PDA

View Full Version : Postępowanie administracyjne


Strony : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [18] 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

 1. Obwieszczenia samorządowe w BIP
 2. dotacja mieszkaniowa
 3. utrata statusu osoby bezrobotnej
 4. wymiana prawa jazdy
 5. wezwanie do zapłaty z WORD'u
 6. Rejestracja pojazdu na osobę zameldowaną w Niemczech(Berlin)
 7. Dlaczego Starostwo postanowiło sprzedać grunt?
 8. wydanie kopii wniosku CEIDG
 9. sprowadzenie telefonu z chin - osoba prywatna a przedsiębiorca
 10. Odszkodowanie za bezprawnie nałożony mandat.
 11. Radny powiatu a wynagrodzenie z innej pracy
 12. Stypendium doktoranckie wydziałowe a stypendium POKL
 13. Ustalenie odszkodowania za część przejętej działki obciążonej hipoteką
 14. M.P.Z.P. - odstępstwo
 15. Jak uzyskac PESEL pozwanego?
 16. skreślenie z listy studentów
 17. Sanepid oszukuje i uniemożliwia mi rozpoczęcie działalności
 18. informacja publiczna a decyzja SKO
 19. Zaległe mandaty
 20. wzór decyzji na umorzenie postepowania administracyjnego
 21. uchylenie decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego
 22. Bezpieczna spłata zadłużenia zbywcy mieszkania przy jego zakupie
 23. Zakup materiałów dydaktycznych z własnych środków
 24. Problem z odbiorem nowego mieszkania...Pomocy!
 25. Czy Komendant Miejski łamie ustawę i prawo????
 26. Miesięczny w PKP
 27. Pomocy - Pozwolenie na budowę domu
 28. postawiony płot bez planów
 29. czy urzędnika obowiązuje tajemnica
 30. Umowa użyczenia w szkołach
 31. Dowór rejestracyjny zabrany prze policje
 32. zawieszenie wydania WZ a nieuregulowana sytuacja prawna działki sąsiedniej
 33. Rejestracja samochodu z 1974 roku
 34. Odroczenie rozprawy, odwołanie od daty rozprawy.
 35. Sprzedaż pojazdu marki SAM
 36. Ile czeka się na wpis do KRS Fundacji? Pilne
 37. Czy fundacja może pomagać w oczekiwaniu na nr HRS
 38. Odbiór zatrzymanego dowodu rejestracyjnego a współwłaściciel
 39. Czy mam prawo do nielegalnie podzielonego lokalu?
 40. podział nieruchomości
 41. Zameldowanie czasowe bez zgody właściela
 42. podleganie terenu zabudowanego rolniczego pod usługowy
 43. meldunek czy to mozliwe?
 44. cz rada miejska moze rozpatrywac skarge pomimo jej wycofania
 45. Czy słusznie została wydane decyzja starostwa ?
 46. Odwołanie do Ubezpieczalni
 47. ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - a spalanie odpadów
 48. Prawo jazdy u osoby agresywnej, z zaburzeniami osobowości
 49. Rejestracja motoroweru z Belgii
 50. Sąsiad chce abym zamurował swoje okna.
 51. Skreślenie z listy uczniów
 52. meldunek
 53. Uprawnienia na pojazdy uprzywilejowane
 54. prawo do spadku wymeldowanie
 55. postępowanie egzekucyjne w stosunku do garażu blaszanego
 56. Proszę o radę. Pilne!!!!!!!!!!!!!!!
 57. Wniosek o postawienie "tabliczki"
 58. Protokół przesłuchania strony/świadka (art. 67, §2 KPA)
 59. budowa drogi
 60. Jak szybko należy wyrobić dowód osobisty po ukończeniu 18 roku życia?
 61. duzy problem z wymeldowaniem
 62. W projekcie Planu Zagospodarowania droga publiczna przechodzi przez połowę domu!
 63. Przejście z kat. z A1 na A2 Prawo Jazdy
 64. sprzedaż firmy a wypowiedzenie umowy
 65. Wymeldowanie problem
 66. wymeldowanie bez zgody zameldowanego
 67. Rejestracja Samochodu bez dowodu rejestracyjnego
 68. zamedlowanie męża bez wiedzy właściciela
 69. rejestracja motoroweru
 70. Termin odwołania
 71. Meldunek
 72. Prawo Jazdy - problem z dowodem osobistym
 73. Odszkodowanie za zajęcie pod drogę - którą ścieżkę postępowania wybrać
 74. wznowienie znaków granicznych kosztem mojej działki
 75. Kontrola Inspekcji Nadzoru Budowlanego.
 76. Opłaty za pobieranie danych ze starostwa w celach dydaktycznych
 77. Błąd we wniosku o pozwolenie wodnoprawne a wydana decyzja odmowna
 78. Automaty do gier "Dla zabawy"
 79. Problemy ze szkołą policealną
 80. Jak uzyskać kopię dokumentów z ambasady?
 81. zdm wawa i opłaty dodatkowe
 82. Postępowanie adm studia
 83. Nieumyślny błąd w protokole z przesłuchania
 84. Plan zagospodarowania terenu a podział działki
 85. Problem z nazwiskiem
 86. podważenie ceny nieruchomości
 87. koszty w apelacji
 88. Powiązania rodzinne w przetargu publicznym
 89. Wymeldowanie przez prokuratora.
 90. Przetarg publiczny - przystąpienie do odwołania
 91. Rejestracja motocykla z jakimś papierem
 92. droga przejazdu do posesji
 93. Czy mam prawo wgladu w urzedzie gminy w dokumntacje o przeznaczeniu budynkow w...
 94. Akcyzy i cła w przypadku "wwozu tymczasowego"
 95. Samochód z niemiec i co dalej.
 96. Prokurator, a sąd.
 97. szczytowe ocieplone
 98. Wójt żongluje uchwałą o opłacie adiacenckiej za kanalizację
 99. Wójt nie powiadomił strony o trwającym postępowaniu - co robić?
 100. Niewłaściwy termin oględzin?
 101. Dług za szkołę
 102. prawa lokatorów
 103. Dom na czyjejs dzialce
 104. Problem z mieszkaniem
 105. Sprawa w sądzie, pismo procesowe, wezwanie biegłych
 106. maszt na bloku mieszkalnym
 107. Wspólnota mieszkaniowa kontra Zarząd
 108. Hałas a przedwojenny dom na terenie przemysłowym
 109. Wywłaszczenie, a stan prawny nieruchomości
 110. SKO nie rozpatruje odwołania
 111. nowy właściciel mieszkania, wezwanie z US, "możliwość komisyjnego otwarcia mieszkania
 112. pyt o plan zagospodarowania
 113. Kserokopie dokumentów
 114. Wniosek o rozgraniczenie dwóch stron "przeciw" dwóm innym?
 115. Rozbiórka domu
 116. Postępowanie z MUP o dodatek aktywizacyjny
 117. Sprawa w sondzie - wymeldowanie
 118. Skierowanie decyzji do ponownego rozpatrzenia przez orga II instancji.
 119. Stypendium Socjalne - Potrzebna pilna porada
 120. meldunek, a mieszkanie zakładowe sprzedane prywatnej osobie
 121. Czy K.P.A ma zastosowanie w następujacych sprawach?
 122. Samochód dla niepełnosprawych z gminy.
 123. Czy mogę się wymeldować?
 124. Problem z rejestracją ciągnika
 125. zmiana przepisów prawa materialnego a decyzja
 126. Inicjatywa ustawodawcza - zmiana ustawy
 127. Jak zostać najemcą mieszkania?
 128. Jak odzyskac pieniążki podżyrowaną pożyczką?
 129. Cofnięcie wymeldowania.
 130. Odrolnienie gruntow
 131. Zobowiązanie wobec Skarbu Państwa
 132. Uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów.
 133. Meldunek
 134. Meldunek dług zajęcie dochodów
 135. Mimo że nie przebiegałen przez przejscie stwierdzono że przebiegałem i mam mandat
 136. Kupno samochodu za granicą
 137. Lokal użytkowy do adaptacji na mieszkanie
 138. Jak uzyskać adres nadawcy nieodebranego listu od opornej poczty?
 139. Rejestracja pojazdu przez obcokrajowca
 140. Rejestracja starego motocyklu
 141. zmiana miejsca zameldowania
 142. Skarga na funkcjonariusza policji
 143. Usunięcie drzewostanu z działki budowlanej na sprzedaż
 144. Szkoła
 145. List z Miejskiego Urzędu Pracy- wszczęcie postępowania aministracyjnego
 146. Proszę o pomoc
 147. Podważanie prawomocnej decyzji organu administracyjnego.
 148. Odśnieżanie chodnika Vs. wynajem
 149. Mandat z Metra Centrum Warszawa
 150. Rejestracja bez dowodu rejestracyjnego
 151. prosze o pomoc
 152. Zasady przyznania urlopu dziekańskiego krótkoterminowego
 153. Wymeldowanie ale nie na wniosek strony tylko z Urzędu
 154. brak nazwiska rodowego matki do dowodu
 155. Rejestracja portalu w sądzie
 156. Błędna data w protokole zaliczeniowym na uczelni
 157. Zerwanie umowy w sprawie najmu
 158. Refundacja kosztów kształcenia młodocianych pracowników
 159. Czy coś się będzie należało osobie wymeldowanej z domu
 160. Legitymacja prasowa
 161. spadek a zasiłek rodzinny
 162. Rejestracja samochodu bez dowodu rejestracyjnego
 163. Odmowa przyznania mieszkania komunalnego
 164. Wyrok
 165. Problem z rejestracją, brak jednej umowy !
 166. Wygaśnięcie pozwolenia na użytkowanie
 167. Skarga na sąd? Przewlekłość postępowania czy opieszałość czy po prostu złośliwość?
 168. Zatrzymane prawo jazdy za jazdę pod wpływem środków odurzających.
 169. zezwolenie na alkohol
 170. Wezwanie do oddania tablic rejestracyjnych
 171. problem z kaucja.
 172. Wezwanie do sądu w sprawie świadka pobicia.
 173. mandat za brak odpowiedniej formy dokumntu
 174. Wezwanie do uiszczenia opłaty dodatkowej za parkowanie w strefie płatnego parkowania
 175. Niesłuszny mandat, rozprawa sądowa.
 176. Wynajem mieszkania od strony najemcy, US
 177. Tło jako zdjęcie mandatu legal ?
 178. Problem:auto sprowadzone z Holandii-kupione w Polsce
 179. Wymeldowanie nie członka rodziny?
 180. Wydzierżawienie działki budowlanej pod działalność gospodarczą
 181. Gdzie w prawie jest informacja o podręcznikach?
 182. LPG nie wbity w Brief a rejestracja w Polsce.
 183. Wspólnota w budynku jednorodzinnym
 184. proŚba o interpretacje mieszkanie własnosciowe bezczynszowe
 185. JST a patron miasta
 186. Zwrot kosztów dojazdu do sądu
 187. Zaświadczenie wyrok
 188. Złożenie wniosku na sądowym dzienniku podawczym
 189. Zajęcie komornicze
 190. Obywatel wobec instytucji
 191. hipoteka umowna kaucyjna w umowie przedwstępnej
 192. postępowanie o pozwolenie wodnoprawne
 193. Notatka z rozmowy telefonicznej
 194. Meldunek, spore problemy!!
 195. zastosowanie kpa, znalezienie ustawy
 196. Proszę o wyjaśnienie art 61 & 4
 197. Mandat od straży miejskiej i jej "wprowadzenie w błąd"
 198. Decyzja rektora w sprawie wprowadzenia dodatkowych opłat za studia
 199. Hale produkcyjne, budynki - odbiory z nadzoru
 200. Skarga na wójta o naruszenie art. 8 KPA?
 201. Sprzedaż ziołowych suplementów diety niezarejestrowanych w kraju?
 202. wymeldowanie i wykup mieszkania
 203. Egzekucja prawa DoWiadomości strony w postępowaniu PINB - jaki paragraf?
 204. wyrejestrowany pojazd
 205. kontrola z PINB a k.p.a.
 206. kto jest strona w postepowaniu PINB...?
 207. Stawki czynszu najmu lokalu
 208. sprzedaż niepodzielna fizycznie
 209. Czy mogę nie odpowiadać na takie wezwanie
 210. córka ma problem z uzyskaniem świadczeń z MOPS
 211. Rejestracja samochodu ze Szwajcarii
 212. TEstament bez dowodu ?
 213. Naruszenie granic działki
 214. Utrata dowodu a jego znalezienie , proszę pilnie o pomoc.
 215. Praca społecznie użyteczna jako zamiennik kary grzywny
 216. Pracownik dziekanatu a prawo polskie.
 217. zameldowanie na ROD
 218. Czy musżę płacić Komisji Nadzoru Finansowego?
 219. Prosze o pomoc przy napisaniu dok. postepowania cywilnego
 220. wymiana prawa jazdy szybciej w starostwie ?
 221. Mieszkanie komunalne na własnośc problem
 222. urzad skarbowy postepowanie administracyjne
 223. jak unieważnić wniosek o prace remontowe z wadą?
 224. odwołanie się od mandatu
 225. Powiadomienie sąsiadów o wszczęciu dużej inwestycji dewelopera
 226. Czy jest konieczna eksmisja?
 227. Skradziony samochód - wrak
 228. Czy uczelnia ma prawo zlikwidować wszystke specjalizacje i utworzyć jedną wspólną?
 229. projekt planu zagospodarowania przestrzennego-zajęcie mojej działki
 230. Odwolanie od mandatu fotoradar
 231. Urząd Pracy chce zwrotu pieniędzy za odbyty już staż.
 232. Wezwanie do uzupełnienia formalności od sprzeciwu nakazu zapłaty.
 233. meldunek na pobyt stały
 234. Zmiana terminu a konkretnie godziny rozprawy.
 235. Zmiana decyzji ostatecznej - problem
 236. Czy naciski są karalne?
 237. postępowanie w sprawie akcyzy za auto
 238. ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 239. Niezgłoszenie darowizna mieszkania w ciagu 6 miesicy - Ordynacja Podatkowa
 240. Wszczęcie postępowania - niekorzystny podział nieruchomości pod budowę lini kolejowej
 241. Zezwolenie na poszukiwanie "skarbów" :)
 242. Wycięcie drzewa z terenu parceli mieszkalnej
 243. Legitymacja prasowa
 244. terminy w postepowaniu przed org.celnymi
 245. "Kierowanie rowerem po drodze publicznej w stanie nietrzeźwości" 178a / 2kk
 246. Problem z alimentami
 247. termin
 248. Odwołanie do odmowy wszczęcia dochodzenia
 249. Egzekucja komornicza za mandat którego nie dostałem
 250. Podwyżka inflacyjna.