Transfer zasilku dla bezrobotnych - Forum Prawne

 


Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa innych krajów > Systemy prawne innych państw > Wielka Brytania


Zamknięty temat
 
09-02-2009, 18:40  
Eliss
Moderator
 
Eliss na Forum Prawnym
 
Posty: 2.624
Domyślnie Transfer zasilku dla bezrobotnych

Mozesz zrobic transfer tego zasilku do Polski :

1. Musisz zarejstrowac sie w Jobcentre Plus w uk jako osoba poszukujaca pracy Jobseeker’s Allowance.
Jeżeli zatem...
... jesteś obywatelem Polski, ale ostatnio pracowałeś w Wielkiej Brytanii, to wg brytyjskiego prawa określone zostaną :
Twoje prawo do zasiłku,
jego wymiar i czas wypłacania.
Jednocześnie to Wielka Brytania będzie zobowiązana do wypłaty Tobie zasiłku, a także do przesłania go do innego państwa.

Taka osoba nie straci prawa do zasiłku ale będzie go mieć PRZEZ MAKSYMALNIE 3 MIESIĄCE, przy spełnieniu jeszcze dodatkowych warunków:

1. bezrobotny musi być obywatelem Wspólnoty (ewentualnie uchodźcą lub bezpaństwowcem),
2. bezrobotny musi poszukiwać pracy w innym państwie członkowskim,
3. osoba zainteresowana musi być uprawniona do świadczeń z tytułu bezrobocia i być całkowicie bezrobotną,
4. osoba zainteresowana nie może być studentem,
5. osoba bezrobotna musi być zarejestrowana w urzędzie pracy przez minimum 4 tygodnie (urząd może uznaniowo skrócić wskazany okres, zwłaszcza zaś gdy wyjeżdża cała jego rodzina),
6. przed wyjazdem w poszukiwaniu pracy np. do Francji bezrobotny musi złożyć odpowiedni wniosek we właściwym urzędzie pracy i zabrać ze sobą druk E 303,
7. bezrobotny musi poddać się procedurze kontrolnej w drugim państwie członkowskim np. musi wykazywać przed właściwą instytucją, że aktywnie poszukuje pracy, musi stawiać się w takiej instytucji na każde jej wezwanie itd.

Jeśli zgłosisz się do właściwego urzędu w kraju, gdzie szukasz pracy w ciągu wyznaczonego czasu (7 dni ) - masz prawo do zasiłku, nawet za te dni, które spędziłeś w podróży. Jeśli natomiast nie zgłosisz się na czas - zasiłek przysługuje Ci dopiero od dnia zgłoszenia do momentu zakończenia okresu trzech miesięcy. Przedłużenie okresu siedmiu dni na zgłoszenie się, jest możliwe wyłącznie jeśli, pomimo zaplanowania podróży w taki sposób, żeby zdążyć w terminie, napotkasz na jakieś przeszkody, których nie mogłeś przewidzieć lub na które nie miałeś wpływu i dlatego jest spóźniony.

Istotna uwaga!
Jeśli ktoś zamierza w okresie trzech miesięcy poszukiwać pracy w kilku krajach Wspólnoty, a nie w jednym, musi jeszcze przed wyjazdem podać również daty przejazdów do poszczególnych krajów – na tyle dokładnie na ile jest to możliwe. Odpowiednia instytucja kraju, w którym masz prawo do otrzymywania świadczeń z tytułu bezrobotnego powinna następnie wydać zaświadczenie E 303 oddzielnie dla każdego kraju, w którym zamierza się poszukiwać pracy. Pamiętaj, że w kraju poszukiwania pracy będziesz traktowany tak samo jak bezrobotni z tego kraju i będziesz musiał przestrzegać tych samych zasad co oni.

Warto pamiętać !!!
W punkcie 5 zaświadczenia E 303 - wyszczególniono sytuacje, w których kraj poszukiwania pracy wstrzyma wypłatę świadczeń dla bezrobotnego jako osoby poszukującej pracy. Stwierdza się tam również, że wypłaty nie zostaną ponownie uruchomione dopóki kraj, z którego przyjechał zainteresowany, nie wyda na to zgody.
Jest to konsekwencja faktu, że przez cały okres trzech miesięcy, aby zachować prawo do zasiłku – zainteresowany będzie także oceniany przez pryzmat prawa kraju, z którego przyjechał.

FORMALNOŚCI - KROK PO KROKU - w małym skrócie...

W związku z podjęciem decyzji w sprawie wyjazdu z Polski lub innego kraju, (w którym nabyłeś prawo do świadczeń) w celu poszukiwania zatrudnienia, w którymś z krajów członkowskich powinieneś:

1. zgłosić zamiar wyjazdu w „ swoim „ powiatowym urzędzie pracy ( w Twoimi przypadku jest to instytucja w uk) i złożyć wniosek z odpowiednim- miesięcznym, wyprzedzeniem o wydanie odpowiedniego formularza:
a) E-301 – zaświadczenie dotyczące okresów zaliczanych podczas przyznawania zasiłku dla bezrobotnych,
b) E-302 - zaświadczenie dotyczące członków rodziny bezrobotnego, które należy uwzględnić przy naliczaniu świadczeń,
c) E-303 – zaświadczenie dotyczące zachowania prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

2. wiedz, że nie zgłoszenie faktu wyjazdu, może spowodować utratę prawa do zasiłku w Polsce, a tym samym to, że nie będziesz miał prawa do zasiłku w czasie poszukiwania pracy na terenie państw członkowskich,

3. wiedz, że brak odpowiedniego formularza bądź uniemożliwi przyznanie i wypłatę świadczenia bądź zdecydowanie opóźni jego przyznanie,

4. wiedzieć, że przewidziano tylko 7- dniowy termin, na przeniesienie się z jednego do drugiego kraju ( termin ten będzie zachowany jeżeli w 7 dniu zgłosisz się we właściwej instytucji kraju do którego wyjechałeś ); Niedotrzymanie tego terminu spowoduje utratę prawa do zasiłku,

5. zachować trzymiesięczny termin od wyjazdu z kraju w celu poszukiwania pracy, do powrotu do kraju (chyba, że znalazłeś pracę),

6. przed upływem trzech miesięcy zgłosić się w „swoim„ urzędzie pracy, aby można Ci było wznowić wypłatę zasiłku – na okres uzupełniający.
Eliss jest off-line  
Linki sponsorowane

Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:53.