PDA

View Full Version : Postępowanie administracyjne


Strony : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

 1. Zasady spieniężania praw w postępowaniu administracyjnym
 2. wywłaszczenie, a śmierć ubiegającego się o zwrot?
 3. Przekwalifikowanie Pola Ornego na Działkę Budowlaną.
 4. Poświadczenie zgodności z oryginałem w Niemczech przez notariusza
 5. Wezwanie jako świadek - zwrto kosztów
 6. Czy brak pozyskania dowodu przez policjanta to wada w postępowaniu sądowym?
 7. Wykup dzierżawionego gruntu od miasta.
 8. Mandat za zaśmiecanie - odpowiedzialność rodziców?
 9. wezwanie do usunięcia naruszenia prawa - komisja majątkowa
 10. Dokument prawa jazdy po egzaminie kontrolnym
 11. Abonament RTV
 12. Uszkodzenie dokumentu
 13. Skarga/wniosek
 14. Nieodebranie telefonu od urzędnika
 15. Odbiór dowodu rejestracyjnego
 16. Stwierdzenie nabycia działki pod drogę przez gmine
 17. Fundusz sołecki
 18. dzierżwa wieczysta jak zerwać umowę decyzję miasta
 19. Rejestracja samochodu po spadku
 20. opłata adiacencka
 21. Domniemanie ojcostwa
 22. Przedawnienie nienależnie pobranych świadczeń
 23. Rejestracja pojazdu ze współwłaścicielem z zagranicy
 24. wniosek o nowy dowód osobisty po dacie ważności
 25. zjazd czy droga dojazdowa
 26. Niewyrejestrowany samochód
 27. Parkometry przy drodze publicznej a dojazd drogą publiczna do posesji POZNAń
 28. Żądanie ponowienia opłaty za grób murowany na cmentarzu para
 29. Przerobienie Pola Ornego na Dzialke Budowlana
 30. wniosek o nadanie pesel dla dziecka - pozostawiony bez rozpoznania
 31. Zameldowanie na podstawie testamentu
 32. Zmiana decyzji organu II instancji przez organ I instancji
 33. Postępowanie dyscyplinarne
 34. Plan zagospodarowania / poszerzenie cmentarza
 35. decyzja odmowna - informacja publiczana
 36. Niezarejestrowany odbiornik radiofoniczny
 37. Dostęp do informacji publicznej - partia polityczna
 38. Gmina i przydomowa oczyszczalnia
 39. Nieopłacony postój w strefie parkowania, zmiana właściciela samochodu
 40. opłata skarbowa od pełnomocnictwa do doręczeń
 41. Moment (data) wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji ZRID
 42. Numer PKK, a brak adresu zameldowania
 43. Darowizna działki zagrodowej pod budowę domu
 44. Skomplikowana sytuacja z rejestracją auta
 45. Marianna i Maria w USC
 46. Trawnik -podatek od nieruchomości.
 47. wezwanie do zapłaty ze spółdzielni mieszkaniowej
 48. sprzedaż gruntu przeznaczonego pod budowę drogi
 49. Kontrola PIP. Co dalej?
 50. Poprawny zapis przy odwołaniu za pośrednictwem Wojewódzkiego... do R. Sądu.
 51. Błąd w odwołaniu od decyzji administracyjnej
 52. opłata za parkowanie
 53. Wniosek o udzielenie informacji publicznej.
 54. Dlug w mieszkaniu w ktorym nie mieszkam
 55. Dlug w mieszkaniu w ktorym nie mieszkam
 56. Zaświadczenie o nieposiadaniu gruntów rolnych
 57. Studia
 58. rejestr zabytków
 59. Brak odpowiedzi z gminy na wniosek
 60. Scalenie działek z powrotem poprzez uchylenie decyzji zatwierdzającej podział
 61. Postępowanie administracyjne sobota
 62. Wymeldowanie administracyjne - proszę o pomoc!!!
 63. Przerejestrowanie samochodu przy zmianie miejsca zameldowania
 64. Wszczęcie postępowania w sprawie skreślenia z listy studentów.
 65. Czy wykaz konkretnych leków dostępnych na rynku polskim jest informacją publiczną?
 66. Egzekucja
 67. zameldowanie siebie czasowo w cudzym mieszkaniu
 68. Zabrane prawo jazdy
 69. Komunikacja z urzędem: poczta czy mail - wady i zalety?
 70. Jak napisać zażalenie na postanowienie kpa
 71. Pobyt czasowy na podstawie związku nieformalnego
 72. wszczęcie postępowania i ..... ??
 73. Pytanie
 74. Prośba - ponaglenie.
 75. PINB - "gubienie" niewygodnych dokumentów..
 76. Zakup działki
 77. Kodeks postępowania a Ustawa o BIM
 78. Opieka społeczna
 79. SKO wydało decyzję z uzasadnieniem będącym pełnym plagiatem
 80. podział nieruchomości
 81. Uzupełniające postępowanie dowodowe przed WSA
 82. Przerejestrowanie auta - brak ciągłości dokumentow
 83. Kara za nieprzerejestrowanie samochodu
 84. Wezwanie do sądu
 85. Zbieg egzekucji administracyjnej i sądowej
 86. Śmierć osoby przed wszczęciem postępowania.
 87. Czas na przerejestrowanie samochodu
 88. prawo do obrony a utajnianie części akt w postępowaniu administracyjnym
 89. Rurociąg wody pitnej w granicach miasta
 90. Urząd pracy
 91. Zwrot kosztów podróży
 92. zwrot opłat skarbowych - zlikwidowana gmina Ostrowice
 93. Tytuł wykonawczy niepieniężny i grzywna
 94. Droga na kawałku mojej działki
 95. Sprzedaż auta importowanego
 96. Jak zadać pytania radnym gminy tak aby na nie odpowiedzieli?
 97. Podstawa prawna do uzyskania numeru PESEL przez cudzoziemca?
 98. Brak dostępu do informacji publicznej z powodu sąsiedzctwa
 99. Jak to jest z kwotą wolną od zajęcia?
 100. Wezwanie do urzędu miasta - złożenie informacji podatkowej
 101. Negatywna decyzja o warunkach zabudowy
 102. Dane osobowe stron ujawnione w decyzji środowiskowej - RODO ?
 103. Wyrejestrowanie pojazdu - problem
 104. Skarga na wójta
 105. Zwrot kosztów stawiennictwa „z góry”.
 106. Czy gmina ma obowiązek odbioru śmieci gabarytowych?
 107. Wszczęcie postępowania administracyjnego, w sprawie skreślenia z listy kpof
 108. Korespondowanie z Urzędami a adres zameldwania zamieszkania
 109. Kradzież pojazdu i wyrejestrowanie
 110. Zameldowanie a pełnomocnictwo
 111. powołanie dyrektora wiejskiego ośrodka kultury
 112. Nieprzekazanie odwołania organowi w terminie.
 113. Wymeldowanie
 114. Pozew zbiorowy przeciwko Gminie
 115. Inspektorat Nadzoru Budowlanego - zlecenie wykonania ekspertyzy budowlanej
 116. Ciężar dowodu w postępowaniu egzekucyjnym
 117. Meldunek w domu po rodzicach
 118. Czas na wniesienie odwołania od decyzji
 119. Sąd odmawia mi protokołów z rozprawy jawnej jako inforacji publicznej
 120. Zajęcia pasa drogi pod roboty budowlane
 121. Błędna faktura za wodę i ciągłe dopłaty
 122. Wszczecie postępowania przez wojskowa komende uzupelnien. Oco chodzi?
 123. RODO i ochrona danych osobowych
 124. Cofnięcie ponaglenia.
 125. Odwołanie do SKO
 126. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania prawo jazdy alimenty
 127. Nie mogę zbyć auta POMOCY
 128. Zmiana współwłaściciela
 129. "Aukcja o dolara" a ustawa hazardowa
 130. Skarga na bezczynność w zakresie dostępu do informacji publicznej
 131. informacja publiczna a szczególny interes publiczny
 132. Wydanie decyzji termin
 133. Stok narciarski puszczony przez działki rolne/własnościowe
 134. Pozbawienie dojazdu - sprzedaż działki gminnej osobie prywatnej
 135. Prawo jazdy kat. B oraz A - POMOC
 136. Odmowa odesłania dokumentów przez urzędnika
 137. Problem przy wyrobieniu prawa jazdy
 138. Rejestracja pojazdu a przegląd
 139. Ostateczny termin wydania decyzji administracyjnej wobec wcześniejszego wstrzymania
 140. Skarga wg poradnika - organ wyższy twierdzi że nie jest organem wyższym
 141. Wymiana prawa jazdy po zmianie zameldowania?
 142. odwołanie os niesłusznego nakazu zapłaty
 143. Odmowa rejestracji samochodu z zagranicy - niehonorowanie zagranicznego badania
 144. Uszkodzony samochód przez znak drogowy podczas silnego wiatru
 145. Wniosek do UW czy adresować do konkretnego działu?
 146. Przebudowa drogi- zezwolenie czy zgłoszenie robót?
 147. Rozgraniczenie - brak strony, UM chce powtórzyć rozgrniczeie.
 148. Porada rejestracja pojazdu adres zamieszkania meldunek
 149. Zmiana imienia
 150. Wymaganie od strony postepowania dostarczenia dokumentów
 151. Wojewoda odmowil stwierdzenia niewaznosci decyzji
 152. Skarga do WSA zamiast wniosku wznowienie postępowania z art. 145 § 1 pkt 4 kpa
 153. Krzywdząca decyzja kuratora oświaty
 154. Przerejestrowanie właściciela przyczepki
 155. Pozew o zapłatę
 156. Komornik a sprzęt innej osoby
 157. Wniosek o bycie stroną w postępowaniu- pisać czy nie?
 158. prawo jazdy bezterminowe
 159. różnica e-dowód a profil zaufania
 160. Jak zatrzymać wywłaszczenie?
 161. Wycinka drzew w pasie drogi wojewódzkiej
 162. prawomocny wyrok WSA co dalej
 163. Dowód rejestracyjny błąd systemu cepik
 164. Czy można zwrócić się z prośbą o rozpatrzenie zastosowania zmian w rozporządzeniu?
 165. odszkodowanie
 166. wznowienie post. decyzja z lat 90-tych, czy możliwe?
 167. Prawo jazdy kat. "D" do roku 2024, kat. "B" do... 2020.
 168. Brak miejsca w dowodzie rej. - czy konieczna wymiana na nowy
 169. Przerejestrowanie pojazdu-Vin
 170. Wstrzymanie postępowania administracyjnego
 171. usunięcie znaków granicznych
 172. Zameldowanie partnera mamy
 173. Odstąpienie od umowy montażu butli gazowej w ogrodzie
 174. nie mogę przerestrować auto
 175. PREZES ZARZĄDU żąda od osoby FIZYCZNEJ usunięcia danych osobowych
 176. Podatek od DR- drogi wewnętrznej. Deklaracja podatkowa
 177. Zuzycie wody a roznica w wywozie nieczystosci cieklych
 178. skarga do organu na podstawie art. 227 kpa
 179. Brak miejsca meldunku a sprawy administracyjne
 180. Podział działki budowlanej
 181. Remont rowu melioracyjnego
 182. Twardy dowód rejestracyjny
 183. Czy aktualizacja danych w księdze wieczystej jest konieczna?
 184. Nasyłanie policji przez urząd miasta
 185. Nieważna karta pobytu a możliwa deportacja
 186. Brak mojego meldunku. Wymeldowanie siostry która jest za granicą
 187. Pismo - wezwanie
 188. Brak zameldowania
 189. ZDiUM każe usunięcia drzewa
 190. Oświadczenie majątkowe radnego
 191. Jak najprościej windykować urząd?
 192. Zmiana MPZP tylko w części ?
 193. Komisja wyborcza a zasiłek dla bezrobotnych
 194. Wpis do księgi wieczystej.
 195. Ustawa o dostępie do informacji publicznej
 196. Projekt budowlany zamienny - czy inwestor może narysować go osobiście?
 197. Zawieszone postępowanie w sprawie wydania warunków zabudowy
 198. List polecony za potwierdzeniem odbioru
 199. Dziwna sytuacja
 200. Uchylenie decyzji i umorzenie postępowania I instancji
 201. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 202. Informowanie przez urzędników osoby postronne.
 203. Rejestracja samochodu z komisu - wymagane dokumenty
 204. SKO bezskutecznie wzywa organ do uzupełnienia
 205. dziwna sprawa dot. informacji publicznej
 206. ZDM żąda umowy użyczenia pojazdu aby uznać, że to nie ja źle zaparkowałem
 207. Brak zezwolenia na przebudowę zjazdu
 208. Ponaglenie do MUW - Jak ustalić wyższą instancję
 209. Jestem najemcą mieszkania komunalnego
 210. Urząd wymaga umowy o pracę.
 211. Informacja nt. pochodzenia prowadzonego postępowania administracyjnego
 212. Sprzedaż samochodu bez dowodu rejstracyjnego
 213. Skutki wydania i niedostarczenia decyzji administracyjnej.
 214. Utrata warunków zabudowy po zmianie nazwy działki?
 215. wymeldowanie
 216. Samowola budowlana.
 217. inf. publiczna - formy udostępnienia
 218. Samowolne zasypanie rowu melioracyjnego
 219. Pozostawienie skargi bez rozpoznania zawiadomienie
 220. Obywatelstwo ojca
 221. Zabranie drogi publicznej a interes prawny
 222. Samowola budowlana a odmowa wszczęcia postępowania PINB
 223. czy to jest bezczynność urzędu - info. publ.
 224. Zgłoszenie wycinki drzew - termin oględzin
 225. Działka zajeta pod drogę - jaka wysokość odszkowowania?
 226. Przekwalifikowanie działki rolnej w budowlaną
 227. Postępowanie administracyjne trwa 3 lata POMOCY !
 228. Inne nazwisko w dowodzie a dokumenty podpisywane innym.
 229. Problem z rejestracją samochodu sprowadzonego z Niemiec
 230. Postępowanie w sprawie samowolnej zmiany sposobu użytkowania lokalu
 231. Czy pismo Wójta można traktować jako decyzję
 232. Rejestracja pojazdu z komisu
 233. Wymeldowanie
 234. Konserwator Zabytków a Milcząca Zgoda
 235. Ponowne "wyrobienie wizy" w Polsce
 236. Zapisy w ksiedze wieczystej a MPZP
 237. Zmiana adnotacji w prawie jazdy
 238. Wniosek o stwierdzenie nieważnosci - do kogo?
 239. Czy można zameldować partnerkę w lokalu socjalnym
 240. Na skargę z art. 227 kpa nie przysługuje skarga do WSA
 241. Zmiana wariantu obwodnicy w fazie projektowania - pytanie
 242. Jak zarejestrować ciagnik bez żadnych dokumentów
 243. Prawo jazdy - muszę zdawać ponownie? Ciekawy przypadek
 244. Opłata za paszport
 245. Błędne przekazanie w trybie art. 65 § 1 KPA
 246. Wykonanie decyzji administracyjnej
 247. Mandat a postępowanie sądowe
 248. Argumenty - skarga na odmowę zameldowania na pobyt stały w wynajętym mieszkaniu
 249. Opłata adiacencka problem
 250. Przyjmowanie osobiste petentów przez dyrektora wydziału UM