PDA

View Full Version : Prawo pracy


Strony : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355

 1. Przerwa w pracy a media społecznościowe
 2. Przywileje wynikające z orzeczenia o niepełnosprawności.
 3. narzucenie pracodawcy maksymalnego wynagrodzenia ?
 4. Świadczenie rehabilitacyjne a ciąża
 5. Urlop macierzyński i rodzicielski
 6. Naruszenie własności prywatnej
 7. Zwierzchnictwo służbowe w instytucjach kultury
 8. Koniec macierzynskiego a likwidacja stanowisk w korporacji
 9. szukanie pracy - pracodawca kombinuje
 10. Wypowiedzenie umowy przez pracownika
 11. Monitorowanie aktywności pracownika
 12. Urlop w pierwszym miesiącu pracy
 13. Pracodawca odmawia wydania nowej odzieży roboczej
 14. Przymusowe wyjście z pracy przez szefa, a przepisy
 15. Wypowiedzenie umowy o pracę a urlop na poszukiwanie pracy
 16. Zwolnienie dyscyplinarne za bład przy tankowaniu
 17. Ekwiwalent za urlop
 18. Monitoring w dyżurce
 19. zaniżona wypłata
 20. Zwolnienie a odprawa
 21. UOP - data ukończenia szkoły
 22. Subkonto składki nieopłacone
 23. Zmiana etatu a firma w restrukturyzacji
 24. Problem z wywiązywaniem się z umowy szkoleniowej przez pracodawcę
 25. To samo wynagrodzenie, a dwa razy więcej obowiązków
 26. Przejście pod innego pracodawcę
 27. wyjazd słuzbowy
 28. Premia uznaniowa
 29. Liczba dni urlopu u nowego pracodawcy
 30. UP i premia
 31. Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy-wynagrodzenie
 32. Stawki diety - w umowie o prace.
 33. Ochrona a porządek publiczny
 34. opuszczenie stanowiska pracy- powody
 35. B2B, ciąża, a upadek firmy zlecającej
 36. Likwidator spółki z o.o.
 37. polecenie służbowe wykonania innych zadań po wykorzystaniu art. 42 kp
 38. Powrót po ciąży - 1/8 etatu
 39. Zwolnienie po upływie okresu wypowiedzenia
 40. System 5 brygadowy a praca w niedziele.
 41. Zwolnienie na umowię o pracy na czas określony.
 42. Zwolnienie z tytułu likwidacji stanowiska - odprawa, okres wypowiedzenia.
 43. Delegacja, kierowanie pojazdem, nowy zakres obowiązków
 44. dwa etaty a ciąża
 45. Awans na 3 msc, a zajście w ciąże
 46. ZUS kwestionuje umowę o pracę - kontrola
 47. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
 48. Mobbing
 49. Podległość służbowa
 50. Wcześniejsze wyjście z pracy
 51. Odpowiedzialoność osobista
 52. Obowiązek szczepienia na COVID19?
 53. Zmiana grafiku pracy.
 54. Przelewy na paliwo od pracodawcy
 55. Zasiłek dla bezrobotnych
 56. odprawa rentowa
 57. Odwołanie pracownika z urlopu
 58. Opieka art. 188 k.p na telefon?
 59. Wynagrodzenie podczas przebywania na macierzyńskim urlopie i rodzicielskim
 60. Zwrot za niewykorzystany urlop.
 61. umowa na czas nieokreślony a umowa zlecenie
 62. Remont w pracy i zmuszenie do urlopu
 63. Wypadek w pracy z winy pracodawcy
 64. Chorobowe
 65. Problem z wynagrodzeniem chorobowym
 66. Adres korespondencyjny, a adres zamieszkania? Korespondencja pracodawcy
 67. Nagła zmiana systemu pracy
 68. Uzasadnienie kpin z wypłaty z ZFŚS
 69. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop a l4 w ciąży
 70. Problem z rozwiązaniem umowy o prace
 71. Kilka umów na czas określony teraz pełna a wypowiedzenie
 72. Brak premii za 2020r.
 73. Jak odzyskać wynagrodzenie za pracę we Francji
 74. Mobbing
 75. Nagroda uznaniowa, a okres wypowiedzenia
 76. UOP - podpisanie dopiero w 1 dzień?
 77. Zasiłek chorobowy
 78. Jak zwolnić pracownika na urlopie macierzyńskim lub po ?
 79. 2 okresy probne
 80. pozew o odszkodowanie z z powodu nieuzasadnionego rozwiązania umowy o pracę
 81. Wypłata odszkodowania
 82. Forma odszkodowania za zgubiony sprzęt
 83. Ciąża a zwolnienie lekarskie
 84. Opieka nad dzieckiem COVID
 85. Umowa o pracę
 86. Ile umów mogę zawrzeć na czas określony?
 87. Wynagrodzenie za delegacje
 88. Badanie wstępne a ciąża
 89. Niezgodność - Świadectwo pracy - umowa
 90. Ciąża a zapłata za chorobowe od pracodawcy
 91. Poczta firmowa przełożonego.
 92. Nadgodziny rozliczane kwartalnie
 93. Rozwiązanie umowy a miesiąc później likwidacja projektu
 94. Dodatkowa przerywa dla osoby niepełnosprawnej
 95. Pracownik z umiarkowaną niepełnosprawnością - Za niska stawka godzinowa?
 96. Pracodawca nie chce płacić postojowego
 97. Odpowiedzialność łączna pracowników
 98. Uszkodzenie służbowego auta
 99. Zmiana formy zatrudnienia
 100. Ciąża na macierzyńskim, koniec umowy o pracę
 101. kopia dowodu osobistego w dokumentach aplikacyjnych
 102. powołanie do zawodowej służby wojskowej a zatrudnienie
 103. urlopy
 104. Godziny nadliczbowe a dziecko do lat 4 + żona w drugiej ciąży
 105. Wypowiedzenie pracy a L4
 106. L4- szef namawia do przyjścia do pracy
 107. Przywrócenie do pracy a urlop wypoczynkowy
 108. Behapowiec nie uznał moich kompetencji.
 109. Ujawnienie ilości dni urlopowych
 110. Nie wysłanie świadectwa pracy, a L4
 111. Odprawa
 112. nadgodziny
 113. Umowa o pracę
 114. Zapis o konkurencyjności
 115. Dieta zagraniczna - ważność dokumentów .
 116. Szczepienia coronavirus
 117. Umowa o odpowiedzialności materialnej
 118. Zwolnienie lekarskie a wyjazd do sanatorium
 119. Miejsce wykonywania pracy
 120. Umowa o pracę, a płaca minimalna 2021
 121. Wypowiedzenie umowy na czas nieokreślony
 122. Odpowiedzialność za sprzęt firmowy
 123. Nie odprowadzenie podatku z zysku firmy dla pracownika
 124. L4 po ustaniu zatrudnienia pilne
 125. Dopłata do wypoczynku grusza
 126. Bardzo dziwne zagranie pracodawcy
 127. Obowiązek pracodawcy w zamieszczaniu ogłoszenia o pracę
 128. Pracodawca zwleka z wydaniem zaświadczenia o zarobkach i zatrudnieniu.
 129. urlop 26dni
 130. Zwrot kosztów szkolenia - niezdany egzamin
 131. Sobota w pięciodniowym tygodniu pracy
 132. staż pracy
 133. Urlop wypoczynkowy 10 lat
 134. Urlop bezpłatny przez covid
 135. Pomoc dotyczącą SW
 136. Uraz barku - noszenie laptopa - Covid
 137. Podważanie L4
 138. Klauzula poufności
 139. Odmowa wykonania polecenia
 140. dwie umowy z jenym pracodawna
 141. Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - odmowa
 142. Likwidacja stanowiska pracy - przeniesienie na inne stanowisko (2021)
 143. Umowa o pracę a druga umowa zlecenie
 144. Wypowiedzenie bez świadczenia pracy a urlop
 145. Urlop wypoczynkowy a praca na wychowawczym
 146. Przyszły pracodawca odmówił zatrudnienia w firmie swojego klienta
 147. Pracodawca nie zwolnił z wykonwania pracy, pracownika który był pod wpływem alkoholu
 148. Spadek pensji przez wzrost najniższej krajowej
 149. System pracy
 150. tracony urlop
 151. Wysłanie wypowiedzenia w trakcie l4 a "pacjent powinien lezeć"
 152. Likwidacja firmy-5lat do emerytury.
 153. Praca z grupą inwalidzką
 154. Alkohol po pracy
 155. Przedłużenie umowy o pracę do dnia porodu
 156. L4 wstecz a zwolnienie przez pracodawcę
 157. Telefon prywatny, a dyżur telefoniczny w dni świąteczne
 158. praca z żywnością
 159. Praktyki absolwenckie nieodpłate
 160. Jedna osoba na stanowisku pracy
 161. Prośba o Pomoc
 162. Zwolnienie lekarskie - taka sytuacja
 163. jednodniowa umowa zlecenie
 164. Błędy w świadectwie pracy
 165. Wypytywanie o informacje nie związane z pracą.
 166. Ulga dla mlodych
 167. Wypowiedzenie umowy o pracę
 168. Wyciek danych osobowych z PITu
 169. Umowa o pracę i umowa zlecenie Skladki
 170. Roboty publiczne a staż urlopowy.
 171. Świadectwo pracy po ugodzie sądowej
 172. Depresja poporodowa po macierzyńskim.
 173. Jak zakończyć pracę bez podpisanej nowej umowy o pracę.
 174. okres wypowiedzenia (służba przygotowawcza wojsko)
 175. Umowa o zakazie konkurencji
 176. Okres wypowiedzenia
 177. jak zwolnić członka zarzadu wspólnoty mieszkaniowej
 178. Covid-19, brak 30 dni ciągłości ubezpieczenia - świadczenie
 179. Wpisywanie dodatkowych zmian bez konsultacji z pracownikiem
 180. Wypowiedzenie umowy przez pracodawcę bez podania przyczyny
 181. Zwolnienie
 182. trwająca umowa na czas określony, zawarta już na czas nieokreslony - wypowiedzenie?
 183. Zwolnienie ze swiadczenia pracy
 184. Zakaz konkurencji a nowa umowa
 185. Zwolnienie na świadczeniu rehabilitacyjnym
 186. skrócenie zwolnienia lekarskiego a badania kontrolne
 187. Staż Pracy Technikum
 188. Brak podwyzki minimalnej krajowej w 2021 r.
 189. Termin inwentaryzacji
 190. Usunięcie prywatnego numeru telefonu z bazy danych pracodawcy.
 191. Badania po 30 dniach niezdolności do pracy
 192. Pozyskanie przez pracodawcę nadmiernych danych osobowych
 193. Staż
 194. 35 godzin pracy w tygodniu a urlop wypoczynkowy
 195. Wypłata
 196. plan urlopowy wiążący
 197. Umowa o podnoszenie kwalifikacji zawodowych - wątpliwości
 198. Przejęcie konta na portalu sprzedażowym przez byłego pracownika
 199. Przekroczenie ustawowej ilości godzin w miesiącu + planowane nadgodziny
 200. Kara upomnienia na świadectwie pracy
 201. Bonus lojalnościowy
 202. Zatrudnienie pomocy domowej/pani sprzątającej
 203. Wprowadzanie w błąd pracowników odnośnie zaległego urlopu
 204. Świadczenie z ZUS po ustaniu zatrudnienia
 205. Ślub cywilny
 206. Cudzoziemiec bez oświadczenia
 207. Rozwiązanie umowy lojalnościowa
 208. Obliczanie wymiaru urlopu
 209. Mediacja
 210. Kolesiostwo, mobbing, bezkarność, RODO
 211. Wynagrodzenie
 212. Zwolnienie z powodu likwidacji stanowiska pracy
 213. Zwolnienie z pracy - umowa na okres próbny
 214. Najniższa krajowa Agencja pracy
 215. Opłacony przez pracodawce kurs, a zwrot kosztów.
 216. Zwolnienie po macierzyńskim
 217. Czy pracodawca potrzebuje aktualny kurs na przewóz rzeczy?
 218. Nadgodziny nauczycieli zdalne nauczanie
 219. umowa na czas nieokreslony a wypowiedzenie
 220. Pozostały urlop a zmiana pracy
 221. Zwolnienie lekarskie a wypowiedzenie o pracę
 222. Opieka nad członkiem rodziny
 223. Problem z wynagrodzeniem "pod stołem"
 224. Mobbing
 225. Okres wypowiedzenia umowy o pracę w przypadku przedłużenia umowy
 226. Zapłata za zastępstwo w gotówce.
 227. Wynagrodzenie za luty
 228. Przeniesienie do innego zakladu
 229. Umowa o pracę, praca na godziny
 230. Odwołanie urlopu a zwrot poniesionych kosztów
 231. Szkolenia
 232. Pracodawca a Związki Zawodowe
 233. Plan urlopowy a urlop na żądanie
 234. Wspólna odpowiedzialność materialna - roszczenie pracodawcy
 235. Fotografia pracownika do Intranetu firmy a RODO
 236. Praca bez uprawnień - systemy bezpieczeństwa
 237. Zwolnienie lekarskie w ciąży a podwyżka
 238. Urlop macierzynski
 239. liczenie terminów w prawie pracy
 240. Wezwanie do zapłaty braków inwentaryzacyjnych. Pomocy!!
 241. Ciąża w zaległym urlopie po macierzyńskim
 242. pracodawca oszust
 243. COVID - kara finansowa za zbyt duże zużycie środków ochrony osobistej?
 244. Kontrakt marynarski a wymiar urlopu
 245. Kodeks pracy a regulamin wewnętrzny-nadgodziny?
 246. Okres wypowiedzenia na UoP + B2B + body leasing
 247. Zwolnienie grupowe a ZUS ZLA (L4)
 248. Badanko alkomatem
 249. Diety , rozliczenie roku
 250. A jeżeli nie stawię się w pracy w dzień wolny?