żądanie dostarczenia dokumentacji lekarskiej - Forum Prawne

 


Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Ubezpieczenia - polisy, ubezpieczyciele


Odpowiedz
 
15-04-2011, 12:48  
jerzmag
Użytkownik
 
Posty: 81
Domyślnie żądanie dostarczenia dokumentacji lekarskiej

Czy towarzystwa ubezpieczeniowe, w przypadku śmierci ubezpieczonego mają prawo żądać od uposażonych dostarczenia dokumentacji lekarskiej:
historii choroby, wypisów ze szpitali dot. ubezpieczonego ? O ile znam prawo, to firmy ubezpieczeniowe podpisując polisę powinny nakłonić ubezpieczającego się do upoważnienia ich do wglądu w dokumentacje lekarską na wypadek śmierci ? , ale może się mylę ? Z góry dziękuje za podpowiedzi.
jerzmag jest off-line  
15-04-2011, 15:25  
krysmay
Stały bywalec
 
krysmay na Forum Prawnym
 
Posty: 4.158
Domyślnie RE: żądanie dostarczenia dokumentacji lekarskiej

W takiej sytuacji, po śmierci pacjenta, obowiązujące przepisy prawa wykluczają co do zasady możliwość udostępnienia osobom bliskim zmarłego dokumentacji medycznej, także wówczas, gdy osobom bliskim wgląd w ową dokumentację jest niezbędny w celu realizacji własnych praw podmiotowych związanych ze śmiercią pacjenta. Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 ze zm.), podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. Natomiast z art. 26 ust. 2 tej ustawy wynika, że po śmierci pacjenta prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia. Zatem osoby bliskie zmarłego pacjenta, jeśli nie posiadają wydanego przez pacjenta za życia upoważnienia, nie uzyskają na podstawie tego przepisu dostępu do jego dokumentacji medycznej. Przyjęte w art. 26 ust. 2 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta rozwiązanie ma niewątpliwie na celu ochronę danych osobowych zmarłego pacjenta, w tym przypadku danych o jego stanie zdrowia. Z art. 18d ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 ze zm.) wynika bowiem, że przez dokumentację medyczną należy rozumieć dane i informacje medyczne, odnoszące się do stanu zdrowia pacjenta lub udzielonych mu w zakładzie opieki
zdrowotnej świadczeń zdrowotnych.
Regulacja zawarta w art. 26 ust. 2 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta rodzi jednak komplikacje w sytuacji, gdy osoby bliskie zmarłego pacjenta zamierzają dochodzić od zakładu opieki zdrowotnej przysługujących im z mocy obowiązującego prawa roszczeń (np. z tytułu błędów lekarskich), tj. roszczeń o zwrot kosztów leczenia i pogrzebu, rentę, jednorazowe odszkodowanie oraz zadośćuczynienie za krzywdę z powodu śmierci osoby bliskiej (art. 446 k.c). W tym przypadku najbliżsi członkowie rodziny zmarłego realizują własne uprawnienia, a nie uprawnienia będące przedmiotem sukcesji po zmarłym. Treść art. 446 k.c. wprowadza bowiem wyjątek od zasady, że roszczenia odszkodowawcze przysługują wyłącznie osobom bezpośrednio poszkodowanym, a więc tym, przeciwko którym został skierowany czyn niedozwolony. Powstanie tych roszczeń jest możliwe tylko wówczas, gdy dochodzi do śmierci poszkodowanego na skutek doznanego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia. Okazuje się jednak, że realizacja tych roszczeń ze względów dowodowych może napotkać istotne przeszkody. Problemu w tym zakresie nie rozwiązuje treść art. 26 ust. 3 pkt 3 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, który przewiduje, że podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną sądom w związku z prowadzonym postępowaniem. Należy zwrócić uwagę na to, że przepisy prawa procesowego już na etapie kierowania pozwu do sądu nakładają na powoda określone obowiązki. Przede wszystkim pozew powinien czynić zadość warunkom pisma procesowego (art. 187 § 1 k.p.c.), powinien więc zawierać osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności (art. 126 § 1 pkt 3 k.p.c.). W związku z tym to na wnoszącym pozew ciąży obowiązek wskazania dowodów potwierdzających przytoczone okoliczności. Ustawa zakłada więc w tym zakresie, że już w momencie wnoszenia pozwu powód dysponuje przynajmniej ogólną wiedzą na temat faktów mających znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, stanowiących poparcie przytoczonych przez niego okoliczności.
info.ubezpieczenia.pl
krysmay jest off-line  
15-04-2011, 15:45  
jerzmag
Użytkownik
 
Posty: 81
Domyślnie RE: żądanie dostarczenia dokumentacji lekarskiej

Serdecznie dziękuje krysmay, jak zwykle niezawoda /y/.
jerzmag jest off-line  
15-04-2011, 18:39  
goldprofesor
Początkujący
 
Posty: 6
Domyślnie RE: żądanie dostarczenia dokumentacji lekarskiej

ok jet
goldprofesor jest off-line  
Linki sponsorowane

Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:00.