kiedy potrzebny projekt altany na działce - Forum Prawne

 


Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo cywilne > Prawo nieruchomości, lokalowe i budowlane

Prawo nieruchomości, lokalowe i budowlane - aktualne tematy:

  • § działka budowlana bez prawa do...
    Posiadam działkę budowlaną z podziału w 1993r o powierzchni 6a. Po wejściu miejscowego planu zagospodarowania w...
  • § Tablica ogłoszeniowa - co po w...
    Witam. Mam pytanie. Z moją babcią podpisał przedstawiciel firmy umowę na postawienie na działce i wynajmowanie...
  • § Działka rolna - kupno
    Witam, chciałem się upewnić czy dobrze rozumiem zapisy nowej ustawy w odniesieniu do działki, którą chcę kupić....

Odpowiedz
 
18-01-2011, 09:51  
pastor1
Początkujący
 
Posty: 13
Domyślnie kiedy potrzebny projekt altany na działce

Witam
Mili Państwo potrzebuję dość szybko odpowiedzi i wyjaśnienia sprawy więc przyznam się, że na szybko nie znalazłem tematu który rozwiązałby problem który mnie nurtuje. Nie jedna osoba posiadająca działkę za miastem może mieć ten sam problem. Większość z nas niestety nie stać na wybudowanie domu na działce letniskowej więc kombinujemy jak konie pod górę by tańszym kosztem korzystać z jej uroków w weekendy. Przejdę do meritum sprawy.
Na działce o pow. 550 m2 posiadam budynek mieszkalny (drewno) o pow. 15m2 do niego dołączony taras (drewno) o pow.18m2 całość mieści się na słupach betonowych (nie ma fundamentów) dodatkowo na działce posiadam garaż blaszany na fundamencie o pow. 10m2. Na żadną z tych budowli nie posiadam planów bądź projektu. Planuję dostawić jeszcze jedno pomieszczenie mieszkalne o pow. 20m2 (drewno) również na słupach betonowych. Pytanie moje dotyczy kwestii prawnej czy muszę posiadać projekt na nowy pokój, jeżeli tak to czy będę musiał również wynająć projektanta by takowe sporządził dla pozostałych budynków, zaznaczę że pokój będzie dobudówką do istniejących.
Wszystko stawiałem na słupach (ominięcie kwestii planów)gdyż ktoś na zasadzie "wujka dobra rada" tak mi doradził kilka lat temu. Teraz zaczynam się o to trochę obawiać.
Proszę o odpowiedź osoby znające się na prawie budowlanym.
Proszę również o wyrozumiałość jeżeli podobny temat na forum już istnieje a go po prostu przeoczyłem.
pastor1 jest off-line  
18-01-2011, 15:33  
artisan3D
Przyjaciel forum
 
artisan3D na Forum Prawnym
 
Posty: 1.751
Domyślnie RE: kiedy potrzebny projekt altany na działce

Taaaaaak. Czekamy na reakcję PINB/ To nie jest dobry wujek. A, jeszcze rada - skończ kombinować.
Całość tej pięknej inicjatywy obywatelskiej jest samowolą budowlaną. A więc kliknij samowola budowlana. A dalej juz poznasz smaki życia. A wujek nie podpowiedział, że najtaniej jest ogrzać ogniskiem pośrodku salonu z dymem wydobywającym się poprzez otwór w szczycie?
Jednym słowem - uporządkuj temat dotychczasowej inwestycji.
Zamiar też, oczywiście, jest zamiarem samowolnie wykonanych robót budowlanych.
artisan3D jest off-line  
18-01-2011, 15:46  
dora_kg
Użytkownik
 
dora_kg na Forum Prawnym
 
Posty: 40
Domyślnie RE: kiedy potrzebny projekt altany na działce

ROZDZIAŁ X
Zagospodarowanie działki

§ 103
1. Działka jest integralną częścią rodzinnego ogrodu działkowego i powinna być zagospodarowana zgodnie z niniejszym regulaminem.
2. Granice działki powinny być zgodne z planem zagospodarowania ogrodu i trwale oznakowane.
3. Zmiana granic działki wymaga uprzedniej zmiany planu zagospodarowania ogrodu.
4. Obowiązek przywrócenia zgodności granic działki z planem zagospodarowania ogrodu spoczywa na zarządzie. Jednakże obowiązek ten obciąża członka PZD, jeżeli samowolnie naruszył granice działki.

§ 104
Z uwzględnieniem warunków określonych niniejszym regulaminem, działka może być wyposażona w następujące urządzenia:
1) altanę,
2) szklarnię,
3) tunel foliowy,
4) okna inspektowe,
5) studnię, sieć wodociągową i sieć elektryczną,
6) zbiorniki wodne (basen, brodzik, oczko wodne),
7) pergolę, trejaże, murki kwiatowe, ogródki skalne i kąciki wypoczynkowe,
piaskownicę, huśtawkę i inne urządzenia rekreacyjne.

§ 105
1. Działka powinna być wyposażona w kompostownik.
2. Kompostownik oraz pojemniki z nawozami płynnymi należy umieszczać w zacienionej części działki, w miejscu mniej widocznym, w odległości co najmniej 1 m od granic działki.
3. Członek PZD ma obowiązek kompostować odpady pochodzenia organicznego, a w szczególności pochodzące z działki części roślin.

§ 106
1. Z zastrzeżeniem warunków określonych w Prawie budowlanym, w ogrodzie poza granicami miast działka może być wyposażona w zbiornik na nieczystości ciekłe (szambo).
2. Instrukcja w sprawie szamb wydaje Prezydium Krajowej Rady.
3. Odpowiedzialność za warunki sanitarno-higieniczne i ochronę wód gruntowych przed skażeniami ponosi członek PZD.
4. Eksploatacja szamba i wywóz nieczystości musi odbywać się na warunkach określonych w przepisach powszechnie obowiązujących.

§ 107
1. Altana w ogrodzie jest obiektem wolnostojącym, parterowym, zapewniającym rodzinie warunki do wypoczynku.
2. Altana może być podpiwniczona i posiadać poddasze użytkowe.
3. Altana powinna być funkcjonalna i estetyczna.
4. Altana może mieć powierzchnię zabudowy mierzoną po obrysie ścian zewnętrznych:
1) w ogrodach w granicach miast do 25 m2,
2) w ogrodach poza granicami miast do 35 m2.
5. Altana może posiadać zadaszony taras otwarty o powierzchni do 12 m2. Powierzchni tarasu nie wlicza się do powierzchni zabudowy altany, z wyjątkiem jego części znajdującej się pod poddaszem lub nad piwnicą altany.
6. Altana może mieć wysokość do 5 metrów przy dachu dwuspadowym stromym i 4 metrów przy innym kształcie dachu.
7. Wysokość altany mierzy się od poziomu gruntu do najwyższego punktu dachu.
8. Odległość altany od granic działki nie może być mniejsza niż 3 metry.
9. Jeżeli plan zagospodarowania rodzinnego ogrodu działkowego określa miejsce usytuowania altany, członek Związku zobowiązany jest do jej wybudowania zgodnie z tym planem.
10. Altana w ogrodach poza granicami miast może być wyposażona w kominek.

§ 108
Członek PZD obowiązany jest powiadomić na piśmie zarząd o zamiarze budowy lub rozbudowy altany, załączając rysunek uwzględniający jej wymiary i usytuowanie w granicach działki.
§ 109
1. Zarząd wstrzymuje budowę lub rozbudowę altany w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów niniejszego regulaminu.
2. Członek PZD zobowiązany jest do usunięcia stwierdzonych przez zarząd nieprawidłowości, a nawet do rozebrania budowanej lub rozbudowywanej altany, jeśli naruszenia nie mogą zostać w inny sposób usunięte.
3. W przypadku wybudowania lub rozbudowania altany z naruszeniem § 107 niniejszego regulaminu, zarząd wzywa członka PZD do usunięcia stwierdzonych naruszeń pod rygorem zastosowania sankcji określonej w § 36 statutu.

§ 110
Szklarnia na działce może mieć powierzchnię nie przekraczającą 25 m2 i wysokość do 3 m. Nie może ona posiadać stałych urządzeń grzewczych oraz urządzeń, których funkcjonowanie zanieczyszcza środowisko.

§ 111
1. Tunele foliowe na działce nie mogą przekraczać 20% całkowitej powierzchni działki i 3 m wysokości z tym, że w razie jednoczesnego posiadania szklarni i tuneli foliowych ich łączna powierzchnia nie może przekraczać 20% całkowitej powierzchni działki.
2. Na terenach uznanych uchwałą okręgowego zarządu za położone w rejonach o dużym narażeniu na skażenia przemysłowe lub o niekorzystnych warunkach klimatycznych można za zgodą zarządu postawić tunele o powierzchni łącznej do 100 m2 bez względu na wielkość działki.

§ 112
1. Szklarnia i tunel foliowy powinny być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 1 m od granic działek sąsiednich, granicy ogrodu i dróg komunikacyjnych w ogrodzie.
2. Zarząd może nakazać rozbiórkę szklarni i tuneli foliowych z powodu nieestetycznego wyglądu lub nieprzestrzegania przy ich stawianiu niniejszego regulaminu.

§ 113
Okna inspektowe na działce mogą mieć łączną powierzchnię do 9 m2.

§ 114
1. Z zastrzeżeniem warunków określonych w przepisach powszechnie obowiązujących, zbiorniki wodne na działce mogą mieć powierzchnię:
1) basen i brodzik łącznie do 15 m2,
2) oczko wodne do 10 m2.
2. Łączna powierzchnia zbiorników wodnych, o których mowa w ust. 1, nie może przekraczać powierzchni 15 m2, a ich głębokość nie może przekraczać 1m.
3. Lokalizację i budowę zbiorników wodnych określa instrukcja Krajowej Rady.
4. Odpowiedzialność za warunki sanitarno-higieniczne oraz bezpieczeństwo związane z budową i użytkowaniem zbiornika ponosi członek PZD.

§ 115
4. Pergole, trejaże i inne podpory do roślin pnących na działce nie mogą być usytuowane w odległości mniejszej niż 1 metr od granic działki.
5. W odległości do 2 metrów od granic działki, pergole, trejaże i inne podpory do roślin pnących nie mogą przekraczać wysokości 2 metrów.

§ 116
1. Ogrodzenie działki nie może przekraczać wysokości 1 metra i powinno być ażurowe.
2. Umieszczanie na ogrodzeniach ostro zakończonych elementów, drutu kolczastego oraz innych podobnych wyrobów i materiałów jest zabronione.

§ 117
1. Na granicy działek, za pisemną zgodą użytkownika sąsiedniej działki, można zakładać żywopłoty.
2. Wysokość żywopłotu na granicy pomiędzy działkami ustalają sąsiadujący użytkownicy z tym, że nie może ona przekraczać 1 metra.
3. Żywopłoty rosnące przy granicy działki z alejką (drogą wewnętrzną) nie mogą przekraczać wysokości 1 metra i muszą być prowadzone w ten sposób, aby nie przerastały poza granicę działki.
4. Żywopłoty rosnące na granicy działki będącej jednocześnie granicą ogrodu nie mogą przekraczać wysokości 2 metrów i muszą być prowadzone w ten sposób, aby nie przerastały poza ogrodzenie ogrodu.

§ 118
1. Przy sadzeniu krzewów i drzew owocowych należy dobierać gatunki i odmiany zalecane dla ogrodów działkowych.
2. Zaleca się sadzenie drzew słabo rosnących i karłowych.
3. Gatunki i odmiany drzew słabo rosnących i karłowych należy sadzić w odległości co najmniej 2 metrów od granicy działki. W przypadku moreli należy zachować odległość co najmniej 3 metrów. Czereśnia i orzech włoski nie mogą być sadzone w odległości mniejszej niż 5 metrów od granicy działki, z wyjątkiem szczepionych na podkładach słabo rosnących, które można sadzić w odległości nie mniejszej niż 3 metry.
4. Krzewy owocowe należy sadzić w odległości nie mniejszej niż 1 m od granicy działki, a krzewy leszczyny 3 metrów.

§ 119
1. Dopuszcza się sadzenie drzew ozdobnych, w tym iglaków, pod warunkiem, że będą to gatunki i formy słabo rosnące.
2. Drzewa ozdobne, o których mowa w ust.1, należy sadzić w odległości co najmniej 2 m od granic działki.
3. Dopuszcza się sadzenie drzew ozdobnych w odległości 1 metra od granicy działki, o ile ich wysokość nie przekroczy 2 metrów.
4. Krzewy ozdobne silnie rosnące należy sadzić w odległości co najmniej 2 m, a krzewy słabo rosnące i płożące formy iglaków co najmniej 1 m od granic działki.
5. W odległości do 2 m od granicy działki wysokość drzew i krzewów ozdobnych nie powinna osiągać więcej niż 3 m.

§ 120
1. Członek PZD zobowiązany jest do cięcia i prześwietlania drzew oraz krzewów owocowych i ozdobnych w taki sposób, aby gałęzie nie przekraczały granic działki.
2. W razie niedopełnienia obowiązku określonego w ust. 1, użytkownik sąsiedniej działki może obciąć przechodzące gałęzie, o ile wcześniej wyznaczył sąsiadowi odpowiedni termin do ich usunięcia.
3. Uprawnienie wynikające z ust. 2 przysługuje również zarządowi, gdy gałęzie przechodzą na teren ogólny.

§ 121
1. Członek PZD zobowiązany jest do zwalczania na użytkowanej działce chorób i szkodników roślin.
2. Członek PZD może stosować na działce chemiczne zabiegi ochrony roślin wyłącznie preparatami według doboru ustalonego przez Krajową Radę na dany rok.
3. Zabieg, o którym mowa w ust. 2, może być przeprowadzony tylko w przypadku, gdy możliwym jest zapewnienie bezpieczeństwa dla ludzi i upraw ogrodniczych zarówno na własnej działce, jak i działkach sąsiednich.
4. Przed zastosowaniem środków ochrony roślin członek PZD zobowiązany jest do poinformowania o tym sąsiadów podając nazwę preparatu, okres karencji i datę przeprowadzenia zabiegu.

§ 122
W rodzinnych ogrodach działkowych obowiązuje całkowity zakaz uprawy maku oraz innych roślin, których uprawa jest zakazana na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 123
1. Z zachowaniem odpowiednich warunków sanitarnych i higienicznych, członek PZD może prowadzić na działce wyłącznie chów gołębi, kur i królików, których dopuszczalną liczbę określa zarząd. Hodowla gołębi wymaga uprzedniej zgody walnego zebrania.
2. Pomieszczenia dla zwierząt, o których mowa w ust. 1, stanowią integralną część altany i wliczane są do jej normatywnej powierzchni.
3. Członek Związku odpowiada za szkody powstałe w związku z prowadzeniem chowu zwierząt, o których mowa w ust. 1.

§ 124
Członek PZD zobowiązany jest do zagospodarowania i korzystania z działki zgodnie z jej przeznaczeniem i w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożeń lub utrudnień w korzystaniu z działek przez sąsiadów.

§ 125
Bezpośredni nadzór nad zgodnym z regulaminem zagospodarowaniem działki, w tym w sprawach dotyczących altany i innych trwałych urządzeń, sprawuje zarząd.
dora_kg jest off-line  
18-01-2011, 15:47  
dora_kg
Użytkownik
 
dora_kg na Forum Prawnym
 
Posty: 40
Domyślnie RE: kiedy potrzebny projekt altany na działce

w najlepszym wypadku poproszą Cię o rozbiórkę
dora_kg jest off-line  
19-01-2011, 06:48  
artisan3D
Przyjaciel forum
 
artisan3D na Forum Prawnym
 
Posty: 1.751
Domyślnie RE: kiedy potrzebny projekt altany na działce

Wspaniale dora_kg. Jestem pełen uznania.
Pastor1 wspomniał, że posiada : budynek mieszkalny, garaż.Planuje dostawić kolejne 20 m2 powierzchni mieszkalnych.
Może zatem odniesiesz się do tych wypowiedzi? Chętnie się czegoś nauczę.
Fakt, że to "działka za miastem" nie powoduje, że można na niej wznieść co dusza zapragnie.
artisan3D jest off-line  
19-01-2011, 10:21  
pastor1
Początkujący
 
Posty: 13
Domyślnie RE: kiedy potrzebny projekt altany na działce

Mili Państwo zapewne nie zauważyliście kwestii którą zaznaczyłem iż budynek-pokój mieszkalny jest na słupach- bloczkach betonowych tak samo taras więc z tego co piszecie każdy posiadający na działce domek holenderski na podobnym postawieniu również musi się szykować na rozbiórkę? Zaznaczam iż domki holenderskie są produkowane w całości również z drewna (spotkałem takie na rynku). Moje pytanie dotyczy głównie właśnie tej kwestii czy posiadając jakikolwiek budynek na słupach-bloczkach potrzebuję na niego projekt.
Dora_kg nie posiadam działki pracowniczej więc ten regulamin....
pastor1 jest off-line  
19-01-2011, 10:37  
artisan3D
Przyjaciel forum
 
artisan3D na Forum Prawnym
 
Posty: 1.751
Domyślnie RE: kiedy potrzebny projekt altany na działce

Prawo budowlane art3.2a) budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30 % powierzchni całkowitej budynku;
Prawo budowlane art. 3. 5) tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe;
Prawo budowlane art. 3. 6) budowie – należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego;
Art. 4. Każdy ma prawo zabudowy nieruchomości gruntowej, jeżeli wykaże prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, pod warunkiem zgodności zamierzenia budowlanego z przepisami.
Prawo budowlane art. 5 Art. 5. 1. Obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając:
i tak dalej..... Wiatka tak, altanka tak, kompostownik, magazynek. Ale nie mieszkalny i nie garaż. Ale wujek przeca podpowiedział, nie?
artisan3D jest off-line  
19-01-2011, 10:52  
pastor1
Początkujący
 
Posty: 13
Domyślnie RE: kiedy potrzebny projekt altany na działce

artisan prośba o pohamowanie szydery z "wujkiem dobra rada" bo zaczyna to być mało wesołe to po pierwsze po drugie od producenta garażu-blaszaka nie otrzymałem żadnych planów więc mogę go traktować jako "wiatkę" i z tego co piszesz to wbrew Twoim stwierdzeniom planów nie potrzebuję (tak przynajmniej dedukuję z Twojej wypowiedzi). Druga sprawa pomieszczenie mieszkalne z drewna o pow. 15 m2 stojące na bloczkach betonowych mogę traktować jako altanę i nie widzę powodu by płacić kasę projektantom za tzw. prostowanie papierów, więc jak wyżej.
Niestety z przykrością stwierdzam iż dalej nie otrzymałem odpowiedzi czy na pomieszczenie, kontenery bądź inaczej jak by to zwał twory które są postawione na słupach bądź bloczkach betonowych potrzebne są plany i sorki ale dla mnie nie ma różnicy czy to jest komórka czy pomieszczenie mieszkalne - patrz domek holenderski.
pastor1 jest off-line  
19-01-2011, 11:54  
arekst
Początkujący
 
Posty: 12
Domyślnie RE: kiedy potrzebny projekt altany na działce

Pastor1, dąży Pan do udowodnienia, iż budynki na Pańskiej działce nie mają fundamentów i chce Pan uzyskać z tego powodu "zwolnienie" z konieczności ich legalizacji poprzez wyrobienie na nie zgody/decyzje urzędu.
Natomiast sam fakt posiadania lub nie fundamentów nie decyduje o konieczności przeprowadzenia odpowiednich procedur administracji budowlanej. Rozumowanie w złym kierunku ...
arekst jest off-line  
19-01-2011, 12:12  
zaza2
Stały bywalec
 
Posty: 633
Domyślnie RE: kiedy potrzebny projekt altany na działce

budynek mieszkalny - oplata legalizacyjna 50 000 zl

garaż - 25 000
+ cala dokumentacja projektowa

do tego postępowanie karne za samowolę - max 2 lata więzienia


slupy, bloczki itp - to też fundamenty (fundament w skrócie to coś, co przenosi obciążenie na grunt - nie musi to być betonowe)


twój przypadek jest ewidentny i jednoznaczny - twoja sprawa co z tym zrobisz dalej, twoje ryzyko
zaza2 jest off-line  
Linki sponsorowane
Odpowiedz

Prawo nieruchomości, lokalowe i budowlane - Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Słupy na działce z lat 70 - potrzebny prawnik!!! odpowiedzi: 6
§ kiedy potrzebny jest adwokat? pytanie odpowiedzi: 1
§ RENTA Z tyt. niezdolnosci do pracy - kiedy osiągnę potrzebny staż? odpowiedzi: 5
§ podatek od altany na działce odpowiedzi: 0
§ Czy potrzebny projekt odpowiedzi: 1


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:59.