PDA

View Full Version : Prawo pracy


Strony : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 [94] 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341

 1. l4 w ciąży a umowa na okres próbny
 2. Ciąża a umowa tymczasowa.
 3. Doposażenie stanowiska pracy
 4. świadectwo pracy
 5. zwolnienie dyscyplinarne
 6. dalsza praca po wypadku w pracy
 7. kiedy umowa na stałe
 8. Korporacja, problem z pracodawcą..
 9. Czy przysługuje tacierzyński ?
 10. zmiana działu
 11. za malo wyplacone za L4
 12. niedoczytane wypowiedzenie umowy o prace na czas określony przy świadku.
 13. czterobrygadówka a postojowe, nadgodziny, a ustawa antykryzysowa
 14. L-4
 15. wypłata za etat za nie wszystkie godziny
 16. L4, Macierzyński, Urlop, Praca, L4
 17. Zwolnienie l4 a termin 7 dni
 18. Pismo od pracodawcy w sprawie postępowania skarbowego
 19. Okres próbny a czas wypowiedzenia
 20. Rozwiązanie umowy o pracę
 21. premia a wypowiedzenie
 22. Zawyzone wynagrodzenie na umowie !
 23. postępowanie dyscyplinarne w zakładzie pracy
 24. Zwolnienie z pracy na mocy porozumienia stron a odprawa
 25. Wyliczenie wynagrodzenia w ciazy - zwolnienie lekarskie, macierzynski
 26. Ciąża a podpisanie umowy
 27. Pierwsza praca
 28. odprawa
 29. Podróż służbowa zleceniobiorc-praca na pół etatu?
 30. Ciąża u pracownicy.
 31. Odpracowanie brakujących godzin.
 32. Wynagrodzenie soboty, niedziele, swieta
 33. Wypowiedzenie umowy przed rozpoczęciem pracy
 34. Staż z urzędu pracy a ciąża
 35. Umowa na czas określony a rezygnacja z pracy u danego pracodawcy.
 36. Zwolnienie L4 w ciąży, działalność zarejestrowana w domu
 37. emerytura a renta rodzinna
 38. Upływ okresu wypowiedzenia
 39. akta osobowe
 40. Ujawnienie zarobków pracownika
 41. Uznanie pracy za granicą,urlop
 42. Self emloyed Ciaza UK
 43. Nagana art 108 K.P.
 44. Wypowiedzenie z pracy za l4
 45. dodatkowa praca
 46. pracodawca każe płacić z lekarza medycyny pracy oraz należny urlop
 47. Udzielenie urlopu
 48. Punkt o zakazie pracy w konkurencji
 49. fikcyjny awans
 50. kurs jezykowy a podatek dochodowy
 51. etat, kontrakt, opt-out
 52. wypowiedzenie z pracy
 53. odprawa po zwolnieniu
 54. pracodawca nie płaci co zrobić
 55. Odpowiedzialność prawcownika za sprzęt
 56. likwidacja firmy a kobieta na urlopie macierzynskim
 57. Urlop rodzicielski dla ojca funkcjonariusza
 58. Swiadectwo pracy. Zmiana stanowiska w umowie.
 59. praca w sobotę a niewyrobione godziny w tygodniu
 60. zasiłek chorobowy w ciąży
 61. nauczyciel wcześniejsza emerytura, a rozwiązanie szkoły
 62. Pracodawca zmusza do pracy w wolne soboty
 63. Pozew.
 64. Praktyki. Proszę o poradę.
 65. Czy nauczyciel po próbie samobjczej nadal może prawcować w szkole?
 66. PROSZĘ O PILNĄ POMOC WS. chorobowego po 182 dniach!
 67. Umowa o pracę na czas określony
 68. Rozwiazanie umowy o prace a urlop
 69. Pracodawca nie płaci - co robić?
 70. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop - nauczyciel zatrudniony w dwóch szkołach
 71. Okresy zasiłkowe a jednodniowa przerwa
 72. Dyscypilanrka w okresie wypowedzenia
 73. Odwołanie pozwu
 74. Proszę o opinie, które warunki wypowiedzenia wybrać
 75. interpretacja rozporządzenia MZ
 76. "Trzynastka" dla pracownika w szkolnictwie - czy się należy?
 77. Urlop wychowawczy
 78. L4 na umowie tymczasowej podczas ciazy
 79. Umowa na zastępstwo, jej ustanie a L4
 80. e-zwolnienie lekarskie a przyjście do pracy
 81. skarga do pip. brak umowy, wynagrodzenia, szkoleń bhp.
 82. Wypadek w pracy.
 83. Przysposobienie dziecka a urlop ojca
 84. Dwa etaty w jednym zakładzie na jednym stanowisku
 85. Umowa na 1/2 etatu a zwolnienie na okres ciąży
 86. Zwolnienie dyscyplinarne z pracy z winy pracownika.
 87. Likwidacja stanowiska pracy- pomocy!
 88. Długość okresu wypowiedzenia
 89. szkolenie-wymagana doświadczenie zawodowe?
 90. gdy pracodawca umywa ręce od odpowiedzialnosci
 91. Podjęcie pracy a dodatek aktywizacyjny
 92. dodatkowe 10 dni
 93. Prowizja od sprzedaży, czy od prowizji??
 94. Wymówienie w trybie natychmiastowym - praca w dymie papierosowym.
 95. Umowa na 1/2 etatu.
 96. Zagubione dokumenty z akt osobowych prawcownika
 97. Wypłata za zaległy urlop wypoczynkowy po urlopie macierzyńskim
 98. Lkwidacja zakładu a odprawa
 99. L4 a miejsce zamieszkania
 100. L4 a likwidacja oddziału firmy
 101. wypowiedzenie a zaległy urlop
 102. proszę o pomoc pilne
 103. rozwiązaie umowy
 104. 3/4 Etatu a ilość godzin, dni
 105. zerwanie umowy po 2 tygodniach pracy.
 106. Powrót z wychowawczego, nowe stanowisko i ciąża! WALKA Z ZUSEM!
 107. tymczasowe aresztowanie jako przesłanka wygasniecia umowy o pracę
 108. publikacja danych osobowych w miejscu pracy
 109. Art 101 kpc
 110. PDO a pomostówka
 111. świadectwo pracy
 112. zaległy urlop i koniec umowy o prace
 113. Zajęcie pryw. sprzętu prac. przez firmę
 114. Ciąża na wypowiedzeniu
 115. Druga ciąża na macierzyńskim a likwidacja zakładu pracy
 116. Dzień wolny lub premia za niedziele i święta?
 117. Czy aplikant radcowski może być funkcjonariuszem sw lub straży granicznej?
 118. Błędy w Świadectwie Pracy- proszę o pomoc
 119. Praca na stacji - ucieczka bez zapłaty
 120. nękanie na L4
 121. Zwolnienie z pracy PILNE i BARDZO WAŻNE POMÓŻCIE!
 122. jak napisać pozew do sądu pracy
 123. Polski Zwiazek Jezdziecki ISP czy to zgodne z prawem ?
 124. Bardzo proszę o pomoc- świadectwo pracy
 125. Nie wypracowane godziny w miesiącu
 126. świadectwo pracę
 127. 35 godzin przerwy czy 24 na tydzień???
 128. Nie typowe pytanie Równoważny czas pracy
 129. ANEKS do umowy nieokreslonej
 130. projekt unijny - staż
 131. l4 , świadczenie rehabilitacyjne a kurs zawodowy
 132. Wypadek w pracy czy choroba zawodowa?
 133. Zmiana miejsca pracy.
 134. Wypowiedzenie a czas? Pilnie pomocy
 135. Pracodawca każe mi pokryć koszty poświadczeń notarialnych
 136. Powrót po macierzyńskim a przymusowa zmiana stanowiska
 137. Umowa poufności-czy to ma sens?
 138. praktykantka a urlop macierzyński
 139. Przekraczanie terenu zakladu pracy a ubiór
 140. rodzicielski, macierzyński z czego mogę skorzystać?
 141. Wynagrodzenie- płaca minimalna, godziny nadliczbowe
 142. praca
 143. zwolnienie po macierzyńskim
 144. Umowa na zastęsptwo
 145. Dodatkowe zajęcie a urlop wychowawczy
 146. Informacja o urlopie rodzicielskim w świadectwie pracy
 147. Do kiedy PIT
 148. Wynagrodzenie z dołu a jednak z góry ?
 149. Pracodawca obcina z pensji, może?
 150. Badania lekarskie
 151. Staż bez pośrednictwa PUP i dorabianie
 152. przyrwrócenie do pracy
 153. Wypowiedzenie, niewypłacalność firmy, fundusz gwarancyjny świadczeń pracowniczych..
 154. Ustalenie stosunku pracy - ingerencja inspektora PIP
 155. zwolnienie z pracy kierowca zawodowy
 156. jak długi okres wypowiedzenia
 157. wzrost płacy minimalnej a nabycie prawa do dodatku stażowego
 158. Lata pracy a studia
 159. Umowa na 1/4 i czas określony
 160. Między zwolnieniem z przyczyn zakładowych a pójściem na świadczenie przedemerytalne
 161. L4 a grafik pracy
 162. Umowa z wcześniejszą datą
 163. Umowa o prace
 164. błąd formalny w wypowiedzeniu
 165. wypowiedzenie w trybie natychmiastowym- pytanie
 166. Tydzien L4 a 80% wypłaty
 167. Bezrobocie a nagroda jubileuszowa
 168. Opieka nad innym członkiem rodziny
 169. Dwa poglądy, jedna sytuacja i dwa pytania.
 170. Czy pracodawca może czytać prywatne widomości wysyłane z komputera w pracy
 171. umowa na podstawie mianowania
 172. Nagrywanie pracowników - fonia
 173. Nowy numer dowodu osobistego a powrót do pracy
 174. pobyt w szpitalu pracownika
 175. Powiadomienie pracodawcy o L4
 176. Likwidacja stanowiska a urlop macierzyński
 177. Nabycie uprawnień w trakcie okresu wypowiedzenia
 178. urlop ojcowski a bezrobotna matka
 179. Koszty postępowania cywilnego
 180. Staż szkoły a urlop
 181. Rezygnacja po podpisaniu umowy a przed faktycznym rozpoczęciem pracy
 182. Forma umowy o pracę z najniższą krajową
 183. umowa na czas okreslony a rozwiazanie umowy za porozumieniem stron
 184. urlop wupoczynkowy po urlopie macierynskim
 185. Wczasy pod gruszą - decyzja odmowna
 186. Czy na wychowawczym należy się 13 - stka ?
 187. Wypłacanie najniższej krajowej
 188. Sprawdzanie trzeźwości
 189. Dodatek za wysługę lat
 190. Okres wypowiedzenia
 191. Ekwiwalent za urlop po rozwiązaniu umowy
 192. Czy należy się minimalne wynagrodzenie
 193. fulljob
 194. wypłata premii - warunki
 195. Zmniejszenie wynagrodzenia
 196. Nie chcą wypłacić nadgodzin - czemu ???
 197. Zakończenie umowy a zobowiązania wobec pracodawcy
 198. pracodawca nie płaci i straszy brakiem wypłacenia jeśli nie będę pracował dalej
 199. Umowa o pracę
 200. Ummow o wspólnej odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie
 201. Anulowanie umowy o zakazie konkurencji, przed rozpoczęciem świadczenia pracy.
 202. ????
 203. świadczenie kompensacyjne
 204. 20 czy 26 dni ?
 205. Spółka wykreślona z KRS a niewypłacone wynagrodzenie
 206. Obliczanie odszkodowania z tytułu skróconego okresu wypowiedzenia
 207. zasiłek z zus
 208. Wolne za zmiane nocą i weekendy
 209. praca w weekendy
 210. Czy mogę wypowiedzieć taką umowę w dowolnym momencie
 211. Zarost w pracy
 212. Zapłata za inwenture.
 213. Zwolnienie za brak dowodu
 214. dyscyplinarka na l4
 215. macierzyński, a awans osoby nizej, nade mnie
 216. niesłuszne zwolnienie z pracy
 217. Praca w innym mieście
 218. utrata prawajazdy a praca w służbach mundurowych
 219. Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia
 220. Ile godzin powinien oddać pracodawca w poniższej sytuacji?
 221. Wychowacze, pomocy !
 222. Umowa o pracę na czas określony
 223. etat i kontrakt
 224. Firma transportowa
 225. L4 a poinformowanie pracodawcy!!! Błagam o pomoc
 226. Wypowiedzenie umowy i odprawa
 227. Praca na etacie
 228. Wypowiedzenie po l4
 229. Wykonanie wyroku, gdy pozwany przebywa za granicą
 230. brak wyplaty świadczenia ze Zwiazków zawodowych
 231. Wypadek w pracy koniec umowy zlecenie początek umowy o prace
 232. Co z tym zrobić?
 233. Odszkodowanie
 234. naliczanie urlopu 20/26 dni
 235. Błąd w wysokości wynagrodzenia
 236. Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia
 237. zwolnienie po macierzyńskim i wychowawczym?
 238. Wypadek w pracy, co można zrobić?
 239. Przerwany urlop wychowawczy - druga ciąża - wynagrodzenie
 240. Problem z pracownikiem
 241. postępowanie zabezpieczające
 242. praca w sobotę
 243. Zwrot służbowego komputera po ustaniu stosunku pracy
 244. Wypowiedzenie o pracę , niepełnosprawność i świadczenie rehabilitacyjne
 245. łamanie art 129 kodeksu pracy
 246. Agencja pracy tymczasowej a ciąża?
 247. Wykradanie danych z serwera
 248. Odbiór godzin nadliczbowych
 249. Obciążenie wypłaty umowa zlecenie
 250. niepełny wymiar pracy a urlop