Wcześniejsza emerytura-warunki szczególne. - Forum Prawne

 

Wcześniejsza emerytura-warunki szczególne.

Witam, Prosiłbym szanownych forumowiczów o radę w następującej sprawie. Mój Tata, ur. 17.10.1949 r. ubiega się o wcześniejszą emeryturę i złożył w ZUS wniosek o jej przyznanie. Ma wymagany okres składkowy i nieskładkowy i wymagane ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo pracy

Prawo pracy - aktualne tematy:

  • § Umowa zlecenie
    witam obecnie jestem na stażu, po stażu który kończy mi się w grudniu zaproponowano mi umowę zlecenie na dwa...
  • § Rozwiazanie umowy o prace za w...
    Zgodnie z art. 30 § 1 ust. 2 Kodeksu Pracy oraz z postanowieniami umowy zawartej w dniu 20.01.2014r. §4 pkt.2,...
  • § Praca w dwóch miejscach w rama...
    Witam, mam pytanie dotyczące pracy na rzecz jednego pracodawcy w dwóch miejscach. Umowa określa jako miejsce pracy...

Odpowiedz
 
03-10-2009, 14:25  
fortyseven47
Początkujący
 
Posty: 1
Domyślnie Wcześniejsza emerytura-warunki szczególne.

Witam,

Prosiłbym szanownych forumowiczów o radę w następującej sprawie. Mój Tata, ur. 17.10.1949 r. ubiega się o wcześniejszą emeryturę i złożył w ZUS wniosek o jej przyznanie. Ma wymagany okres składkowy i nieskładkowy i wymagane 15 lat pracy w warunkach szczególnych. Okres ten jest udokumentowany świadectwami pracy.
ZUS wydał jednak decyzję odmowną, uzasadniając ją:
1. Pozostawaniem w zatrudnieniu na dzień złożenia wniosku i
2. Brakiem wymaganego okresu pracy – 15 lat – w warunkach szczególnych.

Pierwszy warunek nie budzi moich wątpliwości. Zastrzeżenia mam jednak do punktu drugiego. Każde z trzech świadectw pracy w warunkach szczególnych zostało przez ZUS zakwestionowane:
• Pierwsze z powodu jego nieprawidłowego wystawienia – w świadectwie jest wyszczególniony tylko i wyłącznie wykaz, dział i pozycja z zarządzenia resortowego nr 55 Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – brak jest natomiast wyszczególnienia tego samego stanowiska w Rozporządzeniu RM z 7 lutego 1983, które to jednak stanowisko tam figuruje w Wykazie A, dziale XIV, poz. 1. Uważam, że sąd nie będzie miał co do tego wątpliwości. Zwróciłem się już z prośbą do zakładu pracy, który posiada dokumenty pracowników o poprawne wystawienie świadectwa pracy z uwzględnieniem Rozporządzenia.
• Drugie z powodu jego wystawienia przez Ministerstwo Gospodarki na podstawie danych archiwalnych – po zlikwidowanych zakładach pracy. Co prawda zaświadczenie może, zgodnie z powyższym Rozporządzeniem RM, wystawić jedynie pracodawca, ale wydaje się to być luką prawną, związaną z sytuacją, która umknęła ustawodawcy, a która wiąże się właśnie z likwidacją przedsiębiorstw państwowych. Likwidacja jednak nie może przecież negatywnie wpływać na prawa pracowników do świadczeń i w związku z tym również liczę na przychylność sądu. Ministerstwo nie jest następcą prawnym zakładu, ale przechowuje w swoim archiwum dokumenty pracowników, a w związku z tym, że Minister był organem założycielskim zakładu pracy, to po likwidacji tegoż zakładu Ministerstwo wydaje się być podmiotem właściwym do wystawienia takiego świadectwa.
!!! Trzecie, co budzi moje największe wątpliwości, wystawione przez Zakłady Blachownia S.A. w Kędzierzynie Koźlu zostało zakwestionowane z powodu, cytuję, „(…) świadectwo wystawione jest nieprawidłowo – wykazany rodzaj prac – bieżące konserwacje na instalacjach produkcyjnych nie jest zgodny z Rozporządzeniem RM z dnia 07-02-1983 r. oraz wykazane stanowisko pracy – mechanik aparatury przemysłowej nie jest zgodne z przepisem resortowym, na który powołano się w w/w świadectwie.”.
W świadectwie wyszczególniono pracę zgodnie z Rozporządzeniem jako Wykaz A, dział XIV, poz. 25 – „Bieżąca konserwacja agregatów i urządzeń oraz prace budowlano-montażowe i budowlano-remontowe na oddziałach będących w ruchu, w których jako podstawowe wykonywane są prace wymienione w wykazie.”.
W związku z porównaniem pracy wyszczególnionej w świadectwie i w zacytowanej pozycji nr 25 nie jestem w stanie zrozumieć dlaczego ZUS się z zapisem ze świadectwa nie zgodził – czy wynika to wyłącznie z rozumienia literalnego – zapis nie jest DOKŁADNIE taki sam jak w Rozporządzeniu? Czy w związku z tym powinienem się zwrócić do zakładu pracy o ponowne wystawienie świadectwa i jego poprawienie tak, by zgadzało się z Rozporządzeniem? Czy może sąd sam w postępowaniu dowodowym uzna taki zapis świadectwa, jaki figuruje w posiadanym przeze mnie dotychczas świadectwie?
Nie byłem w stanie mimo drobiazgowych poszukiwań znaleźć w Internecie zarządzenia resortowego nr 7 Ministra Przemysłu Chemicznego i Lekkiego z dn. 7 lipca 1987 r. (Dz. Urz. MPChiL Nr 4, poz. 87 z 1987-już nie obowiązuje), gdzie stanowisko pracy znajduje się zgodnie ze świadectwem w Wykazie A, dział XIV, poz. 25 – wykaz stanowi załącznik nr 1 do w/w zarządzenia MPCHiL. Z tego powodu nie jestem w stanie odnieść się do twierdzenia ZUS-u, że stanowisko pracy się z tym zarządzeniem nie zgadza.
Moje pytanie brzmi: czy to, że zarządzenie zostało uchylone ma jakieś znaczenie? Czy ktoś z Państwa dysponuje formą elektroniczną powyższego zarządzenia i jest w stanie mi to zarządzenie udostępnić? Czy sąd w takim wypadku w toku postępowania może zwrócić się do zakładu pracy o potwierdzenie tego, że pracownik pracował w warunkach szczególnych/szczególnym charakterze?

Czy Państwa zdaniem odwołanie od decyzji ZUS-u ma szanse na powodzenie? Czy w oparciu o przedstawiony wyżej stan faktyczny nasuwają się Państwu jakieś sugestie co do tego czy konieczne są jakieś szczególne elementy odwołania, powołanie się inne jeszcze okoliczności. Czy warto zwrócić na coś jeszcze uwagę?

Pozdrawiam.
fortyseven47 jest off-line  
Linki sponsorowane
Odpowiedz

Prawo pracy - Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ wcześniejsza emerytura -Facet 55 lat ,40 lat pracy i 16 w warunkach szczególnych - Trybunał Konstytucyjny 23 października 2007 r. orzekł o niezgodności z Konstytucją RP przepisu art. 29 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z...
§ wcześniejsza emerytura - warunki specjalne - W decyzji ZUS uwzględnił przejście na emeryturę w wieku 60 lat z tytuł pracy w szczególnych warunkach. Czy oprócz przejścia 5 lat wcześniej na...
§ wcześniejsza emerytura - Witam, Kobieta lat 56, 34 lata pracy. Czy mam szanse przejść na emeryturę??
§ Wcześniejsza emerytura. - Witam. Moja mama jest już 5 rok na wcześniejszej emeryturze. Czy teraz (w listopadzie), gdy skończy 60 lat, będzie mogła przejść na emeryturę...
§ Praca w warunkach szczególnych - wcześniejsza emerytur - Pracownik ma już przepracowane w "warunkach szczególnych" - kat.B wymaganą ilość lat i może przejść na emeryturę po ukończeniu 55 roku życia . Mam...
§ wcześniejsza emerytura - warunki szkodliwe - Urodziłem się w sierpniu 1949 roku. Mam 30 lat stażu pracy, w tym 16 lat w warunkach szczególnych (na stanowisku – wykaz A dział XIV poz. 12 i 24) ....


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:05.