PDA

View Full Version : Postępowanie administracyjne


Strony : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

 1. warunki zabudowy
 2. Wymeldowanie bez wiedzy
 3. Wymeldowanie siostry i jej dzieci
 4. art. 10 k.p.a. a ... życie.
 5. Mandat
 6. sprawa administracyjna czy cywilna?
 7. Obowiązek meldunku
 8. Karta rezydenta UK, a przyjazd do Polski
 9. List z sądu do nieistniejącej już firmy (nieaktualny adres)
 10. Czy urząd ma obowiązek wysyłania listu poleconego?
 11. organ niewłaściwy w sprawie
 12. ile trwa wydanie zaświadczenia o niekaralnosci
 13. Wezwanie z GITD o wskazanie - odpowiadać czy nie ?
 14. Uchwała zarządu dzielnicy vs naczelnik wydziału zasobów lokalowych (wykup lokalu)
 15. droga gminna biegnie przez moja dzialke
 16. Zaskarżenie decyzji
 17. Jak ustalić posiadaną działkę i jej historię?
 18. Informacja o pomiarach?
 19. Zwrot pieniędzy wpłaconych za abonament RTV
 20. Poufność korespondencji
 21. problem z przyszłym teściem
 22. Pozwolenie na budowę
 23. Problem z wydziałem komunikacji
 24. Organ właściwy
 25. Rejestracja współwłaściciela auta z innego miasta
 26. Formalna treść skargi do WSA
 27. Przerwanie wyrabiania nowego dowodu rejstracyjnego
 28. PINB legalność budowy
 29. hurtownia kruszywa w bezpośrednim sąsiedztwie
 30. Sprawa w WSA dotycząca bezczynności
 31. Terminy na wydanie opinii konserwatorskiej i zazalenie.
 32. Jak skorygować literówkę w nazwisku popełnioną w 1898 roku
 33. Postepowaanie administracyjne prowadzone przez arimr
 34. Problem z planem zagospodarowania przestrzennego
 35. Brak umów do motoroweru
 36. Badania psychologiczne
 37. Sprzedaż motocykla z Czech.
 38. Opłata za przejazd bez biletu PKP
 39. Tok postępowania odszkodowanie za zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrz.
 40. Brak Możliwosci Zameldowania Innej osoby
 41. Nieważność uchwały Sejmiku Województwa?
 42. Wymeldowanie osoby mieszkającej zagranicą z mieszkania w Polsce
 43. Termin
 44. zwrot nieruchomo0sci -bład w wycenie
 45. Decyzja WSA
 46. Nakaz zwrotu zasiłku rodzinnego po 7 latach
 47. Jak rozumiec zwrot "zajete pod drogi publiczne" art. 73
 48. Rezygnacja ze studiów a oddanie stypendium
 49. odszkodowanie za grunt przejęty pod drogę w wyniku scalenia i podziału
 50. Brak Możliwosci Zameldowania
 51. Zajęcie działki przez szkołę publiczną
 52. utrata pobytu stałego a umowa najmu i pobyt tymczasowy
 53. rzeksztalcenie dzialki rolnej w budowlana klasa 3
 54. Brak meldunku, dofinansowanie do czynszu
 55. współinwestor budowy nie właściciel
 56. ZUS od 5 lat bezprawnie siciaga składki zus-owskie,
 57. Wezwanie z GITD odnośnie Viatoll
 58. Postępowanie Administracyjne w sprawie skreślenia z listy pracowników ochrony
 59. wywłaszczona nieruchomość
 60. przebudowa drogi z którą graniczy moja działka
 61. abonament rtv poczta ściąga przez Urząd Skarbowy
 62. Nakaz wymeldowania z lokalu
 63. art 37 kpa a bycie strona
 64. Ustalanie terminów do rozpatrzenia sprawy poprzez protokół.
 65. Jak napisać mocne pismo do gminy w sprawie odwoła od decyzji.
 66. art. 73 zajęcie nieruchomości pod drogę na działce dzierżawionej przez Państwo
 67. Jak zostać stroną postępowania we wspólnocie?
 68. Zmiana numeru domu a koncesja na prowadzenie apteki
 69. spadek i długi..
 70. Podana zła miejscowość a prawdziwe nazwisko. Czy dostanę mandat?
 71. Rejestracja motocykla
 72. Czy gmina miała prawo mnie wymeldować?
 73. Sprawa meldunku prosze o pomoc.
 74. Komisja Wojskowa
 75. Rejstracja przyczepy - problemy
 76. PKK Prawo jazdy kategorii B
 77. zameldowanie
 78. Wyrejestrowanie, opłata podatku dla US.
 79. Uchylenie mandatu karnego
 80. zgoda na wycięcie drzewa...
 81. regulamin WKP
 82. Zasłonięcie widoku
 83. Uznanie bezpaństwowca za obywatela polskiego
 84. jak przerejestrować motocykl nieżyjącego właściciela
 85. Odszkodowanie z oc sprawcy
 86. kategoria wojskowa/choroba/wzrok
 87. Rejestracja motocykla jako zabytek, porada.
 88. Zwrot akcyzy za samochód
 89. Pozbawienie praw członkowskich i użytkowania działki w ROD
 90. wiata na wykupionym ciagu pieszo-jezdnym
 91. mandat (niewłaściwe dane)
 92. skarga administracyjna - jaki tryb
 93. Cofnięcie płotu od drogi
 94. uprawnienia kombatanckie
 95. Rejestracja motoroweru
 96. Wezwanie na szkolenie do wojska
 97. wymeldowanie osoby nie przebywającej w stałym miejscu zameldowania
 98. Odwołanie od niewłaściwego mandatu
 99. Wyrok trybunału konstytucyjnego
 100. Decyzja o warunkach zabudowy - sprzeciw
 101. Kanalizacja na działce bez zgody
 102. Prawo jazdy kategorii A
 103. Pytanie o waszą opinię w sprawie decyjzji rektora
 104. Zagospodarowanie wspólnot gruntowych
 105. Odmowa wydania zaświadczenia.
 106. Budowa kurnika - zmiana użytkowania
 107. Odpowiedź z Urzędu Skarbowego
 108. Przerejstrowanie auta problem z brakującą umową
 109. własne ujęcie wody
 110. Czy musze to zapłacić?
 111. świadek bezrobotny odległość 400km brak połączenia
 112. Dzień Dobry
 113. Wydział Komunikacji a brak możliwości ustalenia posiadacza karty pojazdu.
 114. Dowód osobisty.
 115. Spadek wartości nieruchomości
 116. Zostanie rolnikiem - jaka szkoła?
 117. Jak sformułować pismo zakazujące budowy budynku gospod. do granicy na odleg. 1,5m
 118. Zwolnienie z czynszu
 119. wyrolowana przez urząd
 120. droga gminna przechodzi przez działkę
 121. Przerejestrowanie samochodu
 122. sprowadzenie samochodu na czas naprawy - co z akcyzą?
 123. decyzja o warunkach zabudowy
 124. Zajecie dzialki
 125. skarga/zazalenie na zawiadomienie o wszcz. postepowania
 126. Zgoda na gaz???
 127. Akademik
 128. Rejestracja auta ciężarowego jako osobowe.
 129. zjazd na działkę
 130. Czy to tylko odpowiedzialność administracyjna?
 131. Prawo jazdy
 132. kwestionowanie ważności atestów bezterminowych
 133. sanepid - pomiar temperatury, czy konieczny?
 134. staż a zasiłek
 135. szkoła policealna cosinus nie chce wydać legitymacji
 136. Prosze o pomoc bardzo...
 137. Rejestracja samochodu - w którym momencie darować?
 138. Pozwolenie na budowę przyłączy
 139. EGZAMIN KOMISYJNY - Prośba o pomoc. Zależy na czasie!
 140. Skarga na przewlekłośc postępowania
 141. Zażalenie do Wojewody a skarga do Wojewody
 142. DECYZJA o opłacie jak ponaglić
 143. Pełnomocnictwo w postępowaniu adm.- wymagane dane i procedura
 144. Prawo budowlane
 145. Pilnie pomocy!!!
 146. Ważność postanowienia.
 147. Nie otrzymałem wezwania na komisję wojskową 2 lata z rzędu.
 148. Wymiana dowodu a zameldowanie
 149. Błędy w projekcie budowlanym-odbiór
 150. Zmiana szkoły z włoskiej na polską
 151. Urzad gminy nie odpowiada na pismo o odszkodowanie
 152. Wycinka drzew na mojej posesji
 153. pilna prośba o pomoc we wznowieniu postępowania adm. sadowego
 154. Dostęp do informacji publicznej, a Polskie Normy
 155. Problem z rejstracja/bledy w umowie.
 156. viaTOLL - urządzenie z innego pojazdu + wezwanie do wskazania kierowcy
 157. Odrzucenie wniosku o egzamin zawodowy (CKE)
 158. W jakim trybie?
 159. rejestracja motocykla z UK
 160. Niewłaściwe DMC pojazdu - błąd urzędnika
 161. Upomnienie - zapłata za Wezw. parkingowe
 162. Czy decyzja administracyjna
 163. brak decyzji a upomnienie
 164. Abonament RTV nie słuszna kara
 165. budowa domu w granicy działki spór sąsiedzki
 166. Przywrócenie terminu, który wyrok sądu jest wiążący?
 167. Pomoc !!!!
 168. brak drogi mimo ze na mapach jest
 169. Proszę o pomoc prawo budowlane Zawieszenie Budowy Domu :(
 170. Zwrot dotacji z up -wypadek
 171. kuriozum SKO odpowieda z 18 miesiecznym terminem
 172. Czy można wymeldować się z zadłużonego mieszkania ?
 173. Wymeldowanie
 174. Błąd w karcie pojazdu
 175. Motocykl z Francji.
 176. Wymeldowanie Administracyjne
 177. zmiana terminu ważności Prawa Jazdy przez Urząd Komunikacyjny
 178. Decyzja lokalizacja zjazdu do drogi krajowej.
 179. Odbiór dowodu osobistego
 180. Urząd ogranicza dostęp do akt
 181. opłata adiacencka
 182. Prośba o pomoc w zablokowaniu budowy drogi gminnej budowanej przez miasto
 183. Poświadczenie bezpieczeństwa - postępowanie sprawdzające
 184. Wazność DO a wymeldowanie(sprawa w toku)
 185. naniesienie budynku na mapę
 186. odwołanie od orzeczenia o wymeldowaniu
 187. czesne, a skreślenie z listy studentów
 188. Prośba o podstawy prawne do czasowego ograniczenia możliwości parkowania.
 189. Dowód Osobisty
 190. awizo nie odebrane
 191. Odzyskanie mienia Zaburzańskiego - zasadność prośby o przedłożenie dodatkowych dowodó
 192. Problem z umiejscowieniem aktu urodzenia
 193. parkowanie samochodu na terenie zamieszkania
 194. meldunek
 195. Prośba o przepisy prawne regulujące współpracę policji i straży miejskiej.
 196. zwrot kosztów dojazdu - decyzja administracyjna.
 197. Samowola budowlana i brak dec na użytkowanie
 198. Problem ze zgłoszeniem remontu dachu
 199. Zmiana adresu we wniosku na prawo jazdy
 200. odwołanie a kontroler
 201. odwołanie od mandatu
 202. Ukończony kurs kucharza I stopień
 203. Kara za brak odczytu wodomierza.
 204. Naruszenie posiadania mieszkania
 205. Wymeldowanie osoby z wynajmowanego mieszkania TBS
 206. Brak meldunku
 207. PINB - sprzeciw
 208. autozlom za blisko domu mieszkalnego
 209. regulamin uczelni - punkt o obecnosciach - interpretacja.
 210. wydane warunki zabudowy a zatwierdzony projekt
 211. Nakaz w postępowaniu upominawczy - proszę o drobną informację
 212. Jakie mamy narzędzia prawne?
 213. Termin zwolnienia z wojska
 214. Nadwozie ze złomu bez numerów VIN
 215. Nieżyjąca strona postępowania
 216. Eksmisja czy jako swiadek mam prawo odmowic zeznan ?
 217. informacja publiczna - przydomowa oczyszczalnia ścieków
 218. Meldunek czasowy a wymiana dokumetów
 219. Gmina a sieci energetyczne
 220. Kupno domu
 221. Politechnika Poznańska - Problemy na uczelni
 222. Zwrot kosztów po zwolnieniu ze służby kandydackiej
 223. problematyczna sprawa dot. postępowania administracyjno-sądowego
 224. Kupno samochodu sprowadzanego z niemiec
 225. Nie przerejestrowanie samochodu w terminie.
 226. Rejestracja samochodu , a opłaty
 227. indeks papierowy
 228. Opłata Adiacencka? Na czym Polega Kiedy można ją nałożyć.
 229. Sprzeciw wobec meldunku
 230. Awizo z poczty
 231. Nielegalna wycinka wieloletniego drzewa
 232. Wymeldowanie (trwa postępowanie)
 233. Nie mam dokumentu akcyzy
 234. komentarz wójta do odwołania od dec.adm.
 235. Zwłoka w wydaniu dziennika budowy - uzasadniona?
 236. Wycinka drzew
 237. Pozwolenie na sprzeaż alkoholu
 238. Błagam o pomoc, co mam robić?
 239. Rejestracja pojazdu ciężarowego N1 w Polsce
 240. Jazda bez biletu, a izba wytrzeźwień.
 241. Jaką moc prawną ma zalecenia?
 242. Kontrola legalnosci
 243. Postępowanie egzekucyjne w administracji.
 244. Zawiadomienie o zbyciu pojazdu
 245. Jak odwołać się od decyzji administracyjnej? - poradnik
 246. Zgubiony dowód
 247. proszę o poradę..wodociągi w gminie domagają sie wykonania dodatkowych pracna działce
 248. Wymeldowanie po sprzedaży mieszkania
 249. Jak wyrejestrować samochód odebrany przez urząd celny jako część kary?
 250. odwołanie od decyzji