PDA

View Full Version : Postępowanie administracyjne


Strony : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

 1. wycofanie skargi złożonej do wsa
 2. Postępowanie administracyjne
 3. Tarcza antykryzysowa, a rejestracja pojazdu
 4. Informacja publiczna a Komitet Wyborczy urzędującego Wójta
 5. Zbiornik na gaz płynny. Do jakiej pojemności nie potrzebny projekt?
 6. Skierowanie na sprawdzenie kwalifikacji kierowcy.Sprawa beznadziejna?
 7. umorzenie postępowania adm. - odholowanie auta
 8. Brak możliwości dostania się do domu
 9. Skarga na Ministra do WSA na akt z zakresu administracji publicznej
 10. Postępowanie administracyjne a wniosek w przedmiocie wzmocnienia praworządności
 11. Problem ze złożeniem wniosku o PKK
 12. Uprawnienia władz stowarzyszenia
 13. Samowola na sąsiedniej działce
 14. Odrzucone zgłoszenie budowy budynku gospodarczego.
 15. Niesłusznie oskarżony o uszkodzenie
 16. LP wycina wnioskowane drzewa a gmina śpi
 17. wywarcie presji na Urząd Miasta (słaba aktualizacja BIP)
 18. Wymeldowanie
 19. Czy można cofniąć wniosek o zwolnienie ze słuzby?
 20. Nowe studium uwaga nieuwzgledniona
 21. kontrola straży granicznej
 22. Odzyskanie prawa jazdy
 23. Wszczęte postępowanie administracyjne
 24. zagubienie dokumentów auta przed rejestracja
 25. Zaskarżenie uchwały Rady Miasta wywóz śmieci
 26. Zajęcie emerytury przez Urząd Skarbowy
 27. Uprawnienia radnego gminy
 28. Darowanie auta w dniu zakupu
 29. egzekucja majątku wynajmującego nieruchomość
 30. Obowiązek meldunku
 31. Opłaty za lokal.
 32. Zajęcie komornicze.
 33. Art. 146. KPA - ?
 34. Oddanie domu do użytku - zabudowa zagrodowa.
 35. czy skarga do wsa wstrzymuje wykonanie decyzji
 36. "odbijanie piłeczki" z ponagleniem przez Urząd Wojewódzki
 37. Skutki odwołania dla ważności decyzji ws. podatku
 38. Upoważnienie do udzielania informacji na temat stanu zdrowia
 39. Niemożność zarejestrowania pojazdu z zagranicy, brak fragmentu dowodu rejestracyjnego
 40. potwierdzenie w biurze podawczym-sama pieczęć,bez podpisu urzędnika
 41. Spór ze Strefą płatnego parkowania - jaki sąd, jakie koszta
 42. Wezwanie do sądu a grzywna?
 43. Koniec zatrudnienia cudzoziemca a niepoinformowanie wojewody
 44. Czy KIF może mi zabrać prawo wykonywania zawodu?
 45. Podwyżka cen za odbiór śmieci, informacja po miesiącu
 46. Świadczenia osobiste na rzecz obrony
 47. Jak uzyskać odszkodowanie za linie energetyczną nad działką?
 48. Sąd odrzuca dokument z powodu braku pieczęci
 49. Jak ograniczyć zabudowę dewelopera.
 50. Pieczęć z urzędu gminy do świadczeń z zza granicy
 51. Niewinny też płaci ? Absurd prawa,czy jego stosowania ?
 52. Postanowienia kpa stosowanie przepisów
 53. Zmiana zameldowania a przerejestrowanie auta
 54. Rejestracja uszkodzonego auta sprowadzonego zza granicy
 55. Pismo z Wydziału Planowania Przestrzennego UM
 56. spór o właściwość
 57. Zbyt wąski pas wydzielony pod dojazd do domu
 58. Wpis do Ewidencji Gruntów i Budynków
 59. Meldunek stały, czasowy a zamieszkiwanie
 60. Pomocy pozwolenie na budowę
 61. burmistrz dzielnicy - pracownik samorządowy - obywatel
 62. Zalewany lokal
 63. Bliźniak- problem z przeniesieniem/podziałem pozwolenia na budowę
 64. Pismo do ambasadora RPA ws paszportu
 65. Profil kierowcy a badania lekarskie
 66. Przejecie dzierzawy terenu - gdzie szukac rozwiazania?
 67. Rodo urzad miejski rodo
 68. Zmiana kategorii wojskowej
 69. Mandat za parkowanie i odholowanie z 2014 roku
 70. Poprawienie nazwiska
 71. Odbiór blankietu prawa jazdy
 72. Wygrany proces w sądzie administracyjnym a decyzja urzędu skarbowego.
 73. Rejestracja pojazdu nowe prawo
 74. Czy Urząd Gminy ma prawo rządać ksera dowodu?
 75. Odpytanie Systemu Rejestrów Państwowych - dziwne zapytania w bazie Min. Cyfryzacji
 76. Odwołanie za zatrzymane prawo jazdy przez staroste
 77. Linia energetyczna koliduje z dachem
 78. Egzekucja administracyjna w oparciu bezprawny tytuł wykonawczy
 79. Decyzja o kosztach odholowania pojazdu
 80. Zagubiona umowa sprzedaży auta
 81. Wykup mieszkania komunalnego sasiadki
 82. Kontrasygnata skarbnika-co to jest?
 83. Czy urzędnik prawo do,...
 84. Gdzie zgłosić gdy sąsiad stwarza zagrożenie , wybuchu
 85. Gdzie mogę znaleźć informacje o kondygnacje skarbnika??
 86. Rejestracja pojazdu obcokrajowcem w Polsce
 87. Zakupienie samochodu na miękkim dowodzie rejestracyjnym a jego sprzedaż
 88. Postępowanie administracyjne Niemcy
 89. Zachowanie mieszkania socjalnego
 90. Wyrobienie PKK przy wynajmowanym mieszkaniu bez meldunku.
 91. Czy w firmie konieczna jest podpisana umowa z np ALBA ?
 92. Zawieszenie postępowania administracyjnego. Dotyczy postępowania z art 69 Prawa Bud.
 93. jaka wygląda obowiązek meldunkowy na wynajmowanym na czas nieokreślony a sankcje
 94. Odmowa warunków zabudowy
 95. Rejestracja drugiego pojazdu w innym urzędzie, czy możliwe?
 96. Rejestracja samochodu
 97. Cofnięcie uprawnień do kierowania pojazdami
 98. Postępowanie egzekucyjne w administracji, SKO i czynności a rejestr pesel
 99. Nadanie imienia dla ronda
 100. zwrot kosztów stawiennictwa świadka
 101. Jak wzryszyc decyzje
 102. świadczenie pielęgnacyjne
 103. Czy to jest informacja publiczna?
 104. Rejestracja samochodu w miejscu zamieszkania
 105. Odwołanie od decyzji PINB
 106. Zwrot kosztów dojazdu WKU, adres zameldowania czy adres na wezwaniu
 107. Rejestracja samochodu
 108. Udostępnienie informacji "spadkobiercy" strony postepowania.
 109. Czy do ustalenia stanu faktycznego bedącego podstawą decyzji należy brać wyjaśnienia?
 110. Anonimowy wniosek o udostępnienie informacji publicznej
 111. odwołanie do SKO
 112. Postanowienie o uchybieniu terminu
 113. Odwołanie od prawomocnej decyzji Wójta
 114. Odpowiedź SKO, ponowne rozpatrzenie sprawy przez organ I instancji
 115. Zaskarzenie decyzji administracyjnej
 116. Upomnienie zajacie rachunku opłata parkingowa
 117. Zwolnienie z płacenia abonamentu - wymontowanie gniazda antenowego
 118. Skarga do NSA
 119. Korekta imienia
 120. Samowola, stan techniczny budynku a obowiązki PINB
 121. Odszkodowanie wycinka drzew Drwalex - gdzie pójść?
 122. Stwierdzenie nabycia prawa własności gruntu pod drogę art. 73
 123. postepowanie komornicze
 124. Abonament Rtv Urząd Skarbowy
 125. Zasady spieniężania praw w postępowaniu administracyjnym
 126. wywłaszczenie, a śmierć ubiegającego się o zwrot?
 127. Przekwalifikowanie Pola Ornego na Działkę Budowlaną.
 128. Poświadczenie zgodności z oryginałem w Niemczech przez notariusza
 129. Wezwanie jako świadek - zwrto kosztów
 130. Czy brak pozyskania dowodu przez policjanta to wada w postępowaniu sądowym?
 131. Wykup dzierżawionego gruntu od miasta.
 132. Mandat za zaśmiecanie - odpowiedzialność rodziców?
 133. wezwanie do usunięcia naruszenia prawa - komisja majątkowa
 134. Dokument prawa jazdy po egzaminie kontrolnym
 135. Abonament RTV
 136. Uszkodzenie dokumentu
 137. Skarga/wniosek
 138. Nieodebranie telefonu od urzędnika
 139. Odbiór dowodu rejestracyjnego
 140. Stwierdzenie nabycia działki pod drogę przez gmine
 141. Fundusz sołecki
 142. dzierżwa wieczysta jak zerwać umowę decyzję miasta
 143. Rejestracja samochodu po spadku
 144. opłata adiacencka
 145. Domniemanie ojcostwa
 146. Przedawnienie nienależnie pobranych świadczeń
 147. Rejestracja pojazdu ze współwłaścicielem z zagranicy
 148. wniosek o nowy dowód osobisty po dacie ważności
 149. zjazd czy droga dojazdowa
 150. Niewyrejestrowany samochód
 151. Parkometry przy drodze publicznej a dojazd drogą publiczna do posesji POZNAń
 152. Żądanie ponowienia opłaty za grób murowany na cmentarzu para
 153. Przerobienie Pola Ornego na Dzialke Budowlana
 154. wniosek o nadanie pesel dla dziecka - pozostawiony bez rozpoznania
 155. Zameldowanie na podstawie testamentu
 156. Zmiana decyzji organu II instancji przez organ I instancji
 157. Postępowanie dyscyplinarne
 158. Plan zagospodarowania / poszerzenie cmentarza
 159. decyzja odmowna - informacja publiczana
 160. Niezarejestrowany odbiornik radiofoniczny
 161. Dostęp do informacji publicznej - partia polityczna
 162. Gmina i przydomowa oczyszczalnia
 163. Nieopłacony postój w strefie parkowania, zmiana właściciela samochodu
 164. opłata skarbowa od pełnomocnictwa do doręczeń
 165. Moment (data) wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji ZRID
 166. Numer PKK, a brak adresu zameldowania
 167. Darowizna działki zagrodowej pod budowę domu
 168. Skomplikowana sytuacja z rejestracją auta
 169. Marianna i Maria w USC
 170. Trawnik -podatek od nieruchomości.
 171. wezwanie do zapłaty ze spółdzielni mieszkaniowej
 172. sprzedaż gruntu przeznaczonego pod budowę drogi
 173. Kontrola PIP. Co dalej?
 174. Poprawny zapis przy odwołaniu za pośrednictwem Wojewódzkiego... do R. Sądu.
 175. Błąd w odwołaniu od decyzji administracyjnej
 176. opłata za parkowanie
 177. Wniosek o udzielenie informacji publicznej.
 178. Dlug w mieszkaniu w ktorym nie mieszkam
 179. Dlug w mieszkaniu w ktorym nie mieszkam
 180. Zaświadczenie o nieposiadaniu gruntów rolnych
 181. Studia
 182. rejestr zabytków
 183. Brak odpowiedzi z gminy na wniosek
 184. Scalenie działek z powrotem poprzez uchylenie decyzji zatwierdzającej podział
 185. Postępowanie administracyjne sobota
 186. Wymeldowanie administracyjne - proszę o pomoc!!!
 187. Przerejestrowanie samochodu przy zmianie miejsca zameldowania
 188. Wszczęcie postępowania w sprawie skreślenia z listy studentów.
 189. Czy wykaz konkretnych leków dostępnych na rynku polskim jest informacją publiczną?
 190. Egzekucja
 191. zameldowanie siebie czasowo w cudzym mieszkaniu
 192. Zabrane prawo jazdy
 193. Komunikacja z urzędem: poczta czy mail - wady i zalety?
 194. Jak napisać zażalenie na postanowienie kpa
 195. Pobyt czasowy na podstawie związku nieformalnego
 196. wszczęcie postępowania i ..... ??
 197. Pytanie
 198. Prośba - ponaglenie.
 199. PINB - "gubienie" niewygodnych dokumentów..
 200. Zakup działki
 201. Kodeks postępowania a Ustawa o BIM
 202. Opieka społeczna
 203. SKO wydało decyzję z uzasadnieniem będącym pełnym plagiatem
 204. podział nieruchomości
 205. Uzupełniające postępowanie dowodowe przed WSA
 206. Przerejestrowanie auta - brak ciągłości dokumentow
 207. Kara za nieprzerejestrowanie samochodu
 208. Wezwanie do sądu
 209. Zbieg egzekucji administracyjnej i sądowej
 210. Śmierć osoby przed wszczęciem postępowania.
 211. Czas na przerejestrowanie samochodu
 212. prawo do obrony a utajnianie części akt w postępowaniu administracyjnym
 213. Rurociąg wody pitnej w granicach miasta
 214. Urząd pracy
 215. Zwrot kosztów podróży
 216. zwrot opłat skarbowych - zlikwidowana gmina Ostrowice
 217. Tytuł wykonawczy niepieniężny i grzywna
 218. Droga na kawałku mojej działki
 219. Sprzedaż auta importowanego
 220. Jak zadać pytania radnym gminy tak aby na nie odpowiedzieli?
 221. Podstawa prawna do uzyskania numeru PESEL przez cudzoziemca?
 222. Brak dostępu do informacji publicznej z powodu sąsiedzctwa
 223. Jak to jest z kwotą wolną od zajęcia?
 224. Wezwanie do urzędu miasta - złożenie informacji podatkowej
 225. Negatywna decyzja o warunkach zabudowy
 226. Dane osobowe stron ujawnione w decyzji środowiskowej - RODO ?
 227. Wyrejestrowanie pojazdu - problem
 228. Skarga na wójta
 229. Zwrot kosztów stawiennictwa „z góry”.
 230. Czy gmina ma obowiązek odbioru śmieci gabarytowych?
 231. Wszczęcie postępowania administracyjnego, w sprawie skreślenia z listy kpof
 232. Korespondowanie z Urzędami a adres zameldwania zamieszkania
 233. Kradzież pojazdu i wyrejestrowanie
 234. Zameldowanie a pełnomocnictwo
 235. powołanie dyrektora wiejskiego ośrodka kultury
 236. Nieprzekazanie odwołania organowi w terminie.
 237. Wymeldowanie
 238. Pozew zbiorowy przeciwko Gminie
 239. Inspektorat Nadzoru Budowlanego - zlecenie wykonania ekspertyzy budowlanej
 240. Ciężar dowodu w postępowaniu egzekucyjnym
 241. Meldunek w domu po rodzicach
 242. Czas na wniesienie odwołania od decyzji
 243. Sąd odmawia mi protokołów z rozprawy jawnej jako inforacji publicznej
 244. Zajęcia pasa drogi pod roboty budowlane
 245. Błędna faktura za wodę i ciągłe dopłaty
 246. Wszczecie postępowania przez wojskowa komende uzupelnien. Oco chodzi?
 247. RODO i ochrona danych osobowych
 248. Cofnięcie ponaglenia.
 249. Odwołanie do SKO
 250. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania prawo jazdy alimenty