PDA

View Full Version : Prawo pracy


Strony : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350

 1. Szantaż dot. okresu wypowiedzenia
 2. Zmiana wynagrodzenia bez zgody pracownika
 3. Czy osobie która pracuję mniej niż rok lecz od zeszłego roku należy się ekwiwalent?
 4. Praktyki absolwenckie + umowa o pracę, a okres wypowiedzenia
 5. Ewentualna zmiana warunków płacy w związku z covid 19
 6. Nagana w pracy a nowa praca
 7. Wypowiedzenie umowy
 8. Powrót do poprzedniej firmy - łączenie stażu pracy
 9. Kara pieniężna za nieuzasadnioną nieobecność w pracy
 10. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop, czy się należy?
 11. Wolny dzień na postojowym
 12. Zmiana godzin pracy.
 13. Wypowiedzenie a ciąża
 14. Osoba niepełnosprawna a obowiązki pracodawcy;
 15. Urlop na żądanie
 16. Ciąża w trakcie miesięcznego wypowiedzenia
 17. Kandydat na wakat
 18. Urlop A ciąża
 19. Wypłata świadczenia na dziecko Covid
 20. Praktyki
 21. Zwolnienie L4
 22. Manko
 23. Liceum ogólnokształcące, a czas pracy
 24. Ubrania robocze
 25. Inwentaryzacja
 26. Wps kp
 27. Pracodawca nie chce rozwiązać umowy o pracę.
 28. Ustalenie czy wypadek był wypadkiem przy pracy
 29. Obniżona pensja a prowizja
 30. Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy
 31. wniosek urlopowy
 32. Rozwiązanie umowy w danym dniu za porozumieniem stron brak odpowiedzi od firmy
 33. Wyciek gazu,a urlop
 34. Pomyłka pracodawcy przy zajęciu komorniczym
 35. Za ile dni niewykorzystanego urlopu należy mi się ekwiwalent?
 36. świadczenie rehabilitacyjne po ustaniu tytułu ubezpieczenia
 37. Wizyta lekarska
 38. Zwolnienie dyscyplinarne
 39. Praca 7 dni w tyg
 40. Jest wyrok i co dalej?
 41. Zmiana stanowiska pracy
 42. Ile urlopu
 43. Przedłożenie umowy o pracę umową zlecenie
 44. Urlop okolicznościowy, narodziny dziecka
 45. Pieczątka służbowa.
 46. Pytanie o L4.
 47. Wypowiedzenie
 48. Likwidacja zakładu pracy a pracownica w ciąży
 49. Etat + Działalność gospodarcza
 50. Rozwiązanie umowy z przyczyn nie leżących po stronie pracownika
 51. Obliczenie urlopu ojcowskiego
 52. 4 brygadówka a przymusowy nadgodziny
 53. Kamery w pracy
 54. Zwiększenie odpowiedzialności i zakresu obowiązków
 55. Umowa o pracę a L4
 56. Zwolnienie z pracy
 57. Renta po zwolnieniu lekarskim - pytania
 58. Urlop
 59. Wniosek o urlop bezpłatny
 60. tzw. obiegówka
 61. Zasiłek
 62. Lekarz medycyny pracy - koszty
 63. Jak obliczyć odprawę przy L4 ?
 64. Umowa o pracę, a wybory
 65. Kwartalne rozliczenie czasu pracy a wypowiedzenie
 66. Umowa na czas określony - wypowiedzenie
 67. Podwyzka inflacyjna bez aneksu i podpisu
 68. Zaliczka na poczet delegacji a zwrót po ustatniu stosunku pracy
 69. Obietnice/zwlekanie z podpisaniem umowy
 70. Jak obliczyć przysługujący urlop?
 71. Przejście na rentę?
 72. Koszty sądowe
 73. Zmiana lokalizacji firmy - umowa
 74. Umowa na czas nieokreślony.
 75. Rozwiązanie umowy lojalnościowej
 76. Zostałam oszukana
 77. Inwentaryzacja
 78. Robienie złej opinni
 79. wykorzystanie całego przysługującego urlopu przed urlopem bezpłatnym
 80. Urlop - umowa o prace tymczasowa
 81. Wysyłanie korespondencji do siedziby
 82. Wypadek podczas wykonywania pracy.
 83. Praca 12 godzinna.
 84. Czas pracy a szatnia
 85. Protokół zdawczo-odbiorczy roszczenie pracodawcy
 86. Zmiana czasu pracy aneks do umowy - a umowa lojalnośćiowa
 87. zakaz konkurencji, stosunek pracy rozwiązany przez pracodawcę
 88. 3/4 etatu - urlop
 89. Wynagrodzenie miesięczne brutto przeczy minimalnej stawce godzinowej.
 90. Całkowita niezdolność do pracy.
 91. Robienie zdjęć w pracy
 92. Wypowoedzenie warunkow umowy a zmiana wymiaru czasu pracy
 93. Dofinansowanie do urlopu
 94. Zwolnienie z pracy
 95. Urlop wypoczynkowy
 96. zła nazwa miejscowosci na umowie
 97. Ciąża a umowa o pracę na czas określony
 98. Podwyżka inflacyjna
 99. ZFŚS a prawomocny wyrok
 100. "Dudowe" (dodatek solidarnościowy) a rozwiązanie umowy za porozumieniem stron
 101. Zmiana wymiaru etatu a wymiar urlopu
 102. Rekrutacja pracowników
 103. Przedłużenie urlopu wychowawczego
 104. Pracodawca już chyba ostro przegina.
 105. Okres wypowiedzenia umowy
 106. osiągnięcie wieku emerytalnego
 107. Nie podjęcie aktywności w pracy a wypowiedzenie umowy.
 108. stary adres w umowie o prace
 109. umowa o pracę a dziwna kwota zarobku
 110. Umowa na czas określony.
 111. Ciąża i umowa na czas określony
 112. Czy praca w niedziele powinna być dodatkowo płatna?
 113. Uporczywe narzucanie urlopu opiekuńczego a wypowiedzenie pracownika na podst.art.55KP
 114. L4 czy bezpłatny urlop
 115. wyslanie wypowiedzenia poczta
 116. Były pracodawca - nie wydanie dokumentacji pracowniczej .
 117. Wypowiedzenie umowy
 118. Młodociany pracownik
 119. Praca podczas urlopu rodzicielskiego
 120. Zaległa delegacja
 121. Wypowiedzenie-umowa stała
 122. Ewidencja czasu pracy
 123. Wymóg makijażu w pracy.
 124. Okres wypowiedzenia umowy na okres probny
 125. Wypowiedzenie zmieniajace a odprawa
 126. Pytanie o wypowiedzenie
 127. Zmiana zakresu obowiązków po powrocie z urlopu macierzyńskiego
 128. Likwidacja stanowiska pracy
 129. Umowa - chorobowe
 130. Wypowiedzenie
 131. Praca inna niż określona w umowie o pracę
 132. Czasowe oddelegowanie pracownika
 133. Zmiana warunków pracy po l4
 134. Obniżka etatu
 135. Pilne- zaległe wynagrodzenie
 136. Praca zdalna
 137. Zmiana godzin pracy
 138. Wypowiedzenie umowy bez okresu wypowiedzenia.
 139. Urlop - Kiedy mi wskoczy 26 dni ?
 140. postojowe na pasku z wypaty
 141. młodociany pracownik
 142. Okres wypowiedzenia a L4
 143. P.O. Dyrektora szkoły- odpowiedzialnośc majątkowa
 144. Niewypracowane godziny a wynagrodzenie
 145. Skrócony czas pracy a nadgodziny.
 146. Praca w systemie zmianowym a święta
 147. Umowa o prace na czas określony a ciąża
 148. Pytanie o zwolnienie lekarskie w ciąży będąc zatrudniona u dwóch pracodawców.
 149. Ekwiwalent za urlop
 150. Problem z wynagrodzeniem
 151. umow niekodeksowa
 152. Zmiana etatu pracownika
 153. Umowa na okres próbny - ciąża
 154. Nieważne uprawnienia.
 155. Wynagrodzenie
 156. Dyżur domowy, a dlugi weekend.
 157. Zwolnienie lekarskie
 158. Postojowe?Przymusowy urlop?
 159. Pracodawca nie chce wypłacic części wynagrodzenia.
 160. Wynagrodzenie za czas na L4 w erze COVID-19
 161. Ulga dla młodych
 162. Niewykorzystany urlop a kończąca się umowa
 163. Dni wolne z tytułu obrony pracy magisterskiej
 164. Obniżenie wymiaru pracy a wynagrodzenie
 165. Ekwiwalent za urlop a odejście z pracy
 166. Udzielenie urlopu.
 167. Wypowiedzenie umowy o pracę bez przyczyny
 168. Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy po urlopie rodzicielskim
 169. Kwarantanna -zasilek chorobowy
 170. Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy z powodu choroby
 171. Upadłość spółki a odzyskanie należnego wynagrodzenia
 172. Nowe obowiązki i zmiana stanowiska
 173. Okres wypowiedzenia po obniżeniu pensji (w ramach tarczy)
 174. Okres wypowiedzenia - jak liczyć +urlop bezpłatny
 175. Wynagrodzenie
 176. Zwolniony rencista
 177. Nadgodziny-pytania
 178. Jak obliczyć wymiar urlopu przy danym przykładzie?
 179. Czynności uwłaczające podczas wykonywania pracy.
 180. Umowa szkoleniowa
 181. Praca na czarno
 182. Praca na postojowym
 183. Bezpodstawne zwolnienie dyscyplinarne.
 184. Zwolnienie się pracownika przy tarczy antykryzysowej
 185. Zatrudnienie cudzoziemca
 186. Dyscyplinarka dla pracodawcy
 187. Szkolenie okresowe bhp
 188. wpływ urlopu bezpłatnego na wypoczynkowy?
 189. Okres wypowiedzenia oraz data umowy
 190. Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron.
 191. zmiana w umowie
 192. Wypowiedzenie a odprawa
 193. Wypowiedzenie, a zatrudnienie nowego pracownika
 194. Pracodawca nie chce zapłacić za urlop
 195. Wypowiedzenie - kilka pytań
 196. Praca zdalna - Zwolnienie lekarskie
 197. fikcyjne zatrudnienie
 198. Wydłuzenie godzin pracy
 199. Dzień próbny
 200. Pracownik Fizyczny a Jazda Busem służbowym
 201. Mniejszy wymiar godzin
 202. Wypłata plus premia
 203. Odprawa, upadłość pracodawcy
 204. Wymuszenie zmiany pracy
 205. Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony przed końcem 3-go m-ca ciąży
 206. Skarga pisemna na przełożonych
 207. świadczenia przedemerytalne
 208. odrabianie dnia wolnego na stażu
 209. Nieprawidłowe wypowiedzenie
 210. Przerwa w pracy
 211. Zrzeczenie się praw...
 212. Zrzeczenie sie stanowiska na nizsze po urlopie macierzyńskim
 213. Delegacja krajowa uciążliwy współlokator
 214. Nocne zmiany
 215. Ciąża etat 3/4
 216. Wypowiedzenie umowy o pracę . Kilka dni pracy później urlop czy zgodne z przepisami?.
 217. Pomoc w interpretacji aneksu do umowy o pracę
 218. 6 godzin pracy a przerwa
 219. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy na dziecko do lat 8. Odmowa przedłużenia?
 220. Wypowiedzenie na zmniejszonym wymiarze pracy
 221. Umowa o zakazie konkurencji
 222. zwolnienie lekarskie z kodem B
 223. zgoda na pracę w nadgodzinach pracownika niepełnosprawnego
 224. Tarcza antykryzysowa a zwolnienie
 225. zmiana zakresu obowiązków aneks do umowy?
 226. Przedłużenie umowy o prace ze stawka niższa niż minimalna
 227. Podpisanie umowy o pracę a poinformowanie o ciąży
 228. Zakaz konkurencji
 229. Nagrywanie
 230. Godziny pracy przy 1/2 etatu.
 231. Ważność umowy o prace
 232. Zwiększenie obrotów i tarcza
 233. godziny pracy -tarcza
 234. Zwolnienie dyscyplinarne zostaje na cale zycie?
 235. Nadgodziny kierownika w delegacji służbowej.
 236. Wynagrodzenie za L4 po zmniejszeniu etatu.
 237. wypowiedzenie
 238. Zakaz konkurencji
 239. Staż pracy z pip i umowa na miesiąc a ciaza
 240. Wyjazd za granice czy mozna zmusic ?
 241. Wypowiedzenie pracy a wysługa lat
 242. Brak przedłużenia umowy o pracę - info 4 dni przed końcem umowy?
 243. Dodatkowe obowiazki - wygasającą umowa a przedłużenie jej.
 244. Praca
 245. zwolnienie po urlopie macierzynskim
 246. Kumoterstwo, nepotyzm = mobbing?
 247. Były pracodawca unika komornika
 248. L4 w ciąży
 249. Obniżony czas pracy a urlop wypoczynkowy.
 250. Czyjaś pensja na moim koncie bankowym