PDA

View Full Version : Prawo pracy


Strony : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342

 1. Wynagrodzenie l4 w ciazy
 2. Zawarcie umowy bez świadomości pracownika
 3. Nietypowa prośba pracodawcy.
 4. Zasiłek opiekuńczy dla ojca podczas macierzyńskiego matki.
 5. Praktyczna nauka zawodu.
 6. Umowa na czas określony przekształcona w umowę na czas nieokreślony
 7. Odprawa.
 8. Urlop szkoleniowy
 9. wyrzucili mnie z pracy
 10. zasiłek opiekuńczy czy wynagrodzenie?
 11. Brak szkolenia BHP
 12. Zobowiązanie pracodawcy wobec pracownika
 13. Niewykorzystany urlop
 14. Rozliczenie delegacji - Problem
 15. Świadectwo pracy, brak stanowiska
 16. Audyt a nadgodziny
 17. Umowa o pracę a zaległy urlop i wypoiwedzenie
 18. Zwolnienie L4, wypowiwdzenie przez pracownika a dyscyplinarka.
 19. Rozwiązanie umowy za wypowiedzieniem
 20. umowa na czas nieokreślony, jak uniknąć
 21. Okres wypowedzenia
 22. Zmiana stanowiska pracy
 23. Kamery w miejscu pracy
 24. Pracownik tymczasowy za mało urlopu
 25. Podpisanie aneksu w okresie wypowiedzenia.
 26. Urlop - 14 dni
 27. Powierzenie pracownikowi innej pracy art. 42 § 4
 28. praca pomimo nie przedłużenia umowy o prace
 29. Lojalka
 30. Skuteczność dochodzenia roszczeń od nieistniejacej firmy .
 31. Zwolnienie dyscyplinarne
 32. Jeden pracownik w sklepie na dziennej zmianie
 33. Wypowiedzenie umowy na zastępstwo
 34. Ekwiwalent pienieżny za urlop, pytania
 35. Urop wychowawczy i wypoczynkowy jednocześnie???
 36. Regres ubezpieczeniowy przy ustaleniu stosunku pracy
 37. Skrócenie okresu wypowiedzenia na umowie o pracę
 38. Wycofanie się firmy ze złożonej intencji zatrudnienia
 39. Renta przed emeryturą
 40. Wyliczenie chorobowego
 41. Inwentaryzacja - nieprawidłowości
 42. Zaległe wynagrodzenie, sąd ,komornik, urzędy
 43. Pytanie o ubezpieczenie zdrowotne.
 44. Degradacja pracownika na jego wniosek
 45. Zfśs
 46. SYSTEM PRACY RÓWNOWAŻNY - okres rozliczeniowy 3 miesięczny. NIE OGARNIAM JUŻ.
 47. Ciąża a lojalka
 48. pytanie o podstawowy urlop macierzński
 49. Literówka w stanowisku pracy na UOP
 50. Odprawa dla Terytorialsa
 51. Urlop rodzicielski łączony z pracą
 52. Ciąża na zasiłku rehabilitacyjnym
 53. Czterobrygadowy system pracy w miesięcznym okresem rozliczeniowym
 54. Chorobowe po ustaniu zatrudnienia
 55. Praca na akord
 56. Odpracowanie godzin
 57. Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron.
 58. Zaliczenie lat pracy w gosp. A zmiana pracodawcy
 59. bankructwo firmy - ekwiwalent dla pracownika
 60. Praca na statku, zerwanie umowy.
 61. Wypowiedzenie umowy dyscyplinarne
 62. Odpracowywanie godzin sprzed 4 miesięcy
 63. Brak wypłaty i świadectwa pracy
 64. Praca po 9 h
 65. Czy w tej sytuacji przysługuje mi odprawa?
 66. Koniec macierzyńskiego i co dalej???
 67. problemy ze zdrowiem a powrót do pracy
 68. ciąża a nowa praca
 69. Praktyka po 30 roku życia
 70. Urlop zaległy
 71. Zasiłek i koniec umowy
 72. Podpisana umowa o pracę od 18.11 i jej wypowiedzenie przed podjęciem pracy.
 73. Agencja nie odpowiada, nierówne wynagrodzenia
 74. Urlop KN + KP
 75. Praca ponad siły
 76. Praca na rzecz podwykonawcy byłego pracodawcy.
 77. URLOP Wypoczynkowy 1/2 etatu
 78. Kontrola PIP
 79. Wypadek w Pracy
 80. Przyjęcie środków trwałych,umowa o pracę na czas określony
 81. Narzędzia niskocenne i wypowiedzenie
 82. Odpracowanie godzin w pracy
 83. Wypłata w trakcie trwania zwolnienia lekarskiego
 84. rozwiązanie umowy
 85. Godziny nadliczbowe.
 86. konflikt w pracy
 87. Jak wyliczyć urlop w przypadku zmiany etatu i zmiany ilości dni urlopu
 88. Osoba z grupą - przerwa w pracy
 89. Zwolnienie lekarskie w 1 miesiącu pracy
 90. lista obecności - brak wpisów- konsekwencje
 91. Brak pensji na koniec miesiąca
 92. Błąd w wypowiedzeniu o pracę
 93. Najnizsza krajowa 2020
 94. Ekwiwalent za urlop macierzyński /wychowawczy
 95. Zamina warunków umowy
 96. Świadectwo pracy - problem z godzinami
 97. urlop na przygotowanie rozprawy doktorskiej
 98. Wypowiedzenie umowy o pracę
 99. Prawo pracy rodo
 100. Święta - Gastronomia
 101. Obniżenie podatku dochodowego i problem z pracodawcą
 102. Pytanie o nadgodziny
 103. Przywrócenie do pracy zwolnionego pracownika
 104. zasiłek chorobowy
 105. polecenie służbowe - wezwanie na zebranie pracownicze
 106. Weksle w umowie pożyczki z Pracodawcą, a zmiana pracy
 107. wypowiedzenie umowy bez okresu wypowiedzenia
 108. Witam
 109. Wątpliwości dotyczące zawarcia umowy o pracę
 110. l4 płatne za każdy dzień?
 111. Reorganizacja stołówki szkolnej
 112. Odstąpienie od umowy szkoleniowej
 113. Mobbing?
 114. Czy przysługuje mi odprawa
 115. stawka godzinowa, a l4
 116. Odprawa
 117. urodzenie dziecka - urlop okolicznościowy
 118. Wypowiedzenie pracodawcy za porozumieniem .
 119. L4 po końcu umowy
 120. Liczba dni urlopowych a uzyskanie dyplomu
 121. Delegacja zagraniczna - brak diet
 122. pójście na l4
 123. Wynagrodzenie na L4
 124. Zwolnienie pracownika
 125. Pracodawca nie chce przyjąć mojego wypowiedzenia
 126. Pytanie o wypłacanie premii.
 127. Pracodawca zwleka z wypłatą UZ
 128. Składki FP, FGŚP
 129. Zmiana grafiku po wysłaniu L4.
 130. Likwidacja/zawieszenie firmy, a odprawa
 131. Zerowy pit dla młodych problem
 132. lojalka-a zakaz prowadzenia działalności
 133. Praca na rodzicielskim i wypowiedzenie
 134. Ile urlopu się należy
 135. postojowe
 136. Żądanie kosztów za badania i szkolenia
 137. Potrącenie za wskazanie kierowcy za mandat ***
 138. Prawo do urlopu wychowawczego.
 139. Staż
 140. niepodpisana lojalka
 141. L4 a wypowiedzenie
 142. badania lekarskie a nowa praca
 143. Wyrzucenie z zakładu pracy po złożeniu wypowiedzenia, pomimo urlopu
 144. Ilość urlopu - wątpliwość
 145. Zła data na rozwiązaniu za porozumieniem stron
 146. Przymusowy urlop bezpłatny
 147. Staż pracy a studia
 148. Zasiłek
 149. Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy
 150. Wymiana informacji pomiędzy pracodawcą a niedoszłym pracodawcą
 151. Zwolnienie l4 ciąża A podwyżki
 152. Nie podjecie pracy.....
 153. Jak obliczyć wynagrodzenie z ZUS
 154. Zatrzymanie dokumentu.
 155. Odprawa przy umowie na stałe
 156. Nagana i wypowiedzenie w tym samym dniu
 157. Okres wypowiedzienia - umowa na okres próbny
 158. Etat 7/8 na wychowawczym
 159. Niedogodziny w pracy-odrobienie.
 160. Pytanie o relokację pracownika - umowa o pracę na czas nieokreślony - pełny etat
 161. Ile dni urlopu będzie mi przysługiwać?
 162. wypowiedzenie umowy, cofniecie, niedotrzymanie warunkow
 163. wniosek o uzupełnienie wyroku
 164. Urlop na przestrzeni roku
 165. Odmowa refundacji za okulary
 166. Odprawa - ustalenie liczby zatrudnionych w firmie
 167. L4 - jakie dane "pracodawcy"?
 168. Kara upomnienia
 169. Urlop na żądanie - Ile dni podrząd?
 170. Skierowanie pracownika do lekarza ze względu na pogorszenie stanu zdrowia
 171. Wymiar urlopu na 3/4 etatu
 172. Czwarte niedziele a nadgodziny
 173. wypowiedzenie umowy
 174. Praca w sobote i niedziele
 175. Częste choroby pracownika
 176. Powstrzymanie się od wykonywania pracy,niespełnienie zasad BHP przez pracodawcę..
 177. Porzucenie pracy z podpisaną umową o pracę
 178. Zwolnienie dyscyplinarne - czy mogę nie pokazać CV?
 179. Opieka nad zdrowym dzieckiem na godziny i cały dzień
 180. Zmuszenie do ubezpieczenia pojazdu
 181. Zwolnienie z pracy /areszt tymczasowy
 182. Dodatek zmianowy.
 183. Zwolnienie księgowej
 184. odmowa wykonania pracy.
 185. Okres wypowiedzenia a święto
 186. Odprawa należy się czy nie?
 187. Przyczyna nieprzedłużenia umowy o pracę
 188. Postępowanie uproszczone procedura?
 189. wypowiedzenie z winy pracodawcy. Czy mogę?
 190. Staż pracy po szkole policealnej i ubezpieczenie
 191. Zdarzenie zewnętrzne...pomocy
 192. Likwidacja stanowiska? Odprawa?
 193. Dni urlopu
 194. Rozwiązanie umowy na czas określony
 195. Pracodawca utrudnia naukę
 196. Wypadek w pracy
 197. kontrola służbowego sprzętu
 198. Zakończenie umowy o pracę
 199. Obowiązek wydania pasków wynagrodzeniowych oraz świadectwa pracy
 200. Szkolenie wyjazdowe
 201. Zwrot za badania oraz należność...
 202. Skręcenie palca w bucie ochronnym /roboczym
 203. wolne za prace w swięto PRZED ŚWIĘTEM
 204. Staż absolwencki a podatek dochodowy
 205. Zasądzone odsetki za opóźnienie
 206. Zwolnienie szpitalne na oddziale dziennym psychiatrycznym
 207. PPK Pracownicze Plany Kapitałowe
 208. Okres wypowiedzenia
 209. Ciąża i należne urlopy
 210. Ratownik
 211. Dni wolne do wykorzystania a zwolnienie lekarskie na stażu
 212. Co po upływie chorobowego 182 dni
 213. 2 tygodniowy okres wypowiedzenia dla pracownika
 214. Ciągłość pracy, a przerwa w zatrudnieniu
 215. Rozwiążanie umowy
 216. potrącenie z pensji pacownika ??
 217. Zmiana miejsca pobytu podczas l4
 218. Emeryt żąda usunięcia danych osobowych
 219. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem stażystą - umowa na czas określony
 220. Przymusowa praca w „delegacji”
 221. Zwolnienie lekarskie na etacie a umowa zlecenie z PZU
 222. Sprostowanie świadectwa pracy
 223. mobbing w pracy, a oświadczenie o poufności
 224. termin wypłaty wynagrodzenia chorobowego
 225. Godziny wykonywania pracy a UoP
 226. Zwolnienie po macierzyńskim
 227. Odprawa po wypowiedzeniu umowy
 228. Bezzasadna skarga na pracownika i ukaranie za inne przewinienie
 229. Praca w trybie trzy zmianowym
 230. Przeniesienie pracownika do fili 300 km dalej
 231. zajęcie wynagrodzenia - syndyk
 232. 30 dni L4 a nowa praca
 233. Problemy z zakończeniem stażu
 234. Stawka godzinowa 14 zł brutto.
 235. Dyscyplinarka w uk
 236. Badania lekarskie, a alergia
 237. Umowa lojalnościowa a rezygnacja ze studiów
 238. Urlop 26 dni, a szkoła w trakcie pracy.
 239. Wypowiedzenie umowy na czas nieokreślony.
 240. Odrabianie godzin po L4
 241. Praca w systemie
 242. Okres wypowiedzenia lub jego brak - rozwianie wątpliwości
 243. Wycieczka szkolna w weekend
 244. nieobowiązkowe składki chorobowe umowa zlecenie i przejście na umowę o pracę
 245. Godziny pracy etat a zwolnienie lekarskie
 246. odpowiedzialność wobec pracodawcy przy samozatrudnieniu
 247. kradzież mienia firmowego
 248. Zwrot za paliwo
 249. Umowa o zastępstwo, a ciąża
 250. Autorskie KUP - odpowiedzialność