PDA

View Full Version : Prawo pracy


Strony : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 [94] 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349

 1. pracownik samorządowy
 2. Praca "na czarno" w rodzinnej firmie
 3. Grafik pracy a przedłużenie umowy.
 4. Przedłużona umowa
 5. Aneks a okres wypowiedzenia
 6. Wypowiedzenie ze strony pracownika a zmiana waunkrów umowy
 7. Służba przygotowawcza, a odprawa.
 8. błędny staż pracy
 9. Odpowiedzialność materialna urzędnika za błędne decyzje
 10. Pracodawca zgubił książeczkę sanepidowską.
 11. Zaległe wynagrodzenie za pracę bez umowy
 12. Zmiana własciciela,a wypowiedzenie umowy.
 13. Rozwiązanie umowy za porozumieniem, kto może podpisać?
 14. Odpowiedzialność za towar
 15. Pracodawca nie wypłaca za 3 miesiace pracy
 16. Wyliczenie chorobowego a potem macierzyńskiego
 17. Zmiana decyzji po zapewnieniu zatrudnienia
 18. nakaz zakupu odzieży
 19. wypadek na zwolnieniu w krus
 20. Odwolanie nagrody jubileuszowej
 21. emerytura w przypadku kilkuletniego stażu pracy
 22. Urlop
 23. Jak odzyskać pieniądze ? - zawieszona działalność vs 2 lata przepychanek
 24. zwolnienie lekarskie na wypowiedzeniu
 25. wypowiedzenie na urlopie zdrowotnym
 26. Urlop wypoczynkowy a złożenie wypowiedzenia
 27. Świadczenia urlopowe, a rozwiązanie umowy o pracę
 28. Praca dla spółki "siostry".
 29. Urlop na żądanie
 30. Ciąża a macierzyński
 31. ekwiwalent za pranie
 32. Ile dni urlopu przysługuje?
 33. wypowiedzenie na zwolnieniu lekarskim
 34. podpisanie protokołu powypadkowego
 35. renta chorobowa
 36. Unieważnienie rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron
 37. Zwolnieni dyscyplinarne z powodu wody
 38. Zastępstwo w filii, czy należy wypisać delegacje?
 39. Umowa zlecenie, weksel
 40. Przymusowa przerwa w pracy.
 41. "Niedogodziny" z winy pracodawcy a wypowiedzenie umowy o pracę
 42. Zmiana praktyk w wieku 18 lat
 43. Przerwa w pracy a wysokość odprawy
 44. Pracodawca żąda zwrotu kosztów szkolenia
 45. czas pracy
 46. Zatrudnienie cudzoziemca na oświadczenie
 47. Rezygnacja z pracy
 48. Pracodawca narzuca kary pieniężne
 49. Samodzielna wyplata z kasy przez pracownika
 50. urlop ojcowski dla matki
 51. kara nagany a kodeks pracy
 52. ciąża a rozwiązanie umowy o pracę
 53. długość wypowiedzenia
 54. Wypowiedzenie z pracy
 55. Okres wypowiedzenia
 56. wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy,po urlopie macierzyńskim.
 57. zwolnienia lekarskie a staż unijny
 58. praca dwuzmianowa
 59. Rozwiązanie umowy o Pracę za wypowiedzeniem (ogłoszenie upadłości likwidacyjnej Firmy
 60. dokument U002
 61. ewidencja czasu pracy
 62. unieważniona płatność karta prosye o pomoc
 63. Płaca minimalna
 64. Czy urzędnik ma prawo odmówić udzielenia ślubu w dniu wolnym od pracy?
 65. Dwie umowy w jednej firmie - WYNAGRODZENIE
 66. wypowiedzenie umowy w trakcie trwania umowy na czas nieokreślony
 67. Zgłoszenie pracownika do ZUS po urlopie bezpłatnym
 68. Rozwiazanie umowy art 52&1 pkt1
 69. umowa o prace a umowa o staz absolwencki
 70. Nadgodziny wbrew pracownikom.
 71. okres wypowiedzenia 04.2015
 72. zmniejszenie etatu na życzenie pracownika
 73. ciąża a macierzyński
 74. Przerwanie L4 - zwolnienie na 10 dni
 75. zwolnienia grupowe vs wypowiedzenie zmieniajace
 76. wypowiedzenie zmieniające, odprawa
 77. złożenie dokumentów w kadrach a poinformowanie przełożonego
 78. Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron.
 79. rekompensata za prace w szczególnych warunkach
 80. L4 a grafik
 81. Przejście zakładu pracy na nowego pracodawcę
 82. Odbieranie telefonów podczas urlopu - podstawa prawna
 83. Działalność zawodowa a jednorazowa umowa o dzieło
 84. zwolnienie po podpisaniu wypowiedzenia
 85. Odprawa dla Dyrektora Produkcji z powodu likwidacji stanowiska
 86. Likwidacja sklepu a przeniesienie
 87. Ile wcześniej powinniśmy być powiadomieni o szkoleniu.
 88. Porzucenie pracy - brak umowy
 89. Dyskryminacja płacowa
 90. Rozwiązanie umowy na czas określony
 91. uszkodzony pojazd służbowy a obowiązek naprawienia szkody
 92. Pozew do Sądu Pracy w sprawie braku wynagrodzenia i zasiłku chorobowego
 93. Badania kontrolne po zwolnieniu, kolejna kontuzja
 94. kopia nagranej przez pracodawcę rozmowy przysluguje pracownk
 95. urlop wypoczynkowy bez wiedzy pracownika
 96. Wypowiedzenie a urlop za rok ubiegły
 97. nagana za zachowanie po pracy?
 98. Badanie lekarskie gdzie je zrobić? HELP
 99. umowa o pracę
 100. Polecenie zrobienia prawa jazdy...
 101. zwolnienie z pracy
 102. Wypowiedzenie umowy o pracę
 103. Przerwanie praktyki
 104. Wypowiedzenie na L4 a 1 maja
 105. jubilatka 35 lat pracy
 106. wypowiedzenie przygotowane na zwolnieniu
 107. Praca wykonana poza umową o pracę
 108. Grafik pracy a dni wolne za dni świąteczne
 109. Skierowanie na wojskową komisję lekarską.
 110. Odprawa!
 111. urlop wypoczynkowy
 112. Urlop Macierzyński a zatrudnienie
 113. spółka komandytowa
 114. 1/4 etatu, urlop i nadgodziny
 115. Czy mam już wymiar urlopu 26 dni?
 116. brak zwrotu delegacji+wypowiedzenie+L4+art 52 +
 117. Czy lekarz może prowadzić sprzedaż w galerii internetowej?
 118. Aneks do umowy a odmowa
 119. rozwiązanie umowy z winy pracodawcy
 120. depresja spowodowana przez prace
 121. wynagrodzenie za li w pierwszym miesiącu pracy
 122. Wyliczanie urlopu - w całości wynagordzenia
 123. Wypowiedzenie umowy o pracę
 124. praca na czarno konsekwencje
 125. ciąża po ustaniu zatrudnienia chorobowe z zus a macieżyniskie pomocy
 126. płatne szkolenie i rezygnacja z pracy
 127. Urlop wypoczynkowy a druga praca
 128. Praca w soboty
 129. kodeks pracy - swiadectwo pracy a art. 23 1
 130. Nieuczciwy pracodawca
 131. zwolnienie pracownika POMOCY.
 132. Badania lekarskie a ciąża
 133. Wypowiedzenie 2tyg, ślub w ostatnim dniu (sobota)
 134. odprawa - prawo pracy
 135. Praktyka Zawodowa
 136. Czy należy mi się odprawa ?
 137. Mobbing i przeniesienie na inne stanowisko
 138. Zwolnienie chorobowe, a zmiana warunków umowy.
 139. urlop dla osoby niepełnosprawnej
 140. urlop wypoczynkowy
 141. Wypowiedzenie z pracy
 142. Wypowiedzenie umowy o pracę
 143. Urlop przy pierwszej pracy
 144. Umowa o pracę na czas określony a ciąża w 12 tyg. ciąży
 145. Nierówne wynagrodzenie za tą samą pracę.
 146. Zakończenie pracy bez okresu wypowiedzenia
 147. Wojsko- postepowanie dyscyplinarne
 148. Wypowiedzenie warunków płacy i pracy
 149. Nadgodziny (soboty/niedziele)
 150. Umowa na czas nieokreślony-pytanie
 151. wypowiedzenie umowy przez szefa podczas okresu próbnego.
 152. Przerwa między kolejnymi umowami...
 153. Niepełnosprawny
 154. ciąża a koniec umowy
 155. Czy uczń na praktyce ponosi koszta ?
 156. obciążenie pracowanika kosztami
 157. ustanowienie urlopu po przerwie w pracy
 158. Praca bez dnia wolnego
 159. narzucanie nadgodzin za stracone godziny nie z powodu pracownika
 160. Koniec umowy
 161. Zastraszanie nie przedłużeniem umowy na czas nieokreślony...
 162. Likwidacja stanowiska pracy
 163. zakończenie umowy na okres próbny a zwrot kosztów szolenia
 164. święto w czasie urlopu wypoczynkowego
 165. Bezpodstawne zwolnienie z pracy
 166. 3 maja
 167. Podstawa L4 po u. macierzyńskim
 168. Wypowiedzenie umowy
 169. nauczyciel nie uczy
 170. Urlop macierzyński
 171. pozew o ustalenie stosunku pracy 2
 172. kara pieniężna
 173. Koniec umowy, brak wypowiedzenia
 174. Oczekiwanie na komisję Zus-pomocy
 175. Badanie alkomatem po godzinach.
 176. notatka służbowa
 177. Relacje z szefem
 178. Otrzymanie płatnego urlopu wychowawczego
 179. zasiłek macierzyński
 180. unieważnienie wypowiedzenia umowy o pracę
 181. umowa o staż - jaki podatek?
 182. pytanie o odszkodowanie z tytułu niezgodnego z prawem wypowiedzenia
 183. nota obciążeniowa -prawo transportowe
 184. Wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy
 185. Urlop wychowawczy
 186. ciąża a L4
 187. L4 po 33 dniach do kogo, jaki termin? Kto faktycznie płaci?
 188. Umowa o pracę czy umowa zlecenie?
 189. Praca w sobotę, a dzień wolny
 190. Miejsce pracy dofinansowanie
 191. Godziny nadliczbowe- równowazny system pracy
 192. nauczyciel emerytura
 193. Umowa o zakazie konkurencji
 194. Urlop okolicznościowych w delegacji.
 195. Dofinansowanie do wczasów
 196. Utrudnianie zatrudnienia przez byłego pracodawcę
 197. Wypowiedzenie umowy o pracę i dalsza praca na umowę o dzieło
 198. system 12 godzinny
 199. Zmiana miejsca pracy - odległość 45 km
 200. sprzedaż zakładu pracy
 201. Nie podjęłam pracy
 202. Urlop na żądanie
 203. zatrudnianie osoby niepełnosprawnej
 204. Szkodliwe warunki pracy
 205. Szkodliwe warunki pracy
 206. Ekwiwalent za urlop, a zaświadczenie o zarobkach?
 207. karta urlopowa
 208. Świadectwo pracy
 209. Niejasna sytuacja, przeniesienie etatu na zasadzie 23 prim
 210. Wezwanie do zapłaty - czy zgodne z prawem?
 211. Jak sie zwolnić pracodawca nie chce
 212. Nieuczciwy pracodawca
 213. Odmowa porozumienia zmieniającego umowę o pracę
 214. Projektodawca a brak wypłaty.
 215. Zwolnienie chorobowe po niepełnym miesiącu pracy.
 216. Wątpliwości dotyczące uczciwości pracodawcy
 217. Czy mogę wykorzystać zaległy urlop na wypowiedzeniu?
 218. Pierwszy urlop wypoczynkowy
 219. Ekwiwalent za urlop - Czy przysługuje?
 220. wypowiedzenie umowy podczas urlopu wypoczynkowego
 221. urlop wypoczynkowy a urlop wychowawczy
 222. Podjęcie nowej pracy na zwolnieniu lekarskim
 223. Wykonywanie usług przez 17-latka
 224. wynagrodzenie a ustanie stosunku pracy .
 225. Skierowanie na badania wstępne (zatajenie czynników)
 226. Samowolne opuszczenie stanowiska pracy.
 227. choroba zawodowa - smierc
 228. Wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony
 229. Czy należy się odprawa?
 230. urlop wypoczynkowy
 231. Dyskryminacja?? nierówne wynagrodzenie na tym samym stanowisku.
 232. Delegacja, nadgodziny, dieta, dojazd...?
 233. wypowiedzenie umowy przez pracownika um. na czas nieokreslony
 234. wypowiedzenie umowy o pracę
 235. rozwiązanie umowy o pracę
 236. wypowiedzenie umowy o pracę
 237. Brak badań okresowych
 238. zajęcie wynagrodzenia i zasilku chorobowego przy najnizszej krajowej
 239. pytanie
 240. Cofnięcie pozwu przeciw pracodawcy - koszty
 241. Adwokat z urzedu w sprawie przezciw byłemu pracodawcy
 242. Urlop bezpłatny i płatny pracownik młodociany
 243. jak wyliczyć wynagrodzenie w czasie ciąży?
 244. odwołanie pracownika po jego stawieniu się w pracy
 245. system 4 brygadowy
 246. Problemy ze zwolnieniem lekarskim
 247. Praktyki absolewnckie
 248. system czterobrygadowy a wolna niedziela i nadgodziny.
 249. wolne dni za chorobowe w weekend??
 250. L4 w ciąży a zmniejszenie etatu