Pomostówka? - Forum Prawne

 


Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Zabezpieczenie społeczne - ZUS, pomoc społeczna


Odpowiedz
 
09-04-2012, 15:14  
Neron 55
Użytkownik
 
Posty: 229
Domyślnie Pomostówka?

Witam.
W maju będę miała 55 lat, przepracowałam 18 lat w szczególnych warunkach ust.z 7.03.1983 wykaz A /promieniowanie jonizacyjne/ do 1999r. pełny etat.
Do 2008 roku staz pracy składkowy miałam 24 lata . Przed 1999 r. posiadałam okres składkowy 19 lat. Czy wobec tego moge starać się o emeryturę pomostową? Proszę o odpowiedż i dziękuję z góry.
Neron 55 jest off-line  
11-04-2012, 21:46  
Neron 55
Użytkownik
 
Posty: 229
Domyślnie RE: Pomostówka?

Proszę
Neron 55 jest off-line  
13-04-2012, 07:17  
Neron 55
Użytkownik
 
Posty: 229
Domyślnie RE: Pomostówka?

Czy wobec tego osoba , która do 01.01.1999 roku posiada udokumentowany okres pracy minimum 15 lat w warunkach szczególnych wykaz A z 07.03.1983 /dotyczy pracy technika radiologii -praca w promieniowaniu jonizującym/czyli stary wykaz prac. Dodam ,że technik radiologii nie pracował juz w warunkach szczególnych po 01.01.1999 roku a zawód technika radiologii nie został wymieniony w nowych wykazach prac . Równiez technik ten nie posiada do 01.01 1999 roku 20 lat okresu ubezpieczenia składkowego i nieskładkowego a jedynie 19 lat okresu składkowego i nieskładkowego./dotyczy kobiety/
Czy wobec powyzszego takiemu technikowi radiologii przysługuje emerytura pomostowa ,jeżeli spełni pozostałe warunki po 31 grudnia 2008 roku tzn. wykaże okres ubezpieczenia składkowy i nieskładkowy minimum 20 lat /dotyczy kobiety/ i osiągnie wiek 55 lat -K w maju 2012 roku. oraz rozwiąze stosunek pracy.
Neron 55 jest off-line  
14-04-2012, 14:15  
perzyna54
Użytkownik
 
Posty: 217
Domyślnie RE: Pomostówka?

tak - rozdział 9 art 49 ustawy o emeryturach pomostowych
do 2008 r 20 lat pracy w tym 15 w warunkach szczególnych z wykazu z 1983r.
Niezbędne jest dobrze wystawione świadectwo wykonywania pracy w warunkach szczególnych. Radze zweryfikować ten dokument w ZUS
perzyna54 jest off-line  
14-04-2012, 14:43  
Neron 55
Użytkownik
 
Posty: 229
Domyślnie RE: Pomostówka?

Dziękuję za odpowiedż .Pozdrawiam
Neron 55 jest off-line  
19-04-2012, 21:19  
Neron 55
Użytkownik
 
Posty: 229
Domyślnie RE: Pomostówka?

Rozdział 9
Przepisy przejściowe, dostosowawcze i końcowe
Art. 49.
Prawo do emerytury pomostowej przysługuje również osobie, która:
1) po dniu 31 grudnia 2008 r. nie wykonywała pracy w szczególnych warunkach
lub o szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3;
2) spełnia warunki określone w art. 4 pkt 1-5 i 7 i art. 5-12;
3) w dniu wejścia w życie ustawy miała wymagany w przepisach, o których
mowa w pkt 2, okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym
charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3.


Rozdział 2
Warunki nabywania i utraty prawa do emerytury pomostowej i rekompensaty
Art. 4.
Prawo do emerytury pomostowej, z uwzględnieniem art. 5-12, przysługuje pracownikowi,
który spełnia łącznie następujące warunki:
1) urodził się po dniu 31 grudnia 1948 r. ;
2) ma okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze
wynoszący co najmniej 15 lat;
3) osiągnął wiek wynoszący co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat
dla mężczyzn;
4) ma okres składkowy i nieskładkowy, ustalony na zasadach określonych w
art. 5-9 i art. 11 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, wynoszący co najmniej
20 lat dla kobiet i co najmniej 25 lat dla mężczyzn;
5) przed dniem 1 stycznia 1999 r. wykonywał prace w szczególnych warunkach
lub prace w szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3
ustawy lub art. 32 i art. 33 ustawy o emeryturach i rentach z FUS;
6) po dniu 31 grudnia 2008 r. wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub
o szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3;
7) nastąpiło z nim rozwiązanie stosunku pracy.

Pomijając pkt 6 , jezeli posiadam okres pracy w warunkach szczególnych minimum 15 lat do 01.01.1999 wg .starego wykazu prac Rozp. z dnia 07 luty 1983 r. to pkt.5 Art.4 wyklucza uzyskanie przeze mnie emerytury pomostowej , ponieważ jest zapis " w rozumieniu art.3 pkt 1 i 3 a więc wg, nowych wykazów prac w załącznikach 1 i 2 do Ustawy .
Rozumiem przez to ,ze jezeli przepracowałam minimum 15 lat pracy w warunkach szczególnych do 01.01.1999 z wykazu prac z dnia 07.02.1983 ZUS może zakwestionować przyznanie mi emerytury pomostowej /dzisiaj przy skłądaniu wniosku w ZUS-ie wyrażnie dano mi to do zrozumienia/, gdyż nie spełniam pkt.5 do końca " w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3" a wiec zawód technika radiologii nie znalazł się w załaczniku 1 i 2 do Ustawy , zatem wydaje mi sie ,ze nie ma zastosowania w moim przypadku "do 2008 r 20 lat pracy w tym 15 w warunkach szczególnych z wykazu z 1983r."

Prawnicy równiez twierdzą ,że :
cyt."Jeśli ktoś do 1999 r. nie przepracował 15 lat w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze (zgodnie z rozporządzeniem z 1983 r.), aby dostać pomostówkę, jego zawód musi znaleźć się na nowej rządowej liście dołączonej do ustawy pomostowej kon. cyt."
Wobec tego proszę prawnika o wyjasnienie i z góry dziekuje .
Neron 55 jest off-line  
20-04-2012, 05:34  
Neron 55
Użytkownik
 
Posty: 229
Domyślnie RE: Pomostówka?

K 17/09

Komunikat prasowy po rozprawie dotyczącej zasad przyznawania emerytur pomostowych.

Zasady przyznawania emerytur pomostowych są zgodne z konstytucją.

16 marca 2010 r. o godz. 9.30 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Grupy posłów na Sejm dotyczący zasad przyznawania emerytur pomostowych.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że:
1. Art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych oraz załącznik nr 1 do tej ustawy w zakresie, w jakim pomijają - jako samodzielną przesłankę uzyskania emerytury pomostowej - pracę w warunkach występowania hałasu, pracę poza pomieszczeniami zamkniętymi i pracę zmianową, są zgodne z art. 32 ust. 1 konstytucji.
2. Załącznik nr 2 do ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. w zakresie, w jakim pomija inne prace nauczycieli niż wymienione w pkt 21 tego załącznika, jest zgodny z art. 32 ust. 1 konstytucji.

3. Art. 4 pkt 5 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. w zakresie, w jakim przyznaje prawo do emerytury pomostowej wyłącznie pracownikom, którzy wykonywali prace w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze przed 1 stycznia 1999 r., jest zgodny z zasadą zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa oraz z zasadą ochrony praw nabytych wynikającymi z art. 2 konstytucji oraz z art. 32 ust. 1 konstytucji.

W pozostałym zakresie Trybunał umorzył postępowanie ze względu na niedopuszczalność wydania wyroku.

Zawarta w art. 4 ust. 5 ustawy o emeryturach pomostowych zasada wygaszania emerytur pomostowych nie narusza zasady zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa. Art. 24 ust. 2 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, który zapowiadał stworzenie emerytur pomostowych, nie zawierał obietnicy, że będą one rozwiązaniem trwałym. Zarówno nazwa tych świadczeń, jak i cele reformy emerytalnej (m.in. ujednolicanie wieku emerytalnego) oraz dokumentacja procesu legislacyjnego dowodzą, że emerytury pomostowe miały być rozwiązaniem przejściowym. Ich wygaszanie nie jest także nieproporcjonalne, ponieważ ogólnospołeczne korzyści z wprowadzenia tego rozwiązania w perspektywie długoterminowej będą w znacznym stopniu przewyższały koszty jednostkowe.

Art. 4 ust. 5 ustawy o emeryturach pomostowych nie narusza także zasady ochrony praw nabytych. Do dnia wejścia w życie zaskarżonej ustawy (tj. do 1 stycznia 2009 r.) nie było ani możliwości efektywnego nabycia prawa do emerytury pomostowej, ani też ustalonych warunków nabywania tego prawa. Wobec tego przed 1 stycznia 2009 r. nie mogły powstać maksymalnie ukształtowane ekspektatywy tego prawa, które podlegałyby ochronie konstytucyjnej.

Art. 4 ust. 5 ustawy o emeryturach pomostowych jest również zgodny z art. 32 ust. 1 konstytucji. Każda osoba, która podejmowała pracę po rozpoczęciu reform emerytalnych, powinna mieć świadomość, że przechodzenie na emeryturę ma się odbywać co do zasady w podstawowym wieku emerytalnym (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn), a ustawodawca będzie zmierzał do stopniowego ograniczenia wszystkich wyjątków od tej zasady. Dlatego osoby, które podejmowały pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze przed 1 stycznia 1999 r. i po tej dacie funkcjonowały w innym "otoczeniu prawnym". Z tego punktu widzenia nie można ich uznać za podmioty podobne, które powinny być jednakowo traktowane.


-------------------------------------------------------------
Czyli rozumuję ,że mając minimum 15 lat pracy do 01.01.1999r. w warunkach szczególnych wg. Rozp.RM z dnia 07.02.1983 /praca w promieniowaniu jonizującym /nie jest traktowana jako prawa nabyte do emerytury pomostowej gdyż:
"Art. 4 ust. 5 ustawy o emeryturach pomostowych nie narusza także zasady ochrony praw nabytych. Do dnia wejścia w życie zaskarżonej ustawy (tj. do 1 stycznia 2009 r.) nie było ani możliwości efektywnego nabycia prawa do emerytury pomostowej, ani też ustalonych warunków nabywania tego prawa. Wobec tego przed 1 stycznia 2009 r. nie mogły powstać maksymalnie ukształtowane ekspektatywy tego prawa, które podlegałyby ochronie konstytucyjnej."
czyli nie może byc zastosowana konkluzja Perzyny 54
"tak - rozdział 9 art 49 ustawy o emeryturach pomostowych
do 2008 r 20 lat pracy w tym 15 w warunkach szczególnych z wykazu z 1983r."
gdyz przed 1 stycznia 1999 r. i po tej dacie funkcjonowały w innym "otoczeniu prawnym".
Neron 55 jest off-line  
21-04-2012, 13:06  
Neron 55
Użytkownik
 
Posty: 229
Domyślnie RE: Pomostówka?

Nalezy mi się tylko rekompensata !
Rozdział 9 art 49 ustawy o emeryturach pomostowych
do 2008 r 20 lat pracy w tym 15 w warunkach szczególnych z wykazu z 1983r. mnie nie dotyczy w rozumieniu art.3 pkt 1 i 3
Perzyna 54 nie zapoznał sie dokładnie z treścia mojejgo tekstu
"Czy wobec tego osoba , która do 01.01.1999 roku posiada udokumentowany okres pracy minimum 15 lat w warunkach szczególnych wykaz A z 07.03.1983 /dotyczy pracy technika radiologii -praca w promieniowaniu jonizującym/czyli stary wykaz prac. Dodam ,że technik radiologii nie pracował juz w warunkach szczególnych po 01.01.1999 roku a zawód technika radiologii nie został wymieniony w nowych wykazach prac . Równiez technik ten nie posiada do 01.01 1999 roku 20 lat okresu ubezpieczenia składkowego i nieskładkowego a jedynie 19 lat okresu składkowego i nieskładkowego./dotyczy kobiety/
Czy wobec powyzszego takiemu technikowi radiologii przysługuje emerytura pomostowa ,jeżeli spełni pozostałe warunki do 31 grudnia 2008 roku tzn. wykaże okres ubezpieczenia składkowy i nieskładkowy minimum 20 lat /dotyczy kobiety/ i osiągnie wiek 55 lat -K w maju 2012 roku. oraz rozwiąze stosunek pracy.
Neron 55 jest off-line  
21-04-2012, 14:40  
krysmay
Stały bywalec
 
krysmay na Forum Prawnym
 
Posty: 4.162
Domyślnie RE: Pomostówka?

I po co to wszystko pisałeś, wystarczyło podac zródło.
krysmay jest off-line  
21-04-2012, 15:07  
Neron 55
Użytkownik
 
Posty: 229
Domyślnie RE: Pomostówka?

Pisałam to wszystko , poniewaz dostałam na tym forum błędną porade od Perzyny 54 na tresc mojego wpisu, a poprawnie odpowiedzieć musiałam sobie sama .
Neron 55 jest off-line  
Linki sponsorowane
Odpowiedz

Zabezpieczenie społeczne - ZUS, pomoc społeczna - Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ ZUS i pomostówka odpowiedzi: 3
§ pomostówka i Sąd Pracy odpowiedzi: 0
§ pomostówki dla dps odpowiedzi: 1


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:27.