PDA

View Full Version : Postępowanie administracyjne


Strony : 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

 1. Przerejestrowanie auta - brak ciągłości dokumentow
 2. Kara za nieprzerejestrowanie samochodu
 3. Wezwanie do sądu
 4. Zbieg egzekucji administracyjnej i sądowej
 5. Śmierć osoby przed wszczęciem postępowania.
 6. Czas na przerejestrowanie samochodu
 7. prawo do obrony a utajnianie części akt w postępowaniu administracyjnym
 8. Rurociąg wody pitnej w granicach miasta
 9. Urząd pracy
 10. Zwrot kosztów podróży
 11. zwrot opłat skarbowych - zlikwidowana gmina Ostrowice
 12. Tytuł wykonawczy niepieniężny i grzywna
 13. Droga na kawałku mojej działki
 14. Sprzedaż auta importowanego
 15. Jak zadać pytania radnym gminy tak aby na nie odpowiedzieli?
 16. Podstawa prawna do uzyskania numeru PESEL przez cudzoziemca?
 17. Brak dostępu do informacji publicznej z powodu sąsiedzctwa
 18. Jak to jest z kwotą wolną od zajęcia?
 19. Wezwanie do urzędu miasta - złożenie informacji podatkowej
 20. Negatywna decyzja o warunkach zabudowy
 21. Dane osobowe stron ujawnione w decyzji środowiskowej - RODO ?
 22. Wyrejestrowanie pojazdu - problem
 23. Skarga na wójta
 24. Zwrot kosztów stawiennictwa „z góry”.
 25. Czy gmina ma obowiązek odbioru śmieci gabarytowych?
 26. Wszczęcie postępowania administracyjnego, w sprawie skreślenia z listy kpof
 27. Korespondowanie z Urzędami a adres zameldwania zamieszkania
 28. Kradzież pojazdu i wyrejestrowanie
 29. Zameldowanie a pełnomocnictwo
 30. powołanie dyrektora wiejskiego ośrodka kultury
 31. Nieprzekazanie odwołania organowi w terminie.
 32. Wymeldowanie
 33. Pozew zbiorowy przeciwko Gminie
 34. Inspektorat Nadzoru Budowlanego - zlecenie wykonania ekspertyzy budowlanej
 35. Ciężar dowodu w postępowaniu egzekucyjnym
 36. Meldunek w domu po rodzicach
 37. Czas na wniesienie odwołania od decyzji
 38. Sąd odmawia mi protokołów z rozprawy jawnej jako inforacji publicznej
 39. Zajęcia pasa drogi pod roboty budowlane
 40. Błędna faktura za wodę i ciągłe dopłaty
 41. Wszczecie postępowania przez wojskowa komende uzupelnien. Oco chodzi?
 42. RODO i ochrona danych osobowych
 43. Cofnięcie ponaglenia.
 44. Odwołanie do SKO
 45. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania prawo jazdy alimenty
 46. Nie mogę zbyć auta POMOCY
 47. Zmiana współwłaściciela
 48. "Aukcja o dolara" a ustawa hazardowa
 49. Skarga na bezczynność w zakresie dostępu do informacji publicznej
 50. informacja publiczna a szczególny interes publiczny
 51. Wydanie decyzji termin
 52. Stok narciarski puszczony przez działki rolne/własnościowe
 53. Pozbawienie dojazdu - sprzedaż działki gminnej osobie prywatnej
 54. Prawo jazdy kat. B oraz A - POMOC
 55. Odmowa odesłania dokumentów przez urzędnika
 56. Problem przy wyrobieniu prawa jazdy
 57. Rejestracja pojazdu a przegląd
 58. Ostateczny termin wydania decyzji administracyjnej wobec wcześniejszego wstrzymania
 59. Skarga wg poradnika - organ wyższy twierdzi że nie jest organem wyższym
 60. Wymiana prawa jazdy po zmianie zameldowania?
 61. odwołanie os niesłusznego nakazu zapłaty
 62. Odmowa rejestracji samochodu z zagranicy - niehonorowanie zagranicznego badania
 63. Uszkodzony samochód przez znak drogowy podczas silnego wiatru
 64. Wniosek do UW czy adresować do konkretnego działu?
 65. Przebudowa drogi- zezwolenie czy zgłoszenie robót?
 66. Rozgraniczenie - brak strony, UM chce powtórzyć rozgrniczeie.
 67. Porada rejestracja pojazdu adres zamieszkania meldunek
 68. Zmiana imienia
 69. Wymaganie od strony postepowania dostarczenia dokumentów
 70. Wojewoda odmowil stwierdzenia niewaznosci decyzji
 71. Skarga do WSA zamiast wniosku wznowienie postępowania z art. 145 § 1 pkt 4 kpa
 72. Krzywdząca decyzja kuratora oświaty
 73. Przerejestrowanie właściciela przyczepki
 74. Pozew o zapłatę
 75. Komornik a sprzęt innej osoby
 76. Wniosek o bycie stroną w postępowaniu- pisać czy nie?
 77. prawo jazdy bezterminowe
 78. różnica e-dowód a profil zaufania
 79. Jak zatrzymać wywłaszczenie?
 80. Wycinka drzew w pasie drogi wojewódzkiej
 81. prawomocny wyrok WSA co dalej
 82. Dowód rejestracyjny błąd systemu cepik
 83. Czy można zwrócić się z prośbą o rozpatrzenie zastosowania zmian w rozporządzeniu?
 84. odszkodowanie
 85. wznowienie post. decyzja z lat 90-tych, czy możliwe?
 86. Prawo jazdy kat. "D" do roku 2024, kat. "B" do... 2020.
 87. Brak miejsca w dowodzie rej. - czy konieczna wymiana na nowy
 88. Przerejestrowanie pojazdu-Vin
 89. Wstrzymanie postępowania administracyjnego
 90. usunięcie znaków granicznych
 91. Zameldowanie partnera mamy
 92. Odstąpienie od umowy montażu butli gazowej w ogrodzie
 93. nie mogę przerestrować auto
 94. PREZES ZARZĄDU żąda od osoby FIZYCZNEJ usunięcia danych osobowych
 95. Podatek od DR- drogi wewnętrznej. Deklaracja podatkowa
 96. Zuzycie wody a roznica w wywozie nieczystosci cieklych
 97. skarga do organu na podstawie art. 227 kpa
 98. Brak miejsca meldunku a sprawy administracyjne
 99. Podział działki budowlanej
 100. Remont rowu melioracyjnego
 101. Twardy dowód rejestracyjny
 102. Czy aktualizacja danych w księdze wieczystej jest konieczna?
 103. Nasyłanie policji przez urząd miasta
 104. Nieważna karta pobytu a możliwa deportacja
 105. Brak mojego meldunku. Wymeldowanie siostry która jest za granicą
 106. Pismo - wezwanie
 107. Brak zameldowania
 108. ZDiUM każe usunięcia drzewa
 109. Oświadczenie majątkowe radnego
 110. Jak najprościej windykować urząd?
 111. Zmiana MPZP tylko w części ?
 112. Komisja wyborcza a zasiłek dla bezrobotnych
 113. Wpis do księgi wieczystej.
 114. Ustawa o dostępie do informacji publicznej
 115. Projekt budowlany zamienny - czy inwestor może narysować go osobiście?
 116. Zawieszone postępowanie w sprawie wydania warunków zabudowy
 117. List polecony za potwierdzeniem odbioru
 118. Dziwna sytuacja
 119. Uchylenie decyzji i umorzenie postępowania I instancji
 120. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 121. Informowanie przez urzędników osoby postronne.
 122. Rejestracja samochodu z komisu - wymagane dokumenty
 123. SKO bezskutecznie wzywa organ do uzupełnienia
 124. dziwna sprawa dot. informacji publicznej
 125. ZDM żąda umowy użyczenia pojazdu aby uznać, że to nie ja źle zaparkowałem
 126. Brak zezwolenia na przebudowę zjazdu
 127. Ponaglenie do MUW - Jak ustalić wyższą instancję
 128. Jestem najemcą mieszkania komunalnego
 129. Urząd wymaga umowy o pracę.
 130. Informacja nt. pochodzenia prowadzonego postępowania administracyjnego
 131. Sprzedaż samochodu bez dowodu rejstracyjnego
 132. Skutki wydania i niedostarczenia decyzji administracyjnej.
 133. Utrata warunków zabudowy po zmianie nazwy działki?
 134. wymeldowanie
 135. Samowola budowlana.
 136. inf. publiczna - formy udostępnienia
 137. Samowolne zasypanie rowu melioracyjnego
 138. Pozostawienie skargi bez rozpoznania zawiadomienie
 139. Obywatelstwo ojca
 140. Zabranie drogi publicznej a interes prawny
 141. Samowola budowlana a odmowa wszczęcia postępowania PINB
 142. czy to jest bezczynność urzędu - info. publ.
 143. Zgłoszenie wycinki drzew - termin oględzin
 144. Działka zajeta pod drogę - jaka wysokość odszkowowania?
 145. Przekwalifikowanie działki rolnej w budowlaną
 146. Postępowanie administracyjne trwa 3 lata POMOCY !
 147. Inne nazwisko w dowodzie a dokumenty podpisywane innym.
 148. Problem z rejestracją samochodu sprowadzonego z Niemiec
 149. Postępowanie w sprawie samowolnej zmiany sposobu użytkowania lokalu
 150. Czy pismo Wójta można traktować jako decyzję
 151. Rejestracja pojazdu z komisu
 152. Wymeldowanie
 153. Konserwator Zabytków a Milcząca Zgoda
 154. Ponowne "wyrobienie wizy" w Polsce
 155. Zapisy w ksiedze wieczystej a MPZP
 156. Zmiana adnotacji w prawie jazdy
 157. Wniosek o stwierdzenie nieważnosci - do kogo?
 158. Czy można zameldować partnerkę w lokalu socjalnym
 159. Na skargę z art. 227 kpa nie przysługuje skarga do WSA
 160. Zmiana wariantu obwodnicy w fazie projektowania - pytanie
 161. Jak zarejestrować ciagnik bez żadnych dokumentów
 162. Prawo jazdy - muszę zdawać ponownie? Ciekawy przypadek
 163. Opłata za paszport
 164. Błędne przekazanie w trybie art. 65 § 1 KPA
 165. Wykonanie decyzji administracyjnej
 166. Mandat a postępowanie sądowe
 167. Argumenty - skarga na odmowę zameldowania na pobyt stały w wynajętym mieszkaniu
 168. Opłata adiacencka problem
 169. Przyjmowanie osobiste petentów przez dyrektora wydziału UM
 170. Urząd twierdzi, że nie otrzymał pisma
 171. Zniżka studencka na paszport, a prawa studenta i wiek
 172. Pełnomocnictwo do odwołania administracyjnego
 173. Postępowanie przed UM a RODO
 174. Starosta
 175. Zwolnienie z opłat całkowite/częściowe, umorzenie opłat.
 176. Zmiana danych w dowodzie rejestracyjnym
 177. Zmiana bezterminowego prawo jazdy kategorii B na podstawie badań na kategorię A
 178. Skład węgla
 179. Wydział komunikacji - dyskryminacja obywatela polskiego
 180. Budowa drogi gminnej
 181. Odwołanie od odmowy wydania poświadczenia bezpieczeństwa
 182. Odwołanie od zatrzymania prawa jazdy na 3 miesiące
 183. Koszty bieglego w postepowaniu administracyjnym
 184. Rejestraca auta bez dokumetow
 185. art. 64 KPA a udostęnienie informacji publicznej.
 186. Informacja publiczna
 187. Przemeldowanie a dowód rejestracyjny
 188. Kto jest stroną przy postępowaniu meldunkowym (wynajmowane mieszkanie)?
 189. Zbieranie podpisów pod petycją
 190. jak zmusić urząd gminy do rozpoczęcia postępowania z urzędu ?
 191. Pomoc społeczna - zwrot nienależnie pobranych świadczeń
 192. dostęp do informacji publicznej z ministerstwa
 193. Urząd pracy - Utrata statutu bezrobotnego
 194. Odwołanie od decyzji Sejmiku Województwa
 195. Decyzja wz
 196. Interpretacja artykułu o wyrejestrowanie pojazdu
 197. Ile czasu ma ZUS na postępowanie wyjaśniające?
 198. Burmistrz i działalnosc gospodarcza
 199. numer Pesel
 200. Rejestracja samochodu z zagranicy.
 201. odsuniecie pracownika , wadliwe doreczenie, proces dowodowy
 202. brak zwrotu kosztów postępowania
 203. Wymeldowanie byłej żony - problemy
 204. Otrzymałem Decyzję ZUS bez podpisu.
 205. Wydanie numeru PESEL - postępowanie upominawcze
 206. Cmentarz a przestrzenny plan zagospodarowania
 207. Skreślenie z listy studentów
 208. Brak podpisu.
 209. zawieszenie sprawy wg art.97§1 pkt 4 k.p.a
 210. Pomoc w sprawie komorniczej/mandaty
 211. Wycinka drzew, a Wojewódzki Konserwator Zabytków
 212. Zgłoszenie remontu
 213. Spoleczna Komisja Mieszkaniowa.
 214. wniesienie podania z wkserowanym podpisem
 215. Jak się dowiedziedzieć czy sejmik wojewódzki wykonał wyrok WSA?
 216. Cofnięcie dopłaty bezpośredniej od ARiMR z powodu śmierci rolnika
 217. Walka z wiatrakami (wydział komunikacji) rejestracja starego Auta
 218. Wymeldowanie syna z mieszkania socjalnego
 219. Strefa płatnego parkowania=mandat za postój na zakazie + opłata za brak biletu....
 220. Droga dojazdowa do posesji poniżej 3m.
 221. Sko
 222. rozgraniczenie gruntu a możliwość odwołania
 223. jak przerwać postępowanie administracyjne o rozgraniczenie
 224. Czas oczekiwania na sprawę w WSA w Warszawie.
 225. Brak uzasadnienia wyroku WSA.
 226. Obowiązek przerejestrowania samochodu
 227. List z sądu/urzędu awizowano. Złośliwa listonoszka - nie wrzuca awiza do skrzynki !!
 228. Niska wycena gruntu przez Starostwo pod drogę.
 229. czy organ I instancji może odwołać się do SKO
 230. Powiadomienie o terminie i powodach nie udostępnienia informacji publicznej
 231. Służebność drogi koniecznej - wyłączenie z produkcji leśnej
 232. Zwrot motocykla po 1 dniu od zakupu
 233. Termin ważności dokumentów w postępowaniu administracyjnym
 234. Uprawnienia do hodowli konopii siewnej
 235. Skarga na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
 236. problem z rejestracją auta
 237. Pytanie o stopień
 238. nietypowy problem ze sprowadzonym autem
 239. Rejestracja pojazdu z zagranicy problem z dokumentacją
 240. Zgubiony - Dowod rejestracyjny
 241. Dostęp do danych egib
 242. Rejestracja samochodu - brak podpisu na fakturze - wymagają wyjaśnień
 243. Zastrzeżenie starego dowodu
 244. Pozwolenie na budowę nieżyjący sąsiad
 245. Niezgłoszenie zbycia pojazdu problem
 246. Nowy dowód osobisty
 247. Zgoda na poprowadzenie kabla telefonicznego
 248. zmiana adresu zamieszkania (umowa najmu na rok)
 249. Zgubione dokumenty
 250. Interpelacje radnych.