Zasiłek z opieki społecznej - Forum Prawne

 

Zasiłek z opieki społecznej

Witam, jakie kryteria trzeba spełniać aby otrzymać zasiłek opiekuńczy na osobę po 80 roku życia. Jaka jest kwota takiego zasiłku ?...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Zabezpieczenie społeczne - ZUS, pomoc społeczna

Zabezpieczenie społeczne - ZUS, pomoc społeczna - aktualne tematy:

  • § Renta dla osoby niezdolnej cał...
    Witam, szukałem informacji nt. pracy za granicą a renty w Polsce i nigdzie nie znalazłem konkretnej...
  • § znaczny stopień niepełnosprawn...
    proszę o wsparcie. W marcu kończy się mój urlop macierzyński. Jestem na DG. Mąż na bezrobociu. Synek ma ciężką...
  • § Małżeńsywo....?
    Mam pytanie. Mój brat, który ma 20 lat jest z dziewczyną, która ma 17-ście lat. Obecnie jest w ciąży. Mój brat...

 
29-03-2011, 21:00  
m2ciej
Początkujący
 
Posty: 1
Domyślnie Zasiłek z opieki społecznej

Witam, jakie kryteria trzeba spełniać aby otrzymać zasiłek opiekuńczy na osobę po 80 roku życia. Jaka jest kwota takiego zasiłku ?
m2ciej jest off-line  
30-03-2011, 00:25  
krysmay
Stały bywalec
 
krysmay na Forum Prawnym
 
Posty: 4.170
Domyślnie RE: Zasiłek z opieki społecznej

Artykuł 35 - wysokość zasiłku opiekuńczego

Art. 35. 1. Miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku.

2. Do zasiłku opiekuńczego stosuje się odpowiednio przepisy art. 11 ust. 4 oraz art. 12 i 17.

Wysokość miesięcznego zasiłku opiekuńczego wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku, która zostanie szczegółowo omówiona w dalszej części niniejszego opracowania.

Przy ustalaniu prawa do zasiłku opiekuńczego stosuje się ponadto wymienione przepisy obowiązujące przy ustalaniu prawa do zasiłku chorobowego, tj.:

1) Za każdy dzień sprawowania opieki, nie wyłączając dni wolnych od pracy, wypłaca się 1/30 część podstawy wymiaru zasiłku opiekuńczego. W praktyce zdarza się, że pracodawcy nie wypłacają zasiłku opiekuńczego z tytułu sprawowania opieki w niedzielę lub w święta motywując to faktem, że w tych dniach są inni domownicy mogący zapewnić opiekę dziecku (lub choremu członkowi rodziny). Postępowanie takie jest niezgodne z powyższym przepisem (patrz też komentarz do art. 11 ustawy zasiłkowej).

2) Pracownik nie nabywa prawa do zasiłku opiekuńczego, jeżeli w okresie sprawowania opieki zachowuje prawo do wynagrodzenia; dotyczy to wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy oraz wynagrodzenia za czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy, o którym mowa w przepisach szczególnych.

3) Nie przysługuje prawo do zasiłku opiekuńczego za okres sprawowania osobistej opieki przypadającej w czasie urlopu bezpłatnego oraz urlopu wychowawczego. Wspomnijmy, że ubezpieczeni nabywają prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (w tym także do zasiłku opiekuńczego), po zakończeniu urlopu bezpłatnego oraz urlopu wychowawczego.

4) W okresie zasiłkowym (tj. w okresie 60 dni w roku kalendarzowym) nie uwzględnia się okresu, w którym zasiłek nie przysługuje. Na przykład w sytuacji, gdy pracownica sprawująca osobistą opiekę nad chorą matką przez okres 16 dni otrzymała zasiłek opiekuńczy za okres 14 dni, to do okresu 60 dni w roku kalendarzowym wliczy się tylko okres, za który pracownica otrzymała zasiłek opiekuńczy, tj. 14 dni.

5) Ubezpieczony traci prawo do zasiłku opiekuńczego w sytuacji, gdy:
wykorzystuje zwolnienie od pracy dla innych celów niż sprawowanie opieki,

przedstawił sfałszowane zaświadczenie lekarskie.

Przyznawanie i wypłata zasiłku opiekuńczego następuje na podstawie dowodów, które omówiliśmy na str. 57-62 niniejszego opracowania.

Do zasiłku opiekuńczego zastosowanie mają także regulacje wynikające z art. 62 ustawy zasiłkowej. Zgodnie z powołanym przepisem, ubezpieczony jest zobowiązany dostarczyć zaświadczenie lekarskie (ZUS ZLA) płatnikowi zasiłku nie później niż w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania. Niedopełnienie tego obowiązku powoduje obniżenie o 25% wysokości zasiłku za okres od 8 dnia sprawowania opieki do dnia dostarczenia zaświadczenia lekarskiego, chyba że niedostarczenie zaświadczenia nastąpiło z przyczyn niezależnych od ubezpieczonego (np. 7 dzień od daty otrzymania zaświadczenia przypada w niedzielę, w związku z czym zaświadczenie zostało dostarczone w poniedziałek). Dotyczy to przypadków konieczności sprawowania osobistej opieki nad chorym dzieckiem w wieku do ukończenia 14 lat lub innym chorym członkiem rodziny, tj. wówczas, gdy konieczność sprawowania osobistej opieki jest orzeczona zaświadczeniem lekarskim wystawionym na druku ZUS ZLA.
W przypadku gdy zaświadczenie lekarskie zostanie dostarczone po upływie 7 dni od jego otrzymania, zasiłek opiekuńczy ulega obniżeniu o 25% za okres od ósmego dnia orzeczonej niezdolności do pracy z powodu sprawowania osobistej opieki nad chorym, do dnia dostarczenia tego zaświadczenia. Obniżenia tego nie stosuje się, jeżeli niedostarczenie zaświadczenia w terminie nastąpiło z przyczyn niezależnych od ubezpieczonego.

Zasiłek pielęgnacyjny

Pomoc w ramach zasiłku pielęgnacyjnego jest przyznawana w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Osobami uprawnionymi do otrzymywania zasiłku pielęgnacyjnego są:
niepełnoletnie dzieci;
osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym w wieku powyżej 16. roku życia;
osoby, które ukończyły 75 lat.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia, legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.

Zasiłek pielęgnacyjny przyznawany jest na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony.
Kwota zasiłku opiekuńczego to 153 zł miesięcznie.

Zasiłek nie zostanie przyznany jeżeli:
osoba uprawniona przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby (chyba, że co innego wynika z umów z innymi państwami);
osobie uprawnionej przysługuje prawo do dodatku pielęgnacyjnego.

Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny
Osoba ubiegająca się o świadczenie powinna w urzędzie gminy lub miasta albo w ośrodku pomocy społecznej złożyć wniosek. Tam też można pobrać formularz wniosku. Do wniosku dołącza się zaświadczenie o niepełnosprawności.
info:prawo wieszjak.pl
krysmay jest off-line  
Linki sponsorowane
Odpowiedz

Zabezpieczenie społeczne - ZUS, pomoc społeczna - Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ pomoc z opieki społecznej - witam was mam mały problem otoz mieszkam w brukseli od niedawna to ze tu jestem jest wyłaczna wina mojego partnera niestety ostatnio mam problem z...
§ zasiłki z opieki społecznej - Hej, Czy jesli syn ktory utrzymuje sie sam ale nadal mieszka z rodzicami zawsze musi byc uznawany za czlonka gospodarstwa domowego. Matka nie...
§ zasiłek z opieki społecznej - witam.spłacam długi za męża i obecnie jestem na wychowawczym.czy komornik może zabrać mi ten zasiłek? to jest jedyne żródło mojego utrzymania.proszę...
§ zasiłek z opieki społecznej - w 2001 r. urodziłam dziecko. przebywałam na zasiłku macierzyńskim (poł roku),a potem na zasiku dla bezrobotnych (umowę o pracę miałam na czas...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:20.