Odwołanie Sołtysa - Forum Prawne

 


Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Postępowanie administracyjne > Sądy Administracyjne


Odpowiedz
 
02-06-2009, 22:15  
ziomek122
Początkujący
 
Posty: 4
Domyślnie Odwołanie Sołtysa

Witam,
Na podstawie jakiego kodeksu można oskarżyć sołtysa za działanie na szkodę mieszkańców wsi?
ziomek122 jest off-line  
04-06-2009, 15:33  
brasiliana
Początkujący
 
Posty: 7
Domyślnie RE: Odwołanie Sołtysa

Radzilabym zajrzeć do statusu swojego solectwa, na ktore mozna sie powolać, poniżej przyklad takiego zapisu w solectwie Słopnice

VII. Odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej.

§ 18.

1. Odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej stanowi wyłączną kompetencje Zebrania Wiejskiego.

2. Zwołanie Zebrana Wiejskiego w celu ewentualnego odwołania Sołtysa bądź Rady Sołeckiej "in corpore" albo poszczególnych członków Rady zarządza Wójt

Gminy, ustalając: miejsce, dzień i godzinę zebrania. W zarządzeniu podaje się wnioskodawcę odwołania.

3. O odwołanie mogą występować:

1) Rada Gminy bądź Wójt Gminy,2) mieszkańcy Sołectwa, których wniosek uzyska conajmniej 1/20 uprawnionych do udziału w Zebraniu Wiejskim.

4. Wniosek o odwołanie powinien zawierać uzasadnienie. Wnioskom bez uzasadnienia Wójt Gminy nie nadaje biegu.

Rozpatrywane są wnioski:

1) stawiające zarzuty nie wywiązywania się z obowiązków statutowych,

2) nie respektowania uchwał Zebrania Wiejskiego,

3) wskazujących na dopuszczenie się czynów dyskwalifikujących w opinii społecznej.

5. Odwołanie nie może nastąpić zaocznie, chyba że zainteresowany nie stawi się bez usprawiedliwionych przyczyn.

6. Zebranie Wiejskie obowiązane jest wysłuchać wszystkich wyjaśnień oraz racji zainteresowanego.

7. Odwołanie następuje w trybie głosowania tajnego i bezpośredniego. W tym celu zebranie powołuje "Komisję Odwoławczą", powierzając jej obowiązki przeprowadzenia głosowania odwoławczego. Do trybu pracy "Komisji Odwoławczej" stosuje się odpowiednio zapisy § 17 niniejszego statutu.

8. Sołtys (członek Rady Sołeckiej) może złożyć rezygnacje w toku kadencji z pełnionej funkcji.

9. Złożenie rezygnacji lub inne ważne przyczyny powodujące niemożność sprawowania urzędu przez Sołtysa (członka Rady Sołeckiej) jest równoznaczne z zarządzeniem przez Wójta Gminy wyborów uzupełniających na wymienione funkcje, przy odpowiednim zastosowaniu przepisu § 17 niniejszego statutu.

10. Wójt Gminy wyznacza termin Zebrania Wiejskiego w celu dokonania wyboru nowego Sołtysa w terminie do 1 miesiąca od podjęcia uchwały o odwołaniu Sołtysa
brasiliana jest off-line  
Linki sponsorowane

Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:19.