PDA

View Full Version : Prawo pracy


Strony : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333

 1. Błędna data w umowie o pracę
 2. Szósta nocka, nadgodziny.
 3. Zawal w pracy
 4. Zasiłek chorobowy, a praca w dwóch różnych krajach
 5. umowa zlecenie czy umowa o bezpłatne praktyki?
 6. Zasiłek chorobowy a świadectwo pracy
 7. Odpowiedzialnosc zbiorowa kara nagany
 8. Pit11 niewłaściwa kwota w tabeli Przychód
 9. Rozwiązanie aneksu eksportowego
 10. Kierowca kat. C1/C oraz D1/D i niekaralność
 11. Wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron, a wypłata składek ZUS
 12. Urlop wypoczynkowy z ubiegłego roku
 13. Zwrot pobranej ,,z góry" pensji
 14. wojsko a druga praca
 15. Natychmiastowe rozwiązanie umowy z pracy przez stan zdrowia a brak choroby
 16. Czy pracodawca może przerwać urlop wypoczynkowy.
 17. Urlop a okres wypowiedzenia umowy
 18. Brak możliwości wyrobienia się z pracą
 19. Zatrudnienie na dofinansowanie a zwolnienie się
 20. Stary rok a nowy urlop
 21. godziny pracy
 22. alkomat w pracy
 23. pracownik powiatowy a powołanie na wiceburmistrza
 24. Urlop wypoczynkowy po ustaniu zatrudnienia
 25. monitoring- kto ma dostęp
 26. Ustanie stosunku pracy - męczenie pracodawcy
 27. Wypowiedzenie umowy na okres probny.
 28. Ekwiwalent za zaległy urlop. Pomocy.
 29. nadużycia przełożonego - czy jest podstawa by go zaskarżyć?
 30. Pensja
 31. Przywrocenie do pracy z powodu ciąży
 32. Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron a porzucenie pracy
 33. urlop zaległy
 34. Zaświadczenie o zakończeniu leczenia i orzeczenie od lekarza medycyny pracy
 35. Pełnomocnictwo pracownika - prośbą o interpretację
 36. Odpracowanie niedopatrzenia w produkcji
 37. Podróż w delegacji, a odpoczynek dobowy
 38. Praca na czarno a kolizja drogowa
 39. Urlop wychowawczy
 40. Odmowa zasiłku chorobowego przez zus w ciąży
 41. Wypowiedzenie umowy o prace na czas nieokreślony
 42. Rozwiązanie umowy przed rozpoczęciem stosunku pracy
 43. umowa o zakazie konkurencji
 44. Praktyki
 45. Rekrutacja do pracy, skan dowodu?
 46. Problem z pracodawcą i wynagrodzeniem
 47. Urlop macierzyński a szpital
 48. Harmonogram pracy w systemie 4 brygadowym.
 49. Wypowiedzenie protokół zdawczo odbiorczy
 50. Wyrównanie wynagrodzenia- urlop macierzyński.
 51. Urlop weekend
 52. Brak rozliczeń z pracodawcą
 53. Wypowiedzenie umowy o prace
 54. Wypowiedzenie umowy o pracę.
 55. Elastyczny czas pracy - problem
 56. Wypowiedzenie likwidacja stanowiska pracy A ciąża
 57. L4 -> RWKL -> zwolnienie ze sluzby zawodowej
 58. Agencja pracy, a macierzyński i rozwiązanie umowy.
 59. Obecność na l4 i wypowiedzenie umowy w trybie natychmiastowym przez pracownika?
 60. Odpowiedzialność za decyzje biznesowe
 61. Zwolnienie z pracy przez chorobe i zwolnienie lekarskie.
 62. Nierówna podwyżka
 63. Praca na roli a pracowniczy staż pracy
 64. Zwolnienie dyscyplinarne
 65. Zwolnienie z pracy na L4
 66. przesłuchanie w dniu praktyk
 67. ostatniego dnia l4 zmiana nocna
 68. Odszkodowanie od pracodawcy za chorobę i złe warunki pracy
 69. Obowiązki pracownika po ustaniu stosunku pracy
 70. Opóźniona wypłata - jakie konsekwencje
 71. przerwa 15 min - obowiązek czy opcja
 72. Wymiar urlopu wypoczynkowego za rok poprzedni
 73. Pozew na druku czy niekoniecznie
 74. Okres wypowiedzenia
 75. l4
 76. Okres wypowiedzenia
 77. Wypowiedzenie umowy o prace za porozumieniem stron a L4
 78. Zmuszanie do urlopu z powodu braku szkolenia BHP
 79. lojalka, pracodawca nie przyjmuje mojego wypowiedzenia!
 80. umowa-zlecenia a płatny staż
 81. Żołnierz zawodowy- prawo do emerytury
 82. Komornik a praca
 83. Odwołanie a termin wypowiedzenia umowy o pracę
 84. Zagrożenie zwolnieniem dyscyplinarnym - bezpodstawne?
 85. Pracownik tymczasowy a ciąża
 86. Urlop dziekański a wymiar urlopu wypoczynkowego
 87. Umowa edukacyjna
 88. Wspólna odpowiedzialność materialna
 89. Pojawienie się ciąży, a bezrobocie po wypowiedzeniu.
 90. Pracodawca nie chce wyplacić wyrównania zasiłku chorobowego
 91. Czy należy mi się ekwiwalent ?
 92. Wypowiedzenie umowy o pracę z tygodniowym okresem wypowiedzenia
 93. Dni ustawowo wolne a wynagrodzenie
 94. Dwa układy zbiorowe po fuzji dwóch zakładów
 95. Sposób naliczania świadczeń w czasie urlopu macierzyńskiego
 96. Odpowiedzialność za mandaty
 97. "dyscyplinarka"
 98. L4 na dziecko poniżej 2 lat
 99. Czy prawidłowe czynniki wynagrodzenia?
 100. Wymiar urlopu
 101. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych
 102. Postępowanie sanacyjne wobec pracodawcy
 103. Urlop w dzień, w którym robiłem nadgodziny
 104. Umowa próba drugi raz u tego samego pracodawcy???
 105. Ciąża partnerki bez pracy
 106. Kierowca - odmowa pracy
 107. Czy muszę zgłaszać osobiście szefowi kontynuację zwolnienia - przy elektronicznym L4
 108. Okres wypowiedzenia na przejściu dwóch umów.
 109. Śmierć pracodawcy, a świadectwo pracy
 110. Zwolnienie lekarskie żołnierza zawodowego
 111. Umowa na czas określony a 33 miesiące
 112. Oferta z urzędu pracy z dojazdem powyżej 3 godzin.
 113. Czy minimalna płaca moze być niższa na umowie niż 2250 zl.
 114. Zwolnienie z pracy po 10 latach
 115. PILNE :( Zmiana warunków zatrudnienia a zwolnienie dyscyplinarne
 116. Wychowawczy - L4 - wypoczynkowy
 117. Urlop bezpłatny - oświadczenie o "niepotrzebnym" wniosku
 118. Po skardze kasacyjnej...
 119. Długie L4 a degradacja pracownika..
 120. Rozwiązanie umowy z winy pracodawcy
 121. Komplikacje po zwolnieniu pracownika
 122. Premia pracownicza
 123. Urlop rehabilitacyjny
 124. Umowa o pracę a rejestracja w PUP
 125. Ustna umowa lojalnościowa-pomocy
 126. umowa o prace
 127. Matryce płac
 128. Przedłużenie umowy a ciąża
 129. Wyrejestrowanie z ZUS I NIE nie poinformowanie pracownikaa
 130. Odstąpienie od zatrudnienia po ogłoszeniu wyniku rekrutacji
 131. Zwolnienie z pracy z artykułu 55 kodeksu pracy
 132. zwrot za wydatki na firmę
 133. Wypowiedzenie a problem z okresem wypowiedzenia
 134. wynagrodznie w umowie inną kwota niż faktycznie wypłacane
 135. Dojazd do pracy
 136. Umowa: czas trwania, czas zawarcia, czas rozpoczęcia pracy.
 137. Błędne naliczanie kwoty za benefity - potrącenie z pensji
 138. Zwolnienie lekarskie a zmiana w weekend
 139. OT a odprawa z pracy
 140. Świadectwa pracy dla nowego pracodawcy
 141. Pracodawca domaga sie zwrotu kosztów za sprzęt
 142. Urlop pierwsza umowa o pracę
 143. Zapytanie nt. anulowania urlopu i pracy w home office
 144. Urlop ojcowski i tacierzyński w 2019 roku
 145. Powrót do pracy po macierzyńskim
 146. Niepoliczony wymiar urlopu
 147. Pobyt w szpitalu podczas urlopu
 148. Problem z wypłatą zasiłku chorobowego
 149. Zmiana warunkow pracy a umowa na czas nieokreslony
 150. Zasiłek chorobowy u nowego pracodawcy
 151. Parawka/Podpis?
 152. brak świadectwa pracy
 153. wiek ciąży a przedłużenie umowy do dnia porodu
 154. Wypowiedzenie umowy o pracę
 155. rozwiązanie umowy
 156. Zaległa premia do wypłaty w zlikwidowanej firmie
 157. Ciąża 2019
 158. Brak umowy od 1 styczna
 159. Wyliczenie urlopu
 160. Wyliczenie urlopu
 161. pierwsza umowa o pracę a urlop
 162. Nadgodziny
 163. okres wypowiedzenia umowy o pracę
 164. Przerwa na karmienie piersią
 165. Wypowiedzenie umowy 6 miesięcznej
 166. Raty
 167. Praca podczas okresu wypowiedzenia
 168. ciąża ważne-koniec umowy
 169. Ubezpieczenie
 170. Podstawa ustalenia zasiłku chorobowego.
 171. Wyliczenie okresu wypowiedzenia.
 172. Umowa o prace na czas nieokreślony a okres wypowiedzenia, zakaz konkurencji
 173. Złe rozliczenie macierzyńskiego przez pracodwace a zwrot podatku.
 174. co się wlicza w urlop
 175. Sprawdzenie autentyczności dyplomu uczelni
 176. Wypowiedzenie
 177. notatka upominająca
 178. l4 do kiedy ważne
 179. Sprawa sądowa
 180. rezygnacja ze stanowiska
 181. Wymuszony urlop
 182. Praca na minimalną, reszta "pod stołem"
 183. Praca na "czarno" odbicie z wypłaty.
 184. Brak wynagrodzenia UOP
 185. Wypowiedzenie umowy na czas nieokreślony.
 186. Już były pracodawca blokuje podjęcie zatrudnienia
 187. Umowa na czas nieokreślony i jej zmiana w umowę na zastęstwo
 188. umowa na okres probny i l4 z zus
 189. Praca w pomieszczeniu bez okien
 190. Czy kierownik może przeszukiwać pracownika?
 191. Refundacja kosztów za szkła korekcyjne
 192. Aktualna klauzula CV
 193. Informowanie o wypowiedzeniu.
 194. Praca winna być wykonywana ciągle - co to znaczy w tym konkretnym przypadku
 195. Urlop młodociany
 196. umowa lojalnościowa a wypowiedzenie umowy o prace
 197. Wyplata premi rocznej a wypowiedzenie z pracy
 198. Odpowiedzialnośc materialna
 199. Zmuszanie do urlopu
 200. umowa na okres próbny a l4 i renta
 201. stawka za dyżur pod telefonem
 202. Uszkodzenie złużbowego auta/podwyżka OC
 203. Wypowiedzenie o pracę a ochrona podczas ciąży ?
 204. Czas pracy
 205. kasjer sprzedawca a magazynier
 206. Czy tak można?
 207. Zmiana stanowiska pracy a zmniejszenie pensji
 208. Nielegalny zwrot pieniędzy pracodawcy za L4 ???
 209. Miesięczny postój a odrabianie w sobote
 210. Praca w niedzielę- placówka pocztowa
 211. Umowa na czas nieokreślony
 212. Ustalenie stosunku pracy
 213. Czy grozi mi dyscyplinarne zwolnienie ? Proszę o pomoc
 214. Ciąża a kończąca się umowa o pracę na czas określony
 215. Konflikt z pracodawcą w sprawie daty otrzymania urlopu wypoczynkowego
 216. Ciąża - wypowiedzenie
 217. Kontrowersyjny? zapis w umowie o pracę
 218. Pracodawca wykorzystuje pracownicę w ciąży
 219. Ocena pracy
 220. Wypłata na konto
 221. Umowa lojalnościowa i pytanie o urlop wypoczynkowy
 222. Dodatkowe 15min przerwy?
 223. Postanowienie sądu rodzinnego a urlop w pracy
 224. Ciąża
 225. Kolejna umowa na czas określony
 226. Nadzór i polecenia służbowe
 227. System równoważny-odejmowanie godzin
 228. Jak długo można być na L4 po urlopie macierzyńskim?
 229. Dni wolne na szukanie pracy
 230. Planowanie wolnego
 231. Zakaz konkurencji czy ważny wobec takich zapisów
 232. Od kiedy nabywa się urlop?
 233. Zmiana etatu A urlop
 234. Staż urlopowy i nakładające się okresy nauki.
 235. Umowa o prace i dodatkowa umowa z pracodawcą
 236. Urlop wychowawczy
 237. Uprawnienia na dzwigi a zakaz prowadzenia pojazdów
 238. Podwyżka minimalnej płacy - zapytanie
 239. Okres wypowiedzenia
 240. Umowa o pracę na 1/2 etatu
 241. Zmiana firmy na spółkę a przedłużenie umowy
 242. Praca w Niemczech w formie oddelegowania
 243. Nowa umowa a urlop
 244. Brak badań wstepnych a zwolnienie lekarskie.
 245. Rozwiązanie umowy o pracę.
 246. opieka nad dzieckiem
 247. Muszę donieść świadectwo pracy do ZUS'u ?
 248. Okres próbny a wymiar urlopu - jak to wyliczyć??
 249. Urlop rodzicielski a kurs
 250. Badania prawo jazdy w WOMP