PDA

View Full Version : Postępowanie administracyjne


Strony : 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

 1. uchwała budżetowa RM- czy można zaskarzyc
 2. Zajęcie konta przez komornika!
 3. Zgodność regulaminu z prawem
 4. Problem z drogą gminną. Proszę o pomoc.
 5. Procedura nałożenia czynszu
 6. Przymusowe wymeldowanie?
 7. Obowiązek utrzymania dróg Gminnych.
 8. zameldowanie czasowe a brak umowy
 9. Dobudowanie pomieszczenia gospodarczego do domu
 10. Rejestracja samochodu z Niemiec bez aktualnego briefu
 11. Problem ze zgłoszeniem zbycia pojazdu.
 12. Brak pozwolenie na budowe przydomowej oczyszczalni ścieków
 13. zawieszenie postępowania a sąd w USA (prejudycjalne)
 14. Adresat decyzji o zmianie nazwiska
 15. Parkowanie Tira na własnej działce
 16. Pytanie dotyczące zatrzymanego PJ
 17. przywrócenie terminu odwołania - czy możliwe?
 18. art. 131 KPA brak poinformowania
 19. Prośba o wskazanie ścieżki procesowej - brak wypłaty odszkodowania za wywłaszczenie
 20. Zgubiony dowód osobisty a działania w konsulacie
 21. Meldunek tymczasowy
 22. Podrobiony podpis, a uchylenie decyzji administracyjnej
 23. Decyzja rekultywacyjna składowiska odpadów
 24. Wszczęcie postępowania administracyjnego
 25. zignorowanie decyzji administracyjnej przez obywatela
 26. Niezgodność nr VIN z dowodem rejestracyjnym
 27. Postanowienie w sprawie zarzutów w egzekucji administracyjnej
 28. Prawo do zwolnienia z opłat abonamentu RTV, a stanowisko Poczty Polskiej
 29. Brak odpowiedzi od Burmistrza, ile ma czasu?
 30. Mandat MZK warty 700zł
 31. Ganek
 32. Pobicie przez policję.
 33. pełnomocnictwo
 34. Reklamacja na spis wyborców
 35. Nakaz przyłączenia do sieci wodociągowej
 36. felerny radca
 37. Cofnięcie uprawnień do kierowania
 38. dowód osobisty
 39. Odmowa wydania dowodu osobistego
 40. Odmowa rejestracji pojazdu - czy słuszna ?
 41. rejestracja auta poza miejscem zameldowania
 42. drzewo - cmentarz
 43. zadania własne gminy kto odpowiada za ich niewypelnienie
 44. decyzja kpa odnośnie kpc
 45. prawomocny wyrok nie wziety pod uwage DLACZEGO?
 46. Czy urzędnik nadinterpretował art 155 kpa?
 47. Parkowanie pojazdu w mieście
 48. Wymeldowanie administracyjne z pobytu stałego - pomocy
 49. Wynajem lokalu handlowego od spółdzielni mieszkaniowej, podnajem, ustawa śmieciowa.
 50. Wszczęcie postępowania egzekucyjnego
 51. świadczenie pielęgnacyjne
 52. Podział działki z urzędu
 53. Rejestracja pojazdu - pytanie
 54. wniosek o unieważnienie decyzji o warunkach zabudowy
 55. Rejestracja na małoletniego
 56. Jak uzyskać informację o budowie sąsiada
 57. działka
 58. Dziekan odmawia mi wznowienia studiów na czas obrony pracy dyplomowej
 59. 500+ uchybienie terminu od odwołania
 60. Rejestracja samochodu problem/pytanie
 61. Mieszkanie-pomoc
 62. Dzisiejszy wyrok trybunału konstytucyjnego a zatrzymane PJ
 63. Odmowa wydania dokumentów na Upoważnienie
 64. Tablice rejestracyjne
 65. Nieważność decyzji i co dalej?
 66. Decyzja administracyjna z wadami
 67. Czynsz dla uporczywego lokatora
 68. odmowa dostepu da akt sprawy art73 kpa
 69. Stypendium - pytanie o interpretację art. 184 ust. 5 ustawy o szkolnictwie wyższym
 70. Pilne!!! Postepowanie administracyjne
 71. Stypendium Rektora - drugi kierunek, studia maisterskie
 72. Rejestracja samochodu na małoletniego
 73. niezgodna z prawem decyzja starosty
 74. Urząd Miasta zwleka z wydaniem dowodu rejestracyjnego
 75. Kara pieniężna - zajęcie pasa
 76. pesel
 77. Niezarejestrowanie auta w terminie 30 dni
 78. Dowód osobisty
 79. Karanie za coś czego nie było w zawiadomieniu
 80. Wymeldowanie lokatora, który się wyprowadził
 81. Linie rozgraniczające drogę
 82. PINB i WINB nie uznaje mnie za stronę
 83. Uchylenie planu zagospodarowania-zakaz budowy
 84. Pytanie o rodzinne mieszkanie.
 85. starosta nie chce oddać prawa jazdy
 86. Zabranie prawa jazdy za alimenty.
 87. "Mandat" poza SPP
 88. poświadczenie nieprawdy
 89. Organ odwoławczy zamienia zażalenia na skargę i odcina drogę odwoławczą.
 90. prosba o sprawdzenie
 91. Zniszczone prawo jazdy
 92. Tereny zieleni nieurządzonej- przekształcenie
 93. do kogo skarga na bezczynność wojewody?
 94. nielegalna eksploatacja złoża
 95. Kto jest zwierzchnikiem Burmistrza ?
 96. ponowne zameldowanie
 97. Błędny kod pocztowy w prawie jazdy
 98. czy tak mozna
 99. Giodo
 100. Samowolna rozbiórka
 101. Problem z wymeldowniem kogoś
 102. Świadczenia z mopsu "wciśnięte" mi z urzędu
 103. Urzędnik telefonicznie, żąda zwrotu pieniędzy, powołując się na swój błąd w decyzji
 104. organ przekazał moje odwołanie do SKO z dużym opóźnieniem
 105. Podanie o roszczenie proszę o pomoc
 106. Nie odebrany polecony z UM
 107. Brak rozstrzygnięcia w postanowieniu SKO
 108. Urząd ujawnił moją korespondencję
 109. przetarg
 110. dostęp do informacji publicznej
 111. Wymiana stolarki okiennej w budynku będącym zabytkiem
 112. Rejestracja samochodu, a różne blachy
 113. Samowola budowlana przez nieżyjącego
 114. Rejestracja pojazdu ze Szwajcarii
 115. Potwierdzenie praw do lokalu
 116. Obywatelstwa a nazwiska.
 117. Problemy z Pocztą i abonamentem RTV
 118. Ocena Skargi na bezczynność organu
 119. Wymeldowanie
 120. Problemy z uzyskaniem warunków zabudowy
 121. Rozbudowa budynku gospodarczego o oborę wolnostanowiskową
 122. prawo jazdy problem
 123. Rejestracja motocykla na A2
 124. dwa takie same numery mieszkania
 125. Ponowne zatrudnienie cudzoziemca a zezwolenie na pracę
 126. odszkodowanie za wywłaszczenie, dodatkowe 5%
 127. Informacja publiczne - decyzja odmowna - skarga na bezczynność?
 128. Postępowanie administracyjne
 129. postępowanie administracyjne w sprawie medunku
 130. Rejestracja samochodu z komisu.
 131. Odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej.
 132. Wniosek o dowód w jednym mieście, a obiór w innym
 133. Pinb
 134. Procedura rejestracji samochodu kupionego od niemieckiej firmy
 135. Jak zaskarzyc przekroczenie ustawowego terminu po wydaniu decyzji?
 136. wykup działki pod drogę
 137. Koszt wymeldowania osoby która mieszka za granicą
 138. Rejestracja auta z Belgi
 139. Umowa najmu z osobą niezameldowaną ani nie mieszkającą jak zmienić?
 140. Odbiór lub zmiana zatrzymanego prawa jazdy - dwie niejasności
 141. Zgłoszenie zamieszkania a meldunek
 142. Brak informacji o możliwości odwołania się
 143. Decyzja administracyjna o cofnięciu uprawnień prawa jazdy kategorii B
 144. Wyrobienie nowych dokumentów do ciągnika
 145. Obowiązek meldunkowy, a rejestracja auta
 146. Wymeldowanie
 147. Bon na zasiedlenie z urzędu pracy
 148. Rozbudowa domu w strone granicy
 149. Rejestracja samochodu w Gminie
 150. Dostęp do dokumentacji medycznej
 151. decyzja z krótkim terminem wypiwiedzenia się (naruszenie art. 10 §1 k.p.a.)
 152. Wymiana prawa jazdy po odbyciu zakazu prowadzenia pojazdów
 153. błąd w decyzji
 154. Postepowanie wobec osoby nieżyjącej.
 155. żadanie zmiany urzędnika pinb
 156. Dowód osobisty po ślubie
 157. Profil kandydata na kierowce a ukończony kurs prawa jazdy
 158. Udostępniania informacji publicznej - um. cywilna
 159. Samochód po zmarłym.
 160. Droga dojazdowa do dziełek
 161. Sprzedaż i zakup samochodu przy zmianie nazwiska
 162. art 123 kpa (dowolne postanowienie)
 163. czy urzędnik może pismem odręcznym tworzyć pisma?
 164. Koncesja na sprzedaż alkoholu
 165. karta pobytu
 166. po wezwaniu do usuniecia naruszenia prawa przez rade miasta
 167. Odmowa wydania paszportu - orzeczenie zastępujące zgode rodzica.
 168. Umorzenie postępowania art. 105 KPA
 169. prawo jazdy - zameldowanie stałe i czasowe jednocześnie
 170. Rejestracja motoroweru
 171. art. 73 kontra art. 9 i 10 KPA
 172. Pismo w sprawie likwidacji ograniczenia prędkości
 173. Wtórnik dowodu rejestracyjnego a składanie fałszywych zeznać
 174. Duplikat świadectwa dojrzałości
 175. okres pracy w gospodarstwie rodzicow do stazu pracy
 176. Wymeldowanie
 177. sprawa zameldowania
 178. droga publiczna na terenie prywatnym
 179. Uchwalenie MPZP a wygaśnięcie decyzji o warunkach zabudowy
 180. Uchwała gminy - zgodność z prawem i obrona.
 181. pismo w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi
 182. Błąd w liczbie osób na deklaracji wywozu odpadów komunalnych.
 183. następstwo prawne
 184. Dekret Bieruta
 185. skarga na ministerstwo gdzie ?
 186. Data czynności w uzasadnieniu - błąd.
 187. Podział administracyjny
 188. przekazanie wg właściwości, a umorzenie postępowania
 189. Wycięcie drzew bez zezwolenia.
 190. Biuro podawcze - list polecony
 191. Postępowanie w sprawie przebiegu granicy pomiędzy działkami
 192. stawiennictwo w WSA
 193. Biuro podawcze sądu
 194. Problem z komornikiem
 195. Ograniczenie władzy rodzicielskiej
 196. Blaszak na Ustawie o prawie budowlanym, czy Ustawie o podatkach i opłatach lokalnych
 197. Znaleziony dowód
 198. Wybicie otworu okiennego
 199. Informacja publiczna - finansowanie ze składek
 200. skreślenie z listy studentów
 201. zawieszenie postępowania administracyjnego
 202. dowod osobisty
 203. Zdobycie wykazu zbiorów danych utworzonych przez Policję?
 204. wymeldowanie z pobytu stałego
 205. Rejestracja auta z Holandii na oryginalnych numerach w Polsce
 206. Odzyskanie dowodu rejestracyjnego z komendy bez tablicy rejestracyjnej i przeglądu.
 207. Ślub z obywatelką Litwy
 208. ODWOŁANIE OD DECYZJI ARiMR po terminie
 209. legalizacja czy rozbiórka
 210. Podwójne koszta egzekucyjne w sprawie tego samego tytułu wykonawcznego
 211. Złamany konar- podstawa prawna wycinki
 212. wyegzekwowanie decyzji administracyjnej
 213. Odebranie obywatelstwa przy oszustwie
 214. Podział działki bez wiedzy właściciela
 215. wyrobienie numeru pkk
 216. CASUS. Decyzja adm. w przedmiocie skierowania na badania lekarskie
 217. referendum w sprawie opuszczenia przez dzielnice miasta
 218. postępowanie z art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
 219. Opałata za wywóz śmieci działa wstecz?
 220. Zezwolenie na wycinkę drzew
 221. Zmiana adresu a dowód rejestracyjny i sprzedaż pojazdu.
 222. wezwanie do usunięcia braków formalnych, których nie ma
 223. Adres siedziby czy adres do korespondencji
 224. Zostałem wymeldowany, a zdałem prawo jazdy - bardzo nietypowy problem, pomocy
 225. Podział działki zabudowanej budynkiem szeregowym
 226. Odwołanie do SKO czy wniosek o wznowienie postępowania?
 227. Wyjazd do Niemiec
 228. Decyzja o kierowaniu pojazdow.
 229. prawidłowy adres korespondencyjny ?
 230. Brak info. publ. po wyroku WSA
 231. Pomyłka urzędnika
 232. odwołanie do sko
 233. Zameldowanie
 234. dostęp do informacji publicznej - Sąd
 235. Rejestracja samochodu z nową instalacją lpg
 236. samowola budowlana, donos, kontrola a w międzyczasie zgłoszenie budowy
 237. Ile czasu na skargę do WSA na Postanowienie?
 238. Potykacz.
 239. chore nasadzenia za wycinkę drzew
 240. Wznowienie postępowanie
 241. Kilka postępowań administracyjnych w tej samej sprawie
 242. Zdjęcie paszportowe
 243. zajete 500+ prosze o rade
 244. Wznowienie postępowania w sprawie nielegalnego wywiezienia żużlu na drogę wewnetrzną.
 245. bezczynnosc rady miejskiej
 246. Informacja publiczna
 247. Niesłuszne umorzenie wniosku o zmianę decyzji przez PINB.
 248. Były kierowca zawodowy, a skierowanie na badania.
 249. wymeldowanie bez informowania osoby zameldowanej
 250. Wyjazd za granice z dziecmi