PDA

View Full Version : Postępowanie administracyjne


Strony : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

 1. Urzędnik „sędzią we własnej sprawie”. Czy to legalne?
 2. Czy procedura wpisu na listę adwokatów/radców jest postępowaniem administracyjnym?
 3. pytanie o wykorzystanie epuap.
 4. Wniosek o wcześniejsze wydanie prawa jazdy
 5. Problem z rejestracją motocykla
 6. Sprzeciw wobec tytułu wykonawczego otrzymanego po wpłacie
 7. Problem z rejestracją pojazdu z importu
 8. akt zgonu i dane małżonka
 9. WKU, wezwanie na komisję lekarską a odmowa poddaniu się badaniom
 10. Rozbite auto na minuty
 11. postępowanie przetargowe
 12. Zniesienie współwłasności drogi
 13. Zasiedzenie przez zakład energetyczny terenu a brak dokumentacji potwierdzającej
 14. Prawo Budowlane - istotna zmiana
 15. skrzynka dziennika podawczego
 16. Interpretacja przepisów
 17. Odwołanie od decyzji Komisji Rekrutacyjnej
 18. Lichwiarski podatek śmieciowy- deklaracja
 19. Jakie urzędy mają dostęp do bazy pesel? Sprawdzanie dowodu.
 20. Problemy ze zgłoszeniem meldunku na pobyt stały
 21. Zmiana deklaracji śmieci
 22. Wymiana prawa jazdy
 23. PINB wniosek o kontrolę budowy
 24. Zawieszenie postępowania w/s opłaty adiacenckiej
 25. urząd skarbowy
 26. OSZUST wyłudził odszkodowanie bez dowodów winy poszkodowanego!
 27. Wgląd strony do dokumentacji przed wydaniem decyzji
 28. opłata skarbowa od pełnomocnictwa
 29. Dostęp do informacji publicznej
 30. Kupno używanego samochodu na firmę - kto na umowie
 31. Co można zrobić gdy właściciel działki nie żyje?
 32. zaświadczenia z urzedu
 33. Mandat ZTM na angielskie prawo jazdy
 34. 1/6 dzialki niewydzielonej
 35. odwołanie od decyzji SKO - bezprawnie odholowane auto
 36. Opłata za parkowanie po sprzedaży auta
 37. Zmiana imienia a zawarcie małżeństwa
 38. Dowód rejestracyjny
 39. Przeprowadzka. Jakie instytucje powinienem o tym powiadomić
 40. Fałszywa windykacja
 41. Świadczenie pielęgnacyjne
 42. Zawieszenie postępowania-ponowne rozpoznanie sprawy
 43. Pozwolenie na budowę
 44. Zameldowanie malzonki i jej dzieci
 45. PINB wniosek o kontrolę.
 46. Komornik, a energia elektryczna.
 47. Czy należy się czesne dla przedszkola przed rozpoczęciem roku szkolnego?
 48. Odszkodowanie od gminy za wywłaszczenie działki pod drogę publiczną
 49. powtórne zameldowanie czy konieczne?
 50. Brak zgody na montaż monitoringu przez administratora
 51. Akta sprawy
 52. Czy można wpisać do rejestru zabytków wyłącznie elewację budynku?
 53. Egzekucja komornicza
 54. PINB - wezwanie do wykazania interesu prawnego
 55. Do którego urzędu kieruje się skargi dot. lokali należących do zasobu gminy
 56. Odwolanie CKW
 57. Świadek - zwrot kosztów utraconego zarobku / dojazd
 58. Prawo budowlane - Zagospodarowanie wód opadowych
 59. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania a prawo jazdy , a odwołanie
 60. Zażalenie na brak rozpoczęcia sprawy
 61. Ojciec zmienił imiona za granicą - czy może zachowywać stare dane w akcie urodzenia
 62. Rejestracja samochodu a zameldowanie
 63. Po jakim czasie niszczone są akta sprawy?
 64. Interpretacja miejscowego planu
 65. Zostałem oskarżony o coś czego nie zrobiłem.
 66. literówka w akcie stanu cywilnego a akt notarialny
 67. Auto z komisu podrobione rejestracje
 68. Nadzór budowlany - maskowanie przed urzędnikiem swoich zamiarów
 69. obowiązek odbioru odpadów przez gminę
 70. Stowarzyszenie
 71. ważność aktu stanu cywilnego
 72. Przerejestrowałem auto na siebie, chce zezłomować z miękkim dowodem
 73. Czy gmina musi uchwalić MPZP ?
 74. Zawieszenie biegu terminu art. 35 § 5
 75. Wykonanie zastrzyku poza Polską
 76. Najem krótkoterminowy i podatek od nieruchomości - wezwanie do korekty
 77. woda na dzialce
 78. Informacja publiczna - co dalej?
 79. Nienależnie przyznane świadczenie pielegnacyjne.
 80. Dowód osobisty dla osoby obłożnie chorej
 81. Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły
 82. Informacja publiczna- czy to się mieści w jej kryteriach
 83. Wykup mieszkania komunalnego
 84. Zameldowanie bez zgody nieżyjącego w domu (ruinie)która sie nie na daje do mieszkania
 85. Brak odpowiedzi z urzędu w ciągu 30 dni.
 86. skarga na niewykonanie wyroku WSA
 87. Garaż---> Altana
 88. Skarga na policjanta
 89. Piec co Kopciuch w małopolsce
 90. Szkoła zapisała mnie na kierunki bez mojej wiedzy
 91. Czy czas na rejestracje pojazdu jest wydłużony z powodu Koronawirusa?
 92. Odwolanie od decyzji Urząd Pracy termin
 93. Rolniczy Handel Detaliczny
 94. Dodatek solidarnościowy
 95. samochód na cele wojska
 96. Wymiana prawo jazdy
 97. Działka rolno/budowlana
 98. Podział nieruchomosci
 99. prawo budowlane
 100. zwrot kosztów postępowania i wypłata od skarbu państwa
 101. Odwołanie od zawiadomienia do drugiej instancji
 102. Scalenie mieszkań komunlanych
 103. Prawo jazdy bez meldunku
 104. Warunki zabudowy - problem z sąsiadem
 105. Mieszkanie Komunalne
 106. Wykup nieruchomości - Art 36 planowania i zagospodarowania przestrzennego
 107. Możliwe konsekwencje niezapłacenia biletu ZTM, po odwołaniu
 108. Pracodawca nie wypłaca tyle za urlop ile powinien
 109. Wyniki sekcji zwłok - sekcja anatomo-patologiczna
 110. Dług solidarny - rozgrzebanie sprawy.
 111. Zatajony przed urzędem podatek od nieruchomości
 112. Pozyskanie operatu szacunkowego - wykazanie interesu prawnego
 113. Oplaty za odpady przy wspólnocie mieszkaniowej
 114. Wycinka drzewa bez zgody -stan wyższej koniecznosci
 115. Upoważnienie wspólnika spółki jawnej do rejestracji pojazdu
 116. Wpis oraz zatwierdzenie zakładu pracy w GIS
 117. Udostępnienie akt sprawy w postępowaniu administracyjnym
 118. Garaż blaszany- tymczasowy obiekt na potrzeby budowy
 119. Dostęp do informacji publicznej - bilans finansowy
 120. zgloszenie ,a samowola bufowlana
 121. sprzedaż bez działalności- kto naruszył jaki przepis???
 122. Stiwerdzenie nieważności, inwestycja publiczna?
 123. Komornik za dług rodziców za czynsz z mieszkania
 124. wydane pozytywne orzeczenie i skierowanie na kolejne badania #alkohol
 125. Zebranie wiejskie - pandemia
 126. żądanie urzędu nie poparte prawem
 127. Samochód z Niemiec, darowizna i pierwsza rejestracja
 128. Tiry za oknem
 129. Odpis wniosku
 130. Kontrola prędkości
 131. Likwidacja fundacji - jak sprostować błąd we wniosku?
 132. Postępowanie administracyjne w sprawie „zatrzymanego” holowania samochodu.
 133. Przydomowa oczyszczalnia a projekt zagospodarowania działki
 134. Drzewo z pasa drogi gminnej zniszczyło ogrodzenie
 135. Odbiór prawa jazdy
 136. zameldowanie noworodka w wynajmowanym mieszkaniu
 137. Problem z zarejestrowaniem samochodu
 138. urząd nie chce wyrejestrować auta
 139. Dlaczego alkoholika zmusza się do zrobienia badań na prawo jazdy przez prokuraturę p
 140. Miejsce postojowe a budowa wiaty/garażu // wyodrębnienie księgi wieczystej
 141. Jazda po 24 punktach
 142. Drzewo w projektowanym wjeździe na działkę
 143. Pozwolenie na budowę po zniesieniu współwłasności
 144. Błędny email z danymi osobowymi klienta
 145. Ochrona danych osobowych
 146. Minął termin ważności badań lekarskich - prawo jazdy
 147. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego (wojsko)
 148. czy osoba niepełnoletnia może napisać petycję?
 149. Punkty Karne i brak kursu reedukacyjnego ?
 150. Wymeldowanie bez zgody
 151. Postanowienie o niezgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
 152. przewlekłość postępowania przygotowawczego
 153. Kontrola zawartości śmietnika
 154. Wyrejestrowanie pojazdu po 13 latach od zbycia
 155. Czy zachodzi konieczność przepisania czynszu, mediów?
 156. Pozew
 157. Droga gruntową a ogrodzenie
 158. decyzja administracyjna o zatrzymaniu prawa jazdy za przekroczenie limitu punktów
 159. Brak możliwości odbioru domu
 160. Wycinka drzewa
 161. Prawo jazdy-ważność badań
 162. Odszkodowania
 163. Złomowanie samochodu - zgłoszenie do urzędu
 164. Zatrzymany pojazd po wypadku
 165. Uzyskanie kopii oryginalnego dowodu rejestracyjnego
 166. Zmiana położenia kierownicy w samochodzie zarejestrowanym w Polsce
 167. Odzyskanie umowy k-s pojazdu z urzędu?
 168. Zawiadomienie z PINB - czas na zapoznanie i wypowiedzenie
 169. Rekrutacja do przedszkola
 170. Stypendium a 6 lat studiów - skarga do sądu administracyjnego
 171. Opłata za każdy rok w przypadku wymeldowania/zmuszenia do opuszczenia lokalu
 172. zawieszenie postępowania a pouczenie
 173. Informacja publiczna a stan epidemii w Polsce
 174. zaświadczenie ponaglenie czy wezwanie do usunięcia naruszenia prawa
 175. Stypendium
 176. Problem z wydaniem zaświadczenia przez gmine
 177. Wymeldowanie z adresu stałego
 178. wycofanie skargi złożonej do wsa
 179. Postępowanie administracyjne
 180. Tarcza antykryzysowa, a rejestracja pojazdu
 181. Informacja publiczna a Komitet Wyborczy urzędującego Wójta
 182. Zbiornik na gaz płynny. Do jakiej pojemności nie potrzebny projekt?
 183. Skierowanie na sprawdzenie kwalifikacji kierowcy.Sprawa beznadziejna?
 184. umorzenie postępowania adm. - odholowanie auta
 185. Brak możliwości dostania się do domu
 186. Skarga na Ministra do WSA na akt z zakresu administracji publicznej
 187. Postępowanie administracyjne a wniosek w przedmiocie wzmocnienia praworządności
 188. Problem ze złożeniem wniosku o PKK
 189. Uprawnienia władz stowarzyszenia
 190. Samowola na sąsiedniej działce
 191. Odrzucone zgłoszenie budowy budynku gospodarczego.
 192. Niesłusznie oskarżony o uszkodzenie
 193. LP wycina wnioskowane drzewa a gmina śpi
 194. wywarcie presji na Urząd Miasta (słaba aktualizacja BIP)
 195. Wymeldowanie
 196. Czy można cofniąć wniosek o zwolnienie ze słuzby?
 197. Nowe studium uwaga nieuwzgledniona
 198. kontrola straży granicznej
 199. Odzyskanie prawa jazdy
 200. Wszczęte postępowanie administracyjne
 201. zagubienie dokumentów auta przed rejestracja
 202. Zaskarżenie uchwały Rady Miasta wywóz śmieci
 203. Zajęcie emerytury przez Urząd Skarbowy
 204. Uprawnienia radnego gminy
 205. Darowanie auta w dniu zakupu
 206. egzekucja majątku wynajmującego nieruchomość
 207. Obowiązek meldunku
 208. Opłaty za lokal.
 209. Zajęcie komornicze.
 210. Art. 146. KPA - ?
 211. Oddanie domu do użytku - zabudowa zagrodowa.
 212. czy skarga do wsa wstrzymuje wykonanie decyzji
 213. "odbijanie piłeczki" z ponagleniem przez Urząd Wojewódzki
 214. Skutki odwołania dla ważności decyzji ws. podatku
 215. Upoważnienie do udzielania informacji na temat stanu zdrowia
 216. Niemożność zarejestrowania pojazdu z zagranicy, brak fragmentu dowodu rejestracyjnego
 217. potwierdzenie w biurze podawczym-sama pieczęć,bez podpisu urzędnika
 218. Spór ze Strefą płatnego parkowania - jaki sąd, jakie koszta
 219. Wezwanie do sądu a grzywna?
 220. Koniec zatrudnienia cudzoziemca a niepoinformowanie wojewody
 221. Czy KIF może mi zabrać prawo wykonywania zawodu?
 222. Podwyżka cen za odbiór śmieci, informacja po miesiącu
 223. Świadczenia osobiste na rzecz obrony
 224. Jak uzyskać odszkodowanie za linie energetyczną nad działką?
 225. Jak ograniczyć zabudowę dewelopera.
 226. Pieczęć z urzędu gminy do świadczeń z zza granicy
 227. Niewinny też płaci ? Absurd prawa,czy jego stosowania ?
 228. Postanowienia kpa stosowanie przepisów
 229. Zmiana zameldowania a przerejestrowanie auta
 230. Rejestracja uszkodzonego auta sprowadzonego zza granicy
 231. Pismo z Wydziału Planowania Przestrzennego UM
 232. spór o właściwość
 233. Zbyt wąski pas wydzielony pod dojazd do domu
 234. Wpis do Ewidencji Gruntów i Budynków
 235. Meldunek stały, czasowy a zamieszkiwanie
 236. Pomocy pozwolenie na budowę
 237. burmistrz dzielnicy - pracownik samorządowy - obywatel
 238. Zalewany lokal
 239. Bliźniak- problem z przeniesieniem/podziałem pozwolenia na budowę
 240. Pismo do ambasadora RPA ws paszportu
 241. Profil kierowcy a badania lekarskie
 242. Przejecie dzierzawy terenu - gdzie szukac rozwiazania?
 243. Rodo urzad miejski rodo
 244. Zmiana kategorii wojskowej
 245. Mandat za parkowanie i odholowanie z 2014 roku
 246. Poprawienie nazwiska
 247. Odbiór blankietu prawa jazdy
 248. Wygrany proces w sądzie administracyjnym a decyzja urzędu skarbowego.
 249. Rejestracja pojazdu nowe prawo
 250. Czy Urząd Gminy ma prawo rządać ksera dowodu?