PDA

View Full Version : Prawo pracy


Strony : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 [219] 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350

 1. pełny eteat a zus
 2. umowa o zakazie konkurecji
 3. Pracodawca chce wyłudzić moje auto?
 4. [pilne] 1/2 etatu umowa na rok
 5. rejestracja w Urzędzie Pracy
 6. praca socjalna
 7. Wypowiedzenie - likwidacja stanowiska pracy
 8. Wykonywania obowiazków nie zwiazanych z posiadanym stanowiskiem pracy
 9. Doba pracownicza
 10. premia nieoskladkowana i nieopodatkowana????
 11. Dieta zagraniczna, a weekend.Co z śniadaniem ?
 12. Trzymiesięczne odszkodowanie po rozwiązaniu umowy z winy pracodawcy
 13. Złamanie prawa???
 14. Jak wywalczyć pieniądze za nadgodziny,nie wykorzystany urlop
 15. Pilna sprawa - proszę o odpowiedź by się upewnić
 16. Dwie umowy o prace
 17. Wypowedzenie umowy o pracę
 18. Kserowanie pism przez pracodawce
 19. problem z swiadectwem pracy i wynagrodzeniem
 20. Wliczenie do stażu pracy czas pracy w gospodarstwie rolnym
 21. Umowy na czas okreslony bez konca
 22. Czas na podpisanie dokumentów
 23. Zwolnienie z pracy
 24. Swiadek w sądzie i zwrot utraconego zarobku
 25. Co mi się należy po tylu latach pracy?
 26. Przymusowe wybieranie urlopów - proszę o pomoc.
 27. Zasiłek dla bezrobotnych a podjęcie pracy
 28. Czy należy mi się odprawa??
 29. Odprawa, jaki numer artykułu ?????
 30. Bezpodstawne oskarzenie o kradziez
 31. korekta w pozwie, proszę o pomoc !!!
 32. Zmiana zakresu obowiązków w okresie wypowiedzenia
 33. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem
 34. Naliczanie urlopu wypoczynkowego
 35. Trzecia umowa na czas nieokreślony.....
 36. Jak wyegzekwować zapłatę za nadgodziny?
 37. wypowiedzenie
 38. Zastępstwo na innym stanowisku pracy
 39. wypowiedzenie pracy i dziwna propozycja
 40. nagroda jubileuszowa i nieobecność niusprawiedliwiona
 41. zmiana umowy na pół etatu - konsekwencje dla pracownika
 42. Karmienie piersią z praca zmianowa
 43. od kiedy liczy się okres l4 dla zusu
 44. Zwolnienie z pracy, w wyniku niezgody z kierownikiem, Proszę o pomoc
 45. Dokumenty do podpisu
 46. Prosze o odpowiedz PILNE
 47. Urlop macierzyński
 48. premia regulaminowa czy uznaniowa?
 49. Likwidacja stanowiska pracy a wypłata dodatkowego wynagr rocznego w budżetówce.
 50. Czas wypowiedzenia umowy o pracę.
 51. wypadek w pracy nie legalnej
 52. Umowa o prace na czas określony a ciąża
 53. Praktyka młodocianego a zwolnienie lekarskie
 54. odprawa dla pracownika
 55. Wypowiedzenie a zmianan warunków pracy
 56. Pilne - Proszę o pomoc - Przeniesienie na inne stanowisko pracy.
 57. czy należy mi się 13-tka
 58. zwolnienie - 160godzinny miesiąc pracy + pracujace soboty (brak zapłaty)
 59. Art 82 kp i podpisywanie "przeterminowanych" dokumentów
 60. Praca w gospodarstwie a staż pracy.
 61. sklep spożywczy i 220 godz
 62. Przenoszenie pracownika na gorsze stanowisko pracy.
 63. okres wypowiedzenia umowy o pracę
 64. Czy ma prawo ojciec zamiast matki pójść na urlop ojcowski
 65. Zmniejszenie stawek akordowych bez wiedzy pracowników?
 66. wypowiedzenie umowy o pracę
 67. Staż a studia
 68. czy moge zostac zwolniony dyscyplinarnie
 69. Wypowiedzenie umowy z winy pracodawcy jak uzasadnić
 70. jestem "nieaktywną" studentką, czy mogę iść na staż?
 71. Wymówienie umowy o pracę
 72. Wypłata z funduszu gwarantowanego
 73. płatny urlop wychowawczy a likwidacjia zakładu pracy
 74. Problem z pracodawcą.Proszę o pomoc.
 75. Umowa na czas okreslony/nieokreślony a ciąża
 76. Walka z księgową....
 77. pip jak zgłosić brak wypłaty lub jej spóźnienie
 78. Zwolniona w ciązy
 79. inwigilacja
 80. napad w pracy
 81. urlop
 82. Praca na zastępstwo a ciąża
 83. byly pracodawca nie chce wyplacic wczasow pod grusza
 84. Umowa na zastępstwo
 85. Urlop szkoleniowy
 86. Odprawa a Zatrudnienie Przez Firmę Zewnętrzną
 87. Urlop macierzynski, a koniec umowy/urlop wychowawczy
 88. Dyrektor mnie zwolnił z braku godzin a przyjął kogoś innego.
 89. praca a l4 - jakie zasady?
 90. Godziny nadliczbowe w weekendy a dojazd i powrót
 91. Urlop wychowawczy a niewykorzystany urlop wypoczynkowy
 92. opiekun- zajęcia praktyczne
 93. Zwolnienie.
 94. liwkidacja stanowiska a nowe zatrudnienie
 95. Wypowiedzenie - pracodawca żąda zwrotu kosztów za studia
 96. Zaświadczenie lekarskie o ciąży
 97. Płaca studenta, a normalnego pracownika
 98. ustalenie stosunku pracy - wygrana sprawa i co dalej
 99. "kuroniowka" czy nie..?
 100. Dowód ze świadka
 101. niewypłacona 13 pensja
 102. Podpisywanie "lojalki" przy wypowiedzeniu umowy o pracę
 103. skrócenie urlopu macierzyńskiego
 104. Wypłata wynagrodzenia za nadgodziny, a urlop.
 105. Okres wypowiedzenia oraz kiedy umowa na czas nieokreślony
 106. Jak udowodnić przed sądem?
 107. Tajemnica służbowa
 108. Urlop wychowawczy po zasiłku dla bezrobotnych
 109. Zwrot za okulary.
 110. Kradzież kontaktów do klientow
 111. Wypowiedzenie
 112. umowa na zastępstwo a ubezpieczenie zdrowotne
 113. likwidacja stoiska
 114. Były pracodawca zalega z wypłatą
 115. Umowa o pracę a staż
 116. Wypowiedzenie umowy o pracę
 117. Wypadek w pracy -uraz głowy
 118. Wadliwa wentylacja w pracy.
 119. kontrola a wynagrodzenia
 120. wartość przedmiotu sporu z zakresu prawa pracy o uznanie za wypadek przy pr
 121. Czy mogę złożyć wypowiedzenie a dzień później L4
 122. Nadgodziny i soboty
 123. praca
 124. Ryczałt za nadgodziny, praca w ciąży
 125. trzymiesięczny okres rozliczeniowy
 126. Zwrot kosztów dojazdu
 127. Śmierc właściciela a odprawa
 128. obliczanie wymiaru urlopu wypoczynkowego
 129. Wypowiedzenie z powodu likwidacji stanowiska pracy. Prosze o pomoc.
 130. zwolnili mnie z wypowiedzeniem
 131. umowa lojalnościowa w 4 dni przed szkoleniem
 132. Umowa o pracę na okres próbny na 3 miesiące a okres wypowiedzenia
 133. praca w porze nocnej - pytania
 134. Powrót do pracy po 3 letnim urlopie wychowawczym
 135. czy mój pracodawca morze kazać mi wybrać cały urlop
 136. Dodatkowe roszczenia na skutek kolizji samochodem słuzbowym.
 137. Zaległy urlop z 2009 i 2010 roku
 138. Obniżenie wymiaru czasu pracy i wypowiedzenie umowy
 139. Jak udowodnic godziny nadliczbowe...
 140. wypowiedzenie
 141. jaki nr art kodeksu pracy na porozumieniu stron
 142. Wypowiedzenie
 143. Zwolnienie lekarskie po porodzie
 144. Zasilki chorob.+ macierz. A umowa o dzielo z przenies. praw autor.+umowa o prace
 145. Wypadek na płatnym bezrobociu
 146. Zadaniowy system pracy
 147. brak opisu stanowiska pracy
 148. dwa stanowiska w jednej firmie - umowa..
 149. Nadużywanie zakresu obowiązków pracownika
 150. 2 tygodniowe wypowiedzenie umowy o pracę
 151. Zmiana wysokości pensji po obronie mgr !!
 152. Pracujace soboty dodatkowo wolno
 153. umowa o pracę kobiecty w ciąży
 154. Badania Wstępne - warunki szkodliwe
 155. Problem z pracodawca, pieniadze,swiadectwo
 156. zwolnienie z pracy a chorobowe
 157. zasiłek rehabilitacyjny
 158. Opieka nad chorym dzieckiem
 159. Przedstawienie świadectwa pracy przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie
 160. brak zaświadzczenia o ciąży a wypowiedzenie
 161. konsekwencje dyscyplinarne
 162. Dobrowolne wyrejestrowanie z urzędu pracy a ponowna rejestracja
 163. Zalegly urlop i to sporo
 164. Skrócenie okresu wypowiedzenia
 165. wniosek pracowników o ogłoszenie upadłości firmy
 166. zwolenienia grupowe!!
 167. Czy szkoła liczy się do urlopu?
 168. urlop szkoleniowy krószy niż w w kodeksie/ umowa z pracownikiem
 169. Obowiązki pracodawcy wobec pracownika - umowa na czas określony
 170. Zwolnienie ponad 182 dni
 171. Brak wynagrodzenia i świadczeń urlopowych za okres 3 lat
 172. Ciągłość zwolnienia a rozwiązanie umowy.
 173. rozwiązanie umowy o pracę tzw. nierozwiązywalnej
 174. Powrót do pracy po urlopie wychowawczym
 175. wyrzucony z pracy
 176. Praca 1/8 etatu i dodatkowo staż z UP
 177. Rozliczenie PIT a zwolnienie
 178. zasiłek dla bezrobotnychDpostałam wypo
 179. przedłużenie L4
 180. Jednoczesne zawarcie umów o pracę i zlecenie.
 181. urlop ojcowski po 2 miesiącach pracy na umowie
 182. Zaświadczenie lekarskie ! Pilne !
 183. żona na macierzyńskim a odmowa wyjazdu w delegację przez pracownika
 184. Dni wolne na poszukiwanie pracy a urlop wypoczynkowy
 185. Status emeryta, odprawa emerytalna, umowa na czas określony
 186. Data wiążącej umowy
 187. nowa umowa o prace w delegacji
 188. Uszkodzenie sprzętu firmowego
 189. Co zrobić jeżeli..
 190. Zwolnienia indywidualne a zwolnienia grupowe
 191. Art .30 & 1 pkt 2 k.p a odprawa
 192. Pozew o ustalenie stos.pracy-kilka roszczeń?
 193. dziecko
 194. witam
 195. Odwołanie do sądu pracy
 196. Zwolnienie pracownika w wieku 61 lat
 197. zwolnienie z pracy a odprawa
 198. Wypowiedzenie - małe pytanie.
 199. Obniżenie etatu po urlopie macierzyńskim a czas pracy
 200. Powrót do pracy po urlopie macierzyńskim
 201. błąd w wypowiedzeniu
 202. umowa o prace i umowa zlecenie u innego pracodawcy
 203. Po kontroli z PIP
 204. Kontrola pracowników / przeszukanie / dotykanie
 205. Płaca minimalna 2012
 206. Powród do pracy po wygranej sprawie sadowej
 207. pracodawca zmusza pracownika
 208. Przymusowy urlop
 209. księgowa + magazynier
 210. nowe stanowisko pracy - bez zgody pracownika
 211. staz pracy a urlop bezplatny
 212. Regulamin pracy i płacy
 213. Jak obliczyć odprawę pieniężną?
 214. rozwiązanie umowy o pracę
 215. Nieprzyjęcie Wypowiedzenia za porozumieniem stron przez pracownika
 216. Problem-praca na czarno,bezpodstawne wyrzucenie,uszkodzenie ciała
 217. Rozwiązanie umowy pytanie
 218. Odejście z pracy a nie rozliczone materiały POS przez klienta
 219. Obrażanie przez pracodawcę
 220. praca "na czarno"
 221. przemoc w pracy
 222. Problem z Urzędem Pracy
 223. zwiększenie wymiaru czasu pracy po url wychowawczym
 224. ciężarna a obniżenie angażu w pracy
 225. Dziwna polityka firmy i czy można żądać odszkodowania
 226. Umowa na czas określony a ciąża
 227. pracownik na macierzysnkim a zamkniecie zakładu
 228. Umowa o prace
 229. Bezzasadne wypowiedzenie umowy o prace - wysokość odszkodowania
 230. oszukany przez pracodawcę
 231. urlop bezpłatmy
 232. Wypowiedzenie z pracy, umowa na czas okreslony.
 233. praca na czarno a pip
 234. 3 umowa na czas określony.
 235. Ile dni urlopu można wykorzystać?
 236. Brak pensji za nierzetelne wykonywanie pracy
 237. Sporządzenie wniosku o uzasadnienie wyroku II instacji
 238. Praca "na czarno"
 239. mały-wielki problem
 240. umowa o prace
 241. Zwolnienia Grupowe, umowa na czas określony
 242. Rozwiązanie umowy o pracę ,podpisanej wcześniej niż data rozpoczęcia pracy?
 243. Bezpłatne praktyki a PUP
 244. Inwentaryzacja, a odpowiedzialność materialna.
 245. ZUS odmowa renty z tytułu niezdolności do pracy.
 246. likwidacja oddziału pracy a ciąża- prosze o pomoc
 247. Długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę
 248. Praca w służbie cywilnej
 249. Za mało, brak przelewu - cisza
 250. kto może prowdzić kursy/ szkolenia