doskonały” pomysłów nie brakuje. Jak wsadzimy wszystkich to kto na tą Elitę będzie pracował? Osadzeni jako niewolnicy? Oni też kiedyś powstaną gdy nadejdzie Dzień Gniewu.
Gdy wieje wiatr historii,
ludziom jak pięknym ptakom rosną skrzydła,
natomiast trzęsą się portki pętakom.
Na tym kończę gdyż Moderator ponownie mnie zbanuje
Arkadiusz Stanislaw Kot jest off-line  
05-10-2013, 16:26  
przemek1989
Początkujący
 
Posty: 12
Domyślnie

mam pytanie dostałem wezwanie na posiedzenie sadu penitencjarnego w celu odwieszenia wyroku gdyz popelnilem podobne przestepstwo 157par.1 przy czym dostalem kare ograniczenia wolnosci oraz upomniene od kuratora oraz prace społeczne , czy zostanie mi odwieszona kara pierwsza w zawieszeniu?/

dodam ze nie wiem czy mam obligatoryjne czy fakutaltywne odwieszenie
przemek1989 jest off-line  
05-10-2013, 17:32  
kgb14
Stały bywalec
 
kgb14 na Forum Prawnym
 
Posty: 3.000
Domyślnie RE: Obligatoryjne odwieszenie wyroku?

Jeśli po mimo upomnienia kuratora dostałeś wezwanie na posiedzenie to znaczy , że nie zastosowałeś się do upomnienia i kurator złożył wniosek o OWZ. W mojej ocenie jest to obligatoryjne odwołanie war. zwolnienia chyba ,ze będą jakieś szczególne okoliczności które będą przemawia za tym aby Ci nie odwoływać- trochę to skomplikowane ale poczytaj art. 160 par 1 i dalej kkw.
kgb14 jest off-line  
06-10-2013, 19:07  
przemek1989
Początkujący
 
Posty: 12
Domyślnie RE: Obligatoryjne odwieszenie wyroku?

nie wiem wlasnie czy obligatoryjnie;( mama byla u kuratora i powiedzial jej ze to stadardowa procedura ale z jego doswiadczenia wie ze nie powinni odwiesic , mam pytanie czy automatycznie po odwieszeniu idzie sie do zk ? czy daja czas na stawiennictwo ? poniewaz prowadze firme zagranica i nie wiem czy zamykac czy bede mial czas na to ;( prosze obodpowiedz, oraz czy mozna w takim wypadku zawiesic kare na okres 6 miesiecy ? dodam rowniez ze jedtem w klasie maturalnej aczkolwiek ksztalcenia ustawicznego. Dziekuje za odpowiedz i pozdrawiam
przemek1989 jest off-line  
Linki sponsorowane
Odpowiedz

Prawo karne wykonawcze - Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Odwieszenie wyroku odpowiedzi: 2
§ wazne odwieszenie obligatoryjne kary warunkowo zawieszonej odpowiedzi: 4
§ odwieszenie wyroku odpowiedzi: 4
§ Obligatoryjne odwieszenie wyroku odpowiedzi: 3
§ odwieszenie wyroku odpowiedzi: 5
§ Odwieszenie wyroku odpowiedzi: 12


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:52.