Poświadczenie nieprawdy przez adwokata - Forum Prawne

 


Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Prawo karne

Prawo karne - aktualne tematy:

  • § Groźby byłego chłopaka
    Witam. Pisze w imieniu mojej koleżanki Posiada problem z byłym chłopakiem , człowiek natarczywy , dzwoni po 30 razy...
  • § Kradzież wózka dziecięcego
    Witam, dokładnie pół roku temu skradziono mi wózek dziecięcy. Wózek był praktycznie nowy, używany 3...
  • § Kara ograniczenia wolności
    Witam! mam karę ograniczenia wolności zostało mi jeszcze 80h! czy ktoś z doświadczenia powie mi jakie prawa ma...

Odpowiedz
 
08-05-2012, 19:17  
kalafiorro
Przyjaciel forum
 
Posty: 1.271
Domyślnie RE: Poświadczenie nieprawdy przez adwokata

A ja powiem coś na koniec... Zwróćcie Państwo uwagę, że większość dokumentów nie jest poświadczana za zgodność z oryginałem, ale za zgodność (w jednej kancelarii były nawet pieczęci "za zgodność z kserokopią/ kopią/ faksem/ wydrukiem"). Większość ludzi jak widzi "za zgodność" przyjmuje, że poświadczono za zgodność z oryginałem. Niestety. Kwestie prawne są bardziej złożone i wiele wody musi upłynąć w naszym społeczeństwie, zanim ludzie się nauczą, że prawnicy działają na podstawie prawa (wiadomo, że zakały rodu znajdą się w każdym zawodzie) a nie na podstawie tego co sądzi na ten temat klient czy nawet sam prawnik.

Poświadczanie nieprawdy to poważne oskarżenie, szczególnie w tym zawodzie, dlatego zawsze warto to przemyśleć i słuchać argumentów dotyczących tego, jak rozumie się konkretne sformułowania prawne.
kalafiorro jest off-line  
08-05-2012, 20:39  
kornik19
Użytkownik
 
Posty: 54
Domyślnie RE: Poświadczenie nieprawdy przez adwokata

Ja mam akurat jak wół "Za zgodność z oryginałem" i nikogo to, poza mną, nie obchodzi. Mącicie tylko, prawnicy, wodę jak usprawiedliwić postępowanie kolegi. Nawiasem mówiąc zna ktoś przykład prawomocnego wyroku dla adwokata czy radcy prawnego za poświadczenie nieprawdy? Bo ja o takim przypadku nie słyszałem a święci jak widać to oni nie są .
kornik19 jest off-line  
08-05-2012, 20:59  
kalafiorro
Przyjaciel forum
 
Posty: 1.271
Domyślnie RE: Poświadczenie nieprawdy przez adwokata

Cytat:
Napisał/a kornik19
Ja mam akurat jak wół "Za zgodność z oryginałem" i nikogo to, poza mną, nie obchodzi. Mącicie tylko, prawnicy, wodę jak usprawiedliwić postępowanie kolegi. Nawiasem mówiąc zna ktoś przykład prawomocnego wyroku dla adwokata czy radcy prawnego za poświadczenie nieprawdy? Bo ja o takim przypadku nie słyszałem a święci jak widać to oni nie są .
W czwartej kancelarii robię razem z praktykami i zawsze wszyscy mnie uprzedzają, żeby podbijać za zgodność a nie za zgodność z oryginałem, chyba że mam oryginał dokumentu w ręku. Chyba, że w Szczecinie radcowie i adwokaci są święci... Po prostu rozsądek tak podpowiada... I nie mącimy wody, bo to, że Pan ma tylko "za zgodność z oryginałem" nie znaczy, że tak samo nie do końca zawsze rozsądnie działają prawnicy.

Temat odnosi się do przestępstwa określonego w art. 271 k.k. Najpierw proszę zapoznać się z umieszczoną w art. 115 k.k. definicją dokumentu, oraz orzecznictwem i komentarzami do tej definicji a następnie można dopiero przystąpić do czytania art. 271 i orzecznictwa do tego artykułu. Nawet "za zgodność z oryginałem" nie będzie poświadczeniem nieprawdy w opisywanym przypadku, jednak może być przewinieniem dyscyplinarnym.
kalafiorro jest off-line  
08-05-2012, 21:08  
kornik19
Użytkownik
 
Posty: 54
Domyślnie RE: Poświadczenie nieprawdy przez adwokata

Poświadczenie powinno zawierać podpis radcy prawnego, datę i oznaczenie miejsca jego sporządzenia, na żądanie - również godzinę dokonania czynności . Wynika to wprost z regulujących tą kwestę przepisów o czym szerzej piszę wcześniej. Poświadczenie użyte przed sądem w mojej sprawie nie posiada ani daty ani oznaczenia miejsca jego sporządzenia. Ale wnikliwej uwagi sądu to nie zwróciło choć sąd niewątpliwie wnikliwie badał wszystko. Nie zrozumcie mnie źle, nie potępiam w czambuł prawników daleko mi do poglądów wyrażanych przez niektórych w tym wątku, ale od adwokata, radcy prawnego wymaga się większej staranności, niż od zwykłego zjadacza chleba. Przez swoją znajomość prawa wiecie jak pewne czynności powinny przebiegać i jakie skutki dla stron postępowania za sobą niosą. Tymczasem okazuje się, że więcej wymaga się od laika a jeśli zawodowy pełnomocnik zrobi coś nie do końca zgodnie z prawem, sąd ślepnie, koledzy go bronią a mający inne zdanie to pieniacze. Moje gratulacje.
Ostatnia uwaga, większość odpowiedzi, jak sądzę ze strony osób parających się prawem, to polemika z pytającym bądź wypowiedziami innych. To jaki jest sens Waszej obecności na portalu, który ma udzielać darmowych porad prawnych? Wasza postawa stawia pod znakiem zapytania sens istnienia tego miejsca bo w tym gąszczu trudno wyłowić merytoryczne odpowiedzi.
kornik19 jest off-line  
08-05-2012, 21:22  
kornik19
Użytkownik
 
Posty: 54
Domyślnie RE: Poświadczenie nieprawdy przez adwokata

Proszę sobie wyobrazić poczytałem, mam nadzieję, iż Pan/Pani również.
Art. 271 § 1 k.k. nie przewiduje wymogu aby poświadczenie nieprawdy dotyczyło dokumentu urzędowego. Zgodnie z cytowanym w mojej opinii komentarzem, radca prawny jest osobą upoważnioną do wystawienia dokumentu, którego dotyczy art. 271 § 1 k.k.Uprawnienie radcy prawnego do poświadczenia dokumentów za zgodność z okazanym mu oryginałem została zamieszczona w art. 6 ust. 3 u.r.p.: Radca prawny ma prawo sporządzania poświadczeń odpisów dokumentów za zgodność z okazanym oryginałem w zakresie określonym odrębnymi przepisami. Poświadczenie powinno zawierać podpis radcy prawnego, datę i oznaczenie miejsca jego sporządzenia, na żądanie - również godzinę dokonania czynności. Jeżeli dokument zawiera cechy szczególne (dopiski, poprawki lub uszkodzenia) radca prawny stwierdza to w poświadczeniu. Powyższy przepis może stanowić upoważnienie do wystawienia dokumentu w rozumieniu art. 271 k.k. Stanowisko to potwierdza Komentarz do art.271 kodeksu karnego (Dz.U.97.88.553), [w:] A. Barczak-Oplustil, G. Bogdan, Z. Ćwiąkalski, M. Dąbrowska-Kardas, P. Kardas, J. Majewski, J. Raglewski, M. Rodzynkiewicz, M. Szewczyk, W. Wróbel, A. Zoll, Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Komentarz do art. 117-277 k.k., Zakamycze, 2006, wyd. II:Prawnicze LexisNexis (wydanie II) ss. 784.
Pojęcie"inna osoba uprawniona do wystawienia dokumentu" należy interpretować wąsko, obejmując nim wyłącznie te osoby, które na mocy szczególnej regulacji otrzymują prawo do sporządzenia dokumentu, któremu podobnie jak w przypadku dokumentów sporządzanych przez funkcjonariuszy, przysługuje cecha zaufania publicznego (zob. też A. Marek, Kodeks karny..., teza 4 do art. 271; Prok. i Pr. - Orzecznictwo 1998, nr 4, poz. 6).
kornik19 jest off-line  
08-05-2012, 21:25  
kornik19
Użytkownik
 
Posty: 54
Domyślnie RE: Poświadczenie nieprawdy przez adwokata

Ale chylę czoła przed adwokatami i radcami ze Szczecina. Zbliżacie się do świętości
kornik19 jest off-line  
10-05-2012, 21:09  
kornik19
Użytkownik
 
Posty: 54
Domyślnie RE: Poświadczenie nieprawdy przez adwokata

Szkoda że nie ma chętnych do merytorycznej dyskusji. Myślę że od początku wiedzieliście że w opisanym przypadku adwokat dopuścił się czynu zabronionego. Nie wiedzieliście tylko że ja też wiem...
kornik19 jest off-line  
10-05-2012, 22:28  
kalafiorro
Przyjaciel forum
 
Posty: 1.271
Domyślnie RE: Poświadczenie nieprawdy przez adwokata

Dobrze... To przejdźmy wszystko od początku:

Przestępstwo określone przez art. 271 k.k., zgodnie z art. 7 § 2 i 3 k.k. jest występkiem, bowiem jest zagrożone karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Zgodnie z art. 8 k.k. występek można popełnić również nieumyślnie, ale taki czyn jest penalizowany dopiero wówczas, gdy zostanie to wprost wysłowione w ustawie. Zatem obok sformułowania "kto czyni x, podlega karze y" powinno znaleźć się sformułowanie, zgodnie z którym "kto nieumyślnie czyni x, podlega karze z".

Art. 271 k.k. w żadnym z trzech paragrafów ani w żaden sąsiedni artykuł nie odnosi się do nieumyślnego poświadczenia nieprawdy. Co za tym idzie, czyn obejmujący przesłanki wymienione w art. 271 k.k. musi zostać objęty umyślnością. Zgodnie z art. 9 § 1 k.k. Czyn popełniony jest umyślnie, jeśli sprawca ma zamiar jego popełnienia to jest chce go popełnić (zamiar bezpośredni) albo przewidując możliwość jego popełnienia, godzi się na to (zamiar ewentualny).

Adwokat ani radca prawny nie może być uznany za funkcjonariusza publicznego (katalog funkcjonariuszy publicznych jest wymieniony enumeratywnie w art. 115 § 13 k.k.), może więc być jedynie "inną osobą uprawnioną do wystawienia dokumentu". Zgodnie z art. 115 § 14 k.k. dokumentem jest każdy przedmiot lub inny zapisany nośnik informacji, z którym związane jest określone prawo, albo który ze względu na zawartą w nim treść stanowi dowód prawa, stosunku prawnego lub okoliczności mającej znaczenie prawne. Ze 129 k.p.c. (m.in.) wynika, że adwokat i reszta ferajny może uwierzytelniać kopię.

Teoretycznie więc oczywiście wydaje się to prostą sprawą. Adwokat podpisując "za zgodność z oryginałem" nie widząc oryginały dokumentu musi liczyć się z odpowiedzialnością z 271 k.k., jeśli uznać, że odpis taki stanowi dowód prawa. Jest jednak pewien istotny problem, który niechybnie pojawia się, gdy patrzy się na to z praktycznej strony. Adwokat ani radca prawny nie są obowiązani do sprawdzania prawdziwości dostarczanych przez klienta dokumentów. Konieczne więc byłoby zaistnienie takiej sytuacji, w której adwokat nie widząc w ogóle dokumentu, dostając tylko ksero, na tym kserze przybija za zgodność z oryginałem, bo dopiero wtedy można dowodzić zamiaru ewentualnego w czynie.

Dodatkowo dochodzi podstawowa przesłanka odpowiedzialności karnej. Aby można było mówić o przestępstwie jakimkolwiek w ogóle, czyn musi być zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia, zawiniony i o stopniu społecznej szkodliwości wyższej niż znikomy. Zatem trzeba by, aby nieprawdziwie poświadczony dokument miał odpowiednią wagę, choćby był rzeczywiście ważny dla sprawy.

Podsumowując:
- trzeba dowieść zamiar ewentualny lub bezpośredni
- trzeba dowieść, że czyn spełnia przesłankę społecznej szkodliwości o stopniu wyższym niż znikomy;

W związku z powyższym odpowiedzialność za takie coś jest raczej dyscyplinarna, chyba że mamy do czynienia z naprawdę poważnym przypadkiem. W tym przypadku opisanym na wstępie tego tematu, adwokatowi nie sposób udowodnić zamiaru ewentualnego, bo zawsze może podnieść okoliczność, że widział dokument, którego nie mógł ze sobą zabrać do skserowania, ale który został mu przesłany faksem. Poświadczył zatem zgodność z oryginałem przedstawionym mu przez klienta, nie wnikając w prawdziwość dokumentu, bo to nie jest jego zadanie. Nie może poświadczyć nieprawdy nie wiedząc o tym, że to na podstawie czego poświadcza jest nieprawdziwe. Znajdzie tu wtedy zastosowanie art. 28 k.k.
kalafiorro jest off-line  
11-05-2012, 09:42  
rif
Początkujący
 
Posty: 8
Domyślnie RE: Poświadczenie nieprawdy przez adwokata

Jednak pomimo tych rozważań i analiz wszyscy zapomnieliście o zdrowym rozsądku i zwykłym poczuciu sprawiedliwości .
Tak jak zwrócił uwagę kornik19 nie doinformował wszystkich o efekcie działań p ,,Mecenasa'' .
Nie padlo ani jedno słowo o niuczciwości i prawdziwych intencjach Mecenasa.
Haniebne jest to że pomimo logicznej i racjonalnej analizy postepowania Obrońcy nikt nie dostrzegł stanu faktycznego a zarazem na siłę usiłujcie umniejszyc odpowiedziałność i adekwatność kary do winy....postepowanie dyscyplinarne.....buhaha.
rif jest off-line  
11-05-2012, 09:47  
kalafiorro
Przyjaciel forum
 
Posty: 1.271
Domyślnie RE: Poświadczenie nieprawdy przez adwokata

Cytat:
Napisał/a rif
Jednak pomimo tych rozważań i analiz wszyscy zapomnieliście o zdrowym rozsądku i zwykłym poczuciu sprawiedliwości .
Tak jak zwrócił uwagę kornik19 nie doinformował wszystkich o efekcie działań p ,,Mecenasa'' .
Nie padlo ani jedno słowo o niuczciwości i prawdziwych intencjach Mecenasa.
Haniebne jest to że pomimo logicznej i racjonalnej analizy postepowania Obrońcy nikt nie dostrzegł stanu faktycznego a zarazem na siłę usiłujcie umniejszyc odpowiedziałność i adekwatność kary do winy....postepowanie dyscyplinarne.....buhaha.
Nikt nie próbuje niczego umniejszać. Przedstawiamy tu stronę prawną czyli mówimy jakie okoliczności muszą zaistnieć, by móc mówić o odpowiedzialności karnej. Nie widzę też niczego zabawnego e odpowiedzialności dyscyplinarnej, bo kary mogą być za takie przewinienie surowe.

Jeśli jednak Pan zna dokładnie stan faktyczny, to proszę nas tu oświecić... O czym takim zapomnieliśmy.
kalafiorro jest off-line  
Linki sponsorowane
Odpowiedz

Prawo karne - Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ poświadczenie nieprawdy przez burmistrza odpowiedzi: 1
§ Poświadczenie nieprawdy przez wspólnika odpowiedzi: 1
§ poświadczenie nieprawdy przez inspektora nadzoru budowlanego odpowiedzi: 4
§ Poświadczenie przez prokuratora nieprawdy odpowiedzi: 11
§ poświadczenie nieprawdy przez lekarza odpowiedzi: 1


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:58.