PDA

View Full Version : Prawo karne


Strony : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235

 1. Brak sprecyzowania terminu złożenia zażalenia
 2. sprawa po uchyleniu wyroku
 3. Kradzież w sklepie na kasie samoobsłuugowej (art 286 czy 119?)
 4. Groźba bezprawna
 5. Właściwość terytorialna policja
 6. Termin złożenia wniosku o zwrot kosztów stawiennictwa świadka
 7. Przypadkowe wejście na nielegalną stronę.
 8. Zabezpieczenie się na skutek przeszukania syna żony nie mieszkającego z nami
 9. Mandat z błędnymi danymi
 10. wyrok łączny a nowa sprawa
 11. Czy pokrzywdzony/świadek ma obowiązek...
 12. Prace społeczne a urlop
 13. Zadoscuczynienie
 14. Fałszywe papiery od psychiatry.
 15. Żart ze szpiegostwa
 16. Obrona obligatoryjna
 17. Zmiana statusu że świadka na pokrzywdzonego
 18. art 297kk a kredyt
 19. sex 17 lat
 20. Podszywanie się pod księdza
 21. Propagowanie Nazi*zmu w internecie.
 22. Ściganie za wpisy na Facebooku.
 23. Zawyżona predkosc
 24. Czy zostanie wydany wyrok łączny
 25. Prawo jazdy - punkty karne
 26. przedawnienie karalności
 27. Sprzeciw od wniosku o dobrowolne poddanie się karze
 28. Czy takie zachowanie jest podawaniem się za policjanta?
 29. Oszustwo prokuratora
 30. Dozór elektroniczny
 31. Karta Karna
 32. W jakim trybie?
 33. Groźba bezprawna
 34. Kasacja wyroku
 35. Niezrozumiały tok postępowania karnego
 36. Znajoma nie chce oddać długu
 37. Maksymalny czas zawieszenia postepowania karnego
 38. Apelacja w sprawie karnej
 39. Wyjście warunkowe
 40. Nabycie statusu osoby poszkodowanej
 41. Niespełnienie gwarancji ENA? Złamanie art. 5 europejskiej konwencji praw człowieka, z
 42. Nóż w miejscu publicznym.
 43. Pracę społeczne ewentualną zamiana na areszt
 44. wcześniejsze zatarcie skazania -wyrok w zawieszeniu
 45. Czy art. 130 KPK dotyczący pokwitowania doręczenia pisma dotyczy również organu?
 46. Czy Policja może postawić zarzuty sprzecznie z treścią dowodów rzeczowych?
 47. Problem z lekarzem
 48. Podsłuchanie spowiedzi
 49. Co grozi za "ty chamie"?
 50. Zarządzenie wykonania wyroku po okresie próby
 51. Czyn ciągły
 52. 197 § 2
 53. Wykorzystanie seksualne
 54. Wartość kradziezy
 55. Art. 224a - fałszywy alarm bombowy w... Rosji
 56. Adwokat, wiedza o kłamstwie/zatajeniu prawdy
 57. Cofnięcie uprawnień
 58. Art 62 ust 2 zmiana wyjaśnień
 59. Czy wyrok w zawieszeniu wlicza się do "recydywy"?
 60. Wielokrotne znieważanie maloletniego
 61. Spowiedź a obowiązek zawiadomienia o przestępstwie
 62. Prywatny akt oskarżenia za zniewagę
 63. Kradzież w dniu 17 urodzin
 64. Wezwanie w charakterze świadka - w terminie 7 dni od odebrania
 65. Deska Karneadesa, wyższa konieczność
 66. Składanie fałszywych zeznań
 67. Zawyżone koszty adwokackie oskarżyciela posiłkowego
 68. Zażalenie oddalone.
 69. Przedterminowe zwolnienie
 70. Oszustwo na portalu OLX.
 71. Wezwanie na przesłuchanie w charakterze podejrzanego do prokuratury a pobyt zagranicą
 72. Umorzenie postępowania a niekaralność
 73. Złamanie tajemnicy bankowej
 74. Choroba psychiczna
 75. Oszustwo sądowe przy podziale majątku
 76. udostępnienie zdjęcia bez zgody na prywatnej grupie
 77. Jak zachowywac sie, jesli mowiono klamstwo? (mowiono, ze ukradl, ale nie ukradl)
 78. Czy skazany ma możliwość wglądu do akt?
 79. Komentarze do kodeksów
 80. Jak uzyskać zatarcie skazania
 81. Różne wnioski SN na temat znamion czynu
 82. zakaz pogarszania sytuacji oskarżonego po wznowieniu postępowania karnego
 83. Czy jest jeszcze pole manewru?
 84. Postanowienie o umorzeniu śledztwa
 85. Koszta sądowe
 86. Oskarżenie Windykatora o Niesłuszne Nachodzenie
 87. Oszustwa internetowe
 88. Czy można zasądzić koszty sądowe uczniowi szkoły średniej bez dochodu
 89. Zatrzymane prawo jazdy bez zarzutów.
 90. Apelacja
 91. zakończenie kary a licencja ochrony
 92. 240 k.k. a przedawnienie
 93. zastępcza kara pozbawienia wolności
 94. Przepustki z zakładu karnego
 95. Czy to przestępstwo?
 96. Grozby karalne
 97. Fałszywe oskarżenie o zmuszanie do sexu
 98. Zeznania a wyjaśnienia, prawo do obrony
 99. Poprawna kwalifikacja prawna 178a § 4 k.k.
 100. Znalazłem moje skradzione rzeczy na portalu ogłoszeniowym
 101. Zniesławienie przy składaniu zeznań
 102. Czas rozpoczecia wyroku
 103. Jazda z zakazem prowadzenia pojazdów
 104. Umyślne potrącenie przez samochód
 105. Zniesławienie w prywatnej korespondecji
 106. Chory psychicznie
 107. Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych
 108. Naszywka F***K UKRAINE
 109. Katyń - zbrodnia Niemców. Art. 55 ustawy o IPN
 110. Kto odpowiada i płaci i za co?
 111. Nielegalne wykorzystanie karty podarunkowej
 112. Prace społeczne i koszty sądowe
 113. Dozór elektroniczny
 114. Wniosek o zwykłe umorzenie
 115. Oszustwo
 116. Sąd nie przychylił się do wniosku prokuratora
 117. Zgłoszenie na policję poprzedniego lokatora, który nie zmienił adresu mimo wyprowadzk
 118. Niealimentacja , posiedzenie w trybie art 335
 119. Właściwość sądu a prokurator
 120. Zatarcie skazania przy zawieszeniu wykonywania kary pozbawienia wolności
 121. Przedawnienie karalności i umorzenie a środek zabezpieczający
 122. Działalność gospodarcza w mieszkaniu
 123. Kupno energetyka w automacie
 124. Art. 280 w zw. z art. 10 § 2
 125. Przedmiot w lombardzie
 126. Fałszywe zeznania w ramach obrony byłego partnera, a zmiana zeznań na zgodne z prawdą
 127. Wątpliwości art. 197
 128. Zarzut spowodowania wypadku w stanie nietrzeźwości- czy bezwzględne więzienie?
 129. zwrot zatrzymanego prawa jazdy
 130. Co z tym zrobić? Szantaż
 131. naprawienie szkody przez osobę najbliższą
 132. czy to groźba karalna?
 133. Praktyka zmiany kwalifikacji czynu w celu zmniejszenia kary
 134. Badania DNA
 135. Wyrobienie nowego dowodu osobistego
 136. Zabezpieczenie auta jako dowodu przestępstwa.
 137. Wezwanie jako świadka
 138. Terminy w postępowaniu karnym
 139. wyjaśnienia oskarżonego, obwionego
 140. Oszustwo popełnione przez telekom PLAY
 141. Jak uniknąć detencji?
 142. "Prezentowanie" w rozumieniu prawa
 143. Problemy kierowców jeżdżących na podwójnym gazie cz. V
 144. Zmiany przepisów
 145. złamanie zakazu prowadzenia pojazdow
 146. Wypisanie ze szpitala
 147. Sprowokowanie przez funkcjonariusza
 148. Oszustwa
 149. skazanie bez rozprawy art. 335, a odmowa oskarzonego
 150. zaprzeczenie skazania w trybie art 335
 151. prokurator nieobecny na pierwszej rozprawie
 152. Założona zrzutka i brak chęci oddania pieniędzy
 153. Godziny społeczne po zakończeniu dozoru elektronicznego
 154. Rzekoma jazda po alkoholu (leki)
 155. Kradzież Sklepowa - monitoring.
 156. Dostęp do akt sprawy
 157. Odroczenie kary a SDE
 158. Oszustwo
 159. sędzia orzekający na zwolnieniu lekarskim
 160. Post karne in rem, naruszenie dobra dziecka, nauczyciel nie zawieszony
 161. Ułaskawienie- Posiedzenie sądu/Pytanie
 162. Niepoinformowanie o kredycie przy braniu słuchawek na raty
 163. Czy wniosek o uzasadnienie wyroku wydłuża czas na apelację obu stronom?
 164. Apelacja
 165. Groźby karalne + uporczywe nękanie + eskalacja
 166. Wyrok ograniczenia wolności a osoba pozbawiona wolności.
 167. Cofnięcie uprawnień prowadzeń pojazdów
 168. Pilne!!! Art. 212 kk
 169. Sprawa o rozpowszechnianie prywatnych materiałów
 170. art 335 nieprawidłowosci podczas zatrzymania
 171. Co grozi adwokatowi?
 172. Co grozi za taki wpis w sieci
 173. Pranie pieniedzy
 174. Złamanie tajemnicy korespondencji?
 175. Składanie fałszywych zeznań
 176. Wyszarpywanie dokumentu, groźby i przetrzymywanie w pojeździe przez kontrolera
 177. Jazda w stanie nietrzeźwości po prywatnym parkingu
 178. Jestem oskarżony o stalking
 179. Zeznania/ dostęp do sprawy
 180. Prace społeczne
 181. Gravamen - apelacja oskarżyciela posiłkowego na korzyść oskarżonego
 182. Sprzedawanie telefonów obciążonych ratami
 183. Upublicznienie danych przez pracodawcę
 184. Wyłudzenie(?) zaliczki 700zł na poczet wycieczki - poszkodowanych 8os
 185. Koszty sądowe sprawa karna - czy otrzymam wezwanie?
 186. Czy mogę za to dostać mandat?
 187. Pat procesowy - warunkowe umorzenie postępowania a dezaktualizacja niekaralności
 188. Obraza w internecie
 189. Apelacja karna - czy adwokat może żądać prowizji od wyroku?
 190. Koszty procesu w sprawie karnej
 191. Czy to możliwe że ktoś się podszywa pod moją osobę? 190a § 2
 192. art 233 p1 kk - co grozi i jakie są realne szanse?
 193. Co można w takiej sytuacji?
 194. Składanie fałszywych zeznań.
 195. Zatrzymanie prawa jazdy - wpis w ewidencji jak długo?
 196. Opinia biegłych psychiatrów
 197. ucieczka przed policją
 198. Tryb wniesienia zażalenia na umorzenie postępowania
 199. Siedem mandatów = odcinkowy pomiar prędkość A4
 200. Odpowiedź do wniosku o odczytanie zeznań
 201. Regularne niszczenie samochodu
 202. Oszustwo internetowe na kwotę 1100zł
 203. Prace społeczne, niewykonanie pełnych godzin.
 204. Pomoc w interpretacji przepisów
 205. Wniosek o uzasadnienie złożony w dniu ogłoszenia wyroku
 206. Fikcyjny ślub i oszustwo.
 207. Dziwna sprawa z listem gonczym / SIS
 208. Unieruchomienie roweru innemu rowerzyście
 209. Mediacja
 210. Zakup nielegalnego programu kiedy się przedawnia?
 211. Sprzedaż Suplementu Diety niezgłoszonego w GIS
 212. Oszustwo
 213. Wezwanie na policję w charakterze świadka - prawo do odmowy podania hasła
 214. Prawo a przyzwoitość?
 215. Jaka będzie kara dla chorego na schizofrenię za zniesławienie i zniewagę w necie??
 216. Fałszowanie dowodów sądowych i wyłudzenie zapłaty za fikcyjną ekspertyzę.
 217. Szantaż
 218. czy muszę podawać hasło do dysku?
 219. Swiadek
 220. Przypadkowe wejście na podejrzaną stronś
 221. parkowanie
 222. oszukiwanie z wiekiem
 223. rozprawa sądowa - opinia lekarza o stanie zdrowia
 224. Pobicie przez policję
 225. Próba telefonicznego wezwania na policje + wniosek do prokuratury
 226. Straż Miejska vs Wykroczenie
 227. Czy mogę ostrzec innych przed wykonawcą
 228. Uszkodzenie ciała?
 229. Nakaz/Zakaz wyprowadzki wspolwynajmujacego
 230. art 286 kk oszustwo z użyciem mojego adresu IP, co z tym robić ?
 231. Znęcanie sie psychiczne
 232. Pomówienie o chorobę psychiczną po opinii bieglych w sprawie karnej
 233. Zmiana meldunku a WCR
 234. picie alkoholu w miejscu publicznym przez nieletniego
 235. Publiczne znieważenie w mediach społecznościowych
 236. Włamanie z kradzieżą - co możemy zrobić?
 237. Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów
 238. Zatrzymane prawo jazdy
 239. Zawiadomienie o sprawie własnej - obowiązkowe?
 240. treści seksualne z udziałem osób poniżej 18 roku życia
 241. Niewykonanie wyroku.
 242. Art. 284 zatarcie
 243. Pytanie z kategorii kk - kiedy który artykuł?
 244. Sfałszowanie podpisu pracownika
 245. Jakie mogą być konsekwencje żartu?
 246. Pytanie o 207kk
 247. Zatarcie grzywny z niemiec
 248. Parówki firmy ........ uczylały
 249. Czy w tej sytuacji można zaciągnąć jakiś dług?
 250. Niezasadne zatrzymanie- zadośćuczynienie przyznane przez Sąd