Weksel in blanco i deklaracja wekslowa w umowie zlecenie - Forum Prawne

 


Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo cywilne > Umowy zlecenia i o dzieło


Odpowiedz
 
29-01-2011, 20:51  
aadam8
Początkujący
 
Posty: 10
Domyślnie Weksel in blanco i deklaracja wekslowa w umowie zlecenie

Proszę o pomoc. Oto zapis z umowu zlecenie
"par. 9. Strony zgodnie postanawiają, iż formą zabezpieczenia prawidłowości i rzetelności wykonywania przedmiotowej umowy, a w szczególności prawidłowości rozliczenia przekazanych bezpośrednio Spe. ds. Windykacji środków pieniężnych, stanowiących spłatę zadłużenia jest weksel własny in blanco złożony przez . Negocjatora Terenowego-Windykatora wraz z deklaracją wekslową".
Proszę o pomoc czy taki zapis z umowie zlecenie jest korzystny dla mnie. Umowa nie została jeszcze podpisana więc mogę negocjować niektóre jej zapisy. Jeżeli jest to dla mnie niekorzystne do jestem w stanie odrzucić umowę. Chyba, że zleceniodawca będzie w stanie pójść na ustępstwa w treści niektórych zapisów. Czy deklarację sporządzam ja w całości i czy mogę wpisać dowolną kwotę np. 1000 zł
aadam8 jest off-line  
29-01-2011, 21:29  
aadam8
Początkujący
 
Posty: 10
Domyślnie RE: Weksel in blanco i deklaracja wekslowa w umowie zlecenie

Poniżej znajdują się wzory dokumentów do podpisania, które otrzymałem od przyszłego zleceniodawcy.
Pytanie jak wyżej.

WEKSEL WŁASNY


………………………………………… dnia ……………………………… r. Na ………………………………………… ……………….
Zapłacę ………………………………………… . za ten ………………………………………… ………… weksel własny na zlecenie ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………
sumę ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ……………
Płatny ………………………………………… ………………….


………………………………………… …………………..
Czytelny podpis oraz seria i numer dowodu osobistego.DEKLARACJA WEKSLOWA
……………………….., dnia ...........................

Ja niżej podpisany ……………………………….………… ……………….. zamieszkały/a w …………………..……………………… ………………………………………, legitymujący się dowodem osobistym seria…….nr …………………, zwany dalej wystawcą weksla
Oświadczam co następuje:

Na zabezpieczenie prawidłowego wykonania umowy zlecenia nr ……………… z dnia ……………………......... składam weksel własny in blancoz klauzulą „bez protestu” z mojego wystawienia wraz z niniejszą deklaracją wekslową na rzecz Jana Kowalskiego , prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Kancelarie Prawne” Jan Kowalski z siedzibą w Koluszki przy ul. Łatwej 10, zwanego dalej Remitentem.
W razie nie wywiązania się przeze mnie z obowiązków nałożonych umową zlecenia nr …………………… z dnia …………………….., to jest nie przekazania informacji o wpłatach pobranych od dłużników w trakcie prowadzenia czynności windykacji terenowej lub przywłaszczenia środków pieniężnych, przekazanych przez dłużników w toku czynności windykacyjnych, Jan Kowalski ma prawo wypełnić składany wekselna sumę równą podwójnej wysokości przywłaszczonej kwotyoraz koszty dodatkowych opłat fiskalnych, opatrzyć weksel datą płatności i uzupełnić go o inne klauzule zgodnie z niniejszą deklaracją, zawiadamiając mnie listem poleconym pod niżej wskazany adres. Zawiadomienie powinno być wysłane w takim terminie, abym mógł je otrzymać na 7 dni przed dniem zapłaty.
Zobowiązuję się do poinformowania Remitentao każdej zmianie mojego adresu.
W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy zlecenia Remitent obowiązany jest do zwrotu weksla z upływem roku od daty rozwiązania lub wygaśnięcia umowy, dla której weksel wraz z niniejszą deklaracją jest zabezpieczeniem.
W sprawach nieuregulowanych co do weksla stosuje się przepisy Prawa wekslowego, w sprawach dotyczących niniejszej umowy stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa Wekslowego.


.................................................. .........................
.................................................. .........................
.................................................. .........................
(Nazwa, adres i czytelny podpis Wystawcy weksla)
aadam8 jest off-line  
29-01-2011, 23:05  
Flicka
Stały bywalec
 
Posty: 3.385
Domyślnie RE: Weksel in blanco i deklaracja wekslowa w umowie zlecenie

Nie będę się powtarzała, bo sytuacja powtarza się ciągle i ciągle i ciągle...

Kilka błędów:
1. weksel jest na zlecenie, to błąd
2. weksel nie ma podanego remitenta
3. weksel nie ma daty wystawienia
4. to remitent ma ci wystawić deklarację wekslową, a nie ty jemu. Deklaracja jest potrzebna tobie do obrony, a nie jemu do dochodzenia roszczenia

Poczytaj:
weksel - Bezpieczny weksel in blanco | Remitent.pl - blog o wekslach
Flicka jest off-line  
30-01-2011, 20:24  
aadam8
Początkujący
 
Posty: 10
Domyślnie RE: Weksel in blanco i deklaracja wekslowa w umowie zlecenie

Dziękuję bardzo za tak cenna informację, która otworzyła mi szeroko oczy na proble. Nieuczciwych firm i ludzi jest dzisiaj bardzo dużo i należy być na to wyczulony. Pozdrawiam
aadam8 jest off-line  
30-01-2011, 21:19  
Flicka
Stały bywalec
 
Posty: 3.385
Domyślnie RE: Weksel in blanco i deklaracja wekslowa w umowie zlecenie

Cytat:
Napisał/a aadam8
Nieuczciwych firm i ludzi jest dzisiaj bardzo dużo i należy być na to wyczulony. Pozdrawiam
99% z nich nie ma złych zamiarów, tylko się na tym nie zna.

Ale jak już się taki weksel podpisze, to potem mogą im przyjść do głowy różne pomysły.

Na przykład aby jednak spróbować wyegzekwować za pomocą weksla coś, co normalnie by im się nie udało (brak podstaw), albo spłacić takim wekslem swoje zobowiązania komornikowi i niech dalej egzekwuje (a Ty udowadniaj, że nie jesteś nic winna).

O normalnym zgubieniu weksla (i wypełnieniu go przez "znalazcę" na siebie) już nie wspomnę.

Znajomość praktyki wekslowej jest wśród przedsiębiorców żenująca, coś tam się naczytali i Wielcy Państwo każą sobie podpisywać niemal czyste kartki. Śmiech.
Flicka jest off-line  
Linki sponsorowane

Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:47.