PDA

View Full Version : Prawo pracy


Strony : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 [108] 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349

 1. rozwiązanie umowy
 2. Ilość dni roboczych
 3. Odpowiedzialność materialna pomocy
 4. Przerwy w L4 a nowy okres zasiłkowy
 5. okres rozliczeniowy
 6. Świadectwo pracy. Czy dostanę za przepracowany rok?
 7. "L4" a kara prac społecznych
 8. Wynagrodzenie ZUS L4
 9. zwolnienia grupowe
 10. sytuacja bez wyjscia? zastepstwo-ciąża
 11. Brak zdolności do pracy
 12. Jaki okres wypowiedzenia ?
 13. ciąża a koniec umowy na czas okreśony
 14. Wyliczenie podstawy wynagrodzenia a chorobowe
 15. Umowa o zakazie konkurencji
 16. nagana
 17. Bezpłatne praktyki a dodatek dla bezrobotnego?
 18. Przedawniony dług w ZFŚS
 19. 2 dni opieki nad dzieckiem
 20. Umowa szkoleniowa - płatne zwolnienie a urlop wypoczynkowy
 21. Czy mam podstawę dochodzenia odszkodowania?
 22. chorobowe/opieka po macierzyńskim
 23. Urlop wypoczynkowy z składek zmiennych ?
 24. Umowa o pracę a ciąża
 25. Pełnienie funkcji na zasiłku macierzyńskim i na urlopie wchowawczym
 26. Rozwiązanie umowy o pracę
 27. Wypowiedzenie a zagraniczny reprezentant w polskiej firmie.
 28. Ciąża na samodzielnym stanowisku pracy
 29. Studia/praca/urlop - pytanie
 30. "wczasy pod gruszą" a wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron
 31. Czy należy mi się zasiłek chorobowy
 32. Pelna odpowiedzialnosc materialna pracownika
 33. kradziez-szafka nie uszkodzona
 34. Skąd ten urlop?
 35. Wykształcenie, dyplomy a wynagrodzenie
 36. Pełnienie obowiązków zastępcy
 37. Zmiana przez pracodawce warunków pracy w dni wolne
 38. wypowiedzenie umowy a odprawa
 39. Kontrola PIP (Państwowej Inspekcji Pracy)
 40. L4, zwolnienie dyscyplinarne, terminy
 41. Dyżur Ratownika nie wliczas się w godziny pracy ??POMOCY.
 42. Nagana za sprzedaż alkoholu.
 43. diety za podróże zagraniczne
 44. Wypowiedzenie za porozumieniem stron.
 45. Ciąża w okresie wypowiedzenia w likwidowanym oddziale zagranicznego przedsiębiorcy
 46. dodatek na zagospodarowanie dla nauczyciela
 47. Równoważny system pracy, a art 148. opieka nad dzieckiem do lat 4.
 48. Czy ustna rozmowa w sprawie warunków kolejnej umowy o pracę jest wiążąca?
 49. Czy mogę się zwolnić będąc na L4
 50. Zachowanie ciągłości L4 w okresie wypowiedzenia
 51. Obrona pracownika
 52. Dzień wolny za nadgodziny
 53. Utrudnianie zatrudnienia
 54. łamanie przepisów przez bezpośredniego przełożonego
 55. Wypowiedzenie za porozumieniem stron.
 56. premia sprzedazowa
 57. Świadectwo pracy pkt 6
 58. nie wiem ile zarabiam
 59. przeterminowane faktury kosztowe zapłacone przez pracownika
 60. do kogo należy uszkodzony towar za który zapłacił sprawca
 61. Zwolnienie dyscyplinarne
 62. Podróż służbowa nauczyciela
 63. Ujawnienie danych osobowych osobom trzecim
 64. płaca minimalna
 65. Ile dni przysługuje mi urlopu wypoczynkowego w systemie 24/48.
 66. godziny ponadwymiarowe
 67. Świadczenia przy 1/8 etatu
 68. Upoważnienie firmy do wystawiania umów
 69. Urlop wypoczynkowy na świadectwie pracy
 70. Wynagrodzenie za jeden dzień zwolnienia.
 71. Prośba o pomoc w wyliczeniu urlopu
 72. Problem z pracodawcą, który próbuje mnie zwolnić
 73. Fundusz socjalny
 74. Wpowiedzenie umowy a L4
 75. ciąża w szkole policealnej
 76. ciąża na dwóch umowach o pracę
 77. problem z pracodawcą
 78. Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika
 79. rozbicie służbowego auta
 80. zasiłek opiekuńczy na dziecko
 81. wyliczenie wypłaty na L4
 82. Pracodawca nie chce wpisać zwiększenia zakresu obowiązków
 83. Ochrona mienia, a godziny nadliczbowe
 84. Zostałam oszukana na 5000zł firma chce mnie obciążyć
 85. Praca a ciąża
 86. Praca dwa razy w jkednym dniu
 87. umowa o pracę a zmiana pracy
 88. Powrót po macierzyńskim na nieistniejące stanowisko
 89. Koszty uzyskania przychodu
 90. Urlop macierzyński a koniec umowy
 91. Urlop Ojcowski a praca na 12 godzin jak płatne?
 92. Stanowisko BHP ponad 100 pracowników
 93. Obowiązkowe zebrania - ciekawe zjawisko
 94. Umowa o pracę a umowa o pracę tymczasową
 95. Wypowiedzenie umowy na czas określony, 6 miesięcy.
 96. Art. 155 k.p. i staż pracy.
 97. Wypadek przy pracy a nowy pracodawca
 98. Zwolnienie 27.10-27.11 a badania kontrolne.
 99. Za wysoka wypłata.
 100. kiedy należy się 13?
 101. Dodatkowa praca na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim
 102. Można prowadzić firmę i pracować na umowie o prace u kogoś?
 103. Umowa na czas określony, a ciąża
 104. Praktyki zawodowe.
 105. Agencja pracy tymczasowej a ciąża
 106. Świadectwo pracy - urlop wypoczynkowy
 107. Były pracodawca robi problemy
 108. Wypowiedzenie umowy o pracę
 109. Obciążenie przez pracodawce
 110. Umowa o na zastępstwo a wypowiedzenie
 111. Podróż służbowa - kierowca
 112. umowa o pracę - pomocy
 113. Zasiłek chorobowy ZUS a podpisanie nowej umowy o pracę
 114. Wynagrodzenia w administracji a wysłga lat
 115. Jak z tego wybrnąć?
 116. Wcześniejsze podpisanie umowy o pracę.
 117. Lista obecności a ochrona danych osobowych.
 118. ciąża podczas stanu nieczynnego nauczyciela
 119. Okres wypowiedzenia
 120. Wniosek o umorzenie postępowania, zaległa wypłata
 121. Nie otrzymanie premi za wykonanie celów
 122. Niewykorzystany/niewypłacony urlop
 123. Rezygnacja z praktyk zagranicznych
 124. Skrócony okres wypowiedzenia
 125. Niedobór godzin
 126. praca na umowę o pracę na pełen etat i jednocześnie na pół etatu
 127. Ciekawe rozwiązanie mojego problemu
 128. kurs a chorobowe
 129. ilosc dni urlopu - praca nakladcza
 130. Delegacja
 131. wolne za święta przypadające w sobotę w 2014 roku
 132. wypowiedzenie a 2 wspólników
 133. prośba o informację dotyczący wyjazd świąteczny cudzoziemca‏
 134. 3-miesięczby okres wypowiedzenia a zwolnienie sie samemu
 135. Okres wypowiedzenia
 136. pytanie o urlop wypoczynkowy
 137. Urlop wypoczynkowy, nie mogę sam wybrać terminu
 138. powrót po urolpie macierzyńskim
 139. Szkoła w CV, a praca.
 140. Harmonogram. Planowane nadgodziny oraz rozliczanie nadgodzin za dni wolne od pracy.
 141. Oświadczenie o dochodach - problem z wypełnieniem
 142. Odpowiedzialność finansowa pracownika
 143. przerwa w zwolnieniu po rozwiązaniu stosunku pracy
 144. nie wyplacanie zasilku chorobowego
 145. l4 przy umowie na okres próbny (3 miesiące)
 146. wypowiedzenie umowy o pracę
 147. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 148. Powrót do pracy po macierzyńskim na inne stanowisko
 149. Likwidacja zakładu pracy, jaka podstawa prawna na świadectwie pracy
 150. Firma nie wypłaca świadczenia urlopowego
 151. Praca na 1/4 i 1/1 a zasiłek.
 152. Wysokość świadczeń zdrowotnych a wymiar pracy.
 153. obecność w pracy na urlopie
 154. Co mam zrobic?- pomocy
 155. premia dodatkowa
 156. Pracodawca wprowadził mnie w błąd
 157. Oszustwa pracodawcy
 158. Wypowiedzenie złożone w sobotę
 159. Praca a nadgodziny.
 160. L4 podczas umowy o prace na okresie próbnym
 161. Ilosc godz urlopowych na 3/4 ponad 10 lat pracy
 162. Faktura na chorobowym/ korekta
 163. dni wolne płatne na badania lekarskie?
 164. Umowa a prawo do urlopu
 165. Wypowiedzenie umowy o pracę na okres próbny
 166. wygaśnięcie umowy a choroba?
 167. Wypadek w pracy=>L4=>zwolnienie dyscyplinarne
 168. data na wypowiedzeniu
 169. Jak rozumiec pojęcie konkurencyjnosci w klauzuli o zakazie konkurencji
 170. Wypowiedzenie umowy i cofnięcie wypowiedzenia
 171. brak uprawnien a pozostawienie maszyny bez nadzoru
 172. Urlop rodzicielski a umowa na czas określony
 173. Prośba o pomoc z pozwem
 174. Kiedy pracodawca ma obowiązek zgłosić że ktoś u niego w firmie wykonuje czynności.
 175. Wypadek w pracy
 176. Ile dni wynosi urlop wypoczynkowy?
 177. Wypowiedzenie 2 tyg. a zaległa Premia
 178. zwolnienia grupowe
 179. L4 i problem z pracodwcą
 180. Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony
 181. ciąza po ciązy a obliczanie podstawy
 182. Wypowiedzenie a urząd pracy
 183. wezwanie o zapłacenie zaległych świadczeń
 184. kiedy musi być wypłacone wynagrodzenie za nadgodziny
 185. Urlop wychowawczy
 186. Zwolnienie dyscyplinarne.
 187. Nietypowe: 2 wypowiedzenia od tego samego Pracodawcy
 188. Gwarancja pracy.
 189. obniżenie zarobków
 190. Zwolnienie lekarskie- kontrola ZUS
 191. Nie przestrzeganie BHP ippoż przez pracodawcę.
 192. Wynagrodzenie z wydzieloną częśćią na prawach autorskich - jak liczone są składki?
 193. Baaardzo proszę o pomoc
 194. Dni ustawowo wolne od pracy
 195. wypowiedzenie umowy o prace
 196. Wypowiedzenie umowy o pracę
 197. Wykluczenie z ubezpieczeń - jak skorygować dokumenty?
 198. Agencja pracy tymczasowej nie wyplacila wynagrodzenia
 199. Mobbing
 200. nieczytelne l4
 201. Umowa o pracę zadaniowa - ewentualne roszczenia
 202. Problem ze świadectwem pracy
 203. Nie wypłacanie wynagrodzenia - sprzęt służbowy -sąd -ugoda
 204. Ciąża a rozwiazanie umowy za porozumieniem stron
 205. Jak wyliczyc urlop prosze o pomoc
 206. Wypłata nagodzin, a rozwiazanie umowy o prace za wypowiedzeniem
 207. Mail.
 208. Pracownik na świadczeniu rehabilitacyjnym i rozwiązanie umowy o pracę na zastępstwo
 209. Koniec umowy na 2 miesiące przed emeryturą
 210. Kara za niestawienie się do pracy.
 211. pytania
 212. Dodatkowe 15 minut przerwy dla niepełnosprawnego
 213. Długość okresu wypowiedzenia.
 214. zwolnienie z zus
 215. Sprawa zaległego podatku/składek sprzed wielu lat za pracę w Austrii
 216. Zwolnienie z pracy emeryta
 217. Pomyłka kardowej w ilości dni urlopu
 218. Bład w rozliczeniu delegacji
 219. Wypowiedzenie umowy
 220. jedna umowa dwa stanowiska
 221. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
 222. Porozumienie stron a roszczenia pracodawcy
 223. Studia wyższe a urlop
 224. wypadek przy pracy
 225. Delegacja w weekend
 226. Porada prawna w zakresie prawa pracy
 227. nie wypłacenie pensji
 228. Czy mogę się upominać?
 229. kwestia wypadek w czasie pracy
 230. Brak umowy o niekonkurencyjności, a zachowanie tajemnicy byłego pracownika
 231. Koniec zasiłku i wypowiedzenie z pracy
 232. Okres wypowiedzenia
 233. Pomoc w przeliczeniu urlopu
 234. wypowiedzenie umowy bez okresu wypowiedzenia
 235. pracodawca nie przesłał zwolnienia
 236. umowa o prace plus umowa o zlecenie
 237. praca na 2 grupie
 238. Zmiana płacy z akordu na godzinowke
 239. nagroda z okazji Dnia Pracownika Socjalnego
 240. urlop macierzyński/rodzicielski a koniec umowy o prace
 241. Dostęp do służbowej skrzynki przez pracodawcę po zwolnieniu
 242. Egzekwowanie wyroku zaocznego
 243. Wypowiedzenie za porozumieniem!!!!!!
 244. Nowa umowa o pracę u tego samego pracodawcy
 245. Co zrobić pracodawca "na czarno" nie zapłaci za pracę.
 246. Praca u własnego pracodawcy na macierzyńskim
 247. Pomoc !!!!
 248. trudna sytuacja w firmie
 249. Ciąża a umowa na czas określony
 250. l4 do dnia z dniem włącznie?