Niedopełnienie obowiązków, przekroczenie uprawnień - skarga na dyrektor MOPS-u - Forum Prawne

 


Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Prawo karne

Prawo karne - aktualne tematy:


Odpowiedz
 
31-05-2012, 12:20  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Niedopełnienie obowiązków, przekroczenie uprawnień - skarga na dyrektor MOPS-u

destructor tak zanim coś napiszesz...

Wójt (burmistrz, prezydent miasta) udziela kierownikowi ośrodka pomocy społecznej upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy (art. 110 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej).

Upoważnienie, o którym mowa w ust. 7, może być także udzielone innej osobie na wniosek kierownika ośrodka pomocy społecznej (art. 110 ust. 8 ustawy o pomocy społecznej).

Wyrok NSA - I OSK 262/07
Podkreślić należy, że zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4, pkt 5 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm.) "Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy: przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych". W myśl art. 39 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) "Decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej wydaje wójt, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej". W razie zatem, gdy przepis prawa przyznaje kompetencje gminie do wydawania decyzji, decyzje wydaje wójt, burmistrz, prezydent miasta. Zgodnie z art. 39 ust. 2 powołanej ustawy o samorządzie gminnym, wójt może upoważnić swoich zastępców lub innych pracowników urzędu gminy do wydawania decyzji w imieniu wójta. Powołana ustawa o pomocy społecznej, w art. 110 ust. 7 stanowi "Wójt (burmistrz, prezydent miasta) udziela kierownikowi ośrodka pomocy społecznej upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnej w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy". W przeciwieństwie zatem do rozwiązania przyjętego w art. 39 ust. 2 powołanej ustawy o samorządzie gminnym, który pozostawia ocenie wójta dekoncentrację kompetencji do wydawania decyzji, art. 110 ust. 7 powołanej ustawy o pomocy społecznej nakazuje dokonanie dekoncentracji na rzecz kierownika ośrodka pomocy społecznej upoważnienia do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy. Z tego wynika, że wójt dokonując dekoncentracji nie jest właściwym do prowadzenia postępowania w sprawach z zakresu pomocy społecznej.

Wyrok WSA we Wrocławiu (prawomocny) - IV SA/Wr 491/10
Decyzje z upoważnienia wójta oprócz kierownika ośrodka pomocy społecznej mogą również wydawać inne osoby. Ustawodawca nie określa o kogo chodzi, w praktyce są to zwykle pracownicy ośrodka pomocy społecznej, w tym zastępca kierownika. Jednakże warunkiem udzielenia upoważnienia wskazanym art. 110 w ust. 8 u.p.s jest wniosek kierownika ośrodka pomocy społecznej.
 
31-05-2012, 14:16  
atare
Użytkownik
 
Posty: 43
Domyślnie RE: Niedopełnienie obowiązków, przekroczenie uprawnień - skarga na dyrektor MOPS-u

Skargę na dyrektorkę MOPS skierowałem do prezydenta a ten przekazał sprawę do rozpatrzenia Radzie Miasta. Dzisiaj dołączyłem jako skarżący kolejne pisma w tej sprawie. Mianowicie dowiedziałem się kilka dni temu, że zrobiono o mnie wśród sąsiadów wywiad środowiskowy. Napisałem do Rady Miasta, że to jest przekroczenie uprawnień MOPS.
atare jest off-line  
31-05-2012, 17:14  
destructor
Zbanowany
 
Posty: 26.826
Domyślnie RE: Niedopełnienie obowiązków, przekroczenie uprawnień - skarga na dyrektor MOPS-u

Cytat:
Wójt (burmistrz, prezydent miasta) udziela kierownikowi ośrodka pomocy społecznej upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy (art. 110 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej).
To że wójt zezwolił takiemu a takiemu pracownikowi na to czy tamto nie znaczy że ten pracownik jest funkcjonariuszem publicznym. Jest jedynie osobą publiczną dysponującą budżetowymi pieniędzmi. Osobiście nie widziałem na oczy decyzji wydanej przez dyrektora w zakresie pomocy społecznej, być może gdzieś tak jest.
destructor jest off-line  
31-05-2012, 19:00  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Niedopełnienie obowiązków, przekroczenie uprawnień - skarga na dyrektor MOPS-u

1. To czy ktoś jest funkcjonariuszem publicznym ustawa na szczęście nie uzależnia od tego czy destructor widział na oczy decyzję podpisaną przez dyrektora ośrodka pomocy społecznej lub przez inną osobę upoważnioną na wniosek dyrektora. Wystarczające jest udzielnie upoważnienia przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta).
2. Do wydania takiego upoważnienia ustawa nie tylko uprawnia ale zobowiązuje, co podkreślił NSA w zacytowanym przeze mnie orzeczeniu.
3. Kodeks karny za funkcjonariusza publicznego uważa m.in.: osobę będąca pracownikiem administracji rządowej, innego organu państwowego lub samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe, a także inną osobę w zakresie, w którym uprawniona jest do wydawania decyzji administracyjnych,
4. Jest upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych wobec konkretnej osoby - osoba taka staje się funkcjonariuszem publicznym. Może nawet nigdy nie wydać takiej decyzji, ale funkcjonariuszem publicznym w rozumieniu k.k. będzie.

Czy masz problem z przeczytaniem tekstu ustawy i jego zrozumieniem?
 
31-05-2012, 19:08  
Agnieszka3M
Ekspert
 
Posty: 18.217
Domyślnie RE: Niedopełnienie obowiązków, przekroczenie uprawnień - skarga na dyrektor MOPS-u

Cytat:
Napisał/a destructor
TOsobiście nie widziałem na oczy decyzji wydanej przez dyrektora w zakresie pomocy społecznej, być może gdzieś tak jest.
w duzych ops nawet Dyrektor nie ma tyle czasu aby podpisywac decyzje i Prezydent upowaznia pracowników - wejdź na stronę dowolnej gminy to będziesz mogł sie przekonac ilu pracowników wydaje decyzję
Agnieszka3M jest off-line  
01-06-2012, 01:19  
destructor
Zbanowany
 
Posty: 26.826
Domyślnie RE: Niedopełnienie obowiązków, przekroczenie uprawnień - skarga na dyrektor MOPS-u

A niech sobie upoważnia, ale oni wciąż nie są funkcjonariuszami publicznymi.
Cytat:
a także inną osobę w zakresie, w którym uprawniona jest do wydawania decyzji administracyjnych
Osoba jest upoważniona a nie uprawniona w tym przypadku. Podpisując się daje przedrostek: z upoważnienia prezydenta/burmistrza/wójta itd.
Nie jest pracownikiem żadnych z tych organów:
Cytat:
administracji rządowej, innego organu państwowego lub samorządu terytorialnego
Jest pracownikiem instytucji, bo mops to instytucja a nie organ i nie samorząd terytorialny. Taka osoba jest tym:
Cytat:
art.115 kk
§ 19. Osobą pełniącą funkcję publiczną jest funkcjonariusz publiczny, członek organu
samorządowego, osoba zatrudniona w jednostce organizacyjnej dysponującej
środkami publicznymi
, chyba że wykonuje wyłącznie czynności
usługowe, a także inna osoba, której uprawnienia i obowiązki w zakresie
działalności publicznej są określone lub uznane przez ustawę lub wiążącą
Rzeczpospolitą Polską umowę międzynarodową.
lub tym drugim członem zdania: inna osoba, której uprawnienia i obowiązki w zakresie
działalności publicznej są określone lub uznane przez ustawę.

Niedługo ze sprzątaczki w mops zrobicie funkcjonariusza publicznego bo burmistrz/prezydent pozwolił jej na podpisywanie decyzji (ładnie nazwane wydawaniem).
destructor jest off-line  
01-06-2012, 10:42  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Niedopełnienie obowiązków, przekroczenie uprawnień - skarga na dyrektor MOPS-u

Jaka jest Twoim zdaniem, destructor, różnica pomiędzy uprawnieniem a upoważnieniem?
KK nie uzależnia bycia funkcjonariuszem publicznym od bycia pracownikiem administracji rządowej, innego organu państwowego lub samorządu terytorialnego. Może to być zupełnie inna osoba, tzn. nie zatrudniona w ww. organach. To jest napisane czarno na białym.
Jaka znowu instytucja? Czy ty wiesz co w języku prawniczym oznaczają takie pojęcia jak: instytucja prawna, organ administracyjny, urząd administracyjny? Mieszasz te pojęcia.
Sprzątaczce, sekretarce, nigdy wójt nie udzieli upoważnienia do wydawania decyzji. Urzędnikowi zatrudnionym w MOP`sie może udzielić. W momencie udzielenia takiego upoważnienia staje on się funkcjonariuszem publicznym w rozumieniu k.k.

Moderację proszę o interwencję. Wprowadzasz ludzi w błąd destructor.
Papier przyjmie wszystko. Post na forum prawnym również?
 
01-06-2012, 10:55  
a priori
Przyjaciel forum
 
Posty: 8.748
Domyślnie RE: Niedopełnienie obowiązków, przekroczenie uprawnień - skarga na dyrektor MOPS-u

Cytat:
Napisał/a Taylor
Urzędnikowi zatrudnionym w MOP`sie może udzielić. W momencie udzielenia takiego upoważnienia staje on się funkcjonariuszem publicznym w rozumieniu k.k.
Zgadzam się w stu procentach, choć należy sprecyzować, że funkcjonariuszem publicznym taka osoba jest wyłącznie w zakresie związanym z wydawanymi decyzjami.
a priori jest off-line  
01-06-2012, 12:18  
destructor
Zbanowany
 
Posty: 26.826
Domyślnie RE: Niedopełnienie obowiązków, przekroczenie uprawnień - skarga na dyrektor MOPS-u

Cytat:
choć należy sprecyzować, że funkcjonariuszem publicznym taka osoba jest wyłącznie w zakresie związanym z wydawanymi decyzjami.
Nie można być funkcjonariuszem publicznym w zakresie, albo się nim jest albo nie.
Cytat:
Jaka jest Twoim zdaniem, destructor, różnica pomiędzy uprawnieniem a upoważnieniem?
Uprawniony wprost z mocy ustawy. A upoważniony przez uprawnionego.

Czy dyrektor mops może bez upoważnienia prezydenta wydać decyzję? Nie może. Dyrektor nie jest uprawniony, może tylko być upoważniony. W nagłówku decyzji i tak pozostanie prezydent a pieczęć będzie dyrektora/kierownika czy innej osoby z dopiskiem z upoważnienia prezydenta. Mam właśnie takie dokumenty przed sobą, aż je wyciągnąłem. Oprócz tego obok jest pieczęć prezydenta, oczywiście bez podpisu.
destructor jest off-line  
01-06-2012, 12:22  
a priori
Przyjaciel forum
 
Posty: 8.748
Domyślnie RE: Niedopełnienie obowiązków, przekroczenie uprawnień - skarga na dyrektor MOPS-u

Cytat:
Napisał/a destructor
Nie można być funkcjonariuszem publicznym w zakresie, albo się nim jest albo nie.
Możesz w takim razie zacząć zbierać podpisy pod obywatelskim projektem zmiany ustawy, bo ustawodawca ma zdecydowanie odmienne zdanie od Ciebie:

Art. 115 par. 13 kk Funkcjonariuszem publicznym jest:
(...)
pkt 4)
osoba będąca pracownikiem administracji rządowej, innego organu państwowego lub samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe, a także inna osoba w zakresie, w którym uprawniona jest do wydawania decyzji administracyjnych
a priori jest off-line  
Linki sponsorowane
Odpowiedz

Prawo karne - Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Niedopełnienie obowiązków przez bank odpowiedzi: 0
§ Straż Miejska - skarga na niedopełnienie obowiązków odpowiedzi: 0
§ Niedopełnienie obowiązków służbowych odpowiedzi: 10
§ czt to niedopełnienie obowiązków przez SM - pomocy! odpowiedzi: 18
§ niedopełnienie obowiązku przez policje??? odpowiedzi: 1


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:32.