PILNE!!!! zwolnienie w okresie ochronnym przed emeryturą - Forum Prawne

 


Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo pracy

Prawo pracy - aktualne tematy:


Zamknięty temat
 
31-10-2011, 12:01  
magda27701
Początkujący
 
Posty: 18
Domyślnie PILNE!!!! zwolnienie w okresie ochronnym przed emeryturą

Moja mama właśnie została zwolniona z pracy mimo, że ma ukończone 56 lat i obowiązuje ją ochrona przed zwolnieniem.
Umowa o pracę obowiązywała do 2017 roku. Uzasadnieniem zwolnienia jest likwidacja stanowiska pracy i oszczędność kosztów.
Czy mieli prawo?
w PIPie powiedzieli że jest to ewidentne naruszenie paragrafu 39
Jeśli nie, to o jakie roszczenia mama może ubiegać się w Sądzie Pracy?
Przywrócenie do pracy nie wchodzi w grę z wiadomych powodów.
Chodzi o realną sumę, żeby nie wystrzelić z "kosmosu".
Czy przeliczenie, ile zarobiłaby do emerytury i to jako roszczenie jest sensowne?
Wiem że ten temat poruszany był już niejednokrotnie na forum, ale proszę o pomoc w określeniu roszczenia.

Bardzo proszę o pilną odpowiedź, bo ma tylko 7 dni na odwołanie do Sądu a wypowiedzenie dostała w piątek!!!!!
magda27701 jest off-line  
01-11-2011, 09:58  
Radek1975
Stały bywalec
 
Radek1975 na Forum Prawnym
 
Posty: 1.139
Domyślnie RE: PILNE!!!! zwolnienie w okresie ochronnym przed emeryturą

Wylicz pozostałą kwotę zarobków do końca umowy.Sąd Pracy zleci i tak biegłemu wyliczenie.
Radek1975 jest off-line  
01-11-2011, 10:12  
polan123
Początkujący
 
Posty: 1
Domyślnie RE: PILNE!!!! zwolnienie w okresie ochronnym przed emeryturą

Witam, mam 57 lat oraz 36 lat i 8 m-cy pracy. Dostałam od pracodawcy rozwiązanie umowy o pracę zawartej na czas nie określony z zachowaniem 3 miesięcznego wypowiedzenia. Przyczyną wypowiedzenia jest art. 30 §1 pkt. 2 kodeksu pracy zmiany organizacyjne - likwidacja stanowiska pracy. Moje pytania - czy to jest zgodne z przepisami, czy obejmuje mnie okres ochronny. Proszę o szybką odpowiedź, gdyż pismo wręczono mi 28.10.2011r. i mam tylko 7 dni na odwołanie. Dziękuję
polan123 jest off-line  
01-11-2011, 10:30  
Radek1975
Stały bywalec
 
Radek1975 na Forum Prawnym
 
Posty: 1.139
Domyślnie RE: PILNE!!!! zwolnienie w okresie ochronnym przed emeryturą

Wypowiedzenie pracy w okresie ochronnym

Czy można wypowiedzieć umowę o pracę pracownikowi w okresie ochronnym?

Nie, pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego (nabycia prawa do emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych), jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku (art. 39 k.p.).

Okres ochronny dla osób będących przed emeryturą wydłużono z 2 do 4 lat od 1 czerwca 2004 r. Stosownej nowelizacji kodeksu pracy dokonała nowa ustawa z 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz.U. Nr 120, poz. 1252). Powołany przepis w obowiązującym obecnie brzmieniu dotyczy przede wszystkim pracowników na 4 lata przed osiągnięciem wieku emerytalnego, określonego w ustawie z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS (j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 ze zm.). Wiek ten (tzw. powszechny wiek emerytalny) wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, zatem ochronie podlegają kobiety w wieku 56–60 lat oraz mężczyźni w wieku 61–65 lat.

Podkreślić należy, że pracownik jest chroniony na podstawie powołanego przepisu art. 39 k.p. wyłącznie przed wypowiedzeniem umowy o pracę (w rozumieniu – złożenia przez pracodawcę oświadczenia woli o wypowiedzeniu). Takie uregulowanie oznacza, że czteroletnia ochrona przedemerytalna obejmuje wypowiedzenie umowy o pracę, a nie jej rozwiązanie. Otóż jeżeli wypowiedzenie umowy o pracę zostanie złożone przed objęciem pracownika okresem ochronnym, natomiast sam skutek – powodujący jej faktyczne rozwiązanie – wypadnie już w tym okresie, to mimo wszystko umowa ulegnie rozwiązaniu.

Na uwagę zasługuje jeszcze jedna kwestia. Określone w art. 39 k.p. zasady wydłużonej ochrony przedemerytalnej nie mają zastosowania do tych pracowników w wymaganym wieku, którzy – według przepisów obowiązujących od 1 czerwca 2004 r. – znaleźliby się w okresie ochronnym, natomiast otrzymali wypowiedzenia przed tą datą.
PRZYKŁAD
Pracownica w wieku 57 lat otrzymała wypowiedzenie 31 maja 2004 r. Rozwiązanie umowy na czas nieokreślony nastąpi 31 sierpnia br.

W tym przypadku pracownica nie podlega ochronie przed wypowiedzeniem, ponieważ zostało ono dokonane pod rządami przepisów poprzednio obowiązujących, zgodnie z którymi okres ochronny dla pracowników w wieku przedemerytalnym wynosił 2 lata.

Inaczej byłoby w sytuacji, gdyby pracownica otrzymała wypowiedzenie po 1 czerwca 2004 r., tj. już po wejściu w życie znowelizowanego art. 39 k.p., wydłużającego okres ochronny z 2 do 4 lat. W takim przypadku pracownicy przysługiwałoby odwołanie do rejonowego sądu pracy.

4 lata przed osiągnięciem wieku emerytalnego ochronie podlegają również pracownicy zatrudnieni w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (dotyczy to m.in. nauczycieli). Wiek ten – określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz.U. Nr 8, poz. 43) – wynosi zasadniczo 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn. Zatem w tym przypadku ochronie podlegają kobiety w wieku 51–55 lat oraz mężczyźni w wieku 56–60 lat.

Jeżeli pracownik, którego wiek emerytalny wynika z powołanego rozporządzenia, zdecyduje się pracować do osiągnięcia tzw. powszechnego wieku emerytalnego, nie będzie ponownie podlegał czteroletniej ochronie z art. 39 k.p. przed 60 – kobiet i 65 – mężczyzn rokiem życia. Inaczej osoby takie podlegałyby de facto ochronie przez 8 lat.
Z kolei w przypadku emerytury kolejowej dla pracowników urodzonych przed 1 stycznia 1949 r. wiek emerytalny wynosi 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn (zob. art. 40 ustawy o emeryturach i rentach z FUS). Ochronie – na mocy art. 39 k.p. – podlegają zatem w tym przypadku kobiety w wieku 51–55 lat oraz mężczyźni w wieku 56–60 lat.
Czteroletni okres ochronny określony w art. 39 k.p. nie obejmuje osób uprawnionych do tzw. wcześniejszych emerytur. Zatem przed wypowiedzeniem umowy o pracę nie są chronieni pracownicy 4 lata przed osiągnięciem wieku uprawniającego do przejścia na emeryturę na podstawie art. 29 ustawy o emeryturach i rentach z FUS.

Dzieje się tak, ponieważ wiek ten – 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn – nie jest wiekiem emerytalnym. Powołany przepis dotyczy:
kobiet – po osiągnięciu wieku co najmniej 55 lat z co najmniej 30-letnim okresem składkowym i nieskładkowym albo 20-letnim okresem składkowym i nieskładkowym, które zostały uznane za całkowicie niezdolne do pracy,
mężczyzn – po osiągnięciu wieku co najmniej 60 lat, jeżeli mają co najmniej 25-letni okres składkowy i nieskładkowy oraz zostali uznani za całkowicie niezdolnych do pracy.
Wydłużona ochrona przedemerytalna obejmuje m.in. pracowników 4 lata przed osiągnięciem tzw. powszechnego wieku emerytalnego, tj. kobiety w wieku 56–60 lat oraz mężczyzn w wieku 61–65 lat.
Ochrona z art. 39 k.p. obejmuje także pracowników uprawnionych do wcześniejszego wieku emerytalnego.
Nie obejmuje natomiast osób uprawnionych do tzw. wcześniejszych emerytur na podstawie art. 29 ustawy o emeryturach i rentach z FUS.
Joanna Nowicka
Autorka jest radcą prawnym
PODSTAWA PRAWNA
art. 39 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.).
Radek1975 jest off-line  
01-11-2011, 10:51  
magda27701
Początkujący
 
Posty: 18
Domyślnie RE: PILNE!!!! zwolnienie w okresie ochronnym przed emeryturą

Bardzo dziękuję za obszerne odpowiedzi. W takim razie bez skrupułów wyliczymy pozostałe zarobki do końca trwania umowy jako roszczenie.

Pozdrawiam serdecznie.

Magda
magda27701 jest off-line  
01-11-2011, 11:12  
Radek1975
Stały bywalec
 
Radek1975 na Forum Prawnym
 
Posty: 1.139
Domyślnie RE: PILNE!!!! zwolnienie w okresie ochronnym przed emeryturą

I prawidłowo trzymam kciuki .
Radek1975 jest off-line  
01-11-2011, 11:17  
fakuś
Stały bywalec
 
Posty: 623
Domyślnie RE: PILNE!!!! zwolnienie w okresie ochronnym przed emeryturą

Cytat:
Napisał/a magda27701
W takim razie bez skrupułów wyliczymy pozostałe zarobki do końca trwania umowy jako roszczenie.
Ja przyczepię się do tak zbudowanego zdania.
Co to jest "pozostałe zarobki"?
Co oznacza "do końca trwania umowy"?

Wyliczyć możesz wysokość "utraconego wynagrodzenia w związku z niezgodnym z prawem rozwiązaniem umowy o pracę".
Poza tym, tak wyliczone "wynagrodzenie" będzie hipotetyczne, bo nie uwzględniać będzie np. podwyżek

No ale, ... czepiam się szczegółów
Niemniej przez takie "szczegóły" pozew może zostać oddalony
fakuś jest off-line  
01-11-2011, 11:22  
Radek1975
Stały bywalec
 
Radek1975 na Forum Prawnym
 
Posty: 1.139
Domyślnie RE: PILNE!!!! zwolnienie w okresie ochronnym przed emeryturą

Myśl była potoczna. Powód nie musi być prawnikiem i nie musi znać języka prawniczego.
Sąd ocenia stronę merytoryczną.
Radek1975 jest off-line  
01-11-2011, 13:26  
magda27701
Początkujący
 
Posty: 18
Domyślnie RE: PILNE!!!! zwolnienie w okresie ochronnym przed emeryturą

Dziękuję Radek1975. To prawda nie jestem prawnikiem. Oczywiste jest, że tak wyliczone odszkodowanie jest hipotetyczne, ale jednocześnie realne i uczciwe z mojej strony.
Będzie problem z właściwą terminologią. Mało czasu zeby skorzystac z porad prawnika. Bezpłatnych porad. Ale jakoś trzeba to jakoś merytorycznie uzasadnić. ech.. mam nadzieję że dam radę.. niby sprawa oczywista ale jednak treść musi mieć sens.
magda27701 jest off-line  
01-11-2011, 13:31  
gmarcing
Stały bywalec
 
Posty: 2.603
Domyślnie RE: PILNE!!!! zwolnienie w okresie ochronnym przed emeryturą

Tak jak napisał Radek1975, nie trzeba posługiwać się terminologią prawniczą, podawać żadnych przepisów, artykułów itp. Sędzia też człowiek i doskonale sobie zdaje sprawę z tego, iż pracownik nie jest prawnikiem. Tak więc nie ma czym się przejmować.
gmarcing jest off-line  
Linki sponsorowane
Zamknięty temat

Prawo pracy - Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ degradacja w okresie ochronnym odpowiedzi: 0
§ Pozorna likwidacja działalności, a zwolnienie pracownika w okresie ochronnym odpowiedzi: 4
§ zwolnienie w okresie ochronnym odpowiedzi: 5
§ zwolnienie grupowe tuż przed emeryturą odpowiedzi: 0
§ zwolnienie z pracy przed emeryturą odpowiedzi: 1


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:47.