PDA

View Full Version : Postępowanie administracyjne


Strony : 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

 1. Czy można odstąpić od decyzji dziekana?
 2. Jaki termin ma SKO na odwołanie się od decyzji starosty kierująca na badanie lekarski
 3. Zmiana sposobu użytkowania budynku.
 4. błędna decyzja konserwatora zabytków?
 5. Wymeldowanie, a konieczność wymiany dowodu osobistego
 6. Dowód osobisty pocztą
 7. Odstąpienie od umowy kupna samochodu a dowód tymaczasowy
 8. dowód osobisty
 9. Zakup auta a jazda na "starych tablicach"
 10. jak wrobić prawo jazdy bez meldunku.
 11. Mieszkać gdzie indziej niż jest się zameldowanym.
 12. Droga gminna na działkach prywatnych
 13. Uchwała Rady Gminy
 14. Czy trzeba uzasadniać zażalenie na przewlekłość postępowania
 15. czy można unieważnić decyzję administracyjną wójta która jeszcze nie jest prawomocna?
 16. Zacinające się światła mijania
 17. Śmieci z dorgi sąsiada.
 18. Odmowa rozłożenia kary pieniężnej na raty
 19. Opłata adiacencka pomocy
 20. Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa
 21. Straż miejska - kontrola działki bez obecności jej właściciela.
 22. Rejestracja anglika po przekładce
 23. Meldunek dziecka.
 24. Oszustwo WINB- gdy WINB celowo nie przesłał większości akt sprawy ze skargą do WSA?
 25. gra w "ping-pong" z gops i sko
 26. decyzja środowiskowa natura 2000
 27. Brak numeru VIN
 28. Zakup mieszkania w sprywatyzowanej kamienicy
 29. Rejestracja motoroweru jako unkat a ciągłość umów kupna sprzedarzy i brak dokumentów
 30. Wymeldowanie matki z dziećmi
 31. Uchylenie niewłaściwie wykonywanej uchwały rady miasta
 32. Zameldowanie w domu po babci bez aktu wlasnisci
 33. Uniemożliwienie przeprowadzenia analizy biegłemu zleconej przez urząd gminy
 34. Zameldowanie
 35. Instalacja pilotażowa i prawo budowlane - czy potrzebne jest pozwolenie na budowę?
 36. Przerejestrowanie auta, niepoprawna umowa kupna sprzedaży
 37. Skarga do WSA - opowiedź na skargę
 38. Meldunek. Wymontowanie - mieszkanie komunalne
 39. Dane osobowe w rejestrach IPN
 40. Prawo do miejsca parkingowego
 41. Wycinka drzew z prywatnej posesji przedsiębiorcy.
 42. Wymeldowanie osoby mieszkającej z zagranicy
 43. gmina każe mi płacic podatek za ICH drogę...
 44. Kupno auta fv/zła data zakupu
 45. Skradziony portfel, a wszystkie formalności
 46. Wyrejestrowanie samochodu a błędny VIN w umowie
 47. Wycinka drzewa a własność nieruchomości
 48. PESEL dla cudzoziemca z UE
 49. Kontrola Straży Granicznej w firmie - legalność zatrudnienia
 50. Problem z rejestracją motocykla z Anglii
 51. Orzeczenie lekarskie.
 52. Adres zameldowania
 53. Legitymacja procesowa - kiedy organ bada?
 54. Oprotestowanie budowy dewelopera czy porozumienie ?
 55. jaki system ponaglenia do rozpatrzenia wniosku - wydział geodezji
 56. Jak zameldować siebie - problem
 57. Problem z zarejestrowaniem motocykla
 58. Przerejestrowanie samochodu - po 3 latach.
 59. Rejestracja pojazdu z euro 3
 60. Prawo jazdy (właściwy urząd komunikacji)
 61. PESEL dla obcokrajowca?
 62. Nie określenie szerokości elewacji frontowej w planie zagospodarowania przestrzennego
 63. skarga do burmistrza na żłobek
 64. oferta konkursowa a informacja publiczna - kiedy można odmówić?
 65. Odwołanie
 66. Donos
 67. Kurs prawa jazdy- zmiana przepisów
 68. Pismo informujące zamiast decyzji adm.
 69. PILNE Deportacja
 70. WSA przesyła pouczenie wraz z odpowiedzią organu na skargę.
 71. Skarga na decyzję ZUS
 72. Częściowe uchylenie decyzji
 73. odwołanie od decyzji psychiatry Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
 74. Nazistowski symbol a foto do dowódu osobistego
 75. Ponadnormatywny hałas dzwonów
 76. Pomieszkiwanie bez meldunku i chęć uzyskania meldunku
 77. Droga skarbu Państwa a gmina.
 78. Przekroczenie przez organ nowego terminu.
 79. Zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące
 80. Niedopisanie współwłaściciela do wniosku o zgłoszeniu sprzedaży samochodu
 81. wycinka drzew przepisy 2017r
 82. Postępowanie
 83. Jak długo można walczyć o warunki zabudowy?
 84. Dlaczego odrzucili podanie o staż?
 85. Postępowanie związane z zakłócaniem ciszy - nie jestem stroną?
 86. Odmowa legalizacji Suplementu do dyplomu
 87. Nakaz rozbiorki - czy można przebudowac dom z nakazem do rozbiorki
 88. Jak zastrzec osobisty odbiór korespondencji poleconej ?
 89. Zabranie rogu działki na poszerzenie drogi
 90. Spływanie wód opadowych i roztopowych z drogi wewnętrznej.
 91. bezpodstawne wezwanie do uzupełnienia braków formalnych o decyzję środowiskową
 92. odwołanie od zabrania prawa jazdy
 93. Problem z uzyskaniem zameldowania.
 94. Odwołanie od decyzji kolegium ...
 95. Spolszczenie nazwiska problem
 96. Zajęcie wynagrodzenia przez Urząd Skarbowy
 97. Znaczne podniesienie gruntu
 98. podział działki z art 95.7 i pas drogowy
 99. Przerejestrowanie samochodu- Nowy właściciel
 100. Utrata paszportu
 101. Zapomoga dla dyrektora szkoły- czy jest to info publiczna?
 102. wymiana dowodu osobistego
 103. Wymeldowanie osoby niechcianej
 104. Brak miesca w dowodzie na przeglądy, a sprzedaż samochodu.
 105. Zezwolenie budowlane - zwłoka
 106. Darowizna współwłasności auta, przemeldowanie i zakup auta z Niemiec. Jednocześnie.
 107. Opłaty za wycinkę drzew.
 108. Dziecko i meldunek jak to jest?
 109. Rodzina nie poinformowana o śmierci bliskiego
 110. Zameldowanie siebie
 111. Pismo do prezydenta
 112. Wymiana dowodu rejestracyjnego + wyrejestrowanie banku
 113. Jak uchylić decyzję PINB o której nie wiedziałam?
 114. Odebranie przez Gminę działki na drogę gminną
 115. Zawiadomienie z urzędu miasta
 116. Urząd Gminy nie stosuje się do decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego
 117. Komisja Wojskowa
 118. Zameldowanie dziecka w miejscu pobytu tymczasowego matki.
 119. Przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia
 120. Pełnomocnik strony a przesłuchanie świadka w postępowaniu administracynym
 121. Minął rok odkąd toczy się post.administracyjne
 122. Poświadczenie nieprawdy przez organ administracyjny
 123. Rejestracja w miejscu zamieszkania a urząd skarbowy
 124. Pozwolenie na budowę - uprawomocnienie się decyzji
 125. Brak umowy kupna-sprzedaży , starostwo nie chce wydać twardego dowodu rejestracyjnego
 126. Wymeldowanie osoby nie przebywającej w mieszkaniu
 127. Progi zwalniające - gdzie zgłosić
 128. Ponowne odwołanie od decyzji urzędu miasta
 129. Rejestracja auta-nie moge odebrac dowodu stałego
 130. uzupełnienie upomnienia
 131. kilkukrotne wezwania.....
 132. błąd w akcie zgonu
 133. Informacja publiczna - spółka komunalna
 134. uprawnienia pracowników wydziału komunikacji
 135. proszę o pomoc
 136. zmiana sposobu użytkowania budynku
 137. Uprawnienia powiatowego inspektora nadzoru budowlanego w postępowaniu egzekucyjnym
 138. pytanie
 139. Wykonanie decyzji uwzględniającej skargę w całości
 140. Akutalizacja danych w dowodzie rejestracyjnym
 141. Wydana druga decyzja, przed terminem wniesienia skargi na pierwszą
 142. Zamknięcie dziłalności, a płacenie kar
 143. Wstrzymanie pozwolenia na budowę na sąsiedniej działce
 144. Rejestracja pojazdu odmowa przyjęcia wniosku
 145. Pozwolenie wodnoprawne - uprawnienia gminy i powiatu
 146. Egzekucja administracyjna
 147. Prawo jazdy, wszczęcie postępowania.
 148. Sprzedaż samochodu problem
 149. Sprostowanie bledy na decyzji o WZiZT
 150. Wymeldowanie i zerwanie umowy najmu cudzoziemca spoza UE. Wyłudzenie meldunku?
 151. Czynności administracyjne bez prowadzenia postępowania.
 152. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie skreślenia z listy studentów
 153. skarga na bezczynność Osrodka Pomocy Społecznej
 154. zarejestrowanie pobytu obywatela UE
 155. Skarga na urzędnika urzędu pracy, zagubiony list
 156. Komsunlantka w Oriflame a pesel
 157. Jak zmusić miasto do wykupu działki ?
 158. postęowanie administracyjne w sprawie zameldowania
 159. Opieszałość urzędu i nieprzestrzeganie terminów
 160. Zmiana administracyjna nazwiska (LGBT)
 161. Skierowanie do zameldowania
 162. Podział działki a podrobiony podpis
 163. czynny udział w postępowaniu administracyjnym
 164. Decyzja administracyjna bez podpisu - co robić?
 165. Problem z PLANEM ZAGOSPODAROWANIA
 166. Zajęcia pasa drogowego - ZDM
 167. Postępowanie w sprawie cofnięcia uprawnień do prawka
 168. Rewindykacja - czy lokatorzy są stroną w sprawie?
 169. Decyzja GIODO w sprawie skargi a dostarczenie orzeczenia.
 170. Zmiana imienia, powód: podwójne obywatelstwo. Da się?
 171. BRAK decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 172. Wydalanie podchorążego ze służby kandydackiej.
 173. zabranie części działki
 174. Wymeldowanie.
 175. Kradzież
 176. Rejestracja ciągnika
 177. Badanie lekarskie do prawa jazdy sprzed 4rech lat.
 178. Prawo jazdy a tymczasowe zameldowanie
 179. Czym jest niewniesienie sprzeciwu do zgłoszenia?
 180. zamierzam zignorować decyzję administracyjną
 181. Wymeldowanie
 182. Wymeldowanie
 183. zameldowanie kogoś gdy nie masz załatwionej sprawy spadkowej
 184. przywrócenie terminu do wniesienia odwołania
 185. Wznowienie Studiów
 186. odwołanie od mandatu za strefe płatnego parkowania
 187. Postępowanie administracyjne w sprawie cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami.
 188. Rejestracja auta z DE które nie zostało wymeldowane w DE
 189. Arimr dopłatą rolnosrodowiskowa
 190. Wygaśnięcie mandatu Prezydenta Miasta. Pytanie o terminy.
 191. Ile czeka na nas w starostwie dokument prawa jazdy
 192. budowa obiektu handlowego pow. 2000 m2 na gruncie pod bud. jednorodzinne
 193. Decyzja wg KPA
 194. Bezczynność PINB??
 195. skarga na PUP
 196. Rejestracja samochodu
 197. Pobyt za granicą, jak się wymeldować w mojej sytuacji?
 198. Rejestracja samochodu od importera
 199. Tytuł wykonawczy - Pomocy
 200. Przetarg - użyczenie danych
 201. Brak decyzji w sprawie zażalenia.
 202. Zgubiłem tymczasowy dowód rejestracyjny
 203. uchwała budżetowa RM- czy można zaskarzyc
 204. Zajęcie konta przez komornika!
 205. Zgodność regulaminu z prawem
 206. Problem z drogą gminną. Proszę o pomoc.
 207. Procedura nałożenia czynszu
 208. Przymusowe wymeldowanie?
 209. Obowiązek utrzymania dróg Gminnych.
 210. zameldowanie czasowe a brak umowy
 211. Dobudowanie pomieszczenia gospodarczego do domu
 212. Rejestracja samochodu z Niemiec bez aktualnego briefu
 213. Problem ze zgłoszeniem zbycia pojazdu.
 214. Brak pozwolenie na budowe przydomowej oczyszczalni ścieków
 215. zawieszenie postępowania a sąd w USA (prejudycjalne)
 216. Adresat decyzji o zmianie nazwiska
 217. Parkowanie Tira na własnej działce
 218. Pytanie dotyczące zatrzymanego PJ
 219. przywrócenie terminu odwołania - czy możliwe?
 220. art. 131 KPA brak poinformowania
 221. Prośba o wskazanie ścieżki procesowej - brak wypłaty odszkodowania za wywłaszczenie
 222. Zgubiony dowód osobisty a działania w konsulacie
 223. Meldunek tymczasowy
 224. Podrobiony podpis, a uchylenie decyzji administracyjnej
 225. Decyzja rekultywacyjna składowiska odpadów
 226. Wszczęcie postępowania administracyjnego
 227. zignorowanie decyzji administracyjnej przez obywatela
 228. Niezgodność nr VIN z dowodem rejestracyjnym
 229. Postanowienie w sprawie zarzutów w egzekucji administracyjnej
 230. Prawo do zwolnienia z opłat abonamentu RTV, a stanowisko Poczty Polskiej
 231. Brak odpowiedzi od Burmistrza, ile ma czasu?
 232. Mandat MZK warty 700zł
 233. Ganek
 234. Pobicie przez policję.
 235. pełnomocnictwo
 236. Reklamacja na spis wyborców
 237. Nakaz przyłączenia do sieci wodociągowej
 238. felerny radca
 239. Cofnięcie uprawnień do kierowania
 240. dowód osobisty
 241. Odmowa wydania dowodu osobistego
 242. Odmowa rejestracji pojazdu - czy słuszna ?
 243. rejestracja auta poza miejscem zameldowania
 244. drzewo - cmentarz
 245. zadania własne gminy kto odpowiada za ich niewypelnienie
 246. decyzja kpa odnośnie kpc
 247. prawomocny wyrok nie wziety pod uwage DLACZEGO?
 248. Czy urzędnik nadinterpretował art 155 kpa?
 249. Parkowanie pojazdu w mieście
 250. Wymeldowanie administracyjne z pobytu stałego - pomocy