PDA

View Full Version : Prawo spółek handlowych


Strony : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 23 24 25

 1. Spółka z o.o - prezes + wspólnik?
 2. Pełnomocnictwo szczególne do banku dla pełnomocnika zarządu
 3. Spółka z o.o. - Odwołanie prezesa, bez powołania następcy
 4. zwrot dopłat a zwolnienie z długu
 5. Rozwiązanie spółki cywilnej
 6. sprzedaż podróbek na allegro
 7. problem ze wspólnikiem społki jawnej
 8. Spółka z o.o. czy to już wszystkie obowiązki przewidziane prawem?
 9. Rejestracja spółki jawnej a siedziba spółki
 10. ogłoszenie o zwrocie dopłat
 11. Reklamacja kosy spalinowej
 12. Problem ze wspólnikiem w sp. z.o.o.
 13. sprzedaż ziemi
 14. Spółka z o. o. w organizacji i osobowość prawna
 15. brak wykreślenia z KRS byłego komandytariusza
 16. Zwrot pieniędzy za zakupiony towar.
 17. Problem poważny na allegro
 18. Działanie na szkodę spółki z o.o.
 19. Opłata rejestracyjna sp z o.o. a kapitał zakładowy
 20. FOREX - PAMM - można?
 21. sprawozdanie do KRS
 22. Tłumaczenie napisów na opakowaniach
 23. Spółka z o.o. a ubezpieczenie studneta
 24. Jak przejąć/kupić zadłużoną sp. z o o
 25. spółka z.o.o rejestracja nowym ,,trybem" pytanie
 26. Nadzwyczajne Walne Zebranie w Stowarzyszeniu-Zmiana Rady Nadzorczej
 27. Pełnomocnictwo ogólne Zarządu a prokura
 28. zarząd sp. zoo a zobowiązania
 29. Wniesienie aportu do spółki zoo bez zmiany kapitału zakładowego
 30. Handel na Allegro
 31. Zrzeszenie twórców - jak prawnie uregulować?
 32. Dobrowolne umorzenie udziałów w sp. z o.o.
 33. Nakaz zapłaty po raz kolejny
 34. Trzymiesięczne odszkodowanie po rozwiązaniu umowy z winy pracodawcy - brak upadłości
 35. można zapisać JEDNĄ umowa spółki komandytowej w dwóch ODRĘBNYCH aktach notarialnych?
 36. Dokumenty do aportu
 37. zarząd spółki z o.o.
 38. Zarządzania środkami osób trzecich na rynku finansowym forex
 39. mam być członkiem rady nadzorczej
 40. Media Markt i brak wystawionej FV
 41. skuteczność interpretacji podatkowej wobec komandytariusza
 42. zmiana wspólnika w spółce jawnej
 43. procentowy udział w spółce cywilnej
 44. Majątek sp zoo
 45. Przystąpienie przez spółkę zoo do innej spółki
 46. spółka cywilna komandytariuszem?
 47. wnoszenie aportem przedsiębiorstwa do spółki komandytowej
 48. Regulamin Zarządu
 49. 10 latek w spółce
 50. Doręczanie korespondencji Sp. z o.o.
 51. Sprzedaz internetowa
 52. Konflikt interesów akcjonariusza spółki z o .o.
 53. Rejestracja spółki z o. o.- kilka wątpliwości
 54. Zmiana komplementariusza w spółce komandytowej
 55. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 56. Przelew wierzytelności
 57. czy meldunek ważny?
 58. SPJ na PKPiR a obowiązek KRS-Z30
 59. grzywna za niezłożenie KRS-Z30
 60. allegro sprzedaż kilka pytań
 61. Jak zabezpieczyć swoje prawa do udziałów
 62. Odejście wspólnika
 63. Spółka Jawna - Obowiązki
 64. Zadłużona spółka z dobrą przeszłością
 65. Uprzywilejowanie akcji
 66. Spółka z o.o. - odstąpienie od sprzedaży udziałów
 67. Założenie włąsnej działalności a osoba bezrobotna? Zwrot kosztów?
 68. zaległe sprawozdania finansowe
 69. sprzedaż spółki z o.o. a przekazanie dokumentów
 70. spółka z.o.o
 71. Pyranie
 72. Spółka cywilna a status przedsiębiorcy
 73. Sprzedaż produktów przez internet - kasa fiskalna
 74. Spółka Jawna (PKD)
 75. Nazwa firmy.
 76. Kredyt na spółke pod zastaw nieruchomosci
 77. Finansowanie wrogiego przejęcia spółki
 78. czy wystawienie weksla wymaga zgody WZ
 79. nowy prezes a stare długi
 80. spółka cywilna z dwóch spółek zo.o
 81. Przerejestrowanie spółki
 82. Forma zawarcia umowy spółki zoo
 83. Wybór przewodniczącego zgromadzenia
 84. usunięcie zapisu z Umowy Spółki
 85. Rada Nadzorcza w Sp.z o.o.
 86. Przekształcenie Indywidualnej działalności w sp. jawną
 87. prawo upadłościowe i naprawcze
 88. księga protokołów
 89. IROMSiG podszywa się pod Monitor Sądowy i Gospodarczy - jak mogę pomóc prokuraturze?
 90. Kasa fiskalna
 91. Słuzba Ratownicz zakladu Komunikacji
 92. Założenie spółki cywilnej
 93. Uchwala o ustaleniu wynagrodzenia zarzadu
 94. Fikcyjny Prezes Zarządu Sp.z o.o
 95. Umowa Sp.z o.o.-Uchwały
 96. dług po spółce z o. o. nie do spłacenia
 97. Ograniczenie prawa głosu. Praca magisterska
 98. delegacje dla Zarządu
 99. Uzasadnienie wyroku
 100. Zakładanie spółki z o.o. za pośrednictwem wniosku internetowego - jak?
 101. Spółka cywilna - odejściewspólnika
 102. Spółka jawna - problem.
 103. Spółka Z o.o. a majatek zony
 104. spółka jawna wartość zbywcza
 105. wyciąg z KRS (reprezentacja spółki) a załączniki do sprzeciwu od nakazu zapłaty
 106. Spółka z o.o. - rejestracja w KRS - pełnomocnik procesowy
 107. Reklama i wykorzystanie nazwy innej firmy
 108. Adres / lokal dla spółki z o.o.
 109. Odstąpienie od umowy z Orange dla klienta biznesowego!
 110. Wiceprezes Zarządu - kto to taki?
 111. Utworzenie muzeum przez spółkę zoo-przekazanie części majątku
 112. KRS - jaki wzór formularza?
 113. dokumenty handlowe
 114. Komplementariusz w sp. komandytowej
 115. Nabycie akcji niepublicznej SA na DG
 116. Kapital zakladowy SA przy rejestracji w KRS
 117. niezłożenie sprawozdań finansowych do KRS przez kilka lat
 118. adres pod spółkę
 119. zbycie udziałów spółki z o.o.
 120. Spółka w organizacji - kapitał zakładowy
 121. KRS - zwrot wniosku
 122. Wyłączenie wspólnika ze spółki akcyjnej
 123. Dług Spółki z o.o. a jej upadłość i brak wierzytelności przy wyroku do zapłaty
 124. Art. 300 KK i Sp. z o.o.
 125. Problem z zapłatą faktury
 126. użytkowanie akcji na okaziciela w spółce S.K.A.
 127. zmiana adresu spółki jawnej
 128. pomocy - otworzenie (przejęcie) działalności gospodarczej
 129. Rozwiązanie spółki jawnej- problem praktyczny
 130. Handel samochodami
 131. firma finansowa
 132. Wykupienie Firmy
 133. Szkic utworzenia Sp. z.o.o. przez podmiot zagraniczny
 134. Liczenie terminów w KSH dot. WZA.
 135. jaki rodzaj spolki wybrac
 136. spółka jawna - zakres obowiązków wspólników
 137. przekształcenie firmy w spółkę
 138. Oświadczenie/zaświadczenie
 139. Stowarzyszenie kupców a spółka.
 140. Zgłoszenie dodatkowego miejsca prowadzenia działaności gospodarczej
 141. Sp. j. zarejestrowana na zły adres
 142. błąd podczas rejestracji sp. z o.o. w KRS
 143. działalność zagranicznej firmy internetowej w Polsce
 144. Nazwa spółki a nazwa nieformalna
 145. czas delegacji członka Rady Nadzorczej jako po członka zarządu
 146. zagrożenia na stanowisku Prezesa Spółki z o.o.
 147. rada nadzorcza a zatrudnienie
 148. obowiązek przedłużania postępowania rejestracyjnego spółki
 149. dobrowolny zwrot dywidendy przez wspólnika
 150. odpowiedzialność członka RN SA za zobowiązania podatkowe spółki
 151. pominięcie wspólnika przy zaliczkowej wypłacie zysku
 152. sprzedaż jednego udziału w jednoosobowej sp. z o.o.
 153. Siłowe wykonanie indywidualnej kontroli przez wspólnika
 154. usuniecie z zarzadu
 155. kopia dokumentow
 156. Kłopoty po sprzedaży spółki Z.O.O
 157. zwrot zaliczki wypłaconej na pocztet dywidendy
 158. Wykorzystywanie funkcji prezesa zarządu
 159. Prokurent a skład zarządu w sp. z o.o.
 160. utworzenie kapitału rezerwowego
 161. Ustawa o ochronie danych osobowych a firmy zagraniczne
 162. Rezygnacja Funkcji Prezesa Zarządu sp z o o ????
 163. pełna księgowość - czy implikuje dodatkowe wymogi co do rachunku bankowego?
 164. jak zarejestrować 1-os spółkę z o.o. z siedzibą w biurze wirtualnym?
 165. Spółka z o.o. z siedzibą ale bez adresu siedziby - legalne?
 166. Zmiana składu rady nadzorczej w sp. zo.o.
 167. sp z oo a zlecenia dla udziałowców lub wspolników
 168. skomplikowana sytuacja udziałowca sp. z o.o. Proszę o pomoc!!!
 169. rachunek bankowy dla zoo/S24
 170. ZUS a zawieszona spółka jawna
 171. Sp. z o.o. - przywlaszczenie pieniedzy przez prezesa
 172. Reprezentacja - podpisywanie dokumentów - spzoo
 173. Umorzenie przymusowe
 174. Zakładanie spółki w S24 (ems.ms.gov.pl)
 175. Spółka Akcyjna u z fimą dot. wejścia na giełdę
 176. blokada konta sp zoo
 177. niezgłoszona sprzedaż udziałów w spółce zoo
 178. Sp z o.o. wypłaty i zatrudnienie
 179. sprzedaż udziałów i zmiana umowy spółki w ciągu 1 dnia
 180. Czy komandytowa może posiadać 1 udział w zoo będącej komplementariuszem?
 181. powołanie pełnomocnika
 182. rachunek sołki cywilnej
 183. Prezes w sp. z o.o.
 184. Czy udziałowiec w sp. z o.o. prowadzi działalność gospodarczą?
 185. Jak odzyskać pieniądze w spółce z.o.o.?
 186. najem części mieszkania
 187. Udziałowiec nie w KRS
 188. Prezes Stowarzyszenia zarazem prezesem spółki z o.o.
 189. Uprawnieni do reprezentowania spółki
 190. czy należy zwrócić niesłusznie wypłaconą dywidendę?
 191. spółka osobowa
 192. Czy jest możliwe założenie sp. z o.o. ...
 193. Upadlość spółki Z.O.O - zabezpieczenie majątku
 194. Przerejestrowanie samochodu (aportu) na sp. z o.o.
 195. Spółka
 196. przeniesienie OPIO spj
 197. optymalna treść umowy przeniesienia ogółu praw i obowiązków wspólnika SP.K.
 198. Spółka jawna - zmiana podziału zysku
 199. oddalenie wniosku o wykreślenie spółki z oo
 200. Upadłość wynajmującego (sp. Akcyjna), umowa najmu magazynu.
 201. spółka jawna i współnik z komornikiem :)
 202. Kilka podstawowych pytań o spółkę z o.o.
 203. przekształcenie 1 os DG w "zoo spk"
 204. sprzedaż udziałów w jednoosobowej spółce z o.o.
 205. zasada „jednego okienka" o co tu chodzi ? :)
 206. Oświadczenie o wniesieniu kapitału PILNE
 207. Obrót uczestnictwem w spółce jawnej
 208. sprzedaż udziałów a konieczność zmiany umowy społki
 209. Spółka z o. o. jak się pozbyć udziałów
 210. Spółka Jawna - jak najskuteczniej wystapić?
 211. spółka osobowa zawieszona w chwili rejestracji
 212. Prezes
 213. Spółka cicha
 214. jaka jest różnica pomiędzy nabyciem a objęciem akcji
 215. Konstrukcja nazwy spółki sp.k.
 216. Nazwa spółki - słowa niedozwolone
 217. Jak zrezygnowac z bycia czlonkiem zarzadku w spolce zoo ??? PILNE
 218. Sp. z o.o. - startujemy
 219. Sprawozdanie finansowe spółki będącej w likwidacji
 220. Wypłata dywidend w Sp. z o.o.
 221. Sp zoo - obowiązek prowadzenia ksiąg handlowych
 222. KRS niezmieniony po sprzedaży udziałów
 223. Angielska spółka LTD a polska umowa o dzieło
 224. Zarząd kontra Rada Nadzorzcza
 225. zmiana wspólników i nazwy w spółce jawnej, niejasności przy wypełnianiu wniosku krs
 226. Jednoosobowa działalność + współnicy jak to ugryźć :)
 227. Likwidacja spółki z o.o.
 228. Nadzwyczajne walne zgromadzenie
 229. Zarząd Sp. z o.o.
 230. Zobowiazania w spolce komandytowej
 231. Kiedy upadłość SA
 232. Spółka jawna
 233. Aport do Sp. z o.o. DG, a ZUS.
 234. Odwołanie Prezesa Spółki z.o.o.
 235. Sprzedaż udziałów w spółce z o.o.
 236. Firma
 237. Umowa kredytu z mężem członkini zarządu
 238. Niepełnoletni wspólnik w sp z o.o.
 239. Spółka Z.O.O. własności Samorządu - informacje handlowe
 240. odpowiedzialność osobista komandytariusza
 241. ponowne dopłaty
 242. informacja o wprowadzonych uchwałach
 243. KRS - Opłata od rejestracji "internetowej" spółki z o.o.
 244. spółki wodne
 245. Nowa spółka z o.o.
 246. dywidenda
 247. spółka
 248. kiedy wygasa mandat członka zarządu
 249. polityka rachunkowości z spółce z o.o.
 250. Jak pozbyć się udziałów w sp. z o.o?