PDA

View Full Version : Prawo pracy


Strony : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 [197] 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341

 1. Służba Wiezienna zwolnienie z pracy- Pytanie
 2. Wygrałem z byłym pracodawcą sprawę o nadgodziny.
 3. nadgodziny a dni wolne
 4. Auto prywatne
 5. wychowawczy
 6. Czy mogę pracować?
 7. przekroczenie przeciętnego czasu pracy tygodniowo
 8. etat i zlecenie
 9. l4 a okres wypowiedzenia
 10. dodatkowe zatrudnienie na umowę zlecenie w trakcie zatrudnienia na umowę o pracę
 11. wypowiedzenie o pracę + umowa zlecenie + choroba
 12. Zwolniła się z pracy i zachorowała... co teraz?
 13. zwolnienie z przyczyn ekonomicznych
 14. odbiór godzin za pracę w weekend
 15. nie podpisanie umowy
 16. koncowka wychowawczego,ciaza i koniec umowy
 17. Porzucenie pracy- pracodawca nie zgadza się na porozumienie stron
 18. Odrzucony wniosek o staż
 19. umowa o pracę i jednocześnie zlecenie (ten sam zawód)
 20. Co zrobić, żeby firma zwolniła mnie z pracy?
 21. Wypadek przy pracy - co dalej?
 22. zwolnienie lekarskie a podpis w UP
 23. Wypadek co dalej...
 24. lista obecności - staż (PUP)
 25. proszę o pomoc
 26. Odszkodowanie za wypadek.
 27. brak wynagrodzenia za pracę
 28. Urlop wypoczynkowy po wychowawczym??
 29. chcę złożyć wypowiedzenie na l4 - proszę o poradę
 30. Umowa na okres probny
 31. Czy obliczenie kadrowej jest własciwe?
 32. Praca w wojsku - odszkodowanie
 33. Umowa o pracę na czas nieokreslony a wypowiedzenie
 34. Urlop wychowawczy zaraz po wypoczynkowym
 35. pytanie
 36. PILNE zaświadczenie o pracach społecznych PILNE
 37. wyliczenie urlopu
 38. Zmiana etatu zatrudnienia z całego na 1/2 jakie formalności ?
 39. Umowa na czas określony, a zmiana stanowiska i awans
 40. kiedy mija rok od podjecia pracy.
 41. Grafik
 42. Jakie groza mi konsekwencje z tytulu "polozenia projektu"?
 43. Zwolnienie dyscyplinarne - niesłuszne
 44. zakaz o konkurencji
 45. Wypowiedzenie umowy podczas urlopu ?
 46. samotna matka
 47. Umowa o zachowanie poufności
 48. Staż Absolwencki a lata pracy.
 49. Sprzedaż firmy a umowa na czas niekreślony
 50. okres wypowiedznia umowy o prace
 51. Bezpodstawne zwolnienie - brak szans na poprawę
 52. praca na stojąco
 53. Nagana w pracy
 54. umowa na czas określony / zwolninie którego nie dostarczono
 55. zemscić sie na pracodawcy?????
 56. Brak wynagrodzenia
 57. czy to inwigilowanie?
 58. Zgodna z prawem (?) wypłata wynagrodzenia tylko dla wybranych pracowników
 59. odmowa urlopa na telefon
 60. Urlop, a błąd pracowdawcy
 61. Zatrudnienie w ciąży
 62. Umowa zlecenia i umowa o pracę z tym samym pracodawcą
 63. Te same obowiązki
 64. Wynagrodzenie Członka Zarządu
 65. Ciągłość ochrony
 66. Pracodawca nie wypłacił zaległych pensji
 67. niewykorzystany urop wypoczynkowy
 68. Zasadnica Szkoła Zawodowa a staż pracy
 69. Dowód w sadzie pracy
 70. Wypadek w pracy, pracodawca nie poczuwa sie do odpowiedzialnosci.
 71. odpowiedzialnosc finansowa
 72. Muszę odprcować zwolnienie lekasrkie?
 73. wypowiedzenie umowy po inwentaryzacji
 74. Czy takie zapisy w umowie o prace są zgodne z prawem ?
 75. jeden dzień na dostarczenie zwolnienia
 76. Chciałabym spytać
 77. Pomylona data w wypowiedzeniu = czyli nie ważne ?
 78. wykorzystywanie ??
 79. Zatrudnianie w urzędach gmin
 80. Przepisy porządkowe w gminie.
 81. umowa na zastępstwo
 82. Kiedy umowa na stałe? Proszę o pomoc
 83. Obliczanie wymiaru urlopu
 84. Wymowienie
 85. Wypowiedzenie z winy pracodawcy w trakcie już trwającego okresu wypowiedzenia
 86. Świadczenie przedemerytalne
 87. Polecenie służbowe
 88. wypowiedzenie umowy o pracę a obowiązek pracy w systemie nadgodzinowym
 89. Nowa praca nauczyciela w czasie wakacji
 90. Zwolnienie dyscyplinarne na wypowiedzeniu
 91. Wypowiedzenie
 92. pracodawca chce obciążyć mnie kosztami szkolenia
 93. zwolnienie dyscyplinarne
 94. wezwanie a dzien wolny
 95. Proszę o pomoc
 96. pomoc finansowa dla matki
 97. Przełożenie rozprawy sąd pracy
 98. wypowiedzenie a zwolnienie lekarskie
 99. Oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia (art. 55 § 11
 100. osoba niepełnosprawna
 101. godziny nadliczbowe
 102. ZUS Rp-7
 103. dodatkowy zakres obowiązków
 104. nietypowy problem ...
 105. Przegrany wyrok a zmiany umowy o pracę
 106. Problem z lokalem
 107. nienależyte wykonanie obowiązku a kara nagany
 108. prawo do 13-stej pensji
 109. Wypowiedzenie - czy należy mi sie odszkodowanie?
 110. Trzecia umowa na czas określony
 111. Zapłata za nadgodziny
 112. okres wypowiedzenia przy nietypowej umowie na czas nieokreślony
 113. Wypowiedzenie umowy o prace w celu przygotownia zawodowego
 114. jak to jest z tą umową?
 115. Kara dla pracownika
 116. Zwolnienie lekarskie a wypowiedzenie umowy o pracę
 117. Wynagrodzenie a upadlosc firmy
 118. Nip
 119. zwolnienie pracownika
 120. Szkodliwe warunki pracy ?
 121. Kiedy można wypowiedzieć umowe
 122. Przypis do art. 22 k.p.
 123. Zasiłek dla bezrobotnych
 124. utrata statusu osoby bezrobotnej
 125. okres wypowiedzenia w czasie urlopu
 126. urlop wypoczynkowy przed urlopem wychowawczym
 127. Zasiłek i urlop macierzyński dla Rodziny Zastępczej
 128. ile dni urlopu mogę zaplanować??
 129. Ustalenie tosunku pracy
 130. wysokość zasiłku chorobowego po ustaniu stosunku pracy
 131. Praktyka-sprzedawca
 132. okres wypowiedzenia
 133. Wypadek w pracy a zwolnienie
 134. stanowisko pracy i zmiana na inne
 135. Nadgodzinach
 136. urlop a zwolnienie
 137. Brak Umowy, Niewypłacalność Szefa(z nie jego powodu)
 138. urlop na świadectwie pracy
 139. Zwroty kosztów za dojazdy do pracy?
 140. zmiana warunków pracy
 141. Zmiana czasu pracyJakie chorobowe w ciąż?
 142. Odstąpienie od umowy
 143. Wezwanie w sprawie zwolnienia dyscyplinarnego
 144. Zasiłek dla bezrobotnych czy przysługuje?
 145. Urlop
 146. Likwidacja stanowiska pracy i zmiana wymiaru czasu pracy
 147. Prawo pracy a forex
 148. dziecko martwo urodzone
 149. wypadek samochodowy- niedopełnienie obowiązków w pracy
 150. Studia
 151. Umowa zlecenie a ciąża
 152. Umowa o pracę z innym wynagrodzeniem
 153. Zadaniowy system pracy a wyjście służbowe
 154. Umowa o dzieło a składki
 155. Wypowiedzenie umowy o pracę a ciąża
 156. Pełnomocnictwo w sądzie pracy
 157. Błagam o pomoc!!!
 158. wypowiedzenie ze strony pracodawcy -bez przyczyny
 159. Własna Działalność gospodarcza a praca dorywcza
 160. Nepotyzm wójta
 161. Szkolenie z Unii - kara pienieżna
 162. Odprawa pieniężna
 163. Oskarżenie o kradzież
 164. Okres wypowiedzenia - 1/2 tygodnie
 165. Szef kazał mi jechać na pace samochodu i przez to prawie dostałem udaru
 166. pracodawca odmówił przyjęcia wniosku o egzekucję zabezpieczenia alimentów- czy słusz?
 167. Wypowiedzenie a l4 na dziecko
 168. Praktyczna nauka zawodu w zsz-POMOCY PILNE!!
 169. Odpowiedzialność materialna
 170. rozwiązanie świeżo podpisanej umowy
 171. Wgląd do protokołu
 172. zwolnienie po upływie L-4
 173. Zatrudnienie na 1/3 etatu
 174. Ciężki wypadek w pracy
 175. Wypowiedzenie a L4, kto płaci
 176. Okres wypowiedzenia 14 dni a dwa tygodnie
 177. staż pracy i długość urlopu
 178. Urlop zdrowotny z II g. inwalidzką
 179. Opieka nad chorym dzieckiem.
 180. wypowiedzenie a niewykorzystany urlop
 181. czy pracodawca może odmówić urlopu szkoleniowego?
 182. Proszę o pomoc .pilne !!!!!!
 183. dodatkowy urlop macierzyński / dla ojca
 184. Ochrona przed wypowiedzeniem umowy o pracę / obniżenie etatu
 185. przymusowy urlop
 186. Kolory na ścianach
 187. swiadczenie pracy na rzecz innej spółki
 188. Pracodawca oszustem ??
 189. Manko.
 190. Zmiana stanowiska a ultimatum dla karmiącej
 191. zasiłek z bezrobocia a zwolnienie się z pracy
 192. NIP a pierwsza praca
 193. Ustawa kominowa, a działalność gospodarcza
 194. Wypadek podczas pracy.
 195. Urlop- czy mogą mi go nie dać ?
 196. Praca tymczasowa
 197. Karmienie piersią a praca z dojazdem
 198. Wypadek przy pracy
 199. Prawo do zasiłku dla bezrobotnych.
 200. Przymusowa zmiana stanowiska
 201. wypłata z funduszu gwarantowanego
 202. Nieusprawiedliwiona nieobecność pracownika?
 203. rozwiązanie umowy przez pracownika bez wypowiedzenia
 204. Wypowiedzenie umowy na czas nieokreślony
 205. Rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę
 206. Zwolnienie z pracy -jedyny żywiciel rodziny
 207. Nagłe wypowiedzenie pracy lub porozumienie stron
 208. Pozbawienie pracownika narzędzi pracy na L4
 209. po urlopie macierzyńskim
 210. Umowa wygasa w czasie urlopu macierzyńskiego
 211. Uszkodzenie samochodu firmowego z AC
 212. Zmiana pracy przez Urząd pracy - konsekwencje
 213. zasłabłem w pracy
 214. 2 miesiące praktyk w wakacje? Jakieś nowe przepisy?
 215. Problem z umową o prace
 216. Rozwiązanie umowy o pracę z winy pracodawcy
 217. Witam
 218. dyscyplinarne zwolnienie
 219. wynagrodzenie za pracę
 220. Gdzie najlepiej zgłosić anonimowo,że ktoś pracuje na czarno?
 221. odprawy
 222. Trzecia umowa na czas określony a ustawa antykryzysowa.
 223. dodatkowe przerwy w pracy
 224. Co daje orzeczenie orzeczenie o niepełnosprawności
 225. Niewykorzystany urlop
 226. wypowiedzenie a odprawa
 227. Praca na dwa etaty
 228. Czy firma może pobierać opłaty za usługi doradcze dla swoich pracowników
 229. świadecto pracy proszę o pomoc
 230. niedogodziny
 231. brak karty EKUZ a wypadek
 232. 182 dni zwolnienia i co pozniej
 233. wynagrodzenie
 234. Ustalenie Stosunku Pracy
 235. celowe "tuszowanie" wypadku przy pracy
 236. Doradca zawodowy ds. IPR
 237. Proszę o pomoc.
 238. podstawa wynagrodzenia odejmowana od pemi/prowizji od sprzedaży
 239. Umowa lojalnościowa i zwrot kosztów za uczestnictwo w szkoleniu po wypowiedzeniu
 240. wypowiedzenie umowy z lojalka, a nie treminowe wypłaty
 241. Odbiór dni wolnych od pracy.
 242. prawo do L4 w drugim miesiącu pracy na umowe próbną
 243. Chorobowe i premie
 244. Porzucenie pracy - wynagrodzenie
 245. wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy
 246. Zakładowa odzież robocza
 247. Pracownik, kurs, obecność
 248. Ustalenie stosunku pracy.
 249. Praca w dwóch firmach po wypowiedzeniu zmieniajacym
 250. Temperatura Pracy!