PDA

View Full Version : Postępowanie administracyjne


Strony : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

 1. woda na dzialce
 2. Informacja publiczna - co dalej?
 3. Nienależnie przyznane świadczenie pielegnacyjne.
 4. Dowód osobisty dla osoby obłożnie chorej
 5. Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły
 6. Informacja publiczna- czy to się mieści w jej kryteriach
 7. Wykup mieszkania komunalnego
 8. Zameldowanie bez zgody nieżyjącego w domu (ruinie)która sie nie na daje do mieszkania
 9. Brak odpowiedzi z urzędu w ciągu 30 dni.
 10. skarga na niewykonanie wyroku WSA
 11. Garaż---> Altana
 12. Skarga na policjanta
 13. Piec co Kopciuch w małopolsce
 14. Szkoła zapisała mnie na kierunki bez mojej wiedzy
 15. Czy czas na rejestracje pojazdu jest wydłużony z powodu Koronawirusa?
 16. Odwolanie od decyzji Urząd Pracy termin
 17. Rolniczy Handel Detaliczny
 18. Dodatek solidarnościowy
 19. samochód na cele wojska
 20. Wymiana prawo jazdy
 21. Działka rolno/budowlana
 22. Podział nieruchomosci
 23. prawo budowlane
 24. zwrot kosztów postępowania i wypłata od skarbu państwa
 25. Odwołanie od zawiadomienia do drugiej instancji
 26. Scalenie mieszkań komunlanych
 27. Prawo jazdy bez meldunku
 28. Warunki zabudowy - problem z sąsiadem
 29. Mieszkanie Komunalne
 30. Wykup nieruchomości - Art 36 planowania i zagospodarowania przestrzennego
 31. Możliwe konsekwencje niezapłacenia biletu ZTM, po odwołaniu
 32. Pracodawca nie wypłaca tyle za urlop ile powinien
 33. Wyniki sekcji zwłok - sekcja anatomo-patologiczna
 34. Dług solidarny - rozgrzebanie sprawy.
 35. Zatajony przed urzędem podatek od nieruchomości
 36. Pozyskanie operatu szacunkowego - wykazanie interesu prawnego
 37. Oplaty za odpady przy wspólnocie mieszkaniowej
 38. Wycinka drzewa bez zgody -stan wyższej koniecznosci
 39. Upoważnienie wspólnika spółki jawnej do rejestracji pojazdu
 40. Wpis oraz zatwierdzenie zakładu pracy w GIS
 41. Udostępnienie akt sprawy w postępowaniu administracyjnym
 42. Garaż blaszany- tymczasowy obiekt na potrzeby budowy
 43. Dostęp do informacji publicznej - bilans finansowy
 44. zgloszenie ,a samowola bufowlana
 45. sprzedaż bez działalności- kto naruszył jaki przepis???
 46. Stiwerdzenie nieważności, inwestycja publiczna?
 47. Komornik za dług rodziców za czynsz z mieszkania
 48. wydane pozytywne orzeczenie i skierowanie na kolejne badania #alkohol
 49. Zebranie wiejskie - pandemia
 50. żądanie urzędu nie poparte prawem
 51. Samochód z Niemiec, darowizna i pierwsza rejestracja
 52. Tiry za oknem
 53. Odpis wniosku
 54. Kontrola prędkości
 55. Likwidacja fundacji - jak sprostować błąd we wniosku?
 56. Postępowanie administracyjne w sprawie „zatrzymanego” holowania samochodu.
 57. Przydomowa oczyszczalnia a projekt zagospodarowania działki
 58. Drzewo z pasa drogi gminnej zniszczyło ogrodzenie
 59. Odbiór prawa jazdy
 60. zameldowanie noworodka w wynajmowanym mieszkaniu
 61. Problem z zarejestrowaniem samochodu
 62. urząd nie chce wyrejestrować auta
 63. Dlaczego alkoholika zmusza się do zrobienia badań na prawo jazdy przez prokuraturę p
 64. Miejsce postojowe a budowa wiaty/garażu // wyodrębnienie księgi wieczystej
 65. Jazda po 24 punktach
 66. Drzewo w projektowanym wjeździe na działkę
 67. Pozwolenie na budowę po zniesieniu współwłasności
 68. Błędny email z danymi osobowymi klienta
 69. Ochrona danych osobowych
 70. Minął termin ważności badań lekarskich - prawo jazdy
 71. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego (wojsko)
 72. czy osoba niepełnoletnia może napisać petycję?
 73. Punkty Karne i brak kursu reedukacyjnego ?
 74. Wymeldowanie bez zgody
 75. Postanowienie o niezgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
 76. przewlekłość postępowania przygotowawczego
 77. Kontrola zawartości śmietnika
 78. Wyrejestrowanie pojazdu po 13 latach od zbycia
 79. Czy zachodzi konieczność przepisania czynszu, mediów?
 80. Pozew
 81. Droga gruntową a ogrodzenie
 82. decyzja administracyjna o zatrzymaniu prawa jazdy za przekroczenie limitu punktów
 83. Brak możliwości odbioru domu
 84. Wycinka drzewa
 85. Prawo jazdy-ważność badań
 86. Odszkodowania
 87. Złomowanie samochodu - zgłoszenie do urzędu
 88. Zatrzymany pojazd po wypadku
 89. Uzyskanie kopii oryginalnego dowodu rejestracyjnego
 90. Zmiana położenia kierownicy w samochodzie zarejestrowanym w Polsce
 91. Odzyskanie umowy k-s pojazdu z urzędu?
 92. Zawiadomienie z PINB - czas na zapoznanie i wypowiedzenie
 93. Rekrutacja do przedszkola
 94. Stypendium a 6 lat studiów - skarga do sądu administracyjnego
 95. Opłata za każdy rok w przypadku wymeldowania/zmuszenia do opuszczenia lokalu
 96. zawieszenie postępowania a pouczenie
 97. Informacja publiczna a stan epidemii w Polsce
 98. zaświadczenie ponaglenie czy wezwanie do usunięcia naruszenia prawa
 99. Stypendium
 100. Problem z wydaniem zaświadczenia przez gmine
 101. Wymeldowanie z adresu stałego
 102. wycofanie skargi złożonej do wsa
 103. Postępowanie administracyjne
 104. Tarcza antykryzysowa, a rejestracja pojazdu
 105. Informacja publiczna a Komitet Wyborczy urzędującego Wójta
 106. Zbiornik na gaz płynny. Do jakiej pojemności nie potrzebny projekt?
 107. Skierowanie na sprawdzenie kwalifikacji kierowcy.Sprawa beznadziejna?
 108. umorzenie postępowania adm. - odholowanie auta
 109. Brak możliwości dostania się do domu
 110. Skarga na Ministra do WSA na akt z zakresu administracji publicznej
 111. Postępowanie administracyjne a wniosek w przedmiocie wzmocnienia praworządności
 112. Problem ze złożeniem wniosku o PKK
 113. Uprawnienia władz stowarzyszenia
 114. Samowola na sąsiedniej działce
 115. Odrzucone zgłoszenie budowy budynku gospodarczego.
 116. Niesłusznie oskarżony o uszkodzenie
 117. LP wycina wnioskowane drzewa a gmina śpi
 118. wywarcie presji na Urząd Miasta (słaba aktualizacja BIP)
 119. Wymeldowanie
 120. Czy można cofniąć wniosek o zwolnienie ze słuzby?
 121. Nowe studium uwaga nieuwzgledniona
 122. kontrola straży granicznej
 123. Odzyskanie prawa jazdy
 124. Wszczęte postępowanie administracyjne
 125. zagubienie dokumentów auta przed rejestracja
 126. Zaskarżenie uchwały Rady Miasta wywóz śmieci
 127. Zajęcie emerytury przez Urząd Skarbowy
 128. Uprawnienia radnego gminy
 129. Darowanie auta w dniu zakupu
 130. egzekucja majątku wynajmującego nieruchomość
 131. Obowiązek meldunku
 132. Opłaty za lokal.
 133. Zajęcie komornicze.
 134. Art. 146. KPA - ?
 135. Oddanie domu do użytku - zabudowa zagrodowa.
 136. czy skarga do wsa wstrzymuje wykonanie decyzji
 137. "odbijanie piłeczki" z ponagleniem przez Urząd Wojewódzki
 138. Skutki odwołania dla ważności decyzji ws. podatku
 139. Upoważnienie do udzielania informacji na temat stanu zdrowia
 140. Niemożność zarejestrowania pojazdu z zagranicy, brak fragmentu dowodu rejestracyjnego
 141. potwierdzenie w biurze podawczym-sama pieczęć,bez podpisu urzędnika
 142. Spór ze Strefą płatnego parkowania - jaki sąd, jakie koszta
 143. Wezwanie do sądu a grzywna?
 144. Koniec zatrudnienia cudzoziemca a niepoinformowanie wojewody
 145. Czy KIF może mi zabrać prawo wykonywania zawodu?
 146. Podwyżka cen za odbiór śmieci, informacja po miesiącu
 147. Świadczenia osobiste na rzecz obrony
 148. Jak uzyskać odszkodowanie za linie energetyczną nad działką?
 149. Jak ograniczyć zabudowę dewelopera.
 150. Pieczęć z urzędu gminy do świadczeń z zza granicy
 151. Niewinny też płaci ? Absurd prawa,czy jego stosowania ?
 152. Postanowienia kpa stosowanie przepisów
 153. Zmiana zameldowania a przerejestrowanie auta
 154. Rejestracja uszkodzonego auta sprowadzonego zza granicy
 155. Pismo z Wydziału Planowania Przestrzennego UM
 156. spór o właściwość
 157. Zbyt wąski pas wydzielony pod dojazd do domu
 158. Wpis do Ewidencji Gruntów i Budynków
 159. Meldunek stały, czasowy a zamieszkiwanie
 160. Pomocy pozwolenie na budowę
 161. burmistrz dzielnicy - pracownik samorządowy - obywatel
 162. Zalewany lokal
 163. Bliźniak- problem z przeniesieniem/podziałem pozwolenia na budowę
 164. Pismo do ambasadora RPA ws paszportu
 165. Profil kierowcy a badania lekarskie
 166. Przejecie dzierzawy terenu - gdzie szukac rozwiazania?
 167. Rodo urzad miejski rodo
 168. Zmiana kategorii wojskowej
 169. Mandat za parkowanie i odholowanie z 2014 roku
 170. Poprawienie nazwiska
 171. Odbiór blankietu prawa jazdy
 172. Wygrany proces w sądzie administracyjnym a decyzja urzędu skarbowego.
 173. Rejestracja pojazdu nowe prawo
 174. Czy Urząd Gminy ma prawo rządać ksera dowodu?
 175. Odpytanie Systemu Rejestrów Państwowych - dziwne zapytania w bazie Min. Cyfryzacji
 176. Odwołanie za zatrzymane prawo jazdy przez staroste
 177. Linia energetyczna koliduje z dachem
 178. Egzekucja administracyjna w oparciu bezprawny tytuł wykonawczy
 179. Decyzja o kosztach odholowania pojazdu
 180. Zagubiona umowa sprzedaży auta
 181. Wykup mieszkania komunalnego sasiadki
 182. Kontrasygnata skarbnika-co to jest?
 183. Czy urzędnik prawo do,...
 184. Gdzie zgłosić gdy sąsiad stwarza zagrożenie , wybuchu
 185. Gdzie mogę znaleźć informacje o kondygnacje skarbnika??
 186. Rejestracja pojazdu obcokrajowcem w Polsce
 187. Zakupienie samochodu na miękkim dowodzie rejestracyjnym a jego sprzedaż
 188. Postępowanie administracyjne Niemcy
 189. Zachowanie mieszkania socjalnego
 190. Wyrobienie PKK przy wynajmowanym mieszkaniu bez meldunku.
 191. Czy w firmie konieczna jest podpisana umowa z np ALBA ?
 192. Zawieszenie postępowania administracyjnego. Dotyczy postępowania z art 69 Prawa Bud.
 193. jaka wygląda obowiązek meldunkowy na wynajmowanym na czas nieokreślony a sankcje
 194. Odmowa warunków zabudowy
 195. Rejestracja drugiego pojazdu w innym urzędzie, czy możliwe?
 196. Rejestracja samochodu
 197. Cofnięcie uprawnień do kierowania pojazdami
 198. Postępowanie egzekucyjne w administracji, SKO i czynności a rejestr pesel
 199. Nadanie imienia dla ronda
 200. zwrot kosztów stawiennictwa świadka
 201. Jak wzryszyc decyzje
 202. świadczenie pielęgnacyjne
 203. Czy to jest informacja publiczna?
 204. Rejestracja samochodu w miejscu zamieszkania
 205. Odwołanie od decyzji PINB
 206. Zwrot kosztów dojazdu WKU, adres zameldowania czy adres na wezwaniu
 207. Rejestracja samochodu
 208. Udostępnienie informacji "spadkobiercy" strony postepowania.
 209. Czy do ustalenia stanu faktycznego bedącego podstawą decyzji należy brać wyjaśnienia?
 210. Anonimowy wniosek o udostępnienie informacji publicznej
 211. odwołanie do SKO
 212. Postanowienie o uchybieniu terminu
 213. Odwołanie od prawomocnej decyzji Wójta
 214. Odpowiedź SKO, ponowne rozpatrzenie sprawy przez organ I instancji
 215. Zaskarzenie decyzji administracyjnej
 216. Upomnienie zajacie rachunku opłata parkingowa
 217. Zwolnienie z płacenia abonamentu - wymontowanie gniazda antenowego
 218. Skarga do NSA
 219. Korekta imienia
 220. Samowola, stan techniczny budynku a obowiązki PINB
 221. Odszkodowanie wycinka drzew Drwalex - gdzie pójść?
 222. Stwierdzenie nabycia prawa własności gruntu pod drogę art. 73
 223. postepowanie komornicze
 224. Abonament Rtv Urząd Skarbowy
 225. Zasady spieniężania praw w postępowaniu administracyjnym
 226. wywłaszczenie, a śmierć ubiegającego się o zwrot?
 227. Przekwalifikowanie Pola Ornego na Działkę Budowlaną.
 228. Poświadczenie zgodności z oryginałem w Niemczech przez notariusza
 229. Wezwanie jako świadek - zwrto kosztów
 230. Czy brak pozyskania dowodu przez policjanta to wada w postępowaniu sądowym?
 231. Wykup dzierżawionego gruntu od miasta.
 232. Mandat za zaśmiecanie - odpowiedzialność rodziców?
 233. wezwanie do usunięcia naruszenia prawa - komisja majątkowa
 234. Dokument prawa jazdy po egzaminie kontrolnym
 235. Abonament RTV
 236. Uszkodzenie dokumentu
 237. Skarga/wniosek
 238. Nieodebranie telefonu od urzędnika
 239. Odbiór dowodu rejestracyjnego
 240. Stwierdzenie nabycia działki pod drogę przez gmine
 241. Fundusz sołecki
 242. dzierżwa wieczysta jak zerwać umowę decyzję miasta
 243. Rejestracja samochodu po spadku
 244. opłata adiacencka
 245. Domniemanie ojcostwa
 246. Przedawnienie nienależnie pobranych świadczeń
 247. Rejestracja pojazdu ze współwłaścicielem z zagranicy
 248. wniosek o nowy dowód osobisty po dacie ważności
 249. zjazd czy droga dojazdowa
 250. Niewyrejestrowany samochód