ułaskawienie do prezydenta - Forum Prawne

 


Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Prawo karne > Prawo karne wykonawcze

Prawo karne wykonawcze - aktualne tematy:

  • § Zeznania poza protokołem
    "Wszelkie oświadczenia, wypowiedzi, komentarze świadka lub podejrzanego wypowiedziane poza protokołem zeznania lub...
  • § Dochodzenie
    Jak długo maksymalnie może trwać dochodzenie w sprawie o przestępstwo...
  • § Pobicie ze sprzętem
    Witam, przejdę od razu do sedna, więc tak, 19 lat skończę 2 czerwca, w poniedziałek tj. 2 maja br. około godziny...

Odpowiedz
 
15-01-2012, 13:09  
mysz37
Początkujący
 
Posty: 16
Domyślnie RE: ułaskawienie do prezydenta

Witam.Czy ktoś się orientuje,jak jest teraz z kwestią powiadamiania zainteresowanego łaską? Pytam,bo w 2003 pisałem i odpowiedź przyszła po ok 6 m-cach.Następnie w 2004 po około 10m-cach.Obecną wysłałem 08.2009,po kilku miesiącach zawiadomili mnie ,że przesyłają do prokuratora generalnego i od 2 lat cisza....Czy coś się zmienił i w razie odmowy nie informują?Pozdrawiam i liczę na odpowiedź.
mysz37 jest off-line  
15-01-2012, 13:51  
Ptasior
Stały bywalec
 
Ptasior na Forum Prawnym
 
Posty: 1.765
Domyślnie RE: ułaskawienie do prezydenta

A do kogo wysyłałeś ostatnią prośbę: do sądu czy od razu do prezydenta?
Ptasior jest off-line  
15-01-2012, 13:59  
slav32
Początkujący
 
Posty: 13
Domyślnie RE: ułaskawienie do prezydenta

Czy ma ktoś wiedze czy wogóle można pisać bezpośreadnio do prezydenta z pomijając Sąd i Prokurature? Tzn. pisać napewno można ale chodzi o to czy może ona być przedłozona bezpośrednio prezydentowi lub jego ludziom?
slav32 jest off-line  
15-01-2012, 14:13  
mysz37
Początkujący
 
Posty: 16
Domyślnie RE: ułaskawienie do prezydenta

Ostatnie wysyłałem do sądu,pierwsza instancja poinformowała o przesłaniu do drugiej,potem druga o przesłaniu do prokuratora generalnego i prawie 2 lata ciszy..
mysz37 jest off-line  
15-01-2012, 15:58  
Ptasior
Stały bywalec
 
Ptasior na Forum Prawnym
 
Posty: 1.765
Domyślnie RE: ułaskawienie do prezydenta

Cytat:
Napisał/a slav32
Czy ma ktoś wiedze czy wogóle można pisać bezpośreadnio do prezydenta z pomijając Sąd i Prokurature? Tzn. pisać napewno można ale chodzi o to czy może ona być przedłozona bezpośrednio prezydentowi lub jego ludziom?
Art. 560. § 1. Prośbę o ułaskawienie skazanego może wnieść on sam, osoba uprawniona do składania na jego korzyść środków odwoławczych, krewni w linii prostej, przysposabiający lub przysposobiony, rodzeństwo, małżonek i osoba pozostająca ze skazanym we wspólnym pożyciu.
§ 2. Prośbę o ułaskawienie wniesioną przez osobę nieuprawnioną lub niedopuszczalną z mocy ustawy sąd pozostawia bez rozpoznania.
§ 3. (394) Osoba, która wniosła prośbę o ułaskawienie, może ją cofnąć.

Art. 561. § 1. Prośbę o ułaskawienie przedstawia się sądowi, który wydał wyrok w pierwszej instancji.
§ 2. Sąd, o którym mowa w § 1, powinien rozpoznać prośbę o ułaskawienie w ciągu 2 miesięcy od daty jej otrzymania.

Art. 562. § 1. Sąd rozpoznaje prośbę o ułaskawienie w takim samym składzie, w jakim orzekał. W skład sądu powinni w miarę możności wchodzić sędziowie i ławnicy, którzy brali udział w wydaniu wyroku.
§ 2. (395) (uchylony).

Art. 563. Rozpoznając prośbę o ułaskawienie sąd w szczególności ma na względzie zachowanie się skazanego po wydaniu wyroku, rozmiary wykonanej już kary, stan zdrowia skazanego i jego warunki rodzinne, naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem, a przede wszystkim szczególne wydarzenia, jakie nastąpiły po wydaniu wyroku.

Art. 564. § 1. Jeżeli w sprawie, w której wniesiono prośbę o ułaskawienie, orzekał tylko sąd pierwszej instancji i wyda on opinię pozytywną - przesyła Prokuratorowi Generalnemu akta sprawy lub niezbędne ich części wraz ze swoją opinią, a w razie braku podstaw do wydania opinii pozytywnej - pozostawia prośbę bez dalszego biegu.
§ 2. Jeżeli w sprawie, w której wniesiono prośbę o ułaskawienie, orzekał sąd odwoławczy, sąd pierwszej instancji przesyła mu akta lub niezbędne ich części wraz ze swoją opinią.
§ 3. Sąd odwoławczy pozostawia prośbę bez dalszego biegu tylko wtedy, gdy wydaje opinię negatywną, a opinię taką wydał już sąd pierwszej instancji; w innych wypadkach sąd odwoławczy przesyła Prokuratorowi Generalnemu akta wraz z opiniami.
§ 4. Opinie pozytywne nie są dostępne dla osób wymienionych w art. 560.

Art. 565. § 1. Jeżeli prośbę o ułaskawienie choćby jeden sąd zaopiniował pozytywnie, Prokurator Generalny przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej prośbę o ułaskawienie wraz z aktami sprawy i swoim wnioskiem.
§ 2. Prośbę o ułaskawienie skierowaną bezpośrednio do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przekazuje się Prokuratorowi Generalnemu w celu nadania jej biegu zgodnie z art. 561 albo art. 567.

Art. 566. Ponowna prośba o ułaskawienie, wniesiona przed upływem roku od negatywnego załatwienia poprzedniej prośby, może być przez sąd pozostawiona bez rozpoznania.

Art. 567. § 1. Postępowanie o ułaskawienie może wszcząć z urzędu Prokurator Generalny, który może żądać przedstawienia sobie akt sprawy z opiniami sądów albo przedstawić akta Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej bez zwracania się o opinię.
§ 2. Prokurator Generalny przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej akta sprawy lub wszczyna z urzędu postępowanie o ułaskawienie w każdym wypadku, kiedy Prezydent tak zadecyduje.

Art. 568. Uznając, że szczególnie ważne powody przemawiają za ułaskawieniem, zwłaszcza gdy uzasadnia to krótki okres pozostałej do odbycia kary, sąd wydający opinię oraz Prokurator Generalny mogą wstrzymać wykonanie kary lub zarządzić przerwę w jej wykonaniu do czasu ukończenia postępowania o ułaskawienie.
Ptasior jest off-line  
15-01-2012, 18:23  
slav32
Początkujący
 
Posty: 13
Domyślnie RE: ułaskawienie do prezydenta

Dzieki, wiem i znam te przepisy bo już je przerabiałem. Chodzi mi o tz "tryb nadzwyczajny". Nie wiem czy pamiętasz słynne ułaskawienie Adama S. przez óczesnego prezydenta Kaczyńskiego. Czy jest taki tryb czy też to był poprostu blat?
slav32 jest off-line  
16-01-2012, 01:30  
Jutrzyn
Stały bywalec
 
Posty: 895
Domyślnie RE: ułaskawienie do prezydenta

W mojej opinii (zaznaczam, że to tylko moja opinia), Prezydent nie jest związany trybem opisanym w kodeksie postępowania karnego. Prawo łaski przyznaje mu bowiem Konstytucja w art. 139 ("Prezydent Rzeczypospolitej stosuje prawo łaski. Prawa łaski nie stosuje się do osób skazanych przez Trybunał Stanu.") i jest to jego prerogatywa, nie wymagająca żadnej kontrasygnaty, co wynika z art. 144. Jako że nigdzie w Konstytucji nie widać formułki "sposób wykonywania prawa łaski określa ustawa", albo podobnej, należałoby uznać, że niedopuszczalne jest ograniczanie konstytucyjnej prerogatywy Prezydenta poprzez akt niższej rangi, czyli ustawę. Procedurę stosowania prawa łaski określoną w kodeksie postępowania karnego należałoby więc uznać za niewyłączną i nieograniczającą w jakikolwiek sposób prawa łaski Prezydenta, który może ułaskawić kogo chce (oczywiście oprócz osób skazanych przez Trybunał Stanu), niezależnie od wypełnienia, czy niewypełnienia tejże procedury.

Tyle teorii. W praktyce przypuszczam, że jeśli prośbę o ułaskawienie przedstawi się bezpośrednio Prezydentowi, to urząd Prezydenta zadziała w trybie 565 par. 2 k.p.k. i przekaże ją Prokuratorowi Generalnemu. Choćby dlatego, że na podstawie samej tylko prośby nie da się zadecydować czy warto skazanego ułaskawiać, czy też nie.
Jutrzyn jest off-line  
16-01-2012, 08:26  
Ptasior
Stały bywalec
 
Ptasior na Forum Prawnym
 
Posty: 1.765
Domyślnie RE: ułaskawienie do prezydenta

Cytat:
Tyle teorii. W praktyce przypuszczam, że jeśli prośbę o ułaskawienie przedstawi się bezpośrednio Prezydentowi, to urząd Prezydenta zadziała w trybie 565 par. 2 k.p.k. i przekaże ją Prokuratorowi Generalnemu. Choćby dlatego, że na podstawie samej tylko prośby nie da się zadecydować czy warto skazanego ułaskawiać, czy też nie.
Tylko chyba przecież Prezydent może się zwrócić do sądu o akta sprawy i zlecić przeprowadzenie wywiadu środowiskowego. I na tej podstawie podjąć decyzję. Przecież wiadomo że sądy 95 procent wniosków pozostawiają bez dalszego biegu. A przecież to Prezydent ma podjąć decyzję o ułaskawieniu a nie sąd.
Ptasior jest off-line  
16-01-2012, 08:39  
Jutrzyn
Stały bywalec
 
Posty: 895
Domyślnie RE: ułaskawienie do prezydenta

No może, mamy to opisane w art. 567 par. 2, z tym że to jest tryb właściwie "nadzwyczajny". No ale nie znam zwyczajów pana Prezydenta Komorowskiego w tej kwestii, więc trudno mi wypowiedzieć się jakoś bardziej definitywnie... mogę tylko gdybać. Oczywiście przesłanie prośby bezpośrednio Prezydentowi na pewno nie zaszkodzi. W najgorszym wypadku po prostu trafi ona do sądu, czyli postępowanie się trochę przedłuży. Ale do stracenia nie ma właściwie nic.
Jutrzyn jest off-line  
16-01-2012, 15:22  
mysz37
Początkujący
 
Posty: 16
Domyślnie RE: ułaskawienie do prezydenta

Witam.Zapytam raz jeszcze, uściślając pytanie,może ktoś odpowie..Chodzi mi o to,czy o nienadaniu dalszego biegu sprawie skazany jest zawiadamiany?Wiem,że kilka lat temyu był.Oraz czy w przypadku nie skorzystania z prawa łaski jest powiadamiany skazany?Kiedyś był, a teraz czy coś się zmieniło?Niemal dwa lata temu powiadomiono mnie, że sąd drugieg instancji przekazał sprawę do prokuratora generalnego i od tamtego czasu nic nie wiem. Chyba powinni powiadamiać, bo skąd bez tego wiedzieć,kiedy można pisać ponownie?
mysz37 jest off-line  
Linki sponsorowane
Odpowiedz

Prawo karne wykonawcze - Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Załoba po śmierci Prezydenta odpowiedzi: 1
§ Prezent od Prezydenta RP odpowiedzi: 2
§ Prawo łaski Prezydenta RP odpowiedzi: 5
§ akt łaski Prezydenta odpowiedzi: 2


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:13.