PDA

View Full Version : Prawo pracy


Strony : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335

 1. doposażenie stanowiska pracy, a zmiana stanowiska w pracy
 2. Ubezpieczenie społeczne
 3. urlop
 4. Zwolnienie lekarskie podczas wypowiedzenia za porozumieniem stron
 5. Kwestionariusz osobowy
 6. wypowiedzenie a urlop
 7. Delegacja do innego oddziału
 8. Komunikator w pracy- czy to obowiązek?
 9. umowa o zakazie konkurencji - brak wypłat odszkodowania
 10. Rozwiązanie umowy o pracę a urlop
 11. mobbing zbiorowy?
 12. Zmiana w systemie premiowania
 13. Okres wypowiedzenia a dwa etaty w jednym miejscu
 14. nowy rok nowa umowa?
 15. Wypowiedzenie umowy przez pracownika
 16. Rezygnacja po pierwszym dniu pracy, a brak umowy
 17. Nowy system premiowania i obnizka wynagrodzenia
 18. Praca w Święta
 19. Uznanie stosunku pracy
 20. Do kiedy można wykorzystać urlop ojcowski
 21. dyskryminacja ze względu na wiek
 22. Czy w trakcie urlopu wypoczynkowego przysługuje zasiłek opiekuńczy
 23. Wynagrodzenie ustalone, a rzeczywiste?
 24. Porozumienie stron, a choroba.
 25. Niepodpisana umowa
 26. Przymusowy urlop wypoczynkowy
 27. Kłopotliwa funkcja kierownika działu.
 28. standby
 29. Urlop wypoczynkowy na umowie na okres określony
 30. Bezpodstawne oskarżenie o kradzież
 31. świadectwo pracy
 32. Przerwa w pracy
 33. Szkody w aucie pracodawcy
 34. Zwolnienie lekarskie wystawione w piątek
 35. Urlop wypoczynkowy/uż
 36. Niewypłacone świadczenia
 37. Urlop na żądanie
 38. Rezygnacja że stanowiska kierowniczego
 39. Chrobowe L4 po powrocie do pracy z świadczenia rehabilitacyjnego
 40. Ulop wypoczynkowy wg nowych przpeisów?
 41. Zerwanie umowy lojalnościowej
 42. Przejście z umowy B2B na umowę o pracę
 43. Pakiet relokacyjny z lojalką na 12 miesięcy, przy umowie na 6
 44. Nowy współwłaściciel- nowa spółka
 45. Inwentaryzacja, nie uczciwy pracodawca.
 46. Brak wypłaty za nadgodziny, diety zagranicznej i ryczałtu. Proszę o pomoc
 47. Umowa lojalnościowa
 48. E-skara PIP, brak wypłaty i świadectwa pracy
 49. praca
 50. Wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy w trakcie ciąży
 51. Przejście z agencji do firmy. Zwolnienie lekarskie
 52. praca
 53. Wypowiedzenie złożone w dniu wolnym od pracy
 54. Obciążenie pracownika
 55. Dziwny zapis w umowie o pracę
 56. Porozumienie stron, dłuższe l4
 57. Kto ponosi odpowiedzialność na przyjęcie pracownika do firmy.
 58. Okres wypowiedzenia umowy
 59. Obwieszczenie
 60. rozwiązanie umowy z winy pracownika
 61. Rezygnacja z urlopu wychowawczego oraz pracy a podjęcie nowej pracy
 62. Świadectwo pracy jak liczyć dni
 63. Uszkodzenie auta firmowego
 64. ekwiwalent za urlop
 65. Nacisk pracodawcy na napisanie wypowiedzenia przez pracownika.
 66. L4
 67. urlop macierzyński
 68. Urlop wypoczynkowy po powrocie do pracy z świadczenia rehabilitacyjnego
 69. Menager żąda podania powodu L4
 70. Jak liczyć wynagrodzenie w pozwie o odszkodowanie za dyscyplinarkę?
 71. Zadaniowy czas pracy a miejsce i czas wykonywania pracy
 72. Nagroda jubileuszowa
 73. Staż unijny - Czy można przerwać w trakcie szkolenia?
 74. System 4 brygadowy a zmiana grafiku
 75. Ewidencja czasu pracy i grafik pracy
 76. Art. 16. rehab. zawod.
 77. przedstawiciel, a raportowanie
 78. Czas pracy w delegacji
 79. Przerwanie umowy a umowa lojalnosciowa
 80. Zwolnienie dyscyplinarne a powód zwolnienia
 81. nn w pracy
 82. Ciąża i kończąca się umowa
 83. Problem z rozliczaniem czasu pracy
 84. Wyrok w sądzie pracy a odwołanie pracdawy
 85. Zwolnienie lekarskie a urlop
 86. L4 w pierwszym dniu pracy a zwolnienie z pracy
 87. Koniec umowy o pracę a urlop macierzyński
 88. Zasiłek chorobowy w ciąży a urlop bezpłatny
 89. Medycyna pracy - co tu się odbywa?
 90. Wynagrodzenie chorobowe
 91. praca w gastronomii
 92. Nadgodziny
 93. l4 a koniec umowy
 94. Brak umowy o prace
 95. Zaświadczenie o niekaralności
 96. Nie radze sobie w pracy i chcę odejść
 97. Pracodawca zwolnił mnie bo byłem chory.
 98. Wyjazd służbowy
 99. dodatek wyrównawczy
 100. Pytania o rachunki maklerskie przez pracodawcę
 101. Dane osobowe
 102. Pracodawca... chorobowe... zus i ciaża
 103. ZPHCR oraz dofinansowania PFRON
 104. Prawo do pobierania zasiłku chorobowego
 105. zwolnienie lekarskie pracownika
 106. Pracodawca łamie moje prawa. Co zrobić?
 107. Wynagrodzenie urlopowe
 108. Umowa na zastępstwo a L4
 109. zwolnienie ze świadczenia pracy podczas wypowiedzenia
 110. Problem z kierownikiem w pracy
 111. wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych a zarządzenie o zwrocie pozwu
 112. Nowa umowa a odmowa
 113. Numer zastrzeżony
 114. Postępowanie z pracownikiem w firmie - kilka pytań
 115. wypłata wynagrodzenia po rozwiazaniu umowy za porozumieniem stron
 116. Nie podpisanie umowy
 117. rozwiązanie umowy po urlopie macierzyńskim
 118. RODO vs HR
 119. Wypowiedzenie- 2tygodnie
 120. Delegacje, czy to fałszowanie?
 121. Zakaz konkurencji - interpretacja zapisu
 122. [KP] Zmiana trybu wypowiedzenia umowy o pracę.
 123. konto bankowe ZFRON
 124. Praca pół etatu a odprwadzane składki
 125. Akta osobowe- wypowiedzenie i nowa umowa
 126. Praca na pół etatu, a wymiar czasu urlopu.
 127. Przeniesienie asystenta Prokuratora pomiędzy województwami
 128. Nieprzedłużenie umowy o pracę a okres wypowiedzenia
 129. Wypłata
 130. Prośba o pomoc. Wysokość ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.
 131. Koniec okresu próbnego a nowa umowa.
 132. Okres wypowiedzenia
 133. Zmiana zakładu pracy.
 134. dodatek za brak absencji a wypadek w drodze do pracy
 135. Rozwiązanie umowy o pracy z firmą "widmo"
 136. drugie zatrudnienie a kadencja w zarządzie zakładowej organizacji
 137. Nowa praca i potrzeba urlopu
 138. Świadectwo pracy wysłane bez wypowiedzenia, praca - rodzina
 139. Brak wynagrodzeń po śmierci pracodawcy
 140. Czy można to potraktować jako przestój?
 141. Pozorność umowy o pracę a zmiana spółki
 142. nowa umowa a odpowiedzialność materialana
 143. Nakaz wyplaty nadgodzin
 144. Potrącenie z tytułu braków w inwentaryzacji
 145. umowa o prace i urlop na żądanie
 146. Szkoła a praktyki zawodowe
 147. Zmiana umowy o pracę - rezygnacja z praw autorskich
 148. Przejście ze zwolnienia lekarskiego na urlop macierzyński
 149. Projekt unijny a "trzynastka"
 150. Opiekun praktyk - rezygnacja z honorarium
 151. Odmowa możliwości przerwy.
 152. Wypowiedzenie umowy o pracę art.30 par.1 pkt 2
 153. Wypowiedzenie umowy o pracę - od kiedy zaczyna mnie obowiązywać
 154. Urlop wypoczynkowy
 155. Egzekucja komornicza z mundurówki.
 156. Nie wypłacone pensje od pracodawcy
 157. Zasiłek chorobowy i pobyt w szpitalu, a zmiana pracodawcy.
 158. Nie wydanie reszty w sklepie.
 159. Urlop na żądanie
 160. Umowa o odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie
 161. Krótkie - zwolnienie, l4
 162. Szkoda wyrzadzona przez pracownika
 163. Skarga do państwowej inspekcji pracy
 164. Urlop wypoczynkowy
 165. umowa płaca niższa niż najniższa krajowa
 166. Opóźnienia z wynagrodzeniem.
 167. Zwolnienie i zasiłek opiekuńczy za okres opieki nad dzieckiem w szpitalu.
 168. Obliczanie wynagrodzenia. Poczatek pracy w polowie miesiaca-umowa o prace
 169. umowa na okres próbny a powinna być na czas określony
 170. Wyrównanie pensji a data rozliczenia
 171. Umowa o organizację nieobowiązkowej praktyce zawodowej A odpowiedzialność materialna
 172. Wyższe wynagrodzenie niż wskazuje na to umowa
 173. nadgodziny+soboty pomocy!
 174. Umowa o pracę na czas określony.
 175. Umowa szkoleniowa B2B
 176. Niepodpisana umowa, a rezygnacja z pracy
 177. Nieporozumienie z urlopem wychowawczym.
 178. Praca w godzinach nadliczbowych i dzieci do lat 4 / nadgodziny i pomniejszanie premi
 179. Nie zapłacone L4 w ciąży - co robić?
 180. Odebranie premii (stały składnik wynagrodzenia), rozwiązanie umowy za porozumieniem
 181. Zwrot zaliczki sprawa w SP
 182. Niewykorzystany urlop a ciąża
 183. Niestawienie się na badania okresowe
 184. Soboty do odbioru
 185. Wypowiedzenie podczas urlopu wychowawczego
 186. zasiłek czy wynagrodzenie chorobowe
 187. Umowa na zastępstwo - wypowiedzenie
 188. Okres wypowiedzenia
 189. Koniec umowy o pracę
 190. Jak długo trwa dyscyplinarka po powrocie do pray ?
 191. Delegacja w weekendy
 192. Zwolnienie podczas chorobowego
 193. art 52, zwolnienie dyscyplinarne z pracy
 194. Nieuczciwa konkurencja pomiędzy pracownikami a promotorami
 195. Problem ze zmianami w pracy
 196. Nierówne traktowanie pracowników
 197. Żądanie zwrotu za wstępne badania lekarskie/pozew z powództwa cywilnego
 198. Czy ja mogę w ogóle tak pracować?
 199. Przymusowy urlop
 200. Dodatkowe obowiązki na jednej umowie o pracę.
 201. Powrót z urlopu bezpłatnego a upadek projektu i odprawka- skomplikowany przypadek
 202. Komornik a pensja
 203. L4 na dziecko vs L4 współmałżonka
 204. L4 zus, kontrola.
 205. Należność za nadgodziny, mnożniki
 206. Stanowisko urzędnicze a roboty publiczne
 207. urlop i l4 oraz zmiana pracodawcy
 208. Wypowiedzenie umowy o prace
 209. Kara 1000 zł za nieprzepracowanie 5 dni
 210. Zwolnienie z pracy i dziwne oskarżenie.
 211. ZUS - płatnik nie naliczył i nie odprowadził składek
 212. Umowa o zachowaniu poufności
 213. Urlop wypoczynkowy
 214. Nie przedłużenie umowy o pracę przez pracownika
 215. Zwolnienie VS Pracodawca
 216. Kiedy pracodawca woli Ukraińca.
 217. Zmiana zakresu czynności - czy zgodna z prawem?
 218. Prace interwencyjne
 219. Długość wypowiedzenia inny niż w KP
 220. Urlop
 221. Pytanie od nowicjusza o L4
 222. Rezygnacja z pracy przed podpisaniem umowy, po pierwszym dniu pracy
 223. rozwiązanie umowy o pracę przy braku Zarządu
 224. Opieka na żonę po porodzie - od kiedy wypisać
 225. Ekwiwalent za urlop
 226. Probem z L4
 227. Koniec chorobowego i dalsza praca
 228. Niedziela z zakazem handlu
 229. Podglądanie rozmów na whatsapp służbowym
 230. Wypowiedzenie uowy o prace wraz z wnioskiem o urlop za rok 2019
 231. Grafik tylko na 3 dni co 3 dni - kwalifikuje się do kontroli?
 232. świadectwo ukończenia szkoły
 233. książeczka sanepidowska
 234. Zatrudnienie dwóch pracowników na myjni
 235. Chorobowe po rozwiązaniu umowy
 236. Rozliczenie nadgodzin pracy
 237. Wypowiedzenie różne umowy z jednym pracodawcą
 238. Zwolnienie dyscyplinarne
 239. wynagrodzenie na chorobowym
 240. Wypadek w pracy wina pracownika
 241. 9h wymiar pracy
 242. L4 na okresie próbnym (złamana noga)
 243. Kodeks 2019?
 244. Urlop zalegly a wypowiedzenie.
 245. ekwiwalent podstawa
 246. Pracodawca nie wyrejestrował mnie z urzędu
 247. Umowa o pracę na pelen etat
 248. Kara umowna w umowie agencyjnej
 249. Urlop wypoczynkowy
 250. Wypowiedzenie umowy o pracę