PDA

View Full Version : Prawo pracy


Strony : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360

 1. Wypowiedzenie umowy przed jej rozpoczęciem u tego samego pracodawcy
 2. Wyzysk w miejscu pracy. Inwentaryzacja
 3. Okres wypowiedzenia
 4. Wyliczenia biegłego
 5. porozumienie zmieniające dotyczące warunków pracy
 6. Nietypowy zapis w umowie o pracę
 7. Źle naliczane urlop wypoczynkowy proszę o POMOC
 8. Świadczenie urlopowe i fundusz socjalny
 9. Umowa lojalnościowa a l4
 10. pracodawca nie wypłaca ekwiwalentu urlopowego
 11. podstawa wynagrodzenia - minimalna
 12. Dodatkową przerwa
 13. Dyscyplinarka - wypowiedzenie umowy
 14. Okres wypowiedzenia
 15. polski ład a najniższe wynagrodzenie
 16. Sąd pracy - sprostowanie świadectwa pracy
 17. Błąd w świadectwie pracy
 18. Zdanie sprzętu po ustaniu stosunku pracy
 19. Zakaz konkurencji - pytania o zakres egzekucji
 20. odprawa emerytalna a składka zdrowotna
 21. Czy możliwe było wręczenie dyscyplinarki?
 22. Darmowe nadgodziny w ***.
 23. Zwolnienie dyscyplinarne na zwolnieniu lekarskim
 24. Zwolnienie L4
 25. Wypadek
 26. Okres wypowiedzenia - watpliwości
 27. Dzień wolny za święto przypadające w sobotę
 28. stawka zaszeregowania a najniższa krajowa
 29. Pracująca osoba niepełnosprawna, a korzyści z tego wynikające dla pracodawcy
 30. Praca w IT - wypowiedzenie umowy
 31. wprowadzenie 12 godzinnego trybu pracy
 32. Wykreślenie z planu pracy
 33. Przejście z APT bezpośrednio do firmy
 34. Umowa zlecenie a nowy ład
 35. Otrzymanie udziałów w sp. z o.o. a UOP
 36. Przejście z umowy zlecenia na B2B u tego samego pracodawcy
 37. Wypowiedzenie umowy o pracy bez okresu wypowiedzenia, ubezpieczenie
 38. Świadczenie rehabilitacyjne, ciąża a zwolnienie z pracy
 39. Wyznaczenie miejsca wykonania badań lekarskich przez pracodawcę
 40. Ponad obowiazki
 41. Zwolnie z pracy za wypowiedzeniem
 42. Wypowiedzenie
 43. Szkoła zawodowa, praktyki, liceum, a staż pracy
 44. Wypowiedzenie natychmiastowe - umowa o pracę
 45. Przekroczenie kompetencji.
 46. Wypowiedzenie - szkodliwy wpływ i zmiana warunków umowy o pracę
 47. Urlop bezpłatny a ciąża
 48. Ile czasu na podpisanie umowy
 49. Urlop wychowawczy
 50. Urlop okolicznosciowy oraz czas pracy wojsku
 51. Urlop nie dla mnie?
 52. Staż z urzędu pracy
 53. Wysokość l4 ciążowego
 54. Środi z ZFŚS brutto czy netto i chorobowe napasku.
 55. Zwolnienie dyscyplinarne a picie w pracy ...
 56. Minimalna krajowa netto 2022
 57. Zmiana stanowiska pracy
 58. Wypowiedzenie umowy na okresie próbnym
 59. Odprawa a podatek oraz inne pytania
 60. Płacenie pod stołem zmiany od 2022
 61. Pełniący obowiązki Kierownika - od dwóch lat
 62. Zaległy urlop wypoczynkowy po macierzyńskim
 63. Zmiana regulaminu wynagrodzeń, wynagrodzenie chorobowe
 64. Wypowiedzeni umowy o pracę przed rozpoczęciem pracy a umowa lojalnościowa
 65. Premia roczna zapytanie
 66. Przerwanie stażu przez podjęcie zatrudnienia
 67. Wykorzystany urlop a odejście z pracy
 68. duplikat świadectwa pracy
 69. akt urodzenia do art. 188 i urlop okolicznościowy
 70. zapis o odprawie przy wypowiedzeniu
 71. Wcześniejsza wypłata wynagrodzenia za grudzień 2021, a regulamin pracy
 72. Zwolnienie lekarskie / zasiłek chorobowy
 73. Urlop na delegacji zagranicznej
 74. porzucenie pracy
 75. Pracodawca nie chce wydać dokumentacji związanej z była pracą
 76. Pomniejszenie przez pracodawcę L4
 77. Mniejsze wynagrodzenie, dlaczego
 78. Wypłaty wynagrodzenia - skąd się wzięła ta kwota?
 79. Odprawa pośmiertna, a śmierć małżonka
 80. Premia regulaminowa wypracowywana przez zespół a wymiar zasiłku w ciąży
 81. Polski Ład wypłata pod stołem.
 82. Karmienie piersią a praca w 2022 roku
 83. Mobbing w pracy
 84. Zus Postępowanie wyjaśniające w sprawie podlegania ubezpieczeniom społecznym
 85. Rozwiązanie umowy o pracę na urlopie wychowawczym
 86. Urlop na zadanie
 87. Umowa na czas określony limit 33 czy 36 mc
 88. Stawka minimalna dla studenta poniżej 26 roku życia
 89. Osoba niepełnosprawna dodatkowy urlop
 90. Jaki okres wypowoedzenia?
 91. Wypowiedzenie a urlop do odebrania.
 92. wynagrodzenie za grudzień wypłacane w styczniu
 93. Urlop, a pracodawca
 94. Polski Ład
 95. Nowy ład - kilka pytań od studenta
 96. Zakończenie umowy o pracę a okres wypowiedzenie
 97. Nadgodziny a szkoła
 98. "Szkodliwe" kto decyduje?
 99. Wolne za BN
 100. Prośba o odszukanie przepisu prawnego
 101. Polski Ład, zwrot podatku.
 102. Praca w niedzielę od 22 to poniedziałek?
 103. Różna wysokość podwyżki za tą samą prace
 104. Obciążenie za uszkodzony sprzęt służbowy
 105. Nadgodziny, ile powinien zapłacić pracodawca?
 106. Wygaśnięcie umowy
 107. Ciąża - urlop macierzyński
 108. Kwarantana po długim chorobowym. Co i jak?
 109. L4 a odprawa
 110. Wypowiedzenie umowy z powodu nie podpisania innej.
 111. Umowa szkoleniowa z datą wsteczną
 112. Urlop wypoczynkowy
 113. Przejście z UoP na JDG - ten sam pracodawca
 114. Niepoprawny czas wypowiedzenia na umowie
 115. Czy zgodnie z prawem pracy
 116. Pracodawca nie przyjmuje wypowiedzenia "bo placówka jest nieczynna"
 117. Wypowiedzenie umowy o pracę
 118. Utrata pieniędzy służbowych
 119. praca na czarno
 120. 13 wynagrodzenie
 121. Dostęp do dokumentacji pokontrolnej PIP
 122. Czy na rencie chorobowej można pracować na umowę zlecenie?
 123. Wymiar urlopu wypoczynkowego
 124. System równoważny - praca 11 -13 dni
 125. Drugi próg podatkowy - pytanie
 126. Likwidacja firmy - wypowiedzenie
 127. Przerwa w niezdolności do pracy
 128. Wygaśnięcie umowy a inwentaryzacja
 129. Dojazd do miejsca, z którego pobieram auto do delegacji
 130. Udowodnienie pracodawcy, że byłem u lekarza podczas urlopu
 131. Obecna praca a przejscie na etat do wojska
 132. Czy pracodawca nie będzie już płacił podatku dochodowego ?
 133. L4 A kontrola
 134. urlop zamiast l4
 135. Nowy Ład PIT-2
 136. Odrabianie Godzin
 137. Regulacje wewnętrzne a kodeks pracy
 138. Oświadczenia do podpisania ws. Polskieo ładu
 139. Kwarantanna
 140. Kiepska sytuacja
 141. Najniższa krajowa - od 1.01.22 - Nowy ład
 142. Dzień wolny za sobotę świąteczną
 143. Delegacja bez wcześniejszego poinformowania, dyżury telefoniczne
 144. Naliczenie "trzynastki" a L4 w trakcie pracy.
 145. Przelew wynagrodzeia gdy nie byłam zatrudniona.
 146. wynagrozenie łącznie z urlopem i l4
 147. Zwiększone obowiązki
 148. niezgodne z prawem zapisy w umowie o pracę
 149. Bez urlopu - kwarantanna
 150. Opłata za uzasadnienie postanowienia
 151. Nagana w pracy
 152. Nowy Ład - oświadczenia z HRow
 153. Nadgodziny planowane
 154. Odrabianie godzin za L4
 155. dowóz pracowników
 156. Wysokość zasiłku chorobowego w ciąży
 157. 13 pensja a ciąża
 158. Przywrócenie do pracy pracownicy w ciąży
 159. Błędny zapis w umowie?
 160. Kwarantanna
 161. Zmuszanie do pańszczyzny
 162. lojalka a odmowa
 163. opieka art. 188 w godzinach a nadgodziny
 164. Brak oceny rocznej.
 165. Złożenie wypowiedzenia
 166. Niepodpisana umowa o staż, brak zapłaty za dni obecności i niejasna sytuacja...
 167. Niepełnosprawny a godziny pracy
 168. Zwolnienie dyscyplinarne brak odpowiedzi na email
 169. Kwarantanna w żłobku, pracodawca odsyła do innego miejsca pracy.
 170. Wypowiedzenie - skomplikowane dla ZAAWANSOWANYCH
 171. Koniec umowy o pracę - macierzyński - ekwiwalent za urlop
 172. Umowa o prace - okres próbny, automatyczne przedłużenie.
 173. Premia roczna - a zakończona umowa o pracę
 174. Nagana
 175. Badanie alkomatem
 176. Błędny tytuł stanowiska pracy
 177. Czy premia roczna wlicza się w składnik podstawy zasiłku chorobowego?
 178. Urlop zaległy a orzeczenie o niepełnosprawności
 179. Nagroda jubileuszowa w SPZOZ
 180. Na ostatnią chwilę dodatkowe dni pracy
 181. Rezygnacja z podpisanego listu intencyjnego
 182. Premia za frekwencję a l4
 183. Zapłata kasjera za niezapłacone paliwo
 184. Skierowanie na badania wstępne bez wskazania placówki
 185. Praca 12/24 a dodatkowe wolne za święto przypadające w sobotę
 186. Wypowiedzenie tuż przed upływem 3 lat zatrudnienia
 187. czas pracy - od kiedy się liczy?
 188. Czy staż z urzędu pracy wlicza się do okresu za jaki przysługuje nagroda jubileuszowa
 189. Umowa na czas określony
 190. Koszty sądowe
 191. Czy pracodawca musi zawiadomić wszystkie związki
 192. Pracodawca a dokument Z3 do zusu
 193. Ekwiwalent urlopowy + zaniżone wynagrodzenie
 194. Wypowiedzenie - do kogo złożyć
 195. Umowa o pracę w euro, a zajęcie komornicze
 196. Czy w wojsku można służyć jako prawnik ? Stan na 2021/2022
 197. "Postojowe"?
 198. brak wynagrodzenia
 199. Minimalna
 200. Brakujacy godziny z powodu grafiku
 201. Zaniżone wynagrodzenie za urlop
 202. PRaca na zmiany
 203. Degradacja stanowiska pracy
 204. Zasiłek chorobowy po 50- tce
 205. Wynagrodzenie
 206. Ciąża po zwolnieniu lekarskim w 2022 roku
 207. Dzień do odebrania
 208. Próba zwolnienia, mobbing
 209. Nieobecność nieusprawiedliwiona a wynagrodzenie.
 210. Zawodowa służba wojskowa
 211. wypowiedzenie inblanco, zwolnienie z pracy.
 212. Agresywna osoba w pracy po wiezieniu
 213. Grafik - bowiązek określania dni wolnych
 214. Praca w dniu grafikowo wolnym
 215. Zwolnienie dyscyplinarne z powodu nie poinformowania o dalszym.zwolnieniu lekarskim
 216. Przejście z umowy zlecenia na UoP
 217. Zasiłek 182 dni
 218. Likwidacja stanowiska
 219. Okres wypowiedzenia od kiedy liczyć?
 220. Umowa na czas nieokreślony a możliwa dalsza praca tylko na DG
 221. Potrącenie zaległych składek
 222. Zaległe wynagrodzenie + brak kontaktu z pracodawcą
 223. Czy można karać pracownika dwukrotnie?
 224. Koszty postępowań dla pracownika
 225. Zwolnienie że świadczenia pracy
 226. obniżenie wymiaru etatu w ramach urlopu wychowawczego a urlop wychowawczy
 227. Łączenie urlopu ojcowskiego z wypoczynkowym
 228. Zmiana grafiku
 229. L4 a możliwa strata pracy?
 230. Przejście z uop na kontrakt u tego samego pracodawcy
 231. Zwolnienie lekarskie
 232. Wstrzymanie wypłaty za brak zwolnienia w systemie
 233. Były pracodawca nie chce wypłacić odprawy
 234. Prywatne skrzynki mailowa a roszczenia pracodawcy.
 235. Problem z pracodawcą
 236. Długość zasiłku chorobowego a wejście nowych przepisów
 237. Roszczenie o wynagrodzenie
 238. Zwolnienie
 239. Skargi od klientów - nieetyczne zachowanie pracodawcy
 240. Urlop na żądanie pracodawcy
 241. Rozwiązanie umowy o prace bez prawa wypowiedzenia
 242. Skrócenie wypowiedzenia a nowa praca
 243. Grafik a nadgodziny a odbiór
 244. Dezynfekcja/sterylizacja jednorazowych maseczek
 245. Legalność dowodów w sądzie
 246. Ogłoszenie wierzytelności w przypadku zaległych wypłat.
 247. Powrót po 6 mc l 4 wypowiedzenie
 248. Pomocy!! Pracodawca nie wypłacił zwolnienia?
 249. Witam
 250. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - rehabilitacja dziecka