PDA

View Full Version : Postępowanie administracyjne


Strony : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

 1. Cofnięcie dopłaty bezpośredniej od ARiMR z powodu śmierci rolnika
 2. Walka z wiatrakami (wydział komunikacji) rejestracja starego Auta
 3. Wymeldowanie syna z mieszkania socjalnego
 4. Strefa płatnego parkowania=mandat za postój na zakazie + opłata za brak biletu....
 5. Droga dojazdowa do posesji poniżej 3m.
 6. Sko
 7. rozgraniczenie gruntu a możliwość odwołania
 8. jak przerwać postępowanie administracyjne o rozgraniczenie
 9. Czas oczekiwania na sprawę w WSA w Warszawie.
 10. Brak uzasadnienia wyroku WSA.
 11. Obowiązek przerejestrowania samochodu
 12. List z sądu/urzędu awizowano. Złośliwa listonoszka - nie wrzuca awiza do skrzynki !!
 13. Niska wycena gruntu przez Starostwo pod drogę.
 14. czy organ I instancji może odwołać się do SKO
 15. Powiadomienie o terminie i powodach nie udostępnienia informacji publicznej
 16. Służebność drogi koniecznej - wyłączenie z produkcji leśnej
 17. Zwrot motocykla po 1 dniu od zakupu
 18. Termin ważności dokumentów w postępowaniu administracyjnym
 19. Uprawnienia do hodowli konopii siewnej
 20. Skarga na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
 21. problem z rejestracją auta
 22. Pytanie o stopień
 23. nietypowy problem ze sprowadzonym autem
 24. Rejestracja pojazdu z zagranicy problem z dokumentacją
 25. Dostęp do danych egib
 26. Rejestracja samochodu - brak podpisu na fakturze - wymagają wyjaśnień
 27. Zastrzeżenie starego dowodu
 28. Pozwolenie na budowę nieżyjący sąsiad
 29. Niezgłoszenie zbycia pojazdu problem
 30. Nowy dowód osobisty
 31. Zgoda na poprowadzenie kabla telefonicznego
 32. zmiana adresu zamieszkania (umowa najmu na rok)
 33. Zgubione dokumenty
 34. Interpelacje radnych.
 35. Abonament RTV zajęcie wynagrodzenia
 36. Historia kierowcy
 37. infomracja publiczna a dostęp do akt sprawy
 38. Prośba urzędu
 39. Utrudnienie wjazdu na posesję
 40. Decyzja WSA-uchylenie decyzji organu
 41. Pismo urzędowe - problem z interpretacją
 42. Co oznacza zasada nierówności stron w postępowaniu administracyjnym?
 43. Odmowa wydania (elektronicznej) kopii akt postępowania przed decyzją
 44. skreślenie z listy adwokatów a wykonywanie zawodu
 45. kolejne wezwanie do SKO
 46. Wyłączenie z produkcji rolnej części działki
 47. Kto jest stroną zakończonego postępowania
 48. Zgubilem mały brief
 49. Wieczyste użytkowanie
 50. Zagubienie prawa jazdy
 51. Sprzedany pojazd na ukraine
 52. Czy urzędnik ma prawo zaglądać do mojej sypialni?
 53. Wniosek o zabezpieczenie środków w budżecie gminy
 54. Zabranie drogi przez Ministerstwo Rolnictwa i Wsi za rządów Andrzeja Leppera
 55. meldunek w mieszkaniu wynajmowanym od roku
 56. Uciążliwa inwestycja gminy
 57. Rejestracja auta
 58. Zasiłek rodzinny
 59. wymeldowanie
 60. Zgm i odpowiedzi na podanie
 61. Skarga na działania Gops. Gdzie szukać pomocy?
 62. Rejestracja pojazdu od ukrainca
 63. Odwołanie od wymaganych dokumentów do wniosku
 64. Wymeldowanie czasowe
 65. Zawiadomienie z Urzędu Miasta
 66. różnica między działką w warunkach zabudowy a mapie z projektem
 67. Ponaglenie MCPS czy MOPS o odpowiedź
 68. Nieodebrana korespondencja w terminie - czy można odebrać z akt sprawy?
 69. Problem z rejestracją auta ze Szwajcarii
 70. Zagubione wszystkie dokumenty od auta
 71. Odebranie dowodu rejestracyjnego po 01.10.2018
 72. Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawnosci
 73. Pytanie jak zarejestrować samochód z De na Pl
 74. Postanowienie po wniosku o wznowienie postępowania
 75. Zaległe opłaty za parkowanie
 76. Egzekucyjne zajęcie rachunku przez US
 77. Minimalne środki finansowe cudzoziemca
 78. Legalizacja samowoli budowlanej lata po nakazie rozbiórki
 79. Rejestracja dziecka w USC - brak dowodu osobistego ojca.
 80. Zabranie prawa jazdy za zdjecie z fotoradaru
 81. Kilka pytań zw. z post. administracyjnym
 82. Dowód osobisty
 83. Uznanie wyroku innego państwa UE przez USC
 84. rozporządzenie obsługi epuap i zarządzanie dokumentami elektronicznymi
 85. Rejestracja samochodu, dowód rejestracyjny odebrany po podpisaniu umowy
 86. Odwołanie do WSA
 87. możliwa rej na dokumenty że skradzionego motocykla ??
 88. Zabrane prawo jazdy za prędkość a egzamin na kat. A
 89. Wyrejestrowanie pojazdu którego fizycznie nie ma
 90. nawiezienie ziemi bez zgody wlasciciela dzialki
 91. wypowiedzenie umowy najmu
 92. Odwołanie od decyzji o skierowaniu na badanie lekarskie dla kierowców
 93. Art. 73 K.p.a
 94. nie doręczone WZ - wznowienie czy nieważność ?
 95. Skarga złożona na nieistniejący podmiot.
 96. wydanie zaświadczenia z urzędu
 97. Konflikt sąsiedzki, rzekome obniżenie terenu
 98. Pułapka przy wniosku o dowód osobisty dziecka przez ePUAP
 99. Zatrzymany dowód rejestracyjny z powodu małych tablic rejestracyjnych.
 100. Odmówienie przyjęcia dokumentów
 101. Rejestracja pojazdu zabytkowego bez umowy kupna-sprzedaży
 102. Rozgraniczenie- brak ugody
 103. Otwarte dane a dostęp do informacji publicznej
 104. Przekształcenie działki rolnej na budowlaną.
 105. Dwie wersje pełnomocnictwa
 106. Protokół administracyjny brak wzmianki o odczytaniu
 107. brak zgłoszenia urodzenia dziecka w deklaracji śmieciowej
 108. Podmiot zobowiązany do udzielenia informacji publicznej
 109. Błędny nr VIN w dowodzie rejestracyjnym - krzyżowa zamiana motocykli przy sprzedaży
 110. Nowe zasady w Strefie Płatnego Parkowania
 111. Plakaty wyborcze w przestrzeni miejskiej
 112. Współpraca z radnymi.
 113. Wymeldowanie się ze stałego pobuty
 114. Zbieranie podpisów pod petycją, a ochrona danych osobowych
 115. Badania okresowe - prawo jazdy.
 116. nowe tablice rejestracyjne - kradzież dowodu
 117. Rodo
 118. Problem z drogą
 119. Przedawnienie kary administracyjnej - co zrobić?
 120. Utrata wszystkich dokumentów tożsamośći.
 121. Spotkanie przedwyborcze w sali GOK
 122. Podłączenie do kanalizacji.
 123. Postępowanie administracyjne po zabraniu prawa jazdy
 124. Podanie danych osobowych.
 125. Postępowanie adm. w sprawie rozgraniczenia działki
 126. Budowa ścieżki rowerowej zajęcie części działki
 127. Czy urzędnik może wymagać aby oświadczenie było złożone pod rygorem odpowiedzialności
 128. umorzenie postępowania
 129. Warunki zabudowy na strzelnice sportowa
 130. Wydział ochrony środowiska
 131. Informacja publiczna po wyroku wysłana na zły adres
 132. Odbiór osobisty dokumentu w urzędzie
 133. Kserokopia jako dowód w postępowaniu administracyjnym
 134. Wniosek o wszczęcie postępowania: kilka nadawców
 135. Wpis osoby bez meldunku do rejestru wyborców - opór urzędu
 136. jaki kolor długopisu na dokumentach urzędowych?
 137. Przesunięcie przejścia dla pieszych
 138. Dostęp do informacji publicznej oraz bezumowna dzierżawa działki gminnej spór z gminą
 139. Wniosek o zwrot kosztów do WKU
 140. Ponowny wniosek o zgłoszenie, a wydana decyzja i toczące się postępowanie
 141. Zapytanie do PINB
 142. postanowienie konserwatora zabytków
 143. Sprzedaż pojazdu ze spadku bez przerejestrowania.
 144. Wniosek na Prawo Jazdy (PKK)
 145. Rejestracja samochodu ze Szwajcarii
 146. brak zwrotki ....... w urzedzie
 147. Obowiązek odpowiedzi na pismo złożone w Urzędzie Gminy
 148. orzeczenia
 149. "Wyznaczenie do włączenia" a "włączenie" do gminnej ewidencji zabytków
 150. Skarga do WSA od decyzji SKO
 151. Pozwolenie instalacja gazowa CO
 152. Prawo jazdy kat A na podstawie B ? Jak interpretować rozporządzenie?
 153. Przekształcenie działki letniskowej w budowlana
 154. Odholowane samochód zmarłego
 155. Data wniosku a data wydania decyzji
 156. Podanie o stwierdzenie nieważności decyzji
 157. Starostwo odmawia udostępnienia informacji
 158. co zrobić gdy nie ma odpowiedzi na zażalenia na postanowienie
 159. skarga na bezczynność do WSA - USC
 160. Rejestracja samochodu pod adresem zamieszkania bez umowy i US.
 161. Postanowienie SKO
 162. Co zrobić z dowodem rejestracyjnym po kradzieży ramy
 163. Ustalenie właściciela drogi dojazdowej
 164. wiosek o uzupełnienie a postanowienie o sprostowaniu
 165. Ustalenie przebiegu granicy.
 166. inf. publiczna
 167. stwierdzenie niewazności decyzji
 168. Brak STAŁEGO miejsca zamieszkania a rejestracja samochodu
 169. Zakup i naprawa wyrejestrowanego klasyka
 170. słupki graniczne
 171. częściowe wykonanie postanowienia oraz odwołanie
 172. Zmiana biegu potoku
 173. postępowanie administracyjne a wpis do księgi wieczystej?
 174. Plakaty wyborcze na wyborach samorządowych
 175. art. 128 i art.129 u.g.n. rezerwowanie terenów
 176. Zmęczony przez alkoholizm brata
 177. Wymóg dokonania nasadzeń uproszczonym planem urządzania lasu?
 178. Anulowanie rejestracji pojazdu w trakcie czasowej rejestracji
 179. Wymiana dowodu w innym mieście?
 180. Jak odwiesić zawieszone postępowanie administracyjne
 181. Wydruk z messengera powodem wszczęcia post. administracyjnego. Czy to zgodne z prawem
 182. Fikcja doręczenia pisma a osobisty odbiór pisma w urzędzie
 183. błąd popełniony przez stronę we wniosku powielony w decyzji i zaświadczeniu
 184. Szkoła widmo i duplikat świadectwa dojrzałości
 185. Zatrzymanie Prawa Jazdy za Alimenty
 186. Skarga do PINB na sąsiada
 187. GDDIKA - postępowanie jak się zabrać do tego
 188. Skarga do PINB
 189. Odebranie dowódu rejestracyjnego pojazdu po terminie.
 190. Wniosek o WZ a ustalenie adresu strony
 191. Zameldowanie na pobyt stały a umowa najmu
 192. Rozgraniczenie
 193. Podstawa prawna przy wszczęciu wniosku
 194. Rozbiorka budynku wpisanego do gminnego rejestru zabytkow.
 195. Zaskarżenie planu zagospodarowania przestrzennego?
 196. Ustalenie właściciela w postępowaniu rozbiórkowym
 197. Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza - lista poparcia z peselem czy bez?
 198. Wniosek o rozbiórkę prywatnej nieruchomości w egzekucji komorniczej
 199. Zgoda na wycinkę drzew
 200. Eksmisja członka rodziny.
 201. Brak zgody na czasowy meldunek
 202. Prośba o interpretację
 203. Wymeldowanie obywatela Białorusi.
 204. Samowola budowlana i wstrzymanie budowy
 205. Informacja Publiczna od ZDW
 206. Obowiązek wprowadzenia warsztatu do rejestru BDO do 24 lipca?!
 207. zmiana nazwiska na Hitler - urzędnik nie chce przyjąć wniosku i mnie obraża
 208. Rejestracja quada i złośliwość urzedników
 209. Zalanie mieszkanie a bezradność administracji
 210. Karta Pobytu - problem
 211. przylaczenie sasiada do rury na mojej dzialce
 212. Wniosek o prawo jazdy poprzez pełnomocnika.
 213. Rejestracja auta przy błędzie diagnosty
 214. Sanepid
 215. wniosek o dostęp do akt
 216. Brak przejezdnej drogi do działki
 217. nielegalna przybudówka
 218. prawo budowlane-altana
 219. Cofnięcie odbioru budynku mieszkalnego po 4 latach
 220. Odległości między budynkami a granicą działki - prośba o radę
 221. Działka obok cmentarza
 222. Odległość miejsc postojowych od granicy działki
 223. Wyrobienie paszportu dla dziecka
 224. interpretacja zapisu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
 225. Decyzja o skreśleniu z listy studentów - jedno pytanie
 226. Czy firma mająca zgodę na rekultywację terenu może wozić odpady?
 227. wniosek o unieważnienie decyzji - czy można złożyć ponownie
 228. Błąd urzednika we wniosku o paszport.
 229. Informacja publiczna czy RODO? Co ważniejsze?
 230. Jak wszcząć postępowanie administacyjne o oznakowanie tunelu będącego częścią domu
 231. Opłaty za śmieci
 232. bezczynność WINB
 233. Odpowiedź na pismo ogólne ePUAP
 234. Wznowienie postepowania utraty statusu osoby bezrobotnej
 235. Zatrzymane prawo jazdy na 3miesiące, przekroczenie prędkości
 236. przerwanie zawitego terminu
 237. Paszport Tymczasowy
 238. Nie wykonanie swoich obowiązków przez Urząd Miasta
 239. PINB unika od roku wykonania decyzji WSA
 240. Użyczenie lokalu a wymeldowanie z domu
 241. Problemy z wymeldwanie administracyjnym
 242. informacja z USC o adopcji
 243. podpis a ważność decyzji administracyjnej
 244. Przywrócenie terminu a złożenie środka odwoławczeg
 245. Usunięcie podpunktu z uchwały rady gminy
 246. Zażalenie skarżonego organu na postanowienie WSA
 247. Indywidualna decyzja MOPS jako informacja publiczna
 248. Mieszkanie "na stancji" a meldunek
 249. Zatrzymany obcokrajowiec a ViaTOLL
 250. Zmiana decyzji administracyjnej