PDA

View Full Version : Postępowanie administracyjne


Strony : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

 1. Egzekucja
 2. zameldowanie siebie czasowo w cudzym mieszkaniu
 3. Zabrane prawo jazdy
 4. forma wypisu z mpzp
 5. Zajęcie parkingów publicznych na potrzeby obsługi zgromadzenia
 6. Komunikacja z urzędem: poczta czy mail - wady i zalety?
 7. Jak napisać zażalenie na postanowienie kpa
 8. Pobyt czasowy na podstawie związku nieformalnego
 9. wszczęcie postępowania i ..... ??
 10. Pytanie
 11. Prośba - ponaglenie.
 12. PINB - "gubienie" niewygodnych dokumentów..
 13. Zakup działki
 14. Kodeks postępowania a Ustawa o BIM
 15. Opieka społeczna
 16. SKO wydało decyzję z uzasadnieniem będącym pełnym plagiatem
 17. podział nieruchomości
 18. Uzupełniające postępowanie dowodowe przed WSA
 19. Przerejestrowanie auta - brak ciągłości dokumentow
 20. Kara za nieprzerejestrowanie samochodu
 21. Wezwanie do sądu
 22. Zbieg egzekucji administracyjnej i sądowej
 23. Śmierć osoby przed wszczęciem postępowania.
 24. Czas na przerejestrowanie samochodu
 25. prawo do obrony a utajnianie części akt w postępowaniu administracyjnym
 26. Rurociąg wody pitnej w granicach miasta
 27. Urząd pracy
 28. Zwrot kosztów podróży
 29. zwrot opłat skarbowych - zlikwidowana gmina Ostrowice
 30. Tytuł wykonawczy niepieniężny i grzywna
 31. Droga na kawałku mojej działki
 32. Sprzedaż auta importowanego
 33. Jak zadać pytania radnym gminy tak aby na nie odpowiedzieli?
 34. Podstawa prawna do uzyskania numeru PESEL przez cudzoziemca?
 35. Brak dostępu do informacji publicznej z powodu sąsiedzctwa
 36. Jak to jest z kwotą wolną od zajęcia?
 37. Wezwanie do urzędu miasta - złożenie informacji podatkowej
 38. Negatywna decyzja o warunkach zabudowy
 39. Dane osobowe stron ujawnione w decyzji środowiskowej - RODO ?
 40. Wyrejestrowanie pojazdu - problem
 41. Skarga na wójta
 42. Zwrot kosztów stawiennictwa „z góry”.
 43. Czy gmina ma obowiązek odbioru śmieci gabarytowych?
 44. Wszczęcie postępowania administracyjnego, w sprawie skreślenia z listy kpof
 45. Korespondowanie z Urzędami a adres zameldwania zamieszkania
 46. Kradzież pojazdu i wyrejestrowanie
 47. Zameldowanie a pełnomocnictwo
 48. powołanie dyrektora wiejskiego ośrodka kultury
 49. Nieprzekazanie odwołania organowi w terminie.
 50. Wymeldowanie
 51. Pozew zbiorowy przeciwko Gminie
 52. Inspektorat Nadzoru Budowlanego - zlecenie wykonania ekspertyzy budowlanej
 53. Ciężar dowodu w postępowaniu egzekucyjnym
 54. Meldunek w domu po rodzicach
 55. Czas na wniesienie odwołania od decyzji
 56. Sąd odmawia mi protokołów z rozprawy jawnej jako inforacji publicznej
 57. Zajęcia pasa drogi pod roboty budowlane
 58. Błędna faktura za wodę i ciągłe dopłaty
 59. Wszczecie postępowania przez wojskowa komende uzupelnien. Oco chodzi?
 60. RODO i ochrona danych osobowych
 61. Cofnięcie ponaglenia.
 62. Odwołanie do SKO
 63. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania prawo jazdy alimenty
 64. Nie mogę zbyć auta POMOCY
 65. Zmiana współwłaściciela
 66. "Aukcja o dolara" a ustawa hazardowa
 67. Skarga na bezczynność w zakresie dostępu do informacji publicznej
 68. informacja publiczna a szczególny interes publiczny
 69. Wydanie decyzji termin
 70. Stok narciarski puszczony przez działki rolne/własnościowe
 71. Pozbawienie dojazdu - sprzedaż działki gminnej osobie prywatnej
 72. Prawo jazdy kat. B oraz A - POMOC
 73. Odmowa odesłania dokumentów przez urzędnika
 74. Problem przy wyrobieniu prawa jazdy
 75. Rejestracja pojazdu a przegląd
 76. Ostateczny termin wydania decyzji administracyjnej wobec wcześniejszego wstrzymania
 77. Skarga wg poradnika - organ wyższy twierdzi że nie jest organem wyższym
 78. Wymiana prawa jazdy po zmianie zameldowania?
 79. odwołanie os niesłusznego nakazu zapłaty
 80. Odmowa rejestracji samochodu z zagranicy - niehonorowanie zagranicznego badania
 81. Uszkodzony samochód przez znak drogowy podczas silnego wiatru
 82. Wniosek do UW czy adresować do konkretnego działu?
 83. Przebudowa drogi- zezwolenie czy zgłoszenie robót?
 84. Rozgraniczenie - brak strony, UM chce powtórzyć rozgrniczeie.
 85. Porada rejestracja pojazdu adres zamieszkania meldunek
 86. Zmiana imienia
 87. Wymaganie od strony postepowania dostarczenia dokumentów
 88. Wojewoda odmowil stwierdzenia niewaznosci decyzji
 89. Skarga do WSA zamiast wniosku wznowienie postępowania z art. 145 § 1 pkt 4 kpa
 90. Krzywdząca decyzja kuratora oświaty
 91. Przerejestrowanie właściciela przyczepki
 92. Pozew o zapłatę
 93. Komornik a sprzęt innej osoby
 94. Wniosek o bycie stroną w postępowaniu- pisać czy nie?
 95. prawo jazdy bezterminowe
 96. różnica e-dowód a profil zaufania
 97. Jak zatrzymać wywłaszczenie?
 98. Wycinka drzew w pasie drogi wojewódzkiej
 99. prawomocny wyrok WSA co dalej
 100. Dowód rejestracyjny błąd systemu cepik
 101. Czy można zwrócić się z prośbą o rozpatrzenie zastosowania zmian w rozporządzeniu?
 102. odszkodowanie
 103. wznowienie post. decyzja z lat 90-tych, czy możliwe?
 104. Prawo jazdy kat. "D" do roku 2024, kat. "B" do... 2020.
 105. Brak miejsca w dowodzie rej. - czy konieczna wymiana na nowy
 106. Przerejestrowanie pojazdu-Vin
 107. Wstrzymanie postępowania administracyjnego
 108. usunięcie znaków granicznych
 109. Zameldowanie partnera mamy
 110. Odstąpienie od umowy montażu butli gazowej w ogrodzie
 111. nie mogę przerestrować auto
 112. PREZES ZARZĄDU żąda od osoby FIZYCZNEJ usunięcia danych osobowych
 113. Podatek od DR- drogi wewnętrznej. Deklaracja podatkowa
 114. Zuzycie wody a roznica w wywozie nieczystosci cieklych
 115. skarga do organu na podstawie art. 227 kpa
 116. Brak miejsca meldunku a sprawy administracyjne
 117. Podział działki budowlanej
 118. Remont rowu melioracyjnego
 119. Twardy dowód rejestracyjny
 120. Czy aktualizacja danych w księdze wieczystej jest konieczna?
 121. Nasyłanie policji przez urząd miasta
 122. Nieważna karta pobytu a możliwa deportacja
 123. Brak mojego meldunku. Wymeldowanie siostry która jest za granicą
 124. Pismo - wezwanie
 125. Brak zameldowania
 126. ZDiUM każe usunięcia drzewa
 127. Oświadczenie majątkowe radnego
 128. Jak najprościej windykować urząd?
 129. Zmiana MPZP tylko w części ?
 130. Komisja wyborcza a zasiłek dla bezrobotnych
 131. Wpis do księgi wieczystej.
 132. Ustawa o dostępie do informacji publicznej
 133. Projekt budowlany zamienny - czy inwestor może narysować go osobiście?
 134. Zawieszone postępowanie w sprawie wydania warunków zabudowy
 135. List polecony za potwierdzeniem odbioru
 136. Dziwna sytuacja
 137. Uchylenie decyzji i umorzenie postępowania I instancji
 138. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 139. Informowanie przez urzędników osoby postronne.
 140. Rejestracja samochodu z komisu - wymagane dokumenty
 141. SKO bezskutecznie wzywa organ do uzupełnienia
 142. dziwna sprawa dot. informacji publicznej
 143. ZDM żąda umowy użyczenia pojazdu aby uznać, że to nie ja źle zaparkowałem
 144. Brak zezwolenia na przebudowę zjazdu
 145. Ponaglenie do MUW - Jak ustalić wyższą instancję
 146. Jestem najemcą mieszkania komunalnego
 147. Urząd wymaga umowy o pracę.
 148. Informacja nt. pochodzenia prowadzonego postępowania administracyjnego
 149. Sprzedaż samochodu bez dowodu rejstracyjnego
 150. Skutki wydania i niedostarczenia decyzji administracyjnej.
 151. Utrata warunków zabudowy po zmianie nazwy działki?
 152. wymeldowanie
 153. Samowola budowlana.
 154. inf. publiczna - formy udostępnienia
 155. Samowolne zasypanie rowu melioracyjnego
 156. Pozostawienie skargi bez rozpoznania zawiadomienie
 157. Obywatelstwo ojca
 158. Zabranie drogi publicznej a interes prawny
 159. Samowola budowlana a odmowa wszczęcia postępowania PINB
 160. czy to jest bezczynność urzędu - info. publ.
 161. Zgłoszenie wycinki drzew - termin oględzin
 162. Działka zajeta pod drogę - jaka wysokość odszkowowania?
 163. Przekwalifikowanie działki rolnej w budowlaną
 164. Postępowanie administracyjne trwa 3 lata POMOCY !
 165. Inne nazwisko w dowodzie a dokumenty podpisywane innym.
 166. Problem z rejestracją samochodu sprowadzonego z Niemiec
 167. Postępowanie w sprawie samowolnej zmiany sposobu użytkowania lokalu
 168. Czy pismo Wójta można traktować jako decyzję
 169. Rejestracja pojazdu z komisu
 170. Wymeldowanie
 171. Konserwator Zabytków a Milcząca Zgoda
 172. Ponowne "wyrobienie wizy" w Polsce
 173. Zapisy w ksiedze wieczystej a MPZP
 174. Zmiana adnotacji w prawie jazdy
 175. Wniosek o stwierdzenie nieważnosci - do kogo?
 176. Czy można zameldować partnerkę w lokalu socjalnym
 177. meldunek
 178. Na skargę z art. 227 kpa nie przysługuje skarga do WSA
 179. Zmiana wariantu obwodnicy w fazie projektowania - pytanie
 180. Jak zarejestrować ciagnik bez żadnych dokumentów
 181. Prawo jazdy - muszę zdawać ponownie? Ciekawy przypadek
 182. Opłata za paszport
 183. Błędne przekazanie w trybie art. 65 § 1 KPA
 184. Wykonanie decyzji administracyjnej
 185. Mandat a postępowanie sądowe
 186. Argumenty - skarga na odmowę zameldowania na pobyt stały w wynajętym mieszkaniu
 187. Opłata adiacencka problem
 188. Przyjmowanie osobiste petentów przez dyrektora wydziału UM
 189. Urząd twierdzi, że nie otrzymał pisma
 190. Zniżka studencka na paszport, a prawa studenta i wiek
 191. Pełnomocnictwo do odwołania administracyjnego
 192. Postępowanie przed UM a RODO
 193. Starosta
 194. Zwolnienie z opłat całkowite/częściowe, umorzenie opłat.
 195. Zmiana danych w dowodzie rejestracyjnym
 196. Zmiana bezterminowego prawo jazdy kategorii B na podstawie badań na kategorię A
 197. Skład węgla
 198. Wydział komunikacji - dyskryminacja obywatela polskiego
 199. Budowa drogi gminnej
 200. Odwołanie od odmowy wydania poświadczenia bezpieczeństwa
 201. Odwołanie od zatrzymania prawa jazdy na 3 miesiące
 202. Koszty bieglego w postepowaniu administracyjnym
 203. Rejestraca auta bez dokumetow
 204. art. 64 KPA a udostęnienie informacji publicznej.
 205. Informacja publiczna
 206. Przemeldowanie a dowód rejestracyjny
 207. Kto jest stroną przy postępowaniu meldunkowym (wynajmowane mieszkanie)?
 208. Zbieranie podpisów pod petycją
 209. jak zmusić urząd gminy do rozpoczęcia postępowania z urzędu ?
 210. Pomoc społeczna - zwrot nienależnie pobranych świadczeń
 211. dostęp do informacji publicznej z ministerstwa
 212. Urząd pracy - Utrata statutu bezrobotnego
 213. Odwołanie od decyzji Sejmiku Województwa
 214. Decyzja wz
 215. Interpretacja artykułu o wyrejestrowanie pojazdu
 216. Ile czasu ma ZUS na postępowanie wyjaśniające?
 217. Burmistrz i działalnosc gospodarcza
 218. numer Pesel
 219. Rejestracja samochodu z zagranicy.
 220. odsuniecie pracownika , wadliwe doreczenie, proces dowodowy
 221. brak zwrotu kosztów postępowania
 222. Wymeldowanie byłej żony - problemy
 223. Otrzymałem Decyzję ZUS bez podpisu.
 224. Wydanie numeru PESEL - postępowanie upominawcze
 225. Cmentarz a przestrzenny plan zagospodarowania
 226. Skreślenie z listy studentów
 227. Brak podpisu.
 228. zawieszenie sprawy wg art.97§1 pkt 4 k.p.a
 229. Pomoc w sprawie komorniczej/mandaty
 230. Wycinka drzew, a Wojewódzki Konserwator Zabytków
 231. Zgłoszenie remontu
 232. Spoleczna Komisja Mieszkaniowa.
 233. wniesienie podania z wkserowanym podpisem
 234. Jak się dowiedziedzieć czy sejmik wojewódzki wykonał wyrok WSA?
 235. Cofnięcie dopłaty bezpośredniej od ARiMR z powodu śmierci rolnika
 236. Walka z wiatrakami (wydział komunikacji) rejestracja starego Auta
 237. Wymeldowanie syna z mieszkania socjalnego
 238. Strefa płatnego parkowania=mandat za postój na zakazie + opłata za brak biletu....
 239. Droga dojazdowa do posesji poniżej 3m.
 240. Sko
 241. rozgraniczenie gruntu a możliwość odwołania
 242. jak przerwać postępowanie administracyjne o rozgraniczenie
 243. Czas oczekiwania na sprawę w WSA w Warszawie.
 244. Brak uzasadnienia wyroku WSA.
 245. Obowiązek przerejestrowania samochodu
 246. List z sądu/urzędu awizowano. Złośliwa listonoszka - nie wrzuca awiza do skrzynki !!
 247. Niska wycena gruntu przez Starostwo pod drogę.
 248. czy organ I instancji może odwołać się do SKO
 249. Powiadomienie o terminie i powodach nie udostępnienia informacji publicznej
 250. Służebność drogi koniecznej - wyłączenie z produkcji leśnej