PDA

View Full Version : Postępowanie administracyjne


Strony : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

 1. Awizo po terminie czy odbiorę w Sądzie?
 2. Pozostawienie skargi bez rozpoznania zawiadomienie
 3. Obywatelstwo ojca
 4. Zabranie drogi publicznej a interes prawny
 5. Samowola budowlana a odmowa wszczęcia postępowania PINB
 6. czy to jest bezczynność urzędu - info. publ.
 7. Zgłoszenie wycinki drzew - termin oględzin
 8. Działka zajeta pod drogę - jaka wysokość odszkowowania?
 9. Przekwalifikowanie działki rolnej w budowlaną
 10. Postępowanie administracyjne trwa 3 lata POMOCY !
 11. Inne nazwisko w dowodzie a dokumenty podpisywane innym.
 12. Problem z rejestracją samochodu sprowadzonego z Niemiec
 13. Postępowanie w sprawie samowolnej zmiany sposobu użytkowania lokalu
 14. Czy pismo Wójta można traktować jako decyzję
 15. Rejestracja pojazdu z komisu
 16. Wymeldowanie
 17. Konserwator Zabytków a Milcząca Zgoda
 18. Ponowne "wyrobienie wizy" w Polsce
 19. Zapisy w ksiedze wieczystej a MPZP
 20. Zmiana adnotacji w prawie jazdy
 21. Wniosek o stwierdzenie nieważnosci - do kogo?
 22. Czy można zameldować partnerkę w lokalu socjalnym
 23. meldunek
 24. Na skargę z art. 227 kpa nie przysługuje skarga do WSA
 25. Zmiana wariantu obwodnicy w fazie projektowania - pytanie
 26. Jak zarejestrować ciagnik bez żadnych dokumentów
 27. Prawo jazdy - muszę zdawać ponownie? Ciekawy przypadek
 28. Opłata za paszport
 29. Błędne przekazanie w trybie art. 65 § 1 KPA
 30. Wykonanie decyzji administracyjnej
 31. Mandat a postępowanie sądowe
 32. Argumenty - skarga na odmowę zameldowania na pobyt stały w wynajętym mieszkaniu
 33. Opłata adiacencka problem
 34. Przyjmowanie osobiste petentów przez dyrektora wydziału UM
 35. Urząd twierdzi, że nie otrzymał pisma
 36. Zniżka studencka na paszport, a prawa studenta i wiek
 37. Pełnomocnictwo do odwołania administracyjnego
 38. Postępowanie przed UM a RODO
 39. Starosta
 40. Zwolnienie z opłat całkowite/częściowe, umorzenie opłat.
 41. Zmiana danych w dowodzie rejestracyjnym
 42. Zmiana bezterminowego prawo jazdy kategorii B na podstawie badań na kategorię A
 43. Skład węgla
 44. Wydział komunikacji - dyskryminacja obywatela polskiego
 45. Budowa drogi gminnej
 46. Odwołanie od odmowy wydania poświadczenia bezpieczeństwa
 47. Odwołanie od zatrzymania prawa jazdy na 3 miesiące
 48. Koszty bieglego w postepowaniu administracyjnym
 49. Rejestraca auta bez dokumetow
 50. art. 64 KPA a udostęnienie informacji publicznej.
 51. Informacja publiczna
 52. Przemeldowanie a dowód rejestracyjny
 53. Kto jest stroną przy postępowaniu meldunkowym (wynajmowane mieszkanie)?
 54. Zbieranie podpisów pod petycją
 55. jak zmusić urząd gminy do rozpoczęcia postępowania z urzędu ?
 56. Pomoc społeczna - zwrot nienależnie pobranych świadczeń
 57. dostęp do informacji publicznej z ministerstwa
 58. Urząd pracy - Utrata statutu bezrobotnego
 59. Odwołanie od decyzji Sejmiku Województwa
 60. Decyzja wz
 61. Interpretacja artykułu o wyrejestrowanie pojazdu
 62. Ile czasu ma ZUS na postępowanie wyjaśniające?
 63. Burmistrz i działalnosc gospodarcza
 64. numer Pesel
 65. Rejestracja samochodu z zagranicy.
 66. odsuniecie pracownika , wadliwe doreczenie, proces dowodowy
 67. brak zwrotu kosztów postępowania
 68. Wymeldowanie byłej żony - problemy
 69. Otrzymałem Decyzję ZUS bez podpisu.
 70. Wydanie numeru PESEL - postępowanie upominawcze
 71. Cmentarz a przestrzenny plan zagospodarowania
 72. Skreślenie z listy studentów
 73. Brak podpisu.
 74. zawieszenie sprawy wg art.97§1 pkt 4 k.p.a
 75. Pomoc w sprawie komorniczej/mandaty
 76. Wycinka drzew, a Wojewódzki Konserwator Zabytków
 77. Zgłoszenie remontu
 78. Spoleczna Komisja Mieszkaniowa.
 79. wniesienie podania z wkserowanym podpisem
 80. Jak się dowiedziedzieć czy sejmik wojewódzki wykonał wyrok WSA?
 81. Cofnięcie dopłaty bezpośredniej od ARiMR z powodu śmierci rolnika
 82. Walka z wiatrakami (wydział komunikacji) rejestracja starego Auta
 83. Wymeldowanie syna z mieszkania socjalnego
 84. Strefa płatnego parkowania=mandat za postój na zakazie + opłata za brak biletu....
 85. Droga dojazdowa do posesji poniżej 3m.
 86. Sko
 87. rozgraniczenie gruntu a możliwość odwołania
 88. jak przerwać postępowanie administracyjne o rozgraniczenie
 89. Czas oczekiwania na sprawę w WSA w Warszawie.
 90. Brak uzasadnienia wyroku WSA.
 91. Obowiązek przerejestrowania samochodu
 92. List z sądu/urzędu awizowano. Złośliwa listonoszka - nie wrzuca awiza do skrzynki !!
 93. Niska wycena gruntu przez Starostwo pod drogę.
 94. czy organ I instancji może odwołać się do SKO
 95. Powiadomienie o terminie i powodach nie udostępnienia informacji publicznej
 96. Służebność drogi koniecznej - wyłączenie z produkcji leśnej
 97. Zwrot motocykla po 1 dniu od zakupu
 98. Termin ważności dokumentów w postępowaniu administracyjnym
 99. Uprawnienia do hodowli konopii siewnej
 100. Skarga na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
 101. problem z rejestracją auta
 102. Pytanie o stopień
 103. nietypowy problem ze sprowadzonym autem
 104. Rejestracja pojazdu z zagranicy problem z dokumentacją
 105. Zgubiony - Dowod rejestracyjny
 106. Dostęp do danych egib
 107. Rejestracja samochodu - brak podpisu na fakturze - wymagają wyjaśnień
 108. Zastrzeżenie starego dowodu
 109. Pozwolenie na budowę nieżyjący sąsiad
 110. Niezgłoszenie zbycia pojazdu problem
 111. Nowy dowód osobisty
 112. Zgoda na poprowadzenie kabla telefonicznego
 113. zmiana adresu zamieszkania (umowa najmu na rok)
 114. Zgubione dokumenty
 115. Interpelacje radnych.
 116. Abonament RTV zajęcie wynagrodzenia
 117. Historia kierowcy
 118. infomracja publiczna a dostęp do akt sprawy
 119. Prośba urzędu
 120. Utrudnienie wjazdu na posesję
 121. Decyzja WSA-uchylenie decyzji organu
 122. Pismo urzędowe - problem z interpretacją
 123. Co oznacza zasada nierówności stron w postępowaniu administracyjnym?
 124. Odmowa wydania (elektronicznej) kopii akt postępowania przed decyzją
 125. skreślenie z listy adwokatów a wykonywanie zawodu
 126. kolejne wezwanie do SKO
 127. Wyłączenie z produkcji rolnej części działki
 128. Kto jest stroną zakończonego postępowania
 129. Zgubilem mały brief
 130. Wieczyste użytkowanie
 131. Zagubienie prawa jazdy
 132. Sprzedany pojazd na ukraine
 133. Czy urzędnik ma prawo zaglądać do mojej sypialni?
 134. Wniosek o zabezpieczenie środków w budżecie gminy
 135. Zabranie drogi przez Ministerstwo Rolnictwa i Wsi za rządów Andrzeja Leppera
 136. meldunek w mieszkaniu wynajmowanym od roku
 137. Uciążliwa inwestycja gminy
 138. Rejestracja auta
 139. Zasiłek rodzinny
 140. wymeldowanie
 141. Zgm i odpowiedzi na podanie
 142. Skarga na działania Gops. Gdzie szukać pomocy?
 143. Rejestracja pojazdu od ukrainca
 144. Odwołanie od wymaganych dokumentów do wniosku
 145. Wymeldowanie czasowe
 146. Zawiadomienie z Urzędu Miasta
 147. różnica między działką w warunkach zabudowy a mapie z projektem
 148. Ponaglenie MCPS czy MOPS o odpowiedź
 149. Nieodebrana korespondencja w terminie - czy można odebrać z akt sprawy?
 150. Problem z rejestracją auta ze Szwajcarii
 151. Zagubione wszystkie dokumenty od auta
 152. Odebranie dowodu rejestracyjnego po 01.10.2018
 153. Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawnosci
 154. Pytanie jak zarejestrować samochód z De na Pl
 155. Postanowienie po wniosku o wznowienie postępowania
 156. Zaległe opłaty za parkowanie
 157. Egzekucyjne zajęcie rachunku przez US
 158. Minimalne środki finansowe cudzoziemca
 159. Legalizacja samowoli budowlanej lata po nakazie rozbiórki
 160. Rejestracja dziecka w USC - brak dowodu osobistego ojca.
 161. Zabranie prawa jazdy za zdjecie z fotoradaru
 162. Kilka pytań zw. z post. administracyjnym
 163. Dowód osobisty
 164. Uznanie wyroku innego państwa UE przez USC
 165. rozporządzenie obsługi epuap i zarządzanie dokumentami elektronicznymi
 166. Rejestracja samochodu, dowód rejestracyjny odebrany po podpisaniu umowy
 167. Odwołanie do WSA
 168. możliwa rej na dokumenty że skradzionego motocykla ??
 169. Zabrane prawo jazdy za prędkość a egzamin na kat. A
 170. Wyrejestrowanie pojazdu którego fizycznie nie ma
 171. nawiezienie ziemi bez zgody wlasciciela dzialki
 172. wypowiedzenie umowy najmu
 173. Odwołanie od decyzji o skierowaniu na badanie lekarskie dla kierowców
 174. Art. 73 K.p.a
 175. nie doręczone WZ - wznowienie czy nieważność ?
 176. Skarga złożona na nieistniejący podmiot.
 177. wydanie zaświadczenia z urzędu
 178. Konflikt sąsiedzki, rzekome obniżenie terenu
 179. Pułapka przy wniosku o dowód osobisty dziecka przez ePUAP
 180. Zatrzymany dowód rejestracyjny z powodu małych tablic rejestracyjnych.
 181. Odmówienie przyjęcia dokumentów
 182. Rejestracja pojazdu zabytkowego bez umowy kupna-sprzedaży
 183. Rozgraniczenie- brak ugody
 184. Otwarte dane a dostęp do informacji publicznej
 185. Przekształcenie działki rolnej na budowlaną.
 186. Dwie wersje pełnomocnictwa
 187. Protokół administracyjny brak wzmianki o odczytaniu
 188. brak zgłoszenia urodzenia dziecka w deklaracji śmieciowej
 189. Podmiot zobowiązany do udzielenia informacji publicznej
 190. Błędny nr VIN w dowodzie rejestracyjnym - krzyżowa zamiana motocykli przy sprzedaży
 191. Nowe zasady w Strefie Płatnego Parkowania
 192. Plakaty wyborcze w przestrzeni miejskiej
 193. Współpraca z radnymi.
 194. Wymeldowanie się ze stałego pobuty
 195. Zbieranie podpisów pod petycją, a ochrona danych osobowych
 196. Badania okresowe - prawo jazdy.
 197. nowe tablice rejestracyjne - kradzież dowodu
 198. Rodo
 199. Problem z drogą
 200. Przedawnienie kary administracyjnej - co zrobić?
 201. Utrata wszystkich dokumentów tożsamośći.
 202. Spotkanie przedwyborcze w sali GOK
 203. Podłączenie do kanalizacji.
 204. Postępowanie administracyjne po zabraniu prawa jazdy
 205. Podanie danych osobowych.
 206. Postępowanie adm. w sprawie rozgraniczenia działki
 207. Budowa ścieżki rowerowej zajęcie części działki
 208. Czy urzędnik może wymagać aby oświadczenie było złożone pod rygorem odpowiedzialności
 209. umorzenie postępowania
 210. Warunki zabudowy na strzelnice sportowa
 211. Wydział ochrony środowiska
 212. Informacja publiczna po wyroku wysłana na zły adres
 213. Odbiór osobisty dokumentu w urzędzie
 214. Kserokopia jako dowód w postępowaniu administracyjnym
 215. Wniosek o wszczęcie postępowania: kilka nadawców
 216. Wpis osoby bez meldunku do rejestru wyborców - opór urzędu
 217. jaki kolor długopisu na dokumentach urzędowych?
 218. Przesunięcie przejścia dla pieszych
 219. Dostęp do informacji publicznej oraz bezumowna dzierżawa działki gminnej spór z gminą
 220. Wniosek o zwrot kosztów do WKU
 221. Ponowny wniosek o zgłoszenie, a wydana decyzja i toczące się postępowanie
 222. Zapytanie do PINB
 223. postanowienie konserwatora zabytków
 224. Sprzedaż pojazdu ze spadku bez przerejestrowania.
 225. Wniosek na Prawo Jazdy (PKK)
 226. Rejestracja samochodu ze Szwajcarii
 227. brak zwrotki ....... w urzedzie
 228. Obowiązek odpowiedzi na pismo złożone w Urzędzie Gminy
 229. orzeczenia
 230. "Wyznaczenie do włączenia" a "włączenie" do gminnej ewidencji zabytków
 231. Skarga do WSA od decyzji SKO
 232. Pozwolenie instalacja gazowa CO
 233. Prawo jazdy kat A na podstawie B ? Jak interpretować rozporządzenie?
 234. Przekształcenie działki letniskowej w budowlana
 235. Odholowane samochód zmarłego
 236. Data wniosku a data wydania decyzji
 237. Podanie o stwierdzenie nieważności decyzji
 238. Starostwo odmawia udostępnienia informacji
 239. co zrobić gdy nie ma odpowiedzi na zażalenia na postanowienie
 240. skarga na bezczynność do WSA - USC
 241. Rejestracja samochodu pod adresem zamieszkania bez umowy i US.
 242. Postanowienie SKO
 243. Co zrobić z dowodem rejestracyjnym po kradzieży ramy
 244. Ustalenie właściciela drogi dojazdowej
 245. wiosek o uzupełnienie a postanowienie o sprostowaniu
 246. Ustalenie przebiegu granicy.
 247. inf. publiczna
 248. stwierdzenie niewazności decyzji
 249. Brak STAŁEGO miejsca zamieszkania a rejestracja samochodu
 250. Zakup i naprawa wyrejestrowanego klasyka