PDA

View Full Version : Postępowanie administracyjne


Strony : 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

 1. Wznowienie postepowania utraty statusu osoby bezrobotnej
 2. Zatrzymane prawo jazdy na 3miesiące, przekroczenie prędkości
 3. przerwanie zawitego terminu
 4. Paszport Tymczasowy
 5. Nie wykonanie swoich obowiązków przez Urząd Miasta
 6. PINB unika od roku wykonania decyzji WSA
 7. Użyczenie lokalu a wymeldowanie z domu
 8. Problemy z wymeldwanie administracyjnym
 9. informacja z USC o adopcji
 10. podpis a ważność decyzji administracyjnej
 11. Przywrócenie terminu a złożenie środka odwoławczeg
 12. Usunięcie podpunktu z uchwały rady gminy
 13. Zażalenie skarżonego organu na postanowienie WSA
 14. Indywidualna decyzja MOPS jako informacja publiczna
 15. Mieszkanie "na stancji" a meldunek
 16. Zatrzymany obcokrajowiec a ViaTOLL
 17. Zmiana decyzji administracyjnej
 18. Przedszkole na osiedlu domków jednorodzinnych - nowi właściciele ,problem z hałasem
 19. Nota obciążeniowa pomiędzy gminami dot. kosztów przedszkolaka
 20. Urząd Komunikacji Elektronicznej - postępowanie
 21. Przepis pozwalający posługiwać się adresem zamieszkania przy najmie lokalu
 22. Wydzial Kumunikacji i Transportu
 23. Pełnomocnictwa do zbycia auta
 24. Czy organ ma prawo pytac inny organ?
 25. Brak pieczątki stanowiska - nieważność decyzji?
 26. Zgłoszenie sprzedaży pojazdu do WK po latach.
 27. Wznowienie postępowania z art. 145
 28. Kłopot z rejestracją motocykla
 29. GDDKiA, S-11, konflikt, odwołanie
 30. Od studium zagospodarowania do faktycznego planu
 31. jak uzyskać odpowiedź na pismo
 32. wykonanie starej decyzji adm. - wg. starego, czy nowego rozporzadzenia
 33. Brak wezwania na komisję wojskową
 34. Poczta Polska a upoważnienie
 35. Jaki organ ma prawo rozpatrzyć odwołanie?
 36. Zmiana nazwy ulicy
 37. Odwołanie od decyzji
 38. Wyłożenie studium - terminy
 39. Ważność prawa jazdy a wymiana
 40. Gmina, mieszkańcy wsi a zabranie koncesji na alkochol.
 41. Prawo jazdy
 42. zajecie działki
 43. Wniosek o dostęp do informacji publicznej- terminy
 44. Przeklasyfikowanie działki z przemysłowej na rolną
 45. Informacja publiczna a informacja o miejscu przechowywania aktu zgonu
 46. Meldunek na pobyt stały
 47. Punkty karne a zła decyzja administracyjna
 48. Zatrzymany dowód rej.przez WK
 49. Odmowa rejestracji auta
 50. 30 dni na wydanie paszportu - dni kalendarzowe czy robocze?
 51. Opinie biegłego
 52. Problem z rejestracją motocykla z Anglii
 53. Odmowa obsługi w wydziale komunikacji
 54. Czy był wyrok za ciągłe żądanie informacji publicznej
 55. Odwołanie od decyzji SKO
 56. Wniosek o wydanie PKK
 57. Sprzedaż auta a informacja o zbyciu pojazdu.
 58. abonament rtv - przyszło mi upomnienie, a mieszkam z osoba zwolnioną z opłaty
 59. Przekształcenie działki a linia wysokiego napięcia
 60. Zgłoszenie sprawy do WINB - czas na odpowiedź
 61. Zmiana miejsca zameldowania a nowy dowód osobisty
 62. Rejestracja pojazdu
 63. Odstąpienie od przepisu prawa (zawiadomienia stron)
 64. Pismo do SKO
 65. Wezwanie na przeszkolenie wojskowe
 66. Zajęcie pasa drogowego
 67. poświadczenie nieprawdy
 68. Obszar ekologiczny
 69. Jak egzekwować nakaz inspektora nadzoru budowlanego?
 70. Sprzeciw na wycinkę drzew z powodu ochrony środowiska
 71. Koszty sądowe
 72. Planowanie przestrzenne - Urząd Gminy a celowe działanie na niekorzyść inwestora
 73. Jaki organ kontroluje Urząd Gminy?
 74. Przedsiębiorca kupił teren zielony i prowadzi tam m.in skład opału.
 75. Wymeldowanie administracyjne , koszty ?
 76. Wszczęcie postępowania w sprawie odpadów.
 77. Zezwolenie na pobyt czasowy - o co mogą pytać urzędnicy w trakcie przesłuchania?
 78. Ponaglenie czy wniosek do WSA? Brak odpowiedzi na wniosek o dostęp do inf. Pubi.
 79. 3 wykroczenia - nowy przepis dla młodych kierowców?
 80. Brak odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej
 81. Policja zgubiła mój dowód rejestracyjny od samochodu ?! WTF
 82. pytanie do urzędu gminy
 83. Jak z przeglądem i rejestracją kit car w Polsce
 84. samowola budowlana przed 1994 r- jak doprowadzić do rozbiórki
 85. Odmowa udzielenia informacji publicznej
 86. Szpital wydał kartę zgonu osobie, która utrudnia zorganizowanie pogrzebu
 87. Wąska droga i gminna bezczynność
 88. Dokument tożsamosci
 89. wniosek pozostał bez rozpoznania.
 90. Zmiana sposobu użytkowania lokalu - zgłoszenie
 91. brak czynnego udziału w postępowaniu a odwołanie od decyzji
 92. Tożsamość osób z decyzji o warunkach zabudowy z tymi z wniosku o pozwolenie na budowę
 93. Problem z rejestracją samochodu
 94. Brak rejestacji pojazdu służącego jako mobilny bar
 95. Jakie pieczęcie na duplikacie świadectwa?
 96. Wymeldowanie sie z zagranicy
 97. Czy można wzruszyć uprawomocnioną decyzję Starostwa? Pozwolenie na budowę.
 98. Miejsce zamieszkania a miejsce zameldowania
 99. Cofnięcie prawa jazdy
 100. Zrzeczenie się obywatelstwa polskiego
 101. Informacja publiczna - forma
 102. pozwolenie wodnoprawne
 103. kontrola PINB
 104. Kasacja
 105. Czy warto skarżyć odmowę zameldowania na pobyt stały do WSA?
 106. Czy można umorzyć dług za mieszkanie ?
 107. Kara administracyjna z artykułu 59f ust. 1 Prawo Budowlane
 108. Karta Pojazdu adnotacja
 109. Dokumenty wymagane do rejestracji pojazdu.
 110. Burmistrz żąda przeglądu kominiarskiego
 111. Uprawomocnienie decyzji budowlanej
 112. Odmowa udzielenia informacji przetworzonej
 113. podpis pod dokumentem epuap-pdf
 114. brak odpowiedzi dot. informacji publicznej
 115. dwa meldunki
 116. Zignorowanie ustaleń II instancji przez I instancję
 117. Jak uniknąć opłaty planistycznej...
 118. Naruszenie stosunków wodnych
 119. Język w urzędach
 120. Zgoda na lokalizację zjazdu- Spór z Zarządem Dróg
 121. Składanie petycji a ochrona danych osobowych
 122. Samochód - ogarnięcie papierologii
 123. Krzaki rosnące tuż przy osiedlowej drodze "zabrały" pobocze
 124. Czy warto skorzysta z art. 111 KPA? Umorzenie kary administracyjnej
 125. Jakie ograniczenia przy podpisywaniu decyzji z upoważnienia?
 126. pismo do burmistrza
 127. Art 100 i 101a ustawy o samorządzie gminnym
 128. ZUS nie zdjął zajęcia z ror?
 129. Postępowanie uproszczone i milczące załatwienie sprawy
 130. Zameldowanie w mieszkaniu a brak przeprowadzonego spadku
 131. Rejestracja auta a miejscowość
 132. Czy będzie problem z rejestracja
 133. Odmowa zarejestrowania samochodu
 134. Rejestracja samochodu z wbitym bankiem w dowodzie.
 135. Brak wydania decyzji
 136. Rejestracja pojazdu, a przegląd techniczny.
 137. Petycja w sprawie drogi wojewódzkiej
 138. Postępowanie w sprawie wymiany prawa jazdy
 139. Rejestracja samochodu z Niemiec. Mały brief.
 140. pełnomocnictwo
 141. Jak napisać sprzeciw w sprawie ustalenia waruków zabudowy
 142. Wymeldowanie obcokrajowców po wyjeździe
 143. Meldunek, zgłoszenie wyjazdu, konsekwencje
 144. Opóźnienia w postępowaniu administracyjnym
 145. Wymiana Prawa jazdy czy konieczna w tym wypadku ???
 146. Przeprowadzenie konsultacji społecznych - czy do decyzja administracyjna?
 147. Zmiana aktu urodzenia dziecka
 148. Zmiana imienia na zagraniczne.
 149. Żądanie NIP przez urząd
 150. Odpadu budowlane na drodze we władaniu urzędu miasta.
 151. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
 152. Nowe zasady uzyskania numeru PESEL - Problem
 153. mops
 154. Egzamin na prawo jazdy - odpowiedz na skargę
 155. Pytanie o wezwanie o zapłatę madnatu do US
 156. Na jakiej podstawie strażnik miejski kontroluje Z ULICY "czym ludzie palą" ?
 157. Gra w "ping-ponga"
 158. Czy organ może zrezygnować na podstawie z art. 39¹ k.p.a. §1d
 159. Przerejestrowanie przyczepy ciężarowej
 160. Decyzje organu odwoławczego, przywrócenie terminu
 161. Odwoławcza Komisja Stypendialna
 162. "Źródło Stabilnego i Regularnego Dochodu" - Pobyt Czasowy dla Cudzoziemca
 163. wniosek do sko o stwierdzenie nieważności decyzji
 164. Błąd w vinie na umowie
 165. Sąd chce uzasadnienia przekazania wyroku jako informacji publicznej
 166. Dom i budynek zniknął z EGIB
 167. Jak liczyć terminy przy doręczeniu drogą elektroniczną (ePUAP)?
 168. Odmowa rejestracji pojazdu
 169. Obowiązek meldunku - PILNE
 170. Udostępnienie akt sądowych na podstawie art.51 ust.3 Konstytucji RP
 171. poradnik poradnikiem a życie życiem... :-)
 172. Zły adres zameldowania w dowodzie osobistym
 173. Zmiana nazwiska na nazwisko faktycznie używane
 174. Zarząd Dróg domaga się zapłaty za przedawnioną sprawę
 175. Kara z wydziału komunikacji?
 176. Jak zmusić urząd do udostępnienia informacji publicznej w określonej formie?
 177. Rejestracja auta i oc a adres zamieszkania i meldunku
 178. Przejazd maszyn budowlanych drogą publiczną - jak zablokować
 179. Pełnomocnictwo
 180. Kupno traktora z kredytem
 181. Skarga na bezczynność - udostępnienie informacji publicznej
 182. Decyzja korygująca z Urzędu Pracy
 183. notatka słuzbowa ze spotkania
 184. stary/nowy Druk Orzeczenia lekarskiego kwalyfikacji zawodowej kierowcy
 185. Cło za auto ze szwajcarii
 186. Niewyrejestrowanie samochodu - sytuacja patowa
 187. informacja publiczna
 188. Wyrobienie dowodu osobistego bez dokumentów.
 189. potwierdzenie bycia strona po wznowieniu postępowania
 190. Nabycie obywatelstwa polskiego a kwalifikacja wojskowa
 191. Skarga na rozgraniczenie nieruchomości.
 192. Egzamin samorządowy 9 lat po zatrudnieniu...
 193. sprawa wymeldowania szybka pomoc
 194. Przekroczenie 24 pkt karnych a zdanie nowego prawa jazdy za granicą
 195. Przekładka w angliku już zarejestrowanym w Polsce
 196. Zwierzęta gospodarskie w mieście
 197. dowóz ziemi na działkę - zakaz
 198. ponglenie
 199. kto moze orzekac o naruszeniu praworzadnosci w postepowaniu administracyjnym
 200. Gaz za płotem
 201. Błąd urzędnika wydział komunikacji
 202. Preparatyka zwierząt i pozwolenia
 203. Petycja do urzędu miejskiego, zbiórka podpisów, pomoc
 204. Zarejestrowanie wyrejestrowanego ciagnika
 205. Postępowanie wyjaśniające, terminy, "braki wniosku" (uznanie za obywatela)
 206. SKO - ponaglenie, skarga na bezczynność do WSA
 207. Pismo Burmistrza zamiast decyzji o wszczęciu lub nie postępowania
 208. udział prokuratora w postępowaniu administracyjnym
 209. Utrata prawa jazdy 2 lata temu
 210. Brak informacji o obecności na sprawie
 211. decyzja w części skierowana do osoby nie będącej stroną
 212. Meldunek - problem rodzinny z ojcem
 213. Spóźnione przerejestrowanie pojazdu.
 214. Woda stojąca przy boboczu
 215. Wyłączenie prywatnej działki z obwodu łowieckiego
 216. Błędna data w decyzji - termin odbioru prawa jazdy
 217. Wyrzecenie matki z dzieckiem z mieszkania komunalnego
 218. postępowanie o pozbawienie statusu osoby bezrobotnej na 120 dni, a ponowne przyznanie
 219. jak liczyć 30 dni na złożenie skargi do WSA?
 220. WSA - nieważność decyzji - jakie skutki w praktyce?
 221. Postępowanie administracyjne
 222. skarga do wsa na wierzyciela
 223. Dowód z opinii biegłego w postępowaniu administracyjnym
 224. Informacja publiczna - wezwanie do uzupełnienia
 225. Wezwanie do oplaty dodatkowej za parkowanie
 226. Ustawa śmieciowa
 227. wizja lokalna
 228. Jak uzyskać dostęp do akt sprawy, gdy urzędnik odmawia - ciag dalszy
 229. (Nie)rozpatrzenie ponaglenia
 230. Informacja publiczna - protokoły z rozpraw
 231. Decyzja administracyjna organu kolegialnego
 232. Postępowanie w sprawie opłaty adiacenckiej
 233. Odpowiedzialność gminy za utrzymanie nawierzchni drogi nieutwardzonej.
 234. e-puap pismo ogólne do podmiotu publicznego przesłane do obywatela.
 235. Odzyskanie prawa jazdy ze starym adresem
 236. Problem z Urzędem Celnym
 237. problem z zarejestrowaniem samochodu z Szwecji
 238. Urząd Pracy
 239. SKO nakazało Gminie ponowne rozpatrzenie sprawy. Ile mają czasu??
 240. Oględziny posesji
 241. Zaliczenie wpłaty na abonament RTV na poczet wcześniejszych zaległości a przedawnieni
 242. zaśmiecanie terenu przez pracowników gminy
 243. Przedłużenie ważności prawa jazdy, a meldunek i adres zamieszkania
 244. brak poneglania, a odrzucenie skargi na przewlekłość
 245. Nieskuteczne doręczeie decyzji administracyjnej
 246. Bezczynność po wniosku o wyjaśnienia treści postanowienia (art. 113kpa)
 247. Obowiązek zdawania niemieckich tablic wywozowych. przy rejestracji w polsce
 248. pełniący obowiązki przez trzy lata w samorządzie
 249. Mieszkanie miasta - meldunek
 250. Postanowienie