PDA

View Full Version : Prawo pracy


Strony : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337

 1. Ciąża, urlop macierzyński i umowa o pracę
 2. Powrót po urlopie macierzyńskim, a godziny pracy po zmniejszeniu wymiaru czasu pracy
 3. Wypłata a alimenty ściągane przez komornika
 4. Ciąża na macierzyńskim i koniec umowy o pracę
 5. Wymuszanie na pracowniku wykonania badań okresowych poza godzinami pracy
 6. Zmiana czsu pracy
 7. Praca jako kontroler parkingowy - kilka pytań
 8. Umowa o pracę
 9. Czy jezeli poprzednia ciaze stracilan
 10. Pytanie
 11. Wczasy "pod gruszą"
 12. Ciąża
 13. Ustna umowa na usługi
 14. Wypowiedzenie umowy na L4 a obowiązki w pracy
 15. Dziwne polecenie służbowe-inna osoba ma się podpisać pod moją pracą
 16. Ktoś podpisuje się pod moją pracą
 17. Wypowiedzenie
 18. Przerwanie służby przygotowawczej - powrót do pracy
 19. Umiarkowany st. niepełnosprawności a godziny nadliczbowe
 20. Nie pełne składki ZUS
 21. Udostępnienie danych osobowych pracownika przez pracodawcę
 22. zwrot za uszkodzony laptop
 23. Zatrudnienie na 1/4 etatu na umowę o pracę, gdy w rzeczywistości jest to pełen etat
 24. Rezygnacja z urlopu macierzyńskiego, a urlop rodzicielski
 25. Badanie okresowe i bhp, czy przedawniaja się
 26. Okres wypowiedzenia wpisany w umowie o prace.
 27. Obowiązki pracodawcy a ulga za zrzeczenie praw autorskich
 28. Obcięcie godzin
 29. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop oraz godziny nadliczbowe
 30. Inwentura a porozumienie stron
 31. świadectwo pracy
 32. Staż urlopowy problem
 33. Dyżur medyczny
 34. Odejście z pracy i podjęcie nowej.
 35. Praca w niedzielę i święta
 36. Rozwiązanie umowy o pracę - zaległe wynagrodzenie, brak kontaktu z firmą
 37. Praca na dwa razy
 38. decyzja dyrektora MOW
 39. Dodatek konwojecki i godziny pracy
 40. Zakaz posiadania prywatnych plików
 41. Zawyżona wartość mienia powierzonego
 42. Zle warunki pogodowe i nakaz brania urlopów.
 43. awans
 44. Koniec umowy
 45. Pociągnięcie do odszkodowania byłego pracodawcy.
 46. Wypowiedzenie umowy o pracę
 47. Praca niepełnoletniego
 48. Urlopy - art. 153 KP, jak rozumieć "podejęcie pracy po raz pierwszy"?
 49. Gdzie zdobyć informacje o poprzednich miejscach pracy?
 50. Ciągłość pracy w wojsku.
 51. Urlop wypoczynkowy zamiast zwolnienia lekarskiego
 52. L4 a niezastosowanie sie do BHP
 53. Likwidacja stanowiska pracy
 54. Brak zgody wykorzystanie urlopu wypoczynkowego a urlop wychowawczy.
 55. bezrobocie, a opieka na dziecko
 56. staż a nowe obowiązki
 57. zwolnienie ustne
 58. ekwiwalent za urlop
 59. Ciężarna w ciąży
 60. umowa przedwstępna zerwana
 61. Zmiana umowy/aneks do umowy.
 62. Wcześniejsze przejście na emeryturę
 63. Wypłata na złe konto
 64. Mobbing a dalsze postępowanie pracodawcy
 65. Problem z wypowiedzeniem/rozwiązaniem umowy
 66. brak planu urlopów
 67. Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 68. Nagroda jubileuszowa, nowe dokumenty do stażu dostarczone u nowego pracodawcy
 69. Odszkodowanie za wypadek przy pracy
 70. L4 - ciągłość pracy.
 71. Staż urlopowy
 72. Rozwiązanie uop 20. lub 23. dnia miesiąca
 73. Pensja po zmianie stanowiska
 74. Jakie przysługują mi prawa?
 75. Praca na chłodni - Koszmarne warunki!
 76. Zwolnienie lekarskie
 77. Okres wypowiedzenia umowy
 78. Zwolnienie z pracy
 79. brak waznych badan i wyproszenie z pracy
 80. Grafik umowa o prace
 81. Czy burmistrz/urząd może skrócić czas pracy przy odrabianiu za 2 maja 2019 ?
 82. Konsekwencje zlamania zapisu o zakazie zatrudnienia sie u klienta (umowa zagraniczna)
 83. Sprawa sądową a zwolnienie lekarskie
 84. Potracenie pieniedzy z wyplaty
 85. powołanie do służby sw a umowa o prace
 86. Problem z urlopem (pracodawca sam wyznacza dni wolne od pracy).
 87. Wypowiedzenie umowy o pracę a urlop.
 88. Zrzucanie obowiązków
 89. Ciąża a umowa okreslona
 90. Rozwiązanie umowy przez pracodawce
 91. Potrącenia z chorobowego
 92. Błędnie wystawione świadectwo pracy ...
 93. Zawyżone wynagrodzenia w umowie vs rzeczywiste wynagrodzenie
 94. Wypowiedzenie Odprawa
 95. stawka godzinowa
 96. Umowa na czas określony.
 97. rezygnacja z obniżonego czasu pracy i powrót na urlop wychowawczy ?
 98. Odrabianie 02.05.2019 w sobotę.
 99. umowy terminowe przekształcą się w umowy o pracę na czas nieokreślony
 100. Ciąża a umowa na zastępstwo.
 101. Rozwiązanie umowy o pracę L4
 102. Praca w różnych godzinach
 103. prawo do chorobowego
 104. Brak badań wstępnych,okresowych,kontrolnych a długotrwałe zatrudnienie
 105. Praca w Niedziele
 106. lider przekazał prywatne informacje dot rodziny pozostalym osobom z firmy
 107. Praca jako 'niestudiujący student'
 108. Urlop szkoleniowy
 109. Anulowanie wycofania wypowiedzenia umowy o pracę na prośbę pracownika
 110. Ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków przez pracodawcę
 111. Nowa praca i dawny pracodawca
 112. Nakaz zapłaty
 113. Przeterminowany urlop okolicznościowy na ślub
 114. Odmowa wypłaty prowizji
 115. Brak zwrotu kosztów delegacji zagranicznej po rozwiązaniu umowy o pracę
 116. Narodziny dziecka - urlopy przysługujące ojcu
 117. Odprawa pośmiertna.
 118. Pominięcie pracownika podczas podwyżek grupowych
 119. Problem z L4
 120. Chorobowe
 121. Wypowiedzenie umowy próbnej
 122. Kontakt z pracodawca na zwolnieniu chorobowym
 123. Problem z funkcją OSIP na kopalni
 124. Likwidacja filii w czasie ciąży
 125. Fikcyjna likwidacja stanowiska pracy - pozew
 126. zakład pracy nie odpowiada na wezwania ZUS
 127. Podwyżka inflacyjna 2019
 128. Zwolnienie a odprawa
 129. Dylemat z pracą
 130. Skrecona kostka odszkodowanie
 131. Wynagrodzenie prowizyjne po ustaniu stosunku pracy
 132. Udpracowywanie dnia wolnego w zamian za sobotę a nadgodziny.
 133. Praktyki zawodowe
 134. Jaki okres wypowiedzenia ?
 135. urlop wychowawczy w ratach a obniżenie etatu
 136. Koniec urlopu macierzyńskiego po martwym urodzeniu a l4
 137. pierwsz pomoc
 138. Brak rekompensaty w postaci dnia wolnego za pracę w niedzielę i święto.
 139. Rodzicielski a dni wolne od pracy
 140. Pracodawca zmusza mnie do wprowadzania w blad klienta
 141. Zatrudnienie w instytucji kultury
 142. refundacja za okulary korekcyjne
 143. Wypowiedzenie umowy prosze o pomoc.
 144. Wysokość oraz prawo do chorobowego i ojcowskiego po wygaśnięciu umowy o pracę
 145. Szkola zawodowa nie ukonczona
 146. Zasiłek chorobowy w ciąży,a dodatki
 147. Dorwać byłego pracodawcę
 148. Udostępniony numer konta i dane osobowe
 149. Zwolnienie dyscyplinarne a odszkodowanie
 150. Powod wyrzucenia z pracy
 151. Roszczenia dot. dodatku stażowego
 152. L4 a egzamin
 153. Zwolnienie, upadłość firmy, a ciąża
 154. Prawdopodobne zwolnienie
 155. Okres wypowiedzenia przy zmianie pracodawcy
 156. Wypowiedzenie umowy o pracę
 157. Wypowiedzenie "ustnie zawartej umowy o pracę"
 158. Praca w nadgodzinach a czynniki szkodliwe
 159. Praca niepełnoletniego Ratownika
 160. Odpowiedź na pozew
 161. wynagrodzenie za chorobowe
 162. Porzucenie pracy
 163. Zakres obowiazków pracownika
 164. Wypowiedzenie umowy o pracę
 165. Zmiana grafiku bez zgody + kłamstwo
 166. Odpowiedzialność pracodawcy za uszkodzenie roweru pracownika
 167. Blokowanie nowej pracy
 168. Wypowiedzenie umowy listem
 169. Likwidacja stanowiska pracy a rozwiązanie umowy za porozumieniem stron
 170. Urlop wypoczynkowy
 171. Zwolnienie lekarskie w Weekend pracujący
 172. Dziwna umowa o pracę...
 173. urlop
 174. Umowa lojanlościowa
 175. Ekwiwalent za urlop
 176. Wyliczenie urlopu wypoczynkowego na okresie próbnym.
 177. Upomnienie pisemne a utrata premii.
 178. Pracodawca udostępnił moje dane
 179. Urlop rodzicielski
 180. Zmiana statusu prawnego firmy a urlop.
 181. Zmiana pracy z podfirmy, umowa
 182. Prawo jazdy krócej niż 8 miesięcy
 183. Gastronomia - szafki pracownicze
 184. Wypowiedzenie umowy
 185. urlop wychowawczy a wypoczynkowy
 186. Osoba niepełnosprawna, a czas urlopu
 187. Chorobowe ciążowe
 188. Rozwiazanie umowy za porozumieniem stron
 189. wypłata na raty
 190. Przerwa pomiedzy zmianami
 191. Wypowiedzenie
 192. Urlop a dwie umowy o pracę
 193. Wzywanie przez pracodawcę na rozmowę przed lub po pracy
 194. Problem z blikiem
 195. ile wolnego za pracę w niedzielę 9 godzin
 196. okres ochronny po macierzyńskim - problem jak liczyć
 197. Odwołanie skargi
 198. Zwolnienie dyscyplinarne czy słuszne?
 199. Podwyżki w trakcie trwania urlopu macierzyńskiego
 200. praca(czas pracy)
 201. Łączenie dwóch okresów choroby przez pracodawcę.
 202. Ciąża na wypowiedzeniu
 203. Zmiana stanowiska
 204. Umowa zlecenie jak umowa o pracę
 205. Brak zdolności do pracy.
 206. Wypadek w pracy.
 207. Wynagrodznie bez umowy
 208. Badania okresowe - spór lekarzy
 209. Ile trwa odpowiedź z sądu oraz zwolnienie po L4
 210. Przymusowy urlop
 211. Nieuznane wypowiedzenie umowy
 212. rozwiązanie stosunku pracy
 213. Wypowiedzenie, a upływ ważności badań lekarskich
 214. Porzucenie pracy bez umowy.
 215. kobieta w ciązy na l4
 216. Rozwiązanie umowy o pracę, a kontynuacja L4
 217. Umowa z miejscem zatrudnienia - delegacja
 218. Wypowiedzenie umowy o pracę
 219. Niewypłacalność pracodawcy
 220. Grafik
 221. Narzucony urlop w wypowiedzeniu
 222. prawo do chorobowego
 223. Netto z zasiłku
 224. Zapis w umowie o pracę
 225. Delegacja kolidująca z wizytą u specjalisty
 226. Pytanie z sądu
 227. Nowa praca a urlop w poprzednim miejscu
 228. Okres wypowiedzenia
 229. L4 po wychowawczym
 230. Prawo do wyrównania dodatku stażowego.
 231. Nieuznany wypadek przy pracy i odwołanie od protokołu wypadkowego.
 232. Umowa lojalnościowa bez umowy
 233. Koszt dojazdu do pracy za granicę
 234. zaległy urlop przy dwóch etatach
 235. Umowa o pracę a czas pracy dla osoby z grupą inwalidzką
 236. Skarga na pracodawcę do PIP
 237. Urlop bez zgody
 238. brak planu urlopów
 239. Wypłata odprawy rentowej
 240. Oszustwo pracodawcy?
 241. Brak odpoczynku dobowego
 242. udzielenie dnia wolnego przez pracodawce według własnej potrzeby
 243. Opieka nad mężem
 244. Żołnierz zawodowy a funkcja Radnego Gminy
 245. Zakaz siedzenia w pracy. Ogólne problemy z Prezesem
 246. Dodatkowe 6. dni urlopu
 247. Urlop szkoleniowy
 248. Umowa czas nieokreślony, wypowiedzenie umowy i brak propozycji dalszej wspolpracy
 249. Nagana a prawo pracownika
 250. Prace interwencyjne, zasiłek macierzyński.