Medycyna pracy - umowa konieczna? - Forum Prawne

 


Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo pracy


Odpowiedz
 
24-09-2007, 09:38  
Maeve31
Początkujący
 
Posty: 1
Domyślnie Medycyna pracy - umowa konieczna?

Witam serdecznie,

Mam pytanie - czy pracodawca zobowiązany jest zawrzeć pisemną umowę z ośrodkiem medycyny pracy o świadczenie usług medycznych pracownikom?
Czy też wystarczy że wypisze skierowania pracownikom i pójdą oni z nimi w dowolne miejsce?

Pozdrawiam!
Maeve31 jest off-line  
24-09-2007, 13:11  
gekawk
Przyjaciel forum
 
Posty: 1.276
Domyślnie

ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny prac (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 125 poz. 1317)
odsyłam do lektury art. 12 i 13 w/w ustawy. poniżej zamieszczam treść

Art. 12 ust. 1. Badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników oraz inne świadczenia zdrowotne są wykonywane na podstawie umowy zawartej przez podmiot obowiązany do ich zapewnienia, w myśl art. 5 ust. 2, zwany dalej "zleceniodawcą", z podstawową jednostką służby medycyny pracy, zwaną dalej "zleceniobiorcą".
2. Umowa powinna określać w szczególności:
1) strony umowy oraz osoby objęte świadczeniami z tytułu umowy;
2) zakres opieki zdrowotnej, który w odniesieniu do pracowników powinien obejmować co najmniej te rodzaje świadczeń, do których zapewnienia zleceniodawca jest obowiązany na podstawie Kodeksu pracy, niniejszej ustawy i przepisów wydanych na ich podstawie;
3) warunki i sposób udzielania świadczeń zdrowotnych, a w szczególności: sposób rejestracji osób objętych umową, organizację udzielania świadczeń, tryb przekazywania zaświadczeń lekarskich o zdolności do pracy bądź nauki oraz sposób podania tych informacji do wiadomości zainteresowanych;
4) sposób kontrolowania przez zleceniodawcę wykonywania postanowień umowy;
5) obowiązki zleceniodawcy wobec zleceniobiorcy dotyczące:
a) przekazywania informacji o występowaniu czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych wraz z aktualnymi wynikami badań i pomiarów tych czynników,
b) zapewnienia udziału w komisji bezpieczeństwa i higieny pracy działającej na terenie zakładu pracy,
c) zapewnienia możliwości przeglądu stanowisk pracy w celu dokonania oceny warunków pracy,
d) udostępniania dokumentacji wyników kontroli warunków pracy, w części odnoszącej się do ochrony zdrowia;
6) wysokość należności, sposób jej ustalania, terminy płatności oraz tryb rozliczeń finansowych;
7) dopuszczalność zlecania osobom trzecim przez zleceniobiorcę niektórych obowiązków wynikających z umowy, zgodnie z art. 14;
Cool okres, na który została zawarta umowa, z tym że okres ten nie może być krótszy niż rok;
9) sposób rozwiązywania umowy za wypowiedzeniem i przypadki stanowiące podstawę rozwiązywania umowy ze skutkiem natychmiastowym;
10) tryb rozstrzygania sporów związanych z realizacją i rozliczeniem finansowym umowy, zwłaszcza w przypadku uchybień stwierdzonych w trybie określonym w art. 18 ust. 2 pkt 2.
3. Realizacja zadań służby medycyny pracy, określonych w trybie art. 9 ust. 4, przez osoby, o których mowa w art. 2 ust. 3, następuje na podstawie umowy zawartej ze zleceniodawcą. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.
Art. 13. Zleceniodawca, działając w porozumieniu z przedstawicielami pracowników, ma prawo wyboru podstawowej jednostki służby medycyny pracy.
gekawk jest off-line  
24-09-2007, 15:58  
Nakago
Praktyk w spoczynku
 
Posty: 1.155
Domyślnie

Nie, pracodawca nie ma obowiązku zaiwerać umowy z żadnym lekarzem.
Nakago jest off-line  
24-09-2007, 20:56  
gekawk
Przyjaciel forum
 
Posty: 1.276
Domyślnie

Tak, pracodawca powinien zawrzeć umowę na prowadzenie pracowniczych badań wstępnych, okresowych i kontrolnych z podstawową jednostką służby medycyny pracy.
gekawk jest off-line  
24-09-2007, 22:08  
Nakago
Praktyk w spoczynku
 
Posty: 1.155
Domyślnie

Pracodawca nie działa na podstawie ustawy o służbie medycyny pracy, przepisy prawa pracy nie zobowiązują go do zawarcia takiej umowy.
Nakago jest off-line  
25-09-2007, 08:36  
gekawk
Przyjaciel forum
 
Posty: 1.276
Domyślnie

[cytat:3w0bcssq]
Pracodawca nie działa na podstawie ustawy o służbie medycyny pracy, przepisy prawa pracy nie zobowiązują go do zawarcia takiej umowy.
[/cytat:3w0bcssq]
Kogo w takim razie dotyczą przepisy zawarte w art. 1, art. 4 pkt 2 i 3
, art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 6 ust. 1 pkt 2, art. 9 ust. 1, art. 12, art. 13, art. 22 w/w ustawy?
gekawk jest off-line  
25-09-2007, 10:12  
Janusz M.
Administrator
 
Janusz M. na Forum Prawnym
 
Posty: 33.081
Domyślnie

Prawo pracy nie nakazuje pracodawcy zawierania umów z lekarzem medycyny pracy Zresztą przy "małych" pracodawcach byłoby to absurdem.
Prawo pracy nakazuje kierowanie pracowników na badania profilaktyczne i ponoszenie ich kosztów.(art. 229 kp).
Janusz M. jest off-line  
25-09-2007, 15:31  
gekawk
Przyjaciel forum
 
Posty: 1.276
Domyślnie

ponawiam zatem pytanie do jakich przypadków ma zastosowanie art. 12 ustawy o służbie medycyny pracy

co najmniej 2 osoby mają na podobny pogląd. uściślając to raczej ja mam podobny do nich

cytuję
"Warto wskazać, iż pracodawca, zlecając wykonanie badań wstępnych, jak również okresowych i kontrolnych, zleca ich wykonanie na podstawie umowy zawartej pomiędzy pracodawcą a podstawową jednostką służby medycyny pracy, czyli zakładem opieki zdrowotnej, utworzonym w celu sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi, jednostką organizacyjną zakładów opieki zdrowotnej, wydzieloną w celu realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi, jak również lekarzem wykonującym indywidualną praktykę lekarską, indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską lub wykonującym zawód w formie grupowej praktyki lekarskiej (jednakże lekarze powinni spełniać dodatkowe kwalifikacje, aby móc przeprowadzić badania wstępne, np. powinni posiadać specjalizację w dziedzinie medycyny pracy)."
DOROTA NOSEK radca prawny, Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy

"Z przepisów cytowanej ustawy wynika, że każdy pracodawca jest obowiązany zawrzeć umowę z podstawową jednostką medycyny pracy, w celu sprawowania przez nią profilaktycznej opieki zdrowotnej nad zatrudnionymi pracownikami. Forma takiej umowy ma być zlecenie, gdyż ustawodawca w art. 12 ust. 3 nazywa pracodawcę zleceniodawcą."

Tadeusz Nycz

Oczywiście nie twierdzę że to jest prawda objawiona ale przychylam się do powyższych twierdzeń
gekawk jest off-line  
25-09-2007, 15:53  
Janusz M.
Administrator
 
Janusz M. na Forum Prawnym
 
Posty: 33.081
Domyślnie

Bardzo cenię opinie wydawane przez Pana Nycza, ale ... co innego zawieranie umów o badania profilaktyczne przez duże zakłady pracy, a co innego kierowanie na badania przez pracodawcę zatrudniającego jednego czy dwóch pracowników. O ile wiem, to PIP nie ma danych ilu "małych" przedsiębiorców ma zawarte takowe umowy. Śmiem twierdzić, że 99% nie ma.
Ukarany za to też nie został żaden.
Janusz M. jest off-line  
25-09-2007, 16:01  
gekawk
Przyjaciel forum
 
Posty: 1.276
Domyślnie

Moją (Pana Nycza ) koncepcję możnaby było nazwać skrajnie formalistyczną natomiast Nakago i Janusz M. prezentują koncepcję praktyczną (inaczej zdrowo-rozsądkową)


[cytat:2asgwyd1]
Ukarany za to też nie został żaden.
[/cytat:2asgwyd1]
Racja
gekawk jest off-line  
15-05-2013, 19:26  
KKB.biuro.rachunkowe
Początkujący
 
Posty: 1
Domyślnie RE: Medycyna pracy - umowa konieczna?

Chciałem zabrać głos mimo, że 5 - 6 lat później, ale ... własnie zdaje się że będzie ktoś ukarany za nie zawarcie umowy.
FAKT - firma zatrudnia 3 osoby.
FAKT - "wpadł" pan inspektor z PIP ... (południowa Polska)
FAKT - zapytał dlaczego nie ma zawartej umowy o opiekę zdrowotną i .... prawdopodobnie (ponieważ czekam na raport) zostanie to "pociągnięte do odpowiedzialności.

będę wiedział wszystko za 3 - 5 dni --- dam znać.

Generalnie temat jest prosty "mali" przedsiębiorcy - zatrudniający 1 - 3 pracowników .... na cholerę im taka umowa --- mają ważne badania Pracownicy --- wszystko w temacie.

Pozdrawiam

KKB
KKB.biuro.rachunkowe jest off-line  
Linki sponsorowane
Odpowiedz

Prawo pracy - Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ medycyna pracy odpowiedzi: 3
§ Medycyna pracy odpowiedzi: 1
§ Medycyna Pracy odpowiedzi: 1
§ Medycyna Pracy odpowiedzi: 1
§ Medycyna pracy nie wyraża zgody na powrót do pracy odpowiedzi: 2
§ Ciąża a medycyna pracy odpowiedzi: 1


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:47.