PDA

View Full Version : Postępowanie administracyjne


Strony : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

 1. Odręczne wnioski
 2. Bon na zasiedlenie- problem
 3. Jakie konsekwencje za odpływ deszczówki do kanalizacji ?
 4. Zgłoszenie nabycia pojazdu
 5. zwrot vat za gaz
 6. Pomoc w założeniu numeru KW dla mieszkania (spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
 7. Pytanie
 8. Pracodawca nie pobrał należności dla komornika.
 9. Brak pisma dowodowego w aktach sprawy - co zrobić?
 10. Propozycja burmistrza - zmiana zamieszkania
 11. Jak wyrejestrować samochód?
 12. SKO nie chce przyjąć ode mnie przekazanego za pośrednictwem Urzędu pisma do SKO
 13. postępowanie administracyjne-burmistrz
 14. Rejestracja auta - brak podpisu współwłaściciela
 15. Nieuzasadniony wpis w KW
 16. Zwolnienie od kosztów sądowych, skarga MOPS
 17. Zaległości względem miasta (opłata targowa)
 18. Czy organ może prowadzić postępowanie w której jest stroną?
 19. Po 2 letnim zakazie prowadzenia pojadów dalej aktualne uprawnienia
 20. Wniosek o raty
 21. Opłata dodatkowa ("mandat") / czas na uiszczenie miejskiej opłaty parkingowej
 22. Wnioski
 23. pełnomocnik i wnioskodawca w jednej osobie
 24. Probem z Urzędem Pracy
 25. Ile odpisów złożyć w zakończonym postępowaniu?
 26. Czy przy stwierdzonej shizofreni przy nie spłaceniu długu jest szpital psychiatryczny
 27. odrzucenie wniosku o przesłuchanie świadków
 28. faktura za gaz 2 lata po rozwiazaniu umowy
 29. Czy alimenty są płatne od początku kwietnia czy od 26 kwienia.
 30. Zakres pracy sądu
 31. Zawieszenie postępowania (kwestie spadkowe) a art 100 k.p.a.
 32. obowiązek ponownej kontroli
 33. Obowiązek odwołania
 34. Odpowiedź na doręczenie zobowiązujące do przekazania dokumentacji medycznej
 35. Czy awizo wydłuża terminy w postępowaniu
 36. Otwory okienne
 37. Pozwolenie na budowę a zjazd z drogi wewnętrznej, której jestem współwłaścicielem.
 38. Sprzedanie auta A UFG kara
 39. Kredyt 2 procent.
 40. Wniosek do starostwa o udostępnienie numeru rejestracyjnego pojazdu
 41. KPA vs. inna ustawa - terminy
 42. kwalifikacja wojskowa
 43. rejestracja pojazdu po 25 latach
 44. Postępowanie organu w kontekście art. 65 § 1 Kpa?
 45. Czy do wniosku powinien mieć zastosowanie stan prawny na moment jego składania?
 46. Wstrzymanie rozbiórki domu, brak spadkobiercy
 47. Licytacja auta
 48. Błąd w akcie ślubu
 49. Czy droga PUBLICZNA może być za wąska na pnb?
 50. sprawa w WSA, a prowadzenie postępowania
 51. Miejscowy plan zagospodarowania - zieleń wzdłuż cieku wodnego
 52. Rejestracja ciągnika z Polski - umowa zza granicy
 53. Odwołanie od opłaty dodatkowej w strefie płatnego parkowania
 54. prosze o pomoc
 55. prosze o pomoc z rozwiazaniem
 56. Podpis elektroniczny i wysłany wydruk.
 57. Wynajem/sprzedaż mieszkania otrzmanego za opiekę osoby ubezwłasnowolnionej.
 58. wezwanie przedegzekucyjne z ZTM
 59. Niepodpisane pismo z firmy
 60. Prowadzenie działalności w zakresie opieki nad osobami starszymi
 61. Regulamin studiów
 62. Niesłuszny mandat za przejazd na czerwonym - odmowa przyjecia
 63. Naprawa pasa drogowego - zjazdu do posesji
 64. Postępowanie administracyjne
 65. kontrola PINB
 66. Skarga kasacyjna - brak załączników
 67. Siostra nie chce chodzić do szkoły
 68. Przerejestrowanie pojazdu, a współwłasność w banku
 69. Odwołanie do kary za przejazd autostradąA4
 70. Egzekucja administracyjna
 71. Sprzedaż mieszkania z bonifikatą
 72. Wezwanie do zapłaty pod rygorem Otwarcia lokalu ! Komornik
 73. Darowizna samochodu - urząd nie uznaje umowy zawartej elektronicznie
 74. Utrata wymienionego prawa jazdy
 75. Komisja wojskowa
 76. Wniosek o wyniesione przejście dla pieszych
 77. Sprawa o upadłość
 78. Tablice tymczasowe na czas oczekiwania na tablice indywidualne
 79. Piknik na 200 osób w parku miejskim
 80. pozwolenie na użytkowanie przy kupnie domu
 81. Czy można żądać wezwania pisemnego do uzupełnienia braków we wniosku?
 82. W jaki sposób poprosić instytucję o przedłużenie czasu na dostarczenie dokumentu
 83. Młody vatowiec bez siedziby firmy.
 84. Odrzucenie spadku przez małoletniego
 85. Sprzedaż nieruchomości w toku postępowania - kto jest stroną?
 86. Ewidencja gruntów i nieruchomości
 87. Ustawa niezgodna z Konstytucją
 88. Wezwanie za wycieraczką a podstawa prawna skuteczności dostarczenia
 89. Odrzucenie spadku
 90. Sprzeciw od decyzji SKO.
 91. NSA orzeczenie co do istoty sprawy
 92. wycinka drzewa - czy obowiązkowa fachowa ekspertyza dendrologiczna?
 93. Kawałek domu na sąsiada działce a sprzedaż.
 94. Słupki blokujące wyjście z posesji na drogę
 95. Zmiana nazwy ulicy przez radę gminy
 96. Nielegalne powołanie do wojska
 97. Postępowanie egzekucyjne za upomnienie do wezwania znajdującego się za szybą
 98. Rezygnacja zarzdu wspólnoty a udzielenie absolutorium
 99. Budynek wyższy niż dopuszczono w MPZP
 100. Brak zgłoszenia zbycia pojazdu w 2019 - sankcja
 101. Ponowna komisją lekarska WKU
 102. Wycinka drzew z działki z użytkowaniem wieczystym
 103. Zmiana adresu właścicieli działki po śmierci męża w Rejestrze i Ustalenie granic
 104. Skarga na burmistrza i wójta
 105. Udostępnienie nieruchomości pod linie energetyczne
 106. cofnięcie uprawnień do kierowania przez Starostę na podstawie wyroku sądu
 107. Skarga na sołtysa
 108. błędne oznaczenie strony przez SKO
 109. Postępowanie egzekucyjne - umorzenie kosztów egzekucyjnych
 110. Legitymowanie przez urzednika
 111. Wydanie a odbiór faktyczny dowodu rejestracyjnego auta
 112. Literówka w wniosku
 113. Pytanie o ważnosć prawa jazdy
 114. Czy WSA może sam formułować zarzuty i zgłaszać je do prokuratury?
 115. Postępowanie administracyjne - skarga kasacyjna
 116. ppsa
 117. Wsa
 118. Prawo pomocy
 119. Komornik ściga wynajmującego moje mieszkanie, a sprawa dotyczy mnie
 120. Burmistrz z wyrokiem
 121. usunięcie drzew w pasie drogowym
 122. Zgodność pit z oryginałem.
 123. Anonimowy donos złożony przez zawistną sąsiadkę - odwołanie od postępowania
 124. kara za nie zgłoszenie pojazdu
 125. Wymienione zagraniczne prawo jazdy
 126. Sprzeciw do zgłoszenia postawienia "blaszaka"
 127. Plan przestrzenny - pytanie to tereny leśne
 128. Jaka ulga
 129. Pozwolenie na użytkowanie w części.
 130. Czy urząd gminy jest właściwy do wydania takiego zezwolenia?
 131. wyrok WSA
 132. Zajęcie wsteczne wynagrodzenia
 133. Blokada rachunku bankowego
 134. Wadliwe postanowienie - jak postąpić?
 135. Skreślenie z listy studentów - dokumenty z uczelni
 136. Inspektorat Budowlany- miejsce postojowe
 137. Petycja/orzeczenie przeciw wycince drzew.
 138. Kara 700 zł za niezgłoszenie nabycia samochodu
 139. Obowiązki administracyjne
 140. Mogę oddać na złom auto bez dowodu rejestracyjnego?
 141. Odmowa wszczęcia postepowania przez prokuraturę
 142. ZTM Błagam o szybką pomoc
 143. Horrendalny rachunek za ogrzewanie pomocy
 144. Poprawność doręczenia?
 145. Sprawa dotyczaca kntroli ZTM
 146. Bezterminowe prawo jazdy
 147. oryginały dokumentów w banku
 148. Paczkomat, sprzeciw wspólnoty, grunt należący do miasta.
 149. Ukradli mi katalizator a straż miejska chce zabrać auto!
 150. Zawalona stodoła/szopa jak ja legalnie zburzyć ?
 151. Sprzedaż działki a ustrój rolny
 152. Wydzierżawienie działki
 153. Odmowa dodatku weglowego
 154. Kupno samochodu w Polsce, rejestracja w Niemczech
 155. Wypowiedzenie umowy dzierżawy.
 156. Działka budowlana a uciążliwa działalność w pobliżu
 157. odłączenie wspólnej wody od nieruchomości
 158. wniosek o dostęp do informacji publicznej
 159. Jak poprawnie liczyć termin?
 160. Ochrona danych osobowych
 161. solenie jezdni wpływ na zieleń
 162. Pomyłka organu przy wydawaniu braku podstaw do sprzeciwu a ważność decyzji.
 163. Nie wyrażanie z gody na przetwarzanie danych osobowych.
 164. Ustawa z dnia 17 grudnia 2014r
 165. Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej
 166. Miękki dowód/brak przegląd/brak twardego dowodu rejestracyjnego
 167. Darowizna domu a dożywocie
 168. Urząd Pracy i jego interpretacja prawa
 169. Partycypacja w kosztach budowy zabezpieczeń na bagnach
 170. Termin na złożenie wniosku przywrócenie
 171. Czasowy pobyt za granicą, a pobyt w Polsce
 172. Nagrania z monitoringu sklepu - termin przechowywania ?
 173. Tereny zakładów przemysłowych, a drogi węwnętrzne
 174. Niewykonanie wyroku WSA
 175. przejęcie gruntu przez gminę - odszkodowanie
 176. Uciążliwy lokator, butla gazowa w bloku z ogrzewaniem gazowym.
 177. Wymuszanie poboru tablic tymczasowych czerwonych w Wydziale Komunikacji
 178. czy można skrócić karencję z urzędu pracy?
 179. Zamykanie przyłącza wody przez gmina
 180. Świadczenie pielęgnacyjne na osobę dorosłą
 181. Dodatek węglowy zmiany od 3 listopada
 182. Potrzebna pomoc (wypis ze szpitala psychiatrycznego) ODPLATNIE!!!
 183. Zgoda na postawienie komórki na rowery
 184. Zmiana sposobu użytkowania garażu .
 185. Skutek z mocy prawa a późniejsza inna decyzja adm.
 186. Notariusz spaprał zapytanie o pierwokup, co teraz?
 187. Wezwanie z gminy
 188. Ustalenie numeru rachunku bankowego
 189. Zatruwający sąsiad alkoholik
 190. Zwrot nadpłaty za lokal po zmarłym.
 191. Cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami, i wyprowadzka do innego kraju
 192. Wierzyciel a komornik
 193. Co dalej przy odmowie wszczęcia postępowania przez prokuraturę
 194. Podważenie prawomocnej decyzji niezgodnej z prawem.
 195. Akta osobowe - kopie dokumentów potwierdzających np. zmianę nazwiska pracownika
 196. Informacja publiczna - Nabór na stanowisko
 197. opłata adiacencka
 198. Egzekucja komornicza
 199. Forma odwołania
 200. Potwierdzenie odbioru legitymacji szkolnej przez małe dziecko
 201. Zmiana kategorii na "E" Czy wezmą mnie wtedy na wojnę?
 202. Dług w ZBK, odsetki 100tyś zł + od 2008 roku.
 203. odmowa przyjęcia podania ustnie
 204. Zamiana grzywny na prace społeczne a następnie na areszt
 205. Śmierć współwłaściciela a przerejestrowanie auta
 206. Wezwanie do opuszczenia mieszkania
 207. Odmowa wydania pism urzędowych
 208. Brak możliwości wyrejestrowania / przerejestrowania samochodu.
 209. Jak egzekwować wykonanie wyroku SKO oraz WSA?
 210. Problem z wypłaceniem alimentów na dziecko
 211. Problem z uzyskaniem świadczenia na uchodźców z Ukrainy
 212. Wniosek do Społdzielni mieszkaniowej
 213. Rejestracja pojazdu - odwołanie od decyzji, przywrócenie stanu sprzed.
 214. Konieczność ustalenia opłaty za usunięcie
 215. Brak odpowiedzi z ORA
 216. Wniosek o dodatek węglowy przez EPUAP
 217. Główny najemca, spółdzielnia
 218. Pismo o wydanie nagrań z monitoringu
 219. Przedawnienie - nałożenie kary pieniężnej
 220. zarządzanie i administrowanie nieruchomościami
 221. Prawo jazdy/ WIDMO W SYSTEMIE WYDZIAŁU KOMUNIKACJI
 222. 300+ jak wszczać postępowanie administracyjne
 223. wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej -problem z pełnomocnictwami
 224. Dane osobowe - zapytanie
 225. Opłata administracyjna
 226. Reklamacja przez email i brak odpowiedzi
 227. Rejestracja samochodu po upływie 30 dni.
 228. Donos
 229. Możliwość wpłynięcia na przebieg drogi
 230. Odstąpienie od umowy Energa
 231. Odzyskanie prawo jazdy zatrzymanego na 3-y miesiące
 232. Doręczanie korespondencji
 233. Jak opóźnić wpis hipoteki?
 234. Urząd Miasta żąda dokumentu po 30 latach?
 235. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej a zgoda wejścia na działkę
 236. Odroczenie terminu płatności a egzekucja z US
 237. Opłata dodatkowa za brak opłaconego postoju.
 238. Dodatek osłonowy pytania
 239. Doręczenie zwykłe czy elektroniczne?
 240. Ponowna rejestracja wyrejestrowanego samochodu bez przebiegu
 241. Dodatek węglowy pytania
 242. Wyrok Sądu Administracyjnego - Skarga
 243. Prace z PUL-u
 244. Studia, postępowanie dyscyplinarne
 245. Czy nieletni może płacić opłaty celne?
 246. Obowiązek wykosznia traw na własnej posesji
 247. Czy nieletni może odebrać paczkę na poczcie z zagranicy.
 248. Zajecie wierzytelności mimo decyzji wstrzymujacej.
 249. Umowa kupna samochodu sprzed 7 lat a kara za niezarejestrowanie
 250. Klauzula wykonalności