PDA

View Full Version : Postępowanie administracyjne


Strony : 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

 1. Odmowa wydania (elektronicznej) kopii akt postępowania przed decyzją
 2. skreślenie z listy adwokatów a wykonywanie zawodu
 3. kolejne wezwanie do SKO
 4. Wyłączenie z produkcji rolnej części działki
 5. Kto jest stroną zakończonego postępowania
 6. Zgubilem mały brief
 7. Wieczyste użytkowanie
 8. Zagubienie prawa jazdy
 9. Sprzedany pojazd na ukraine
 10. Czy urzędnik ma prawo zaglądać do mojej sypialni?
 11. Wniosek o zabezpieczenie środków w budżecie gminy
 12. Zabranie drogi przez Ministerstwo Rolnictwa i Wsi za rządów Andrzeja Leppera
 13. meldunek w mieszkaniu wynajmowanym od roku
 14. Uciążliwa inwestycja gminy
 15. Rejestracja auta
 16. Zasiłek rodzinny
 17. wymeldowanie
 18. Zgm i odpowiedzi na podanie
 19. Skarga na działania Gops. Gdzie szukać pomocy?
 20. Rejestracja pojazdu od ukrainca
 21. Odwołanie od wymaganych dokumentów do wniosku
 22. Wymeldowanie czasowe
 23. Zawiadomienie z Urzędu Miasta
 24. różnica między działką w warunkach zabudowy a mapie z projektem
 25. Ponaglenie MCPS czy MOPS o odpowiedź
 26. Nieodebrana korespondencja w terminie - czy można odebrać z akt sprawy?
 27. Problem z rejestracją auta ze Szwajcarii
 28. Zagubione wszystkie dokumenty od auta
 29. Odebranie dowodu rejestracyjnego po 01.10.2018
 30. Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawnosci
 31. Pytanie jak zarejestrować samochód z De na Pl
 32. Postanowienie po wniosku o wznowienie postępowania
 33. Zaległe opłaty za parkowanie
 34. Egzekucyjne zajęcie rachunku przez US
 35. Minimalne środki finansowe cudzoziemca
 36. Legalizacja samowoli budowlanej lata po nakazie rozbiórki
 37. Rejestracja dziecka w USC - brak dowodu osobistego ojca.
 38. Zabranie prawa jazdy za zdjecie z fotoradaru
 39. Kilka pytań zw. z post. administracyjnym
 40. Dowód osobisty
 41. Uznanie wyroku innego państwa UE przez USC
 42. rozporządzenie obsługi epuap i zarządzanie dokumentami elektronicznymi
 43. Rejestracja samochodu, dowód rejestracyjny odebrany po podpisaniu umowy
 44. Odwołanie do WSA
 45. możliwa rej na dokumenty że skradzionego motocykla ??
 46. Zabrane prawo jazdy za prędkość a egzamin na kat. A
 47. Wyrejestrowanie pojazdu którego fizycznie nie ma
 48. nawiezienie ziemi bez zgody wlasciciela dzialki
 49. wypowiedzenie umowy najmu
 50. Odwołanie od decyzji o skierowaniu na badanie lekarskie dla kierowców
 51. Art. 73 K.p.a
 52. nie doręczone WZ - wznowienie czy nieważność ?
 53. Skarga złożona na nieistniejący podmiot.
 54. wydanie zaświadczenia z urzędu
 55. Konflikt sąsiedzki, rzekome obniżenie terenu
 56. Pułapka przy wniosku o dowód osobisty dziecka przez ePUAP
 57. Zatrzymany dowód rejestracyjny z powodu małych tablic rejestracyjnych.
 58. Odmówienie przyjęcia dokumentów
 59. Rejestracja pojazdu zabytkowego bez umowy kupna-sprzedaży
 60. Rozgraniczenie- brak ugody
 61. Otwarte dane a dostęp do informacji publicznej
 62. Przekształcenie działki rolnej na budowlaną.
 63. Dwie wersje pełnomocnictwa
 64. Protokół administracyjny brak wzmianki o odczytaniu
 65. brak zgłoszenia urodzenia dziecka w deklaracji śmieciowej
 66. Podmiot zobowiązany do udzielenia informacji publicznej
 67. Błędny nr VIN w dowodzie rejestracyjnym - krzyżowa zamiana motocykli przy sprzedaży
 68. Nowe zasady w Strefie Płatnego Parkowania
 69. Plakaty wyborcze w przestrzeni miejskiej
 70. Współpraca z radnymi.
 71. Wymeldowanie się ze stałego pobuty
 72. Zbieranie podpisów pod petycją, a ochrona danych osobowych
 73. Badania okresowe - prawo jazdy.
 74. nowe tablice rejestracyjne - kradzież dowodu
 75. Rodo
 76. Problem z drogą
 77. Przedawnienie kary administracyjnej - co zrobić?
 78. Utrata wszystkich dokumentów tożsamośći.
 79. Spotkanie przedwyborcze w sali GOK
 80. Podłączenie do kanalizacji.
 81. Postępowanie administracyjne po zabraniu prawa jazdy
 82. Podanie danych osobowych.
 83. Postępowanie adm. w sprawie rozgraniczenia działki
 84. Budowa ścieżki rowerowej zajęcie części działki
 85. Czy urzędnik może wymagać aby oświadczenie było złożone pod rygorem odpowiedzialności
 86. umorzenie postępowania
 87. Warunki zabudowy na strzelnice sportowa
 88. Wydział ochrony środowiska
 89. Informacja publiczna po wyroku wysłana na zły adres
 90. Odbiór osobisty dokumentu w urzędzie
 91. Kserokopia jako dowód w postępowaniu administracyjnym
 92. Wniosek o wszczęcie postępowania: kilka nadawców
 93. Wpis osoby bez meldunku do rejestru wyborców - opór urzędu
 94. jaki kolor długopisu na dokumentach urzędowych?
 95. Przesunięcie przejścia dla pieszych
 96. Dostęp do informacji publicznej oraz bezumowna dzierżawa działki gminnej spór z gminą
 97. Wniosek o zwrot kosztów do WKU
 98. Ponowny wniosek o zgłoszenie, a wydana decyzja i toczące się postępowanie
 99. Zapytanie do PINB
 100. postanowienie konserwatora zabytków
 101. Sprzedaż pojazdu ze spadku bez przerejestrowania.
 102. Wniosek na Prawo Jazdy (PKK)
 103. Rejestracja samochodu ze Szwajcarii
 104. brak zwrotki ....... w urzedzie
 105. Obowiązek odpowiedzi na pismo złożone w Urzędzie Gminy
 106. orzeczenia
 107. "Wyznaczenie do włączenia" a "włączenie" do gminnej ewidencji zabytków
 108. Skarga do WSA od decyzji SKO
 109. Pozwolenie instalacja gazowa CO
 110. Prawo jazdy kat A na podstawie B ? Jak interpretować rozporządzenie?
 111. Przekształcenie działki letniskowej w budowlana
 112. Odholowane samochód zmarłego
 113. Data wniosku a data wydania decyzji
 114. Podanie o stwierdzenie nieważności decyzji
 115. Starostwo odmawia udostępnienia informacji
 116. co zrobić gdy nie ma odpowiedzi na zażalenia na postanowienie
 117. skarga na bezczynność do WSA - USC
 118. Rejestracja samochodu pod adresem zamieszkania bez umowy i US.
 119. Postanowienie SKO
 120. Co zrobić z dowodem rejestracyjnym po kradzieży ramy
 121. Ustalenie właściciela drogi dojazdowej
 122. wiosek o uzupełnienie a postanowienie o sprostowaniu
 123. Ustalenie przebiegu granicy.
 124. inf. publiczna
 125. stwierdzenie niewazności decyzji
 126. Brak STAŁEGO miejsca zamieszkania a rejestracja samochodu
 127. Zakup i naprawa wyrejestrowanego klasyka
 128. słupki graniczne
 129. częściowe wykonanie postanowienia oraz odwołanie
 130. Zmiana biegu potoku
 131. postępowanie administracyjne a wpis do księgi wieczystej?
 132. Plakaty wyborcze na wyborach samorządowych
 133. art. 128 i art.129 u.g.n. rezerwowanie terenów
 134. Zmęczony przez alkoholizm brata
 135. Wymóg dokonania nasadzeń uproszczonym planem urządzania lasu?
 136. Anulowanie rejestracji pojazdu w trakcie czasowej rejestracji
 137. Wymiana dowodu w innym mieście?
 138. Jak odwiesić zawieszone postępowanie administracyjne
 139. Wydruk z messengera powodem wszczęcia post. administracyjnego. Czy to zgodne z prawem
 140. Fikcja doręczenia pisma a osobisty odbiór pisma w urzędzie
 141. błąd popełniony przez stronę we wniosku powielony w decyzji i zaświadczeniu
 142. Szkoła widmo i duplikat świadectwa dojrzałości
 143. Zatrzymanie Prawa Jazdy za Alimenty
 144. Skarga do PINB na sąsiada
 145. GDDIKA - postępowanie jak się zabrać do tego
 146. Skarga do PINB
 147. Odebranie dowódu rejestracyjnego pojazdu po terminie.
 148. Wniosek o WZ a ustalenie adresu strony
 149. Zameldowanie na pobyt stały a umowa najmu
 150. Rozgraniczenie
 151. Podstawa prawna przy wszczęciu wniosku
 152. Rozbiorka budynku wpisanego do gminnego rejestru zabytkow.
 153. Zaskarżenie planu zagospodarowania przestrzennego?
 154. Ustalenie właściciela w postępowaniu rozbiórkowym
 155. Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza - lista poparcia z peselem czy bez?
 156. Wniosek o rozbiórkę prywatnej nieruchomości w egzekucji komorniczej
 157. Zgoda na wycinkę drzew
 158. Eksmisja członka rodziny.
 159. Brak zgody na czasowy meldunek
 160. Prośba o interpretację
 161. Wymeldowanie obywatela Białorusi.
 162. Samowola budowlana i wstrzymanie budowy
 163. Informacja Publiczna od ZDW
 164. Obowiązek wprowadzenia warsztatu do rejestru BDO do 24 lipca?!
 165. zmiana nazwiska na Hitler - urzędnik nie chce przyjąć wniosku i mnie obraża
 166. Rejestracja quada i złośliwość urzedników
 167. Zalanie mieszkanie a bezradność administracji
 168. Karta Pobytu - problem
 169. przylaczenie sasiada do rury na mojej dzialce
 170. Wniosek o prawo jazdy poprzez pełnomocnika.
 171. Rejestracja auta przy błędzie diagnosty
 172. Sanepid
 173. wniosek o dostęp do akt
 174. Brak przejezdnej drogi do działki
 175. nielegalna przybudówka
 176. prawo budowlane-altana
 177. Cofnięcie odbioru budynku mieszkalnego po 4 latach
 178. Odległości między budynkami a granicą działki - prośba o radę
 179. Działka obok cmentarza
 180. Odległość miejsc postojowych od granicy działki
 181. Wyrobienie paszportu dla dziecka
 182. interpretacja zapisu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
 183. Decyzja o skreśleniu z listy studentów - jedno pytanie
 184. Czy firma mająca zgodę na rekultywację terenu może wozić odpady?
 185. wniosek o unieważnienie decyzji - czy można złożyć ponownie
 186. Błąd urzednika we wniosku o paszport.
 187. Informacja publiczna czy RODO? Co ważniejsze?
 188. Jak wszcząć postępowanie administacyjne o oznakowanie tunelu będącego częścią domu
 189. Opłaty za śmieci
 190. bezczynność WINB
 191. Odpowiedź na pismo ogólne ePUAP
 192. Wznowienie postepowania utraty statusu osoby bezrobotnej
 193. Zatrzymane prawo jazdy na 3miesiące, przekroczenie prędkości
 194. przerwanie zawitego terminu
 195. Paszport Tymczasowy
 196. Nie wykonanie swoich obowiązków przez Urząd Miasta
 197. PINB unika od roku wykonania decyzji WSA
 198. Użyczenie lokalu a wymeldowanie z domu
 199. Problemy z wymeldwanie administracyjnym
 200. informacja z USC o adopcji
 201. podpis a ważność decyzji administracyjnej
 202. Przywrócenie terminu a złożenie środka odwoławczeg
 203. Usunięcie podpunktu z uchwały rady gminy
 204. Zażalenie skarżonego organu na postanowienie WSA
 205. Indywidualna decyzja MOPS jako informacja publiczna
 206. Mieszkanie "na stancji" a meldunek
 207. Zatrzymany obcokrajowiec a ViaTOLL
 208. Zmiana decyzji administracyjnej
 209. Przedszkole na osiedlu domków jednorodzinnych - nowi właściciele ,problem z hałasem
 210. Nota obciążeniowa pomiędzy gminami dot. kosztów przedszkolaka
 211. Urząd Komunikacji Elektronicznej - postępowanie
 212. Przepis pozwalający posługiwać się adresem zamieszkania przy najmie lokalu
 213. Wydzial Kumunikacji i Transportu
 214. Pełnomocnictwa do zbycia auta
 215. Czy organ ma prawo pytac inny organ?
 216. Brak pieczątki stanowiska - nieważność decyzji?
 217. Zgłoszenie sprzedaży pojazdu do WK po latach.
 218. Wznowienie postępowania z art. 145
 219. Kłopot z rejestracją motocykla
 220. GDDKiA, S-11, konflikt, odwołanie
 221. Od studium zagospodarowania do faktycznego planu
 222. jak uzyskać odpowiedź na pismo
 223. wykonanie starej decyzji adm. - wg. starego, czy nowego rozporzadzenia
 224. Brak wezwania na komisję wojskową
 225. Poczta Polska a upoważnienie
 226. Jaki organ ma prawo rozpatrzyć odwołanie?
 227. Zmiana nazwy ulicy
 228. Odwołanie od decyzji
 229. Wyłożenie studium - terminy
 230. Ważność prawa jazdy a wymiana
 231. Gmina, mieszkańcy wsi a zabranie koncesji na alkochol.
 232. Prawo jazdy
 233. zajecie działki
 234. Wniosek o dostęp do informacji publicznej- terminy
 235. Przeklasyfikowanie działki z przemysłowej na rolną
 236. Informacja publiczna a informacja o miejscu przechowywania aktu zgonu
 237. Meldunek na pobyt stały
 238. Punkty karne a zła decyzja administracyjna
 239. Zatrzymany dowód rej.przez WK
 240. Odmowa rejestracji auta
 241. 30 dni na wydanie paszportu - dni kalendarzowe czy robocze?
 242. Opinie biegłego
 243. Problem z rejestracją motocykla z Anglii
 244. Odmowa obsługi w wydziale komunikacji
 245. Czy był wyrok za ciągłe żądanie informacji publicznej
 246. Odwołanie od decyzji SKO
 247. Wniosek o wydanie PKK
 248. Sprzedaż auta a informacja o zbyciu pojazdu.
 249. abonament rtv - przyszło mi upomnienie, a mieszkam z osoba zwolnioną z opłaty
 250. Przekształcenie działki a linia wysokiego napięcia