renta o częściowej niezdolności do pracy - Forum Prawne

 


Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Zabezpieczenie społeczne - ZUS, pomoc społeczna

Zabezpieczenie społeczne - ZUS, pomoc społeczna - aktualne tematy:


Odpowiedz
 
31-01-2012, 18:02  
przemulka77
Stały bywalec
 
Posty: 1.185
Domyślnie RE: renta o częściowej niezdolności do pracy

To znaczy że możesz podjąć zatrudnienie
przemulka77 jest off-line  
02-02-2012, 22:58  
headminer
Użytkownik
 
Posty: 75
Domyślnie RE: renta o częściowej niezdolności do pracy

Nie daj się wpuścić w maliny przez ZUS.Uzasadnienie ,że "jest pan zdolny do pracy" nie wyklucza częściowej niezdolności do pracy. ZUS tak robi nagminnie ,odpowiada ogólnie z art 12 ust 1 o częściowej niezdolności do pracy , co na wniosek złożony z mocy art 12 ust 3 jest odpowiedzią nie na temat.Niuanse mogę Ci wytłumaczyć.Po drugie ,wydaje mi się ,że skoro ZUS rentę przyznał ,to po wniesieniu pozwu na niekorzystną decyzję komisji lekarskiej do sądu ,nie powinien zawiesić świadczenia.
headminer jest off-line  
03-02-2012, 12:10  
marjory
Przyjaciel forum
 
Posty: 2.335
Domyślnie RE: renta o częściowej niezdolności do pracy

Cytat:
Napisał/a headminer
Nie daj się wpuścić w maliny przez ZUS.Uzasadnienie ,że "jest pan zdolny do pracy" nie wyklucza częściowej niezdolności do pracy. ZUS tak robi nagminnie ,odpowiada ogólnie z art 12 ust 1 o częściowej niezdolności do pracy , co na wniosek złożony z mocy art 12 ust 3 jest odpowiedzią nie na temat.Niuanse mogę Ci wytłumaczyć.Po drugie ,wydaje mi się ,że skoro ZUS rentę przyznał ,to po wniesieniu pozwu na niekorzystną decyzję komisji lekarskiej do sądu ,nie powinien zawiesić świadczenia.
Co za bzdury. Po pierwsze to garga napisał "brak niezdolności do pracy".
Po drugie wydaje Ci się źle. Zajrzyj do art. 14 ust. 4 i 5 oraz art. 107 ustawy o emeryturach i rentach z FUS.
Po trzecie garga od decyzji, którą ZUS wyda na podstawie tego orzeczenia, może się odwołać. Tyle w temacie.
marjory jest off-line  
03-02-2012, 12:46  
headminer
Użytkownik
 
Posty: 75
Domyślnie RE: renta o częściowej niezdolności do pracy

Nie ma co się oburzać i chwytać za słówka.Faktem jest ,że autor wątku pisze "brak niezdolności do pracy".Stwierdzenie takie nie wyklucza częściowej niezdolności do pracy.
1.Niezdolną do pracy jest osoba która całkowicie lub częściowo... brzmi art 12 ust 1 ustawy o FUS ,czyli organ rentowy ma do wyboru albo-albo.Jeżeli zwracam się o częściową niezdolność do pracy, to organ rentowy jest zobligowany moim wnioskiem i odpowiedź "brak niezdolności do pracy" jest odpowiedzią nie na temat.Prawidłowo odpowiedź winna brzmieć "(NIE)JEST PAN CZĘŚCIOWO (NIE)ZDOLNY DO PRACY".
2. Należy zwrócić uwagę, że działanie organu rentowego jest ograniczone wnioskiem ubezpieczonego ( porównanie- SN II UKN 429/97 ,I UK 88/0. Lekarze ZUS nie mogą więc wniosku rentowego rozpatrywać nie zgodnie z inną podstawą prawną niż ta , na którą powołuje się ubezpieczony. Pojęcie częściowej niezdolności do pracy jest autonomicznym pojęciem medyczno-prawnym i powiązany jest z konkretnym świadczeniem i odpowiadać musi warunkom ustawowym , wyeksponowanym w art.12 ust 3 ustawy o FUS (por. SN II UK 403/02,II UK 288/04,II UK 156/06, II UK 192/06). Lekarz ZUS nie ma więc ustawowych uprawnień do określania innej (nie) zdolności , niż ta , którą wywołuje wniosek ubezpieczonego.
3.Określenie ogólne w decyzji ZUS , NIE JEST PAN NIEZDOLNY DO PRACY wykracza poza zakres orzeczniczy zawarty we wniosku i jest niedopuszczalnym uproszczeniem. W uzasadnieniach odmownych o częściowej niezdolności do pracy ZUS powołuje się na nieodpowiedni normatyw prawny. Przywołuje tu art. 12 ust 1 ustawy o FUS, który odnosi się tylko do definicji całkowitej niezdolności do pracy. Przy odpowiedzi na częściową niezdolność do pracy , wyklucza zaistnienie częściowej niezdolności do pracy w ogóle . Opinię w tej sprawie zawiera ekspertyza sejmowa nr 168 profesor prawa Pani Urszuli Kaliny - Prasznic z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego (załącznik nr 5), która już na etapie wchodzenia w życie ustawy o FUS, podnosiła tę kwestię. Proszę zwrócić uwagę ,że zarówno przytoczone tu orzecznictwo SN jak i w pozostałych wyrokach, czy sentencjach tychże ,częściowa niezdolność do pracy wywoływana jest zawsze na podstawie art. 12 ust 1 i 3 , lub wręcz z art. 12 ust 3 ustawy o FUS .Nigdy o częściowej niezdolności do pracy nie orzeka się z art. 12 ust 1, jak to czyni ZUS.
Przekładając to na bardziej czytelny przykład to powiem tak: To tak samo jakby uczestniczyć w stłuczce samochodem ,gdzie potłuczono by mi reflektory i pognieciono karoserię, a zgłaszając szkodę firmie ubezpieczeniowej, domagając się odszkodowania za naprawę pojazdu, firma odpowie mi, że odszkodowanie się nie należy, bo jeździć mogę. Na podobnej zasadzie odpowiada ZUS .
4.Szanowny forumowiczu podaj więcej szczegółów o swoim przypadku ,to podpowiem jakie kroki masz przedsięwziąć , bo niewątpliwie sprawa skończy sięrozstrzygnięciem sądowym.Do sądu idzie się po wyrok ,a do rozstrzygnięcia potrzebna jest konkretna kontrargumentacja dokumentów ,na które powołuje się ZUS.Podpowiem jak je uzyskać
headminer jest off-line  
03-02-2012, 13:32  
marjory
Przyjaciel forum
 
Posty: 2.335
Domyślnie RE: renta o częściowej niezdolności do pracy

Cytat:
Napisał/a headminer
...
Nie oburzam się, tylko odpowiadam. Nie przypisuj mi swoich emocji
1. garga o nic się nie zwracał. ZUS na własne życzenie skontrolował wcześniej przyznane orzeczenie o częściowej niezdolności do pracy i jak brzmi wskazuje orzeczenie komisji lekarskiej – NIE STWIERDZIŁ JEJ.
2. Skoro rzucasz nieadekwatnymi wyrokami sądów, to sprawdź odpowiadający tego typu sprawie wyrok SN z 19 kwietnia 2006 r. (II UK 143/05): „Organ rentowy jest uprawniony do inicjowania przeprowadzenia badania przez lekarza orzecznika ZUS w celu ustalenia trwania niezdolności do pracy ubezpieczonego jako niezbędnej przesłanki prawa do renty.”
3. Czy ja wspominałam, że nie było wniosku? Wspominałam. Garga tez o tym pisał na początku.

Garga ma własny rozum i sam oceni, które informacje są dla niego wiarygodne. Jak będzie chciał, to się odwoła do sądu, bo przecież zawsze ma do tego prawo.
A z mojej strony EOT
marjory jest off-line  
03-02-2012, 16:10  
headminer
Użytkownik
 
Posty: 75
Domyślnie RE: renta o częściowej niezdolności do pracy

1. ZUS nie jest takim filantropijnym ciałem ,by sam od siebie inicjował przyznanie renty, więc wniosek musiał być.
2. Przytoczony tu wyrok SN jest może adekwatny do sytuacji, ale sąd opiera się na ocenie przedstawionego mu materiału , a ten niekoniecznie musi być prawdziwy.Proszę przeczytac uważnie o czym sąd decyduje w tej sprawie.Z orzeczeń lekarza ZUS wynika,że pylica nie wywołuje niezdolności do pracy co jest ewidentnym fałszem intelektualnym.
Niezdolność do pracy jest tu oczywista ,wynika ona z ustawy o zawodzie lekarza (ustawa o zawodzie lekarza i lekarza dentysty z 5 grudnia 1996 roku), gdzie Art. 2. 1. brzmi: „Wykonywanie zawodu lekarza polega na udzielaniu przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje, potwierdzone odpowiednimi dokumentami, świadczeń zdrowotnych, w szczególności: badaniu stanu zdrowia, rozpoznawaniu chorób i zapobieganiu im, leczeniu i rehabilitacji chorych, udzielaniu porad lekarskich, a także wydawaniu opinii i orzeczeń lekarskich”.
Choroba zawodowa jest CHOROBĄ , dlatego każdy lekarz musi jej zapobiegać poprzez wydawanie orzeczeń o niezdolności do pracy, gdyby pracownik z uznaną chorobą zawodową chciał powrócić na stanowisko pracy ,gdzie dalej byłby eksponowany na czynnik wywołujący tę chorobę.
Błędną interpretację prawną wniosku rentowego potwierdza postępowaniem Lekarz Orzecznik ZUS ,wysyłając na dodatkowe badania spirometryczne. Powyższe postępowanie jest wadliwe, skoro przeszkodę w zakwalifikowaniu częściowej niezdolności do pracy wskutek choroby zawodowej upatruje w bliżej nieokreślonym, kryterium wielkości ubytku wydolności moich płuc, chociaż - jak to wyżej przedstawiono - prawne uwarunkowania zapobiegania chorobom , nie zawierają takiego ograniczenia. Inaczej mówiąc stopień naruszenia sprawności organizmu (art. 12 ust 1 ustawy o FUS) ,nie ma tu znaczenia, dlatego , że pylica powoduje całkowitą niezdolność do pracy na stanowisku górnika, nieważne, czy to z pełną wydolnością oddechową, czy z nie pełną wydolnością krążeniową, dlatego ,że zapobieganie chorobom nie zależy od stopnia zaawansowania choroby. Nie potrzebne tu są dodatkowe badania , opinie biegłych,czy analiza wyników badań medycznych, Niezdolność do pracy wynika tu z uwarunkowań prawnych zachodzących między sobą. Należy dodać ,że chodzi tu o niezdolność w granicach art. 12 ust 3 ustawy o FUS , bo taki był wniosek rentowy.
Powoływanie sie na ten akurat wyrok SN jest więc trochę nie na miejscu.Z resztą wiele jest podobnych wyroków, gdzie lekarze ZUS wypuszczaja na pole minowe sądy.Jak będzie ochota to podam wiecej takich perełek.
headminer jest off-line  
28-02-2012, 16:34  
garga
Początkujący
 
Posty: 7
Domyślnie RE: renta o częściowej niezdolności do pracy

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 17.12.1998 o emeryturach i rentach z ZUS (Dz.U.z 2009r nr 153, poz.1227 ze zm) ZUS po rozpatrzeniu wniosku odmawia Panu prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy.
Uzasadnienie: Zgodnie z z art 59 ww ustawy renta okresowa przysługuje przez okres wskazany w decyzji organu rentowego.W Pana przypadku renta została przyznana na okres do 31.08.2012(decyzja z dnia 13.09.2011)
Komisja Lekarska ZUS orzeczeniem z dnia 20.01.2012 w oparciu o obowiązujące przepisy ustaliła że nie jest Pan niezdolny do pracy.
Wobec powyższego brak podstaw do wypłaty świadczenia rentowego od dnia 01.02.2012

Dnia 28.02.2012(dzisiaj) Trybunał Konstytucyjny orzekł że ZUS nie może w każdym czasie cofnąć renty, wydaje mi się że w świetle tego wyroku decyzja wydana przez ZUS jest ty bardziej bezpodstawna, ponieważ ZUS cofnął mi świadczenie rentowe w czasie jego trwania.
Odwołuję się od decyzji ZUS do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.
garga jest off-line  
29-02-2012, 09:39  
marjory
Przyjaciel forum
 
Posty: 2.335
Domyślnie RE: renta o częściowej niezdolności do pracy

Cytat:
Napisał/a garga
Dnia 28.02.2012(dzisiaj) Trybunał Konstytucyjny orzekł że ZUS nie może w każdym czasie cofnąć renty, wydaje mi się że w świetle tego wyroku decyzja wydana przez ZUS jest ty bardziej bezpodstawna, ponieważ ZUS cofnął mi świadczenie rentowe w czasie jego trwania.
Odwołuję się od decyzji ZUS do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.
Trybunał odnosił się do art. 114, który jest zupełnie inna bajką i w Twoim przypadku nie ma zastosowania.
A odwołać zawsze się można. Pozdrawiam.
marjory jest off-line  
Linki sponsorowane
Odpowiedz

Zabezpieczenie społeczne - ZUS, pomoc społeczna - Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy a rozwiązanie stosunku pracy odpowiedzi: 14
§ Niezdolność do pracy a renta odpowiedzi: 0
§ Prawo do renty rodzinnej z tytułu częściowej niezdolności do pracy. odpowiedzi: 1
§ renta z tytułu niezdolności do pracy odpowiedzi: 1
§ Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy odpowiedzi: 3


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:00.