zwolnienie z pracy- kto płaci? - Forum Prawne

 


Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Ubezpieczenia - polisy, ubezpieczyciele


Odpowiedz
 
23-04-2009, 13:45  
tomassino
Początkujący
 
Posty: 9
Domyślnie zwolnienie z pracy- kto płaci?

Witam
Kilka dni temu miałem wypadek drogowy, w wyniku którego doznałem uszczerbku na zdrowiu. Dostałem zwolnienie z pracy na 1,5 miesiąca. Zwolnienie dostarczyłem mojemu pracodawcy.
Problem dotyczy tego, że za kilka dni skończyła mi się umowa, której pracodawca nie przedłużył.
zwolnienie od 14.04.09 do 29.05.09, umowa o oracę skończyła się 19,04.09.
Mam pytanie kto zapłaci mi za pozostały okres zwolnienia?
Czy pracodawca ma obowiązek zgłoszenia tego zwolnienia do ZUS, czy muszę to zrobić we własnym zakrasie?
Pozdrawiam
tomassino jest off-line  
24-04-2009, 08:06  
magas07
Użytkownik
 
Posty: 124
Domyślnie RE: zwolnienie z pracy- kto płaci?

Witam
Zasiłek chorobowy przysługuje, gdy niezdolność do pracy powstanie po ustaniu zatrudnienia (ubezpieczenia chorobowego). Jednak wówczas warunkiem otrzymania zasiłku jest powstanie tej niezdolności do pracy nie później niż w ciągu 14 dni od ustania zatrudnienia i trwanie tej niezdolności bez przerwy co najmniej 30 dni z oddziału ZUS właściwego według swojego miejsca zamieszkania.
Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego za okres po ustaniu zatrudnienia nie może być wyższa od kwoty 100 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłaszanego dla celów emerytalnych. Kwota ta jest ustalana miesięcznie na okres trzech miesięcy, poczynając od trzeciego miesiąca kalendarzowego każdego kwartału.
Za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego (po rozwiązaniu umowy) zasiłek chorobowy nie przysługuje osobie, która:
• ma ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy (zasada ta nie ma zastosowania do osób niezdolnych do pracy uprawnionych do renty wypłacanej na podstawie przepisów prawa cywilnego, np. renty wyrównawczej, renty socjalnej),
• jest uprawniona do zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
• nie nabyła prawa do zasiłku chorobowego w czasie trwania ubezpieczenia z powodu nieprzepracowania wymaganego okresu (w przypadku pracowników 30 dni).
Prawo do zasiłku chorobowego nie przysługuje za okres niezdolności do pracy przypadającej po ustaniu stosunku pracy (powstałej zarówno w czasie jego trwania, jak i po ustaniu), również gdy po ustaniu ubezpieczenia kontynuowana jest lub została podjęta działalność zarobkowa stanowiąca tytuł do objęcia tej osoby ubezpieczeniem chorobowym. Zasiłek chorobowy nie przysługuje także w przypadku, gdy podjęta działalność, mimo że nie stanowi tytułu do objęcia ubezpieczeniem chorobowym, zapewnia prawo do świadczeń za okres niezdolności do pracy z powodu choroby.
Z powyższego wynika, że zasiłku chorobowego po ustaniu stosunku pracy nie otrzyma m.in. osoba, która wykonuje pozarolniczą działalność, inne zatrudnienie, podjęła działalność zarobkową uprawniającą do uposażenia, nabyła prawo do stypendium sportowego.
Zasiłek chorobowy nie przysługuje także za okres niezdolności do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli ubezpieczenie to ustało po wyczerpaniu prawa do zasiłku.
Podstawa prawna
• Art. 7, 13, 46 i 62 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 31, poz. 267 z późn. zm.).
Proszę wyjaśnić czy był to wypadek przy pracy? Czy może był to wypadek w w drodze z domu do pracy, lub z pracy do domu? A jeżeli tak, to czy sporządzona została dokumentacja powypadkowa?
Jeśli złożył Pan dokument ZLA pracodawcy, to pracodawca powinien wysłać do ZUS. Wyjaśniam,że zwolnienia lekarskie wystawione przez lekarza co do zasady wystawiane są w 3 egz. Przerwszy egz. zawsze jest przesyłany do wiadomości ZUS z odpowiednim nr statystycznym choroby i kodem.
pozdrawiam
magas07 jest off-line  
24-04-2009, 08:26  
Janusz M.
Administrator
 
Janusz M. na Forum Prawnym
 
Posty: 33.089
Domyślnie RE: zwolnienie z pracy- kto płaci?

Ten dział forum nie zajmuje się zwolnieniami lekarskimi.
Ponadto temat zdublowany.
Janusz M. jest off-line  
24-04-2009, 08:49  
Adesko
Stały bywalec
 
Adesko na Forum Prawnym
 
Posty: 520
Domyślnie RE: zwolnienie z pracy- kto płaci?

Płatność zasiłku po wygaśnięciu umowy powinien przejąć na siebie ZUS. Poza tym jeśli wypadek był wypadkiem w pracy ma Pan prawo do jednorazowego odszkodowania z ZUS.

Dodatkowo, jeśli nie był Pan sprawcą wypadku można rozważyć wystąpienie z roszczeniem do ubezpieczyciela osoby która spowodowała wypadek.
Adesko jest off-line  
Linki sponsorowane

Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:26.