PDA

View Full Version : Prawo pracy


Strony : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 [254] 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350

 1. Wezwanie do sądu - jaki urlop?
 2. Wypowiedzenie umowy....
 3. zatrudnienie na 2 etat
 4. ochrona danych pracownika
 5. Pytanie odnośnie weksla
 6. świadectwo pracy
 7. Przejście ze stażu na emeryturę.
 8. Jak to jest z tym rejestrowaniem w UP???
 9. pracownik niepełnosprawny
 10. Niestawienie się w PUP w wyznaczonym terminie (po wcześniejszym uprzedzeniu).
 11. Czy pracodawca może udzielić więcej urlopu?
 12. wypadek przy pracy - konsekwencje dla kierownika
 13. Zwolnienie
 14. staż po pracy
 15. Art 52 kp a choroba
 16. opieka nad służbowym autem
 17. zasiłek chorobowy
 18. Szkolenie z UP i poźniejsze zatrudnienie
 19. zmniejszenie etatu
 20. Nieprecyzyjny zakres obowiązków a wypowiedzenie
 21. Umowa na czas próbny /natychmiastowe wypowiedzenie - łamanie prawa przez pracodawce
 22. umowa na zastępstwo
 23. zatrudnienie bezrobotnego członka rodziny
 24. Ubranie Robocze/ZFŚS
 25. Ekwiwalent za urlop dla nauczyciela stażysty
 26. podjęcie nowej pracy na L-4
 27. Błąd w zaświadczeniu pracy z archiwum
 28. Odmowa wczesniejszej emarytury i nekompetentny pracodawca
 29. samolowlne opuszczenie stanowiska pracy?
 30. Bezpodstawne rozwiązanie umowy
 31. działalność gospodarcza?
 32. Dni wolne od pracy i niepłacenie za nie
 33. zasilek aumowa zlecenie
 34. Zmiana system pracy z 4 brygadówki na 3 brygady czy można się zwolnic z winy pracodaw
 35. Odpowiedzialność pracownika za kradzieża
 36. umowa na czas określony a ciąża
 37. Nagana
 38. Kradzież listy klientów
 39. ile mam urlopu
 40. Czy należy mi sie dodatek za prace w delegacji?
 41. rejestracja jako bezrobotny
 42. Wynagrodzenie za soboty
 43. Powiatowy Urząd Pracy opieszałość w przyznawaniu dotacji na rozpoczęcie działalności
 44. Dni do odpracowania
 45. Praca interwencyjna a okres wypowiedzenia?
 46. Nie wywiązywanie się z umowy o pracę - ciekawe!
 47. Żądanie podwyższenia wynagrodzenia lub wypowiedzenie umowy o prace.
 48. Kamerowanie w biurze pracowników
 49. Rejestracja jako bezrobotny i poszukujący pracy równocześnie
 50. Płaca za nadgodziny niższa od naj.krajowej
 51. Wypłata problem.
 52. Praca w sobotę
 53. urlop wychowawczy a zwolnienie
 54. likwidacja zakładu
 55. Urlop wychowawczy
 56. Umowa na czas określony a wypowiedzenie
 57. Wychowawca na koloni
 58. zasiłek macierzyński
 59. Godziny pracy
 60. Program naprawczy dla pracownika - można czy nie ?
 61. Wynagrodzenie za nadgodziny
 62. Wycofanie zwolnienia lekarskiego
 63. likwidacja oddziału
 64. Zaświadczenie szkolne a umowa zlecenie - proszę o pilną odpowiedź
 65. świadectwo pracy po zmianach z 21.03.11r.
 66. Obciążenie za rozmowy prywatne z tel. służbowego
 67. Koniec umowy w trakcie ciąży
 68. ustanie pracy a rozliczenie
 69. Wypowiedzenie umowy o pracę
 70. Wypowiedzenie.
 71. Staż
 72. Podanie PSP
 73. urlop planowany
 74. Kolejna umowa o pracę... pytyanie???
 75. sobota wolna
 76. rezygnacja z pracy po 1szym dniu, a kara?
 77. nieobecność na okresie wypowiedzenia-kiedy porzucenie?
 78. Ochrona danych osobowych w pracy
 79. Upadłość likwidacyjna, zwolnienia, odprawy
 80. Aneks do pracy na 4/5 etatu
 81. Odmowa zatrudnienia
 82. Okres wypowiedzenia
 83. aneks zmieniający warunki umowy
 84. Niepełny etat
 85. zaległy urlop
 86. bezpłatny urlop
 87. Posiłki profilaktyczne
 88. Pracownik wystawia fakture firmie w ktorej pracuje
 89. praca stojąca 8h,zaliczana do szkodliwych??
 90. Odpowiedzialnosc materialna - problem
 91. przymusowe urlopy wypoczynkowe i bezplatne
 92. obniżenie wynagrodzenia
 93. wypowiedzenie z tytułu niezdolnosci do pracy
 94. Rozliczenie się z ubrania roboczego z pracodawcą na zwolnieniu lekarskim.
 95. Zamknięcie firmy a wypowiedzenie i odprawa
 96. Pracodawca nie chce wypłacic odprawy
 97. odprawa
 98. 1 dzień nieobecności w pracy a zwolnienie
 99. Przesunięcie wypłaty o 20 dni
 100. Art. 52 kp a konsekwencje
 101. Oszust!!!
 102. upadłość spółki a syndyk i dzierżawca
 103. PIP a potwierdzenie wypłaty
 104. zmiany warunków umowy agencyjnej
 105. Wypowiedzenie umowy o pracę, a zasiłek...
 106. wynagrodzenie na l4 w ciązy
 107. Urlop
 108. rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia
 109. proszę o pomoc
 110. urlop-umowa na zastępstwo
 111. rezygnacja z urlopu szkoleniowego i dofinansowanie studiów
 112. umowa na zastępstwo a ciąża
 113. Wczasy pod grusza
 114. Czy można nalazać pracownikowi wczesniej skończyć pracę?
 115. wczasy a urlop
 116. Pracodawca domaga się odszkodowania za wyrządzone szkody
 117. konsekwencje jakie grozą p zwolnieniu z pracy
 118. Jak powinny być liczone nadgodziny?
 119. Zakończenie umowy o pracę na czas określony do ostatnego dnia czy wypowiedzenie?
 120. wypowiedzenie umowy a okres wypowiedzenia
 121. brak wyplaty w terminie za L4
 122. powrót do pracy proszę o pomoc
 123. Umowa na czas określony a ciąża??
 124. Zwolnienie za porozumieniem stron, a zasiłek dla bezrobotnych
 125. powrót do pełnego etatu po początkowym jego obniżeniu po macierzyńskim
 126. praktyki zawodowe w 2 klasie technikum
 127. Nauczyciel zatrudniony na okres zastępstwa za Panią X a wakacje
 128. Czekam na umowę już 2 rok
 129. 2 umowy o prace w tym samym czasie w 2 różnych krajach
 130. Brak wypłaty w terminie-kłopoty z bankiem, a pracodawca
 131. Mój pracodawca nagle ogłosił bankructwo!
 132. Rezygnacja ze stażu i przejście na roboty publiczne.
 133. Uchybienie terminu odwołania do Sądu Pracy od wypowiedzenia
 134. Rozwiazanie umowy a nagroda pieniezna
 135. palenie papierosa a zwolnienie dyscyplinarne
 136. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem ze strony pracodawcy.
 137. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem.
 138. rozwiązanie umowy o pracę - przyczyna
 139. Podwójne zatrudnienie u jednego pracodawcy (częściowo jako radca prawny)
 140. Punkt o zakazie konkurencji w treesci umowy o pracę
 141. Świadectwo pracy - ilosc urlopu
 142. URLOP NA ŻĄDANIE-pyt
 143. Kilkumiesieczne terminy rozpraw o ekwiwalent w VII Sadzie Pracy w Wawce
 144. Fundusz Pracy - 1/2 etatu
 145. Ciąża podczas urlopu wychowawczego
 146. Ile należy się stażu?
 147. Delegacja zagraniczna na Szkolenie?
 148. Pracodawca wymaga kserokopii dowodu osobistego
 149. Ekwiwalent za urlop w sluzbie zdrowia
 150. urlop za urodzenie dziecka i zwrot kosztow za pobyt w szpitalu
 151. oświadczenie pracownika
 152. Ocena ryzyka zawodowego w pracy
 153. urlop w okresie wypowiedzenia
 154. Jak zwolnić pracownika
 155. Ile urlopu za 1 rok pracy
 156. Odstapienie od nagany
 157. Zasiłek chorobowy
 158. Umowa na czas określony
 159. Rozliczenie trzymiesięczne, wstrzymanie awansu
 160. Kiedy opieka nad dzieckiem..,?
 161. Czy pracodawca może wypowiedzieć umoe zanim zaczęła ona obowiązywać???
 162. chorobowe a wypowiedzenie umowy
 163. Najniższa krajowa a pfron
 164. Zwolnienie z pracy
 165. Wygaśnięcie umowy o prace gdy jest się jedynym żywicielem rodziny
 166. handlowiec - pytanko
 167. Praca
 168. restrukturyzacja zakłądu pracy a przyjęcie do pracy.
 169. Nieuczciwy pracodawca
 170. prywatny komputer w pracy
 171. Wypowiedzenie a ciąża w świetle art 10 ust1 ustawy o zwolnieniach grupowych
 172. Informacja o zajęciu wynagrodzenia
 173. Mobing w pracy
 174. Zwolnienie l4, likwidacja firmy...
 175. Pobicie w pracy
 176. Jaka ulga z tyt.pracy na bloku Operacyjnym
 177. Najniższa krajowa za ile przepracowanych godzin?
 178. Umowa o pracę + umowa zlecenie
 179. urlop macierzyński dla osób zatrudnionych na dwie umowy o pracę
 180. ekwiwalent za urlop a chorobowe
 181. czas pracy nauczyciela
 182. zadaniowy czas pracy
 183. umowa zlecenie - brak zapłaty
 184. Praca - Kwestionariusz osobowy
 185. Wypadek w trakcie powrotu z pracy
 186. Jak uchylić sie od wykonania umowy o dzieło ?
 187. Rozwiązanie umowy art 521pkt.1k.p
 188. Jak udododnić że pracodawca nie wypłacił wynagrodzenia
 189. macierzyński a zasiłek dla bezrobotnych
 190. Praca po 12 godz a dodatek świąteczny
 191. Nauka nowego oprogramowania
 192. Prawo pracującej matki
 193. Rozczenia z tyt.zmiany umowy o pracę
 194. kobieta w delegacji a nocleg
 195. Koniec umowy na czas określony a ciąża
 196. Praca a szkolenie
 197. Rozliczenie podatkowe
 198. brak odpoczynku dobowego
 199. zwolnienie lekarskie w czasie trwania zaległego urlopu na wypowiedzeniu-pilnie proszę
 200. Ile urlopu ...?
 201. Zwrot funduszu inwentury przez pracodawcę.
 202. oświadczenie lustracyjne na konkurs dyrektora placówki oświatowej
 203. Praktyki i urlop
 204. Aneks zmieniający
 205. zasiłek dla bezrobotnych a L4
 206. Utajnienie Projektu Regulaminu Płac.
 207. Urlop bezpłatny
 208. Pomoc w określeniu systemu pracy.
 209. Zwolnienie
 210. Zwolnienie/urlop umowa o prace
 211. mogę liczyć na zasiłek dla bezrobotnych?
 212. Jak się przygotować?- proszę o poradę.
 213. wypowiedzene i odprawa po urlopie wychowawczym przy umowie na czas nieokreslony
 214. Nie wydanie pracownikowi dokumentów oraz wynagrodzenia.
 215. UMOWA O PRACĘ - zerwanie/rozwiazanie ?
 216. Nowy plan pracy - pytanie
 217. Rozwiązanie umowy o pracę na urlopie wychowaczym
 218. Pilnie proszę o pomoc (kierowca)
 219. macierzyńskie
 220. Pracujący rencista (III Grupa) A okres ochronny przedemerytalny.
 221. odprawa a wypowiedzenie z przyczyn ekonomicznych
 222. opłata stosunkowa -Okręgowy Sąd Pracy.
 223. wypowiedzenie umowy, mobbing
 224. Urlop a pracodawca
 225. Kradziez w pracy na czarno.
 226. Per TY
 227. przejście na 1/2 etatu a zasiłek dla bezrobotnych
 228. wczasy pod gruszą
 229. Jak przekonać UP aby przedłużyli mi staż?
 230. odzyskanie pieniędzy za delegajie
 231. Nagminne łamanie praw pracowników.
 232. Palenie w pracy a kara.
 233. rozwiązanie umowy z członkiem zwiazków zawodowych
 234. Uprawnienia zdobyte w zakładzie pracy
 235. wysokość wynagrodzenia podczas zwolnienia lekarskiego w ciązy
 236. Zwolnienie bez podania przyczyny na piśmie
 237. Jak udowodnić staż pracy? - umowa o dzieło
 238. nieuczciwy pracodawca
 239. Zakaz konkurencji - możliwości i zakazy
 240. zatrudnianie członków rodziny w szkole
 241. wypadek przy pracy i zniszczenie pomnika
 242. Staż - urlop pracodawcy
 243. Ile przysługuje urlopu pracownikowi?
 244. Zakaz konkurencji- brak odszkodowania a ....
 245. Ile przysługuje urlopu pracownikowi?
 246. bardzo specyficzna sprawa-niewypłacone pieniądze przez biuro pośrednictwa pracy
 247. 7 miesiecy pracy ile urlopu?
 248. Podglądanie kamerami.
 249. Zapytanie ws. wypowiedzenia.
 250. umowa na 1/2 etatu-dopuszczalna ilość godzin nadliczbowych