bezrobotny a umowa o dzielo - Forum Prawne

 


Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo cywilne > Umowy zlecenia i o dzieło


Odpowiedz
 
24-03-2011, 10:10  
low
Użytkownik
 
Posty: 35
Domyślnie bezrobotny a umowa o dzielo

Czy osoba zarejestrowana jako osoba bezrobotna, moze zawrzec umowe o dzielo?
low jest off-line  
24-03-2011, 10:45  
Ag_Maz
Moderator globalny
 
Ag_Maz na Forum Prawnym
 
Posty: 33.773
Domyślnie RE: bezrobotny a umowa o dzielo

Źródło: UP Warszawa
Cytat:
Status osoby bezrobotnej może otrzymać osoba, która:

* nie jest zatrudniona, tzn. nie wykonuje pracy na postawie stosunku pracy, stosunku służbowego,
* nie wykonuje innej pracy zarobkowej (nie wykonuje pracy lub nie świadczy usług na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym umowy agencyjnej, umowy o dzieło, umowy zlecenie).
* jest zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy (w przypadku osób niepełnosprawnych w połowie tego wymiaru),
* ukończyła 18 lat i nie uczy się w systemie dziennym,
* nie ukończyła: 60 lat kobieta, 65 lat mężczyzna,
* nie nabyła prawa do emerytury, renty inwalidzkiej, renty socjalnej, renty szkoleniowej lub renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia,
* nie pobiera świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego oraz zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego,
* nie pobiera zasiłku stałego na podstawie przepisów o pomocy społecznej,
* nie jest właścicielem lub posiadaczem samoistnym / zależnym nieruchomości rolnej lub gospodarstwa rolnego o powierzchni powyżej 2 ha przeliczeniowych,
* nie posiada wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
* nie podlega na podstawie odrębnych przepisów obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, z wyjątkiem ubezpieczenia społecznego rolników,
* nie jest tymczasowo aresztowaną lub nie odbywa kary pozbawienia wolności z wyjątkiem kary pozbawienia wolności odbywanej poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego,
* nie uzyskuje miesięcznie (z innego tytułu niż praca) przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę z wyłączeniem przychodów uzyskanych z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,
* nie pobiera po ustaniu zatrudnienia świadczenia szkoleniowego, oraz nie pobiera świadczenia pielęgnacyjnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania,
* wykonuje jako wolontariusz świadczenia odpowiadające świadczeniu pracy jeżeli przedstawi urzędowi pracy porozumienie z korzystającym,
* odbywa praktyki absolwenckie i przedstawi urzędowi pracy umowę o praktykę absolwencką,
* zarejestrowała się we właściwym dla stałego lub czasowego miejsca zameldowania urzędzie pracy.
* nie złożyła wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej i nie posiada wpisu do ewidencji działalności gospodarczej albo po złożeniu wniosku o wpis:
— zgłosiła do ewidencji działalności gospodarczej wniosek o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej i okres zawieszenia jeszcze nie upłynął, (osoby, które zawiesiły działalność gospodarczą do rejestracji mają obowiązek dostarczyć zaświadczenie o okresie zawieszenia działalności gospodarczej)
albo
— nie upłynął jeszcze okres do, określonego we wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, dnia podjęcia działalności gospodarczej, (osoby, które uzyskały wpis do ewidencji działalności gospodarczej do rejestracji mają obowiązek dostarczyć decyzję o uzyskaniu tegoż wpisu, w której wskazany jest termin rozpoczęcia działalności)
* nie uzyskuje miedzy innymi przychodu z działalności gospodarczej.
Ag_Maz jest off-line  
24-03-2011, 12:49  
low
Użytkownik
 
Posty: 35
Domyślnie RE: bezrobotny a umowa o dzielo

dziekuje serdecznie za odpowiedz,wszystko jasne..Nie moze.
low jest off-line  
19-01-2014, 19:03  
kiel.basa
Początkujący
 
Posty: 9
Domyślnie RE: bezrobotny a umowa o dzielo

A jezeli osoba jest zarejestrowana jako bezrobotna, ale nie dostaje zasilku, bo jej nie przysluguje, to tez nie moze zawrzec zadnej umowy ?
kiel.basa jest off-line  
19-01-2014, 19:06  
Kosssz
Praktyk
 
Kosssz na Forum Prawnym
 
Posty: 6.190
Domyślnie RE: bezrobotny a umowa o dzielo

Może, ale wtedy przestaje być osobą bezrobotną i traci status bezrobotnego. Nie można jednocześnie być bezrobotnym i pracować.
Kosssz jest off-line  
19-01-2014, 21:20  
kiel.basa
Początkujący
 
Posty: 9
Domyślnie RE: bezrobotny a umowa o dzielo

Nie jest to dla mnie do konca zrozumiale, bo pod pojeciem pracy raczej sie rozumie umowe o prace lub posiadanie wlasnej dzialalnosci, co sie z kolei wiaze sie z posiadaniem praw do swiadczen zdrowotnych i oplacanym zusem.
Pojedyncze, incydentalne zlecenia trudno nazwac wiec 'pelnowymiarowo' praca, jezeli nie wypelniaja zadnej z tych funkcji.
kiel.basa jest off-line  
19-01-2014, 21:22  
uzasadnienie
Zbanowany
 
Posty: 4.408
Domyślnie RE: bezrobotny a umowa o dzielo

Cytat:
Napisał/a kiel.basa
Pojedyncze, incydentalne zlecenia trudno nazwac wiec 'pelnowymiarowo' praca, jezeli nie wypelniaja zadnej z tych funkcji.
W pełni sie z Tobą zgadzam, ale - niestety - ustawodawca (a w ślad za tym PUP) był innego zdania.
To jest bardzo złe rozwiązanie, działa demoralizująco i utrudnia uczciwym ludziom powrot na prawdziwy rynek pracy. A nieuczciwym? Im nic nie utrudnia.
uzasadnienie jest off-line  
Linki sponsorowane
Odpowiedz

Umowy zlecenia i o dzieło - Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Zarejestrowany jako bezrobotny a umowe zlecenie, umowa o dzielo odpowiedzi: 3
§ umowa o dzielo odpowiedzi: 3
§ umowa o dzielo odpowiedzi: 5
§ okres probny jaka umowa - UMOWA O DZIELO ??? odpowiedzi: 3
§ umowa o dzielo a umowa o prace na czas okreslony- ciaza odpowiedzi: 1
§ Umowa zlecenie a umowa o dzielo jaka roznica odpowiedzi: 2


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:32.