PDA

View Full Version : Postępowanie administracyjne


Strony : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

 1. Przedawnienie
 2. Kradzież pojazdu i wyrejestrowanie
 3. Zameldowanie a pełnomocnictwo
 4. powołanie dyrektora wiejskiego ośrodka kultury
 5. Nieprzekazanie odwołania organowi w terminie.
 6. Wymeldowanie
 7. Pozew zbiorowy przeciwko Gminie
 8. Inspektorat Nadzoru Budowlanego - zlecenie wykonania ekspertyzy budowlanej
 9. Ciężar dowodu w postępowaniu egzekucyjnym
 10. Meldunek w domu po rodzicach
 11. Czas na wniesienie odwołania od decyzji
 12. Sąd odmawia mi protokołów z rozprawy jawnej jako inforacji publicznej
 13. Zajęcia pasa drogi pod roboty budowlane
 14. Błędna faktura za wodę i ciągłe dopłaty
 15. Wszczecie postępowania przez wojskowa komende uzupelnien. Oco chodzi?
 16. RODO i ochrona danych osobowych
 17. Cofnięcie ponaglenia.
 18. Odwołanie do SKO
 19. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania prawo jazdy alimenty
 20. Nie mogę zbyć auta POMOCY
 21. Zmiana współwłaściciela
 22. "Aukcja o dolara" a ustawa hazardowa
 23. Skarga na bezczynność w zakresie dostępu do informacji publicznej
 24. informacja publiczna a szczególny interes publiczny
 25. Wydanie decyzji termin
 26. Stok narciarski puszczony przez działki rolne/własnościowe
 27. Pozbawienie dojazdu - sprzedaż działki gminnej osobie prywatnej
 28. Prawo jazdy kat. B oraz A - POMOC
 29. Odmowa odesłania dokumentów przez urzędnika
 30. Problem przy wyrobieniu prawa jazdy
 31. Rejestracja pojazdu a przegląd
 32. Ostateczny termin wydania decyzji administracyjnej wobec wcześniejszego wstrzymania
 33. Skarga wg poradnika - organ wyższy twierdzi że nie jest organem wyższym
 34. Wymiana prawa jazdy po zmianie zameldowania?
 35. odwołanie os niesłusznego nakazu zapłaty
 36. Odmowa rejestracji samochodu z zagranicy - niehonorowanie zagranicznego badania
 37. Uszkodzony samochód przez znak drogowy podczas silnego wiatru
 38. Wniosek do UW czy adresować do konkretnego działu?
 39. Przebudowa drogi- zezwolenie czy zgłoszenie robót?
 40. Rozgraniczenie - brak strony, UM chce powtórzyć rozgrniczeie.
 41. Porada rejestracja pojazdu adres zamieszkania meldunek
 42. Zmiana imienia
 43. Wymaganie od strony postepowania dostarczenia dokumentów
 44. Wojewoda odmowil stwierdzenia niewaznosci decyzji
 45. Skarga do WSA zamiast wniosku wznowienie postępowania z art. 145 § 1 pkt 4 kpa
 46. Krzywdząca decyzja kuratora oświaty
 47. Przerejestrowanie właściciela przyczepki
 48. Pozew o zapłatę
 49. Komornik a sprzęt innej osoby
 50. Wniosek o bycie stroną w postępowaniu- pisać czy nie?
 51. prawo jazdy bezterminowe
 52. różnica e-dowód a profil zaufania
 53. Jak zatrzymać wywłaszczenie?
 54. Wycinka drzew w pasie drogi wojewódzkiej
 55. prawomocny wyrok WSA co dalej
 56. Dowód rejestracyjny błąd systemu cepik
 57. Czy można zwrócić się z prośbą o rozpatrzenie zastosowania zmian w rozporządzeniu?
 58. odszkodowanie
 59. wznowienie post. decyzja z lat 90-tych, czy możliwe?
 60. Prawo jazdy kat. "D" do roku 2024, kat. "B" do... 2020.
 61. Brak miejsca w dowodzie rej. - czy konieczna wymiana na nowy
 62. Przerejestrowanie pojazdu-Vin
 63. Wstrzymanie postępowania administracyjnego
 64. usunięcie znaków granicznych
 65. Zameldowanie partnera mamy
 66. Odstąpienie od umowy montażu butli gazowej w ogrodzie
 67. nie mogę przerestrować auto
 68. PREZES ZARZĄDU żąda od osoby FIZYCZNEJ usunięcia danych osobowych
 69. Podatek od DR- drogi wewnętrznej. Deklaracja podatkowa
 70. Zuzycie wody a roznica w wywozie nieczystosci cieklych
 71. skarga do organu na podstawie art. 227 kpa
 72. Brak miejsca meldunku a sprawy administracyjne
 73. Podział działki budowlanej
 74. Remont rowu melioracyjnego
 75. Twardy dowód rejestracyjny
 76. Czy aktualizacja danych w księdze wieczystej jest konieczna?
 77. Nasyłanie policji przez urząd miasta
 78. Nieważna karta pobytu a możliwa deportacja
 79. Brak mojego meldunku. Wymeldowanie siostry która jest za granicą
 80. Pismo - wezwanie
 81. Brak zameldowania
 82. ZDiUM każe usunięcia drzewa
 83. Oświadczenie majątkowe radnego
 84. Jak najprościej windykować urząd?
 85. Zmiana MPZP tylko w części ?
 86. Komisja wyborcza a zasiłek dla bezrobotnych
 87. Wpis do księgi wieczystej.
 88. Ustawa o dostępie do informacji publicznej
 89. Projekt budowlany zamienny - czy inwestor może narysować go osobiście?
 90. Zawieszone postępowanie w sprawie wydania warunków zabudowy
 91. List polecony za potwierdzeniem odbioru
 92. Dziwna sytuacja
 93. Uchylenie decyzji i umorzenie postępowania I instancji
 94. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 95. Informowanie przez urzędników osoby postronne.
 96. Rejestracja samochodu z komisu - wymagane dokumenty
 97. SKO bezskutecznie wzywa organ do uzupełnienia
 98. dziwna sprawa dot. informacji publicznej
 99. ZDM żąda umowy użyczenia pojazdu aby uznać, że to nie ja źle zaparkowałem
 100. Brak zezwolenia na przebudowę zjazdu
 101. Ponaglenie do MUW - Jak ustalić wyższą instancję
 102. Jestem najemcą mieszkania komunalnego
 103. Urząd wymaga umowy o pracę.
 104. Informacja nt. pochodzenia prowadzonego postępowania administracyjnego
 105. Sprzedaż samochodu bez dowodu rejstracyjnego
 106. Skutki wydania i niedostarczenia decyzji administracyjnej.
 107. Utrata warunków zabudowy po zmianie nazwy działki?
 108. wymeldowanie
 109. Samowola budowlana.
 110. inf. publiczna - formy udostępnienia
 111. Samowolne zasypanie rowu melioracyjnego
 112. Pozostawienie skargi bez rozpoznania zawiadomienie
 113. Obywatelstwo ojca
 114. Zabranie drogi publicznej a interes prawny
 115. Samowola budowlana a odmowa wszczęcia postępowania PINB
 116. czy to jest bezczynność urzędu - info. publ.
 117. Zgłoszenie wycinki drzew - termin oględzin
 118. Działka zajeta pod drogę - jaka wysokość odszkowowania?
 119. Przekwalifikowanie działki rolnej w budowlaną
 120. Postępowanie administracyjne trwa 3 lata POMOCY !
 121. Inne nazwisko w dowodzie a dokumenty podpisywane innym.
 122. Problem z rejestracją samochodu sprowadzonego z Niemiec
 123. Postępowanie w sprawie samowolnej zmiany sposobu użytkowania lokalu
 124. Czy pismo Wójta można traktować jako decyzję
 125. Rejestracja pojazdu z komisu
 126. Wymeldowanie
 127. Konserwator Zabytków a Milcząca Zgoda
 128. Ponowne "wyrobienie wizy" w Polsce
 129. Zapisy w ksiedze wieczystej a MPZP
 130. Zmiana adnotacji w prawie jazdy
 131. Wniosek o stwierdzenie nieważnosci - do kogo?
 132. Czy można zameldować partnerkę w lokalu socjalnym
 133. meldunek
 134. Na skargę z art. 227 kpa nie przysługuje skarga do WSA
 135. Zmiana wariantu obwodnicy w fazie projektowania - pytanie
 136. Jak zarejestrować ciagnik bez żadnych dokumentów
 137. Prawo jazdy - muszę zdawać ponownie? Ciekawy przypadek
 138. Opłata za paszport
 139. Błędne przekazanie w trybie art. 65 § 1 KPA
 140. Wykonanie decyzji administracyjnej
 141. Mandat a postępowanie sądowe
 142. Argumenty - skarga na odmowę zameldowania na pobyt stały w wynajętym mieszkaniu
 143. Opłata adiacencka problem
 144. Przyjmowanie osobiste petentów przez dyrektora wydziału UM
 145. Urząd twierdzi, że nie otrzymał pisma
 146. Zniżka studencka na paszport, a prawa studenta i wiek
 147. Pełnomocnictwo do odwołania administracyjnego
 148. Postępowanie przed UM a RODO
 149. Starosta
 150. Zwolnienie z opłat całkowite/częściowe, umorzenie opłat.
 151. Zmiana danych w dowodzie rejestracyjnym
 152. Zmiana bezterminowego prawo jazdy kategorii B na podstawie badań na kategorię A
 153. Skład węgla
 154. Wydział komunikacji - dyskryminacja obywatela polskiego
 155. Budowa drogi gminnej
 156. Odwołanie od odmowy wydania poświadczenia bezpieczeństwa
 157. Odwołanie od zatrzymania prawa jazdy na 3 miesiące
 158. Koszty bieglego w postepowaniu administracyjnym
 159. Rejestraca auta bez dokumetow
 160. art. 64 KPA a udostęnienie informacji publicznej.
 161. Informacja publiczna
 162. Przemeldowanie a dowód rejestracyjny
 163. Kto jest stroną przy postępowaniu meldunkowym (wynajmowane mieszkanie)?
 164. Zbieranie podpisów pod petycją
 165. jak zmusić urząd gminy do rozpoczęcia postępowania z urzędu ?
 166. Pomoc społeczna - zwrot nienależnie pobranych świadczeń
 167. dostęp do informacji publicznej z ministerstwa
 168. Urząd pracy - Utrata statutu bezrobotnego
 169. Odwołanie od decyzji Sejmiku Województwa
 170. Decyzja wz
 171. Interpretacja artykułu o wyrejestrowanie pojazdu
 172. Ile czasu ma ZUS na postępowanie wyjaśniające?
 173. Burmistrz i działalnosc gospodarcza
 174. numer Pesel
 175. Rejestracja samochodu z zagranicy.
 176. odsuniecie pracownika , wadliwe doreczenie, proces dowodowy
 177. brak zwrotu kosztów postępowania
 178. Wymeldowanie byłej żony - problemy
 179. Otrzymałem Decyzję ZUS bez podpisu.
 180. Wydanie numeru PESEL - postępowanie upominawcze
 181. Cmentarz a przestrzenny plan zagospodarowania
 182. Skreślenie z listy studentów
 183. Brak podpisu.
 184. zawieszenie sprawy wg art.97§1 pkt 4 k.p.a
 185. Pomoc w sprawie komorniczej/mandaty
 186. Wycinka drzew, a Wojewódzki Konserwator Zabytków
 187. Zgłoszenie remontu
 188. Spoleczna Komisja Mieszkaniowa.
 189. wniesienie podania z wkserowanym podpisem
 190. Jak się dowiedziedzieć czy sejmik wojewódzki wykonał wyrok WSA?
 191. Cofnięcie dopłaty bezpośredniej od ARiMR z powodu śmierci rolnika
 192. Walka z wiatrakami (wydział komunikacji) rejestracja starego Auta
 193. Wymeldowanie syna z mieszkania socjalnego
 194. Strefa płatnego parkowania=mandat za postój na zakazie + opłata za brak biletu....
 195. Droga dojazdowa do posesji poniżej 3m.
 196. Sko
 197. rozgraniczenie gruntu a możliwość odwołania
 198. jak przerwać postępowanie administracyjne o rozgraniczenie
 199. Czas oczekiwania na sprawę w WSA w Warszawie.
 200. Brak uzasadnienia wyroku WSA.
 201. Obowiązek przerejestrowania samochodu
 202. List z sądu/urzędu awizowano. Złośliwa listonoszka - nie wrzuca awiza do skrzynki !!
 203. Niska wycena gruntu przez Starostwo pod drogę.
 204. czy organ I instancji może odwołać się do SKO
 205. Powiadomienie o terminie i powodach nie udostępnienia informacji publicznej
 206. Służebność drogi koniecznej - wyłączenie z produkcji leśnej
 207. Zwrot motocykla po 1 dniu od zakupu
 208. Termin ważności dokumentów w postępowaniu administracyjnym
 209. Uprawnienia do hodowli konopii siewnej
 210. Skarga na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
 211. problem z rejestracją auta
 212. Pytanie o stopień
 213. nietypowy problem ze sprowadzonym autem
 214. Rejestracja pojazdu z zagranicy problem z dokumentacją
 215. Zgubiony - Dowod rejestracyjny
 216. Dostęp do danych egib
 217. Rejestracja samochodu - brak podpisu na fakturze - wymagają wyjaśnień
 218. Zastrzeżenie starego dowodu
 219. Pozwolenie na budowę nieżyjący sąsiad
 220. Niezgłoszenie zbycia pojazdu problem
 221. Nowy dowód osobisty
 222. Zgoda na poprowadzenie kabla telefonicznego
 223. zmiana adresu zamieszkania (umowa najmu na rok)
 224. Zgubione dokumenty
 225. Interpelacje radnych.
 226. Abonament RTV zajęcie wynagrodzenia
 227. Historia kierowcy
 228. infomracja publiczna a dostęp do akt sprawy
 229. Prośba urzędu
 230. Utrudnienie wjazdu na posesję
 231. Decyzja WSA-uchylenie decyzji organu
 232. Pismo urzędowe - problem z interpretacją
 233. Co oznacza zasada nierówności stron w postępowaniu administracyjnym?
 234. Odmowa wydania (elektronicznej) kopii akt postępowania przed decyzją
 235. skreślenie z listy adwokatów a wykonywanie zawodu
 236. kolejne wezwanie do SKO
 237. Wyłączenie z produkcji rolnej części działki
 238. Kto jest stroną zakończonego postępowania
 239. Zgubilem mały brief
 240. Wieczyste użytkowanie
 241. Zagubienie prawa jazdy
 242. Sprzedany pojazd na ukraine
 243. Czy urzędnik ma prawo zaglądać do mojej sypialni?
 244. Wniosek o zabezpieczenie środków w budżecie gminy
 245. Zabranie drogi przez Ministerstwo Rolnictwa i Wsi za rządów Andrzeja Leppera
 246. meldunek w mieszkaniu wynajmowanym od roku
 247. Uciążliwa inwestycja gminy
 248. Rejestracja auta
 249. Zasiłek rodzinny
 250. wymeldowanie