PDA

View Full Version : Postępowanie administracyjne


Strony : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

 1. Przerejestrowanie właściciela przyczepki
 2. Pozew o zapłatę
 3. Komornik a sprzęt innej osoby
 4. Wniosek o bycie stroną w postępowaniu- pisać czy nie?
 5. prawo jazdy bezterminowe
 6. różnica e-dowód a profil zaufania
 7. Jak zatrzymać wywłaszczenie?
 8. Wycinka drzew w pasie drogi wojewódzkiej
 9. prawomocny wyrok WSA co dalej
 10. Dowód rejestracyjny błąd systemu cepik
 11. Czy można zwrócić się z prośbą o rozpatrzenie zastosowania zmian w rozporządzeniu?
 12. odszkodowanie
 13. wznowienie post. decyzja z lat 90-tych, czy możliwe?
 14. Prawo jazdy kat. "D" do roku 2024, kat. "B" do... 2020.
 15. Brak miejsca w dowodzie rej. - czy konieczna wymiana na nowy
 16. Przerejestrowanie pojazdu-Vin
 17. Wstrzymanie postępowania administracyjnego
 18. usunięcie znaków granicznych
 19. Zameldowanie partnera mamy
 20. Odstąpienie od umowy montażu butli gazowej w ogrodzie
 21. nie mogę przerestrować auto
 22. PREZES ZARZĄDU żąda od osoby FIZYCZNEJ usunięcia danych osobowych
 23. Podatek od DR- drogi wewnętrznej. Deklaracja podatkowa
 24. Zuzycie wody a roznica w wywozie nieczystosci cieklych
 25. skarga do organu na podstawie art. 227 kpa
 26. Brak miejsca meldunku a sprawy administracyjne
 27. Podział działki budowlanej
 28. Remont rowu melioracyjnego
 29. Twardy dowód rejestracyjny
 30. Czy aktualizacja danych w księdze wieczystej jest konieczna?
 31. Nasyłanie policji przez urząd miasta
 32. Nieważna karta pobytu a możliwa deportacja
 33. Brak mojego meldunku. Wymeldowanie siostry która jest za granicą
 34. Pismo - wezwanie
 35. Brak zameldowania
 36. ZDiUM każe usunięcia drzewa
 37. Oświadczenie majątkowe radnego
 38. Jak najprościej windykować urząd?
 39. Zmiana MPZP tylko w części ?
 40. Komisja wyborcza a zasiłek dla bezrobotnych
 41. Wpis do księgi wieczystej.
 42. Ustawa o dostępie do informacji publicznej
 43. Projekt budowlany zamienny - czy inwestor może narysować go osobiście?
 44. Zawieszone postępowanie w sprawie wydania warunków zabudowy
 45. List polecony za potwierdzeniem odbioru
 46. Dziwna sytuacja
 47. Uchylenie decyzji i umorzenie postępowania I instancji
 48. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 49. Informowanie przez urzędników osoby postronne.
 50. Rejestracja samochodu z komisu - wymagane dokumenty
 51. SKO bezskutecznie wzywa organ do uzupełnienia
 52. dziwna sprawa dot. informacji publicznej
 53. ZDM żąda umowy użyczenia pojazdu aby uznać, że to nie ja źle zaparkowałem
 54. Brak zezwolenia na przebudowę zjazdu
 55. Ponaglenie do MUW - Jak ustalić wyższą instancję
 56. Jestem najemcą mieszkania komunalnego
 57. Urząd wymaga umowy o pracę.
 58. Informacja nt. pochodzenia prowadzonego postępowania administracyjnego
 59. Sprzedaż samochodu bez dowodu rejstracyjnego
 60. Skutki wydania i niedostarczenia decyzji administracyjnej.
 61. Utrata warunków zabudowy po zmianie nazwy działki?
 62. wymeldowanie
 63. Samowola budowlana.
 64. inf. publiczna - formy udostępnienia
 65. Samowolne zasypanie rowu melioracyjnego
 66. Pozostawienie skargi bez rozpoznania zawiadomienie
 67. Obywatelstwo ojca
 68. Zabranie drogi publicznej a interes prawny
 69. Samowola budowlana a odmowa wszczęcia postępowania PINB
 70. czy to jest bezczynność urzędu - info. publ.
 71. Zgłoszenie wycinki drzew - termin oględzin
 72. Działka zajeta pod drogę - jaka wysokość odszkowowania?
 73. Przekwalifikowanie działki rolnej w budowlaną
 74. Postępowanie administracyjne trwa 3 lata POMOCY !
 75. Inne nazwisko w dowodzie a dokumenty podpisywane innym.
 76. Problem z rejestracją samochodu sprowadzonego z Niemiec
 77. Postępowanie w sprawie samowolnej zmiany sposobu użytkowania lokalu
 78. Czy pismo Wójta można traktować jako decyzję
 79. Rejestracja pojazdu z komisu
 80. Wymeldowanie
 81. Konserwator Zabytków a Milcząca Zgoda
 82. Ponowne "wyrobienie wizy" w Polsce
 83. Zapisy w ksiedze wieczystej a MPZP
 84. Zmiana adnotacji w prawie jazdy
 85. Wniosek o stwierdzenie nieważnosci - do kogo?
 86. Czy można zameldować partnerkę w lokalu socjalnym
 87. meldunek
 88. Na skargę z art. 227 kpa nie przysługuje skarga do WSA
 89. Zmiana wariantu obwodnicy w fazie projektowania - pytanie
 90. Jak zarejestrować ciagnik bez żadnych dokumentów
 91. Prawo jazdy - muszę zdawać ponownie? Ciekawy przypadek
 92. Opłata za paszport
 93. Błędne przekazanie w trybie art. 65 § 1 KPA
 94. Wykonanie decyzji administracyjnej
 95. Mandat a postępowanie sądowe
 96. Argumenty - skarga na odmowę zameldowania na pobyt stały w wynajętym mieszkaniu
 97. Opłata adiacencka problem
 98. Przyjmowanie osobiste petentów przez dyrektora wydziału UM
 99. Urząd twierdzi, że nie otrzymał pisma
 100. Zniżka studencka na paszport, a prawa studenta i wiek
 101. Pełnomocnictwo do odwołania administracyjnego
 102. Postępowanie przed UM a RODO
 103. Starosta
 104. Zwolnienie z opłat całkowite/częściowe, umorzenie opłat.
 105. Zmiana danych w dowodzie rejestracyjnym
 106. Zmiana bezterminowego prawo jazdy kategorii B na podstawie badań na kategorię A
 107. Skład węgla
 108. Wydział komunikacji - dyskryminacja obywatela polskiego
 109. Budowa drogi gminnej
 110. Odwołanie od odmowy wydania poświadczenia bezpieczeństwa
 111. Odwołanie od zatrzymania prawa jazdy na 3 miesiące
 112. Koszty bieglego w postepowaniu administracyjnym
 113. Rejestraca auta bez dokumetow
 114. art. 64 KPA a udostęnienie informacji publicznej.
 115. Informacja publiczna
 116. Przemeldowanie a dowód rejestracyjny
 117. Kto jest stroną przy postępowaniu meldunkowym (wynajmowane mieszkanie)?
 118. Zbieranie podpisów pod petycją
 119. jak zmusić urząd gminy do rozpoczęcia postępowania z urzędu ?
 120. Pomoc społeczna - zwrot nienależnie pobranych świadczeń
 121. dostęp do informacji publicznej z ministerstwa
 122. Urząd pracy - Utrata statutu bezrobotnego
 123. Odwołanie od decyzji Sejmiku Województwa
 124. Decyzja wz
 125. Interpretacja artykułu o wyrejestrowanie pojazdu
 126. Ile czasu ma ZUS na postępowanie wyjaśniające?
 127. Burmistrz i działalnosc gospodarcza
 128. numer Pesel
 129. Rejestracja samochodu z zagranicy.
 130. odsuniecie pracownika , wadliwe doreczenie, proces dowodowy
 131. brak zwrotu kosztów postępowania
 132. Wymeldowanie byłej żony - problemy
 133. Otrzymałem Decyzję ZUS bez podpisu.
 134. Wydanie numeru PESEL - postępowanie upominawcze
 135. Cmentarz a przestrzenny plan zagospodarowania
 136. Skreślenie z listy studentów
 137. Brak podpisu.
 138. zawieszenie sprawy wg art.97§1 pkt 4 k.p.a
 139. Pomoc w sprawie komorniczej/mandaty
 140. Wycinka drzew, a Wojewódzki Konserwator Zabytków
 141. Zgłoszenie remontu
 142. Spoleczna Komisja Mieszkaniowa.
 143. wniesienie podania z wkserowanym podpisem
 144. Jak się dowiedziedzieć czy sejmik wojewódzki wykonał wyrok WSA?
 145. Cofnięcie dopłaty bezpośredniej od ARiMR z powodu śmierci rolnika
 146. Walka z wiatrakami (wydział komunikacji) rejestracja starego Auta
 147. Wymeldowanie syna z mieszkania socjalnego
 148. Strefa płatnego parkowania=mandat za postój na zakazie + opłata za brak biletu....
 149. Droga dojazdowa do posesji poniżej 3m.
 150. Sko
 151. rozgraniczenie gruntu a możliwość odwołania
 152. jak przerwać postępowanie administracyjne o rozgraniczenie
 153. Czas oczekiwania na sprawę w WSA w Warszawie.
 154. Brak uzasadnienia wyroku WSA.
 155. Obowiązek przerejestrowania samochodu
 156. List z sądu/urzędu awizowano. Złośliwa listonoszka - nie wrzuca awiza do skrzynki !!
 157. Niska wycena gruntu przez Starostwo pod drogę.
 158. czy organ I instancji może odwołać się do SKO
 159. Powiadomienie o terminie i powodach nie udostępnienia informacji publicznej
 160. Służebność drogi koniecznej - wyłączenie z produkcji leśnej
 161. Zwrot motocykla po 1 dniu od zakupu
 162. Termin ważności dokumentów w postępowaniu administracyjnym
 163. Uprawnienia do hodowli konopii siewnej
 164. Skarga na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
 165. problem z rejestracją auta
 166. Pytanie o stopień
 167. nietypowy problem ze sprowadzonym autem
 168. Rejestracja pojazdu z zagranicy problem z dokumentacją
 169. Zgubiony - Dowod rejestracyjny
 170. Dostęp do danych egib
 171. Rejestracja samochodu - brak podpisu na fakturze - wymagają wyjaśnień
 172. Zastrzeżenie starego dowodu
 173. Pozwolenie na budowę nieżyjący sąsiad
 174. Niezgłoszenie zbycia pojazdu problem
 175. Nowy dowód osobisty
 176. Zgoda na poprowadzenie kabla telefonicznego
 177. zmiana adresu zamieszkania (umowa najmu na rok)
 178. Zgubione dokumenty
 179. Interpelacje radnych.
 180. Abonament RTV zajęcie wynagrodzenia
 181. Historia kierowcy
 182. infomracja publiczna a dostęp do akt sprawy
 183. Prośba urzędu
 184. Utrudnienie wjazdu na posesję
 185. Decyzja WSA-uchylenie decyzji organu
 186. Pismo urzędowe - problem z interpretacją
 187. Co oznacza zasada nierówności stron w postępowaniu administracyjnym?
 188. Odmowa wydania (elektronicznej) kopii akt postępowania przed decyzją
 189. skreślenie z listy adwokatów a wykonywanie zawodu
 190. kolejne wezwanie do SKO
 191. Wyłączenie z produkcji rolnej części działki
 192. Kto jest stroną zakończonego postępowania
 193. Zgubilem mały brief
 194. Wieczyste użytkowanie
 195. Zagubienie prawa jazdy
 196. Sprzedany pojazd na ukraine
 197. Czy urzędnik ma prawo zaglądać do mojej sypialni?
 198. Wniosek o zabezpieczenie środków w budżecie gminy
 199. Zabranie drogi przez Ministerstwo Rolnictwa i Wsi za rządów Andrzeja Leppera
 200. meldunek w mieszkaniu wynajmowanym od roku
 201. Uciążliwa inwestycja gminy
 202. Rejestracja auta
 203. Zasiłek rodzinny
 204. wymeldowanie
 205. Zgm i odpowiedzi na podanie
 206. Skarga na działania Gops. Gdzie szukać pomocy?
 207. Rejestracja pojazdu od ukrainca
 208. Odwołanie od wymaganych dokumentów do wniosku
 209. Wymeldowanie czasowe
 210. Zawiadomienie z Urzędu Miasta
 211. różnica między działką w warunkach zabudowy a mapie z projektem
 212. Ponaglenie MCPS czy MOPS o odpowiedź
 213. Nieodebrana korespondencja w terminie - czy można odebrać z akt sprawy?
 214. Problem z rejestracją auta ze Szwajcarii
 215. Zagubione wszystkie dokumenty od auta
 216. Odebranie dowodu rejestracyjnego po 01.10.2018
 217. Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawnosci
 218. Pytanie jak zarejestrować samochód z De na Pl
 219. Postanowienie po wniosku o wznowienie postępowania
 220. Zaległe opłaty za parkowanie
 221. Egzekucyjne zajęcie rachunku przez US
 222. Minimalne środki finansowe cudzoziemca
 223. Legalizacja samowoli budowlanej lata po nakazie rozbiórki
 224. Rejestracja dziecka w USC - brak dowodu osobistego ojca.
 225. Zabranie prawa jazdy za zdjecie z fotoradaru
 226. Kilka pytań zw. z post. administracyjnym
 227. Dowód osobisty
 228. Uznanie wyroku innego państwa UE przez USC
 229. rozporządzenie obsługi epuap i zarządzanie dokumentami elektronicznymi
 230. Rejestracja samochodu, dowód rejestracyjny odebrany po podpisaniu umowy
 231. Odwołanie do WSA
 232. możliwa rej na dokumenty że skradzionego motocykla ??
 233. Zabrane prawo jazdy za prędkość a egzamin na kat. A
 234. Wyrejestrowanie pojazdu którego fizycznie nie ma
 235. nawiezienie ziemi bez zgody wlasciciela dzialki
 236. wypowiedzenie umowy najmu
 237. Odwołanie od decyzji o skierowaniu na badanie lekarskie dla kierowców
 238. Art. 73 K.p.a
 239. nie doręczone WZ - wznowienie czy nieważność ?
 240. Skarga złożona na nieistniejący podmiot.
 241. wydanie zaświadczenia z urzędu
 242. Konflikt sąsiedzki, rzekome obniżenie terenu
 243. Pułapka przy wniosku o dowód osobisty dziecka przez ePUAP
 244. Zatrzymany dowód rejestracyjny z powodu małych tablic rejestracyjnych.
 245. Odmówienie przyjęcia dokumentów
 246. Rejestracja pojazdu zabytkowego bez umowy kupna-sprzedaży
 247. Rozgraniczenie- brak ugody
 248. Otwarte dane a dostęp do informacji publicznej
 249. Przekształcenie działki rolnej na budowlaną.
 250. Dwie wersje pełnomocnictwa