PDA

View Full Version : Postępowanie administracyjne


Strony : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

 1. Rejestracja pojazdu i zmiana adresu zamieszkania
 2. Deklaracja śmieciowa - podpisy innych właścicieli lokali w budynku
 3. Zatrzymane prawo jazdy za przekroczenie 50 km/h w terenie zabudowanym
 4. rejestracja pojazdu od obcokrajowca w Polsce
 5. Skarga/Kasacja wyroku do NSA (WSA oddaliło skargę)
 6. Dług solidarnościowy
 7. Odmowa wydania numeru pkk
 8. punktacja listy rankingowe policja
 9. Ile czasu na zapoznanie się z aktami ? (kpa)
 10. Gminne Biuro Spisowe odmówiło rejestracji kandydata na rachmistrza
 11. Błędne rozliczenie zużycia wody przez brak protokołu instalacji wodomierza
 12. Dochód z gospodarstwa rolnego a stypendium socjalne
 13. Wniosek o uchylenie środka zapobiegawczego
 14. Fizjoterapia
 15. Rejestracja samochodu używanego
 16. Rejestracja samochodu brak ciagkosci umow.
 17. Termin przedawnienia sprawy po podzieleniu jej na dwa postępowania
 18. Klient ops
 19. Sprawa sądowa czy musi do niej dojść
 20. Wywłaszczenie. Urzędasy oferują śmieciowe stawki
 21. Skarga na Komornika
 22. dwa imiona a dokumenty
 23. Pezekształcenie użytkowania wieczystego działki niezabudowanej w prawo własności
 24. Dowód unieważniony bez mojej wiedzy
 25. Ustawa o Pomocy Społecznej - Opłata za dom opieki społecznej. Odmowa podania dochodów
 26. Obumarłe drzewo - do kogo wnioskować?
 27. Odcięcie odpływu wód opadowych, prawo wodne
 28. Zatrzymany niewydany dowód rejestracyjny.
 29. Interpretacja gminy ws podatku lokalnego, czy jest wiążąca?
 30. Podłączenie prądu
 31. Wymeldowanie syna, a ustanowienie kuratora
 32. Odpłatność za Dps
 33. Zapytanie o procedury obowiązujące Nadzór Budowlany
 34. Ulga w opłacie przekształceniowej z wieczystego użytkowania na własne
 35. Przedawniony mandat
 36. Odmowa wydania prawa jazdy bez zameldowania
 37. Zajęcie przez US kwoty za mandat, który został wcześniej zapłacony.
 38. Istotna pomyłka Policji - problemy z samochodem
 39. Przekształcenie czy legalizacja budynku gospodarczego w budynek mieszkalny
 40. Uzyskanie danych osobowych
 41. Skarga na sołtysa/gminę?
 42. Przekazanie Szkolu Postawowej Stowarzyszeniu
 43. Niestawiennictwo w postępowaniu administracyjnym
 44. Jak obliczyć podatek od wód opadowych?
 45. Przerejestrowanie samochodu
 46. zgłaszanie sprzedaży/kupna samochodu
 47. Umowa dzierżawy
 48. Obowiązek szamba
 49. czy jest możliwe zawieszenie postępowania
 50. Przekształcenie niewielkiej działki rolnej w budowlaną
 51. Szerokość chodnika
 52. Paszport nansenowski
 53. Kwarantanna/Izolacja
 54. imiona rodziców w rozmaitych wnioskach urzędowych
 55. Egzekucja administracyjna
 56. PKK a brak meldunku WAŻNE
 57. Urząd Miasta nie chce wydać prawa jazdy
 58. Rejestracja pojazdu z zagranicy
 59. Sprowadzenie i rejestracja samochodu z UK
 60. upublicznienie drogi prywatnej
 61. prawo jazdy a starosta
 62. samowola budowlana
 63. Wydanie warunków zabudowy
 64. Zakup samochodu na tablicach tymczasowych (czerwonych) Rejestracja.
 65. Problem z zameldowaniem, mieszkanie komunalne/TBS
 66. Zakup samochodu z pozwoleniem czasowym
 67. Odbior prawa jazdy
 68. Uprawa Konopi w polsce
 69. Kupno działki o nieuregulowanym stanie prawnym
 70. Ocieplenie budynku komunalnego
 71. Prawdopodobne poświadczenie nieprawdy / fałszerstwo
 72. MPZP zieleń ekologiczno – rekreacyjna
 73. Decyzja o zatwierdzeniu podziału nieruchomości
 74. Wyciąganie prywatnych danych z instytucji przez OPS
 75. Uciążliwy sąsiad, a za razem administrator
 76. Podział działki rolnej
 77. Sprawa dotyczącą meldunku wnuka
 78. Zmiana miejsca zamieszkania (3 bloki dalej) a rejestracja auta
 79. Bliźniak - nierówne działki/zniesienie współwłasności
 80. Czy jestem stroną postępowania administracyjnego?
 81. Udostępnienie informacji publicznej
 82. Droga gminna w fatalnym stanie technicznym
 83. czy oferta konkursowa jest obligatoryjna
 84. oranżeria i taras przy domku 35m2 na zgłoszenie
 85. Przerejestrowanie pojazdu bez oryginałów umów
 86. czy można gdzies sprocedować prokuratora jeżeli sprawa jest juz w sądzie
 87. Odwołanie od orzeczenia Rejonowej Komisji Lekarskiej
 88. Przywrócenie terminu na uzupełnienie braków formalnych
 89. Dekomunizacja
 90. Prawo do zmiany lokalu komunalnego
 91. kserokopia dokumentu
 92. Duzy problem ze wspolnota mieszkaniowa
 93. Budowa farmy wiatrowej, elektrowni wiatrowej, wiatrowa, wiatrak, wiatraki
 94. Podwyżka opłaty za wywóz śmieci o 150%
 95. marka samochodu a dowód rejestracyjny
 96. Odmowa wszczęcia postepowania przez PINB
 97. Inspekcja i zdjęcia prywatnym telefonem
 98. Grzywna za opóźnienie rejestracji auta.
 99. Podwyżka czynszu
 100. zwrot opłaty
 101. zgubiony dowód osobisty a rejestracja urodzenia dziecka
 102. Burmistrz nie podejmuje interwencji
 103. gdzie założe sprawę administracyjna
 104. zgłoszenie aktu zgonu po czasie wykroczenie ?
 105. Mandat z fotoradaru - brak właściciela samochodu
 106. Zakaz prowadzenia pojazdów a przystąpienie ponowne do egzaminu
 107. Umorzony mandat i wznowiony mandat...
 108. Warunki zabudowy - zabudowa jednorodzinna wśród rolniczej
 109. Wydanie decyzji ostatecznej na podstawie nieistotnego dowodu
 110. Wnoszący nie jest stroną
 111. Wydanie decyzji ostatecznej a zagubione dokumenty
 112. Mieszkanie komunalne od urzędu miasta?
 113. znak drogowy a miejsce zamieszkania
 114. Wydział komunikacji a "bilety"
 115. odbiór renty na poczcie
 116. ABW Zawiadomienie
 117. Wizja lokalna mieszkania komunalnego
 118. Zwrot akt postępowania organowi II instancji
 119. Dodatek mieszkaniowy-odwołanie
 120. nazwisko panieńskie na wniosku o prawo jazdy
 121. Dom na dwóch działkach, a zasiedzenie
 122. Nie mój dług - komornik
 123. Postępowanie administracyjne- bukmacher
 124. Abonament RTV upomnienie o zaległościach
 125. Wymiana dowodu rejestracyjnego ze względu na brak miejsca na pieczątki
 126. Decyzja wydana na podstawie dokumentu zawierającego błąd. Zaskarżenie
 127. Odwołanie
 128. Zatrzymanie prawa jazdy mops
 129. Gmina i Rada Gminy ma wnioski daleko w .....
 130. stałe zameldowanie
 131. dowód osobisty
 132. Skarga na notariusza
 133. Odholowanie pojazdu z parkingu
 134. negatywne rozpatrzenie wniosku z tarczy antykryzysowe - odwołanie?j
 135. Meldowanie nowych osób
 136. dowód osobisty
 137. Nielegalny pobór prądu
 138. Wymeldowanie żony i dzieci
 139. Wsteczna opłata za śmieci
 140. Skarga na bezczynność do WSA - czy uzasadniona?
 141. Odwołanie od decyzji administracyjnej - przedsiębiorca telekomunikacyjny
 142. Egzekucja Rtv Radio przez urząd skarbowy
 143. Oplata adiacencka a wycena wartości.
 144. Kara za nieprzerejestrowanie motocykla
 145. Pozwolenie na użytkowanie
 146. Czy Straż Miejska miała prawo odcholować/zabrać pojazd z parkingu drogi wewnętrznej ?
 147. Uczelnia nie wydaje decyzji i zagubiła dokument
 148. Wymogi formalno-techniczne pisma.
 149. Problem z parkowaniem na skrzyżowaniu. UG i ZDP.
 150. Wytyczenie drogi i niezgodność sąsiadów
 151. Abonament RTV - upomnienie i wezwanie do zapłaty
 152. Archiwum sygnatura sprawy
 153. podział działki budowlanej, a śmierć jednego z współwłaścicieli
 154. Zgłoszenie wycinki drzew (problem z urzędem)
 155. Rejestracja auta bez dokumentow
 156. Spóźniona deklaracja DRA
 157. Termin złożenia dokumentacji
 158. Jak uzyskać numer PESEL dla cudzoziemca bez zameldowania się
 159. samochód jako odpad, wysoka kara, co robić
 160. Ustalenie stopnia niepełnosprawności
 161. wprowadzenie strefy zamieszkania
 162. Odwołanie do CKL Gdańsk
 163. "Mandat" za parkowanie w strefie pomimo posiadanego abonamentu
 164. Urzędnik „sędzią we własnej sprawie”. Czy to legalne?
 165. Czy procedura wpisu na listę adwokatów/radców jest postępowaniem administracyjnym?
 166. pytanie o wykorzystanie epuap.
 167. Wniosek o wcześniejsze wydanie prawa jazdy
 168. Problem z rejestracją motocykla
 169. Sprzeciw wobec tytułu wykonawczego otrzymanego po wpłacie
 170. Problem z rejestracją pojazdu z importu
 171. akt zgonu i dane małżonka
 172. WKU, wezwanie na komisję lekarską a odmowa poddaniu się badaniom
 173. Rozbite auto na minuty
 174. postępowanie przetargowe
 175. Zniesienie współwłasności drogi
 176. Zasiedzenie przez zakład energetyczny terenu a brak dokumentacji potwierdzającej
 177. Prawo Budowlane - istotna zmiana
 178. skrzynka dziennika podawczego
 179. Interpretacja przepisów
 180. Odwołanie od decyzji Komisji Rekrutacyjnej
 181. Jakie urzędy mają dostęp do bazy pesel? Sprawdzanie dowodu.
 182. Problemy ze zgłoszeniem meldunku na pobyt stały
 183. Zmiana deklaracji śmieci
 184. Wymiana prawa jazdy
 185. PINB wniosek o kontrolę budowy
 186. Zawieszenie postępowania w/s opłaty adiacenckiej
 187. urząd skarbowy
 188. OSZUST wyłudził odszkodowanie bez dowodów winy poszkodowanego!
 189. Wgląd strony do dokumentacji przed wydaniem decyzji
 190. opłata skarbowa od pełnomocnictwa
 191. Dostęp do informacji publicznej
 192. Kupno używanego samochodu na firmę - kto na umowie
 193. Co można zrobić gdy właściciel działki nie żyje?
 194. zaświadczenia z urzedu
 195. Mandat ZTM na angielskie prawo jazdy
 196. 1/6 dzialki niewydzielonej
 197. odwołanie od decyzji SKO - bezprawnie odholowane auto
 198. Opłata za parkowanie po sprzedaży auta
 199. Zmiana imienia a zawarcie małżeństwa
 200. Dowód rejestracyjny
 201. Przeprowadzka. Jakie instytucje powinienem o tym powiadomić
 202. Fałszywa windykacja
 203. Świadczenie pielęgnacyjne
 204. Zawieszenie postępowania-ponowne rozpoznanie sprawy
 205. Pozwolenie na budowę
 206. Zameldowanie malzonki i jej dzieci
 207. PINB wniosek o kontrolę.
 208. Komornik, a energia elektryczna.
 209. Czy należy się czesne dla przedszkola przed rozpoczęciem roku szkolnego?
 210. Odszkodowanie od gminy za wywłaszczenie działki pod drogę publiczną
 211. powtórne zameldowanie czy konieczne?
 212. Brak zgody na montaż monitoringu przez administratora
 213. Akta sprawy
 214. Czy można wpisać do rejestru zabytków wyłącznie elewację budynku?
 215. Egzekucja komornicza
 216. PINB - wezwanie do wykazania interesu prawnego
 217. Do którego urzędu kieruje się skargi dot. lokali należących do zasobu gminy
 218. Odwolanie CKW
 219. Świadek - zwrot kosztów utraconego zarobku / dojazd
 220. Prawo budowlane - Zagospodarowanie wód opadowych
 221. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania a prawo jazdy , a odwołanie
 222. Zażalenie na brak rozpoczęcia sprawy
 223. Ojciec zmienił imiona za granicą - czy może zachowywać stare dane w akcie urodzenia
 224. Rejestracja samochodu a zameldowanie
 225. Po jakim czasie niszczone są akta sprawy?
 226. Interpretacja miejscowego planu
 227. Zostałem oskarżony o coś czego nie zrobiłem.
 228. literówka w akcie stanu cywilnego a akt notarialny
 229. Auto z komisu podrobione rejestracje
 230. Nadzór budowlany - maskowanie przed urzędnikiem swoich zamiarów
 231. obowiązek odbioru odpadów przez gminę
 232. Stowarzyszenie
 233. ważność aktu stanu cywilnego
 234. Przerejestrowałem auto na siebie, chce zezłomować z miękkim dowodem
 235. Czy gmina musi uchwalić MPZP ?
 236. Zawieszenie biegu terminu art. 35 § 5
 237. Wykonanie zastrzyku poza Polską
 238. Najem krótkoterminowy i podatek od nieruchomości - wezwanie do korekty
 239. woda na dzialce
 240. Informacja publiczna - co dalej?
 241. Nienależnie przyznane świadczenie pielegnacyjne.
 242. Dowód osobisty dla osoby obłożnie chorej
 243. Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły
 244. Informacja publiczna- czy to się mieści w jej kryteriach
 245. Wykup mieszkania komunalnego
 246. Zameldowanie bez zgody nieżyjącego w domu (ruinie)która sie nie na daje do mieszkania
 247. Brak odpowiedzi z urzędu w ciągu 30 dni.
 248. skarga na niewykonanie wyroku WSA
 249. Garaż---> Altana
 250. Skarga na policjanta