Forum Prawne

Forum Prawne (http://forumprawne.org/)
-   Prawo wykroczeń (http://forumprawne.org/prawo-wykroczen/)
-   -   Fotoradary - c.d. c.d. (http://forumprawne.org/prawo-wykroczen/444696-fotoradary-c-d-c-d.html)

wachmistrz 04-07-2013 19:49

RE: Fotoradary - c.d. c.d.
 
5 załącznik(ów)
cdn

wachmistrz 04-07-2013 19:53

RE: Fotoradary - c.d. c.d.
 
5 załącznik(ów)
dalej

wachmistrz 04-07-2013 19:54

RE: Fotoradary - c.d. c.d.
 
2 załącznik(ów)
epilog

wachmistrz 05-07-2013 07:48

RE: Fotoradary - c.d. c.d.
 
coś podobnego, jest jakis produkt konstytucyjny w tym raju ?
Stawki mandatów nadają się do kosza - Finanse - WP.PL

kforum 05-07-2013 07:56

RE: Fotoradary - c.d. c.d.
 
Wachmistrzu, od początku powstania "taryfikatora" twierdziłam, że jest on sprzeczny z prawem. Tyle, że mnie "szarej obywatelki" nikt nie słuchał a jedynie wyśmiewał.

wachmistrz 05-07-2013 08:14

RE: Fotoradary - c.d. c.d.
 
Ja uważałem tak samo, jest to owoc doklejania usprawnień do już funkcjonujących całkiem nieźle rozwiązań w myśl zasady, jest dobrze ale zróbmy jeszcze lepiej, co jest bardzo wygodne dla niekompetentnych i nie lubiących się doskonalić urzędników, funkcjonariuszy, decydentów, smutne (po co myśleć jak się tylko otworzy ściągawkę i hyc gotowe rozwiązanie i stwierdzenie, no ja bym zrobił inaczej ale mam związane ręce)
Ale dzieje się coś pozytywnego w temacie, oby tak dalej

Sygn. akt: VI Kz 143/13
POSTANOWIENIE Dnia 24 kwietnia 2013 r.
Sąd Okręgowy w Słupsku w VI Wydziale Karnym Odwoławczym
w składzie:
Przewodniczący SSO Witold Żyluk
Protokolant st.sekr.sądowy Roksana Rzechtalska
przy udziale oskarżyciela publicznego Komendanta Straży Miejskiej w C. – T. R.
po rozpoznaniu w sprawie D. P.obwinionego o wykroczenie z art. 96 § 3 k.w.
zażalenia wniesionego przez oskarżyciela publicznego – Komendanta Straży Miejskiej w C. na postanowienie Sądu Rejonowego w Chojnicach z dnia 3 kwietnia 2013 r., sygn. akt II W 1134/13
w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania na podstawie art. 437 § 1 k.p.k. w zw. z art. 109 § 2 k.p.s.w.
p o s t a n a w i a
utrzymać w mocy zaskarżone postanowienie.

UZASADNIENIE
Zażalenie jest niezasadne. W pełni należy zaakceptować stanowisko Sądu Rejonowego w Chojnicach co do tego, że Komendant Straży Miejskiej w C. nie ma uprawnień do złożenia wniosku o ukaranie D. P. o zarzucony mu czyn z art. 96 § 3 k.w., który miał być ujawniony w trakcie prowadzonych czynności wyjaśniających dotyczących czynu z art. 92 § 1 k.w., popełnionego w dniu 8 stycznia 2013 r. w C., polegającego na niestosowaniu się do znaku drogowego B-2.
Zgodnie z art. 17 § 3 k.p.s.w., straż gminna (miejska), jest uprawniona do złożenia wniosku o ukaranie, gdy w zakresie swego działania w tym w trakcie prowadzonych czynności wyjaśniających ujawniła wykroczenie, zaś zakres tego działania w odniesieniu do kontroli ruchu drogowego określony został w art. 129b Prawa o ruchu drogowym. Rację ma Sąd Rejonowy co do tego, że czyn będący przedmiotem wniosku o ukaranie nie jest wykroczeniem w sytuacji gdy Straż Miejska w C. nie była uprawniona do przeprowadzenia czynności wyjaśniających, dotyczącego wykroczenia stwierdzonego na podstawie zapisu monitoringu miejskiego (k.1). Wykroczenie to bowiem nie należy do kategorii określonych w art. 129b ust. 2 pkt 1 lit. a), ani do kategorii określonych w art. 129b ust. 2 pkt 2 Prawa o ruchu
drogowym oraz nie zostało ujawnione i zarejestrowane przy użyciu urządzenia rejestrującego w rozumieniu art. 2 pkt 59 cyt. ustawy. Polemizując ze stanowiskiem Sądu Rejonowego skarżący stoi na stanowisku, że jego uprawnienie do prowadzenia czynności wyjaśniających dotyczących wykroczenia wskazanego na k. 1 wynika z zarejestrowania go przez urządzenie rejestrujące wchodzące w skład monitoringu miejskiego, a wobec tego należy ono do kategorii określonych w art. 129b ust. 2 pkt 1 lit. b) Prawa o ruchu drogowym. Prawidłowe jest jednak stanowisko Sądu Rejonowego, że kamery monitoringu miejskiego nie są urządzeniami rejestrującymi dokonującymi ujawnienia i zarejestrowania czynu
w rozumieniu art. 129b ust. 2 pkt 1 lit. b) Prawa o ruchu drogowym. Przy tym trafnie Sąd Rejonowy wskazuje, że podstawową cechą urządzenia rejestrującego przeznaczonego do ujawnienia i zarejestrowania czynu jest to, że jego zadziałanie uzależnione jest od zaistnienia zdarzenia, do wykrycia którego takie urządzenie jest skonstruowane. Zatem gdy urządzenia rejestrujące wchodzące w skład monitoringu miejskiego takiej cechy nie mają, to nie mogą, w myśl art. 129b ust. 2 pkt 1 lit. b) Prawa o ruchu drogowym, dokonywać ujawnienia i zarejestrowania czynu. Mogą tylko służyć kontroli ruchu drogowego wykonywanej przez straż gminną (miejską) w takim zakresie w jakim wyznaczony on został[/QUOTE]

kforum 05-07-2013 09:51

RE: Fotoradary - c.d. c.d.
 
W przypadku monitoringu sąd jak najbardziej ma rację. Gdyby chodziło o wykroczenie zarejestrowane przez fotoradar SM jak najbardziej ma prawo kierować wniosek o niewskazanie z art. 96&3 KW. Monitoring nie jest urządzeniem rejestrującym i stąd słuszna decyzja sądu.

wachmistrz 05-07-2013 09:58

RE: Fotoradary - c.d. c.d.
 
Sąd w uzasadnieniu zwrócił też uwage i na to ale nie rozwijał dalej

Zgodnie z art. 17 § 3 k.p.s.w., straż gminna (miejska), jest uprawniona do złożenia wniosku o ukaranie, gdy w zakresie swego działania w tym w trakcie prowadzonych czynności wyjaśniających ujawniła wykroczenie, zaś zakres tego działania w odniesieniu do kontroli ruchu drogowego określony został w art. 129b Prawa o ruchu drogowym.

mazur1920 05-07-2013 19:51

RE: Fotoradary - c.d. c.d.
 
Witam, jestem nowy na forum i mam kilka pytań związanych z moją sprawą. Dnia 14 lutego 2013 r na skrzyżowaniu Fieldorfa z Ostrobramską ,zostałem sfotografowany gdy wjeżdżam na "czerwonym" świetle za linię warunkowego zatrzymania . Problem polega na tym, że w momencie wjazdu na skrzyżowanie światło zmieniło się z zielonego na żółte (mam na to świadka) Światło zmieniło się w czasie wjazdu pod sygnalizator. Dzisiaj rano po dostarczeniu mi wezwania ,stawiłem się w siedzibie SM w celu złożenia wyjaśnień. Strażnik nie chciał słuchać moich wyjaśnień , zaczął się rzucać że owo urządzenie jest nie omylne i że kara mnie nie ominie, więc automatycznie poprosiłem o skierowanie sprawy do sądu grodzkiego . Teraz moje pytanie , jakie mam szanse na sprawiedliwe rozpatrzenie sprawy ?? Dodam że nie jestem jedyną osobą poszkodowaną w taki sposób przez ten fotoradar. Są udokumentowane przypadki zdjęć zrobionych na światłach żółtym i zielonym na tym skrzyżowaniu, oraz gdy się zepsuł i robił zdjęcia wszystkim .

mattyah 05-07-2013 20:04

RE: Fotoradary - c.d. c.d.
 
a ta Fieldorfa i Ostrobramska To gdzie, w Wąchocku, Wrocławiu czy w Pcimu ?


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:36.

Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.3.1 PL2 ©2009, Crawlability, Inc.