definicja straży miejskiej -- ? - Forum Prawne

 


Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Prawo karne > Prawo wykroczeń


Odpowiedz
 
16-02-2007, 02:13  
lajkonik
Początkujący
 
Posty: 14
Domyślnie definicja straży miejskiej -- ?

Czy strażnik miejski jest w myśl prawa (KW) "organem państwowym" lub "instytucją"?

Bo jeśli by nie był to art. 65 KW w połączeniu z art. 35 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych, miałby istotnie inne znaczenie od tego, które jest oczywiste.

(nie wiem, czy czegoś nie pomieszałem, bo od paru dni dopiero arkana prawa zgłębiam)

Z góry dziękuję za chęć odpowiedzi.
lajkonik jest off-line  
17-02-2007, 08:42  
Adam33
Moderator w spoczynku
 
Adam33 na Forum Prawnym
 
Posty: 170
Domyślnie

Oczywiście, że jest.
Adam33 jest off-line  
18-02-2007, 19:08  
lajkonik
Początkujący
 
Posty: 14
Domyślnie

Oczywiście wierzę i dziękuję za odpowiedź
Czy mógłby Pan jednak uzasadnić lub wskazać źródło tego stanu rzeczy? Wdzięczny byłbym.
lajkonik jest off-line  
19-02-2007, 19:27  
Adam33
Moderator w spoczynku
 
Adam33 na Forum Prawnym
 
Posty: 170
Domyślnie

[lex:39u5h79o]USTAWA
z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o strażach gminnych.
Art. 35. W ustawie z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz. U. Nr 12, poz. 114, z 1981 r.z póź.zm.) w art. 65:
a) w § 1 po wyrazach "organ państwowy" dodaje się wyrazy "oraz straż gminną (miejską)",
b) w § 2 po wyrazach "organowi państwowemu" dodaje się wyrazy "oraz straży gminnej (miejskiej)".[/lex:39u5h79o]
Adam33 jest off-line  
19-02-2007, 20:15  
lajkonik
Początkujący
 
Posty: 14
Domyślnie

Miałem na myśli źródło stanu rzeczy tego, że strażnik miejski jest organem państwowym lub instytucją upoważnioną z mocy ustawy do legitymowania, czy mógłby Pan takowe wskazać?

Pytam o to dlatego, gdyż -- wedle mnie laika -- jeśli strażnik miejski nie jest żadnym z dwóch powyższych tworów, to art. 65 nie miałby zastosowania w tym przypadku
lajkonik jest off-line  
19-02-2007, 20:37  
Adam33
Moderator w spoczynku
 
Adam33 na Forum Prawnym
 
Posty: 170
Domyślnie

Przecież w art.65 kw była zmiana i dodano strażnika miejskiego aby było napisane wprost. Poza tym strażnik miejski z mocy ustawy ma prawo legitymowania osób. Jak go okłamiesz, co do swoich danych to sąd bardziej obrazowo wytłumaczy Ci to.
Adam33 jest off-line  
19-02-2007, 21:14  
lajkonik
Początkujący
 
Posty: 14
Domyślnie

Okej, weźmy więc ten paragraf pierwszy art. 65 KW ze zmianą wniesioną przez art. 35 ustawy o strażach gminnych:

[lex:2auz2h76]Art. 65.
§ 1. Kto umyślnie wprowadza w błąd organ państwowy oraz straż gminną (miejską) lub instytucję upoważnioną z mocy ustawy do legitymowania:
1) co do tożsamości własnej lub innej osoby,
2) co do swego obywatelstwa, zawodu, miejsca zatrudnienia lub zamieszkania,
podlega karze grzywny.[/lex:2auz2h76]

Wg mnie wynika z powyższego, że artykuł ten ma zastosowanie (z zasad rachunku zdań logiki matematycznej), jeśli strażnik gminny jest organem państwowym lub instytucją upoważnioną z mocy ustawy do legitymowania.

Łatwo to widać, gdy spojrzymy na warunek
[cytat:2auz2h76]organ państwowy oraz straż gminną (miejską) lub instytucję upoważnioną z mocy ustawy do legitymowania[/cytat:2auz2h76]
jako na zdanie logiczne postaci: p i q lub r

Nie wiem czy mój pomysł interpretacji ma zastosowanie dla przepisów prawa, ale nie widzę powodu, dla którego miałby nie mieć.

Zgadzam się oczywiście, iż strażnik miejski jest z mocy ustawy upoważniony do legitymowania.
Ale czy strażnik miejski jest instytucją mającą takie prawo?

(Oczywiście nie roztrząsam tej kwestii bynajmniej z czystej ciekawości ani w celach czysto teoretycznych )
lajkonik jest off-line  
20-02-2007, 17:20  
magnatex
Ekspert
 
magnatex na Forum Prawnym
 
Posty: 7.474
Domyślnie

Zacznijmy może od czegoś prostszego...
Jak człowiek (w tym wypadku strażnik miejski) może być instytucją?
Strażnik miejski jest funkcjonariuszem publicznym.
Natomiast Straż Miejska jako służba jest instytucją.
magnatex jest off-line  
21-02-2007, 13:58  
lajkonik
Początkujący
 
Posty: 14
Domyślnie

Czyli, jak się niestety domyślam (choć bez pewności), wprowadzając w błąd strażnika miejskiego wprowadzam w błąd Straż Miejską?

Czyli wprowadzając w błąd człowieka albo funkcjonariusza publicznego wprowadzam w błąd instytucję, która go zatrudnia? (lub ew. jakiś podobny stosunek, którego nie potrafię nazwać, jest między tym człowiekiem a instytucją)
lajkonik jest off-line  
28-02-2007, 17:15  
Nadszyszkownik
Początkujący
 
Posty: 1
Domyślnie

[cytat:1db0uq1f]Art. 12.
1. Strażnik wykonując zadania, o których mowa w art. 10 i 11, ma prawo do:
1) udzielania pouczeń,
2) legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich tożsamości,
3) ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla
życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia i niezwłocznego doprowadzenia
do najbliższej jednostki Policji,
4) nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone
w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o
wykroczenia,
5) dokonywania czynności wyjaśniających, kierowania wniosków o ukaranie
do sądu, oskarżania przed sądem i wnoszenia środków odwoławczych - w
trybie i zakresie określonymi w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia,
6) usuwania pojazdów i ich unieruchamiania przez blokowanie kół w przypadkach,
zakresie i trybie określonymi w przepisach o ruchu drogowym,
7) wydawania poleceń,
żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i samorządowych,
9) zwracania się, w nagłych przypadkach, o pomoc do jednostek gospodarczych,
prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej oraz
organizacji społecznych jak również do każdej osoby o udzielenie doraźnej
pomocy na zasadach określonych w ustawie o Policji,
10) obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu
zdarzeń w miejscach publicznych.[/cytat:1db0uq1f]

Z ustawy o strażach miejskich.

Przy okazji, uważaj z wprowadzaniem w błąd. Bo możesz przypadkiem wpaść pod Kodeks Karny.
Nadszyszkownik jest off-line  
Linki sponsorowane
Odpowiedz

Prawo wykroczeń - Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ mandat od straży miejskiej odpowiedzi: 3
§ Uprawnienia straży miejskiej odpowiedzi: 15
§ Mandat od Straży Miejskiej odpowiedzi: 4
§ Uprawnienia straży miejskiej odpowiedzi: 7
§ Wezwanie od straży miejskiej odpowiedzi: 11
§ Mandat od straży miejskiej odpowiedzi: 4


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:27.