PDA

View Full Version : Prawo pracy


Strony : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 [269] 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349

 1. obecność na terenie zakładu pracy w czasie zwolnienia L4
 2. Wykonywanie dodatkowych obowiązków
 3. praca a urlop macierzyński
 4. MEGA Bardzo skomplikowana sprawa. Proszę o pomoc!!
 5. Praca w ruchu ciągłym a dzień świąteczny
 6. Ekwiwalent za bieżący urlop wypoczynkowy
 7. Brak umowy na czas nieokreślony-pomocy.
 8. Redukcja etatu .
 9. Wychowawczy
 10. pilne! czy to zgdone z prawem?
 11. porozumienie zmieniajace osoby szczególnie chronionej
 12. Wymiar urlopu wypoczynkowego
 13. Czy praca po 10h codzienie jest zgodna z prawem?
 14. Trzecia umowa o pracę, a okres wypowiedzenia.
 15. Dyscyplinarka
 16. Polecenie służbowe sprzeczne z regulaminem pracy
 17. Ciąża a umowa na czas określony
 18. Wypadek w pracy
 19. problem z rozwiazaniem umowy za porozumieniem
 20. ekwiwalent za urlop
 21. Interpreatacja okresu wypowiedzenia
 22. Wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony
 23. staż z Urzędu Pracy a ferie -na pomoc
 24. pracujacy student
 25. Zwrot kosztów przejazdu na staż
 26. Praktykant, a zwolnienie pracodawcy.
 27. chamski współpracownik !!!
 28. Odprawa od pracodawcy
 29. L4 a podatek "od twórców"
 30. Umowa na czas okreslony a L4
 31. prawo pracy
 32. wyrok sądu pracy
 33. Ciąża i praca
 34. Rozwiązanie umowy a obowiązki.
 35. W którym Urzędzie Pracy powinnam się zarejestrować?
 36. wniosek o skrócenie etatu a zwolnienie lekarskie
 37. Problematyczny awans zawodowy
 38. Czy mam prawo zarejestrować się jako bezrobotna?
 39. problem z urlopem
 40. Wysokość kosztó zastępstwa procesowego
 41. Wypowiedzenie a świadectwo pracy
 42. Badanie na obecnośćC2H%OH w pracy
 43. Problemy z pracodawcą - bardzo dziwne warunki pracy!
 44. Gotowość do pracy.
 45. Umowa na zastępstwo a ryzyko zwolnienia
 46. Dlaczego pracodawca nie przedstawia ewidencji czasu pracy.
 47. Alkohol w delegacji.
 48. święto w czasie urlopu wypoczynkowego
 49. zmiana wynagrodzenia podstawowego po zmianie stanowiska
 50. Pobyt w szpitalu a L4
 51. Zasiłek tylko po zwolnieniu ?
 52. Dofinansowanie karnetów na siłownie...
 53. Praca i szkoła
 54. premie nagrody
 55. Dodatek za prace w nocy a placa minimalna
 56. Delegacja - czas pracy
 57. Praca u rodziny, a ciąża i L4
 58. Prawo pracy a ciąża
 59. Wynagrodzenie na kontrakcie
 60. Udzielane podwyzki podczas mojej nieobecności
 61. rozprawa sądowa, świadek, a zwrot kosztów dojazdu
 62. złośliwe zwolnienie dyscyplinarne pracodawcy
 63. zwolnienie dyscyplinarne za wsteczne l4 od lekarza psyhiatry
 64. Ciąża a zwolnienie z pracy??
 65. Ciąża a zwolnienie z pracy??
 66. staż
 67. urlop ojcowski jako zwolnienie lekarskie
 68. Okres wypowiedzenia a L4 ... PILNE
 69. Wspólna odpowiedzialność materialna - ważne, proszę o pomoc
 70. Zatrudnienie nowego pracownika na moje miejsce gdzie ja zostałem zwolniony z braku et
 71. oszukał mnie pracodawca i nie zareiestrował mnie
 72. zakaz konkurencji - zmiana profilu pracowadcy
 73. Czy przysługuje odprawa
 74. PUP, pojęcie doświadczenia zawodowego
 75. Pracownik tymczasowy
 76. niewypracowane godziny
 77. Problem z delegacją
 78. Wypowiedzenie umowy przez pracownika i zmiana czasu pracy
 79. Odpowiedzialnośc materialna , zwrot za szkolenia
 80. Jako bezrobotny mgr chcę ubiegać się o szkolenie z UP...
 81. Zarejestrowany w pup a umowa o pracę
 82. Koniec umowy o pracę a macierzyńskie
 83. wypłata 13-tki
 84. Odzyskanie wynagrodzenia od firmy z zawieszoną działalnością
 85. kuroniówka PROSZĘ O POMOC
 86. kiedy składać wniosek urlopowy
 87. nieudeokumentowany staż pracy a urlop wypoczynkowy
 88. Zasiłek dla bezrobotnych!!!!!!!!!
 89. Czy premia regulaminowa jest słusznie zabierana ?
 90. Zmiana stanowiska z powodu kłopotów finansowych
 91. zwolnienie lekarskie na urlopie wychowawczym
 92. problemy z byłym pracodawcą
 93. okres wypowiedzenia
 94. Premia uznaniowa - musi wypłacić?
 95. urlop wypoczynkowy po urlopie macierzyńskim
 96. skrocony staz
 97. Czy będąc uczniem posiadam status osoby bezrobotnej?
 98. Gwarancja zatrudnienia a możliwość wypowiedzenia umowy o pracę przez pracownika
 99. Wygaśniecie umowy, L4 , ekwiwalent za urlop i wyliczenie zasiłku
 100. Wypowiedzenie umowy
 101. Nieuczciwy pracodawca nie chce wypłacić zalełych pieniędzy
 102. Wypowiedzenie, zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy, nowa praca, ciąża
 103. stwierdzenie zdolności do pracy po orzeczeniu lekarza orzecznika ZUS
 104. praca w warunkach szczególnych/szczególnym charakterze - produkcja etanolu
 105. Papieros, a Urząd dozoru technicznego (300Euro kmary)
 106. Wyliczenie urlopu wypoczynkowego
 107. Obowiązkowe nadgodziny?
 108. czas pracy pilne!!!!!!!!!!!!!!
 109. Ukaranie pracownika innego pracodawcy
 110. Odpowiedzialność materilna
 111. notatka służbowa - potwierdzenie
 112. Zwolnienie Lekarskie
 113. nie zmienione stanowisko pracy a praca wykonywana
 114. Aneks do umowy.
 115. godziny nadliczbowe
 116. odszkodowanie z powodu braku świadectwa
 117. zasiłek dla bezrobotnych a podjęcie pracy?
 118. etat a działalność gospodarcza
 119. Przedłużenie stażu wiek 45
 120. czy obowiązkowy pfron?!!!
 121. pracodawca zobaczył mnie na L4
 122. zasiłek w ciąży
 123. Zwolnienie lekarskie a ZUS
 124. Proszę o pomoc
 125. umowa o prace
 126. Ile dni ma pracodawca na podpisanie wypowiedzenia umowy przez pracownika?
 127. Zawód opiekun medyczny ...
 128. powrot do pracy po urlopie wychowawczym
 129. Narkotyki, a zwolnienie z pracy
 130. kiedy należy się odprawa?
 131. bezpodstawne nieprzedłużenie umowy
 132. Molestowanie seksualne w pracy, groźba zwolnienia, wymuszenie, szantaż
 133. Pensja wypłacana w procentach?
 134. zw. grupowe-skrócenie okresu wyp. a odprawa
 135. Wypowiedzenie umowy - fikcyjna redukcja etatu
 136. Urlop wypoczynkowy na kontrakcie
 137. zakaz konkurencji
 138. Jak wyliczyć dodatek za nadgodziny ?
 139. prawo pracy
 140. Jaka date wpisać na wypowiedzeniu o pracę? Mam 2 tyg. wypowiedzenie!Pomocy!!!
 141. ciąża w okresie wypowiedzenia
 142. Urlop wypoczynkowy w trakcie macierzyństwa
 143. Maxymalna powierzchnia do sprzątania.
 144. opieka nad dzieckiem
 145. Ile urlopu wypoczynkowego???
 146. Okres wypowiedzenia
 147. spóźnienie do pracy... co na to kodeks
 148. zakres odpowiedzialności
 149. odprawa dla pracownika
 150. Odpowiedzialność materialna
 151. Pracodawca nie płacił składek jest sprawa
 152. Prawo pracy
 153. wózek bez uprawnień
 154. Pracodawca nie liczy czasu dojazdu do klienta.
 155. Umowa o urlop szkoleniowy
 156. Umowa o zakazie konkurencji
 157. Dwa zarządy.
 158. Nadgodziny kwartalne - pomocy!
 159. Przerwa w L4 na przełomie roku
 160. Okres wypowiedzenia
 161. Umowa o pracę
 162. Powrót z delegacji a przymu stawienia się w pracy
 163. złe warunki pracy
 164. Nieprawdziwe wynagrodzenie na umowie
 165. aneks do umowy
 166. Ciągłość pracy a emerytura
 167. Ciąża na urlopie wychowawczym
 168. urlop wychowawczy a co z wypoczynkowym
 169. Czy umowa jest zgodna z prawem?
 170. Pieniążki za niewykorzystany urlop
 171. praca na "czarno"
 172. Zaswiadczenie ZUS
 173. Wypadek w pracy
 174. Kara upomnienia - brak wysłuchania pracownika
 175. Zbiorowe prawo pracy
 176. Niesprawiedliwość i wyzysk
 177. Nadgodziny
 178. spóźnienia do pracy z powodu ciąży
 179. nierówne traktowanie pracowników - umowa o pracę i umowe-zlecenie
 180. Wypłata wynagrodzenia
 181. Non stop urlop bezpłatny
 182. Problemy z szefem
 183. wypowiedzenie-od którego dnia liczy się okres wypowiedzenia
 184. pit
 185. Czy przysługuje mi "odprawka" ?
 186. Nadgodziny w soboty
 187. Upadająca firma
 188. Obliczanie kwoty brutto
 189. chcę się zwolnić z pracy
 190. chorobowe w ciąży
 191. Zwolniona w ciąży
 192. Nie wyplacone pieniadze za prace nad morzem !! Pomocy
 193. Łamanie prawa podczas wypowiedzenia umowy o pracę
 194. Wypowiedzenie o pracę(2 tyg.) Pomocy!!!
 195. praca a pobyt w zakladzie karnym
 196. Rozliczenie kursu z UP
 197. umowa zlecenie w czasie urlopu-dlaczego krótsza niż w rzeczywistości-b.proszę o pomoc
 198. Mianowany urzędnik państwowy - jakie stanowiska?
 199. Błędnie naliczony staż pracy
 200. Praca na placówkach zagranicznych
 201. Po pół etatu na dwóch sklepach
 202. niewypłacalny pracodawca
 203. Grupa niepełnosprawności
 204. Sklep, a odpowiedzialność pracownika
 205. Status bezrobotnego ,a odszkodowanie.
 206. Wypowiedzenie - bez porozumienia stron
 207. Fundusz socjalny
 208. urząd pracy i ich pomyłki
 209. Wypowiedzenie a niewykorzystany urlop za Nowy Rok.
 210. Stała dieta kierowcy prosze o pomoc
 211. Firma
 212. oszustwo pracodawcy
 213. Nie zostałem zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnwgo
 214. Dojazd do pracy.
 215. łączenie szkół a redukcja etatów
 216. Uchylenie wyroku sądu I instancji a zwrot zasądzonego odszkodowania
 217. urlop wychowawczy.?
 218. umowa o staż pomiędzy pracodawcą a UP
 219. świadectwo pracy
 220. Życie prywatne a zwolnienie z pracy
 221. Bardzo proszę o pomoc świadectwo pracy
 222. Nie wywiązywanie się z obowiązków pracodawcy
 223. Wynagrodzenie za nie przepracowaną pracę
 224. Czy to wypowiedzenie umowy o pracę jest prawomocne?
 225. Umowa na czas określony a ciąża.
 226. koniec umowy o pracę a L4 oraz ekwiwalent za urlop
 227. Pracodawca nie chce się zgodzić na rozwiązanie umowy
 228. Kara pracownicza, zwolnienie dyscplinarne
 229. czy pracodawca moze zmnijszyc ilosc urlopu
 230. Umowa o prace a status studenta
 231. Odpowiedzialnosc kierowcy
 232. Telefon służbowy a dyżur
 233. wypadek w pracy i jego konsekwencje
 234. Odpowiedzialność pracy
 235. Zus a studia
 236. Ryczące radio i wściekły brygadzista
 237. świadek w sądzie pracy
 238. dyskryminacja samotnych matek
 239. Zwolnienie całego urzędu ?
 240. Jak skutecznie zwolnic się z pracy?
 241. Umowa o pracę - zastrzeżenia
 242. Czy ta umowa jest legalna ?
 243. Okres wypowiedzenia
 244. zwrot kosztów dojazdu na staż
 245. Przyczyna rozwiązania umowy o pracę
 246. Przeniesienie na inny obiekt
 247. kary nakładane na pracownika
 248. Po 4 latach umowa na 6 miesięcy!?!!
 249. Wypowiedzenie tuż po zwolnieniu lekarskim
 250. wynagrodzenie w okresie rozliczeniowym