PDA

View Full Version : Prawo karne


Strony : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 [216] 217

 1. wyrobienie paszportu/dowodu osobistego
 2. dokument w znaczeniu prawnym
 3. Naruszona tajemnica korespondencji / urzędowa
 4. Sprawa karna a wyjazd za granice
 5. List gończy a małżeństwo
 6. Czy podejrzany moze wyjezdzac za granice?
 7. Kurartor
 8. Proszę o pomoc
 9. Bezpodstawne zatrzymanie prawa jazdy
 10. Apelacja od wyroku.
 11. Oddalenie apelacji ???
 12. Dowody
 13. Art 286 i pytanie,
 14. Postępowanie nakazowe, wyrok, uzasadnienie
 15. przestępstwo czy nie
 16. Protokół zawiadomienia o wykroczeniu (art.231 k.k.)
 17. Fauszywe zeznania
 18. PYTANIE 278& 1kk
 19. apelacja
 20. bardzo proszę o pomoc prawniczą
 21. proszę o poradę, art. 286 par.1
 22. Posądzenie o kradzież
 23. Pytanie o skazanie bez rozprawy - art.335 kpk
 24. Pismo z prokuratury
 25. Zafałszowanie pisma prawnego
 26. Dziwne zawiadomienie- prośba o pomoc
 27. wniosek w trybie art.335 § 1 kpk i co dalej?
 28. Stosunek seksualny od 15 lat?
 29. Art. 255. KK
 30. Szantaż i kradzież przez pracodawcę
 31. Tymczasowe użycie pojazdu
 32. GRZYWNA- w jakim terminice należy zapłacic
 33. proces o zniesławienie
 34. Sankcja
 35. druk zażalenia o zwrot skonfiskowanych rzeczy
 36. Zawiasy czy roboty?
 37. Wnioski dowodowe
 38. Ciężka sprawa?
 39. podejrzany o czyn art.155k.k i 157p1
 40. zle traktowanie przez policję
 41. art.197 bardzo prosze o pomoc...
 42. Grozba karalna- gdzie i jak to zgłosić?
 43. umorzenie
 44. Złamanie nosa.
 45. Zakaz prowadzenia pojazdów, wyrok... co dalej
 46. jazda w stanie nietrzeźwości
 47. nawiązka na PCK
 48. paragraf 286
 49. Anonimy
 50. adwokat z urzędu
 51. termin doręczenia wezwania
 52. przestepstwo z art. 193 kk help
 53. art. 335kpk a informowanie uczelni.
 54. czy Sąd jest związany aktem oskarżenia
 55. Areszt obywatelski
 56. podejrzany a podejrzewany
 57. Proszę o pomoc...
 58. wykroczenie czy przestępstwo
 59. CZy bedzie nota w aktach?
 60. Sprawa karna oparta na kłamstwach!
 61. Groźby ze strony ojca!!
 62. zmiana zeznań
 63. Dostałem wyrok . Pytanie
 64. Krotkie pytanie
 65. przesłuchanie
 66. PODEJRZANY O POBICIE
 67. Oskarżenie o pobicie
 68. Paserstwo popelnione przez nieletnich
 69. konfrontacja w komisariacie
 70. Problem z 286 1 kk =( recedywa? pilne...
 71. utrata prawa jazdy
 72. jaki art. k.k.?
 73. Oskarżenie o pobicie
 74. Przyznanie się do winy a uchylenie aresztu
 75. Potrącenie pieszej.
 76. WEZWANIE ŚWIADKA, A NIEOBECNOŚĆ
 77. bardzo prosze o pomoc:*
 78. Odwołanie od wyroku
 79. List zelazny?
 80. posądzenie o kradzież
 81. Zabrano mi prawo jazdy
 82. Odowłanie się od wyroku za podwójny gaz
 83. Przedawnienie a legalny pobyt za granicą
 84. Proszę o pomoc!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 85. Koszty ekspertyzy komputera, podrobiony dokument
 86. art 284 par 1
 87. dobrowolne poddanie sie karze
 88. co amm robic???? prosze o pomoc
 89. Nagrywanie sąsiadów bez ich zgody
 90. niefrasobliwy policjant.
 91. Bardzo pilne - prokurator !!
 92. uchylenie aresztu
 93. prosze o pomoc-sfałszowanie
 94. Włamanie do systemu IT pracodawcy
 95. Naruszenie miru domowego i zniszczenie mienia
 96. Zatrzymanie na granicy DROBNE WYKROCZENIA
 97. obowiązek naprawienia szkody
 98. Fałszowanie podpisu
 99. Pobicie - pytanie.
 100. wywiad srodowiskowy w miejscu pracy ?
 101. wizyta dzielnicowego
 102. Jazda bez prawa jazdy przy zakazie sadowym
 103. błagam o pomoc!!!!!!!!!!!!!
 104. Proszę o pomoc.
 105. Czy to jest nakłanianie?
 106. Zawieszenie wyroku pozbawienia wolności
 107. Czy grozi odopowiedzialność karna?
 108. Poszukiwany czy nie poszukiwany ?????
 109. DRAMAT POMOCY
 110. Jak dowiedzieć się czy jest się poszukiwanym?
 111. Rozłorzenie grzywny na raty.
 112. Groźby + ewentualny szantaż ?
 113. składanie fałszywych zeznań przez świadka
 114. Zabrano mi prawo jazdy po spozyciu alkoholu.
 115. Warunkowe umorzenie !! Pomóżcie
 116. Art.244 i 279
 117. Współudział we włamaniu
 118. Kierowanie Gróźb Karalnych
 119. Wycofania zeznań- jak to mozliwe??
 120. przestępstwo/wykroczenie skarbowe?
 121. uchylenie aresztu...
 122. [nieletni] oszustwo
 123. pytanie do sędziów orzekających w wydz. karny
 124. Ujawnienie tajemnicy służbowej
 125. Oszustwo podatkowe...
 126. dowody.
 127. DObrowolne poddanie sie karze - art 286 $ 1kk
 128. PROSZĘ O INFORMACJĘ!!MATKA!
 129. Podrobienie legitymacji szkolnej
 130. art. 75§ V 75§2 kk - podobieństwo przestępstw
 131. chcę zmiany miejsca uczestniczenia wrozprawie
 132. Pytanie dot. wypadku drogowego.
 133. prowadzenie auta po spozyciu
 134. prosze o porade
 135. Mała prozba!
 136. art. 158 § 1kk
 137. Luka celowościowa?
 138. zakaz prowadzenia pojazdów a prawko
 139. młodociany a rozprawa sądowa
 140. zatarcie skazania
 141. Proszę o POMOC!!!
 142. "inny podobnie niebezpieczny przedmiot" 223kk
 143. pobicie
 144. Kradzież pieniędzy PKZP
 145. przesłuchanie w charakterze świadka
 146. Subsydiarny akt oskarżenia
 147. naruszenie dobra osobistego...
 148. co z tym zrobic?pilnie!
 149. Allegro-oczernainie
 150. art.159kk
 151. Wyrok skazujący w trybie art. 335 kpk
 152. Kłótnia w klubie nocnym
 153. @postępowanie uproszczone
 154. WYłUDZENIA
 155. Czy musze zawiadamiac o tym prokurature?
 156. Praca w czasie aresztu. Czy to mozliwe?
 157. odmówiono wszczęcia postępowania! POMÓŻCIE!!!
 158. utrata prawa jazdy
 159. art. 280 paragraf 144 O CO CHODZI??
 160. wojsko
 161. czy to fałszywe podanie danych??
 162. Zarzuty a paragraf 60 kk i Służba Wojskowa...
 163. Art.177, p.2. Co mi grozi? Pilne!
 164. Chory psychicznie
 165. Płatność kartą kredytową w internecie.
 166. Ugoda przed prokuratorem - problemy
 167. odmowa zeznań córki w sprawie ojca
 168. czy nie naruszę w tym przypadku prawa ?
 169. Sprzedaż alkoholu osobie nieletniej
 170. NEKANIE, GROZBY SMS....
 171. Publiczne znieważenie, zszarganie opinii.
 172. Co mi grozi...?
 173. Pełnomocnictwo
 174. Rozmowy na GG jako główny dowod oskarżenia?
 175. Istotne dla mnie pytanie, proszę o poradę
 176. Oszczerstwa pod moim adresem!
 177. Robic sprawe?
 178. Dobrowolne poddanie się karze? Proszę o pomoc
 179. nadzwyczajne złagodzenie 25 lat pozb. woln.
 180. Słuzba zastepcza pilna pomoc !!!
 181. Wniosek o wyd wyroku skazującego
 182. Zatrzymanie za udostępnianie narkotyków
 183. Oskarżyciel posiłkowy PILNE!!!
 184. Czy musze zeznawac ?
 185. Potrącenie rowerzysty
 186. Pobranie materiału porównawczego
 187. Sprawa Zdjęć
 188. posiadanie narkotyków
 189. znecanie sie psychiczne
 190. Wniosek o rozlozenie grzywny na raty
 191. Ujawnienie danych osobowych.
 192. Makler
 193. Obrona konieczna
 194. Chory, agresywny ojciec, groźby
 195. Pomówienia w internecie.
 196. Współudział w kradzieży
 197. nadciaga komornik
 198. zaswiadczenie o niekaralonosci
 199. Problem z prawem niemieckim
 200. przedawnienie a postawienie zarzutow
 201. przestepstwo na terenie niemiec z art.279
 202. zapytanie
 203. Przedawnienie roszczenia
 204. Zatarcie wyroku
 205. zwrot kosztow
 206. zatarcie skazania - wyrok w zawieszeniu
 207. zatarcie skazania
 208. Kto mi odpowie o co tu chodzi i jak wybrnąć ?
 209. Oskarżenie o rozbój, brak informacji
 210. ART 207 ZNECANIE SIE PSYCHICZNE I FIZYCZNE
 211. Prosze o fachową porade !!!
 212. Kryteria przestępstwa
 213. Pilne. Proszę pomóżcie .
 214. Pobicie, a konsekwencje właściciela lokalu.
 215. jacht pod żaglami=pojazd o napędzie mechanicz
 216. odzyskanie mojego samochodu
 217. Przestepstwo z art. 293
 218. posiadanie narkotyków - areszt
 219. Zatrzymane prwo jazdy
 220. Odszkodowanie za gwałt na nieletniej
 221. kradziez zuchwala
 222. zniewaga
 223. Zeznania świadka
 224. wszczecie sledztwa przez policje
 225. Zażalenie na postanow. prokuratora rejonowego
 226. prawo jazdy zrobione w innym kraju
 227. zatrzymane prawo jazdy
 228. wypadek
 229. Zabrane prawo jazdy, co po wyyroku?
 230. zatarcie skazania - żołnierz zawodowy
 231. nieletni
 232. wartość dowodowa fotografii cyfrowej
 233. art.178a 2kk Proszę o radę
 234. Nieistniejące przestępstwo
 235. art 209 kk
 236. artykul w gazecie
 237. proszę o odpowiedź
 238. Jak długo się czeka na uprawomocnienie sądu?
 239. przestępstwo przez Internet
 240. Groźby karalne i tajemnica korenspondencji
 241. groźby karalne z Kodeksu Karnego
 242. Agresja wobec ciężarnej
 243. PILNE - wycofanie oskarżenia (w sądzie)
 244. art 60 par 1
 245. prosba o pomoc zatrzymanie prawo jazdy
 246. Ochrona informacji niejawnych
 247. Potrzebuje natychmiastowej porady
 248. przepadek mienia użytego do popełnienia
 249. Urzędnicy ...
 250. przetrzymywanie w domu.