Mandacik - odsetki, przedawnienie, egzekucja - Forum Prawne

 

Mandacik - odsetki, przedawnienie, egzekucja

Kierowca bez mandatu jest jak prawnik bez paragrafu, którym może się podeprzeć. Pryjmując mandat karny w wys. 100 złotych za niezastosowanie się do znaku zakazu skrętu zostałem poinformowany o konieczności zapłaty w ciągu 7 dni ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Prawo karne > Prawo wykroczeń

Prawo wykroczeń - aktualne tematy:


 
26-03-2010, 09:36  
totuus
Użytkownik
 
Posty: 146
Domyślnie Mandat - odsetki, przedawnienie, egzekucja

Kierowca bez mandatu jest jak prawnik bez paragrafu, którym może się podeprzeć.

Pryjmując mandat karny w wys. 100 złotych za niezastosowanie się do znaku zakazu skrętu zostałem poinformowany o konieczności zapłaty w ciągu 7 dni na konto Urzędu Wojewódzkiego.

Pytanie.

Czy od mandatów karnych i innych grzywien biegną odsetki karne, ustawowe - jeśli tak to od kiedy?

Kiedy przedawnia się mandat?

Jak przebiega egzekucja mandatu, jakie są jej koszty?

Nie ukrywam że mam zdanie na temat przedawnienia i odsetek - przedawnia się po 3 latach od przyjęcia, odsetki nie są naliczne, ale może ktoś ma na ten temat inne zdanie

Pozostaje kwestia egzekucji i kosztów egzekucyjnych. Czy mogą sobie tę stówkę potrącić z nadpłaty podatku. Nie chce mi się chodzić do kasy urzędu ani płacić za przelew w swoim banku. Jeśli więc o mandacie zapomnę to co się moze stać dalej i w jak długim czasie, oraz ile to może kosztować ?
Czy np. za rok dowiem się że zostało dokonane potrącenie wymagalnej kwoty 100 złotych z nadpłaty podatku, czy może zostanę wezwany do zapłaty dodatkowo kolejnej stówki kosztów komorniczych ?
A może wpadną mi przez okno antyterroryści, albo zakują mnie w dyby i wystawią na rynku miejskim i będę tak stał do nastepnego sylwestra aż rozstawią scenę do kolejnego koncertu Dody ?
totuus jest off-line  
26-03-2010, 10:53  
Dombel
Przyjaciel forum
 
Posty: 536
Domyślnie RE: Mandacik - odsetki, przedawnienie, egzekucja

Faktycznie orzeczona kara nie podlega egzekucji po upływie 3 lat od uprawomocnienia (pokwitowania odbioru mandatu) art. 45 § 3 Kodeksu wykroczeń.
Odsetki ustawowe (wysokość jak dla odsetek podatkowych) liczą się od dnia następnego upływowi terminu płatności. Egzekucja grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego następuje w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. (art. 100 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia) Organem egzekucyjnym w wypadku nałożenia mandatu karnego przez Policję jest naczelnik urzędu skarbowego.

Generalnie co do zasady najczęściej najpierw wysyłane jest wezwanie do zapłaty mandatu + kosztów manipulacyjnych, egzekucja z nadpłaty podatku jest następnym krokiem. Później podejmowane są kolejne kroki typu zajęcie konta lub wynagrodzenia.
Dombel jest off-line  
27-03-2010, 08:16  
totuus
Użytkownik
 
Posty: 146
Domyślnie RE: Mandacik - odsetki, przedawnienie, egzekucja

No właśnie, pozostaje kwestia terminu i odsetek jednak w tym wypadku niejasna.
Bardzo uprzejmy zomoblue, reperujacy budżet Urzędu Wojewódzkiego przed końcem kwartału, wręczając mandat poinformował, że termin zapłaty wynosi co prawda 7 dni ale odsetki od mandatu nie biegną, on tylko informuje o terminie bo musi.
Dodam, że na samym blankiecie mandatu nie ma wyznaczonego terminu zapłaty jest tylko deklaracja że zgadzam się zapłacić w wyznaczonym terminie. Gdzie ten termin został wyznaczony, bo chyba na "gębę" smerfa?

Więc jak to jest z tymi odsetkami od mandatów za wykroczenia w ruchu drogowym ?
Są naliczane czy nie są naliczane ? Może są naliczane dopiero po doręczeniu pisemnego wezwania do zapłaty z wyznaczonym na piśmie terminem ?
totuus jest off-line  
29-03-2010, 07:07  
Dombel
Przyjaciel forum
 
Posty: 536
Domyślnie RE: Mandacik - odsetki, przedawnienie, egzekucja

Termin został wyznaczony na mandacie karnym, Nad podpisem sprawcy widnieje data przyjęcia mandatu. Od tego dnia, zgodnie z przepisami ogólnymi dotyczącymi terminów w postępowaniu czy to o wykroczenia, czy karnym lub cywilnym, biegnie 7 dniowy termin (termin zapłaty może być określony jako data lub ilość dni od wystawienia, lub otrzymania dokumentu). W związku z tym, gdy przykładowo otrzymasz mandat w dniu 1.04. to termin jego zapłaty upływa 7.04 (za moment zapłaty uznaje się ogólnie datę wpływu pieniędzy na konto wierzyciela). Stąd odsetki liczone są od dnia 8.04 do momentu zapłaty.
Odsetki od mandatów są naliczane i raczej nie zwlekałbym do doręczenia pisemnego wezwania do zapłaty, gdyż wraz z nim, możesz zostać obciążony kosztami dotychczas poniesionymi w celu egzekucji wierzytelności.
Dombel jest off-line  
05-04-2010, 09:06  
totuus
Użytkownik
 
Posty: 146
Domyślnie RE: Mandacik - odsetki, przedawnienie, egzekucja

Termin moze i jest wyznaczony, ale na samym mandacie nie ma powiadomienia jaki ten termin jest. Dlaczego więc policjant poinformował że odsetki nie są naliczane ? Pytałem innych "sprawców" i potwierdzili, że odsetki od mandatów nie są naliczane. No więc jak to jest ?
totuus jest off-line  
05-04-2010, 09:42  
totuus
Użytkownik
 
Posty: 146
Domyślnie RE: Mandacik - odsetki, przedawnienie, egzekucja

"USTAWA z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. (Dz. U. z dnia 29 września 2001 r.)
Art. 98. § 1. W postępowaniu mandatowym można nakładać grzywnę w drodze mandatu karnego:
2) kredytowanego, wydawanego ukaranemu za potwierdzeniem odbioru,
.
§ 3. Mandat karny, o którym mowa w § 1 pkt 2, powinien zawierać pouczenie o obowiązku uiszczenia grzywny w terminie 7 dni od daty przyjęcia mandatu oraz o skutkach nieuiszczenia grzywny w tym terminie. Staje się on prawomocny z chwilą pokwitowania jego odbioru przez ukaranego."

Na odwrotnej stronie mandatu znajduje się pouczenie mówiące że ściąganie grzywny następuje w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 100 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia) oraz że grzywna nałozona mandatem kredytowym powinna być uiszczona w terminie 7 dni od daty wystawienia zgodnie z art. 98 par. 5 Kodeksu postepowania w sprawach o wykroczenia).

No i teraz przytoczę brzmienie tego art. 98 § 5.
"Mandat karny, o którym mowa w § 1 pkt 3, powinien wskazywać, gdzie w terminie 7 dni od daty jego wystawienia ukarany może uiścić grzywnę, oraz informować o skutkach jej nieuiszczenia w tym terminie. Staje się on prawomocny z chwilą uiszczenia grzywny we wskazanym miejscu i terminie."

Na blankiecie mandatu nie widze pouczenia jakie są skutki niezachowania terminu 7 dni. Mogę jedynie domniemywać że następuje ściagnięcie mandatu w trybie administracyjnym, ale żadnej informacji na temat ewentualnych odsetek za zwłokę tam nie napisano.
Mam też wątpliwości co do prawidłowego wskazania miejsca uiszczenia - jest w pouczeniu wzmianka że w razie uiszczenia na poczcie lub banku uiszczający ponosi koszty manipulacyjne, adres Urzedu Wojewódzkiego i jego konto podane są na blankiecie przelewu. Brak jest wskazania miejsca kasy Urzędu Wojewódzkiego wskazanego w blankiecie przelewu.

Odnosze wrażenie że z jakiegoś powodu, niedpopełniono obowiązków informacyjnych w mandacie umożliwiających naliczanie odsetek karnych - o ile takie odsetki karne od grzywien nakładanych mandatami kredytowymi za wykroczenia w ruchu drogowym w ogóle mogą być naliczane ?? Mam tę wątpliwość, bo wydaje się "dziwne" stworzenie prawnej możliwości naliczania kary od nałożonej kary.
totuus jest off-line  
05-04-2010, 09:59  
destructor
Zbanowany
 
Posty: 25.126
Domyślnie RE: Mandacik - odsetki, przedawnienie, egzekucja

Super sobie to przetłumaczyłeś, tak jak ci pasuje. Zwróć teraz uwagę na pogrubienia:
Cytat:
Art. 98. § 1. W postępowaniu mandatowym można nakładać grzywnę w drodze mandatu karnego:
1) wydawanego ukaranemu po uiszczeniu grzywny bezpośrednio funkcjonariuszowi, który ją nałożył,
2) kredytowanego, wydawanego ukaranemu za potwierdzeniem odbioru,
3) zaocznego.
§ 2. (40) Mandatem karnym, o którym mowa w § 1 pkt 1, może być nałożona grzywna jedynie wobec osoby czasowo przebywającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub niemającej stałego miejsca zamieszkania albo pobytu. Mandat taki staje się prawomocny z chwilą uiszczenia grzywny funkcjonariuszowi, który ją nałożył.
§ 3. (41) Mandatem karnym, o którym mowa w § 1 pkt 2, może być nałożona grzywna jedynie wobec osoby innej niż wymieniona w § 2. Mandat powinien zawierać pouczenie o obowiązku uiszczenia grzywny w terminie 7 dni od daty przyjęcia mandatu oraz o skutkach nieuiszczenia grzywny w terminie. Staje się on prawomocny z chwilą pokwitowania jego odbioru przez ukaranego.
§ 4. Mandatem karnym zaocznym można nałożyć grzywnę w razie stwierdzenia wykroczenia, którego sprawcy nie zastano na miejscu jego popełnienia, gdy nie zachodzi wątpliwość co do osoby tego sprawcy; mandat taki pozostawia się wówczas w takim miejscu, aby sprawca mógł go niezwłocznie odebrać.
§ 5. Mandat karny, o którym mowa w § 1 pkt 3, powinien wskazywać, gdzie w terminie 7 dni od daty jego wystawienia ukarany może uiścić grzywnę, oraz informować o skutkach jej nieuiszczenia w tym terminie. Staje się on prawomocny z chwilą uiszczenia grzywny we wskazanym miejscu i terminie.
destructor jest off-line  
05-04-2010, 16:44  
totuus
Użytkownik
 
Posty: 146
Domyślnie RE: Mandacik - odsetki, przedawnienie, egzekucja

Mandat dostałem kredytowany oczywiście, nie zaoczny i o takim mandacie napisałem - Art. 98. § 1 2) i § 3 . Paragraf 5 zawiera te same wymogi informacyjne co paragraf 3 dla mandatu kredytowanego. Kolega jest fanem "wykładni literalnej" i niczego innego się nie potrafi czepić ? Akapity czytać warto w kontekście całej wypowiedzi
Obowiązek informacyjny dotyczący terminu, miejsca uiszczenia i skutków niedotrzymania terminu jest wymagany dla każdego mandatu. Moim zdaniem nie został dopełniony w blankiecie mandatu - nie opisano skutków niezachowania 7 terminu uiszczenia madatu, można sie tylko domyslać z pouczenia, że skutkiem będzie egzekucja w trybie administracyjnym - pouczono że mandat jej podlega. Ale to jest sprawa drugorzędna dla pytania o naliczanie odsetek.

Niczego sobie nie wytłumaczyłem. Uczony kolega swoim powyższym wpisem też niczego nie wytłumaczył.

Powinienem na początku zadać pytanie czy od grzywien karnych w postępowaniu mandatowym nakładana jest jeszcze kara w postaci odsetek karnych ? Jeśli są nakładane odsetki karne, to w jakiej wysokości i z jakiej podstawy prawnej ?
totuus jest off-line  
05-04-2010, 22:21  
destructor
Zbanowany
 
Posty: 25.126
Domyślnie RE: Mandacik - odsetki, przedawnienie, egzekucja

Proszę wskaż mi gdzie w par.3 jest mowa o miejscu uiszczenia mandatu, bo ja nie widzę i bzdury piszesz, czytaj przepisy a nie wymyślaj swoich. Jeśli by były te same wymogi to by z pewnością nie było potrzeby tworzenia dwóch paragrafów z identyczną treścią.

Ale podpowiem ci że stosowne pouczenie znajduje się na odcinku C mandatu na odwrocie, również dotyczące egzekucji mandatów karnych.
destructor jest off-line  
05-04-2010, 23:31  
totuus
Użytkownik
 
Posty: 146
Domyślnie RE: Mandacik - odsetki, przedawnienie, egzekucja

Tylko róznica niewpisania miejsca odebrania mandatu przeszkadza ci w zrozumieniu problemu, który poruszyłem ?? Wyjasniłem przecież, że pomyliłem paragraf 5 z paragrafem 3 co nie odpowiada w żaden sposób na moje pytanie:
"§ 3. (41) Mandatem karnym, o którym mowa w § 1 pkt 2 (mandat kredytowany), może być nałożona grzywna jedynie wobec osoby innej niż wymieniona w § 2. Mandat powinien zawierać pouczenie o obowiązku uiszczenia grzywny w terminie 7 dni od daty przyjęcia mandatu oraz o skutkach nie uiszczenia grzywny w terminie."

Na odwrocie odcinka C mandatu w pouczeniu nie wpisano ani słowa o możliwości naliczania odsetek karnych w konsekwencji nie uiszczenia grzywny w terminie.
Problemem nie jest brak pouczenia, tylko brak w pouczeniu słowa na temat naliczania odsetek karnych za nie uiszczenie mandatu w terminie.

Dlatego spytałem czy od grzywien nakładanych mandatami za wykroczenia naliczane są dodatkowo odsetki karne - czyli faktycznie raz wymierzona kara pieniężna jest powiększana o odsetki. Jeśli tak jest, to proszę o podanie podstawy prawnej i wysokości odsetek za zwłokę w uiszczeniu mandatu.

Być może wynika to z przepisów o postepowaniu egzekucyjnym w administracji powołanych w art. 100 ? Co nie wynika z treści pouczenia, które zawiera tylko informację, że "ściąganie grzywny następuje w drodze przepisów o postepowaniu egzekucyjnym w administracji".
totuus jest off-line  
Linki sponsorowane
Odpowiedz

Prawo wykroczeń - Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ przedawnienie alimentów i ewentualne odsetki - Witam. Od jakiegoś czasu nurtuje mnie temat moich nieotrzymaywanych alimentów. Sprawa wygląda tak : mam 32 lata i jestem mężatką, z tym że pochodze...
§ Lichwiarskie odsetki i egzekucja - pomozcie - Czy mozna podwazyc umowe leasingu ktorej lichwiarskie odsetki spowodowaly moje i mojej zony ktora poreczyla weksel, dzisiejsze zadluzenie wobec banku...
§ Kredyt i odsetki - problem z bankiem - odsetki liczono 2 lat - Witam, Pojawił mi się dzisiaj całkiem niemiły problem. W maju 2005 roku wziąłem malutkie raty (400 zł) na zakup sprzętu do komputera. Podzieliłem...
§ Mandacik za prędkość... - Dostałem mandat 100 złoty, przekroczyłem prędkość o 27 km. Zastanawiam się teraz czy zapłacić go. W sumie uczę się, nie pracuję, więc normalnie nie...
§ ZUS tytuł wykonawczy,egzekucja,przedawnienie - Witam mam parę pytań w dosyć skomplikowanej sprawie: 1.Czy wystawienie samego tytułu wykonawczego za składki ZUS jest czynnością egzezkucyjną w...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:08.