PDA

View Full Version : Prawo pracy


Strony : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 [294] 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341

 1. wskazanie daty dziennej początku naliczania odsetek
 2. Plan urlopowy
 3. Zatrudnianie osoby psychicznie chorej
 4. hasło do maila służbowego
 5. przerwy w pracy
 6. mobbing
 7. nagana
 8. Rozwiązanie umowy na podst. Art. 55 i inne
 9. Obowiązki pracodawcy wobec pracownika któremu kończy się umowa na czas określony
 10. Odprawa za wypowiedzenie umowy
 11. Odpowiedz Inspektora Pracy na skargę dotyczącą pracy w ochronie na dwóch umowach
 12. szybkie rozwiązanie umowy o pracę
 13. 8 tydzień ciąży
 14. odpowiedzialność pracownika po złożeniu wypowiedzenia
 15. Nadużycie stanowiska?
 16. BONUS (nie premia) roczny a wypowiedzenie.
 17. Wypowiedzenie umowy o pracę
 18. okres wymówienia do 6 miesięcy
 19. Prawo do powrotu na zwolnienie
 20. procedura rozwiązania umowy przez pracodawcę bez wypowiedzenia
 21. Badania lekarskie po długiej nieobecności
 22. Zwolnienie z pracy
 23. Magiczne 182 dni L4 a rozwiązanie umowy
 24. macierzyński po chorobowym-naliczanie zasiłku
 25. Pilne!!!!!!!!!!!!!!!!!
 26. 5 tydzień ciąży - czy mogą mnie zwolnić?
 27. Przepisy prawa pracy
 28. Kontrola L4 przez ZUS
 29. prawo pracy
 30. zasiłek chorobowy a rok kalendarzowy
 31. Skradziono aparat EKG - pracodawca obciąża mnie
 32. Wypowiedzenie przez pracownika umowy o pracę na czas nieokreślony
 33. wynagrodzenie za pracę-problem
 34. Płatna praktyka zawodowa
 35. praca bez umowy
 36. Pracodawca uchyla się od wydania PIT 11
 37. Niewiarygodny pracodawca
 38. praca na pół etatu
 39. Program antykryzysowy a zwolnienie lekarskie?
 40. Zwolnienie a urlop?
 41. Własna działalność gospodarcza a umowa o pracę
 42. Obniżenie wypłaty zasiłku macierzyńskiego i wypowiedzenie po macierzyńskim
 43. pracodawca utrudnia powrot do pracy po chorobie
 44. powód wypowiedzenia umowy o pracę
 45. urlop wypoczynkowy a umowa na 1 rok
 46. Przejście na emeryturę
 47. 3 tydzień ciąży :)
 48. nie wydano świadectwa pracy sąd nic nie zrobił
 49. Odwołanie się do Sądu Pracy od wyowiedzenia umowy o pracę
 50. Zmiana zakresu obowiązków a odmowa pracownika
 51. Zostalem zwolniony dyscyplinarnie a do domu otrzymałem listownie normalne wypowiedzen
 52. Firma zalega z wyplaceniem pieniedzy 2 miesiace co robic?!
 53. Wynagrodzenie za okres wypowiedzenia z art. 23.1 przejęcie
 54. jak odebrac swoje pieniadze
 55. Czy należą się odsetki od zasądzonego odszkodowania?
 56. kto placi za zwolnienie lekarskie
 57. zwolnienie lekarskie po wychowawczym
 58. Co zrobić gdy pracodawca .....
 59. kto placi za zwolnienie lekarskie
 60. jestem pracownikiem czy nie
 61. Wypowiedzenie umowy o prace - przypadki szczegolne
 62. Umowa o dzieło a nauka w prywatnej szkole policealnej. Kilka pytań
 63. aplikant radcowski zwolniony z pracy (art.34 ust. o Radcach Prawnych)
 64. MałaAnia ma poważne kłopoty i prosi o poważną pomoc :|
 65. Wymiar dodatkowego urlopu macierzyńskiego
 66. Pomoc prawna !!
 67. Fundusz socjalny.
 68. Brak wyangrodzenia a wymowki pracodawcy
 69. Zakaz konkurencji
 70. Wypowiedzenie umowy; swiadectwo pracy; nowa praca
 71. płaca przełożonego a podwładnego
 72. RMUA/pasek płacowy
 73. Założenie firmy
 74. Czy mogę złożyć wypowiedzenie a za chwilę L4 ...
 75. Obowiązkowe szkolenia dla firm jednoosobowych
 76. Zwolnienie dyscyplinarne i poze sadowy
 77. wypowiedzenie umowy na czasokreślony
 78. Jai urlop??
 79. pytanie o egzekucję sądową wyroku
 80. Pit-11
 81. Odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych!!
 82. Witam
 83. powrót do pracy po macierzyńskim a umowa na zastępstwo
 84. Ryczałt na transport z/na lotnisko/dworzec/port.
 85. umowa zlecenie a nie wyplacona naleznosc
 86. Zwolnienie
 87. zwolnienie a choroba nabyta w pracy
 88. Ściągniecie należności - opłata komornika
 89. zdolnosc do pracy
 90. Urlop ojcowski 5+2 czy 7 dni
 91. nagana a 13 pensja.
 92. mobbing a okres wypowiedzenia
 93. rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron art.30&1 pkt1
 94. Problem z ponowną rejestracją w UP
 95. Postój - proszę pilnie o pomoc !
 96. praca na dwie tury a wynagrodzenie
 97. zwolnił mnie z pracy - co w takiej sytuacji ????!!!!!
 98. Brak Świadectwa Pracy, wynagrodzenia i ekwiwalentu za urlop
 99. Lista obecności a delegacja
 100. wypowiedzenie z winy pracownika
 101. Podpisanie nowej umowy na L4+ odszkodowanie od obecnego pracodawcy
 102. L-4 a praca na umowę zlecenie
 103. nie przedłużona umowa
 104. polubowne rozwiazanie umowy o prace
 105. Opieka na urlopie wypoczynkowym
 106. Renta Rodzina
 107. Zwolniono mnie z pracy
 108. Telepraca świadczona sporadycznie
 109. Proszę o pomoc praca bez umowy 219 kk...
 110. Równoważny czas pracy, a godziny do odbioru.
 111. Odprawa
 112. Uszkodzenie pojazdu służbowego resortu MSWiA
 113. Zakończenie szkoły a staż
 114. okres wypowiedzenia
 115. identyfikator
 116. Niesłuszne zwolnienie?
 117. Wynagrodzenie za wypadek w drodze z pracy
 118. Zmiana branży po powrocie z maciarzyńskiego
 119. L4 w okresie wypowiedzenia
 120. Pytanie z zakresu zakazu konkurencji
 121. dodatek aktywizacyjny
 122. Odpowiedzialność materialna.
 123. Problem ze sciągnięciem należności
 124. Praca "na czarno" pracodawca nie zapłacił
 125. wniosek o staż w UP
 126. Nadgodziny a opieka nad dzieckiem
 127. odprawa-proszę o radę
 128. 3 umowa na czas nieokreślony
 129. Dotacje PUP, proszę o pomoc...
 130. Zwrot wynagrodzenia w późniejszym terminie.
 131. wymiar urlopu
 132. co dalej?
 133. Osoba bezrobotna i umowa zlecenie
 134. Prawo pracy
 135. Niewypłacenie godzin nadliczbowych
 136. Niedoszły pracodawca zerwał umowę ustną
 137. Czlowiek
 138. Rejestracja w urzędzie pracy
 139. umowa na czas nieokreślony?
 140. Bezpodstawne oskarżenie/zwolnienie (umowa zlec.) podlega pod Kodeks Pracy? Patrz opis
 141. premia miesięczna a urlop wypoczynkowy
 142. odprawa pracownicza
 143. Wypłaty za urlop wypoczynkowy
 144. rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron
 145. warunki do otrzymania renty
 146. zakaz konkurencji
 147. zapomoga socjalna -losowa
 148. lista obecności - brak wpisów- konsekwencje
 149. Jak to jest właściwie z L4 i co oni biorą po uwage przy ciągłości choroby
 150. Umowa o pracę, a umowa zlecenie(czy można 'zaoszczędzić na ZUSie')
 151. ilość dni urlopu
 152. Urlop szkoleniowy bez skierowania
 153. Komentarz w treści wypowiedzenia - Pilne
 154. urlop wypoczynkowy planowany a nadgodziny
 155. pracodawca nie zapłacił za zwolnienie chorobowego?
 156. kasjer windykator?
 157. Praca tymczasowa umowa o prace na 5 dni
 158. Czy wojsko liczy sie do urlopu
 159. praca tylko w nocy wg kp
 160. delegacja pracownika
 161. Zwolnienie lekarskie na dziecko
 162. obniżenie wymiaru czasu pracy w trakcie urlopu wychowawczego i ochrona pracownika
 163. Urlop wypoczynkowy
 164. Wykorzystywanie pielęgniarek długoterminowych - 8 miesięcy bez dnia wolnego
 165. Pracodawca nie wypłacił wynagrodzenia
 166. Podpisana ugoda w sądzie pracy między pracownikiem a pracodawca
 167. Prawo pracy
 168. rozwiązanie umowy o pracę
 169. Zera na RMUA
 170. Inwentura po zwolnieniu
 171. jak liczyć staż do urlopu?
 172. Ominięcie w podwyżkach po macierzyńskim
 173. pytanie o staż
 174. Podróż służbowa
 175. Praca stała na bazie działalności gospodarczej.
 176. szkoda w mieniu wojskowym
 177. uprawnienia elektryka
 178. Bezczynność ZUS
 179. Czy bezpośrednio po umowie o dzieło można iść na tzw. prace interwencyjne?
 180. wygaśnięcie drugiej umowy na czas określony
 181. termin dostarczenia rozwiązania umowy o pracę
 182. Równoległe umowy, a podatki
 183. Jak odzyskać pieniądze od pracodawcy?
 184. Do kiedy wynagrodzenie po rozwiązaniu umowy o pracę
 185. problem z odbyciem stażu
 186. renta socjalna a ekwiwalent za niewykorzystany urlop
 187. zwolnienie
 188. przeniesienie rejestracji z UP
 189. trzynastka w okresie wypowiedzenia
 190. pytanie o emerta i zasad zatrudnienia
 191. Wymiar urlopu a umowa na czas określony
 192. bez wynagrodzenia, bez świadectwa pracy
 193. Zwolnienie lekarskie a rozwiązanie umowy o pracę
 194. Wypowiedzenie umowy na czas określony bez podania przyczyny
 195. Wzór pisma o przedłużenie macierzyńskiego i do kogo adresować?
 196. zaświadczenie o wypłaconym wynagrodzeniu od byłego pracodawcy.
 197. Czy mogę jeszcze złożyc pozew ?
 198. częste zwolnienia na dziecko a utrata pracy - pilne!
 199. Wypowiedzenie umowę o pracę na czas okreslony
 200. Tutejsi "prawnicy" ZA cenzurą wolności słowa?!
 201. treść umowy o pracę a kodeks pracy
 202. Wypowiedzenie na urlopie postojowym
 203. Zaległe wynagrodzenie w Sp. z o.o.
 204. Odmowa wysłania na staż przez urząd pracy
 205. PIT-11 po zwolnieniu
 206. [B]Czy taki scenariusz po utracie pracy jest możliwy?[/B]
 207. czy rozwiązanie umowy o pracę może mieć formę ustną??
 208. Urlop Maciezynski
 209. PIT za 2009
 210. jak zawiadomic inspekcję pracy
 211. wypadek w pracy ile powini mi zapłacic??bardzo pilne
 212. Praca w innym województwie
 213. niewyplacalnosc pracodawcy
 214. ogólne pytanie
 215. zgon - urlop okolicznościowy??
 216. Kilka pytań dotyczących pierwszej pracy.
 217. Dofinansowanie do szkoły
 218. Przedstawienie odpowiedniego pisma i dokumentów w sprawie nagrody jublieuszowej.
 219. Umowa na zastępstwo a ciąża
 220. Praca w soboty-a prawo pracownika
 221. Urlop na świadectwie pracy
 222. Sposób naliczania odprawy
 223. Odpowiedzianość materialna
 224. 1/2 etatu z zastrzeżeniem na 39 godz
 225. pracownik szkoły
 226. ile mogą dzwigać meżczyżni
 227. Zwolnienie l4 na dziecko
 228. maciarzyński a wygaśnięcie umowy o prace
 229. Staż - urlop macierzynski pomocy!!!!
 230. Wczesniejsza emerytura
 231. Oświadczenie o ochronie danych osobowych pytania
 232. wypowiedzenie umowy z winy pracodawcy
 233. choroba chłupnika-rencisty
 234. kurs
 235. Zniesławienie pracownika
 236. Opieka nad dzieckiem do lat 4, a odmowa wyjazdu służb. (art. 178 par. 2, 189(1) )
 237. Urlop macierzynski!- proszę o pomoc!
 238. zakaz konkurencji
 239. zasiłek chorobowy...
 240. Nadgodziny - obowiązek
 241. umowa na czas nieokreślony
 242. Art.52 1.1. zawłaszczenie
 243. Wypowiedzenie a zwolnienie chorobowe! PILNE
 244. Rozw um z winy pracodawcy art 55
 245. urlop wychowawczy a wypowiedzenie
 246. Zapis w umowie na czas określony-wypowiedzenie
 247. Praktyki do zawodu - Piekarz
 248. wypowiedzenie stosunku pracy - pytanie
 249. Fundusz świadczeń socjalnych a dochody z giełdy papierów wartościowych
 250. Wypowiedzenie umowę o pracę na czas okreslony