PDA

View Full Version : Prawo spółek handlowych


Strony : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 23 24

 1. Rejestracja spółki z o. o.- kilka wątpliwości
 2. Zmiana komplementariusza w spółce komandytowej
 3. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 4. Przelew wierzytelności
 5. czy meldunek ważny?
 6. SPJ na PKPiR a obowiązek KRS-Z30
 7. grzywna za niezłożenie KRS-Z30
 8. allegro sprzedaż kilka pytań
 9. Jak zabezpieczyć swoje prawa do udziałów
 10. Odejście wspólnika
 11. Spółka Jawna - Obowiązki
 12. Zadłużona spółka z dobrą przeszłością
 13. Uprzywilejowanie akcji
 14. Spółka z o.o. - odstąpienie od sprzedaży udziałów
 15. Założenie włąsnej działalności a osoba bezrobotna? Zwrot kosztów?
 16. zaległe sprawozdania finansowe
 17. sprzedaż spółki z o.o. a przekazanie dokumentów
 18. spółka z.o.o
 19. Pyranie
 20. Spółka cywilna a status przedsiębiorcy
 21. Sprzedaż produktów przez internet - kasa fiskalna
 22. Spółka Jawna (PKD)
 23. Nazwa firmy.
 24. Kredyt na spółke pod zastaw nieruchomosci
 25. Finansowanie wrogiego przejęcia spółki
 26. czy wystawienie weksla wymaga zgody WZ
 27. nowy prezes a stare długi
 28. spółka cywilna z dwóch spółek zo.o
 29. Przerejestrowanie spółki
 30. Forma zawarcia umowy spółki zoo
 31. Wybór przewodniczącego zgromadzenia
 32. usunięcie zapisu z Umowy Spółki
 33. Rada Nadzorcza w Sp.z o.o.
 34. Przekształcenie Indywidualnej działalności w sp. jawną
 35. prawo upadłościowe i naprawcze
 36. księga protokołów
 37. IROMSiG podszywa się pod Monitor Sądowy i Gospodarczy - jak mogę pomóc prokuraturze?
 38. Kasa fiskalna
 39. Słuzba Ratownicz zakladu Komunikacji
 40. Założenie spółki cywilnej
 41. Uchwala o ustaleniu wynagrodzenia zarzadu
 42. Fikcyjny Prezes Zarządu Sp.z o.o
 43. Umowa Sp.z o.o.-Uchwały
 44. dług po spółce z o. o. nie do spłacenia
 45. Ograniczenie prawa głosu. Praca magisterska
 46. delegacje dla Zarządu
 47. Uzasadnienie wyroku
 48. Zakładanie spółki z o.o. za pośrednictwem wniosku internetowego - jak?
 49. Spółka cywilna - odejściewspólnika
 50. Spółka jawna - problem.
 51. Spółka Z o.o. a majatek zony
 52. spółka jawna wartość zbywcza
 53. wyciąg z KRS (reprezentacja spółki) a załączniki do sprzeciwu od nakazu zapłaty
 54. Spółka z o.o. - rejestracja w KRS - pełnomocnik procesowy
 55. Reklama i wykorzystanie nazwy innej firmy
 56. Adres / lokal dla spółki z o.o.
 57. Odstąpienie od umowy z Orange dla klienta biznesowego!
 58. Wiceprezes Zarządu - kto to taki?
 59. Utworzenie muzeum przez spółkę zoo-przekazanie części majątku
 60. KRS - jaki wzór formularza?
 61. dokumenty handlowe
 62. Komplementariusz w sp. komandytowej
 63. Nabycie akcji niepublicznej SA na DG
 64. Kapital zakladowy SA przy rejestracji w KRS
 65. niezłożenie sprawozdań finansowych do KRS przez kilka lat
 66. adres pod spółkę
 67. zbycie udziałów spółki z o.o.
 68. Spółka w organizacji - kapitał zakładowy
 69. KRS - zwrot wniosku
 70. Wyłączenie wspólnika ze spółki akcyjnej
 71. Dług Spółki z o.o. a jej upadłość i brak wierzytelności przy wyroku do zapłaty
 72. Art. 300 KK i Sp. z o.o.
 73. Problem z zapłatą faktury
 74. użytkowanie akcji na okaziciela w spółce S.K.A.
 75. zmiana adresu spółki jawnej
 76. pomocy - otworzenie (przejęcie) działalności gospodarczej
 77. Rozwiązanie spółki jawnej- problem praktyczny
 78. Handel samochodami
 79. firma finansowa
 80. Wykupienie Firmy
 81. Szkic utworzenia Sp. z.o.o. przez podmiot zagraniczny
 82. Liczenie terminów w KSH dot. WZA.
 83. jaki rodzaj spolki wybrac
 84. spółka jawna - zakres obowiązków wspólników
 85. przekształcenie firmy w spółkę
 86. Oświadczenie/zaświadczenie
 87. Stowarzyszenie kupców a spółka.
 88. Zgłoszenie dodatkowego miejsca prowadzenia działaności gospodarczej
 89. Sp. j. zarejestrowana na zły adres
 90. błąd podczas rejestracji sp. z o.o. w KRS
 91. działalność zagranicznej firmy internetowej w Polsce
 92. Nazwa spółki a nazwa nieformalna
 93. czas delegacji członka Rady Nadzorczej jako po członka zarządu
 94. zagrożenia na stanowisku Prezesa Spółki z o.o.
 95. rada nadzorcza a zatrudnienie
 96. obowiązek przedłużania postępowania rejestracyjnego spółki
 97. dobrowolny zwrot dywidendy przez wspólnika
 98. odpowiedzialność członka RN SA za zobowiązania podatkowe spółki
 99. pominięcie wspólnika przy zaliczkowej wypłacie zysku
 100. sprzedaż jednego udziału w jednoosobowej sp. z o.o.
 101. Siłowe wykonanie indywidualnej kontroli przez wspólnika
 102. usuniecie z zarzadu
 103. kopia dokumentow
 104. Kłopoty po sprzedaży spółki Z.O.O
 105. zwrot zaliczki wypłaconej na pocztet dywidendy
 106. Wykorzystywanie funkcji prezesa zarządu
 107. Prokurent a skład zarządu w sp. z o.o.
 108. utworzenie kapitału rezerwowego
 109. Ustawa o ochronie danych osobowych a firmy zagraniczne
 110. Rezygnacja Funkcji Prezesa Zarządu sp z o o ????
 111. pełna księgowość - czy implikuje dodatkowe wymogi co do rachunku bankowego?
 112. jak zarejestrować 1-os spółkę z o.o. z siedzibą w biurze wirtualnym?
 113. Spółka z o.o. z siedzibą ale bez adresu siedziby - legalne?
 114. Zmiana składu rady nadzorczej w sp. zo.o.
 115. sp z oo a zlecenia dla udziałowców lub wspolników
 116. skomplikowana sytuacja udziałowca sp. z o.o. Proszę o pomoc!!!
 117. rachunek bankowy dla zoo/S24
 118. ZUS a zawieszona spółka jawna
 119. Sp. z o.o. - przywlaszczenie pieniedzy przez prezesa
 120. Reprezentacja - podpisywanie dokumentów - spzoo
 121. Umorzenie przymusowe
 122. Zakładanie spółki w S24 (ems.ms.gov.pl)
 123. Spółka Akcyjna u z fimą dot. wejścia na giełdę
 124. blokada konta sp zoo
 125. niezgłoszona sprzedaż udziałów w spółce zoo
 126. Sp z o.o. wypłaty i zatrudnienie
 127. sprzedaż udziałów i zmiana umowy spółki w ciągu 1 dnia
 128. Czy komandytowa może posiadać 1 udział w zoo będącej komplementariuszem?
 129. powołanie pełnomocnika
 130. rachunek sołki cywilnej
 131. Prezes w sp. z o.o.
 132. Czy udziałowiec w sp. z o.o. prowadzi działalność gospodarczą?
 133. Jak odzyskać pieniądze w spółce z.o.o.?
 134. najem części mieszkania
 135. Udziałowiec nie w KRS
 136. Prezes Stowarzyszenia zarazem prezesem spółki z o.o.
 137. Uprawnieni do reprezentowania spółki
 138. czy należy zwrócić niesłusznie wypłaconą dywidendę?
 139. spółka osobowa
 140. Czy jest możliwe założenie sp. z o.o. ...
 141. Upadlość spółki Z.O.O - zabezpieczenie majątku
 142. Przerejestrowanie samochodu (aportu) na sp. z o.o.
 143. Spółka
 144. przeniesienie OPIO spj
 145. optymalna treść umowy przeniesienia ogółu praw i obowiązków wspólnika SP.K.
 146. Spółka jawna - zmiana podziału zysku
 147. oddalenie wniosku o wykreślenie spółki z oo
 148. Upadłość wynajmującego (sp. Akcyjna), umowa najmu magazynu.
 149. spółka jawna i współnik z komornikiem :)
 150. Kilka podstawowych pytań o spółkę z o.o.
 151. przekształcenie 1 os DG w "zoo spk"
 152. sprzedaż udziałów w jednoosobowej spółce z o.o.
 153. zasada „jednego okienka" o co tu chodzi ? :)
 154. Oświadczenie o wniesieniu kapitału PILNE
 155. Obrót uczestnictwem w spółce jawnej
 156. sprzedaż udziałów a konieczność zmiany umowy społki
 157. Spółka z o. o. jak się pozbyć udziałów
 158. Spółka Jawna - jak najskuteczniej wystapić?
 159. spółka osobowa zawieszona w chwili rejestracji
 160. Prezes
 161. Spółka cicha
 162. jaka jest różnica pomiędzy nabyciem a objęciem akcji
 163. Konstrukcja nazwy spółki sp.k.
 164. Nazwa spółki - słowa niedozwolone
 165. Jak zrezygnowac z bycia czlonkiem zarzadku w spolce zoo ??? PILNE
 166. Sp. z o.o. - startujemy
 167. Sprawozdanie finansowe spółki będącej w likwidacji
 168. Wypłata dywidend w Sp. z o.o.
 169. Sp zoo - obowiązek prowadzenia ksiąg handlowych
 170. KRS niezmieniony po sprzedaży udziałów
 171. Angielska spółka LTD a polska umowa o dzieło
 172. Zarząd kontra Rada Nadzorzcza
 173. zmiana wspólników i nazwy w spółce jawnej, niejasności przy wypełnianiu wniosku krs
 174. Jednoosobowa działalność + współnicy jak to ugryźć :)
 175. Likwidacja spółki z o.o.
 176. Nadzwyczajne walne zgromadzenie
 177. Zarząd Sp. z o.o.
 178. Zobowiazania w spolce komandytowej
 179. Kiedy upadłość SA
 180. Spółka jawna
 181. Aport do Sp. z o.o. DG, a ZUS.
 182. Odwołanie Prezesa Spółki z.o.o.
 183. Sprzedaż udziałów w spółce z o.o.
 184. Firma
 185. Umowa kredytu z mężem członkini zarządu
 186. Niepełnoletni wspólnik w sp z o.o.
 187. Spółka Z.O.O. własności Samorządu - informacje handlowe
 188. odpowiedzialność osobista komandytariusza
 189. ponowne dopłaty
 190. informacja o wprowadzonych uchwałach
 191. KRS - Opłata od rejestracji "internetowej" spółki z o.o.
 192. spółki wodne
 193. Nowa spółka z o.o.
 194. dywidenda
 195. spółka
 196. kiedy wygasa mandat członka zarządu
 197. polityka rachunkowości z spółce z o.o.
 198. Jak pozbyć się udziałów w sp. z o.o?
 199. Niewłaściwa osoba na zamówieniu
 200. Spółka z.o.o i sprzedaż produktu spółki
 201. Praca wspólnika
 202. Sp. z o.o. - nierównomierna spłata wierzycieli
 203. nowo otwarta spolka z o o i pozyczka wspolnikow spolce
 204. wpisanie do KRS akcjonariusza innego niż jedyny
 205. Wniesienie aportu z DG do sp. komandytowej
 206. zawiła sprawa, jak uwolnić się od udziału w spółce z o.o....
 207. przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną - wniosek o wpis do rejestru
 208. użytkowanie lub darowizna akcji S.K.A. nasciturusowi
 209. Kiedy wspólnicy Sp.J. utracą prawo do PPE?
 210. Założenie działalności koszty i inne
 211. reguły tworzenia nazwy spółki komandytowej
 212. akcja SKA która NIE uprawnia do dywidendy
 213. Sługi Spółki Jawnej
 214. Powołanie członka zarządu
 215. Prezes sp z oo - umowa zlecenia - zus, podatek?
 216. Skutki wystąpienia partnera ze spółki
 217. Zakupienie sp z oo z końca lat 80tych
 218. Czy zakładając spółkę z o.o. uniknę dużego zusu?
 219. Praca zarzadu (poza zarzadzaniem)
 220. Rejestracja spółki z.o.o przez internet społki24
 221. zmiana uchwały o podziale zysku
 222. nie zarejestrowanie przez spółkę emisji udziałów...
 223. Podniesienie kapitału spółki bez zgody wspólnika
 224. Spółka z o.o. w organizacji
 225. Przekształcenie działalności os. fizycznej w Sp. z o.o.
 226. Spółka za granicą a obowiązki w PL
 227. nieproporcjonalny do wkładu, umowny podział zysku S.K.A.
 228. Nieważność postępowania
 229. Dokumenty do KRS
 230. sp. z o. o. o. czy jednoosobowa działalność gosp.?
 231. Akcje cukrowni
 232. Powołanie + Umowa o pracę
 233. Brak zgody Zgromadzenia wspólników na zbycie udziału
 234. Zlecenie produkcji piwa - spółka?
 235. Pełnomocnictwo ...
 236. sp z o.o. - likwidacja a dalsza egzekucja długów
 237. Jak ustrzeć się przed nieuczciwym wspólnikiem
 238. Krajowy Rejestr Sądowy
 239. Regulamin organizacyjny- sp.z o.o.
 240. Nowo powstająca spółka z o.o. a zatrudnienie
 241. akcje SKA na okaziciela a obowiązek powołania rady nadzorczej
 242. Rozszerzenie działalności o ...
 243. zlecenie dla udziałowca sp. z o.o.
 244. spółka z o.o. w spółce komandytowej
 245. Koszt umowy o dzieło z zarządem
 246. Spółka z o.o. - programy komputerowe jako kapitał zakładowy
 247. Długi prywatne (działalność gospodarcza) a Spółka z o.o.
 248. KRS-ZY zgłoszenie nip, regon
 249. sprzedaż udziałów sp. z o.o.
 250. Spółka w USA a kupno samochodu w Polsce