PDA

View Full Version : Postępowanie administracyjne


Strony : 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

 1. odsuniecie pracownika , wadliwe doreczenie, proces dowodowy
 2. brak zwrotu kosztów postępowania
 3. Wymeldowanie byłej żony - problemy
 4. Otrzymałem Decyzję ZUS bez podpisu.
 5. Wydanie numeru PESEL - postępowanie upominawcze
 6. Cmentarz a przestrzenny plan zagospodarowania
 7. Skreślenie z listy studentów
 8. Brak podpisu.
 9. zawieszenie sprawy wg art.97§1 pkt 4 k.p.a
 10. Pomoc w sprawie komorniczej/mandaty
 11. Wycinka drzew, a Wojewódzki Konserwator Zabytków
 12. Zgłoszenie remontu
 13. Spoleczna Komisja Mieszkaniowa.
 14. wniesienie podania z wkserowanym podpisem
 15. Jak się dowiedziedzieć czy sejmik wojewódzki wykonał wyrok WSA?
 16. Cofnięcie dopłaty bezpośredniej od ARiMR z powodu śmierci rolnika
 17. Walka z wiatrakami (wydział komunikacji) rejestracja starego Auta
 18. Wymeldowanie syna z mieszkania socjalnego
 19. Strefa płatnego parkowania=mandat za postój na zakazie + opłata za brak biletu....
 20. Droga dojazdowa do posesji poniżej 3m.
 21. Sko
 22. rozgraniczenie gruntu a możliwość odwołania
 23. jak przerwać postępowanie administracyjne o rozgraniczenie
 24. Czas oczekiwania na sprawę w WSA w Warszawie.
 25. Brak uzasadnienia wyroku WSA.
 26. Obowiązek przerejestrowania samochodu
 27. List z sądu/urzędu awizowano. Złośliwa listonoszka - nie wrzuca awiza do skrzynki !!
 28. Niska wycena gruntu przez Starostwo pod drogę.
 29. czy organ I instancji może odwołać się do SKO
 30. Powiadomienie o terminie i powodach nie udostępnienia informacji publicznej
 31. Służebność drogi koniecznej - wyłączenie z produkcji leśnej
 32. Zwrot motocykla po 1 dniu od zakupu
 33. Termin ważności dokumentów w postępowaniu administracyjnym
 34. Uprawnienia do hodowli konopii siewnej
 35. Skarga na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
 36. problem z rejestracją auta
 37. Pytanie o stopień
 38. nietypowy problem ze sprowadzonym autem
 39. Rejestracja pojazdu z zagranicy problem z dokumentacją
 40. Zgubiony - Dowod rejestracyjny
 41. Dostęp do danych egib
 42. Rejestracja samochodu - brak podpisu na fakturze - wymagają wyjaśnień
 43. Zastrzeżenie starego dowodu
 44. Pozwolenie na budowę nieżyjący sąsiad
 45. Niezgłoszenie zbycia pojazdu problem
 46. Nowy dowód osobisty
 47. Zgoda na poprowadzenie kabla telefonicznego
 48. zmiana adresu zamieszkania (umowa najmu na rok)
 49. Zgubione dokumenty
 50. Interpelacje radnych.
 51. Abonament RTV zajęcie wynagrodzenia
 52. Historia kierowcy
 53. infomracja publiczna a dostęp do akt sprawy
 54. Prośba urzędu
 55. Utrudnienie wjazdu na posesję
 56. Decyzja WSA-uchylenie decyzji organu
 57. Pismo urzędowe - problem z interpretacją
 58. Co oznacza zasada nierówności stron w postępowaniu administracyjnym?
 59. Odmowa wydania (elektronicznej) kopii akt postępowania przed decyzją
 60. skreślenie z listy adwokatów a wykonywanie zawodu
 61. kolejne wezwanie do SKO
 62. Wyłączenie z produkcji rolnej części działki
 63. Kto jest stroną zakończonego postępowania
 64. Zgubilem mały brief
 65. Wieczyste użytkowanie
 66. Zagubienie prawa jazdy
 67. Sprzedany pojazd na ukraine
 68. Czy urzędnik ma prawo zaglądać do mojej sypialni?
 69. Wniosek o zabezpieczenie środków w budżecie gminy
 70. Zabranie drogi przez Ministerstwo Rolnictwa i Wsi za rządów Andrzeja Leppera
 71. meldunek w mieszkaniu wynajmowanym od roku
 72. Uciążliwa inwestycja gminy
 73. Rejestracja auta
 74. Zasiłek rodzinny
 75. wymeldowanie
 76. Zgm i odpowiedzi na podanie
 77. Skarga na działania Gops. Gdzie szukać pomocy?
 78. Rejestracja pojazdu od ukrainca
 79. Odwołanie od wymaganych dokumentów do wniosku
 80. Wymeldowanie czasowe
 81. Zawiadomienie z Urzędu Miasta
 82. różnica między działką w warunkach zabudowy a mapie z projektem
 83. Ponaglenie MCPS czy MOPS o odpowiedź
 84. Nieodebrana korespondencja w terminie - czy można odebrać z akt sprawy?
 85. Problem z rejestracją auta ze Szwajcarii
 86. Zagubione wszystkie dokumenty od auta
 87. Odebranie dowodu rejestracyjnego po 01.10.2018
 88. Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawnosci
 89. Pytanie jak zarejestrować samochód z De na Pl
 90. Postanowienie po wniosku o wznowienie postępowania
 91. Zaległe opłaty za parkowanie
 92. Egzekucyjne zajęcie rachunku przez US
 93. Minimalne środki finansowe cudzoziemca
 94. Legalizacja samowoli budowlanej lata po nakazie rozbiórki
 95. Rejestracja dziecka w USC - brak dowodu osobistego ojca.
 96. Zabranie prawa jazdy za zdjecie z fotoradaru
 97. Kilka pytań zw. z post. administracyjnym
 98. Dowód osobisty
 99. Uznanie wyroku innego państwa UE przez USC
 100. rozporządzenie obsługi epuap i zarządzanie dokumentami elektronicznymi
 101. Rejestracja samochodu, dowód rejestracyjny odebrany po podpisaniu umowy
 102. Odwołanie do WSA
 103. możliwa rej na dokumenty że skradzionego motocykla ??
 104. Zabrane prawo jazdy za prędkość a egzamin na kat. A
 105. Wyrejestrowanie pojazdu którego fizycznie nie ma
 106. nawiezienie ziemi bez zgody wlasciciela dzialki
 107. wypowiedzenie umowy najmu
 108. Odwołanie od decyzji o skierowaniu na badanie lekarskie dla kierowców
 109. Art. 73 K.p.a
 110. nie doręczone WZ - wznowienie czy nieważność ?
 111. Skarga złożona na nieistniejący podmiot.
 112. wydanie zaświadczenia z urzędu
 113. Konflikt sąsiedzki, rzekome obniżenie terenu
 114. Pułapka przy wniosku o dowód osobisty dziecka przez ePUAP
 115. Zatrzymany dowód rejestracyjny z powodu małych tablic rejestracyjnych.
 116. Odmówienie przyjęcia dokumentów
 117. Rejestracja pojazdu zabytkowego bez umowy kupna-sprzedaży
 118. Rozgraniczenie- brak ugody
 119. Otwarte dane a dostęp do informacji publicznej
 120. Przekształcenie działki rolnej na budowlaną.
 121. Dwie wersje pełnomocnictwa
 122. Protokół administracyjny brak wzmianki o odczytaniu
 123. brak zgłoszenia urodzenia dziecka w deklaracji śmieciowej
 124. Podmiot zobowiązany do udzielenia informacji publicznej
 125. Błędny nr VIN w dowodzie rejestracyjnym - krzyżowa zamiana motocykli przy sprzedaży
 126. Nowe zasady w Strefie Płatnego Parkowania
 127. Plakaty wyborcze w przestrzeni miejskiej
 128. Współpraca z radnymi.
 129. Wymeldowanie się ze stałego pobuty
 130. Zbieranie podpisów pod petycją, a ochrona danych osobowych
 131. Badania okresowe - prawo jazdy.
 132. nowe tablice rejestracyjne - kradzież dowodu
 133. Rodo
 134. Problem z drogą
 135. Przedawnienie kary administracyjnej - co zrobić?
 136. Utrata wszystkich dokumentów tożsamośći.
 137. Spotkanie przedwyborcze w sali GOK
 138. Podłączenie do kanalizacji.
 139. Postępowanie administracyjne po zabraniu prawa jazdy
 140. Podanie danych osobowych.
 141. Postępowanie adm. w sprawie rozgraniczenia działki
 142. Budowa ścieżki rowerowej zajęcie części działki
 143. Czy urzędnik może wymagać aby oświadczenie było złożone pod rygorem odpowiedzialności
 144. umorzenie postępowania
 145. Warunki zabudowy na strzelnice sportowa
 146. Wydział ochrony środowiska
 147. Informacja publiczna po wyroku wysłana na zły adres
 148. Odbiór osobisty dokumentu w urzędzie
 149. Kserokopia jako dowód w postępowaniu administracyjnym
 150. Wniosek o wszczęcie postępowania: kilka nadawców
 151. Wpis osoby bez meldunku do rejestru wyborców - opór urzędu
 152. jaki kolor długopisu na dokumentach urzędowych?
 153. Przesunięcie przejścia dla pieszych
 154. Dostęp do informacji publicznej oraz bezumowna dzierżawa działki gminnej spór z gminą
 155. Wniosek o zwrot kosztów do WKU
 156. Ponowny wniosek o zgłoszenie, a wydana decyzja i toczące się postępowanie
 157. Zapytanie do PINB
 158. postanowienie konserwatora zabytków
 159. Sprzedaż pojazdu ze spadku bez przerejestrowania.
 160. Wniosek na Prawo Jazdy (PKK)
 161. Rejestracja samochodu ze Szwajcarii
 162. brak zwrotki ....... w urzedzie
 163. Obowiązek odpowiedzi na pismo złożone w Urzędzie Gminy
 164. orzeczenia
 165. "Wyznaczenie do włączenia" a "włączenie" do gminnej ewidencji zabytków
 166. Skarga do WSA od decyzji SKO
 167. Pozwolenie instalacja gazowa CO
 168. Prawo jazdy kat A na podstawie B ? Jak interpretować rozporządzenie?
 169. Przekształcenie działki letniskowej w budowlana
 170. Odholowane samochód zmarłego
 171. Data wniosku a data wydania decyzji
 172. Podanie o stwierdzenie nieważności decyzji
 173. Starostwo odmawia udostępnienia informacji
 174. co zrobić gdy nie ma odpowiedzi na zażalenia na postanowienie
 175. skarga na bezczynność do WSA - USC
 176. Rejestracja samochodu pod adresem zamieszkania bez umowy i US.
 177. Postanowienie SKO
 178. Co zrobić z dowodem rejestracyjnym po kradzieży ramy
 179. Ustalenie właściciela drogi dojazdowej
 180. wiosek o uzupełnienie a postanowienie o sprostowaniu
 181. Ustalenie przebiegu granicy.
 182. inf. publiczna
 183. stwierdzenie niewazności decyzji
 184. Brak STAŁEGO miejsca zamieszkania a rejestracja samochodu
 185. Zakup i naprawa wyrejestrowanego klasyka
 186. słupki graniczne
 187. częściowe wykonanie postanowienia oraz odwołanie
 188. Zmiana biegu potoku
 189. postępowanie administracyjne a wpis do księgi wieczystej?
 190. Plakaty wyborcze na wyborach samorządowych
 191. art. 128 i art.129 u.g.n. rezerwowanie terenów
 192. Zmęczony przez alkoholizm brata
 193. Wymóg dokonania nasadzeń uproszczonym planem urządzania lasu?
 194. Anulowanie rejestracji pojazdu w trakcie czasowej rejestracji
 195. Wymiana dowodu w innym mieście?
 196. Jak odwiesić zawieszone postępowanie administracyjne
 197. Wydruk z messengera powodem wszczęcia post. administracyjnego. Czy to zgodne z prawem
 198. Fikcja doręczenia pisma a osobisty odbiór pisma w urzędzie
 199. błąd popełniony przez stronę we wniosku powielony w decyzji i zaświadczeniu
 200. Szkoła widmo i duplikat świadectwa dojrzałości
 201. Zatrzymanie Prawa Jazdy za Alimenty
 202. Skarga do PINB na sąsiada
 203. GDDIKA - postępowanie jak się zabrać do tego
 204. Skarga do PINB
 205. Odebranie dowódu rejestracyjnego pojazdu po terminie.
 206. Wniosek o WZ a ustalenie adresu strony
 207. Zameldowanie na pobyt stały a umowa najmu
 208. Rozgraniczenie
 209. Podstawa prawna przy wszczęciu wniosku
 210. Rozbiorka budynku wpisanego do gminnego rejestru zabytkow.
 211. Zaskarżenie planu zagospodarowania przestrzennego?
 212. Ustalenie właściciela w postępowaniu rozbiórkowym
 213. Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza - lista poparcia z peselem czy bez?
 214. Wniosek o rozbiórkę prywatnej nieruchomości w egzekucji komorniczej
 215. Zgoda na wycinkę drzew
 216. Eksmisja członka rodziny.
 217. Brak zgody na czasowy meldunek
 218. Prośba o interpretację
 219. Wymeldowanie obywatela Białorusi.
 220. Samowola budowlana i wstrzymanie budowy
 221. Informacja Publiczna od ZDW
 222. Obowiązek wprowadzenia warsztatu do rejestru BDO do 24 lipca?!
 223. zmiana nazwiska na Hitler - urzędnik nie chce przyjąć wniosku i mnie obraża
 224. Rejestracja quada i złośliwość urzedników
 225. Zalanie mieszkanie a bezradność administracji
 226. Karta Pobytu - problem
 227. przylaczenie sasiada do rury na mojej dzialce
 228. Wniosek o prawo jazdy poprzez pełnomocnika.
 229. Rejestracja auta przy błędzie diagnosty
 230. Sanepid
 231. wniosek o dostęp do akt
 232. Brak przejezdnej drogi do działki
 233. nielegalna przybudówka
 234. prawo budowlane-altana
 235. Cofnięcie odbioru budynku mieszkalnego po 4 latach
 236. Odległości między budynkami a granicą działki - prośba o radę
 237. Działka obok cmentarza
 238. Odległość miejsc postojowych od granicy działki
 239. Wyrobienie paszportu dla dziecka
 240. interpretacja zapisu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
 241. Decyzja o skreśleniu z listy studentów - jedno pytanie
 242. Czy firma mająca zgodę na rekultywację terenu może wozić odpady?
 243. wniosek o unieważnienie decyzji - czy można złożyć ponownie
 244. Błąd urzednika we wniosku o paszport.
 245. Informacja publiczna czy RODO? Co ważniejsze?
 246. Jak wszcząć postępowanie administacyjne o oznakowanie tunelu będącego częścią domu
 247. Opłaty za śmieci
 248. bezczynność WINB
 249. Odpowiedź na pismo ogólne ePUAP
 250. Wznowienie postepowania utraty statusu osoby bezrobotnej