Budowa dudynku gospodarczego - Forum Prawne

 


Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo cywilne > Prawo nieruchomości, lokalowe i budowlane


Odpowiedz
 
02-01-2013, 22:49  
h-kloss
Początkujący
 
Posty: 5
Domyślnie Budowa dudynku gospodarczego

Witam,
od jakiegoś czasu próbuję poradzić sobie ze zgłoszeniem na budowę budynku gospodarczego i nigdzie nie mogę znaleźć wystarczających informacji.

Dla terenu na którym mam działkę jest PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO. Dziennik nr 32 2002 poz 989 - fragment dotyczący zabudowy MJ

a tu mały fragment planu zagosp.

"ROZDZIAL II
Przepisy szczegółowe
§ 4
Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MJ ustala
się
1) lokalizacje budynków mieszkalnych, jednorodzinnych: wolnostojących,
bliźniaczych i małych domów mieszkalnych (do
4 mieszkań),
2) w ramach budynku mieszkalnego dopuszcza się lokalizację
nieuciążliwych usług tzn. nie wnoszących zanieczyszczenia
powietrza, hałasu i nie generujących nadmiernego ruchu
samochodowego,
3) wysokość budynków mieszkalnych do II kondygnacji w tym
poddasze użytkowe, nie więcej niż 10 m od poziomu terenu
do najwyższego punktu dachu,
4) garaże lub budynki garażowe należy lokalizować w obrębie
budynku mieszkalnego (preferowane) lub w linii budynku
mieszkalnego, z uwzględnieniem konieczności zblokowania
tej zabudowy (o ile występuje na działkach sąsiadujπcych) i
zapewnienia jednakowych parametrÛw zabudowy,
5) dopuszcza się lokalizację budynku garażowego poza obrysem
budynku mieszkalnego o powierzchni maksymalnej do
20 m2 dla jednego stanowiska i do 40 m2 dla dwóch stanowisk
pod warunkiem nie przekroczenia maksymalnej powierzchni
zabudowy,

6) dla budynków czteromieszkaniowych dopuszcza się cztery
stanowiska garażowe, zlokalizowane poza budynkiem mieszkalnym,
zblokowane po dwa w tylnej części działki,
7) wysokość budynków garażowych I kondygnacja,
preferowane rozwiązanie dachów jako pochyłe (dwuspadowe),
9) dopuszcza się stosowanie dachów płaskich oraz kombinacji
dachów płaskich i pochyłych pod warunkiem zapewnienia
wysokich walorów architektonicznych projektowanych obiektów,
10)nachylenie pochyłych połaci dachowych nowych budynków
mieszkalnych 22 do 45,
11)pokrycie dachów pochyłych dachówką ceramiczną, cementową
lub materiałem dachówkopodobnym,
12)poziom parteru budynków mieszkalnych nie wyższy niż
0,5 metra nad terenem,
13)nieprzekraczalna powierzchnia zabudowy kubaturowej działki
w wysokości 30% dla budynków wolnostojących i 40% dla
budynków bliźniaczych,
14)minimalna powierzchnia zieleni 25% powierzchni całkowitej
działki. "

Na działce na której mam dom (bez garażu) chcę postawić budynek gospodarczy o pow 22 m2 (drewniany domek - komórka).
W związku z tym że działka ma 18 m szerokości (65 długości) chce go postawić 1,5 m od granicy z sąsiadem (zgoda sąsiada jest).
Wymiary domku to 4 x 5,5 (od sąsiada) i wys 3 m. W starostwie usłyszałem jednak, że takiego budynku nie mogę wybudować
bo plan zagospodarowania przestrzennego mówi tylko o budynkach garażowych.
Dodam jeszcze, że mam klasę ziemi III B.
Wiem ze aby wybudować garaż (próbowałem i dostałem odmowę) potrzebne jest odrolnienie.
Czy na budynek do 25 m2 i 3 m wysokości również muszę odralniać ziemię i czy w ogóle mogę coś takiego postawić ??
Chcę po prostu mieć miejsce na kosiarkę i rowery a tu takie problemy

Jeżeli ktoś może mi doradzić to będę bardzo wdzięczny.

Pozdrawiam
h-kloss jest off-line  
03-01-2013, 10:23  
kefirek1112
Użytkownik
 
Posty: 273
Domyślnie RE: Budowa dudynku gospodarczego

A mówiłaś w UM, że to jest drewniany domek bez fundamentów? To baaardzo duża różnica i tu raczej nie trzeba pozwolenia tylko zgłoszenie (zgłoszenia dla garażów jest potrzebne tego typu, a komórka to raczej nic), że będzie takie coś stało - bez geodety i architekta bo to nie jest na stałe związane z gruntem.

Art. 29. 1.Prawa budowlanego stanowi, że „Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa: 1) obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej: a) parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m”.

Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa m.in. (art. 29 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane):
- wolno stojących parterowych* budynków gospodarczych**, wiat i altan oraz przydomowych oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy*** do 25 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki (wymagane zgłoszenie);
- altan i budynków gospodarczych na działkach w rodzinnych/pracowniczych ogrodach działkowych o powierzchni zabudowy do 25 m2 w miastach i do 35 m2 poza granicami miast oraz wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich;
- przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych

Przepisy nie precyzują także rodzaju fundamentu, na jakim powinien być ustawiony budynek bez zezwolenia, zatem może być to wylewana płyta fundamentowa, typowy fundament, słupy betonowe lub pale drewniane albo bloczki. Wszystkie rozwiązania są takim samym wobec prawa, dozwolonym sposobem budowy podwalin domu. Nie obowiązują stare przepisy o tzw. trwałym połączeniu z gruntem.

FORMALNOŚCI dotyczące budowy domków bez pozwolenia na typowych działkach np. rekreacyjnych, budowlanych itp.

Budowa domu drewnianego do 25m2 pow. zabudowy bez pozwolenia na budowę każdorazowo wymaga zgłoszenia tego faktu do właściwego terytorialnie urzędu, zwykle Starostwo Powiatowe lub Urząd Miasta. Zgłoszenia dokonuje się na odpowiednim formularzu, który otrzymamy w urzędzie lub pobierzemy go ze strony internetowej urzędu.

Formularz zgłoszenia budowy zawiera:

- określenie rodzaju, zakresu i sposobu wykonania przewidzianych do realizacji robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia;
- oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
- w zależności od potrzeb należy załączyć odpowiednie szkice lub rysunki dotyczące planowanej inwestycji. Prawo nie wymaga, aby zostały one przygotowane przez osobę z uprawnieniami budowlanymi. Nie jest też potrzebny projekt budowlany.

Terminy: zgłoszenia należy dokonać przed rozpoczęciem robót budowlanych. Na decyzję czekamy max. 30 dni. Jeżeli w okresie 30 dni od daty zgłoszenia starosta lub prezydent miasta na prawach powiatu nie wniesie sprzeciwu w formie pisemnej możemy przystąpić do prac budowlanych. Decyzja pozytywna określa m.in. datę, do której należy rozpocząć prace budowlane.
kefirek1112 jest off-line  
05-01-2013, 21:12  
wierzbuska
Początkujący
 
Posty: 8
Domyślnie RE: Budowa dudynku gospodarczego

Witam,
Tryb zgłoszenia absolutnie słusznie, ale niestety nie obejdzie się bez geodety i architekta Chodzi o te szkice i rysunki i o uprawnienia.
Pozdrawiam
wierzbuska jest off-line  
05-01-2013, 21:14  
wierzbuska
Początkujący
 
Posty: 8
Domyślnie RE: Budowa dudynku gospodarczego

PSdrolnieniu nie podlegają jedynie tereny w granicach administracyjnych miast.
wierzbuska jest off-line  
05-01-2013, 21:21  
wierzbuska
Początkujący
 
Posty: 8
Domyślnie RE: Budowa dudynku gospodarczego

5) dopuszcza się lokalizację budynku garażowego poza obrysem
budynku mieszkalnego o powierzchni maksymalnej do
20 m2 dla jednego stanowiska i do 40 m2 dla dwóch stanowisk
pod warunkiem nie przekroczenia maksymalnej powierzchni
zabudowy
To jest wytyczna. Inaczej masz niezgodność z planem. odpuść 2m2 i trybem zgłoszenia
Pozdro
wierzbuska jest off-line  
05-01-2013, 21:35  
wierzbuska
Początkujący
 
Posty: 8
Domyślnie RE: Budowa dudynku gospodarczego

i jeszcze to:
14)minimalna powierzchnia zieleni 25% powierzchni całkowitej
działki. "

Proponuje wizytę u ( najlepiej lokalnego ) architekta.
wierzbuska jest off-line  
07-01-2013, 18:54  
h-kloss
Początkujący
 
Posty: 5
Domyślnie RE: Budowa dudynku gospodarczego

Witam
dziękuję wszystkim z odpowiedzi, ale jeszcze mam niedosyt wiedzy więc będę pytał.

1) wcześniej starałem się o pozwolenie na budowę budynku gospodarczo-garażowego o pow 38m2 na który nie dostałem pozwolenia gdyż pani w starostwie stwierdziła, że plan zagospodarowania nie przewiduje żadnych budynków gospodarczych tylko garażowe.
Walczyłem ostro przerabiając projekt na garażowy 2 stanowiskowy, ale chciałem wybudować w granicy z sąsiadem i też odmowa.

Odpuściłem więc i zaczynam kombinować z gospodarczym drewnianym.
W Internecie znalazłem, że takie budynki jeżeli nie przekraczają 25 m2 można stawiać na zgłoszenie.
Znalazłem też coś takiego
" w przypadku budynku zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych, jeżeli długość tego budynku jest mniejsza niż 5,5 m, a wysokość mniejsza niż 3 m - bezpośrednio przy granicy lub w odległości 1,5m"

ja chcę postawić ten budyneczek 1,5 m od sąsiada.

jak to się ma do planu zagospodarowania - jeżeli plan nie przewiduje budynków gospodarczych, czy Starostwo może mi odrzucić zgłoszenie ???
czy plan zagospodarowania w przypadku budynków budowanych "na zgłoszenie" też jest wyznacznikiem ???


dodam tylko że zgoda sąsiada jest.

informacyjnie dodam że działka ma 1099m i nie przekraczam maksymalnej pow zabudowy itp. Stoi na niej tylko dom z tarasem (bez garażu) o wymiarach 8 x 13
h-kloss jest off-line  
07-01-2013, 19:02  
h-kloss
Początkujący
 
Posty: 5
Domyślnie RE: Budowa dudynku gospodarczego

i jeszcze jedno pytanie - czy odrolnienie na taki budynek jest potrzebne ???

wierzbuska napisała "odrolnieniu nie podlegają jedynie tereny w granicach administracyjnych miast. "

moja działka leży na wsi

PS. te 2 m to nie problem tylko czy to coś da - garaż a gospodarczy to 2 różne budynki
h-kloss jest off-line  
08-01-2013, 14:49  
h-kloss
Początkujący
 
Posty: 5
Domyślnie RE: Budowa dudynku gospodarczego

Witam ponownie

Dzisiaj udałem sie do starostwa aby złożyć dokumenty niezbędne do budowy mojego drewnianego domku.
Miła Pani w Starostwie, przyjmująca dokumenty stwierdziła, że wszystko jest prawie dobrze, tylko budując 1,5 m od granicy z sąsiadem musiałbym budować " na pozwolenie na budowę" a nie na zgłoszenie. Na zgłoszenie tylko w przypadku 3 m gdy nie ma okien i 4 gdy są okna lub drzwi.

Jak to się ma do "Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - wraz ze zmianami.
(Dz.U. Nr 56, poz. 461 z 2009 r)
§ 12.1 pkt 4
W zabudowie jednorodzinnej dopuszcza się sytuowanie budynku gospodarczego i garażu o długości mniejszej niż 5,5 m i o wysokości mniejszej niż 3 m bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną lub w odległości nie mniejszej niż 1,5 m ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych"

Miła Pani powiedziała mi że ten przepis ma zastosowanie tylko w przypadku budowy "na pozwolenie"

Czy rzeczywiście tak jest ?????????


U mnie byłoby to dość kosztowne.
Oprócz zwykłych kosztów takich jak projekt czy kierownik budowy doszłoby jeszcze odrolnienie gruntu a to jak się dowiadywałem jakieś 4 tys.
h-kloss jest off-line  
25-07-2013, 13:58  
xander119
Użytkownik
 
Posty: 34
Domyślnie RE: Budowa dudynku gospodarczego

witam. może trochę późno ale zawsze. Ja też walczę o zgłoszenie budowy a nie pozwolenie i pani w twoim urzędzie ma całkowitą rację. Zmniejszenie odległości od granicy działki czy też budowanie czegokolwiek na granicy działek-nie ważne czy należą do tego samego właściciela jak w moim przypadku-wymaga pozwolenia na budowę a co za tym idzie koszta kosmonautyczne. Jeśli chcesz budować na zgłoszenie to do 25 m kw obrysu ścian i tylko 3 metry ściana bez okien i 4 metry z otworem.Sąsiad nie ma tu nic do gadania. W twoim przypadku z tego co czytam to i tak nie postawisz na zgłoszenie bo plan zagospodarowania nie przewiduje budynków gospodarczych a co za tym idzie musisz nazwać zgłoszenie budowy garażem na co wymagane jest niestety pozwolenie na budowę. Co do odrolnienia to na budynek gospodarczy nie musisz ale na garaż już tak..co ciekawe przepisy mówią że budynek w ramach istniejącej zabudowy mieszkaniowej może mieć 35 m kw. a wolno stojący tylko 25. Polsza dziwny kraj.,
xander119 jest off-line  
Linki sponsorowane
Odpowiedz

Prawo nieruchomości, lokalowe i budowlane - Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Budowa budyku gospodarczego odpowiedzi: 3
§ Budowa pomieszczenia Gospodarczego odpowiedzi: 2
§ Budowa budynku gospodarczego odpowiedzi: 2
§ Budowa budynku gospodarczego. odpowiedzi: 2
§ Budowa budynku gospodarczego odpowiedzi: 11
§ budowa budynku gospodarczego odpowiedzi: 2


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:20.