Przejęcie pracownikow przez innego pracodawcę. - Forum Prawne

 


Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo pracy


Odpowiedz
 
30-10-2011, 02:23  
Użytkownik
Gość
Domyślnie Przejęcie pracownikow przez innego pracodawcę.Zaistniała następująca sytuacja:

Na podstawie umowy między zarządami, z zakładu ARKO w Nowej Rudzie do zakładu OZP w Orzeszu ma zostać przeniesiona maszyna przetwórcza wraz z jej dotychczasową obsługą (pracownikami ARKO). Miasta będące siedzibami obu zakładów dzieli odległość około 25 kilometrów, co wkrótce może skutkować koniecznością dojazdu pracowników do nowego miejsca zainstalowania maszyny. Ze względu na trudności komunikacyjne nie wszyscy obsługujący dotąd maszynę pracownicy chcą przystać na propozycję zmiany miejsca pracy.

Bez wcześniejszych w tym względzie rozmów, sekretarka zarządu zakładu ARKO przedstawiła pracownikom załączone tutaj pismo (zmieniłem nazwy zakładów i miejscowości) żądając aby potwierdzili oni podpisem, że otrzymali tego rodzaju informację. Zgłaszana przez pracowników chęć gruntownego zapoznania się z treścią pisma przed ewentualnym złożeniem pod nim podpisu, została przez sekretarkę zarządu odebrana z wyraźną niechęcią i natarczywym naleganiem o jego jak najszybsze podpisanie. Dopiero w efekcie oporu i usilnych nalegań pracowników, kolejnego dnia została im udostępniona kopia pisma okrojona z dotychczas widniejących na nim pieczęci oraz pełnego nagłówka, z jednoczesnym wyznaczeniem terminu złożenia podpisu przed upływem trzech dni.

W związku z powyżej przedstawioną sytuacją mam kilka pytań i bardzo proszę osoby zorientowane w tej tematyce o próbę odpowiedzi na nie.

1.
Czy możliwe i dopuszczalne jest "przejęcie części zakładu" (urządzenia) wraz z pracownikami (obsługą urządzenia) na podstawie umowy między dwoma zakładami?

2.
Czy potwierdzenie podpisem przyjęcia do wiadomości planów zarządu będzie równoznaczne ze zgodą pracownika na zmianę dotychczasowego miejsca pracy?

3.
Czy na mocy umowy zawartej między zarządami zakładów (bez udziału pracownika), może dojść do zmiany jego dotychczasowego pracodawcy i miejsca pracy?

4.
Czy w związku z widocznym w treści informacji niechlujstwem ("przejście części zakładu", "przejęcie części zakładu"), zwłaszcza wobec sytuacji jedynie fizycznej zmiany miejsca zainstalowania maszyny przetwórczej - można uznać, że jego treść pozostaje w zgodzie z obowiązującymi przepisami i została sformułowana przez osobę posiadającą odpowiednie ku temu kwalifikacje?

5.
Czy możemy mieć tutaj do czynienia z działaniem zarządu mającym na celu zaprzeczenie (wyeliminowanie) sytuacji w której w przypadku braku zgody pracowników na przeniesienie (przejęcie) wraz z obsługiwanym urządzeniem, zarząd winien zwolnić tych pracowników z dotychczasowego zakładu w związku z likwidacją stanowiska pracy, wypłacając im jednocześnie należną w tej sytuacji trzymiesięczną odprawę?

Bardzo proszę o wszelkie istotne uwagi i komentarze w tej sprawie.
 
Linki sponsorowane

Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:39.