PDA

View Full Version : Prawo pracy


Strony : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 [120] 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341

 1. Czy składac pozew o sprostowanie świadectwa pracy?
 2. Urlop na doktorat
 3. Błąd w świadectwie pracy po terminie
 4. Dni wolne za przepracowane świeta
 5. Ochrona po porodzie
 6. Inspektor ds BHP uprawnienia
 7. Kiedy orzecznik ZUS stwierdza zdolność do pracy?
 8. Praca 1 i 3 maja
 9. świadectwo pracy dla ciężarnej z powodu likwidacji firmy- jednak szef zawiesił.
 10. Dodatek szkodliwy
 11. 12 miesieczny rownowazny system rozliczeniowy
 12. Zwolnienie bez powodu + możliwy mobbing
 13. Urlop= Praktykant młodociany.
 14. Koniec Firmy, Komplikacje?
 15. Przeszukanie w pracy przez wynajętą agencje
 16. Niekaralność kierowcy - jak jest po zmianach?
 17. Rozliczenie czasu pracy na portierni
 18. Umowa o świadczenie usług a wysoka kara pieniężna (10000zl)
 19. Praca po 12/14 godzin dziennie
 20. Pracownik biurowy w OPS delegacja = brak nadgodzin
 21. ochrona przedemerytana, mobbing
 22. Umowa o pracę na czas nieokreślony - wymiar urlopu
 23. Telefon komórkowy w pracy
 24. urlop wypoczynkowy w zawodach gastronomicznych
 25. Co z pracownikami kancelarii komorniczej?
 26. Rozmowa kwalifikacyjna.
 27. Narzucenie dnia wolnego do odrobienia w sobotę
 28. Pytanie w związku z L4
 29. Karygodna umowa zlecenia
 30. wypowiedzenie umowy
 31. Praca-niepelnoletni
 32. Zmiana stanowiska a trzecia umowa
 33. Odejście z pracy na mocy porozumienia stron a urlop
 34. Wypowiedzenie umowy o prace - umowa na czas nieokreslony
 35. zmiana przepisów
 36. Urlop macierzyński a premie świąteczne
 37. podjęcie studiów doktoranckich w trakcie urlopu macierzyńskiego
 38. Pobyt w szpitalu w ciaży a wynagrodzenie
 39. PILNE. Zwolnienie lekarskie a rozmowa kwalifikacyjna w ZUS
 40. Wypadek, a brak badań dla kierowców.
 41. Kierownik nie pozwolil pójśc na zwolnienie
 42. sprawa w sadzie za 2 dni
 43. Kończąca się umowa, a wychowawczy.
 44. Obniżenie płacy albo zwolnienie
 45. mobbing, a skrócenie okresu wypowiedzenia
 46. Kary finansowe obciążające pracownika
 47. wypowiedzenie a zasiłek
 48. Przerwa na karmiene a pół etatu - kto ma rację pomocy ...
 49. Wymówienie z powodu mobbingu
 50. Wypowiedzenie umowy przez pracownika
 51. umowa o zakazie konkurencji
 52. Świadectwo
 53. Lawinowe nagany
 54. Jak liczyć wynagrodzenie na urlopie macierzyńskim i L4?
 55. wypowiedzenie umowy /praca na czarno
 56. Klauzula w umowie o pracę na czas nieokreslony
 57. Ugoda sądowa - kto i jak ją sporządza?
 58. kończąca się umowa
 59. Staż
 60. Wynagrodzenie za pracę
 61. Oszukana przez przyszłego pracodawcę
 62. Ekwiwalent urlopowy po 182 dniach chorobowego prosze o pomoc
 63. praktykant na nocce .
 64. Zwolnienie a Urlop
 65. zwolnienie z pracy a sąd pracy
 66. Niezaliczone 2 dni pracy
 67. L4 na wypowiedzeniu
 68. SR usiłuje podważyć treść uzasadnienia wydanego przez SO
 69. Zakaz konkurencji - odszkodowanie
 70. L4 a zaległy urlop wypoczynkowy
 71. Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy
 72. Jakie są koszty uzyskania Przychodu ??
 73. Pytanie w sprawie trzymiesięcznego rozliczenia czasu pracy.
 74. Wypowiedzenie umowy na czas okreslony
 75. Ilość dni urlopowych po przedłużeniu umowy o pracę
 76. ochrona danych osobowych a ubieganie się o pracę
 77. Badania psychotechniczne na lic. maszynisty, a stwierdzone uzależnienie od alkoholu
 78. Ciągłość służby z MON do MSWiA
 79. niewypłacane diety, nadgodziny, praca w nocy
 80. pracodawca udzielił tylko pół urlopu macierzyńskiego
 81. Proszę pomóżcie ;)
 82. Wypowiedzenie warunków pracy i płacy a odprawa
 83. niekaralność
 84. czy nalezy sie dodatek za szkodliwe warunki ?
 85. urlop rodzicielski, wypowiedzenie umowy, nowa praca
 86. premia kwartalana
 87. Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia
 88. Nowy wychowawczy, nowa praca, stara praca - pytania
 89. badania lekarskie
 90. Zatrudnienie
 91. Ryczałt samochodowy a ZFŚS
 92. fundusz socjalny
 93. Nagana a premia
 94. święto w dzień wolny od pracy.
 95. Stała pensja, umowa o pracę, ponad 200 h w miesiącu
 96. Kwestionariusz osobowy - dane wymagane przez pracodawcę
 97. Praca kierowcy
 98. Zwolnienie lekarskie a powrót i przyznanie urlopu
 99. umowa na czas określony bez klauzuli
 100. wyplacenie l4
 101. umowa o pracę 1/4 etatu + umowa zlecenie
 102. Rozwiązanie umowy a rahabilitacja
 103. Rozporządzenie Ministra Gospodarki uchylające inne rozporządzenie
 104. zwolnienie lekarskie/kontrola zus/powrót do pracy
 105. Urlop na żądanie.
 106. Kserokopia dowodu osobistego
 107. Nietypowy problem z pracodawcą
 108. Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach - kredyt hipoteczny.
 109. jak pozbyć się takiego pracownika
 110. Książeczka sanitarno - epidemiologiczna
 111. pytanie
 112. Wykorzystanie przez pracodawce informacji.
 113. Kara za zerwanie umowy o pracę
 114. Świadczenie rehabilitacyjne
 115. okresy wypowiedzenia
 116. zdegradowanie pracownika za brak Holenderskiego
 117. Umowa na okres próbny, a ciąża
 118. Wypowiedzenie umowy.
 119. Ciąża, umowa przedłużona do dnia porodu i co dalej?
 120. ekwiwalent za urlop
 121. Wypowiedzenie umowy w obecnośći świadka
 122. L4 od pierwszego dnia stażu podypolomowego
 123. Godziny do odpracowania
 124. podwyżka wynagrodzenia przed emeryturą
 125. Wygaśnięcie umowy o pracę/zasiłek dla bezrobotnych
 126. ściągnięcie wynagrodzenia od pracodawcy pomocy
 127. Przedłużenie umowy
 128. Podczas L4 pracoawca przyjął kogoś innego, proszę o pomoc.
 129. Okres ochrony przedemerytalnej
 130. Brak ciągłości w pracy
 131. wypowiedzenie umowy
 132. Problem z odszkodowaniem
 133. Po jakim czasie pracy można złożyć wypowiedzenie?
 134. Premia roczna
 135. Zwolnienie lekarski
 136. wypowiedzenie pod nieobecność pracodawcy
 137. Naprawa auta służbowego
 138. zaświadczenie o zatrudnieniu
 139. Nadpłacone wynagrodzenie
 140. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop
 141. Badania lekarskie o L4 powyżej 30 dni a wypowiedzenie umowy o pracę
 142. umowa na okres probny
 143. Okres wypowiedzenia
 144. Umowa na 1/2 etatu+umowa zlecenie
 145. wezwanie do zapłaty - zmiana interpretacji przepisu
 146. Nowy regulamin w pracy
 147. Delegacja, brak badań, prawa pracownika i obowiązki
 148. Potrącenie z wynagrodzenia po rozwiąaniu umowy
 149. KObieta w ciazy a praca
 150. urlop wychowawczy
 151. Pracownik z Virusem HiV
 152. podjęcie pracy w czasie urlopu wychowawczego i podczas 3 - miesięcznego wypowiedzenia
 153. Prawo do odprawy u pracodawcy zatrudniającego poniżej 20 pracowników?
 154. Wypadek przy pracy
 155. Złamanie zakazu konkurencji
 156. Obecność na szkoleniu bhp
 157. przejście z działalności na etat w ciąży
 158. 3 maja, a dzień wolny
 159. Składki ZUS za 1/2 etatu
 160. większy zakres pracy w okresie przedemerytalnym
 161. Urlop przy umowie weekendowej.
 162. Napad w pracy
 163. Umowa na czas oskreślony od 7 lat. Do kogo anonim?
 164. Urlop macierzyński a potem "tacierzyński"
 165. wycofanie pozwu o sprostowanie treści protokołu
 166. Zwolnienie lekarskie a wynagrodzenie
 167. urlop a ciąża.
 168. Odprawa
 169. urlop macierzynski
 170. Dzień wolny za święto
 171. Badania okresowe.
 172. Ciąża, a wyjazd za granicę
 173. Wyliczanie nadgodzin
 174. Wypowiedzenie a Ekwiwalent
 175. Odzyskanie części zaległej pensji sprzed 9mce !
 176. Delegacja a dzień wolny
 177. umowa 3 miesieczna a L4?
 178. L4 w ciąży, a nie przepracowanie 30 dni na umowie.
 179. usalenie istnienia stosunku pracy
 180. Staż pracy - dokumenty
 181. Urlop wychowawczy
 182. Poniedziałek?
 183. Praca w święta na CPN-ie
 184. Powrót do pracy przed zakończeniem leczenia
 185. Zawinione wadliwe wykonanie produktów lub usług
 186. Postępowanie choroba zawodowa a zwolnienie
 187. umowa próbna a ciąża
 188. Urlop płatny
 189. Ważność umowy o pracę bez podpisu.
 190. zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy
 191. zwolnienie lakarskie i ciaza..
 192. Umowa o prace a stawka godzinowa
 193. ciąża w trakcie urlopu macierzyńskiego/rodzicielskiego
 194. Uszkodony przedmiot przy wykonywaniu pracy. Kto ponosi odpowiedzialność
 195. świadectwo pracy
 196. Wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony - czas wypowiedzenia?
 197. Likwidacja stanowiska pracy
 198. Odprawa
 199. Były pracodawca nie chce wypłacić nagrody.
 200. Wypowiedzenie umowy o pracę
 201. Praca PH a potracenia z tytulu niesciagnietych naleznosci
 202. zmiana pracodawcy - nowa umowa, a okres 7dni wypowiedzenia
 203. Wniosek o zwrot kosztów badań lekarskich
 204. długośc przechowywania dokumentów
 205. Podsłuch w samochodzie służbowym, czytać uważnie, to nie kolejny temat...
 206. Ilość dni urlopu Proszę o pomoc
 207. Czy trzecia umowa powinna być zawarta na czas nieokreślony?
 208. Brygardzista
 209. Dodatek do wynagrodzenia czy czas wolny za przepracowane nadgodziny?
 210. Brak całego wynagrodzenia za pracę, proszę o pomoc.
 211. Wysyłanie maili z konta innego pracodawcy.
 212. Zakaz składania wypowiedzenia
 213. Proszę o informacje
 214. Rozwiązanie umowy o pracę
 215. Nieusprawiedliwiona nieobecność pracy, wina pracodawcy
 216. Świadczenie urlopowe
 217. czas pracy
 218. brygadzista umowa ustna czy pisemna
 219. Zostałem zwolniony będąc na Zwolnieniu Lekarskim
 220. Kierownik kontra student
 221. Rozwiązanie umowy o pracę
 222. Staż, a urlop wypoczynkowy
 223. Wypowiedzenie umowy o pracę a czas wypowiedzenia
 224. Problem z pracodawcą
 225. zwolnienie lekarskie a zmiana grafiku
 226. Zwolnienie dyscyplinarne a koniec umowy
 227. Wniosek o zwrot kosztów badań lekarskich
 228. Służba przygotowawcza a składki zus i zasiłek dla bezrobotnych .
 229. Chorobowe w ciązy
 230. miejsce wykonywania pracy - w mieszkaniu pracownika
 231. umowa o odpowiedzialności-prosze o pomoc!!!!!!!!!!!!!!!!!
 232. Zwolnienie lekarskie a ciąża
 233. Stawki akordowe
 234. Wypowiedzenie umowy o pracę na okres próbny
 235. nieuczciwy pracodawca
 236. Brak badań lekarskich - sąd pracy
 237. Czy majster ma prawo do odjęcia godzin czasu pracy.?
 238. Wypowiedzenie umowy o prace na czas nie określony.
 239. prawo pracy
 240. urlop dodatkowy
 241. Jawność wynagrodzeń
 242. Inspekcja pracy - kara za dyskryminację. Na jakim etapie?
 243. pracodawca ogłosił upadłość a ja jestem na urlopie wychowawczym
 244. ciąża i okres próbny
 245. Wypadek w pracy a ciągłośc L4 (sobota niedziela) co dalej ?
 246. zwolnienie l4 ciążowe a dzień przerwy
 247. Regulamin a prowizja
 248. urlop okolicznościowy
 249. wypadek w pracy
 250. chciałbym sie zwolnic w trybie natychmiastowym i mnie straszą